Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175"

Transkript

1 Joner Syror och baser 2 Salter Kemi direkt sid

2 Efter att du läst sidorna ska du kunna: Joner Förklara skillnaden mellan en atom och en jon. Beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga joner. Syror och baser 2 Att syror kan avge vätejoner (H + ). Att baser kan ta upp vätejoner. Förklara vad som sker vid en neutralisation och en utspädning. Salter Beskriva vad som är typiskt för ett salt. Redogöra för hur ett salt kan bildas. Ge exempel på några salter och deras egenskaper.

3 Vad är Joner Joner är partiklar med en elektrisk laddning. Skapas genom att en atom antingen tar upp eller avger elektroner (e - ). En positiv jon bildas genom att en atom avger en eller flera elektroner. En negativ jon bildas genom att en atom tar upp en eller flera elektroner. Exempel på joner är: Li + Litiumjon laddning 1+ Mg 2+ Magnesiumjon laddning 2+ Cl - Kloridjon laddning 1- O 2- Oxidjon laddning 2-

4 Positiva joner Atomer med få valenselektroner (elektroner i sitt yttersta skal) kan släppa iväg de elektronerna och få en ädelgasstruktur. Då bildas positiva joner eftersom de har fler positiva protoner i kärnan än negativt laddade elektroner i skalen. K L M K L 11p + 11p + + Natriumatom Natriumjon, Na + 1 elektron

5 Negativa joner Atomer med många valenselektroner (elektroner i det yttersta skalet) kan ta upp elektroner och få ädelgasstruktur. Då bildas negativa joner eftersom de har fler negativt laddade elektroner i skalen än positivt laddade protoner i kärnan. K L K L 11p p + Syreatom 2 elektroner Oxidjon, O 2-

6 Sammansatta joner Det är inte bara atomer som kan släppa iväg eller ta upp elektroner. Det kan även hela molekyler sådana kallas för sammansatta joner. En av de vanligaste är hydroxidjonen, OH -. Den består av en syreatom och en väteatom som tillsammans har en extra elektron och därmed laddningen 1-.

7 Jonbindning Joner med motsatt laddning kan bilda ämnen med väldigt starka bindningar jonbindningar. Salter är exempel på ämnen som hålls ihop med hjälp av jonbindningar. Salter är därför ofta hårda kristaller med höga smältpunkter. Vanligt koksalt (natriumkklorid) måste värmas till 801 ºC innan det smälter.

8 Syror Bilderna visar modeller och kemiska formler för några vanliga syror. Alla syror har en sak gemensam: De har minst en väteatom. I en vattenlösning av en syra kan vätejonen lossna från syramolekylen = vi får fria vätejoner. Det är dessa fria vätejoner som ger syrorna deras egenskaper. Svavelsyra, H 2 SO 4 Saltsyra, HCl Salpetersyra, HNO 3 Kolsyra, H 2 CO 3

9 Starka och svaga syror

10 Koncentrerade och utspädda syror

11 Baser Bilderna visar modeller och kemiska formler för några vanliga. Alla baser har en sak gemensamt (undantag ammoniak): De har minst en OH-grupp. När baser löses i vatten bildas det fria hydroxidjoner, OH -, som ger baserna deras basiska egenskaper. Na O H K O H H O Ca O H Natriumhydroxid, NaOH Kaliumhydroxid, KOH Kalciumhydroxid, Ca(OH) 2

12 Starka och svaga baser

13 Neutralisation Syror och baser är varandras motsatser. När vätejoner från syror och hydroxidjoner från baser reagerar med varandra bildas det vatten en neutralisation har skett. Vätejon + Hydroxidjon Vatten H + + OH - H 2 O

14 Neutralisation forts. Egentligen så blandar du en syra med en bas för att neutralisera och då ska formeln också innehålla de andra jonerna som ingår. Till exempel: Blanda saltsyra med natriumhydroxid då får du en neutral lösning men som också är en saltlösning, avdunstas vattnet får du kvar fast natriumklorid vanligt koksalt. Natriumhydroxid + Saltsyra Natriumjon + Kloridjon + Vatten Na + + OH - + H + + Cl - Na + + Cl - + H 2 O

15 Utspädning Tillsätt vatten till en syra eller en bas så förändras phvärdet mot 7 (neutralt). Halten av syra- eller basmolekyler minskar. Alltså samma som när du späder saft. Ju mer vatten desto svagare färg och smak får saften. Att ph-värdet går mot 7 beror alltså inte på att en kemisk reaktion har skett utan att det blir mindre av syran eller basen.

16 Salter är jonföreningar Exempel på salter är: Salmiak Marmor Gips Krita Salter är ämnen med så olika egenskaper att de kan användas till helt olika saker allt från att baka småkakor och gödsla åkermark, till att bygga väggar och tillverka krut.

17 Vanliga joner i salter Vanliga positiva joner i salter Natriumjon, Na + Kaliumjon, K + Kalciumjon, Ca 2+ Järnjon, Fe 2+ eller Fe 3+ Vanliga negativa joner i salter Kloridjon, Cl - Nitratjon, NO 3- Sulfatjon, SO 4 2- Karbonatjon, CO 3 2-

18 Saltets uppbyggnad Salter är ett samlingsnamn för en grupp ämnen som är uppbyggda av positiva och negativa joner. Den positiva jonen är oftast en positiv metalljon (t.ex. natrium-, kalium-, kalcium- och järnjoner). Den negativa jonen är oftast en icke-metalljon (t.ex. nitrat-, sulfat-, karbonatjoner). Salter är oladdade eftersom det finns lika många positiva joner som det finns negativa joner. Natriumklorid (koksalt) Na + + Cl - NaCl Kaliumklorid (salpeter) K + + Cl - KCl Kalciumsulfat (gips) Ca 2+ + SO 4 2- CaSO 4 Kaliumsulfat (konstgödsel) K + + SO 4 2- K 2 SO 4

19 Hur bildas salter? 1. Vid neutralisation mellan syror och baser bildas salter. 2. När metaller reagerar med syret i luften bildas metalloxider salter. t.ex. magnesium som brinner och reagerar med syret i luften. Då bildas magnesiumoxid ett salt.

20 Natriumklorid - koksalt Kallas också för vanligt bordssalt. Används i matlagning. Består av natriumjoner och kloridjoner. Finns både i din kropp och i havsvatten. Används för att sänka fryspunkten på isiga vintervägar (för att vatten och salt tillsammans har lägra fryspunkt än vanligt vatten).

21 Kalciumkarbonat - kalk Finns i många olika former. Är huvudbeståndsdelen i kalksten, krita och marmor. Marmor används som byggnadsmaterial, jordförbättrare och för framställning av cement. kalksten krita marmor

22 Kalciumsulfat - gips Ett gråvitt pulver som rörs ut i vatten och bildar en smet. Används till att gipsa brutna ben men också i innerväggar i så kallade gipsskivor.

23 Vatten löser många salter Många salter är lättlösliga i vatten för att både vattnet och salterna är polära ämnen. Polära ämnen innebär att en del av molekylen drar till sig elektronerna starkare än den andra och det bildas två poler, ungefär som på ett batteri. När vatten löser upp salter går det till så här: Vattenmolekylerna lyfter bort jon efter jon och lägger sig runt dem så att de hålls kvar i lösningen.

24 Mineraler Mineraler är salter som är svårlösliga i vatten. Exempel på mineraler är: Kvarts Fältspat Glimmer Om dessa också vore lättlösliga i vatten skulle vi inte ha en jordskorpa att stå på

25 Leder salter elektricitet? Salt i fast form leder inte ström. Salt som är upplöst i vatten leder ström. Varför denna skillnad? Jo för att i fast form sitter jonerna fast i en kristallstruktur, det gör de inte när salterna är upplösta i vatten därför kan de lösta salterna leda ström för då är de ju fria och rörliga joner. Salt i smält form kan alltså också leda ström

Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar

Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar 1 Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar Kapitel 1 Ämnena som finns runtomkring oss är exempel på materia. All materia har massa och volym. En del materia kan vi se och röra vid, ja till och med

Läs mer

Varför saltar man på hala vägar (Lärarversion)?

Varför saltar man på hala vägar (Lärarversion)? Varför saltar man på hala vägar (Lärarversion)? Sammanfattning Detta försök visar hur köldblandningar fungerar samt förklarar vad som sker kemiskt. Teori Ren is (snö) smälter när den blir 0 C. Vid smältpunkten

Läs mer

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken Sid. 269 13.1 Vad menas med att en metall ar adel? Den reagerar inte sa latt med andra amnen, den reagerar inte med saltsyra. 13.2 Ge exempel pa tre oadla metaller. Li, Mg, Al, Zn, Fe, Pb 13.3 Ge exempel

Läs mer

Vatten...3 Vattenmolekyler...3 Ytspänning...3 Kapillärkraft...5 Gör en vetenskaplig undersökning...5 Vad man förlorar i väg vinner man i kraft...

Vatten...3 Vattenmolekyler...3 Ytspänning...3 Kapillärkraft...5 Gör en vetenskaplig undersökning...5 Vad man förlorar i väg vinner man i kraft... Vatten 2 1 Vatten...3 Vattenmolekyler...3 Ytspänning...3 Kapillärkraft...5 Gör en vetenskaplig undersökning...5 Vad man förlorar i väg vinner man i kraft...7 Utför arbete med sprutorna...7 Densitet...8

Läs mer

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal?

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal? Testa dig själv 12.1 Atom och kärnfysik sidan 229 1. En atom består av tre olika partiklar. Vad heter partiklarna och vilken laddning har de? En atom kan ha tre olika elementära partiklar, neutron med

Läs mer

Material och ämnen 1

Material och ämnen 1 Material och ämnen 1 ...1 Gaser...3 Syre...3 Elda upp syret...4...4 Tillverka koldioxid...4 Flytta gas...5 Samla sumpgas...5 Flera gaser...6 Atomer...8 Atmosfären...9 Bergarter...10 Bygg en stenbricka...11...11

Läs mer

1. a) Förklara, genom användning av något lämpligt kemiskt argument, varför H 2 SeO 4 är en starkare syra än H 2 SeO 3.

1. a) Förklara, genom användning av något lämpligt kemiskt argument, varför H 2 SeO 4 är en starkare syra än H 2 SeO 3. Lösning till tentamen 2008 12 15 för Grundläggande kemi 10 hp Sid 1(5) 1. a) Förklara, genom användning av något lämpligt kemiskt argument, varför H 2 SeO 4 är en starkare syra än H 2 SeO 3. b) Beräkna

Läs mer

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag.

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. Det var en gång Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. När han undersökte vattnet fann han att ph-värdet i vissa fall

Läs mer

Kemin och hållbar utveckling

Kemin och hållbar utveckling 15 Kemin och hållbar utveckling I det här kapitlet presenteras några av våra mest angelägna miljöfrågor. Alla har direkt anknytning till Kemi A. Vi har tänkt oss att du, efter eget val, kan fördjupa dig

Läs mer

MARKKEMISKA ANALYSER INOM METODBESKRIVNINGAR ERIK KARLTUN STÅNDORTSKARTERINGEN

MARKKEMISKA ANALYSER INOM METODBESKRIVNINGAR ERIK KARLTUN STÅNDORTSKARTERINGEN MARKKEMISKA ANALYSER INOM STÅNDORTSKARTERINGEN METODBESKRIVNINGAR ERIK KARLTUN 1996 INNEHÅLL INNEHÅLL...1:2 1 ph...1:3 1.1 BAKGRUND...1:3 1.2 DEFINITION AV ph...1:3 1.3 ph MÄTNING I ETT JORDPROV...1:4

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

Nya vägar till språk och kunskap i matematik och NO

Nya vägar till språk och kunskap i matematik och NO Nya vägar till språk och kunskap i matematik och NO Per Johansson Lärare i Ma/Idh/NO Handledare matematiklyftet Navets skola - Örebro kommun Navets språkklass Navet språkklass blogg Språk och kunskap

Läs mer

Aska -innehåll och härdning

Aska -innehåll och härdning Aska -innehåll och härdning Bakgrund Vid all förbränning av organiskt material, exempelvis skogsbränsle, får man kvar en restprodukt. Denna benämns aska och består huvudsakligen av oxider av de ämnen som

Läs mer

Toalettsystem för fritidsbåtar

Toalettsystem för fritidsbåtar Göteborg, 30 Juni 2008 Toalettsystem för fritidsbåtar - problem, orsak och lösningar För att kunna njuta av ett bekymmerfritt båtliv och för att toaletten skall hålla i flera år är det viktigt att sköta

Läs mer

Elektriska signaler finns i våra kroppar.

Elektriska signaler finns i våra kroppar. Ellärans grunder Elektriska signaler finns i våra kroppar. Från örat till hjärnan när vi hör Från ögonen till hjärnan när vi ser När vi tänker och gör saker sänds elektriska signaler från hjärnan till

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

Pedagogiskt innehåll Känslolaboratoriet

Pedagogiskt innehåll Känslolaboratoriet Pedagogiskt innehåll Känslolaboratoriet LED- lampan LED- lampan är en liten baddare som troligtvis kommer lysa upp allas våra hem i framtiden. LED är en förkortning för engelskans Light Emitting Diod,

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Ser du marken för träden?... 2. Hur påverkar försurningen skogsekosystemet?... 13. Från GROT till aska-vad händer vid värmeverket?...

Ser du marken för träden?... 2. Hur påverkar försurningen skogsekosystemet?... 13. Från GROT till aska-vad händer vid värmeverket?... Swedish education material package- Ett nationellt utbildningspaket som består av fem kompendier och fyra power-point-presentationer. Kompendierna är sammanfogade i detta dokument medan PPT-presentationerna

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Testa dig själv 2.1. Testa dig själv 2.2. Testa dig själv 3.1

Testa dig själv 2.1. Testa dig själv 2.2. Testa dig själv 3.1 Testa dig själv 2.1 1. Ungefär 100 st. 2. Grundämne. 3. En syreatom och två väteatomer. 4. Fast form, vätskeform och gasform. 5. a) 0 C b) 100 C c) 0 C 6. Ett grundämne är uppbyggt av en enda sorts atomer,

Läs mer

Uppgifterna 1 6 besvaras på den blankett som läses optiskt. Uppgifterna 7 16 besvaras i svarskompendiet.

Uppgifterna 1 6 besvaras på den blankett som läses optiskt. Uppgifterna 7 16 besvaras i svarskompendiet. 1 DET MEDICINSKA URVALSPROVET 4.5.013 UPPGIFTSKOMPENDIUM Detta är urvalsprovets uppgiftskompendium. Kompendiet innehåller textmaterial, introduktioner till uppgifterna, urvalsuppgifterna och som bilaga

Läs mer

Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs

Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs 10. Entropi och entropiströmmar 1 Fysikens andra stora delområde är värmeläran. Namnet antyder vad det handlar om: att undersöka fenomen som hänger ihop med ett

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Varje droppe färg i avloppet är en droppe för mycket Så här målar du miljöanpassat

Varje droppe färg i avloppet är en droppe för mycket Så här målar du miljöanpassat Varje droppe färg i avloppet är en droppe för mycket Så här målar du miljöanpassat För renare sjöar och skärgård Var rädd om dig själv och miljön undvik färg som innehåller kadmium Kadmium är en giftig

Läs mer

- för separation av radioaktiva nuklider från bor Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik

- för separation av radioaktiva nuklider från bor Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik Tvärströms membranfiltrering av radioaktivt avfallsvatten - för separation av radioaktiva nuklider från bor Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik MALIN SELANDER Institutionen för Kemi-

Läs mer

Till och från en inblick i ledande kretsar

Till och från en inblick i ledande kretsar Till och från en inblick i ledande kretsar Du använder el varje dag, ofta utan att du tänker på det. Det är inte svårt att räkna upp tio saker hemma som går på el. Pröva! Den slutna kretsen Strömmen måste

Läs mer