Välkommen till Värdecafé mars 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Värdecafé 4 14-15 mars 2013"

Transkript

1 Välkommen till Värdecafé mars 2013

2 Vad händer idag? 13:00 14:00 Inledning och omvärlden 14:00 15:00 Presentation av det egna arbetet 15:00 15:30 Fika 15:30 16:30 Systemförståelse och hållbarhet över tid 16:30 17:30 Egen reflektionstid 17:30 18:30 Middag 18:30 20:00 Ledarskap och livet Viktoria Loo

3 Fredag 07:00 08:00 Frukost 08:00 09:00 Inför VC 5 - slutseminarium 09:00 12:00 Vad betyder omvärlden för oss och hur leder vi mot högre kvalitet? - Göran Henriks 12:00 13:00 Lunch 12:45 13:45 Ledningsfunktionens roll för att skapa värde 13:45 14:00 Avslutning och utvärdering 14:00 Fika

4 Vad har ni för förväntningar på dagen?

5 Lärandemål Ökad förståelse för sin roll i systemet Ökad förståelse för hur man åstadkommer hållbarhet i värdeskapande över tid Att som ledningsfunktion förstå vikten av omvärldsbevakning

6 Målsättning med LEDA är att deltagande ledningsgrupper agerar sig in i ett nytt sätt att tänka genom att träna moderna och evidensbaserade kvalitetsutvecklingsmetoder i vårdens och omsorgens vardag skapar erfarenhet om hur resultat förbättras och hur man kan öka värdet på de tjänster som levereras reflekterar över dessa frågor utifrån verksamhetens värdegrund vill vara aktiva medskapare till en kultur av ständiga förbättringar

7 Lära av varandra och skapa tillsammans Avslutning med externa gäster Systemet som helhet och omvärldsbevakning Kvalitetsutveckling och hållbarhet över tid Värdecafé 4 Värdecafé 5 Värdecafé 1 Värdecafé 2 Värdecafé 3 Systematiska förbättringar Engagemang och kapacitet Ledningens roll i systemet Drivkrafter, Värdeskapande och Lärande Värdeskapande kultur Balanserade mål och mått Värdeforum - LEDA

8

9 Förändringens anatomi och fysiologi. Anatomi är delar och struktur, mätningar och förbättringsarbeten samt nya designer. Fysiologi är vitalitet och drivkraft, energi, syfte och värdeskapande. Helen Bevan, NHS

10 Ledningskraft så mycket bättre för de sjuka äldre Samverkan sker inte mellan huvudmännen utan mellan människor som tänker och handlar. Maria Larsson, barn och äldreminister

11 Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag, RFS! Att komma bort från stuprörstänkandet!

12 5 factors for sustainable improvements Profound knowledge of the customer Leaders role for choosing project Responsible improvement leader Success knowledge from other sectors Rapid Cycle Pilot testing (PGSA) Dr David H Gustafsson

13 Vem dödade Herr B? Fru B vill numera varken ställa denne doktor eller någon annan läkare till svars. Eller rättare sagt: hon kan det inte. Det är just detta upplösningen av ansvaret som gör henne mest förfärad. Hon tror att hennes man hade fått leva om det funnits någon enda läkare på sjukhuset som sett honom som sin patient. Men han var ingens, knappt ens en patient, bara en samling åkommor som skulle åtgärdas var och en för sig. Hon har en bild för detta: In kommer människan, hon kastas upp i luften och kommer ned som konfetti. När jag frågar klinikchefen vem som bär ansvaret för vården av patienten Gustav B svarar han emellertid direkt: Jag gör det ensam. Ingen annan. Det är bara att ta av sig hatten. Men hans svar är lika nobelt som det är orimligt. Fru B trodde att så många som fyrtio läkare tog hand om hennes man. Jag räknade. Det var åttiotvå läkare som under Gustavs hundratretton dagar på sjukhuset medverkade till hans vård och sjutton av dem, psykiatrikerna, gjorde det motvilligt. De flesta av dem såg honom bara en gång, eller utfärdade råd per telefon. Maciej Zaremba, DN

14 Detta händer i er omvärld! Vad betyder det för er?

15

16 Presentation av eget arbete

17 Uppgifter till nästa gång mars Använd verktygen för att kartlägga, analysera och förbättra verksamhetens huvud-, stöd- och ledningsprocesser. Välj ut en process som ni presenterar nästa gång. Ta fram och beskriv konkreta exempel där de äldre är en självklar del i utvecklingen av verksamhetens arbetssätt (Mikrosystem). Ta fram vad posterna ska innehålla Förslag på personer i ledarsamtalet vid avslutningen Jim Collins När vinst inte är målet

18 Presentation av eget arbete 1. Förbered en presentation med hjälp av SBAR 2. Presentera 5 min/ grupp 3. Rent-a-coach, 10 min 4. Kort återkoppling (SBAR) av rent-a-coach i helgrupp 5. Fördjupande frågor och sammanhang 6. Kaffe och återkoppling mellan coach och team

19 SBAR S Situation B - Bakgrund Jag heter... är... och arbetar med... Det jag pratar om rör... Jag tar upp detta därför att... (kort beskrivning av problemet). Vi gjorde en undersökning som visar. Vi har tidigare tagit upp Vi har börjat med dessa tester A - Aktuella fakta Antalet nöjda kunder är... Resultatet verkar bero på Jag vet inte vad problemet är men jag känner mig orolig... R - Rekommendation Vi har kommit fram till att vi nu ska

20

21 Systemförståelse och hållbarhet över tid

22 Systembild

23 Vad finns i omvärlden? Socialdepartementet Näringsdepartementet

24 Kvalitet och värderingar Egna kvalitetskrav och mål Avtalsspecifika kvalitetskrav Kvalitetskrav i lagar och förordningar

25 Komplexa system

26 Komplexa, självorganiserande och adaptiva

27 Hur leder man komplexa adaptiva system? Palmgren, 2009

28 Små förändringar kan leda till stora effekter!

29 En ledares kompetensutveckling går år två håll Källa: Tidningen Äldreomsorg 5/12

30 Ledarens roll i en föränderlig omvärld

31 Vad betyder det här för er?

32 Egen reflektionstid 16:30-17:30 Middag 17:30 Ledarskap och livet 18:30

33

34 Godmorgon!

35 Vad händer idag? 09:00 12:00 Vad betyder omvärlden för oss och hur leder vi mot högre kvalitet? 12:00 13:00 Lunch 13:00 14:15 Ledningsfunktionens roll för att skapa värde 14:15 14:45 Planering LF5 14:45 15:00 Avslutning och utvärdering 15:00 Fika

36 Värdecafé 5 25 april 2012 Kl Avstämning inför eftermiddagen, utvärdering Kl Posterpresentationer och mingel Seminarium med gästföreläsare och samtal Kl 17 Gemensam kvällsmingel/middag

37

38 Att göra tills nästa gång Fortsätt arbeta med att utveckla ledningsgruppens funktion! Presentera ert arbete på en poster! Förbered en 15 min presentation av ert arbete i LEDA.

39

40 Vad betyder omvärlden för oss och hur leder vi mot bättre kvalitet? Göran Henriks, Qulturum

41

42 Vad är kvalitet?

43

44 Förstå våra olika roller i systemet AVTAL Landstinget Mesosystemet IT Ekonomi Ledningen ENHETEN Äldre Makrosystemet ANHÖRIGA Patienter Mikrosystemet Vård- och omsorgspersonal där värden skapas Kommunen Samhället ORGANISATIONEN Regeringen Administrationen Folkhälsa POLITIK Lagar Efter Nelson, Godfrey, Batalden

45 Skapa en gemensam bild - 5P Varför går vi Syfte till jobbet? Vilka Mönster resultat har vi? De Vilka vi finns till vi till för för? Vad skapar värde Processer för dem vi finns till för? Vem är bra på Professionella vad? Från Nelson, Godfrey, Batalden

46 Identifiera gapet Nuläge Önskat läge

47 Förstå och arbeta med drivkrafter Det är ett djupt mänskligt behov att självständigt få styra över sitt eget liv, en önskan att lära sig nya verktyg och att bli bättre på något som känns meningsfullt. Vi vill utföra vårt arbete för att skapa något som är större än vi själva. Pink, 2010

48 Till eftertanke Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan mer och vet mer. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa. Sören Kierkegaard Synpunkt på min författarverksamhet ( )

49 Att ta fram egna mått! Vi måste förkasta den visserligen välmenande men felaktiga föreställningen att det bästa sättet att uppnå excellens i nonprofitsektorn är att bli mer företagsliknande.

50

51 Systemförståelse Varje system är perfekt designat för att skapa precis det resultat det ger. Om vi håller fast vid den övertygelse som vi alltid haft och insisterar på att göra precis som vi alltid gjort, kan vi förvänta oss att få precis de resultat som vi alltid fått. Berwick

52 Alla har två jobb! Professionell kunskap Ämneskunskap Personliga färdigheter Värderingar och etik Förbättringskunskap System Variation Förändringspsykologi Lärandestyrt förändringsarbete Förbättring av diagnos, behandling och omvårdnad Förbättring av processer och system i hälso- och sjukvården Ökat värde för dem vården/omsorgen finns till för Källa: Socialstyrelsen efter Batalden

53 Få syn på våra processer En process är en serie av sammansatta aktiviteter och individer, som tillsammans ska åstadkomma ett visst resultat och skapa mervärde. Bojestig och Peterson

54 Förbättringsmodell - PGSA Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Mål! Mått! Idéer! Agera Studera Planera Göra Test! Ref: T Nolan, E Deming

55 Balanserade mål och mått

56

57 Ökad förståelse för systemet som helhet ger tillförlitlighet och hållbarhet över tid!

58 Lärandemål Har du fått en ökad förståelse för din roll i systemet? Har du fått en ökad förståelse för hur man åstadkommer hållbarhet i värdeskapande över tid? Har du som ledningsfunktion ökat förståelsen för vikten av omvärldsbevakning?

59 Utvärdering 1. Hur mycket vilja och motivation har ni att fortsätta utveckla ledningsgruppens görande? VAS Skala Vilka verktyg och metoder tar ni med er? 3. What will you do next tuesday? 1. Vad var bra? 2. Vad kan bli bättre?

60 Tack!

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland

Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland Anita Segring ATT ÅSTADKOMMA FÖRÄNDRING Spridning av erfarenheter Testa idéer i verkligheten Samla kunskap och erfarenheter/konceptualisera

Läs mer

Gör och lär. Ett smakprov på förbättringskunskapens teori och praktik i hälso- och sjukvården

Gör och lär. Ett smakprov på förbättringskunskapens teori och praktik i hälso- och sjukvården Gör och lär Ett smakprov på förbättringskunskapens teori och praktik i hälso- och sjukvården Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Jesper Olsson Telefon 08-452

Läs mer

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM Här redovisas den muntliga redovisningen, antecknat av Rolf B. Frågeställningar i fet stil. ST-läkarnas delmål 20 - vilka lär-möjligheter kan vara till hjälp? Att ha en kvalitetsdel

Läs mer

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Utvecklingsprogram för kvalitet och ledarskap Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre vård och social omsorg som syftar till att skapa en kultur av ständiga

Läs mer

Famnas Värdeforum Ett kvalitetsutvecklingsprogram för non-profit vård och social omsorg

Famnas Värdeforum Ett kvalitetsutvecklingsprogram för non-profit vård och social omsorg Famnas Värdeforum Ett kvalitetsutvecklingsprogram för non-profit vård och social omsorg Välkommen till Vernissage av Famnas Värdeforum 22 februari 2010, kl 13.00 17.00 Sensus möte, Klara Södra kyrkogata

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Samtala om Vad är (kvalitets-)register inom vården/omsorgen för dig? Det var en gång.....en

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

DIA Delaktighet I Aktivitet

DIA Delaktighet I Aktivitet F O U R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:4 DIA Delaktighet I Aktivitet En metod för brukaren att skatta upplevelsen av hur aktiviteter kan utföras och för planering med teamet Maritha Månsson DIA

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell.

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Värdegrund De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Livet själv och du som människa klarar dig inte utan något av dem. Alla är lika mycket värda hur olika de än är. Låt också det vara

Läs mer

Kunskap föder framgång!

Kunskap föder framgång! Stockholm 22-24 april 2015 ARBETS- OCH MILJÖMEDICINSKT VÅRMÖTE Hotell Sheraton Kunskap föder framgång! Om FHV-branschens kunskapsutveckling Fortbildning, kunskap och kvalitet var heta ämnen på Open Space-sessionen.

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten sida 2 av 73 Välkommen Välkommen till denna utbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten. Utbildningen innehåller olika exempel från kommuner

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

Etik och människans livsvillkor

Etik och människans livsvillkor Etik och människans livsvillkor 1. Beskriv bregreppen kultur och socialisation och sätt dom i ett sammanhang genom exempel. Socialisation, inom sociologin den process genom vilken grupplevande arters individer

Läs mer

Ledning och ledarskap för vårdens verksamheter för att uppnå bästa möjliga

Ledning och ledarskap för vårdens verksamheter för att uppnå bästa möjliga 1 Joint Commission Resources: From Front Office to Front Line Väsentliga frågor för ledare inom hälso- och sjukvård Ledning och ledarskap för vårdens verksamheter för att uppnå bästa möjliga Författare:

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

OMSORG OM VARJE INDIVID FÖRTROENDEREDOVISNING 2014

OMSORG OM VARJE INDIVID FÖRTROENDEREDOVISNING 2014 1 OMSORG OM VARJE INDIVID FÖRTROENDEREDOVISNING 2014 Ett gott bemötande innebär att vara så trygg i sin professionalitet att man vågar vara personlig EMELIE HJELM BONIN, EN AV FRÖSUNDAS 206 VERKSAMHETSCHEFER

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer