På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län"

Transkript

1 På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

2 Samtala om Vad är (kvalitets-)register inom vården/omsorgen för dig?

3 Det var en gång.....en man som sade: "Jag anses excentrisk, emedan jag säger offentligt att om sjukhusen vill vara säkra på att bli bättre, så måste de ta reda på vilka resultat de har. De måste analysera sina resultat för att hitta starka och svaga punkter. De måste jämföra sina resultat med andra. Sådana åsikter kommer inte att vara excentriska om några år." Amory Codman, kirurg Harvarduniversitetet i Boston, USA i början av 1900

4 Sverige börjar med kvalitetsregister Knäplastikregistret i Lund 1975 Höftplastikregistret 1979 i Göteborg Nu är Sverige världsledande på dessa områden 1990 talet: ökat intresse för evidens och kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvård. Många register tillkommer. Beslutsgruppen för nationella kvalitetsregister

5 Kvalitetsregistrens ändamål systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet (Patientdatalagen 2008:355 7 kap 4 )

6 90 nationella kvalitetsregister är individbaserade Innehåller problem/diagnos insatta åtgärder resultat för patienten/brukaren Verksamheterna får: återkoppling av sina egna resultat resultat över tid Ska användas för lokalt förbättringsarbete och nationella jämförelser/förbättringar

7 De Nationella Kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården, SKL 2010 Kvalitetsregistren: är en stor outnyttjad potential är kvalitetsverktyg som ger oss i Sverige unika möjligheter att utveckla kvaliteten i vården ger möjlighet att stödja kliniskt förbättringsarbete ger stöd för bättre vård och omsorg - största vinsten går till patienten : skapa stödstruktur för kvalitetsregisterarbetet. Teknik, informatik, juridik, datakvalitet, finansiering. Agneta Jansmyr med i styrgrupp.

8 Vision Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt av svensk hälso- och sjukvård och omsorgsverksamhet för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och kunskapsstyrning för att tillsammans med individen skapa bästa möjliga vård.

9 Mål 2013 Hög täckningsgrad Onlinedata Öppen redovisning av resultatdata Data används i förbättringsarbete Resultatdata presenteras för patienterna Verksamhetschefer använder kvalitetsregister i sitt förbättringsarbete Forskningsprojekt med kvalitetsregisterdata

10 FSA:s kartläggning av kvalitetsregister av 70 register granskades Fann stora brister I hälften av registren fanns frågor som avsåg funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Vanligast är EQ5D I fem register frågar man specifikt om arbetsterapi. Arbetsterapeutisk utredning fanns i tre register (Riks-Stroke, CP-uppföljningsprogram, SweDem) I ett register efterfrågas om hjälpmedel är tillgodosedda (Riks-Stroke). I ett efterfrågas om måluppfyllelse (CPuppföljningsprogram).

11 FSA:s slutsats Det bör tillföras fler indikatorer i registren för kvalitet och patientsäkerhet i arbetsterapi. Förslag på indikatorer som FSA anser bör tillföras registren: Har patienten erhållit utredning av arbetsterapeut? Har patienten erhållit intervention av arbetsterapeut (enligt KVÅ)? Är behov av hjälpmedel tillgodosedda? Registreras rehabiliteringsmål avseende aktivitet och delaktighet?

12 Samtala om Vad skulle du vilja ha ut av kvalitetsregister? Resultat för arbetsterapeutiska interventioner? Resultatet för patienten?

13 Bättre liv för sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg Kvalitetsregister en del av satsningen: Svenska palliativregistret Senior alert SveDem BPSD

14 Nationella plattformen för förbättringskunskap En mötesplats för aktörer inom vård, omsorg och högskola gällande förbättringskunskap, bla FSA, Landstinget i Jönköping, Högskolan i Jönköping Fått medel till samverkansprojekt mellan vård, omsorg, universitet och högskolor juli 2012-sept 2013 Tvärprofessionellt lärande om användningen av resultat från kvalitetsregister i förbättringsarbete. Stödja registrens användning i kliniskt förbättringsarbete och i universitets- och högskoleutbildning. Ta fram lärandemodeller, spridningsplan, utveckla webbstöd Projektledare: Annika Nordin, utvecklingsledare Qulturum och doktorand

15 Arbetsterapiutbildningar förebilder Alla 8 arbetsterapiutbildningar har förbättringskunskap på olika sätt i det studenterna lär sig. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter stödjer detta och driver kvalitetsfrågor aktivt. Hälsohögskolan i Jönköping: förbättringskunskap är integrerat. Det finns en strimma av förbättringskunskap, observation och reflektion som löper över utbildningen och avslutas med kursen Arbetsterapi i utveckling. Studenter medverkar i förbättringsarbete vid sin VFU.

16 Vilka kvalitetsregister finns?

17 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 Hur rör detta mej? Vardagens arbete Förbättringsarbete Vad vill vi åstadkomma? Mål! Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Mått! Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Idéer! PGSAcirkeln Agera Stude ra Planer a Göra Test! Mätning/ Register Reflektera resultat Amount of careplan in patients with risk 100% 80% 60% 40% 20% 0% Hospital 1 Hospital 2 Hospital 3 County council Target

18 Vad vill vi? Vart ska vi? Vart vill vi nå/vilka mål har vi? Vad vill vi mäta och följa? Var kan vi hitta data? Journaler Nationellt kvalitetsregister Internt register Hemmabygge

19 Register On line- den egna verksamheten kan följa vad de gör och hur deras läge är Verktyg för utveckling av vård- och omsorgspersonal Ger systemtänk Mätningsförståelse Uppmuntrar till lika vård och omsorg

20 Registren kan hjälpa oss att gå från Projekt Uthållighet Tro Veta Tillfälligt Struktur och rutin

21 Fördelar med kvalitetsregister Ett kvalitetsförbättringsredskap för hälso- och sjukvårdspersonal Lokal, jämförbar data skapar inspirerande motiv för förbättring. Möjlighet att utvärderar effekten av olika behandlingsmetoder Mäter resultatet för alla patienter inom registret. Tillhandahåller data/material för forskning, hälsoekonomianalyser Ett hjälpmedel för att involvera patienterna

22 Alla har två jobb Professionell kunskap Ämneskunskap Personliga färdigheter Värderingar och etik Förbättringskunskap System Variation Förändringspsykologi Lärandestyrt förändringsarbete Förbättring av diagnos, behandling, omvårdnad och omsorg Förbättring av processer och system i vården och omsorgen Ökat värde för dem vården/omsorgen finns till för Efter Socialstyrelsen, Batalden

23 Vad ska jag göra med det jag får ut från registren? Reflektera över resultatet = nuläget Vilket är det önskade läge? Sätt ett mål Börja med en liten förändring Följ resultat

24 Vad ska jag göra med det jag får ut från registren? Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Smarta Mål! Mått! Bra Idéer! Agera Planera Studera Göra Testa! Ref: T Nolan, E Deming

25 Mätningar i registren kan ha olika syften Förbättring Forskning Bedömning

26 Alla kan knyta en rosett, eller? Det går inte att tänka eller prata sig in i ett nytt agerande man måste agera sig in i ett nytt tänkande

27 Hur lång tid tog det tills USA s hälsoministerie rekommenderade behandling av sår så som beskrivet av Marshall i en artikel i Lancet år 2. 5 år år år

28 Hur lång tid tog det tills USA s hälsoministerie rekommenderade behandling av sår så som beskrivet av Marshall i en artikel i Lancet år 2. 5 år år år

29 92 utvecklingsarbeten jämfördes i en artikel i Journal of Quality Improvement. Hur lång tid tog det från att problem var identifierat tills man började göra den första förändringen? dagar dagar dagar dagar

30 92 utvecklingsarbeten jämfördes i en artikel i Journal of Quality Improvement. Hur lång tid tog det från att problem var identifierat tills man började göra den första förändringen? dagar dagar dagar dagar

31 Hur kan vi sätta fart på förändringar för att förbättra för dem vi är till för?

32 Vet vad ni vill Lär av andra stjäl och dela med er Man kan inte göra allt - vad är mest effektivt att satsa på? Bygg in utvärderingar när ni jobbar med förändringar Se möjligheter Ha tålamod Var finns experter som ni kan ta hjälp av?

33 I can t understand why people are frightened of new ideas. I m frightened of old ones. John Cage

34 Lycka till!

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

STEG 2. Pilotutbildning Studenter i tre professioner 9 st, ledd av projektgruppen

STEG 2. Pilotutbildning Studenter i tre professioner 9 st, ledd av projektgruppen GÖRA Förbättringskunskap Ett pilotprojekt för att introducera och sprida denna kunskap till studenter, lärare och handledare i arbetsterapeut-, läkar-, och sjuksköterskeprogrammet STEG 1 AGERA STUDERA

Läs mer

Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland

Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland Anita Segring ATT ÅSTADKOMMA FÖRÄNDRING Spridning av erfarenheter Testa idéer i verkligheten Samla kunskap och erfarenheter/konceptualisera

Läs mer

Tips: Utbildning. Förbättringsarbete med stöd av. kvalitetsregister. Mätning och förbättring. Utbildningsprogrammets mål

Tips: Utbildning. Förbättringsarbete med stöd av. kvalitetsregister. Mätning och förbättring. Utbildningsprogrammets mål Förbättringsarbete med stöd av Att gå från ax till limpa från forskning till nytta för patienten Svenskt forum för vårdkvalitet, Ersta, 2014-10-23 Johan Thor, specialist i socialmedicin, MPH, Med.Dr. Vinnvård

Läs mer

Användning av vårddata för att säkerställa vårdens kvalitet. Fredrik Bååthe Västra Götalands Region - VGR

Användning av vårddata för att säkerställa vårdens kvalitet. Fredrik Bååthe Västra Götalands Region - VGR Användning av vårddata för att säkerställa vårdens kvalitet Fredrik Bååthe Västra Götalands Region - VGR SIGNIFICANT OTHER George Herbert Mead (1863 1931) Filosof, sociolog, psykolog I psykologi innebär

Läs mer

.............................................

............................................. ................. VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN 2013! Nationella Kvalitetsregisterkonferensen är en samlingsplats för dig som arbetar med och använder kvalitetsregister och i år samlas runt 800 personer här

Läs mer

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister PM 2013:1 Satsningen på Nationella Kvalitetsregister Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013 Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Famnas Värdeforum Ett kvalitetsutvecklingsprogram för non-profit vård och social omsorg

Famnas Värdeforum Ett kvalitetsutvecklingsprogram för non-profit vård och social omsorg Famnas Värdeforum Ett kvalitetsutvecklingsprogram för non-profit vård och social omsorg Välkommen till Vernissage av Famnas Värdeforum 22 februari 2010, kl 13.00 17.00 Sensus möte, Klara Södra kyrkogata

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 med verksamhetsplanering 2014

Verksamhetsberättelse 2013 med verksamhetsplanering 2014 Verksamhetsberättelse 2013 med verksamhetsplanering 2014 2014-03-26 Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) har under 2013 fortsatt utvecklas via en mångfald aktiviteter, som beskrivs nedan. Styrgruppen

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Utvecklingsprogram för kvalitet och ledarskap Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre vård och social omsorg som syftar till att skapa en kultur av ständiga

Läs mer

effektiv str ategi Six Sigma i hälsooch sjukvården

effektiv str ategi Six Sigma i hälsooch sjukvården effektiv str ategi Six Sigma i hälsooch sjukvården Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Tel 08-452 70 00 Beställ eller

Läs mer

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan andra upplagan Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister Framtagen av EyeNet Sweden 2009 på uppdrag av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister Innehåll Förord 3 Bakgrund 5 Framgångsfaktorer

Läs mer

Socialt innehåll i äldreomsorgen. En kartläggning på uppdrag av Famnas äldreomsorgsnätverk

Socialt innehåll i äldreomsorgen. En kartläggning på uppdrag av Famnas äldreomsorgsnätverk Socialt innehåll i äldreomsorgen En kartläggning på uppdrag av Famnas äldreomsorgsnätverk Louise Gehandler och Helena Pettersson Stockholm, Mars 2013 Famna, Box 16355, 103 26 Stockholm Rapporten kan laddas

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Låt stå! Rapport 2014:1. Mot bättre vetande

Låt stå! Rapport 2014:1. Mot bättre vetande 11101000101010110011000110010100101101 01110001100100100010101010101110100010 101010010011011001110101010100101011110 00100010111100101010111010101010101001 00010010011100101010110100101010011111 11001010100101011011010100010010111010

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder 1(10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder År 2012 2(10) Innehållsförteckning Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Läs mer

Att leda förbättringsarbete

Att leda förbättringsarbete Att leda förbättringsarbete Rollen som samordnare Börja med följande frågor: vilka är de största utmaningarna i arbetet med att leda jämställdhetsintegrering? Vilka är de bästa strategierna? Uppdraget

Läs mer

Teamarbete & Förbättringskunskap

Teamarbete & Förbättringskunskap Teamarbete & Förbättringskunskap två kärnkompetenser för god och säker vård SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet Redaktör och

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer