Värdeskapande för de mest sjuka äldre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdeskapande för de mest sjuka äldre"

Transkript

1 Värdeskapande för de mest sjuka äldre Teamarbete, patientfokus och kvalitetregister skapar värde för de vi finns till för Viktoria Loo Famnas Forum för ledarskap och kvalitet

2 AVTAL Ekonomi Landstinget Mesosystemet IT Ledningen ENHETEN Äldre Patienter Makrosystemet ANHÖRIGA Mikrosystemet Vård- och omsorgspersonal (patient, anhörig & personal) Samhället Kommunen ORGANISATIONEN Regeringen Administrationen Folkhälsa POLITIK Lagar Famnas Forum för ledarskap och kvalitet Efter Nelson, Godfrey, Batalden

3 Famna Värdeforum Ett utvecklingsprogram för kvalitet och ledarskap i vård och omsorg Konkreta förbättringsarbeten från dag ett! Metoder och verktyg för att agera sig in i ett nytt sätt att tänka! Kollaborativ för ömsesidigt lärande och ökad förståelse! Förbättringsteam i verksamheten Ledningen Förbättringscoacher Ett samarbete med Famnas Forum för ledarskap och kvalitet

4 Se möjligheten i varje möte Den verkliga upptäcktsresan består inte av att söka efter nya vyer och platser utan att se det gamla invanda med nya ögon. Marcel Proust Bild från Landstinget Gävleborg Värdecafé

5 Bättre liv för sjuka äldre Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg Vårdpreventivt arbetssätt En god demensvård Värdig vård i livets slut Sammanhållen vård och omsorg Optimal läkemedelsbehandling Famnas Forum för ledarskap och kvalitet

6 Socialdepartementet Famna åtar sig att samordna de idéburna vård- och omsorgsaktörernas satsningar på ett långsiktigt och systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete inom äldreomsorgen samt att främja samverkan över huvudmannagränserna för att på så sätt bidra till en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Famnas Forum för ledarskap och kvalitet

7 Tre goda exempel Att undvika vårdlidande inom äldreomsorgen - Vårdprevention genom Senior alert Bräcke Diakoni äldreomsorg, Uddevalla Ta fasta på nattfastan för våra äldre Danvikshem, Nacka Samtal i livets slut Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Onkologiska kliniken, avdelning P14 Famnas Forum för ledarskap och kvalitet

8 Att undvika vårdlidande inom äldreomsorgen - Vårdprevention genom Senior alert Förbättringsarbete i praktiken Agneta Andersson och Pernilla Hammarqvist, Leg. sjuksköterskor

9 Bräcke Diakoni Bräcke Diakoni erbjuder vård och omsorg utan vinstsyfte - byggd på viljan att se och kraften att förändra Bred verksamhet inom vård och omsorg Politiskt och religiöst obunden stiftelse all vinst återinvesteras i verksamheten Bräcke Diakoni startade i Göteborg 1923, med syfte att utbilda diakonissor, dåtidens sjuksköterskor 2013 fyller vi 90 år piggare än någonsin!

10 Vårdpreventivt arbete genom registrering i Senior Alert Alla har rätt till känslan av trygghet! Vårdgivaren vet om den äldre har risk för trycksår, fall, undernäring och ohälsa i munnen Vårdgivaren ges möjlighet att arbeta vårdpreventivt på ett systematiskt vis För kvalitetssäkring och patientsäkerhet

11

12

13 Förbättringsarbetet hösten 2012 Mål: Att införa långsiktigt systematiskt vårdpreventivt arbete för kvalitetssäkring och patientsäkerhet. Mått: Att följa och utvärdera våra resultat genom registrering i Senior alert. Ide: Att identifiera personspecifika relevanta åtgärder samt att testa i liten skala. Att utvärdera och behovsanpassa.

14 Så här gjorde vi! Vi gjorde en baslinjemätning Vi identifierade förekomsten av fall och fallskador Vi studerade förekomst samt orsak Vi testade i liten skala med hjälp av Senior alert Vi involverade den unika individen i bedömningen Vi planerade relevanta åtgärder för de enskilda individerna Vi genomförde planerade åtgärder Vi utvärderade genomförda åtgärder

15 Vad har vi lärt oss? Verktyg för att arbeta preventivt Vikten av att arbetasystematiskt och att mäta våra resultat Att synliggöra resultaten Att identifiera relevanta förbättringsområden samt vikten att testa i liten skala Svårigheter på vägen! Tidsbristen Att börja i liten skala, rom byggdes inte på en dag! Att fastställa rutiner

16 Hur har vi gått vidare? Vi har arbetat för att finna en naturlig plats för det vårdpreventiva arbetet i vår vardag Nästan alla våra boende är idag riskbedömda och vi arbetar aktivt med att planera och genomföra individuella vårdpreventiva åtgärder Vi arbetar aktivt med att färdigställa en hållbar rutin för vårt vårdpreventiva arbetssätt

17 Hur arbetar vi idag? Enhetsansvariga Rutindokument Spridning i personalgrupp Sammarbete över gränserna

18 Nu har vi Koll på läget

19 TACK! Agneta Andersson och Pernilla Hammarqvist

20 Ett anrikt äldreboende vid Stockholms inlopp

21 Orsak-verkan diagram Lång nattfasta Oro För få mellanmål Förstoppning Medicinsk orsak Sover länge på morgonen Bristande personalresurser Oro Sover vid kvällsmål Otillräckliga rutiner Inte den mat man vill ha Otillräckligt med stöd vid måltiden Lågt näringsintag över dygnet Dålig tandstatus Tråkig måltidsmiljö Fel mat Trött Uttråkad

22 Mål Minska nattfastan till tio timmar för att de boende ska ha möjlighet till ett större näringsintag under dygnet med syfte att de boende ska bli piggare och orka med dagens aktiviteter. Mått Vikt Antal timmar för nattfasta Qualid

23 Önskemenyer Idéer Bedömning av hjälpbehov samt behov av anpassning av miljön 5p GAP PGSA-hjulet Mättavla Arbetssätt

24 Resultat Hon Ökade i vikt med 0,5 kg Förkortade i snitt nattfastan med 3,7 timmar Förbättrade resultatet i Qualid med 3 poäng. Han Ökade i vikt med 1,3 kg Förkortade i snitt nattfastan med 2,7 timmar Förbättrade resultatet i Qualid med 13 poäng

25 Vid sidan av förbättringsarbetet Ökat intresse för måltidssituationen Ökad förståelse för varandras yrkeskunskaper Vad vi har lärt oss Tillgång till verktyg Betydelsen av en engagerad och delaktig personalgrupp

26 Hur vi går vidare Önskemenyer Måltidsbedömning Säkerställa kvällsmålsrutiner

27 Samtal i livets slut P14, RaH Mia Abramsson, onk. sjuksköterska Anneli Berg, undersköterska Nina Markholm Nordgren, chefsjuksköterska Kathrin Wode, med ledningsansv. läkare

28 P14:s förbättringsarbete Akutonkologisk avd - gyn/bröst/sarkom 1-10 dödsfall/månad sjunkande Svenska palliativregistret - ett nationellt kvalitetsregister för alla som vårdar människor i livets slut Famna Värdeforum - höst 2012

29 Utgångsläget Få brytpunktsamtal i Svenska Palliativregistret Otydligt i journalen om brytpunktssamtal Patienterna önskar mer information om sin sjukdom och situation. Personal önskar mer tid för psykosocialt omhändertagande och omvårdnad

30 Livets slutskede Mål: livskvalitet och symtomlindring Patienter vill ha samtal vi oroliga Berätta för att kunna använda tiden Prognos: instrument för att kunna utöva autonomi

31 Åtgärder Vi har förankrat behov, innehåll och meningen med brytpunktsamtal i teamet Checklista vid ronden. Information till ny personal Sökordet Brytpunktsamtal inlagd i journalsystemet

32 Resultat Teamet, patienten och anhörig förberedda inför samtalen Bokade samtalsrum Övertagande vårdgivare får en bättre översikt Bättre resultat i palliativregistret. Variationer! Mer tid för omvårdnad. Fler tårtor!

33 If we know, we have to do! Famnas Forum för ledarskap och kvalitet

34 Tack för att ni är med och gör skillnad! Famnas Forum för ledarskap och kvalitet

Vernissage Bättre liv för sjuka äldre i Stockholms län

Vernissage Bättre liv för sjuka äldre i Stockholms län -team Stockholms län- Vernissage i Stockholms län 18 december 212, kl. 13. 16. Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm -team Stockholms län- Famnas är ett kvalitetsutvecklingsprogram som syftar till

Läs mer

Famnas forum för ledarskap och kvalitet i vård och social omsorg 4 juni 2013 Ersta konferens, Stockholm

Famnas forum för ledarskap och kvalitet i vård och social omsorg 4 juni 2013 Ersta konferens, Stockholm Famnas forum för ledarskap och kvalitet i vård och social omsorg 4 juni 2013 Ersta konferens, Stockholm Tillsammans tar vi nya steg i vårdens och omsorgens utveckling Hur utvecklar vi vårdens och omsorgens

Läs mer

Vernissage av Värdeforum. 4 december 2012, kl. 13.00 16.00 Matteuskyrkan Djurgårdsgatan 17, Göteborg

Vernissage av Värdeforum. 4 december 2012, kl. 13.00 16.00 Matteuskyrkan Djurgårdsgatan 17, Göteborg Vernissage av december, kl.. 6. Matteuskyrkan Djurgårdsgatan 7, Göteborg Famnas är ett kvalitetsutvecklingsprogram som syftar till att skapa en kultur av ständiga förbättringar. Arbetsmetoden bygger på

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Utvecklingsprogram för kvalitet och ledarskap Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre vård och social omsorg som syftar till att skapa en kultur av ständiga

Läs mer

Välkommen till Värdecafé 4 14-15 mars 2013

Välkommen till Värdecafé 4 14-15 mars 2013 Välkommen till Värdecafé 4 14-15 mars 2013 Vad händer idag? 13:00 14:00 Inledning och omvärlden 14:00 15:00 Presentation av det egna arbetet 15:00 15:30 Fika 15:30 16:30 Systemförståelse och hållbarhet

Läs mer

SLUTRAPPORT 2015. Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

SLUTRAPPORT 2015. Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre SLUTRAPPORT 2015 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 1 2 Förord Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Visionen ovan formulerades för fyra

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling -En En Överenskommelse - En uppföljningsdag ljningsdag,, från n den 7 okt Program 09.00-10.00 Fika och registrering Syftet med dagen Genomgång ng av anteckningarna

Läs mer

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinje 2015-03-18 Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2015-03-18 Dokumentet ersätter Riktlinjer för vård-

Läs mer

Famnas Värdeforum Ett kvalitetsutvecklingsprogram för non-profit vård och social omsorg

Famnas Värdeforum Ett kvalitetsutvecklingsprogram för non-profit vård och social omsorg Famnas Värdeforum Ett kvalitetsutvecklingsprogram för non-profit vård och social omsorg Välkommen till Vernissage av Famnas Värdeforum 22 februari 2010, kl 13.00 17.00 Sensus möte, Klara Södra kyrkogata

Läs mer

Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland

Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland Anita Segring ATT ÅSTADKOMMA FÖRÄNDRING Spridning av erfarenheter Testa idéer i verkligheten Samla kunskap och erfarenheter/konceptualisera

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre.

Bättre liv för sjuka äldre. Bättre liv för sjuka äldre. Om att göra rätt och att göra skillnad. En sammanfattning av en inspirationsdag i Sundsvall. Om Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Om Senior

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Slutrapport 2015 Innehåll Inledning Sammanfattning Analys Kvalitetsregister Senior Alert Kvalitetsregister SveDem Kvalitetsregister Svenska Palliativregistret Läkemedel Kvalitetsregister

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Famnas Utvecklingssamtal 2014

Famnas Utvecklingssamtal 2014 Välkommen till Famnas Utvecklingssamtal 214 En mötesplats för lärande och utveckling av idéburen vård och social omsorg 4 juni 214, Essinge konferenscenter Segelbåtsvägen 15, Stockholm Famnas utvecklingssamtal

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Carina Mattsson Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Förbättringsledarprogrammet omgång 11

Förbättringsledarprogrammet omgång 11 Förbättringsledarprogrammet omgång 11 April 2012 Utvecklingscentrum Inledning Förbättringsarbete Ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i vården innebär att arbetet skall vara långsiktigt,

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län 2010-2014 En resa för att förbättra vård och omsorg God

Läs mer

Tre år med systematiskt kvalitetsarbete i idéburen vård och social omsorg. En utvärdering av Värdeforum och Famnas kvalitetsarbete

Tre år med systematiskt kvalitetsarbete i idéburen vård och social omsorg. En utvärdering av Värdeforum och Famnas kvalitetsarbete Tre år med systematiskt kvalitetsarbete i idéburen vård och social omsorg En utvärdering av Värdeforum och Famnas kvalitetsarbete Truls Neubeck och Mattias Elg Stockholm, juni 2013 Famna, Box 16355, 103

Läs mer

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser 0 Förord Syftet med denna skrift är att visa på vägar för hur kommuner och landsting kan ta ytterligare konkreta steg för att skapa en mer sammanhållen

Läs mer

Socialt innehåll i äldreomsorgen. En kartläggning på uppdrag av Famnas äldreomsorgsnätverk

Socialt innehåll i äldreomsorgen. En kartläggning på uppdrag av Famnas äldreomsorgsnätverk Socialt innehåll i äldreomsorgen En kartläggning på uppdrag av Famnas äldreomsorgsnätverk Louise Gehandler och Helena Pettersson Stockholm, Mars 2013 Famna, Box 16355, 103 26 Stockholm Rapporten kan laddas

Läs mer

Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll.

Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll. UTSKICK Datum 2015-03-19 Sida 2(15) Socialnämnden SN Punkt 1 Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll. Förvaltningens förslag till beslut Socialnämnden godkänner föredragningslistan

Läs mer

Vägen till Certifiering Tryggt och Säkert Särskilt boende. Nacka Seniorcenter Sofiero

Vägen till Certifiering Tryggt och Säkert Särskilt boende. Nacka Seniorcenter Sofiero Vägen till Certifiering Tryggt och Säkert Särskilt boende Nacka Seniorcenter Sofiero Upplägg Bakgrund Genomförande De 8 Safe Elderly indikatorerna Erfarenheter och reflektioner Nästa steg för Seniorcenter

Läs mer

2014-08-14 Sov 178/2014. Rapport. Kvalitetsuppföljning och avtalsuppföljning. Berggården, KOSMO AB 2014

2014-08-14 Sov 178/2014. Rapport. Kvalitetsuppföljning och avtalsuppföljning. Berggården, KOSMO AB 2014 2014-08-14 Sov 178/2014 Rapport Kvalitetsuppföljning och avtalsuppföljning Berggården, KOSMO AB 2014 Rapporten ingår i en serie rapporter från kvalitetstsuppföljningar av enheter inom vård och omsorg i

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 213 214-3 -1 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Monica Andersson, verksamhetschef Marie Junde, enhetschef Allégårdens äldreboende, Vårdstyrkan AB Vårdstyrkan

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer