Vägen till Certifiering Tryggt och Säkert Särskilt boende. Nacka Seniorcenter Sofiero

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägen till Certifiering Tryggt och Säkert Särskilt boende. Nacka Seniorcenter Sofiero"

Transkript

1 Vägen till Certifiering Tryggt och Säkert Särskilt boende Nacka Seniorcenter Sofiero

2 Upplägg Bakgrund Genomförande De 8 Safe Elderly indikatorerna Erfarenheter och reflektioner Nästa steg för Seniorcenter Sofiero Frågor

3 Bakgrund 2008: Nacka kommun i samarbete med Kunskapscentrum för Äldres säkerhet i Karlstad (idag Centrum för Personsäkerhet) Pilotprojekt, Nacka Seniorcenter Ektorp 7 (idag 8) Safe Elderly indikatorerna från WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion December 2010: Nacka Seniorcenter Ektorp först i Sverige, och troligtvis i världen, att bli certifierad som ett tryggt och säkert särskilt boende

4 Bakgrund Syftet med certifieringen är att öka tryggheten och säkerheten för äldre genom att minska antalet skador och att lära av inträffade olycksfall så att dessa kan undvikas i framtiden.

5 Bakgrund För att bli certifierad krävs att man arbetar trygghetsskapande och skadeförebyggande på ett systematiskt sätt och utifrån de åtta Safe Elderly indikatorerna. 1. Kartlägga riskbild 2. Planera 3. Genomföra 4. Utvärdera 5. Förbättra

6 Bakgrund Våren 2010: alla särskilda boenden i Nacka kommun erbjudna att arbeta med Safe Elderly indikatorerna med stöd från kommunen. Idag är 3 särskilda boenden i Nacka certifierade enligt Safe Elderly Nacka Seniorcenter Ektorp (dec. 2010) Nacka Seniorcenter Sofiero (okt. 2012) Danvikshem (dec. 2012)

7 Kort om Seniorcenter Sofiero 40 platser, varav 9 på demensboende 29 (73%) kvinnor och 11 (28%) män Ålder år, median 86,5 år 55 anställda

8 Genomförande Juni 2010: Beslut i ledningsgruppen Projektledare utsågs Projektgrupp Kick-off september 2010 Möte var 3e vecka Ansvarig att planera, driva och implementerar trygg och säkerhetsarbetet Stöd från ledningsgrupp Involverar övriga medarbetare, kunder och närstående

9 Genomförande Två parallella processer Ansökan Ifylld av projektgruppen Genomarbetning av de åtta indikatorerna Identifiering av styrkor och förbättringsområden Reviderad flertal gånger Lärandeprocess Implementering av trygg och säkerhetsarbetet Få med alla medarbetare Involverar kunder och närstående Förbättringsarbeten utifrån identifierade förbättringsområden Systematik i vårt arbetssätt

10 Genomförande Maj 2012 skickades ansökan in Arbetet gick in i en ny fas Projekt Ständigt pågående del av verksamheten Projektgruppen Trygg och säkerteamet Oktober 2012 Sitevisit och blir Certifierade som ett Tryggt och Säkert Särskilt boende enligt Safe Elderly

11 Indikator 1: Organisation Kunder Projektgrupp / Trygg och säkerteamet Närstående Ledningsgrupp Tryggt och säkert Sofiero Medarbetare

12 Indikator 2: Policy och mål Utarbetat Policy och Mål Revideras under arbetets gång HUVUDMÅL Att vi på Seniorcenter Sofiero arbetar systematiskt och förebyggande för att öka säkerhet och trygghet och minska antalet olyckor, våld och självtillfogade skador hos kund oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning.

13 Indikator 3: Förebyggande och främjande åtgärder Förebyggande verksamhet Främjande verksamhet Brandskydd Extrema händelser/nödsituationer Utbildning

14 Indikator 3: Förebyggande och främjande åtgärder Trygg och Säkerhetsrond Checklista för att identifiera och åtgärda risker i miljön Görs 2 gånger per år All personal involverad Resulterar i en handlingsplan Vi får Trygg och säker-glasögon på oss

15 Indikator 4: Särskilda behov Senior alert Nationellt kvalitetsregister Systematiskt förebyggande arbete mot fall, undernäring och trycksår Team! Riskbedömning Identifiera bakomliggande orsaker Planerar förebyggande åtgärder Genomför åtgärderna Uppföljning och utvärdering

16 Indikator 4: Särskilda behov Näringsshot till natten Följer upp fall Exempel andra grupper: Rökare Missbrukare Personer med självskadebeteende

17 Indikator 5: Evidens och beprövad erfarenhet Evidens = bevis att metoder är vetenskapligt utvärderade, dvs. forskning har gjorts Åtgärder som vilar på säkrast möjliga grund Beprövad erfarenhet = kunskap om att metoder fungerar utifrån erfarenhet

18 Indikator 6: Dokumentation Rapporterar och dokumenterar alla skador och tillbud (=händelse som kunde lett till skada) för att följa upp och förhindra att det händer igen Ökat förståelsen för rapportering Utarbetat egen tillbudsrapport

19 Indikator 7: Uppföljning och utvärdering Uppföljning av mål och handlingsplan 2 gånger/år Systematiserat uppföljning av fallrapporter Sammanställning och analys av alla skador och tillbud var 4e månad Senior alert uppföljning och utvärdering en del av processen Redovisar resultat öppet på resultattavlan

20 Indikator 8: Erfarenhetsutbyte Safe Elderly Nätverket Nacka Facebookgrupp Safe Elderly Internationella konferensen Safe Community Conferens i Falun 2011 Sprider material till andra genom bla Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Eldresikkerhetsprosjekt, videokonferens

21 Sammanfattning det här har vi gjort Skapat Trygg och säkerteam som med stöd från ledningen utvecklar och driver trygg och säkerhetsarbetet Trygg och säkerhetsrond, checklista för att identifiera och åtgärda risker i miljön Trygg och säkerhetsglasögen = vi är mer uppmärksamma och observanta på risker i vardagen Systematiken har förbättrats Alla kunder är riskbedömda och har förebyggande åtgärder utifrån fall, undernäring och trycksår Ökat förståelsen för avvikelserapportering Resultatet redovisas öppet på resultattavla vid receptionen

22 Erfarenheter och reflektioner Kändes stort och svårt i början ta ett steg i taget, små förändringar kan göra stor skillnad Utgå ifrån egna förutsättningarna Få med alla i tänket, göra istället för höra Engagerad ledning en förutsättning Tålamod och envishet Glöm inte det etiska perspektivet!

23 Nästa steg för Seniorcenter Sofiero Nu är vi certifierade Bekräftelse på det arbete vi gör och gjort Samtidigt bara ett delmål, det är egentligen nu det verkliga arbetet börjar!

24 Nästa steg för Seniorcenter Sofiero Vidmakthålla det som redan fungerar och det engagemang som finns Arbeta vidare med våra förbättringsområden: Våld och suicid Genus Nollvision fall Utveckla orsaksanalys Erfarenhetsspridning utanför Nacka Rapport vartannat år och ny ansökan vart 5e år

25 Den verkliga upptäcktsresan består inte i att söka efter nya vyer, utan att se med nya ögon Marcel Proust,

26 Tack för att ni lyssnade! Frida Gustavsson leg. arbetsterapeut och projektledare (tom 20/3)

KVALITETSBERÄTTELSE Nacka seniorcenter

KVALITETSBERÄTTELSE Nacka seniorcenter KVALITETSBERÄTTELSE Nacka seniorcenter Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN

Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN En Säker och Trygg kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Beskrivning av Borås Stad... 7 - Riskbild... 8 - Borås Stads förebyggande arbete utifrån

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Fokus på fall-, trafik-, brand- och drunkningsolyckor, självmord samt våld och andra brottsliga handlingar 2011 Du

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Pilotprojektet Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Slutrapport Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser?

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser i syfte att öka lärandet? 1 Mona Pütsep MSBs

Läs mer

Qualis kvalitet i skolan

Qualis kvalitet i skolan Qualis kvalitet i skolan Säkra kvaliteten i din skola I Sverige finns över 6 000 skolor, en del av dem är mycket bra, men många har brister, i form av stressade medarbetare, dålig arbetsmiljö eller svagt

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland

Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland Anita Segring ATT ÅSTADKOMMA FÖRÄNDRING Spridning av erfarenheter Testa idéer i verkligheten Samla kunskap och erfarenheter/konceptualisera

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 4, Avd 25, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Ett arbete inom: Program för samverkan Stockholmsregionen Slutrapport, version 1 Sammanfattning Introduktion Som ett led i utvecklingen av

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten Barnets rättigheter i vårdnadstvister mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten FoU i Väst/GR Maj 2013 FoU i Väst Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5073, 402 22 Göteborg e-post:

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Förord Rådande säkerhetskultur är avgörande för vilken säkerhet en verksamhet kan uppnå. Att mäta säkerhetskulturen är ett första steg

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer