NEL S. Anteckningar från Nelis nätverksträff i Göteborg januari Torsdag 19 januari Agenda för mötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEL S. Anteckningar från Nelis nätverksträff i Göteborg. 19-20 januari 2012. Torsdag 19 januari 2012. Agenda för mötet"

Transkript

1 Syftet med nätverket är att skapa ett forum på nationell nivå för att driva arbetet med entreprenörskap i skolan vidare. Innehållet bygger på allas delaktighet och fokus ligger på erfarenhetsutbyte. Anteckningar från Nelis nätverksträff i Göteborg Torsdag 19 januari :00 Start med lunch på restaurangen Matsmak. 13:30 Nätverksmötet startar. Agenda för mötet Presentation av schema och alla deltagare Skolverkets punkt, med diskussioner Fika Presentation av webbresursen Bedömning för lärande, med diskussioner Informationspunkt från några i nätverket NELIS som förening, med diskussioner Eftermiddagens pass avrundas med att planering av fredagens Open Space Presentation av schema och alla deltagare Se bilaga 1. Skolverkets punkt, med diskussion Verksamhetsbidragen som entreprenöriella organisationer har sökt kommer att beslutas om i februari. Riktlinjer har dragits uppför vilka verksamheter som kan sökas. Utvecklingsmedel 15 februari kommer det att finnas mer information. Huvudmännen för skolor söker. sista anmälningsdag 11 mars. Besked kommer att skicka ut 1 maj. Genomförandet är läsårsvis. Kurser i Entreprenörskap på olika lärosäten. Emerga följer upp den här kursen. Många har slutat kursen i förtid. Kanske beror detta på implementering av nya läroplaner, att arbetsbelastningen varit stor.

2 Ytterligare ett uppdrag inom vård och omsorg. Tillsammans med Mälardalens Högskola en 7,5 p kurs som riktar sig mot vård och omsorg. Stödmaterial kommer att tas fram kring entreprenörskap. Beskrivningar och exempel från olika skolformer. Det ska också finnas handfasta tips. Diskussionsfrågor från BRUK men också lite nya frågor som syftar till att utveckla processerna framåt. Framtaget för både rektorer och lärare. Omfattningen är runt 40 sidor på stödmaterialet. Entreprenöriell pedagogik. Umeå universitet har släppt en bok på ämnet. Skolverket har funderingar kring begreppet och vad som skulle kunna vara entreprenöriell pedagogik. Hur känner vi i gruppen inför det? Diskutera begreppen i gruppen. Nationella konferenser kommer att hållas i oktober och november 2012 som kommer att presentera stödmaterialet i entreprenörskap. Skapa en poängkurs i entreprenörskap. Entreprenörskap i skolan - diskussioner utifrån följande ord; Pedagogik Metod Innovation Förhållningssätt Process Uppgift; Lyft en svårighet och två möjligheter Presentation av alla gruppers synpunkter - sammanfattat i punktform Två begrepp process och pedagogik + och - Aktiva elever viktigt Entreprenörskap i skolan ett paraplybegrepp för många saker Pedagogik behöver definieras och klargöras. Begreppssförvirring ute på skolorna är en farhåga. En autonom person kännetecknas av entreprenöriella kompetenser. Vad är skillnaden? Högre måluppfyllelse om jag som elev är entreprenöriell. Resultatet av entreprenöriellt lärande är det intressanta. Pedagogik - Vi ser inget problem med att det finns som entreprenörskap i skolan som en pedagogik. För vem är det ett problem? Vem är det som ser det som ett problem? Vems är apan? Process och förhållningssätt Saker och ting tar tid Entreprenörskap i skolan är ett förhållningssätt

3 John Hatties studie är en sådan studie som bekräftas att det entreprenöriella lärandet är bra. Synligt lärande heter den svenska sammanfattningen och finns på webben som pdf. Annika Ottenborgs avhandling. För att det ska ligga tyngd bakom frågan att avgöra huruvida entreprenörskap i skolan är en pedagogik så behöver bl.a. professorer svara på frågan. Presentation av webbresursen Bedömning för lärande, med diskussioner Ulrik GR Utbildning presenterar webbresursen BFL - Gr Utbildning har tillsammans med STEPS och ett nära samarbete med Christian Lundahl tagit fram en webbresurs för lärande. Christian har tillsammans med lärare i regionen tagit fram den här webbresursen. Webbresursen adresserar fem nyckelstrategier för bedömning för lärande. Använder vi de här fem strategier för lärande så höjer vi också lärande. Cirklarna symboliserar nyckelstrategierna. Hatties studie ligger också till grund för den här webbresursen. Syftet är att lärare blir bättre på lärande. På webbplatsen så har varje cirkel en egen färg och sida. Webbresursen och hur den används kommer att beforskas av Christian Lundahl.För att kunna ta del av allt material behöver man bli medlem. Alla kan vara med. Sidan bygger på en communitytanke att man ska kunna vara med och dela med sig. Lärande- Lärare - kontext Det finns en tydlig av BFL koppling till formativa lärprocesser Använda eleverna som lärresurser, Dylan William forskare, har tagit fram olika exempel och övningar på hur man göra detta. En av de viktigaste strategierna: Formativa processer vi ska lära att lära, att aktivera eleven som en ägare av sin egen lärprocess. Det finns menyer till alla strategier och till sist bedömningsstrategier för hur man kan utföra sin bedömning. I communityn kan man dela med sig av sin bedömningsteknik. Till varje nyckelstrategi finns exempel på bedömningstekniker. Christian finns med i inbäddade youtube-klipp på sidorna The flipped classroom Du får också förslag på hur du kan jobba med eleverna. Målen finns tydliggjorda på sidan Idébanken: Tanken är att dela med sig. Idébanken har lite olika nivåer. Du söker antingen på sökord eller område. Bloggkvällar kommer att anordnas för att baka in mer material i idébanken. Mer information om den engelska forskaren Dylan Williams finns på sidan. Enligt Hatties studie så är det bedömning för lärande som har den största effektenför lärande.

4 Informationspunkt från några i nätverket Gabriella Holm, Skolsamverkan Det kooperativa entreprenörskapet: Samverkan skola och arbetsliv Vi gjorde en undersökning (SYV-Barometern) som visar att samverkan skola arbetsliv är ett eftersatt område. Stora arbetsmarknadsdagen 2012, torsdagen 24 maj i Stockholm - Nationellt fokus - Möjligheter och utmaningar för svenska ungdomar - SYV är målgruppen - Inbjudan och program kommer ut vecka 9 Ny bok av Lars Jonsson, 10 teser om entreprenörskap, finns att beställa på Bibbi Lodmark, Drivkraft Söderhamn 26 och 27 april - Konferens kring entreprenöriellt lärande - Plats i Söderhamn - Dag 1 riktar sig till pedagoger lokalt och internationellt - Den är uppbyggd kring seminarier, workshops etc - Konferensen är gratis - Det kommer ett program i mitten av februari Eva Ekmark, Entris April - Konferens Entris Entris har tagit fram ett processtödsmaterial som heter från tanke till aktion. Det bygger på aktionslärande. Studiematerialet är uppdaterat och ligger på hemsidan. Studiematerialet är tänkt som ett diskussionsmaterial.de nya materialen handlar om hållbar utveckling. NELIS som förening, med diskussioner Vi förenas i Nätverk för entreprenöriellt lärande i skolan Vad vill vi ha det här nätverket till? Tankar? Visioner? Det här är vi nöjda med! Det här vill vi utveckla! Ska Nelis bli en förening? Detta blev en av punkterna till Open Space, se anteckningar under fredag 20 januari 2012

5 Fredag 20 januari 2012 Agenda för mötet 08:00 Uppvärmning Open Space utifrån ämnen och frågeställningar som lyfts under torsdagen Summering av Open Space diskussionerna. Eventuell arbetsfördelning. NELIS 9 var och när 12:00 Avslutning och lämmeltåg till Centralstationen för lunch på First Hotel G. Open Space utifrån ämnen och frågeställningar som lyfts under torsdagen Grupp 1 - Nelis nu och sen - Hemsida Diskussionerna kring NELIS syfte och form har varit ett återkommande ämne som diskuterat vid åtskilliga träffar. Vid sjätte träffen i Västerås lyftes tanken om att skapa en förening. Det finns flera för- och nackdelar med en förening. Fördelarna ligger främst på den ekonomiska sidan. I dagens nätverk äger ingen något, inte heller har någon ett övergripande ansvar. Det innebär att exempelvis hemsidanwww.nelis.se bekostas (domän, drift och underhåll) bekostas av en av nätverkets deltagare. Och vem äger egentligen hemsidan? Om en nätverksträff skulle fallera ekonomiskt riskerar arrangören att själv få bära kostnaden, samtidigt som ett eventuellt överskott tillfaller arrangören. Under- och överskott kan alltså inte föras vidare och balanseras mot varandra. Med en förening blir ekonomin tydligare. Likaså kan en anslutnings- eller medlemsavgift ligga till grund för gemensamma kostnader såsom hemsida. Över- och underskott från nätverksträffar ligger på föreningen, inte på enskilda aktörer. Hemsidan, och eventuellt annat material, tillhör föreningen. Som förening ökar möjligheten att få stöd, såsom bidrag, utifrån. Nackdelarna med en förening är att nätverket formaliseras och riskerar att bli byråkratiskt. Själen i NELIS är just nätverkandet, mötet och diskussionerna. Med styrelser, stadgar och funktioner finns risk att NELIS spontanitet och flexibilitet går förlorad. Vem kan bli medlem, och vilka ingår i ett medlemaskap? Alla i en ingående organisation? Enskilda individer? Funktioner? Dessutom är det ett faktum att många deltagare driver externt finansierade projekt som inte godkänner medlemsavgifter i budget. Går då värdorganisationen in och betalar? Och för vad? Utifrån dessa diskussioner enades vi i gruppen om att NELIS tillsvidare fortsätter att vara ett nätverk, men att dess form och syfte förtydligas. Förtydligandet underlättar kommunikationen med nyfikna och intresserade som eventuellt vill delta. Det underlättar även för de som arrangerar träffarna samt för att värna nätverkets själ och kärna vid de fysiska träffarna. Alla

6 i gruppen var ense om att själen och kärnan är just mötet med andra projekt, kommuner och regioner samt organisationer och företag som arbetar med att stärka entreprenörskap som en röd tråd genom utbildningsväsendet. Förtydligandet kommer att innehålla en rutin och minneslista för nätverksträffarna. Rutinen skall vara så enkelt som möjligt, helst inte längre än ett vanligt A4, innehålla de riktlinjer vi alla gemensamt har att förhålla oss till. Grupp 2 - Följa upp EL - skolverket, skolinspektion och nationella proven - Strategi gentemot departement och myndigheter - Kan man certifieras i EL? Certifiering Det florerar olika typer av insatser för att certifiera skolor och/eller lärare. Bland annat har entreprenörskapsregionen fått utvecklingsmedel från Skolverket för att ta fram ett eget certifikat. Det är Ljungby kommun som är projektägare. I stora drag går det ut på att lärare ska fortbildas och de ska i sin tur certifiera arbetslag. I diskussionen var det många som ställde sig frågande till detta projekt. Några kommentarer: - Entreprenörskapet ska ju genomsyra allt i skolan och det är något som skolan skall göra. Ska det finnas certifikat för matte och språk också? - Vad händer om man som lärare på en certifierad skola byter arbetsgivare? Vore det inte bättre om certifikatet var personligt? - Har Skolverket sanktionerat detta och kommer använda det som grund för ett nationellt certifikat? (Här fick vi svar från Eva att man från Skolverkets håll inte har som ambition att vara nationell samordnare av certifikat. Man är mer nyfiken på vad detta grepp kan ge för resultat i regionen.) Vi pratade vidare om en slags kommunal e-certifiering där man tar fram kriterier för en entreprenöriell arbetsplats. Uppföljning - Skolinspektionen Både ENTRIS och FramtidsFrön har ställt frågan till Skolinspektionen om man kommer följa upp och titta särskilt på hur skolorna arbetar med entreprenörskap. Vi har båda fått samma svar. Inspektionen har inte för avsikt att titta särskilt på detta de närmsta åren, möjligtvis om några år och då i kvalitetsredovisningssammanhang. I den nya kartläggningen som ska göras kommer det synas tydligt vilka som kommit igång med arbetet. Frågan är om NELIS ska göra något? Debatten gick fram och tillbaka och vi kom fram till att vi ska vara mer proaktiva själva och inte invänta Skolinspektionen. I stället ska vi vara mer aktiva i den allmänna debatten se nedan. Debattartiklar Kan man tänka sig att NELIS som nätverk ska skriva debattartiklar? Vi ser att det finns en

7 stor risk med det. Vi har alla olika uppdragsgivare och kan hamna i kläm genom att skriva under en debattartikel från NELIS. Då är det bättre att vi uppmuntrar varandra till att skriva debattartiklar. Nationella prov I diskussionen framkom även behovet av att de nationella proven måste vara mer entreprenöriella. Detta ligger självklart som en utvecklingsdel hos Skolverket. Vi pratade även om att de nya svenska och engelskaproven har utvecklats väldigt. De är i många fall mer öppna och kreativa än läroböckerna. Mer av det tycker vi! Lärarutbildningen Skolverket gör vad man kan för att påverka Högskoleverket att få in mer entreprenöriellt tänk i Lärarutbildningen. Eva jobbar på med detta. Ett helt nödvändigt strategiskt arbete konstaterade vi. Grupp 3 - Bredda entreprenöriellt lärande - kommun vision för alla medborgare - Alla ska med?! Hur involvera hela den stora kommunala organisationen? Ska alla med? Entreprenöriellt lärande i hela den kommunala organisationen. Man letar felen oftare än det som är bra i organisationen. Trycka på samverkan, SMS SKL, våga bjuda in andra för att ta tag i frågan tillsammans. Demokratiutveckling, samverkan kring varje barn istället för varje förvaltning var för sig. Professionen måste få kliva fram och bli stärkta i det. Bjuda med förvaltningschefer och politiker i olika sammanhang som berör området. Arbetsförmåga eller inte? Hur kan vi få fler att se sin del i ett sammanhang. GÅ till AKTION! Rätt person måste sanktionera. Rektor måste sätta sin vision i verket. Knyta an till alla processer som redan finns. Skapa en bra dialog mellan myndigheter och departement så det blir tydligt på golvet Väva ihop begrepp som entreprenörskap, demokrati, inflytande och delaktighet. Rektors ansvar i skolan styr mycket i skolan och det behövs förändras där. Man måste veta mål och sina styrdokument för att kunna gå utanför dem. Känna till ramarna för gå utanför. Skolinspektionen hur färgade är de av sina egna ryggsäckar? Hur entreprenöriella är dem? Mediastrategi alla måste ta sitt ansvar för att påverka där man står. Debatten måste breddas och inte bara beröra skolan utan hela samhället det handlar om samhällsutvecklingen. En drivande rektor kräver drivande lärare eller är det tvärt om? Vi måste ha en lärande organisation i skolan näringslivet är bättre på det. Hållbar utveckling i en organisation om man inte är beredd att förändra sig så är det ganska chanslöst.

8 Grupp 4 - Hur kvalitetssäkra och synliggöra ditt uppdrag i din organisation så att det inte endast blir projektform - Hur komma ifrån projektifiering? - Framgångsrika el projekt Försöka sprida projektet inom organisationen och låta lärare, studie-och yrkesvägledare bli ägare av projektet. Arbeta med nyckelpersoner inom organisationen som kan finnas stödja och sprida projektet inom organisationen. Arbeta med Peer to Peer lära av varandra inom organisation Bygga den lärande organisationen genom att visa på goda exempel och låta duktiga medarbetare sprida sitt goda exempel inom organisationen. Mäta El genom att se elevernas engagemang i projektet hur många har frånvaro och hur självgående är eleverna Implementeringsfasen är viktigt i alla projekt Synliggöra de redan aktiviteter som skolan redan gör idag för att sedan gå in som processledare och stötta skolan i sitt arbete. För att sedan visa skolan att dessa aktiviteter har ni gjort och de är kanon. Koppla projektet till samtliga styrdokumenten. Arbeta vidare på sektorsnivå alla rektorer tar med i sina lönesamtal hur lärare arbetar med samverkan och el. Vid varje utvecklingssamtal skall en framtidsfråga ställas till eleven för att kartlägga/synliggöra elevernas tankar kring sin framtid. Grupp 5 - Hur främja ett bottom-up agerande? - Bör eller skall - Bemötande av det vi redan gör - Förhållningssätt - Hur får vi lärare att ta risk? Hur bemöter vi det gör vi redan? Börjar med lärarna, utveckla detta. Man kan alltid göra mer. Inga pekpinnar utmana och utveckla. Nyexaminerade lärare tycker att det är svårt! Skolverkets ramar där börjar man och utvecklar sitt förhållningssätt och sitt uppdrag. Starta i tryggheten och i det vi redan gör för att utmana utvecklingen för att gå vidare. Hur får vi lärare att ta en risk? Ledarskapsfråga, måste se lärare som individer. Det behövs en process hos läraren (jag själv). Visa vilken tillåtande atmosfär skolan har och uppmuntra till att våga. Rektorscoaching, ett krav att rektorn är med på informationsträffar och utbildningar i entrepröniellt lärande. Det visar lärarna vägen och att rektorerna tycker att det är viktigt för vår skola. Varför är det ok att lärarna bara inte dyker upp på möten? 50 anmälda och 25 kommer

9 Pedagogerna skulle behöva vara ute i arbetslivet, införa någon form av prao för lärare. Detta är inte en grej till: det ska vara integrerat, finns i läroplanen. Är en helhet! Vi erbjuder att stöd, en hjälp. Problem blir vid katederundervisning. Lärarna har abdikerat från sin lärarroll. De behöver ett stöd i arbetet. Läraren ska ha en otrolig kunskap och våga ta reda på svaren tillsammans med eleverna. Självförtroende! Finns det ledarskapsutbildning på Lärarutbildningen?? Organisationen kommer att bli lite sämre under en period då vi vänder rutiner i ett nytt förhållningssätt. Vad är målsättningen med skolan? Vad är målsättningen med arbetslaget? Vad är målsättningen med individen? Vad gör det hos människan när jag förnekar min känsla? Jag måste vilja kliva in i känslan och benämna den. Personligt ledarskap, mod att vara inte omtyckt. Arv från läraryrket, många rektorer är lärare från början. Kanske är det rektorerna vi måste satsa mest på? Rektorerna måste bli modigare! Vilken coaching kan rektorerna göra när de inte vet vad som sker i klassrummet? Det är dags att släppa hierakin för att börja samarbeta, coacha varandra. Gå på varandras lektioner. Fråga eleverna, (Hatting) feedback elev till lärare. Arbetslaget: varför ensamarbetar lärarna? Var finns teamet? EL, är det något jag ska välja eller bör välja? Vi anser att man ska välja EL! Vi ska våga mer, vara tuffare, utmana. Vara tydlig och rak. Alla elever har rätt till EL!! Lärare som uttrycker att det inte finns någon tid till EL är ett tecken på bristande ledarskap vi ska ta in Lgr11. Vem har ansvaret för EL? Skolledarna brister. Hur utvecklar man förmågorna i EL? Något händer under resans gång i skolan. F-2 är oftast ok, åk.3-6?, åk. 7-9 är de skadade. Vilka verktyg använder pedagogen? Tydliggöra målen, skaffa en målbild av vad som ska göra. Idag är det ofta spretigt. Eleverna behöver nya förväntningar, det går snabbt att vända tråkiga erfarenheter. Hur ska pedagogen och skolledaren vara för att eleverna ska få möjlighet att nå sina mål. Måste koppla ihop delarna. Tänka vad är det slutliga målet. Tydliggöra för föräldrarna på ett tidigt stadie målen för åk.9. Skendemokrati: I gymnasiet får du rösta men har inget elevinflytande. Föräldrarna har sin skola med sig, visa föräldrarna hur de ska bemöta elevernas hemarbete. Informera föräldrarna om EL. Missar förmågor när vi fokusera enbart på betygen. Mvg ger inte verktyg att klara sig som

10 vuxen. Gör förmågorna bedömningsbara. Ex, ta kontakt med företag och skaffa sig ett sommarjobb. Mattesatsning 2,6 miljarder satsa på rätt saker. Klara NP, träna systemet men arbeta EL. Se de små framstegen som är gjorda ex i EL. Rektorn ska inte tillåta att det tar xx år att ta in läroplanen. Var en pedagogisk ledare!! Se sanningen i vitögat. Hur ska vi ha tålamod? Boktips! Hållbart ledarskap i skolan - Andy Hargreaves, Dean Fink - I den här boken tar författarna upp en av ledarskapets viktigaste men ofta försummade aspekter - hållbarhet. Författarna diskuterar sju principer för hållbart ledarskap: Djup i lärandet framför ytliga provresultat... Stökig klass : rektors ansvar? Eva Larsson - Jag har sett briljanta lektioner, genomförda av kunniga lärare med stor förmåga till inlevelse med eleverna och anpassning till deras behov. Jag har också sett prov på motsatsen - rent katastrofala lektioner - som för både eleverna och läraren har... Grupp 6 - Hur synliggöra lärande exempel? - Gemensam kunskapsbank - Hur ser lärarens hantverk ut i den entreprenöriella processen? Detta har redan gjorts otaliga gånger i flera olika projekt och satsningar. Lärande exempel finns bl.a. i tryckta skrifter av olika slag, i olika databaser som ex. Veils (www.velis.se), ENTRIS-kanalen på You Tube (www.youtube.com) Lärande exempel finns det således ganska gott om. Vad är det då som skulle göra det extra attraktivt och lättillgängligt för intresserade? Några förslag var satsa extra på: - Att det ska vara roligt och lättillgängligt - Sociala, fysiska och digitala, nätverk för lärare som exempelvis: - Torghandel (GR), fysiska möten där deltagarna tar del av olika lärande exempel - Facebook, Blogg och Twitter - Kanske nyttja något/några av följande sajter för att synliggöra och förstärka det entreprenöriella lärandet? - Lektion. se Sveriges största lärarsajt med cirka registrerade användare, en svenskspråkig idébank med lektionstips av lärare för lärare - Teach book en professionell engelskspråkig community för lektionsplanering, delge erfarenheter etc. - Teacher Tube finns på Facebook - På en samlingssida utse månadens bästa skola/lärare - En ingång Kan Skolverket fungera som en ingång och länka till alla bra sajter? Visa på

11 olika exempelskolor? - Möta medias negativa bild av skolan med positiva inlägg i debatten och visa på goda exempel. - Belysa hur mötet mellan pedagoger och barn/elever ser ut i en skola som jobbar med entreprenöriellt lärande. - Samla lärande exempel under rubriken På spaning efter entreprenörskap i skolan En annan frågeställning som framkom var hur man ska nå de som är passiva och inte vill göra något? - Skapa en ingång för att väcka intresse. Morot och/eller piska? - Den främsta framgångsfaktorn tros dock vara fysiska möten, då det gäller att skapa intresse och engagemang! - Kollegialt lärande är bästa sättet att nå resultat enl. John Hattie. NELIS 9 var och när september (lunch till lunch enl. tradition) i Skåne. Vore bra om alla som tänkt åka också antecknar i sina kalendrar att även kvällen den 24 september kan komma att bli aktuell. Samordningsgruppen som anordnar nästa träff har funderingar på planer även för den kvällen och ev. förmiddagen dagen därpå. De återkommer om detta. Kontaktperson Eva Ekmark, Projektledare ENTRIS 2.0, - Mobil Mail

Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation

Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation ENTRIS 2.0 - Innehåll Utbildningar för kompetensutveckling och fördjupning

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2015 Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende Sammanfattande analys Under 2014 har vi arbetat med lärprocesser i fokus. Följande

Läs mer

Bedömning för lärande. Nyckelpersoner 2012-02-24

Bedömning för lärande. Nyckelpersoner 2012-02-24 Bedömning för lärande Nyckelpersoner 2012-02-24 Chríster Wede, Högskolan Borås Skolspelet Fundera en minut Ska vi anteckna? Ska vi kunna det här? Kommer det här på provet? Vi måste bestämma när vi har

Läs mer

FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE

FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE Utbil dning i entr e pren för S örska tock p holm s sko ht 20 lor 12 - vt 2 013 FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE Vad är ELIS? Stockholms stad, utbildningsförvaltningen har tillsammans med föreningen FramtidsFrön

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Bedömning för lärande

Bedömning för lärande Bedömning för lärande Workshop för rektorer Med BFL-glasögon i klassrummen 2013-09-19 Mål med dagen: Bidra med tankar om vad man som rektor kan se, fråga efter och följa upp i arbetet med bedömning för

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionsmetod Pedagogisk personal Övrig personal Fsk Gsk Gy Från 10 minuter 2-5 personer Kortleken innehåller öppna frågor och det finns inget rätt eller fel. Här gäller det att vara så öppen och modig

Läs mer

Se möjligheterna med SSA!

Se möjligheterna med SSA! TEMA Se möjligheterna med samverkan mellan skola och arbetsliv Gabriella Holm, Pia Raflund, Lotten Johansson. Minnesanteckningar ENTRIS-expressen 2013-03-21 PPT från dagen finns på www.kfsk.se/entris Se

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever

Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever 2016 Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever Louise Helgesson Piteå Kommun 2016-09-08 Inledning att uppmärksamma de särskilt begåvade eleverna I skollagens första kapitel, fjärde paragrafen

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Vargen, Hults skola. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Vargen, Hults skola. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Vargen, Hults skola 2012/2013 Eksjö kommun 2(6) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet 2016-09-02 Sara Hägglund Mälardalens högskola Universitetsadjunkt i pedagogik Projektledare ELverket Vilka kunskaper,kompetenser/förmågor har

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Skola Ansvarig Rektor:

Skola Ansvarig Rektor: SKA samtal 15/16 Skola Ansvarig Rektor: Samtalen äger rum fyra gånger per år: sep, nov, feb och apr Dokumentationen inför samtalen ska innehålla Rektors analys och Rektors åtgärder Resultat och ledarskap

Läs mer

FramtidsFrö i Halland 2013-2015

FramtidsFrö i Halland 2013-2015 01054 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Uc/Regional Samverkan 2013-07-19 RS130134 Rutger Herlin, Utvecklingsledare Skola/Utbildning 070-570 44 43 Regionstyrelsen FramtidsFrö i Halland 2013-2015

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

SYV konferens. Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5

SYV konferens. Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5 SYV konferens Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5 Rektors uppdrag Varför anställa en syv på F-5 skola? Varför prioritera SYV/SSA? Attraktiv tjänst i ett 1-16 års perspektiv

Läs mer

Fritidshemsnätverk 24/11-16

Fritidshemsnätverk 24/11-16 Fritidshemsnätverk 24/11-16 08.30 Föreläsning Christina och Jenny 9.15 Gruppindelning + hämta fika 9.30 Grupparbete inklusive fika 10.15 Återsamling och summering 10.30 Avslutning, utvärdering och fokus

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken 09.30-12.00 Skolverkets hållning kring begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Skogslyckan 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Skogslyckan 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Skogslyckan 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Bedömning för lärande. Sundsvall

Bedömning för lärande. Sundsvall Bedömning för lärande Sundsvall 2012-03-29 Program 2012-03-29 13.00 Inledning 13.45 Lärande samtal Ca 15.00 fika finns att hämta 16.00 Återsamling frågandets betydelse 16.30 Avslutar dagen Från dokumentation

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 Fokus på kunskap och förmågor Världen är i ständig förändring. Teknikutvecklingen, klimatutmaningen och globaliseringen påverkar vår vardag och förändringstakten ser inte ut

Läs mer

Sammanställning - Reflektionsblad dag 1

Sammanställning - Reflektionsblad dag 1 Sammanställning - Reflektionsblad dag 1 EL-konferens 21-22/10 på Mälardalens högskola Pia Lindberg, akadmichef UKK, MDH Intressant historielektion som sätter in EL i ett perspektiv som ger inspiration

Läs mer

Entris 2.0. 21 mars 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Entris 2.0. 21 mars 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Entris 2.0 21 mars 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Mål: Kvalitetsutveckling av SYV & SSA Gemensam kunskapsbas för SYV, styrdokument & Skolinspektionen Roller/ansvar Kvalitet

Läs mer

Fokus barn och unga. Anne-Charlotte Blomqvist. Stadsledningskontoret Fokus barn och unga

Fokus barn och unga. Anne-Charlotte Blomqvist. Stadsledningskontoret Fokus barn och unga Fokus barn och unga Anne-Charlotte Blomqvist Stadsledningskontoret Fokus barn och unga Barnperspektiv och barnets perspektiv i budget 2015 I Sundbyberg ska alla barn oavsett förutsättningar få en bra start

Läs mer

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Eva Westergren Holgén Nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - 2012-10-10 Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - Med betoning

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15 Bedömning för lärande Sundsvall 2012-11-15 Tema: Att vara nyckelperson - att leda det gemensamma lärandet omkring bedömning för lärande Program 2012-11-15 13.00 Inledning; att vara nyckelperson 13.30 Walking

Läs mer

Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011)

Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011) Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011) Vad är era egna erfarenheter kring att genomföra klassrumsbesök? Syfte, möjligheter och utmaningar med klassrumsbesök? Hur förbereder man sig som rektor

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Handläggare Datum Pia Ihse 13 2014-08-06 0480-45 20 40 Tingbydals förskola Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Öppna förskolan Kroggärdets förskola Smedängens förskola/ nattomsorg Förskolan

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Grafisk form: Maria Pålsén 2013 Foto omslag: Amanda Sveed/Bildarkivet Foto: Pedagoger på Bockstenskolans frtidshem

Grafisk form: Maria Pålsén 2013 Foto omslag: Amanda Sveed/Bildarkivet Foto: Pedagoger på Bockstenskolans frtidshem FRITIDSHEM -DEN LÄRANDE LEKEN Måldokument för fritidshem i Varbergs kommun Arbetsgrupp Madelene Eriksson, fritidspedagog Eva-Lotta Bjärne, fritidspedagog Lovisa Sandberg Ronan, utredare Mikael Sili, rektor

Läs mer

SYV i vid bemärkelse Se möjligheter!

SYV i vid bemärkelse Se möjligheter! SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV i vid bemärkelse Se möjligheter! - SYV I undervisningen - Samverkan Syv/lärare SYV i undervisningen - SYV = Hela skolans ansvar Samverkan Syv/lärare Välkommen!

Läs mer

Att göra ett bra jobb

Att göra ett bra jobb Att göra ett bra jobb kort sammanfattning Kartläggningsstöd för att ta fram kompetensutvecklingsbehovet inför ENTRIS 2.0 Att göra ett bra jobb kort sammanfattning bygger på häftet Att göra ett bra jobb

Läs mer

Rubrik. Löpande text. Vi ger energi & resurser till klimatarbetet i skolan!

Rubrik. Löpande text. Vi ger energi & resurser till klimatarbetet i skolan! Rubrik Löpande text. Vi ger energi & resurser till klimatarbetet i skolan! Fyra aktörer LHU-projektet Gymnasielärarnätverket Hållbara projektarbeten Naturvetenskap & Teknik i & utanför skolan (Östsam)

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Välkommen till Matematiklyftet en fortbildning i didaktik för dig som undervisar i matematik i grundskolan,

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk Rektor och Förskolechef Östra Färs enheten består av förskolor och skolor i Vanstad och Lövestad Trygghet, ansvar, empati

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Lärare och skolledare

Lärare och skolledare Lärare och skolledare Grundskola och gymnasium Jag är Jag är verksam på Jag är verksam i Tycker du att entreprenörskap i skolan handlar om ett förhållningssätt till kreativitet, ansvar, risktagande, problemlösning,

Läs mer

Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde

Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde Vi har en dröm att bli bäst i Sverige i arbetet med arbetsglädje och yrkesstolthet i verksamheter där alla känner

Läs mer

Projektdirektiv. Ledarakademi Skola. Upprättad av Marie Holm, programdirektör Barn och utbildning och Karolina Samuelsson, personaldirektör 1 (7)

Projektdirektiv. Ledarakademi Skola. Upprättad av Marie Holm, programdirektör Barn och utbildning och Karolina Samuelsson, personaldirektör 1 (7) Projektdirektiv Ledarakademi Skola Upprättad av Marie Holm, programdirektör Barn och utbildning och Karolina Samuelsson, personaldirektör 1 (7) Innehållsförteckning 1 Beställare... 3

Läs mer

Skolutveckling och ledarskap för framtidens lärande. Tillfälle 4: Bedömning för lärande

Skolutveckling och ledarskap för framtidens lärande. Tillfälle 4: Bedömning för lärande Skolutveckling och ledarskap för framtidens lärande Tillfälle 4: Bedömning för lärande The only skills of the 21 st century is the skill of learning how to learn. Dylan Wiliam, University of London, professor

Läs mer

Kvalitetsnätverk GR 131127

Kvalitetsnätverk GR 131127 Kvalitetsnätverk GR 131127 Två och två: Om du hör begreppet kvalitet i förskola och skola, vad tänker du på då? Rachel Törnell, utvecklingschef Grunden för kvalitetsarbete i Alingsås Hur ser det konkret

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Lösningsfokus i skolan. martin & micke

Lösningsfokus i skolan. martin & micke Lösningsfokus i skolan martin & micke Länk till rapporten https://www.facebook.com/groups/losningsfokusiskolan/files/ 16 H HUR? Effekter på olika nivåer Resultat i klassrummet och avseende elever Resultat

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal FÖRUTSÄTTNINGAR Arbetsgruppen har nedan identifierat ett antal förutsättningar för att föreslagna aktiviteterna och struktur ska kunna genomföras och svara upp mot kvalitetskriterierna: Avstämning av medlemmens

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

Förskola, arbetsliv & framtidstro

Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Foto: Med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Publiceras med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping

Läs mer

En heldag om klimatanpassning i praktiken!

En heldag om klimatanpassning i praktiken! konferens s t h l m 25 sept En heldag om klimatanpassning i praktiken! Om strategier, verktyg och goda exempel för klimatanpassning i praktiken samt diskussion och debatt om framtidens utmaningar: Vad

Läs mer

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Förskolan 1 5 år Efter ett gemensamt beslut om att arbeta för utmärkelsen gör ni en intresseanmälan via Internet: http://www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/hallbarutveckling/utmarkelsen/

Läs mer

Anteckningar från diskussionsgrupperna: Vilket stöd behöver rektor? Varje grupp lämnade in fem punkter.

Anteckningar från diskussionsgrupperna: Vilket stöd behöver rektor? Varje grupp lämnade in fem punkter. Anteckningar från diskussionsgrupperna: Vilket stöd behöver rektor? Varje grupp lämnade in fem punkter. Från vem Kommun I en kommun kan man ofta få svar på chefsfrågor på förvaltningen, tex om ekonomi

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG?

EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG? EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG? Bildspel: www.steinberg.se www.facebook.com/ johnsteinberg1 www.kvartssamtal.se JOHN STEINBERG JOHN STEINBERG USA, bosatt i Sverige

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Synligt lärande DISKUSSIONSMATERIAL

Synligt lärande DISKUSSIONSMATERIAL Synligt lärande DISKUSSIONSMATERIAL Synligt lärande hur då? I skriften Synligt lärande presenteras och analyseras resultaten från den Nya Zeeländske forskarens John Hatties banbrytande studie Visible Learning.

Läs mer

Verksamhetsplan för Bergvretenskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan för Bergvretenskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 Verksamhetsplan för Bergvretenskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Huddinges här är rubrik pedagogiska för en broschyr plattform. Underrubrik 1 Så här arbetar förskolan och skolan

Huddinges här är rubrik pedagogiska för en broschyr plattform. Underrubrik 1 Så här arbetar förskolan och skolan Det Huddinges här är rubrik pedagogiska för en broschyr plattform Underrubrik 1 Så här arbetar förskolan och skolan I Huddinge ska alla för skolor och skolor arbeta utifrån en pedagogisk platt form. Den

Läs mer

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Bakgrund Vid läsårsavslut analyserar ämneslag, arbetslag och skolledning de olika resultat som finns för verksamheten.

Läs mer

Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren

Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren SID 1 (7) Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren 2016-2018 Innehåll Vision... 2 Solna stads vision... 2 Barn och utbildningsförvaltningens vision... 2 Barn och utbildningsförvaltningens

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap GR Dec 2013

Pedagogiskt ledarskap GR Dec 2013 Pedagogiskt ledarskap GR Dec 2013 En långrandig och ap-tråkig presentation i Power Point som alltid: Where s the power and what s the point? Ulf Jacobsson UF Partille Kommun dec 2013 Utgångspunkt för organisationen:

Läs mer

Resultat workshop. Lund 4 maj Samverkan idéburen sektor. Kommunförbundet Skåne

Resultat workshop. Lund 4 maj Samverkan idéburen sektor. Kommunförbundet Skåne Resultat workshop Lund 4 maj Samverkan idéburen sektor Kommunförbundet Skåne Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund Postadress: Box 53, 221 00 Lund Webbadress: kfsk.se Telefon: 072-885 4700 Program 09.25

Läs mer

DAGENS ROS GES ALLTID TILL NÅGON I ER SEKTOR PROFESSIONELLT PRESTIGELÖS BORTOM STUPRÖREN

DAGENS ROS GES ALLTID TILL NÅGON I ER SEKTOR PROFESSIONELLT PRESTIGELÖS BORTOM STUPRÖREN DIALOGGRUPPSMÖTE 1 2 MARS 2011 DAGENS ROS GES ALLTID TILL NÅGON I ER SEKTOR PROFESSIONELLT PRESTIGELÖS BORTOM STUPRÖREN Dokumentation Bakgrund Den sociala välfärden i regionen ska präglas av goda levnadsvillkor

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

VT-16. Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter!

VT-16. Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter! VT-16 Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA

Läs mer

Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation

Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation Förväntningar Vad är ditt personliga syfte med att du deltar på Mötesplats

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr

Läs mer

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Läsåret 2016-17 PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Bakgrund Den svenska skolan och även Pysslingens skolor står inför stora utmaningar. Alla elever når inte skolans mål och skillnaderna är många

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-05-21

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-05-21 Bedömning för lärande Sundsvall 2012-05-21 Inbjudan: Nyckelstrategier: Skapa aktiviteter som synliggör lärandet, Att ge feedback som utvecklar lärandet. Anders Ullberg visar oss IT-baserade pedagogiska

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Praxisnära forskning. TITLE Cover page

Praxisnära forskning. TITLE Cover page Praxisnära forskning TITLE Cover page En lärares lyckade lopp till ett lockande lektorat Helena Sagar Lärare NO och teknik Lektor Kullaviksskolan Lopp? En kommentar på Facebook från en joggingkompis i

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare

Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare Inledning Barn-och utbildningsförvaltningens lönepolitik är en viktig del av Västerviks kommuns samlade lönepolitik. Lönepolitiken

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld IT-strategi för bättre lärande Utveckling & Lärande Värdegrund Kompetens & Omvärld PYSSLINGEN SKOLORS IT-STRATEGI FÖR BÄTTRE LÄRANDE 2016 1 BAKGRUND Den svenska skolan och även Pysslingen Skolor står inför

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte

Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte En mycket konkret modell för systematiskt förbättringsarbete i undervisningsprocessen. Modellen hjälper dig som rektor med det som ofta

Läs mer