Skolutveckling och ledarskap för framtidens lärande. Tillfälle 4: Bedömning för lärande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolutveckling och ledarskap för framtidens lärande. Tillfälle 4: Bedömning för lärande"

Transkript

1 Skolutveckling och ledarskap för framtidens lärande Tillfälle 4: Bedömning för lärande

2 The only skills of the 21 st century is the skill of learning how to learn. Dylan Wiliam, University of London, professor i Bedömning för lärande (Assessment for learning)

3 Flow sker när våra skills möter rätt nivå av utmaning Mihalay Csikszentmihalyi, upphovsman till begreppet flow.

4

5 SAMR-modellen Text

6 Källa: Ruben Puentedura

7 Puenteduras sex linserna ur ett formativt perspektiv Kamratrespons/ självvärderande feedback under arbetets gång via FB, You tube kunskapsforum, wikis och andra communitys. Arbetssätt som utvecklar förmågan att lära sig lära. Digitalt medborgarskap Kontinuerligt växande självbedömnings-portfolio i form av videologg, bildspel och Wordle. Undersökande och reflekterande arbetssätt Digitalt berättande Skrivande process Meningsfullhet Tillgänglighet Aktiv kunskapsreflektion kring lärandet i blog och forum på te.x. Unikum och Fronter. Handledning samt hjälp av läraren och kamrater med att tolka, förstå och förankra målen. LPP, begreppslistor och matris på elevnära språk. Målen ska vara tillgängliga för alla! Aktivt ansvar för den egna lärprocessen. Eleven kör själv mot målen, läraren ger feedback och vägbeskrivningar utifrån elevens behov.

8 IUP-processen

9 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet Återkoppling som för lärandet framåt Tydliggör mål och kunskapskrav Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess Aktivera eleverna som lärresurser för

10 Exempel LPP/pedagogisk plan/planerinsgprocess Elevexempel för att visa progressionen Bakvänd måldialog Gissa kommentaren Målbild i wordle kurswiki Ord och begreppslista Målplansch Matris Cirkelmatris Tydliggör mål och kunskapskrav

11 Vad är LPP? En Lokal pedagogisk planering är en tolkning och identifiering av de kunskaper som eleverna ska utveckla enligt målen i läroplan och kursplan. Källa: IUP-processen, Skolverkets stödmaterial om arbetet med IUP och skriftliga omdömen

12 Arbetsgång LPP Formulera syftet med arbetsområdet. Utgå från läroplansdelen! Välj ut de långsiktiga mål (ämnesspecifika förmågor) som ni vill utveckla hos eleverna under arbetsområdet (finns under syftesdelen i Lgr 11). Konkretisera målen: Vilka delmål har ni detta arbetsområde? Vilket centralt innehåll behandlas? Bestäm arbetsformer och metod: Hur lär sig eleverna detta bäst? Vilket stoff/material används? Bedömning: Vad och hur kommer att bedömas? Kunskapskrav? Hur kan man visa att man kan? Dokumentering: Hur ska arbetet dokumenteras? Källa: Skolverket, diskussionsunderlagen

13 Vanliga utmaningar... Svårt att formulera sig. Man fastnar språkligt och i långa dokument. Man glömmer att eleven är mottagare av LPP och inte kollegor. Visuell LPP? Film? Glogster? Bildspel? Man fastnar i det centrala innehållet och glömmer att förmågan ska vara ledstjärna i planeringen. Osäkerhet kring hur den ska se ut. Den kan se ut hur som helst!

14 Gör LPP:n ihop med eleverna!

15

16

17 Dagens lektion Mål vi arbetar mot detta pass: Jag kan berätta, beskriva och förklara hur samhället och vardagslivet i Antikens Grekland fungerade samt jämföra med vardagslivet i Sverige i dag. Metod vi använder: Läsa upp Mitt liv som tonåring för bordskompisarna. Diskutera livet i Sparta och Aten och jämföra med samhället i dag. Tid:

18 Involvera, aktivera och engagera eleverna i målen i stället för informera om

19 Exempel Frågor som väcker frågor. Majevtik! Konvergens och divergensfrågor med Corkboard? Analyserande aktiviteter utan rätt och fel svar. Mer basket än pingis! Exit tickets med hjälp av Google formulär? Blogg Wiki Forum Podcast Film Skapa aktiviteter som synliggör lärandet

20 Exempel Minute by minute, day by day Röstmemo? Audiovisuell återkoppling? Videomail? Återkoppling via chatt? Skype, mentorsamtal? Forumsrespons via lärplattform eller google docs Måldialoger med återkoppling Kommentarsfunktioner Webbpublicering, använd historikfunktionen:) Återkoppling som för lärandet framåt

21

22 All återkoppling är inte positiv! Lärarledd struktur och handledning behövs. Se upp för bristfokuseringen! Superviktigt med bra frågeställningar som handlar om målen och vägen dit. Återkoppling till mål, kriterier och förmågor i den dagliga informella feedbacken viktigt! Ordlista, målbild och matris underlättar. Eleverna behöver få träna ofta! Det är inte så lätt!

23 Exempel Kollaborera i wiki eller blogg! Använd samarbetsytor på nätet IUP-partner Kamratrespons Dela dokument Voicetread Bygge en temawiki Speed dating i chatten Spela in instruktionsfilmer Låt elever producera digitalt lärmaterial åt varandra Aktivera eleverna som lärresurser för varandra

24 Exempel Naturlig pedagogisk dokumentering med hjälp av digitala resurser. Videologga! Ljudinspelningar Lärblogg? Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess Synliggör ihop!

25 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet Återkoppling som för lärandet framåt Tydliggör mål och kunskapskrav Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess Aktivera eleverna som lärresurser för

26 Hur skapar vi flow i lärarnas väg mot en utvecklad bedömningskompetens? Mihalay Csikszentmihalyi, upphovsman till begreppet flow.

27 Fem nyckelstrategier Tydliga, kända mål och kunskapskrav: Utvecklingsplanen i sin helhet, bedömningspolicy? Effektiva läraktiviteter som synliggör lärandet. Vilka aktiviteter kan ni väva in i planen? Återkoppling som för lärandet framåt (feed forward). Hur vet ni hur det går? Effektmål? Delmål? Fira framgång? Att pedagogerna aktiveras som lärresurser för varandra.sharing is caring? Nätverk? Att pedagogerna aktiveras som ägare av sin egen lärprocess. Kompetensutveckling på nya sätt istället för kurs.

28 Fundera över... Vad krävs för att vi ska lyckas med BFL inom våra organisationer? Hur ser bedömningspraktiken ut i dag i din verksamheten? Hur skulle du vilja att den såg ut? Hur bör en bedömningspolicy se ut? Hur kan vi med hjälp av bedömning forma helhetsprocessen?

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner?

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner? Hagaskolans IT-plan På Hagaskolan är IT ett naturligt inslag i den pedagogiska verksamheten. Eleverna i årskurserna F-5 använder både datorer och ipads för att lära sig läsa och skriva, för att stimulera

Läs mer

Lathund att skapa och tilldela en LPP

Lathund att skapa och tilldela en LPP Lathund att skapa och tilldela en LPP Här presenteras ett sätt att steg-för-steg ta fram en lokal pedagogisk planering för ett arbetsmoment eller en terminsplanering i ett ämne eller ett ämnesövergripande

Läs mer

3. Ge feedback som för lärandet framåt

3. Ge feedback som för lärandet framåt 3. Ge feedback som för lärandet framåt 0 Lärarna följer elevernas kunskapsutveckling och ger kontinuerlig och framåtsyftande återkoppling kring vad eleverna behöver utveckla och hur detta ska ske så att

Läs mer

Formativ bedömning i praktiken OLOF PROCOPÉ

Formativ bedömning i praktiken OLOF PROCOPÉ Formativ bedömning i praktiken OLOF PROCOPÉ Olof Procopé är författare till den här metodbeskrivningen för formativ bedömning. Olof har arbetat med formativ bedömning sen 2004 då han började som lärare

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

Kunskapsbedömning i skolan

Kunskapsbedömning i skolan STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning i skolan praxis, begrepp, problem och möjligheter Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet www.tankesmedjan.nu rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet Rapporter från Tankesmedjan Rapporter från

Läs mer

Skäms inte för att du är människa, var stolt!! Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.! Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.!

Skäms inte för att du är människa, var stolt!! Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.! Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.! Skäms inte för att du är människa, var stolt!! Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.! Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.! Tranströmer Bedömning för lärande och likvärdighet! anders.holmgren@boras.se

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Atea Skola Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Inom Atea ser vi tre områden som måste fungera för att det ska bli riktigt bra när man satsar på IKT i skola och förskola, tre områden

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Personalenkät 2007. Ehrensvärdka gymnasiets årliga personalenkät

Personalenkät 2007. Ehrensvärdka gymnasiets årliga personalenkät Personalenkät 2007 Ehrensvärdka gymnasiets årliga personalenkät Skolledningen bidrar aktivt och medvetet till att skapa ett arbetsklimat som kännetecknas av trygghet och förtroende och som inspirerar till

Läs mer

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Stödmaterial Lgr 11 och webbpublicering Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på kopplingen

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Workshops/föreläsningar med pedagoger från grundskolan

Workshops/föreläsningar med pedagoger från grundskolan Föreläsningar och workshops på eftermiddagen 13.00 Inspirationsföreläsning om entreprenörskap, motivation och verklighet Richard Gerver - 13.00-14.00, sal Aulan/Huddingegymnasiet Richard Gerver har blivit

Läs mer

Utmaning. Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning

Utmaning. Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning Dagens innehåll Utmaning Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning Aktivitetsplan- mer i detalj. Starkt önskemål om en ökad integrering

Läs mer

Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane. Att programmera med elever i åk 1-3. Ulrica Elisson Grane

Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane. Att programmera med elever i åk 1-3. Ulrica Elisson Grane Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane Att programmera med elever i åk 1-3 Ulrica Elisson Grane Vårterminen 2013 1 Syfte och målgrupp... 3 2 Beskrivning... 3

Läs mer

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. IT i slöjden. Hur kan IT utveckla trä- och metallslöjden?

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. IT i slöjden. Hur kan IT utveckla trä- och metallslöjden? SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN IT i slöjden Hur kan IT utveckla trä- och metallslöjden? Författare: Mikael Loikkanen ARTIKEL NUMMER 6/2013 Skolportens numrerade artikelserie

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

NEL S. Anteckningar från Nelis nätverksträff i Göteborg. 19-20 januari 2012. Torsdag 19 januari 2012. Agenda för mötet

NEL S. Anteckningar från Nelis nätverksträff i Göteborg. 19-20 januari 2012. Torsdag 19 januari 2012. Agenda för mötet Syftet med nätverket är att skapa ett forum på nationell nivå för att driva arbetet med entreprenörskap i skolan vidare. Innehållet bygger på allas delaktighet och fokus ligger på erfarenhetsutbyte. Anteckningar

Läs mer

Sida 1 av 16. Telefon 0416-271 82 (exp) 0416-272 56 (rektor) Postadress Sjöbo kommun Familjeförvaltningen Emanuelskolan 275 80 SJÖBO

Sida 1 av 16. Telefon 0416-271 82 (exp) 0416-272 56 (rektor) Postadress Sjöbo kommun Familjeförvaltningen Emanuelskolan 275 80 SJÖBO Sida 1 av 16 Sida 2 av 16 Sammanfattande analys har under 2013 präglats av arbetet med PRIO (Processer, Resultat, Initiativ, Organisation), som är ett skolutvecklingsprojekt initierat av Stockholms stads

Läs mer