IUP-plan för Sofia skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IUP-plan för Sofia skola"

Transkript

1 IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen. Utbildningsförvaltningen Sofia skola Skånegatan 117, Stockholm Växel

2 Sida 2 (6) Innehåll 1. Inledning och syfte 2. Årsplan för IUP-processen 3. Översikt över IUP-processen 1. Inledning och syfte Inledning Vi som arbetar på Sofia skola försöker ständigt hitta fler vägar att öka elevernas måluppfyllelse. IUP-processen kallar vi den process som startar i läroplanen och landar i elevens eget lärande. IUP står för Individuell Utvecklingsplan och är ett verktyg vi använder för att konkretisera hur varje elev kan ta nästa steg i sin egen lärandeprocess. Syfte Denna plan syftar till att konkretisera hur vi arbetar med hela IUP-processen. Målen i läroplanen handlar både om kunskaper och om värden. På olika sätt arbetar vi mot läroplansmålen i all vår verksamhet, såväl på lektioner som på raster eller fritids. Lärandet och kommunikationen runt lärandet är tätt sammankopplade och eleverna ska både känna till vad som är målen med utbildningen och hur de bäst når nästa steg på vägen mot målen. Delaktighet Genom att göra eleverna mer delaktiga i bedömningen av sina egna kunskaper vill vi skapa större förståelse hos eleverna för vad som är nästa steg mot målen. Därför vill vi arbeta med elevledda utvecklingssamtal där eleverna, utifrån mognad och förmåga och med stort stöd av pedagoger, tränas att ta ett allt större ansvar för lärandeprocessen. Planeringar På Sofia skola har vi utgått ifrån läroplanen och gjort stadieplaneringar för varje ämne alltså en plan för vad eleverna ska lära sig under år 1-3, 4-6 respektive 7-9. Utifrån stadieplaneringen skapar sedan lärarna LPP:er, Lokala Pedagogiska Planeringar, som konkretiserar varje arbetsområdes syfte, upplägg och bedömning. Aktuella LPP:er ska löpande läggas upp på vår digitala plattform Learnify så att elever och föräldrar kan nå dem. Bedömning Lärare ska i undervisningen använda metoder för lärande bedömning och olika modeller för feedback. Alla lärare är skyldiga att löpande föra skriftliga anteckningar om elevernas måluppfyllelse och kunskapsutveckling. Dessa anteckningar ska kunna lämnas över till skolledning eller kollegor vid behov. 2

3 Sida 3 (6) Lärandeutvärdering Inför varje terminsslut arbetar vi systematiskt med självvärdering och återkoppling till eleverna som en förberedelse inför elevernas utvecklingssamtal. Eleverna gör en lärandeutvärdering i varje ämne i form av two stars and a wish och får feedback av varje lärare. Ingen elev ska undra vad som är anledningen till ett betyg eller omdöme utan det ska vara ordentligt förberett. Förberedelserna ska göras på lektionstid som en integrerad del av undervisningen. Skriftliga omdömen I år 1-5 upprättas skriftliga omdömen i alla ämnen i slutet av varje termin. Från och med ht 14 skrivs bara i skolwebben om eleven nått målen eller ej, alltså ingen formativ feedback, för den ges i samband med lärandeutvärderingarna i IUP-häftet. Vid risk för att eleven inte når målen upprättas alltid handlingsplan eller åtgärdsprogram, rutiner finns i Elevhälsoplanen. Fritidspersonalen ansvarar för de sociala målen i år F-5. I år 6-9 är det handledaren som ansvarar för de sociala målen. Den görs som en lärandeutvärdering med feedback från pedagogerna i IUP-häftet. Utvecklingssamtal På Sofia skola har vi utvecklingssamtal i alla klasser i början av varje termin. Vid utvecklingssamtalet upprättas en IUP, en individuell utvecklingsplan. Första samtalet på hösten utgår ifrån vårterminens betyg/omdömen och har tydligt framåtsyftande karaktär. Eleverna håller i samtalet som förberetts på lektionstid. Eleverna i år F-3 får ha utvecklingssamtal på dagtid då fritids annars har svårt att delta. Elever i år 4-9 har själva samtalen utanför lektionstid men minst en eftermiddag viks för utvecklingssamtal. IUP-häftet Som stöd i processen finns denna IUP-plan för personal samt IUP-häftet till eleverna. I IUPhäftet finns förklaringar, elevhandledning, dagordningen för själva samtalet föräldrahandledning, lärandeutvärderingarna och själva IUP-blanketten. Alla klasser ska arbeta med IUP-häftet på klassråd, handledningstid och på vissa ordinarie lektioner. Eleverna ska få träna på att hålla sina samtal och de ska få förbereda sina IUP:er. Sedan ska klasslärare/handledare ta en kopia på varje elevs IUP-häfte och skicka hem häftet innan samtalet. På så sätt ska elever och vårdnadshavare förbereda sig hemma. Drop in eftermiddag Om någon elev eller förälder inte fått svar på sina frågor runt bedömningen i ett eller flera ämnen, ges de möjlighet till en drop-in-eftermiddag någon vecka efter vårterminens utvecklingssamtal. Det är en eftermiddag då samtliga lärare finns tillgängliga och man kan komma förbi och diskutera med den lärare man känner behov att träffa. 3

4 Sida 4 (6) 2. Årsplan för IUP-processen Juni Omdöme år 1-5, betyg år 6-9. Augusti Välkomstsamtal där IUP upprättas utifrån betyg eller omdöme vt. September Mål i ämnet förankras Maj Lärandeutvärderingar. April Löpande feedback som en naturlig del i undervisningen. Oktober November December Mars Februari Utv. samtal v 4, 5, 6 Drop-in-em v. 8. Januari V 2 o 3: IUP förbereds. Utv. samtal v. 4, 5, 6. Lärandeutvärderingar. Omdöme år 1-5, betyg år

5 Sida 5 (6) 3. Översikt över IUP-processen Lgr11 Stadieplanering i ämnen LPP för arbetsområden Elevens IUP 1. Lärare i alla ämnen konkretiserar mål, förmågor och kunskapskrav för eleverna. 2. Elever gör lärandevärderingar i alla ämnen. 3. Elever får feedback på sin lärandeutvärdering av ämneslärare. 4. Handledare/klasslärare går igenom IUP-processen med eleverna. 5. Eleverna förbereder sina IUP:er och får feedback på dem av sin handledare. 6. Eleverna tränar på sitt utvecklingssamtal utifrån dagordning. 7. Utvecklingssamtal som leds av elever med förälder och lärare som stöd. 8. Drop-in-eftermiddag när alla lärare finns på plats för samtal för elever och föräldrar som önskar. 5

6 Sida 6 (6) Tidsplan inför utvecklingssamtalen vt 15 v. 46 IUP-plan för personal och IUP-häften för Förskoleklass, år 1-5 respektive år 6-9 klara. Pedagogisk eftermiddag. Alla pedagoger sätter sig in i dokumenten. IUP-häften trycks upp till alla elever. Info ut till föräldrar via rektorsbrev och veckobrev. IUP-häftena läggs upp på hemsidan. v IUP-häftet. Klasslärare/handledare går igenom häftet med eleverna och börjar med Lärandeutvärderingarna. IUP-häftena förvaras i lärarnas arbetsrum. Lärarna samlar alltid in häftena efter att man arbetat med dem i klassen. v Feedback. Ämneslärarna ger feedback på elevernas lärandeutvärderingar. Eleverna tränar inför sina utvecklingssamtal med klasslärare/handledare. v. 51 Betyg/omdömen. Måndag 15/12 sista dag för betygssättning och omdömen för år 1-5. Klasslärare/handledare kollar av att eleverna gjort alla sina lärandeutvärderingar. Elever F-3 ska vara färdiga med förberedelserna inför samtalen innan jullovet. v. 51 Feedback-eftermiddag. Onsdag 17/ får elever år 4-9 som inte hunnit få feedback på lärandeutvärderingarna gå runt till valfri ämneslärare. JULLOV! v. 2 Studiedag onsdag 7/1. Nu görs de sista förberedelserna inför samtalen. Klasslärare år F-3 kopierar elevernas IUP-häften och skickar hem dem med eleven senast fredag 9/1. Klasslärare/handledare sparar ett ex själv. v. 3 Mötesfri vecka F-3 + specialschema för att möjliggöra utvecklingssamtal där fritids är med. År 4-9 gör färdigt elevernas förberedelser denna vecka. Klasslärare/handledare år 4-9 kopierar elevernas IUP-häften och skickar hem dem med eleven senast fredag 16/1. Klasslärare/handledare sparar ett ex själv. v. 4 Mötesfri vecka eleverna får ledigt torsdag 22/1 fr o m och då kan lärarna lägga in utvecklingssamtal alternativt kompa tiden för att lägga samtalen senare. Utvecklingssamtalen kan spridas ut ända fram till 16/2. v. 8 Drop-in-eftermiddag tisdag 17/ med obligatorisk tidsbokning för de elever med föräldrar som inte fått tillräcklig info om anledningen till bedömningen. 6

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Lokal arbetsplan. Svedenskolan. Lå 13/14

Lokal arbetsplan. Svedenskolan. Lå 13/14 Lokal arbetsplan Svedenskolan Lå 13/14 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Svedenskolans uppdrag sid 3 2.1 Styrdokument sid 3 2.2 Verksamhetsidé sid 3-4 3. Svedenskolans värdegrund sid 4 4. Organisation

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan?

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet En gång varje termin ska du och ditt barn träffa läraren eller klassföre ståndaren för att ha ett utvecklingssamtal. Samtalet

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola

Verksamhetsbeskrivning F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola Verksamhetsbeskrivning F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola Antal barn: 26 + 25 =51 Läsåret 2011/2012 I arbetslaget ingår: Robert Andrijevski, grundskollärare 1-7,sv/ hi (100%) Jeanette Jönsson, grundskollärare

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Så här arbetar vi i F-2... F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola

Så här arbetar vi i F-2... F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola Så här arbetar vi i F-2... F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola Läsåret 2012/2013 Antal barn: 26 + 26 =52 I arbetslaget ingår: Robert Andrijevski, grundskollärare 1-7,sv/ hi (100%) Maria Carlsson, grundskollärare

Läs mer

Internationella skolan Atlas Brigadgatan 18 581 81 Linköpig. Lokal arbetsplan för IS Atlas 2007/08

Internationella skolan Atlas Brigadgatan 18 581 81 Linköpig. Lokal arbetsplan för IS Atlas 2007/08 Internationella skolan Atlas Brigadgatan 18 581 81 Linköpig Lokal arbetsplan för IS Atlas 2007/08 All personal på IS Atlas arbetar för att skapa en verksamhet som vi alla kan känna stolthet över. Vi vill

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Nacka kommuns vision för förskola, fritids och skola Välkommen till oss! Sigfridsborgs skola med förskolor

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer