Bilaga 1 Provtagningsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 Provtagningsplan"

Transkript

1 Bilaga 1 Provtagningsplan

2

3

4

5

6 Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total 2 Dioxin OJ-22 2 Totalt

7 Labanalys Paket ALS Á-pris Antal Kostnad Metaller inkl Hg MS Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a TOC beräknad TOC beräknad Lösningsmedel OJ-6a Cyanid Cyanider fri/lätt/total Dioxin OJ Totalt 42180

8

9

10

11 Bilaga 2 Karta över provpunkter och föreningssituation

12

13

14 Bilaga 3 Fältprotokoll

15 SAMMANSTÄLLNING AV FÄLTPROTOKOLL från PUNKT 1 Djup under markyta Preliminär jordartsbestämning Anmärkning (färg, lukt, grundvatten, etc.) 0-0,3 F grsa iml 0,3-0,5 F grsa sv mtrl iml 0,5-1,0 nat sile iml PUNKT 2 Djup under markyta Preliminär jordartsbestämning Anmärkning (färg, lukt, grundvatten, etc.) 0-0,5 F sagr tegel, slagg, iml 0,5-1,0 F sagr tegel, slagg, iml Bild från provpunkt 1. 1,0-1,5 silet iml 1,5-2,0 sile iml PUNKT 3 Djup under markyta Preliminär jordartsbestämning Anmärkning (färg, lukt, grundvatten, etc.) 0-0,04 asfalt 0,04-0,2 F sagr iml 0,2-0,8 F sagr slagg, tegel, iml 0,8-1,0 ramlar av skruven 1,0-1,5 nat sile iml PUNKT 4 Djup under markyta Preliminär jordartsbestämning Anmärkning (färg, lukt, grundvatten, etc.) 0-0,4 F sagr 0,4-0,7 F svart mtrl kolstybb? Gjutsand? Iml 0,7-1,2 nat varvig sile rostfärgad, nån kemisk lukt Bild från provpunkt 2. PUNKT 5 Djup under markyta Preliminär jordartsbestämning Anmärkning (färg, lukt, grundvatten, etc.) 0-0,05 asfalt 0,05-0,4 F grsa slagg, iml 0,4-1,0 F legrsa slagg, iml 1,0-1,4 F grsa slagg, tegel, iml 1,4-1,9 F sale nån mekanisk lukt 1,9-2,0 nat torv iml 2,0-2,5 nat blålera iml Bild från provpunkt 4.

16 PUNKT 6 Djup under markyta Preliminär jordartsbestämning 0-0,5 F sagr tegel, iml 0,5-1,0 F salegr (torv?tegel, iml 1,0-1,2 F salegr iml 1,2-1,7 nat sile iml Anmärkning (färg, lukt, grundvatten, etc.) GV-rör installerat (PEH 63 mm) Tot.längd: 3 m Längd över m.y.: 1,16 m Meter filter: 1 m Bild från provpunkt 6. PUNKT 7 PUNKT 10 Djup under Preliminär jordartsbestämning Anmärkning (färg, lukt, grundvatten, Preliminär Djup under jordarts- Anmärkning (färg, lukt, grundvatten, markyta etc.) markyta bestämning etc.) 0-0,02 asfalt 0-0,5 F grsa iml 0,02-0,4 F grsa sv mtrl kolstybb? iml 0,5-1,0 F grsa tegel, slagg, iml 0,4-0,8 F grsa iml 1,0-1,5 F grsa tegel, slagg, iml 0,8-1,0 F lera rostfläckig, iml 1,5-2,0 F grsa tegel, slagg, iml 1,0-1,6 F sagr iml 2,0-2,5 nat blålera iml 1,6-2,0 nat lesi iml GV-rör installerat (PEH 63 mm) GV-rör installerat (PEH 63 mm) Tot.längd: 3 m Tot.längd: 3 m Längd över m.y.: 1 m Längd över m.y.: 1,18 m Meter filter: 1 m Meter filter: 1 m PUNKT 8 Djup under markyta Preliminär jordartsbestämning Anmärkning (färg, lukt, grundvatten, etc.) 0-0,2 betong 0,2-0,8 F grsa slagg, iml 0,8-1,3 nat salesi rostfärgad, iml PUNKT 9 Djup under markyta Preliminär jordartsbestämning Anmärkning (färg, lukt, grundvatten, etc.) 0-0,23 betong Bild från provpunkt 7. 0,23-0,73 F grsa iml resten ramlade av skruven 1,1-1,6 nat sile iml

17 PUNKT 11 Djup under markyta Preliminär jordartsbestämning Anmärkning (färg, lukt, grundvatten, etc.) 0-0,5 F grsa mull, tegel, kolstybb?, iml 0,5-1,0 F grsa tegel, kolstybb? Iml 1,0-1,4 F grsale iml 1,4-1,6 org.mtrl aningen petroleumlukt 1,6-2,1 si blålera iml PUNKT 12 Djup under markyta Preliminär jordartsbestämning Anmärkning (färg, lukt, grundvatten, etc.) 0-0,4 F grsamull tegel, porslin, metallskräp, iml 0,4-1,0 F legrsa porslin, iml 1,0-1,4 F legrsa glasbitar, tegel, iml 1,4-2,0 torv, växtdelar aningen petroleumlukt 2,0-2,5 nat blålera iml Bild från provpunkt 12. PUNKT 13 Djup under markyta Preliminär jordartsbestämning Anmärkning (färg, lukt, grundvatten, etc.) 0-0,4 F samull tegel, iml 0,4-1,0 F grsa tegel, iml 1,0-1,6 satorv växtdelar, tegel, iml 1,6-2,0 blålera iml PUNKT 14 Djup under markyta Preliminär jordartsbestämning Anmärkning (färg, lukt, grundvatten, etc.) 0-0,5 F samull tegel, glasbitar, iml 0,5-1,0 F legrsa växtdelar, porslin, tegel, glas, iml 1,0-1,5 F legrsa växtdelar, porslin, tegel, glas, iml 1,5-2,0 nat blålera inslag av växtrester PUNKT 15 Djup under markyta Preliminär jordartsbestämning Anmärkning (färg, lukt, grundvatten, etc.) 0,-0,5 F grsa iml 0,5-1,0 F sigrsa iml 1,0-1,4 F sigrsa iml 1,4-1,8 torv, lera växtdelar, aningen petroleumlukt 1,8-2,3 nat blålera iml

18 PUNKT 16 Djup under markyta Preliminär jordartsbestämning Anmärkning (färg, lukt, grundvatten, etc.) 0-0,3 F samull inslag av tegel 0,3-0,4 F lera iml 0,4-1,0 F grsa iml stopp pga berg eller block PUNKT 17 Djup under markyta Preliminär jordartsbestämning Anmärkning (färg, lukt, grundvatten, etc.) 0-0,3 F samull inslag av kolstybb? Iml 0,3-0,8 F grsa inslag av kolstybb? Iml 0,8-1,3 F grsa iml 1,3-1,5 F grsa inget prov 1,5-2,0 nat lera nat lera inslag av växter och torv, iml PUNKT 18 Djup under markyta Preliminär jordartsbestämning Anmärkning (färg, lukt, grundvatten, etc.) 0-0,4 F grsamull tegel, glas, kolstybb?, iml 0,4-0,9 nat sile iml PUNKT 19 Djup under markyta Preliminär jordartsbestämning Anmärkning (färg, lukt, grundvatten, etc.) 0-0,5 F grsamull 0,5-1,0 F grsa hårt packad, inslag av kolstybb?, iml 1,0-1,4 F grsa aningen petroleumlukt 1,4-2,0 F? legrsa växtrester, petroleumlukt, lite oljehinna 2,0-2,5 blålera iml

19 Bilaga 4 Sammanställning analys av jordprov

20 BILAGA 4 Riktvärde* Parameter KM* MKM* 1 (0-0,5) 2 (0-1,0) 3 (0,04-0,8) 4 (0,4-0,7) 4 (0,7-12) 5 (0,05-0,4) 5 (1,4-1,9) 6 (0-0,5) 6 (1,2-1,7) 7 (0,02-0,4) 7 (1-1,6) 8 (0,2-0,8) alifater >C5-C8 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 alifater >C8-C10 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 alifater >C10-C12 mg/kg TS <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 alifater >C12-C16 mg/kg TS <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 alifater >C5-C16 mg/kg TS <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 alifater >C16-C35 mg/kg TS <20 23 <20 28 <20 <20 <20 27 < aromater >C8-C10 mg/kg TS <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 <1 <1 2,4 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,8 <1 2 aromater >C16-C35 mg/kg TS <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,1 <1 <1 <1 <1 bensen mg/kg TS 0 0,04 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 toluen mg/kg TS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 etylbensen mg/kg TS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 xylener, summa mg/kg TS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 PAH, summa L mg/kg TS 3 15 <0.15 <0.15 0,44 <0.15 <0.15 0,1 <0.15 0,15 <0.15 0,22 <0.15 0,37 PAH, summa M mg/kg TS ,25 1,4 6,5 0,12 <0.25 0,29 <0.25 2,7 <0.25 0,92 0,1 0,36 PAH, summa H mg/kg TS ,26 3,1 6,1 <0.3 <0.3 0,08 <0.3 3 <0.3 0,73 <0.3 0,09 As mg/kg TS ,31 7,87 2,57 1,72 15,4 1,14 3,21 2,87 5,13 5,03 5,86 3,8 Ba mg/kg TS ,1 84,2 58,2 30,3 61,1 31,1 65,4 98,1 21, ,5 36,9 Cd mg/kg TS 0,5 15 1,51 0,51 <0.1 0,115 <0.1 <0.1 <0.1 0,365 0,154 0,247 0,139 <0.1 Co mg/kg TS ,53 6,7 3,95 2,41 10,6 3,13 8 4,58 3,59 4,15 5,89 4,84 Cr mg/kg TS ,7 14 9,98 5,68 15,4 6,55 14,8 19,3 6,28 7,33 13,6 12,9 Cu mg/kg TS ,8 82,3 56,8 12,9 32,3 8,19 19,1 37,8 10,7 25,4 18,5 13 Hg mg/kg TS 0,3 2,5 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 Ni mg/kg TS ,8 16,6 8,71 5,7 22,6 6,14 13,8 9,61 8,34 9,19 12,5 10,8 Pb mg/kg TS , ,8 15,8 16,7 6,74 16, ,1 70,7 25,8 42,6 V mg/kg TS ,8 36,8 45,6 9,5 30,9 29,5 26,1 14,2 11,7 21,4 21,7 57,7 Zn mg/kg TS ,8 44,8 40,9 19,8 45, , ,1 27,7 *ref NV rapport 5976 halt understigande NVs riktvärden halt överstigande NVs riktvärde för känslig markanvändning halt överstigande NVs riktvärde för mindre känslig markanvändning

21 BILAGA 4 Riktvärde* Parameter KM* MKM* 9 (0,23-0,73) 9 (1,1-1,6) 10 (0-0,5) 10 (1,5-2) 11 (0-1) 12 (0-1) 13 (0-1) 14 (0-1) 15 (0-1) 16 (0-1) 17 (0,8-1,3) 18 (0-0,4) 19 (1,4-2) alifater >C5-C8 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 alifater >C8-C10 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 alifater >C10-C12 mg/kg TS <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 22 alifater >C12-C16 mg/kg TS <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 92 alifater >C5-C16 mg/kg TS <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 < alifater >C16-C35 mg/kg TS <20 <20 <20 44 < <20 < aromater >C8-C10 mg/kg TS <1 3,1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,4 aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 7,4 aromater >C16-C35 mg/kg TS <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 bensen mg/kg TS 0 0,04 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 toluen mg/kg TS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 etylbensen mg/kg TS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 xylener, summa mg/kg TS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 PAH, summa L mg/kg TS 3 15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 0,15 <0.15 0,14 <0.15 0,11 <0.15 <0.15 0,11 0,4 PAH, summa M mg/kg TS 3 20 <0.25 <0.25 <0.25 0,38 1,9 1,5 1,9 1,1 2 <0.25 <0.25 1,2 2,7 PAH, summa H mg/kg TS 1 10 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 2,9 2,8 4 2,4 1,8 0,09 <0.3 1,8 1,2 As mg/kg TS ,3 5,7 0,984 4,48 10,7 9,1 6,35 14,2 8,2 12,5 5,69 5,42 11,4 Ba mg/kg TS ,8 80,3 18,1 33,7 82, ,8 37,1 53,4 79,5 102 Cd mg/kg TS 0,5 15 0,289 <0.1 <0.1 0,112 0,233 0,775 4,3 2,86 0,261 0,426 0,141 0,739 0,924 Co mg/kg TS ,7 12,1 2,01 2,86 9,15 7,71 3,9 9,38 5,6 6,26 6,48 5,67 5,5 Cr mg/kg TS ,5 15,1 2,7 5,34 13,1 17,4 13,7 26,2 5,99 7,83 12,2 11,8 10,1 Cu mg/kg TS ,5 16,4 5,99 15, , , ,8 53,1 42,4 Hg mg/kg TS 0,3 2,5 <0.2 <0.2 <0.2 0,255 <0.2 0,976 0,618 0,65 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,376 Ni mg/kg TS ,4 3,4 6,71 20,7 18,9 11,3 30,4 12,9 16,1 12,1 12,2 12,6 Pb mg/kg TS ,73 18,5 4,59 15,4 49, ,1 82,6 22,2 52,4 77,8 V mg/kg TS ,3 30,8 6,2 12,2 30,5 29,1 22,4 22,4 17,3 22,2 26,7 26,3 21,4 Zn mg/kg TS ,6 45,6 14,9 42, , , *ref NV rapport 5976 halt understigande NVs riktvärden halt överstigande NVs riktvärde för känslig markanvändning halt överstigande NVs riktvärde för mindre känslig markanvändning

22 Bilaga 5 Analysprotokoll

23 Sida 1 (2) T ITT4DUG7KW Vectura Consulting AB Projekt Ida Tölander Bestnr Registrerad Box 412 Utfärdad Linköping Analys av vatten Er beteckning GV O alifater >C5-C8 <10 µg/l 1 1 HESE alifater >C8-C10 <10 µg/l 1 1 HESE alifater >C10-C12 <10 µg/l 1 1 HESE alifater >C12-C16 <10 µg/l 1 1 HESE alifater >C5-C16* <20 µg/l 1 1 HESE alifater >C16-C35 <10 µg/l 1 1 HESE aromater >C8-C µg/l 1 1 HESE aromater >C10-C16 <0.775 µg/l 1 1 HESE bensen <0.20 µg/l 1 1 HESE toluen <0.20 µg/l 1 1 HESE etylbensen µg/l 1 1 HESE m,p-xylen µg/l 1 1 HESE o-xylen µg/l 1 1 HESE xylener, summa* 1.8 µg/l 1 1 HESE naftalen µg/l 1 1 HESE acenaftylen <0.010 µg/l 1 1 HESE acenaften <0.010 µg/l 1 1 HESE fluoren <0.010 µg/l 1 1 HESE fenantren <0.010 µg/l 1 1 HESE antracen <0.010 µg/l 1 1 HESE fluoranten <0.010 µg/l 1 1 HESE pyren <0.010 µg/l 1 1 HESE bens(a)antracen <0.010 µg/l 1 1 HESE krysen <0.010 µg/l 1 1 HESE bens(b)fluoranten <0.010 µg/l 1 1 HESE bens(k)fluoranten <0.010 µg/l 1 1 HESE bens(a)pyren <0.010 µg/l 1 1 HESE dibenso(ah)antracen <0.010 µg/l 1 1 HESE benso(ghi)perylen <0.010 µg/l 1 1 HESE indeno(123cd)pyren <0.010 µg/l 1 1 HESE PAH, summa 16* µg/l 1 1 HESE PAH, summa cancerogena* <0.035 µg/l 1 1 HESE PAH, summa övriga* µg/l 1 1 HESE PAH, summa L* µg/l 1 1 HESE PAH, summa M* <0.025 µg/l 1 1 HESE PAH, summa H* <0.040 µg/l 1 1 HESE

24 Sida 2 (2) T ITT4DUG7KW * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Paket OV-21A. Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH, cancerogena och övriga. Mätning utförs med GC-MS : Metoden är reviderad map aromatfraktionerna enligt version 2009/2010 ur spimfabs kvalitets manual. Summeringarna är inte ackrediterade. HESE Godkännare Hedvig von Seth Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

25 Sida 1 (7) T IQXPLGRH5F Vectura Consulting AB Projekt Ida Tölander Bestnr Registrerad Box 412 Utfärdad Linköping Analys av vatten Er beteckning GV100 golvbrunn O Ca mg/l 1 E HESE Fe mg/l 1 E HESE K mg/l 1 E HESE Mg mg/l 1 E HESE Na mg/l 1 E HESE Si mg/l 1 E HESE Al µg/l 1 H HESE As µg/l 1 H HESE Ba µg/l 1 E HESE Cd µg/l 1 H HESE Co µg/l 1 H HESE Cr µg/l 1 H HESE Cu µg/l 1 H HESE Hg µg/l 1 F HESE Mn µg/l 1 E HESE Mo µg/l 1 H HESE Ni µg/l 1 H HESE P µg/l 1 E HESE Pb µg/l 1 H HESE Sr µg/l 1 E HESE Zn µg/l 1 E HESE oljeidentifiering, se bilaga* MASU konduktivitet 34.9 ms/m 3 1 MAAU

26 Sida 2 (7) T IQXPLGRH5F Er beteckning GV200 våg O Ca mg/l 1 E HESE Fe mg/l 1 E HESE K mg/l 1 E HESE Mg mg/l 1 E HESE Na mg/l 1 E HESE Si mg/l 1 E HESE Al µg/l 1 H HESE As µg/l 1 H HESE Ba µg/l 1 E HESE Cd µg/l 1 H HESE Co µg/l 1 H HESE Cr µg/l 1 H HESE Cu µg/l 1 H HESE Hg µg/l 1 F HESE Mn µg/l 1 E HESE Mo µg/l 1 H HESE Ni µg/l 1 H HESE P µg/l 1 H HESE Pb µg/l 1 H HESE Sr µg/l 1 E HESE Zn µg/l 1 E HESE oljeidentifiering, se bilaga* MASU konduktivitet 29.2 ms/m 3 1 MAAU

27 Sida 3 (7) T IQXPLGRH5F Er beteckning GV O Ca mg/l 1 E HESE Fe mg/l 1 E HESE K mg/l 1 E HESE Mg mg/l 1 E HESE Na mg/l 1 E HESE Si mg/l 1 E HESE Al µg/l 1 H HESE As µg/l 1 H HESE Ba µg/l 1 E HESE Cd µg/l 1 H HESE Co µg/l 1 H HESE Cr µg/l 1 H HESE Cu µg/l 1 H HESE Hg <0.002 µg/l 1 F HESE Mn µg/l 1 E HESE Mo µg/l 1 H HESE Ni µg/l 1 H HESE P µg/l 1 H HESE Pb µg/l 1 H HESE Sr µg/l 1 E HESE Zn µg/l 1 H HESE konduktivitet 76.0 ms/m 3 1 MAAU CN total mg/l 4 2 CL

28 Sida 4 (7) T IQXPLGRH5F Er beteckning GV O Ca mg/l 1 E HESE Fe mg/l 1 E HESE K mg/l 1 E HESE Mg mg/l 1 E HESE Na mg/l 1 E HESE Si mg/l 1 E HESE Al µg/l 1 H HESE As µg/l 1 H HESE Ba µg/l 1 E HESE Cd µg/l 1 H HESE Co µg/l 1 H HESE Cr µg/l 1 H HESE Cu µg/l 1 H HESE Hg µg/l 1 F HESE Mn µg/l 1 E HESE Mo µg/l 1 H HESE Ni µg/l 1 H HESE P µg/l 1 H HESE Pb µg/l 1 H HESE Sr µg/l 1 E HESE Zn µg/l 1 H HESE konduktivitet 67.5 ms/m 3 1 MAAU CN total <0.005 mg/l 4 2 CL dekantering* ja 5 2 CL alifater >C5-C8 <10 µg/l 6 2 CL alifater >C8-C10 <10 µg/l 6 2 CL alifater >C10-C12 <10 µg/l 6 2 CL alifater >C12-C16 <10 µg/l 6 2 CL alifater >C5-C16* <20 µg/l 6 2 CL alifater >C16-C35 <10 µg/l 6 2 CL aromater >C8-C10 <0.30 µg/l 6 2 CL aromater >C10-C16 <0.775 µg/l 6 2 CL bensen <0.20 µg/l 6 2 CL toluen <0.20 µg/l 6 2 CL etylbensen <0.20 µg/l 6 2 CL m,p-xylen µg/l 6 2 CL o-xylen <0.20 µg/l 6 2 CL xylener, summa* 0.21 µg/l 6 2 CL naftalen <0.010 µg/l 6 2 CL acenaftylen <0.010 µg/l 6 2 CL acenaften <0.010 µg/l 6 2 CL fluoren <0.010 µg/l 6 2 CL fenantren <0.010 µg/l 6 2 CL antracen <0.010 µg/l 6 2 CL fluoranten <0.010 µg/l 6 2 CL pyren <0.010 µg/l 6 2 CL bens(a)antracen <0.010 µg/l 6 2 CL krysen <0.010 µg/l 6 2 CL bens(b)fluoranten <0.010 µg/l 6 2 CL bens(k)fluoranten <0.010 µg/l 6 2 CL bens(a)pyren <0.010 µg/l 6 2 CL dibenso(ah)antracen <0.010 µg/l 6 2 CL

29 Sida 5 (7) T IQXPLGRH5F Er beteckning GV O benso(ghi)perylen <0.010 µg/l 6 2 CL indeno(123cd)pyren <0.010 µg/l 6 2 CL PAH, summa 16* <0.080 µg/l 6 2 CL PAH, summa cancerogena* <0.035 µg/l 6 2 CL PAH, summa övriga* <0.045 µg/l 6 2 CL PAH, summa L* <0.015 µg/l 6 2 CL PAH, summa M* <0.025 µg/l 6 2 CL PAH, summa H* <0.040 µg/l 6 2 CL Er beteckning GV O Ca mg/l 1 E HESE Fe mg/l 1 E HESE K mg/l 1 E HESE Mg mg/l 1 E HESE Na mg/l 1 E HESE Si mg/l 1 E HESE Al µg/l 1 H HESE As µg/l 1 H HESE Ba µg/l 1 E HESE Cd <0.006 µg/l 1 H HESE Co µg/l 1 H HESE Cr µg/l 1 H HESE Cu µg/l 1 H HESE Hg <0.002 µg/l 1 F HESE Mn µg/l 1 E HESE Mo µg/l 1 H HESE Ni µg/l 1 H HESE P µg/l 1 H HESE Pb µg/l 1 H HESE Sr µg/l 1 E HESE Zn µg/l 1 H HESE oljeidentifiering, se bilaga* MASU konduktivitet 102 ms/m 3 1 MAAU

30 Sida 6 (7) T IQXPLGRH5F * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Paket V-2. Bestämning av metaller utan föregående uppslutning. Provet har surgjorts med 1 ml salpetersyra (Suprapur) per 100 ml. Detta gäller dock ej prov som varit surgjort vid ankomst till laboratoriet. Analys har skett enligt EPA-metoder (modifierade) (ICP-AES) och (ICP-SFMS). Analys av Hg med AFS har skett enligt SS-EN ISO 17852:2008. Speciell information vid beställning av tilläggsmetaller: Vid analys av W får provet ej surgöras. Vid analys av Se har provet uppslutits med HCl i autoklav (120 ) i 30 min. Vid analys av S har provet först stabiliserats med H2O2. Rev Oljeidentifiering. Provet analyseras med GC/FID eller GC/MS. Kromatogrammet jämförs mot referensoljor. 3 Bestämning av Konduktivitet enligt SS-EN utg 1 Direkt bestämning av vattnets elektriska ledningsförmåga vid 25 C. Mätosäkerhet (k=2): Renvatten: ±7% vid 14.7 ms/m och ±7% vid 141 ms/m Avloppsvatten: ±10% vid 14.7 ms/m och ±9% vid 141 ms/m Rev Bestämning av total cyanid med spektrofotometri enligt metod TNV Provberedning: dekantering. 6 Paket OV-21A. Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH, cancerogena och övriga. Mätning utförs med GC-MS : Metoden är reviderad map aromatfraktionerna enligt version 2009/2010 ur spimfabs kvalitets manual. Summeringarna är inte ackrediterade. CL HESE MAAU MASU Godkännare Camilla Lundeborg Hedvig von Seth Matilda Augustinsson Mats Sundelin Utf 1 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

31 Sida 7 (7) T IQXPLGRH5F E F H Utf 1 Mätningen utförd med ICP-AES För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätningen utförd med AFS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 1 För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 2 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

32 Sida 1 (43) Vectura Consulting AB Projekt Askersund Elke Myrhede Bestnr Elke Myrhede Registrerad Box 412 Utfärdad Linköping Analys av fast prov Er beteckning 1 (0-0,5) O TS_105 C 89.5 % 1 O LISO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 N STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D EMPA toluen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N EMPA TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N EMPA naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren 0.13 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten 0.12 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen mg/kg TS 2 D STGR krysen mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* 0.26 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* 0.25 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* 0.25 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* 0.26 mg/kg TS 2 N STGR TS_105 C 84.0 % 3 V HESE As mg/kg TS 3 H HESE

33 Sida 2 (43) Er beteckning 1 (0-0,5) O Ba mg/kg TS 3 H HESE Cd mg/kg TS 3 H HESE Co mg/kg TS 3 H HESE Cr mg/kg TS 3 H HESE Cu mg/kg TS 3 H HESE Hg <0.2 mg/kg TS 3 H HESE Ni mg/kg TS 3 H HESE Pb mg/kg TS 3 H HESE V mg/kg TS 3 H HESE Zn mg/kg TS 3 H HESE

34 Sida 3 (43) Er beteckning 2 (0-1,0) O TS_105 C 78.6 % 1 O LISO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 N STGR alifater >C16-C35 23 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D EMPA toluen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N EMPA TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N EMPA naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren 0.25 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten 0.61 mg/kg TS 2 D STGR pyren 0.55 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen 0.34 mg/kg TS 2 D STGR krysen 0.45 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten 0.71 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten 0.23 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren 0.52 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen 0.45 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren 0.39 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* 2.6 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* 1.9 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* 1.4 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* 3.1 mg/kg TS 2 N STGR TS_105 C 82.6 % 3 V HESE As mg/kg TS 3 H HESE Ba mg/kg TS 3 H HESE Cd mg/kg TS 3 H HESE Co mg/kg TS 3 H HESE Cr mg/kg TS 3 H HESE Cu mg/kg TS 3 H HESE Hg <0.2 mg/kg TS 3 H HESE Ni mg/kg TS 3 H HESE Pb mg/kg TS 3 H HESE V mg/kg TS 3 H HESE Zn mg/kg TS 3 H HESE

35 Sida 4 (43) Er beteckning 2 (0-1,0) O TS_105 C % 4 1 INRO 2,3,7,8-tetraCDD <0.85 ng/kg TS 4 1 INRO 1,2,3,7,8-pentaCDD <1.9 ng/kg TS 4 1 INRO 1,2,3,4,7,8-hexaCDD <3.3 ng/kg TS 4 1 INRO 1,2,3,6,7,8-hexaCDD <3.3 ng/kg TS 4 1 INRO 1,2,3,7,8,9-hexaCDD <3.3 ng/kg TS 4 1 INRO 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD <27 ng/kg TS 4 1 INRO oktaklordibensodioxin <87 ng/kg TS 4 1 INRO 2,3,7,8-tetraCDF <1.2 ng/kg TS 4 1 INRO 1,2,3,7,8-pentaCDF <1.4 ng/kg TS 4 1 INRO 2,3,4,7,8-pentaCDF <1.4 ng/kg TS 4 1 INRO 1,2,3,4,7,8-hexaCDF <3 ng/kg TS 4 1 INRO 1,2,3,6,7,8-hexaCDF <3 ng/kg TS 4 1 INRO 1,2,3,7,8,9-hexaCDF <3 ng/kg TS 4 1 INRO 2,3,4,6,7,8-hexaCDF <3 ng/kg TS 4 1 INRO 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF <31 ng/kg TS 4 1 INRO 1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF <31 ng/kg TS 4 1 INRO oktaklordibensofuran <62 ng/kg TS 4 1 INRO sum WHO-PCDD/F-TEQ lowerbound 0 ng/kg TS 4 1 INRO sum WHO-PCDD/F-TEQ upperbound 3.4 ng/kg TS 4 1 INRO glödförlust 5.1 % av TS 5 V HESE TOC* 2.9 % av TS 5 W HESE

36 Sida 5 (43) Er beteckning 3 (0,04-0,8) O TS_105 C 88.4 % 1 O LISO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 N STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D EMPA toluen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N EMPA TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N EMPA naftalen 0.31 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen 0.13 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren 1.6 mg/kg TS 2 D STGR antracen 0.17 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten 2.7 mg/kg TS 2 D STGR pyren 2.0 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen 0.71 mg/kg TS 2 D STGR krysen 1.3 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten 1.4 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten 0.45 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren 0.83 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen 0.13 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen 0.72 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren 0.64 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* 5.4 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* 7.7 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* 0.44 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* 6.5 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* 6.1 mg/kg TS 2 N STGR TS_105 C 85.7 % 3 V HESE As mg/kg TS 3 H HESE Ba mg/kg TS 3 H HESE Cd <0.1 mg/kg TS 3 H HESE Co mg/kg TS 3 H HESE Cr mg/kg TS 3 H HESE Cu mg/kg TS 3 H HESE Hg <0.2 mg/kg TS 3 H HESE Ni mg/kg TS 3 H HESE Pb mg/kg TS 3 H HESE V mg/kg TS 3 H HESE Zn mg/kg TS 3 H HESE

37 Sida 6 (43) Er beteckning 4 (0,4-0,7) O TS_105 C 88.3 % 1 O LISO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 N STGR alifater >C16-C35 28 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D EMPA toluen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N EMPA TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N EMPA naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren 0.12 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* 0.12 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* 0.12 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR TS_105 C 88.2 % 3 V HESE As mg/kg TS 3 H HESE Ba mg/kg TS 3 H HESE Cd mg/kg TS 3 H HESE Co mg/kg TS 3 H HESE Cr mg/kg TS 3 H HESE Cu mg/kg TS 3 H HESE Hg <0.2 mg/kg TS 3 H HESE Ni mg/kg TS 3 H HESE Pb mg/kg TS 3 H HESE V mg/kg TS 3 H HESE

38 Sida 7 (43) Er beteckning 4 (0,4-0,7) O Zn mg/kg TS 3 H HESE

39 Sida 8 (43) Er beteckning 4 (0,7-12) O TS_105 C 76.6 % 1 O LISO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 N STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D EMPA toluen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N EMPA TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N EMPA naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR TS_105 C 71.0 % 3 V HESE As mg/kg TS 3 H HESE Ba mg/kg TS 3 H HESE Cd <0.1 mg/kg TS 3 H HESE Co mg/kg TS 3 H HESE Cr mg/kg TS 3 H HESE Cu mg/kg TS 3 H HESE Hg <0.2 mg/kg TS 3 H HESE Ni mg/kg TS 3 H HESE Pb mg/kg TS 3 H HESE V mg/kg TS 3 H HESE Zn mg/kg TS 3 H HESE

40 Sida 9 (43) Er beteckning 5 (0,05-0,4) O TS_105 C 95.3 % 1 O LISO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 N STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D EMPA toluen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N EMPA TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N EMPA naftalen 0.10 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren 0.17 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten 0.12 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* 0.39 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* 0.10 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* 0.29 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* mg/kg TS 2 N STGR TS_105 C 95.2 % 3 V HESE As mg/kg TS 3 H HESE Ba mg/kg TS 3 H HESE Cd <0.1 mg/kg TS 3 H HESE Co mg/kg TS 3 H HESE Cr mg/kg TS 3 H HESE Cu mg/kg TS 3 H HESE Hg <0.2 mg/kg TS 3 H HESE Ni mg/kg TS 3 H HESE Pb mg/kg TS 3 H HESE V mg/kg TS 3 H HESE

41 Sida 10 (43) Er beteckning 5 (0,05-0,4) O Zn mg/kg TS 3 H HESE

42 Sida 11 (43) Er beteckning 5 (1,4-1,9) O TS_105 C 80.6 % 1 O LISO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 N STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D EMPA toluen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N EMPA TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N EMPA naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR TS_105 C 83.3 % 3 V HESE As mg/kg TS 3 H HESE Ba mg/kg TS 3 H HESE Cd <0.1 mg/kg TS 3 H HESE Co mg/kg TS 3 H HESE Cr mg/kg TS 3 H HESE Cu mg/kg TS 3 H HESE Hg <0.2 mg/kg TS 3 H HESE Ni mg/kg TS 3 H HESE Pb mg/kg TS 3 H HESE V mg/kg TS 3 H HESE Zn mg/kg TS 3 H HESE

43 Sida 12 (43) Er beteckning 5 (1,4-1,9) O glödförlust 1.7 % av TS 5 V HESE TOC* 1.0 % av TS 5 W HESE

44 Sida 13 (43) Er beteckning 6 (0-0,5) O TS_105 C 88.6 % 1 O LISO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 N STGR alifater >C16-C35 27 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener 1.1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D EMPA toluen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N EMPA TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N EMPA naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen 0.15 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren 0.56 mg/kg TS 2 D STGR antracen 0.25 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten 1.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren 0.79 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen 0.54 mg/kg TS 2 D STGR krysen 0.60 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten 0.62 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten 0.24 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren 0.41 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen 0.27 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren 0.24 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* 2.7 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* 3.1 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* 0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* 2.7 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* 3.0 mg/kg TS 2 N STGR TS_105 C 89.1 % 3 V HESE As mg/kg TS 3 H HESE Ba mg/kg TS 3 H HESE Cd mg/kg TS 3 H HESE Co mg/kg TS 3 H HESE Cr mg/kg TS 3 H HESE Cu mg/kg TS 3 H HESE Hg <0.2 mg/kg TS 3 H HESE Ni mg/kg TS 3 H HESE Pb mg/kg TS 3 H HESE V mg/kg TS 3 H HESE Zn mg/kg TS 3 H HESE

45 Sida 14 (43) Er beteckning 6 (0-0,5) O glödförlust 1.9 % av TS 5 V HESE TOC* 1.1 % av TS 5 W HESE TS_105 C % 6 1 JOHN CN total mg/kg TS 6 1 JOHN

46 Sida 15 (43) Er beteckning 6 (1,2-1,7) O TS_105 C 82.7 % 1 O LISO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 N STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D EMPA toluen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N EMPA TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N EMPA naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR TS_105 C 79.1 % 3 V HESE As mg/kg TS 3 H HESE Ba mg/kg TS 3 H HESE Cd mg/kg TS 3 H HESE Co mg/kg TS 3 H HESE Cr mg/kg TS 3 H HESE Cu mg/kg TS 3 H HESE Hg <0.2 mg/kg TS 3 H HESE Ni mg/kg TS 3 H HESE Pb mg/kg TS 3 H HESE V mg/kg TS 3 H HESE Zn mg/kg TS 3 H HESE

47 Sida 16 (43) Er beteckning 7 (0,02-0,4) O TS_105 C 88.1 % 1 O LISO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 N STGR alifater >C16-C mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D EMPA toluen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N EMPA TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N EMPA naftalen 0.22 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren 0.34 mg/kg TS 2 D STGR antracen 0.15 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten 0.24 mg/kg TS 2 D STGR pyren 0.19 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen 0.11 mg/kg TS 2 D STGR krysen 0.22 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten 0.20 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen 0.11 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* 0.62 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* 1.3 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* 0.22 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* 0.92 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* 0.73 mg/kg TS 2 N STGR TS_105 C 87.1 % 3 V HESE As mg/kg TS 3 H HESE Ba mg/kg TS 3 H HESE Cd mg/kg TS 3 H HESE Co mg/kg TS 3 H HESE Cr mg/kg TS 3 H HESE Cu mg/kg TS 3 H HESE Hg <0.2 mg/kg TS 3 H HESE Ni mg/kg TS 3 H HESE Pb mg/kg TS 3 H HESE V mg/kg TS 3 H HESE

48 Sida 17 (43) Er beteckning 7 (0,02-0,4) O Zn mg/kg TS 3 H HESE TS_105 C % 6 1 JOHN CN total mg/kg TS 6 1 JOHN

49 Sida 18 (43) Er beteckning 7 (1-1,6) O TS_105 C 78.2 % 1 O LISO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 N STGR alifater >C16-C35 61 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D EMPA toluen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N EMPA TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N EMPA naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren 0.10 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* 0.10 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* 0.10 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR TS_105 C 72.1 % 3 V HESE As mg/kg TS 3 H HESE Ba mg/kg TS 3 H HESE Cd mg/kg TS 3 H HESE Co mg/kg TS 3 H HESE Cr mg/kg TS 3 H HESE Cu mg/kg TS 3 H HESE Hg <0.2 mg/kg TS 3 H HESE Ni mg/kg TS 3 H HESE Pb mg/kg TS 3 H HESE V mg/kg TS 3 H HESE Zn mg/kg TS 3 H HESE

50 Sida 19 (43) Er beteckning 8 (0,2-0,8) O TS_105 C 89.1 % 1 O LISO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 N STGR alifater >C16-C35 39 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D EMPA toluen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N EMPA TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N EMPA naftalen 0.37 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren 0.36 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* 0.73 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* 0.37 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* 0.36 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* mg/kg TS 2 N STGR TS_105 C 90.5 % 3 V HESE As mg/kg TS 3 H HESE Ba mg/kg TS 3 H HESE Cd <0.1 mg/kg TS 3 H HESE Co mg/kg TS 3 H HESE Cr mg/kg TS 3 H HESE Cu mg/kg TS 3 H HESE Hg <0.2 mg/kg TS 3 H HESE Ni mg/kg TS 3 H HESE Pb mg/kg TS 3 H HESE V mg/kg TS 3 H HESE

51 Sida 20 (43) Er beteckning 8 (0,2-0,8) O Zn mg/kg TS 3 H HESE

52 Sida 21 (43) Er beteckning 9 (0,23-0,73) O TS_105 C 91.1 % 1 O LISO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 N STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D EMPA toluen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N EMPA TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N EMPA naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR TS_105 C 90.3 % 3 V HESE As mg/kg TS 3 H HESE Ba mg/kg TS 3 H HESE Cd mg/kg TS 3 H HESE Co mg/kg TS 3 H HESE Cr mg/kg TS 3 H HESE Cu mg/kg TS 3 H HESE Hg <0.2 mg/kg TS 3 H HESE Ni mg/kg TS 3 H HESE Pb mg/kg TS 3 H HESE V mg/kg TS 3 H HESE Zn mg/kg TS 3 H HESE

53 Sida 22 (43) Er beteckning 9 (1,1-1,6) O TS_105 C 81.5 % 1 O LISO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 N STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D EMPA toluen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D EMPA xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N EMPA TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N EMPA naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR TS_105 C 78.7 % 3 V HESE As mg/kg TS 3 H HESE Ba mg/kg TS 3 H HESE Cd <0.1 mg/kg TS 3 H HESE Co mg/kg TS 3 H HESE Cr mg/kg TS 3 H HESE Cu mg/kg TS 3 H HESE Hg <0.2 mg/kg TS 3 H HESE Ni mg/kg TS 3 H HESE Pb mg/kg TS 3 H HESE V mg/kg TS 3 H HESE

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten SW02 SW01 SW12 SW11 SW08 SW07 SW06 SW03 SW04 SW04-GW SW05 SW09 SW10 Lantmäteriet, Geodatasamverkan Document Path: O:\Personliga\Rasmus\Brandsnäs

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE 2014-07-10 Sweco projektnummer 3230687100 Kompletterande ytlig markundersökning Orientering Sweco Environment AB (Sweco) har tidigare utfört en miljöteknisk markundersökning av

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB Grap 16134 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1 Daniel Karlsson, Karin Pehrson Geosigma AB 2016-06-17 Grapnummer Uppdragsnummer Version 16134 604336 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Gunhild 4 och 7, Spånga

Gunhild 4 och 7, Spånga Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: 2015-10-16 Rev: 2015-10-20

Läs mer

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05 PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB 2015-06-05 NIRAS AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm www.niras.se Org.nr: 556541-2532 Upplaga: Reviderad version Datum: 2014-10-09.

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun För A& Hotell och Vandrarhem Att: Sandra Jansson Upprättad: 2015-10-12 Reviderad: 2015-11-02 Uppdrag: 1215-143 Tjädern

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby 2015-10-06 Uppdragsnr: 412091 Dokumentnr: 606615 Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Haga Entrè UPPDRAGSNUMMER 1331617100 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM 2016-03-29 Härtill hör: Bilaga 1 Fältrapport (32 sid) Utvärdering av resultat avseende översiktlig miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

Provtagningsfrekvens och analysomfattning Nuvarande provtagningsfrekvens och omfattning av fält- och laboratorieanalyser redovisas i tabell 1 nedan.

Provtagningsfrekvens och analysomfattning Nuvarande provtagningsfrekvens och omfattning av fält- och laboratorieanalyser redovisas i tabell 1 nedan. KVARTALSRAPPORT 2014-12-10 Provtagning i Kävlingeån, april-juni 2014 Bakgrund På uppdrag av Kraftringen Energi AB utför Sweco Environment vattenprovtagning i Kävlingeån. Till ån avleds renat process- och

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad För Mölndals Stad Upprättad: 2016-02-11 Uppdrag: 1215-212 Structor Miljö Väst AB Org

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Upprättad av: Miljöfirman Konsult Sverige

Läs mer

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--": ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8"F-JJIF9$XQ HE"VJ+,+EI HE"VJ+,:6:,-7+JUF :,\<

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--: ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8F-JJIF9$XQ HEVJ+,+EI HEVJ+,:6:,-7+JUF :,\< !"#$%&'()!'*&#$'+,'-)./,0,')12) 34&0567&'89!"#$%%& '()*+,-,.$/ '012/334$5678)96:, ;$$$$$$$$?@A$3B$@4B$%33B C+#>$$$$$$?@A$3B$@4B$%/4B 1:;

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT HÅBO MARKNADS AB Markprovtagning Björnbro UPPDRAGSNUMMER 1186388000 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning

PM Miljöteknisk undersökning Uppdrag nr. 15U27727 PM Miljöteknisk undersökning Vilunda 18:1, Upplands- Väsby kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 1 (6) Uppdragsnamn Vilunda 18:1 Upplands-Väsby kommun Vilunda detaljplan

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Bilaga 1. Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter

Bilaga 1. Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter Bilaga 1 Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter Bilaga 1 Bilaga 1 - Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter I detta dokument har tabeller och kartor från upprättade provtagningsplaner för Kemaktas

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-09-05 PM Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Efter att boende på Uggleåsvägen

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby Laholms kommun, Laholm Datum: 2015-04-20 Uppdragsnr: 411891 Dokumentnr: 576515 Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby 1 Inledning Ett område för bostäder

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR)

Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) PROJEKTERINGSUNDERLAG Rev Revidering avser Datum Signatur Granskad av Uppdragsnummer: 10012395 Stockholm, 2014-01-17 Grontmij

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Kvarngärdet 9:3 Råbyvägen, Uppsala Uppsala kommun Projekt nr: 213 040 00 Uppdragsgivare: JM AB/St1 Sverige AB Upprättad av: Tommi Soveri Granskad av: Christian Lindmark Godkänd

Läs mer

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB RAPPORT 2012-10-22 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING LKAB Svartöstaden13:36 Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB Uppdragsnummer: 12512320354 Distributionslista: Luossavaara-Kiirunavaara AB KOMPLETTERANDE

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen.

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen. ISSN: 1402-6198 Rapport 2009:1 HÖGSKOLAN I KAL MAR Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund April 2009 Jonas Nilsson Naturvetenskapliga institutionen Inledning På uppdrag

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Underlag för muddringsarbeten i hamnar Toxicon Rapport 020-16 LANDSKRONA APRIL 2016 Sediment- och

Läs mer

Vallentuna f.d. handelsträdgård. Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 2014-06-02

Vallentuna f.d. handelsträdgård. Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 2014-06-02 Vallentuna f.d. handelsträdgård Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 20140602 NIRAS Sweden AB Miljö Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm Reg.nr.

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial

Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial Uppdragsnr: 10201528 1 (8) PM Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial Resultat från undersökning av byggnadsmaterial med misstänkt PAHinnehåll Som en del i utredningsarbetet med att finna källa till de förhöjda

Läs mer

Bullerutredning kv. Hägern, Luleå

Bullerutredning kv. Hägern, Luleå Uppdrag Kv. Hägern, Luleå Beställare HHL Arkitekter Att: Samuel Lundberg Rapport nr: 612910431:1 Handläggare: Erik Dedering Datum 2010-12-09 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

) ) < ) ) ) JÄRFÄLLA KOMMUN BETECKNINGAR. ÖMTU Ormbacka BILAGA 1 NC11 1:4 500 NC2 NC5 NC25 NC7 S S NC6 SL NC4 NC9 NC13 NC18 NC15 NC16 NC24 NC10 NC17

) ) < ) ) ) JÄRFÄLLA KOMMUN BETECKNINGAR. ÖMTU Ormbacka BILAGA 1 NC11 1:4 500 NC2 NC5 NC25 NC7 S S NC6 SL NC4 NC9 NC13 NC18 NC15 NC16 NC24 NC10 NC17 BETECKNINGAR PROVPUNKTER kruvborrning PROVPUNKT Provgrop ANALY PÅ LAB :JORD G:PORGA L:VATTEN ANALY I FÄLT * Ù GRUNDVATTENRÖR Röd linje: Detaljplaneområde NC11 NC12 0 60 Meters 1:4 500 Koordinatsystem:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Klocktornet 35 Strandgatan, Kungälvs kommun Datum: 2015-05-26 Projektnummer: 151114 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Linn Carlström Ödegaard Medförfattare: Mattias

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Lena Holm Anna Wilhelmsson. Bilagor. Sammanställning analysresultat Analysrapporter från ALS 1. INTRODUKTION 2. RIKTVÄRDEN

Lena Holm Anna Wilhelmsson. Bilagor. Sammanställning analysresultat Analysrapporter från ALS 1. INTRODUKTION 2. RIKTVÄRDEN PM Titel Projekt Datum 2011-08-26 Upprättad av Granskad av Utvärdering av analysresultat avseende sedimentkemi och kornstorleksfördelning vid Modifierad SSV Vinga och Utredningsområde 1, maj 2011. Göteborgs

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför exploatering av fastigheterna Tomaten 1 och del av Borstahusen 1:1, Landskrona stad

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför exploatering av fastigheterna Tomaten 1 och del av Borstahusen 1:1, Landskrona stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför exploatering av fastigheterna Tomaten 1 och del av Borstahusen 1:1, Landskrona stad För: Landskrona stad, Stadsbyggnadskontoret Att: Fredrik Karlsson Upprättad:

Läs mer