Färden från bidrag till arbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Färden från bidrag till arbete"

Transkript

1 Färden från bidrag till arbete

2 Förord Frågan om vilket ansvar kommunerna tar och ska ha på det arbetsmarknadspolitiska området har ställts i olika sammanhang. Regeringen har tillsatt en särskild utredare, som fått i uppdrag att föreslå åtgärder som underlättar för människor att gå från socialbidrag till arbete. Utredningen ska presentera sina förslag i november Syftet med denna rapport, Färden från bidrag till arbete, är att för utredningen redovisa erfarenheter från arbetsmarknadsprojekt och verksamheter i olika delar av landet. Intentionen är inte att presentera en färdig modell utan att visa upp ett axplock av insatser och beskriva en del av de svårigheter kommunerna brottas med i det dagliga arbetet. I dagens Sverige är mer än personer beroende av försörjningsstöd under en kortare eller längre tid. Det kostar kommunerna ungefär nio miljarder kronor om året varav nästan hälften, cirka 4 miljarder kronor, går till arbetslösa. Arbetsförmedlingens insatser räcker inte till för alla arbetslösa och i många kommuner har man sett att försörjningsstödstagare är lågprioriterade på förmedlingen och riskerar att helt bli utan stöd. Kommunerna har därför känt sig tvingade att bygga upp egna verksamheter för att stödja arbetslösa som inte kommit in i de statliga trygghetssystemen och de med svag ställning på arbetsmarknaden. Kommunernas kostnader för arbetsmarknadspolitiska åtgärder av olika slag beräknas uppgå till 2,5 miljarder kronor per år. Många insatser genomförs i samarbete mellan kommuner och arbetsförmedlingar. Försäkringskassan och sjukvården är andra aktörer som där samverkan kan vara viktig men där det inte är självklart för partnerna hur och när man ska samverka. Erfarenheterna visar dock att ryckigheten i den statliga arbetsmarknadspolitiken dvs. att man ständigt ändrar målsättningar, regelverk och de ekonomiska förutsättningarna lägger hinder i vägen för en långsiktig planering. Alltför ofta har välfungerade insatser avbrutits och kvalitén försakats till förmån för olika volymåtgärder. Detta har lett till förödande konsekvenser för enskilda arbetssökande, som inte sällan hamnat i en rundgång mellan olika myndigheter, arbetsmarknadsprogram och rehabiliteringsinsatser. Rapporten har skrivits av journalisten Lars Grip, Stockholm. Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Stockholm i maj 2006 ISBN-10: ISBN-13:

3 Innehåll: Förord... 2 Färdvägen till arbete... 4 En Gnista i Tidaholm... 5 Steget för yrkesvilla Gnistan och Steg Ett gör slut på rundvandringen Unga utanför Östersund fångar upp sina unga Tingshuset från domar till ungdomar Oljekanna i behov av förankring Från A-kassa till praktik i avlägsna länder Drömhus blev New City Att delta i Delta på Hisingen Arbetslivet som språklärare Kommunen som tar kontakt med näringslivet Välfärd för alla i Malmö Kolliderande kulturer Stor aktivitet men dålig kunskap om effekter Litteratur Skrifter & publikationer... 56

4 (56) Färdvägen till arbete Hellre arbete än bidrag är en självklarhet för de allra flesta, både bland dem som står utan arbete och bland dem som har till uppgift att ge service till arbetssökande medborgare som står utanför arbetsmarknaden, av vilka anledningar det nu vara månde. På de här sidorna skildras några olika sätt att organisera det stöd som förväntas leda till en plats i den gemenskap som ett arbete anses vara. Kommunerna är av olika slag: Östersund, Tidaholm, Malmö, Skurup, Göteborg och de verksamheter som tas upp är också sinsemellan olika: Här finns den mindre kommunens sammanhålla arbete, omfattande verksamheter i storstäder, mindre projekt för unga, svenska för invandrare och annat. Gemensamt för verksamheterna: De är resultatet av ett samarbete mellan olika parter som kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa, sjukvård. Det kan också handla om andra samarbetspartners som föreningar, näringsidkare eller vårdgivare. En annan sak som de skildrade verksamheterna har gemensamt är att deras målgrupp består av människor som behöver någon form av stöd för att kunna ta klivet in på arbetsmarknaden eller till studier. Journalisten Lars Grip har rest runt till de olika platserna och utgångspunkten är journalistisk, inte vetenskaplig. Här är berättelser om entusiasm, frustrationer, problem och glädjeämnen, allt sådant som dagligt välfärdsarbete alltid innehåller. De två sista avsnitten innehåller problematisering och resonemang, främst kring samverkan och svårigheter att mäta resultat. Texten grundar sig på intervjuer, inläsning av material och utvärderingar eller medverkan på konferenser.

5 (56) En Gnista i Tidaholm I den gamla bruksorten Tidaholm finns det ingen stark kultur kring företagande och entreprenörskap. Ån Tidan rinner sakta genom staden som hyser några dominerande arbetsplatser; Marbodal, Lee Cooperation, Swedish Match och kriminalvårdsanstalten. De invånarna skulle kunna dela på dessa jobb, de flesta inom tillverkningsindustrin. Men som på så många andra ställen behöver företagen arbetskraft, dock inte den som står till buds. Även inom tillverkningsindustrin har den teknologiska utvecklingen kommit att ställa allt högre krav på dem som ska göra jobbet. Så det finns inte plats för alla. Ändå hyser Tidaholm endast 2,5 procent öppet arbetslösa invånare (inklusive personer i olika arbetsmarknadspolitiska program uppgår arbetslösheten till 6 procent). På kommunkansliet har Magnus Sundén sin arbetsplats, men han är inte ofta där, utan far runt mellan de som inget har och de som har mycket, kan man säga. Han är både arbetsmarknads och näringslivsansvarig. Skenande bidrag något måste göras Vi är kända för vår enkelhet och vårt prestigelösa sätt att se på tillvaron, kan man läsa på kommunens hemsida. Mot slutet av nittiotalet bekymrades kommunen över ett stort antal personer som gick runt bland olika kontor och mottagningar som hade med försörjningsstöd, sjukskrivning, förtidspensioner eller A- kassa att göra. Alla försök man dittills gjort att få ut dessa människor ur bidragssystemen och in på arbetsmarknaden hade varit förgäves. Det verkade som om det fanns en naturlag, enligt vilken en viss andel ska stå utanför möjligheten till egen försörjning. Situationen var så besvärlig att en spricka uppstod mellan kommunstyrelsen och socialnämnden. Politikerna var missnöjda med skenande socialbidrag. Då var det individ- och familjeomsorgen (IFO) som stod för insatser på arbetsmarknadsområdet. Nu inrättades i stället en arbetsmarknadsenhet (AME). Nog rev det upp en del sår på individ- och familjeomsorgen eftersom man blev av med pengar och arbetsuppgifter. Det var inte alldeles lätt för Magnus Sundén att besöka IFO. I dag är såren läkta och relationerna bättre än någonsin. Verksamheten Gnistan statades år 2000 och igen kunde då ana att man inom några år skulle halvera utgifterna för socialbidrag i kommunen. Gnistan blev en av de bidragande faktorerna. Vi har fått ett redskap för att hjälpa dem som kallas rundgångsärenden, säger Lotta Falck, arbetsförmedlare som tillbringar mycket tid på Gnistan. Här är en av Gnistans många kunder.

6 (56) Bettan fick jobb Bettan kom till Tidaholm som nittonåring. Efter några år var hon ensamstående tvåbarnsmamma. Arbetsförmedlingen hade hon besökt några gånger, fått tillfälliga jobb eller erbjudits åtgärder, men ingenting fungerade så hon slutade gå dit. Hon var arbetslös och gick på försörjningsstöd. En av handläggarna på Individoch familjeomsorgen, där Bettan varit känd under många år, tog upp Bettans fall på Gnistan under ett möte. Handläggaren och Gnistan-chefen Magnus Sundén sökte upp henne på ett fik där hon brukade sitta på förmiddagarna. Det har inte blivit så stor utdelning på det som du fått hjälp med, sa de till henne och Bettan kunde ingenting annat än hålla med. Kan du inte gå till arbetsförmedlingen och prata med din handläggare där?. Bettan accepterade förslaget. På förmedlingen gick handläggaren tillsammans med Bettan igenom alla försök man gjort under de senaste sju åren sjukskrivning, åtgärder, ALU, praktik, utbildning. Allt utan resultat. Handläggaren föreslog ett besök på Gnistan. Någon dag innan Bettan skulle anlända hölls det månatliga handläggarmötet där. Här fanns representanter för arbetsförmedlingen, socialtjänsten, den öppna psykiatriska vården, Gnistans arbetsledare och distriktssköterskan från vårdcentralen. Under den stående punkten nya ärenden togs Bettan upp. En kort diskussion följde om hur hon dykt upp genom årens lopp i Tidaholms skyddsnät. Det är någonting som inte stämmer, blev slutsatsen och man undrade om psykiatrin haft henne som patient. Nej, blev svaret, men vi kanske ska göra en psykiatrisk bedömning av henne. Med på mötet var också Gnistans psykolog som är specialiserad på arbetslivstjänster. Hon ville gärna bidra med en bedömning av Bettans möjligheter. Psykologen är inte knuten till de förvaltningar som samarbetar kring Gnistan, utan arbetar som fristående konsult. Så kom Bettan till samtal med psykiatrin för en bedömning, under samma period som hon genomgick tester på Gnistan med arbetspsykologen. Jag kan hjälpa till att kartlägga vad du är bra på och sedan finns jag med som din coach under tiden på Gnistan, fick Bettan höra från arbetspsykologen Jenny Wilhelmsson. Att arbeta på ett strukturerat sätt med specialistkompetens är en av grundvalarna på Gnistan. Allt ska helst ske under samma tak. På Gnistan finns ett tjugotal platser för arbetsträning. Efter ett möte med arbetsförmedlingen, socialtjänsten, arbetsledaren på Gnistan och arbetspsykologen, skrev Bettan under ett avtal som innebar att hon skulle arbetsträna på halvtid i Gnistans lokaler. Att montera fjädrar till ett fjäderpaket för företaget Nimex, avsedda för export till Japan, blev en positiv upplevelse för Bettan. Det gick lite trögt i början, men hon höll sitt avtal och

7 (56) kom regelbundet till sin arbetsträning. Jag har svårt att hålla på med samma sak hela tiden, utan ramlar lätt av snöret, förklarade Bettan för konsultläkaren i psykiatrin som bedömde hennes psykiska hälsa. Samtidigt genomgick hon tester på Gnistan, för att de skulle hitta hennes starka sidor. Hon hamnade inte mellan några stolar, allt hölls ihop av Gnistans samarbetspartners. Samtidigt med allt detta sökte hon arbete på arbetsförmedlingen. Den psykiatriska utredningen visade att Bettan led av en uppmärksamhetsstörning, som hon sannolikt burit på i hela sitt liv. Så läkaren rekommenderade försäkringskassan att Bettan kunde jobba på halvtid. I Gnistans slutsamtal med Bettan knappt ett år efter inskrivning, framgick det att hon fått ett halvtidsjobb i ett tillverkningsföretag. Den andra hälften av Bettans tid skulle hon få sjukbidrag för. I dag, två år efteråt fungerar allt som det ska och Bettan försörjer sig själv och har ingen kontakt med socialtjänsten, psykiatrin eller arbetsförmedlingen. Bettan har fått tillbaka ett värdigt liv och hon är en av många som bidragit till sänkta socialbidragskostnader i Tidaholm från cirka tio miljoner per år, till dagens drygt fyra miljoner. Om man nu ska se saken rent statistiskt. De mänskliga vinsterna går inte att mäta i pengar. Bettan var en av ett fyrtiotal kunder som ständigt är på gång hos Gnistan. 1 Många händer bidrar När arbetsmarknadsenheten öppnade Gnistan, våren 2000, i ett industriområde strax utanför centrum, så haglade det in folk, som Magnus Sundén uttrycker saken. Här fanns ett stort uppdämt behov av att hjälpa dem som varit arbetslösa länge och vars situation inlemmade dem i den kategori arbetssökande som anses stå långt ifrån arbetsmarknaden. Att få till stånd myndighetssamverkan det är Gnistan. Så sammanfattar Magnus Sundén hela idén med verksamheten, vars kostnader kommunen står för till femtio procent. Den övriga halvan av kostnaderna delas ungefär lika av arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Allt i en gemensam budget som styrs av Gnistan. Kärnan i verksamheten är handläggargruppen som alltså träffas en gång i månaden för att ta ställning till nya ansökningar om inskrivning. I handläggargruppen finns representanter för samtliga samarbetspartners arbetsförmedlingen, socialtjänsten, försäkringskassan, primärvården och psykiatrin. Dessutom är arbetspsykologer knutna till gruppen som också räknar in arbetsle- 1 Exemplet är hämtat ur en videofilm om Gnistan

8 (56) darna på plats. De ansökande lämnar ett skriftlig medgivande till att sekretessen får brytas för att ge möjlighet till en öppen kommunikation mellan alla inbegripna. Efter ett beslut om inskrivning kallas personen till ett kartläggningssamtal. Därefter gör man upp en handlingsplan med lämpliga mål, i samarbete med kunden. Handlingsplanen följs regelbundet upp. Många ord, men också verkstad I den gamla träkåken finns ett 15-tal arbetsplatser för dem som är inskrivna. Här görs legoarbeten åt till exempel Mr Plant, ett företag som distribuerar och säljer konstgjorda växter av alla möjliga slag. Stora partier forslas till Gnistan där plastpalmer, sidenblommor och plastkvistar, märks och läggs i nya kartonger. För detta betalar företaget en summa som man förhandlat fram med Gnistan. I ett annat hörn av lokalen monteras och paketeras solskydd och markiser åt Nimex. Samtidigt med dessa arbetsuppgifter pågår samtal, utredning, ställningstaganden. Kunden sitter inte bara i en stol för att besvara frågor. Ur det dagliga konkreta arbetet uppkommer situationer spontant som kan vara av värde för att få syn på sådant som har relevans för vägen mot ett jobb. På plats hela tiden finns också några arbetsledare. Dessutom köper man in, de tjänster som betraktas som centrala för hela verksamheten, nämligen arbetspsykologer. De är mycket centrala för oss. Det är deras professionalism som leder detta framåt, slår Magnus Sundén fast. Arbetsförmedlaren: Sammanhållet arbete ger resultat Men vi börjar med arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlaren Lotta Falck, tillbringar åtminstone två dagar i veckan på Gnistan. Det här gör verkligen nytta. Tidigare såg man inte helheten för dem som var svåra att få i jobb. Här handlar det om minst sex månaders sammanhållet arbete med kunderna och det ger resultat, säger hon. Lotta är också en självklar medlem i handläggningsgruppen som träffas en gång i månaden för att ta upp nya ärenden och följa upp pågående. Hon har en rad exempel på kunder som tidigare ansågs omöjliga eller ovilliga att arbeta. En man som tidigare beskyllts för att vara obegåvad och lat, kunde efter en tid på Gnistan diagnosticeras med hjälp av läkarmedverkan. Han hade en lindrig cp-skada. Tester visade på stor begåvning och styrka. Han genomgick storköksutbildning och arbetar i dag halvtid. En man hade varit arbetslös i mer än trettio år. Han hade bara körkort, berättar Gnistanfolket, så vi hjälpte honom in på en busskortsutbildning. I dag jobbar han i ett bussbolag som chaufför. Att arbetsförmedlaren Lotta Falck är stolt över Gnistans insatser, råder det inget tvivel om. Vi har gjort stor nytta och arbetat professionellt, säger hon.

9 (56) Det finns en hel del nya Tidaholmare med rötter på Balkanhalvön. Många hade ekonomiskt bistånd och kunde inte komma in på arbetsmarknaden. Nu har Gnistan ordnat utbildning eller arbete för ett tjugotal av dem. Ett flertal genomgår databaserad utbildning, några lär sig svenska, andra arbetar med lokalvård, i kök, är vaktmästare eller byggnadsjobbare. Socialsekreteraren: stöd och krav Socialsekreteraren Liv Fällström tillbingar nästan hela sin arbetstid med Gnistans kunder. Två dagar i veckan vistas hon i lokalerna. Vi handlägger ekonomiskt bistånd innan de kommer och de behåller den ersättningsnivå de har från början. Det är viktigt. När arbetsförmedlingen är med på tåget så kopplas ett aktivitetsstöd in. De första två åren bestod Gnistans kunder till närmare sjuttio procent av arbetslösa med försörjningsstöd. I dag är det bara en tredjedel av cirka 45 inskrivna som har försörjningsstöd. Övriga försörjer sig på ersättning från försäkringskassan eller arbetsförmedlingen. Liv stöder kunderna som arbetstränar i Gnistans lokaler tillsammans med de arbetsledare som varje inskriven har, som närmaste dagliga kontakt. Men det handlar också om krav. Vi ger dem en match, säger Liv skämtsamt och syftar på närvarokravet. Den som inte kommer på avtalade tider till Gnistan, får också känna av en sänkning av försörjningsstödet, allt enligt en relativt ny paragraf i socialtjänstlagen. Krav ställs och sanktioner är ganska vanliga. Många har ju tidigare haft en frånvaroproblematik, säger Liv. Arbetsledaren: Många vill inte lämna Gnistan Men frånvaron brukar övergå i sin motsats, nämligen en ovilja att lämna Gnistan. Till sist vill de inte härifrån, berättar arbetsledaren Gun Jonsson. För här blir de äntligen sedda och har många som fokuserar på dem. Gun och hennes kollegor står nära kunderna i det dagliga arbetet. På handläggningsgruppen berättar Gun om vad som hänt sedan sist, hur det går helt enkelt. Jag känner så starkt för dem och lever med dem så att säga. Med deras barn, deras familjer. Om det hänt något hemma, så får jag höra det direkt. Ibland måste jag skärma av mig för att orka och inte ta med mig allting hem. Det är mycket glädje och mycket gråt, förklarar Gun. Arbetspsykologen: Kunden måste vara med hela tiden En central roll i Gnistans arbete har de två arbetspsykologerna. De gör kartläggningar utifrån ett antal tester och samtal med kunderna. Mår de dåligt, så remitterar vi dem till läkare, säger Monika Enmarker som arbetar på Gnistan ungefär en dag i veckan. Om allt verkar OK så gör vi upp en handlingsplan tillsammans med respektive myndighet plus kunden själv. De träffar kunden kontinuerligt under de minst 6 månader som Gnistanvistelsen varar. Någon behandling bedriver inte arbetspsykologerna. De utreder kundens förmåga och svårigheter. Vi får inte ligga

10 (56) 100 meter före. Kunden måste vara med hela tiden, säger Monika. I slutänden görs en sammanfattning på några få A4-sidor med en beskrivning av arbetsförmåga respektive arbetshinder. Man kan till exempel fastslå att en person har femtio procents arbetsförmåga och föreslå att läkarintyg om nedsatt arbetsförmåga ska utfärdas till försäkringskassan för resterande femtio procent. Kent Ödvall som är projektsamordnare på Gnistan ser en stor fördel i att arbetspsykologernas tjänster köps från ett fristående företag. De har en förankring i samhället och en helt annan syn än kommunens anställda. Vi blir lätt hemmablinda. De jobbar på Volvo och i andra företag och har ingen som helst myndighetsroll, förklarar han. Bernt: Hoppas få reda på var jag står Snart ska Bernt, 30 år gammal, genomgå arbetspsykologiskt test på Gnistan. En gänglig kille med skrämmössan krönt av stora hörlurar ur vilka musik strömmar. Bernt har varit sjukskriven i fyra år för värk i nacke och rygg. Tidigare har han jobbat i Lear som tillverkar bilinredningar. Neddragningar i produktionen ledde till att han fick gå. Därefter har han praktiserat på en mekanisk verkstad och varit vaktmästare på ålderdomshem. Jag har varit i en massa åtgärder, säger han. Det var långsamt att gå hemma. Nu plockar han upp sidenblommor ur en kartong, tar bort etiketter och lägger dem i påsar, på Gnistans verkstad. Det är väl inte världens roligaste ställe, men om det leder till en praktikplats, så.. Han har genomgått otaliga undersökningar för sin värk och fått motstridiga läkarintyg. Det känns som om dom inte tror på mig, säger han. Han ser fram emot testen hos arbetspsykologen och en somatisk undersökning för att klarlägga hans situation. Däremot känner han obehag inför vissa tester och samtal. Hans Gnistankamrater har berättat att det ställs mycket intima frågor, bland annat om sexualitet. Det har väl ingen med att göra? Han har just köpt ett hus i Tidaholm tillsammans med sin sambo. Jag klarar mig bra, säger han och hänvisar till de 680 kronor har får per dag från försäkringskassan i aktivitetsstöd. Kanske kommer distriktssköterskan från primärvården eller kuratorn från den öppna psykiatriska vården att kopplas in, beroende på vilken bild som framträder under Bernts tid på Gnistan. Dessa båda är knutna till handläggargruppen som går igenom pågående kunder en gång i månaden. Den dubbla rollen I Tidaholm anses arbetsmarknadsfrågorna ha högre status än i många andra kommuner. Vad som är hönan och ägget är svårt att avgöra. Kanske är det de goda resultaten som ligger bakom. Det kan också vara det faktum att Magnus Sundén både är chef för arbetsmarknadsfrågorna och för näringslivsfrågor i Tidaholm.

11 (56) Han rör sig hemtamt såväl bland företagare som arbetslösa. Han har, om man så vill, en dubbel roll. Lagom till jultid varje år bjuder han traktens företagare och förvaltningsanställda på lunch. Då och vid andra tillfällen missar han aldrig chansen att förklara den radikala minskningen av socialbidragskostnader som Gnistan fört med sig. Det blir en pedagogisk poäng. När arbetsgivarna får klart för sig att kostnaderna för försörjningsstöd sänks, då blir de mycket mera positivt inställda till att samarbeta genom att till exempel anställa en Gnistankund i sin verksamhet. Det blir mycket lättare att samarbeta med en arbetsgivare, vilka politiska åsikter han än har, om han förstår syftet, förklarar Magnus. En relativt liten ort erbjuder många informella möjligheter. När Magnus Sundén pratar med företagare får han ofta höra att de behöver folk. Då är han inte sen med att erbjuda någon från Gnistan. Det finns en baksida också med den lilla kommunens lätta kontaktvägar. Det är svårt att få en andra chans på en liten ort: Nej, kan man höra ibland, hon eller han söp på jobbet för femton år sedan. Allt sitter i länge och alla känner alla. Då krävs det resurser för att ge dem en chans till. Och de resurserna anser Sundén finns på just Gnistan som också har en lite speciell profil: Vi tar in externa leverantörer i stället för att bygga upp en gigantisk kommunal organisation, det kan gälla utbildning eller arbetslivstjänster. Då kan vi snabbt ställa om vid förändringar, säger Magnus Sundén. För många kunder kan den informella strukturen och helhetssynen på Gnistan bli frustrerande, menar Sundén. De är så myndighetsanpassade efter många års rundvandring mellan olika instanser. Gnistan försöker bryta myndighetsberoendet. Resultaten Många tror aldrig att de ska få ett jobb efter Gnistan, berättar personalen. Efter år av arbetslöshet och rundgång bland myndigheter, tappar många sitt självförtroende och hamnar nära en situation av uppgivenhet och myndighetsanpassning. Glädjande nog stämmer inte farhågorna särskilt väl. En utvärdering av Gnistan från år 2004 visar att närmare en tredjedel av deltagarna fick någon form av arbete, inklusive OSA- och lönebidragsanställningar. Ytterligare en tredjedel gick vidare till förtidspension eller sjukbidrag. Utvärderingen mätte resultatet i ekonomiska termer och kom fram till att minskade kostnader och ökade skatteinkomster ledde till en sammanlagd besparing på 1,7 miljoner kronor i kommunen. Mest sparade socialtjänsten genom minskat försörjningsstöd. Kostnaderna för de samverkande myndigheternas behandling av ärenden beräknas ha halverats samtidigt som statliga skatteinkomster, i form av arbetsgivaravgifter ökade från ingenting till kronor. På samma gång som

12 (56) socialtjänstens kostnader har minskat har arbetsmarknadsverkets och försäkringskassans kostnader ökat, konstaterade utvärderingen. Försäkringskassans kostnader beräknades ha ökat med kronor. Resultaten av utvärderingen gäller fram till juni månad år Aktuella siffror presenterades av Gnistan hösten 2005: Av totalt 190 antagna ärenden var fortfarande 45 aktuella. Av de 147 avslutade ärendena hade 53 personer fått arbete, 11 gick i utbildning. Förtidspension eller sjukbidrag hade beviljats för 53 personer. 14 hade flyttat från Tidaholm och 15 hade återkommit till individ- och familjeomsorgen för vård eller behandling. Enligt dessa siffror har alltså mellan en tredjedel och hälften av deltagarna antingen fått jobb eller kommit in i utbildning av något slag. Steget för yrkesvilla Alldeles intill Gnistan finns en annan verksamhet som kallas Steget. Eller rättare sagt: Steg Ett. Även här är det AME (arbetsmarknadsenheten) i Tidaholm som ansvarar. Det är Kent Ödvall som på plats samordnar såväl Gnistan som Steg Ett. Gnistan är avsett för de personer som myndigheterna har uttömt sina resurser på, medan Steg Ett är för arbetslösa som är yrkesvilla, som vill byta yrke. Om Gnistan är utredande, så kan man säga att Steg Ett är arbetsförberedande. Här försöker man bygga på kompetensen och höja motivationen. Till sin hjälp tar man in fristående utbildningsföretag som Länsarbetsnämnden har avtal med. Utbildare kommer till Steg Etts lokaler och bedriver utbildning. Samtidigt pågår konkret arbete i lokalerna, i form av svets, skärande bearbetning av metall och trä- och möbelsnickeri. Här görs legoarbeten till Lear Corporation som gör inredningar till bilar, här tillverkas brännbollsträn och balanstrappor. Man tar sålunda in en del inkomster, även om de inte täcker utgifterna. Eftersom utbildningsföretagen som är knutna till Steg Ett har krav på att få ut minst 70 procent av sina elever i arbete, sker det en sållning. Man satsar på dem man tror har en möjlighet att få jobb. Här kan kunderna få utbildning i kockyrket, i olika vårdyrken, svetsteknik och annat. En kvinna som inte arbetat på tio år, kom till Steg Ett. Hennes barn hade blivit större och nu kunde hon arbeta. Hon genomgick en svetsarutbildning och gick direkt ut till ett jobb i det privata näringslivet. Av hittills antagna 190 personer har 51 fått arbete på öppna marknaden eller i olika typer av skyddade anställningar. 17 utbildar sig hos olika externa kursgivare. Ett tiotal har skrivits in hos grannen Gnistan. Gnistan och Steg Ett gör slut på rundvandringen Vi misshandlar folk år ut och år in, sa handläggarna. Hon syftade på den kretsvandring kunderna tidigare gjort mellan olika enheter som bara siktade in sig på sin del av kunden, utan att tillämpa en helhetssyn. Många av Gnistans kunder har varit välkända för myndigheterna under många år. Problemet är att kunden har gått från den ena enheten till den andra, utan att någonting har hänt däremellan.

13 (56) En av nycklarna till framgången på Gnistan är det sammanhållna arbetet. Kunden får under minst sex månader träffa samma arbetsledare och samma representanter för de partners som samarbetar på Gnistan. Fler har vittnat om att kunder verkligen känner sig sedda. Deras situation belyses utifrån olika perspektiv och ingenting lämnas åt slumpen, man identifierar vilka problem och därmed vilka möjligheter kunderna har. Efter att ha vandrat runt mellan olika hjälpsystem under många år, utan att få en samlad bedömning, leder tiden på Gnistan till att grundproblem upptäcks. På så sätt har Gnistan uppdagat bakomliggande hjärnskador, dåligt behandlade psykiska störningar, fysiska skador och även socialt ohållbara situationer. Individen har fått en diagnos om man så vill. En genomlysning från många olika håll i en sammanhållen situation där man arbetstränar och inte bara är föremål för bedömningar, har lett till att utanförskapets personer har fått nödvändigt stöd. En kvinna som uppburit försörjningsstöd i många år kom till Gnistan. Hon hade trasiga kläder och luktade illa, berättar en av personalen. Efter en ingående utredning av bland andra arbetspsykologen kunde en psykiater konstatera att kvinnan led av personlighetsstörning. I dag lever hon ett ordnat liv, mår bra och klarar sig på den pension som försäkringskassan beslutade om. Äntligen någon som har förstått, ska hon ha sagt till personalen. Pensionen har för henne inneburit att slippa krav och därmed vidhängande dåligt samvete, eftersom hon inte kunde leva upp till dem. För försäkringskassan har Gnistan inneburit lättare beslutsfattande tack vare gedigna utredningar. Tidigare var det mycket vanligt med avslag på framställningar om förtidspension och andra ersättningar. Då knöt man en överläkare i psykiatri till Gnistan. Sedan dess har försäkringskassan inte givit avslag på någon enda ansökan. För nu vet vi när det går att söka, säger Magnus Sundén. Målet för handlingsplanen som görs upp för alla inskrivna är aldrig pension, utan arbete. Men ibland upptäcks sjukdomar och andra problem och då leder det till att personen i fråga hamnar där han eller hon ska, nämligen hos försäkringskassan i stället för socialtjänsten. Arbetspsykologer som köps in utifrån gör gedigna utredningar om möjligheter och svårigheter hos de sökande och det uppfattas som positivt att de inte har någon myndighetsroll. Psykologerna har hittat folk som fastnat i skyddsnäten, identifierat deras eventuella problem, såväl som deras möjligheter och öppnat dörrar för arbete, men också för pensioner eller vård- och behandling. I dag möter Gnistan personer med betydligt större problem än man gjorde i starten, människor som av olika anledningar varit långvariga användare av statliga och kommunala skyddsnät. Nu erbjuds människor med en omfattande social och/eller psykiatrisk problembild Gnistans tester, arbetsträning och synliggörande. Lång tids utanförskap sätter sina spår. I dag kommer det kunder till Gnistan som till och med måste få hjälp med hur man gör för att åka buss.

14 (56) Tidaholmare med försörjningsproblem och arbetslöshet, vilken orsaken än är, behöver inte längre trava runt bland hjälpsystemets olika mottagningar. De som behöver mer hjälp ges det förr eller senare på Gnistan eller Steg Ett. Här fokuserar samtliga myndigheter på individen. För en del myndigheter är det viktigaste att få ut folk ur sina register. Så är det inte här längre, säger Magnus Sundén. Om alla samverkande myndigheter arbetar under samma tak, med samma kunder, i samma organisation kanske fokus blir på individen i stället för på den egna organisationens behov av att visa på goda resultat, ofta till förfång för den enskilde som hänvisas till andra hjälpsystem. Det ska framgå längre fram att det inte är så enkelt, speciellt inte i mera storskaliga verksamheter än Gnistan och Steg Ett. Unga utanför unga är arbetslösa eller i arbetsmarknadsprogram. Om dessa unga vrids och vänds det i otaliga verksamheter, med olika namn, inkluderade i en svåröverskådlig mängd åtgärder, förkortningar, bidrag. Var femte 20-åring i landet står utan gymnasieutbildning. Bara en liten del av dessa unga kompletterar bristen på gymnasiekompetens på komvux när de är mellan år. Många lämnar grundskolan utan godkända betyg. De hänvisas till det individuella programmet på gymnasiet IV. Bland dem är det mycket få som går vidare till andra program och avslutar sin utbildning. Inte minst fackliga organisationer har oroats över att allt för lite hänsyn tas till arbetsmarknadens behov i utbildningsväsendet. Man efterlyser också en bättre information om vilka framtidsutsikter på arbetsmarknaden som olika utbildningar öppnar. Många unga har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, även de med högskoleutbildning. Ännu svårare är det för alla de som inte ens har gymnasiekompetens. På många håll anvisar arbetsförmedlingen ungdomar till mycket korta insatser. Kommunernas erfarenhet är att det oftast tar mellan ett halvt till ett år att få igång en ung människa som inte studerat eller arbetat på länge. Korta anvisningar, som inte leder till någon förändring för den unge, riskerar att ge dem en känsla av misslyckande och ett ännu sämre utgångsläge för fortsatt färd mot arbete eller studier. Här skildras några projekt för arbetslösa ungdomar i Östersund och Malmö. De är av helt olika slag.

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

Rätt stöd till arbete

Rätt stöd till arbete Rätt stöd till arbete 1 Till dig som coachar andra till arbete 2014 Innehåll Inledning 3 Projektet Rätt stöd till arbete 4 Kommunens stöd till arbete 7 Modellkommuner 9 Hudiksvall 10 Kristinehamn 14 Partille

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok Förord Innehåll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Förord Utvecklande för brukarrörelsen Anita Rinman Vi vill att människor ska växa och komma vidare Anna-Lena

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

Nationell Finsamkonferens. 10 11 april 2013 i Skövde

Nationell Finsamkonferens. 10 11 april 2013 i Skövde Nationell Finsamkonferens 10 11 april 2013 i Skövde Nu börjar det! 3 Nationella rådet och fem strategiska fokusområden Per-Arne Andersson 4 Arbetsförmedlingen om arbetsmarknadsläget i landet Clas Olsson

Läs mer

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder,

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lärande miljöer.........................................

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Malmö högskola Studie- och yrkesvägledarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Jobb- och utvecklingsgarantin En hjälp tillbaka eller bara en karusell i utanförskap till arbetsmarknaden

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Socioekonomiskt bokslut

Socioekonomiskt bokslut Socioekonomiskt bokslut för Beatebergs Hunddagis och UNITIS Hantverkskooperativ De socioekonomiska boksluten genomfördes 2010 och utfördes av Annette Dünkelberg och Birgitta Israelsson Coompanion Stockholms

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 Unga föräldrar studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 2 Förord För att öka kunskaperna om den särskilda situation som unga föräldrar som varken arbetar eller studerar befinner sig i, har

Läs mer

Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg

Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg 1 Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg Maj 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 80 procent har problem med arbetsrätten... 4 Riskerna vid anställning kan

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

1/2006. Samarbete på gång/3. 27-hem en väg tillbaka till livet/8. Att läka en institution: Fallet Älvgården/17. En kompis att hålla i handen/20

1/2006. Samarbete på gång/3. 27-hem en väg tillbaka till livet/8. Att läka en institution: Fallet Älvgården/17. En kompis att hålla i handen/20 1/2006 Samarbete på gång/3 27-hem en väg tillbaka till livet/8 Att läka en institution: Fallet Älvgården/17 En kompis att hålla i handen/20 SiStone är en tidskrift från Statens institutionsstyrelse Adress

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer