Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan"

Transkript

1 Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

2 Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden en längre tid kan det vara svårt att ta sig tillbaka på egen hand. Men det finns hjälp. Sedan 1993 arbetar NU-sjukvården, i samverkan, med arbetslivsinriktad rehabilitering som hjälper personer med psykiatriska, psykosociala eller sociala problem och som på grund av dessa har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, att behålla en anställning eller att återgå i arbete. Verksamheten ägs och drivs i tre städer av NUsjukvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och respektive kommun. Samverkansparterna i varje stad bidrar med 1/4 var av finansieringen. Den totala kostnaden per enhet var 2006 cirka 3,3 miljoner kronor. Huvudman för verksamheten är NU- sjukvårdens psykiatriska klinik. Poängen med samverkan är att människor inte riskerar att falla mellan olika myndighetsstolar.

3 Verksamhetens mål Målet med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är: Att genom förberedande arbetsprövning/träning stärka individens möjligheter att återkomma eller inträda på arbetsmarknad och/eller i utbildning. Att göra bedömningar av arbetsförmåga. Att bedriva verksamhet i arbetsliknande former i anpassad miljö med tonvikt på en pedagogik som starkt betonar delaktighet. Att bidra till en ökad livskvalitet för den enskilde. Att genom utveckling och samordning av berörda myndigheters utrednings-och rehabiliteringsinsatser minska rundgång i systemet samt förebygga risken att individen faller mellan stolarna. Att cirka 40 deltagare genomgår rehabilitering på varje enhet under ett år. Systematiskt arbetssätt Arbetet, som styrs av en pedagogisk modell, bedrivs på olika arbetsstationer med 4-6 deltagare. På varje station finns också en arbetsledare. Arbetsstationerna har externa kunder och kundkontakten är en viktig del för deltagarna. Genom att ta emot beställningar, utföra arbetet och sedan leverera varan stöds den sociala utvecklingen. Just möjligheten att ta ett eget ansvar för arbetsuppgiftens utförande ger en ökad självkänsla. Samarbetet på arbetsstationen skapar en laganda som i sin tur stärker relationer och samarbete. Verksamheten bedrivs måndag till fredag och möjlighet finns till anpassad arbetstid. n tar aktivt del i kartläggning, arbetsförmågebedömning, upprättande av individuell rehabiliteringsplan och vid nätverksträffar. Alla momenten sker enligt en metodisk modell och görs tillsammans med den kontaktperson som varje deltagare får vid inskrivningen. Vanligtvis är deltagaren inskriven i verksamheten 6 månader. Tiden kan anpassas individuellt så att deltagaren kan påbörja en planerad åtgärd, till exempel utbildning, arbete eller praktik utan avbrott i sin rehabilitering. Uppföljning sker 6 och 12 månader efter avslut. Registrering sker även i Försäkringskassans nationella mätinstrument, SUS.

4 Metodisk modell för kontaktperson och arbetslivsinriktad rehabilitering Personal VISA BESÖK Nätverk Personal KARTL. BESÖK Samverkande myndighet REMISS GRUPP Ny grupp Personal IN- SKRIVN 1 VECKA 1 MÅN Ev. nätverk 2 MÅN Studiebesök Psykisk och fysisk hälsa Motivation Social situation Nätverk Beslutar om inskrivning Introduktion Egenskattning DIP-Q, personlighetsprofil utses Val av arbetsstation Utvärdering Mål - delmål Utvärdering Revidering av mål Närvaro Ev. 2 mån NVT* Utvärdering uppföljning Närvaro

5 deltagares process genom Arbetsledare 3 MÅN Nätverk 4 MÅN Utvärdering NVT* Närvaro Planering Arb. ledarens efter rehab. synpunkter Kallelse NVT* Egenskattning *Nätverksträff 6 MÅN 6 MÅN EFTER AVSLUT Utvärdering Uppföljning Egenskattning Slutenkät Avslut 12 MÅN EFTER AVSLUT Uppföljning Start av t.ex studier, arbete eller annan behandling

6 Gjorda erfarenheter Värdet för individen: Minskade psykiska besvär. Kontinuerliga kontakter med och bättre tillgång till samhällets resurser. Bättre struktur och högre funktion i vardagslivet. Ökad aktivitet och möjlighet till någon form av arbete eller praktik. Lättnad och trygghet när de som ansökt om och fått sjukbidrag eller förtidspension beviljad. Värdet för samverkande myndigheter: Färre sjukskrivningsdagar/förtidspensioner/ sjukbidrag. Minskad belastning på /ökad effektivitet avseende sjukvårdens resurser. Ökad effekt av insatta resurser hos Arbetsförmedlingen. Minskade kostnader för socialtjänsten avseende socialbidrag samt övriga kostnader av behandlande karaktär. Framgångsfaktorer Verksamheten startade och bedrivs i samverkan. Arbetet är baserat på systematiserad samordning och regleras via samverkansavtal. Kontinuerlig utvärdering och återrapportering till samverkansparter. Arbetsgruppen består av skiftande personligheter med olikartad yrkesbakgrund. Verksamheten bedrivs i friliggande lokaler och man vänder sig till externa kunder. Det finns resurspersoner med spetskunskap knutna till verksamheten när ytterligare utredning krävs. Sjukdom upptäcks som inte tidigare uppmärksammats vilket gör att individen hamnar rätt i vårdkedjan.

7 Framtid, vision Vår målgrupp har svårt att söka sig in på och etablera sig på arbetsmarknaden. Vi skulle därför önska AF mer resurser så man kan utveckla SIUS. Bra vore att varje deltagare, om vi bedömer så, tidigt i rehabilitering fick en handläggare så att praktikplatsen/ arbetsplatsen är klar när deltagaren är färdig hos oss. Man skulle kunna tänka sig att några personer arbetar aktivt med anskaffning av praktikplatser och matchning av deltagare. Ett annat alternativ är att denna funktion finns på våra enheter. Vi önskar också att psykiatrin blir ett prioriterat område så att köerna till specialistkompetens kortas. Vi efterlyser fler offentligt skyddade anställningar då det är av stort värde att alla som önskar och har en viss arbetsförmåga omfattas av allt det innebär att ha en anställning. För de som behöver en sysselsättning/rehabilitering tror vi på en samordnad och utbyggd sådan. För att utnyttja alla resurser optimalt och för att få rätt person på rätt plats skulle man behöva samla alla typer av sysselsättning, rehabilitering mm under en gemensam styrning. Alla som behöver någon insats får gå via en samverkansgrupp/person som har det samlade utbudet och tar ställning i det enskilda fallet. Om man slog samman alla olika pengapåsar vinner nog alla på det.

8 Vill ni veta mera? Kontakta: Holmängen Regementsgatan 34 c Vänersborg Tfn: , Fax: Hjortmossen Hjortmossegatan Trollhättan Tfn: , , Fax: Fredriksberg Mariebergsvägen Uddevalla Tfn: , , Fax: På varje enhet arbetar: 1 Enhetschef 33 % 1 Stf chef/arbetsledare/ kontaktperson 100 % 4 Arbetsledare/kontaktpersoner 100 % 1 Arbetsterapeut 50 % 1 Sekreterare 50 % Det finns plats för cirka 25 deltagare på varje enhet.

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Individens utmaningar Unga Östhammar: Att slutföra sin utbildning: En utmaning för de unga är att klara sin utbildning. Det är en förutsättning

Läs mer

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag 2008-11-20 Ungdomstorget Deltagande parter bakom projektförslag Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten Umeå gymnasieförvaltning - Viva kompetenscentrum - Ungdomscentrum - Gymnasiesärskolan

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Datum 110118 Diarienummer Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Problembeskrivning Den roll som kommunerna har att vara "det sista sociala skyddsnätet"

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning)

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning) 2009 01 30 Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning) Projektförslag till Samordningsförbundet Deltagande parter bakom

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan)

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan) Rehabsteget Ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan, Örebro Kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting. Projektet finansieras av medel från Finsamförbundet Slutrapport 080901-111231 Rapportförfattare:

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 Sida: 2 av 31 2 Sida: 3 av 31 Dnr: Af 2011/414101,

Läs mer

Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa

Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa KRUT Kartläggning Rehabilitering och Utveckling Tillsammans KREATIV UTVECKLING Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa Sjuhärads Samordningsförbund ansvarstagande tillsammans Förbundets

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Ekonomiskt bistånd till hushåll under 25 år

Ekonomiskt bistånd till hushåll under 25 år Ekonomiskt bistånd till hushåll under 25 år Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00. Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar om rapportens innehåll

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET Plan från och med 2012 och tillsvidare Rehabsteget är en verksamhet i samverkan

Läs mer

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ANNA EIDE-JENSEN 2 3 OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2013 TRR TRYGGHETSRÅDET PROJEKTLEDARE: ANNA EIDE-JENSEN

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport SUNDSAM Slutrapport från ett arbetsmarknadsprojekt i Sundsvall i samarbete mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialtjänsten samt kommunens arbetsmarknadsenhet Författare:

Läs mer

Insatser för att bli självförsörjande

Insatser för att bli självförsörjande Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 2.1 Organisation... 3 3 Uppdrag, revisonsfråga

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt PULS På uppdrag av Samordningsförbundet Finsam Landskrona - Svalöv Östersund 2013-05-21 payoff kunskapens väg 6, 831

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Dnr: KS 2013-335 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Personalutvecklare

Läs mer

PROJEKT UNG KRAFT Delrapport från utvärderingen

PROJEKT UNG KRAFT Delrapport från utvärderingen PROJEKT UNG KRAFT Delrapport från utvärderingen 2014-03-08 2014- Förord I januari 2012 fick konsultföretaget Sweco Strategy AB 1 i uppdrag av Arbetsförmedlingen i Sundsvall att bedriva följeforskning av

Läs mer

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt 15 september 2015 Den 15 september 2015 samlades medarbetare från Trelleborgs- och Svedala kommuner, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 2 Verksamhetsberättelse 2008 för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer