Komplikationskonferens. Arlanda 3 dec Johan Ottosson MD PhD. Department of Surgery Örebro University Hospital Sweden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komplikationskonferens. Arlanda 3 dec 2014. Johan Ottosson MD PhD. Department of Surgery Örebro University Hospital Sweden"

Transkript

1 Komplikationskonferens Arlanda 3 dec 2014 Johan Ottosson MD PhD Department of Surgery Örebro University Hospital Sweden

2 Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) Startade % av opererande enheter >98% av all obesitaskirurgi i Sverige > operationer registrerade Norge började 2014 Från 1/ registrerar hela Norge

3 När och vad registreras? Basregistrering Operation 6v postop 1 år 2 år 5 år Vikt, längd Comorbiditet Lab (10) Operationsteknik Komplikationer SF 36 och OP

4 Resursanvändning

5

6 Offentliga/Privata sjukhus

7 Hur finansierades vården?

8 Typ av operation

9 Minskning av kroppsvikt för olika op metoder

10 % EBMIL för olika op metoder

11 % viktminskning för olika op metoder

12 Andelen uppföljda 1 år

13 Andelen uppföljda 2 år

14 Effekt av bariatrisk kirurgi på comorbiditet Procent av patienter med diagnos Innan op 1 år 2 år 5 år Diabetes 14,9 5,8 5,7 6,7 Hypertoni 25,4 16,5 15,8 17,2 Sömnapné 9,3 2,9 2,5 2,2 Dyslipidemi 9,8 5,4 4,9 4,9 Depression 13,6 11,9 12,7 11,3

15 Livskvalité SF 36 (fysisk hälsa, mental hälsa) och OP Before surgery After 1 year After 2 years Physical health men Physical health women Mental health men Mental health women OP men OP women

16 Sena komplikationer Revisionskirurgi Sena komplikationer svåra att definiera Komplikation naturliga följder av det kirurgiska ingreppet

17 Komplikationsregistrering 1, 2 och 5 år postoperativt Läckage/perforation Ileus Ärrbråck Stomalt ulcus Striktur Malnutrition Anemi Övrigt

18 Komplikationer 30d 5 år Komplikatio n 30d 1 år 1 år- 2 år 2 år- 5 år Läckage/perf 0,2 0,1 0.1 Ileus 1,5 3,4 4,8 Ärrbråck 0, ,5 Striktur 0,2 0,1 0,2 Ulcus 0,9 0,9 1,9 Malnutrition 0,2 0,3 0,4 Anemi 0,6 1,1 2,6 Annan kompl 2,3 2,7 4,6 Alla kompl 5,4 8,1 13,0 Andel svår kompl

19 Revisionsoperationer orsaker Skäl till rev.op (%) För hög vikt 76,0 65,3 66,4 78,4 77, ,4 Esofagussjukdom 12,9 10,2 14,1 11,5 Kräkningar 51,0 41,5 42,8 45,1 44,4 45,1 34,6 Diarré 1,0 0,8 0,4 2,5 3,0 1,9 0,8 Malnutrition 0,0 1,6 2,6 4,3 4,6 2,6 2,9 Infektionskompl 0,0 0,8 0,9 1,2 1,3 0,8 0,8 Annan indikation 10,4 10,4 13,1 14,8 20,9 11,0 17,7 Primärop. steg 2 6,6 6,1 4,6 3,7 Tidigare avbruten op 4,2 3,6 6,4 10,3 antal % av alla op 9,8 8,1 5,2 4,4 3,6 3,5 3,2

20 Revisionskirurgi Första operationsmetod Tidigare op.metod Alla % Tunntarmsshunt ,7 Vertical banded gastroplasty ,7 Gastric banding - variabelt b ,4 Gastric banding - fixerat b ,5 Sleeve gastrectomy ,8 Gastric bypass - Roux ,1 Gastric bypass - loop ,2 BPD - duodenal switch ,4 BPD - Scopinario ,0 Tidigare påbörjad avbruten op ,7 Revision utan ändr grundmet ,1 Nedläggning av tidigare op ,9 Annan operation ,3 Summa med uppgift Uppgift saknas ,0

21 Revisionskirurgi Aktuell operationsmetod Operationsmetod Alla % Gastric bypass ,7 Revision utan ändring av grundmetod ,7 BPD enl Scopinario ,3 BPD- duodenal switch ,9 Duodenal switch (SG redan klar) ,2 Sleeve gastrectomy ,4 Vertical banded gastroplasty ,1 Gastric banding ,4 Gastric plication ,7 Annan obesitasoperation ,2 Påbörjad ej fullföljd operation ,4 Nedläggning. Återställ t normal anat ,2 Alla

22 Operation för komplikation 30d 1 år 1 år- 2 år Revisionsop 0,19 0,43 Perf/läckage 0, ileus 1,24 1,80 Op för övr kompl 1,18 1,71 Op för någon kompl ,14

23 Kirurgi 30d 2 år 30d 1 år 1 år- 2 år all kirurgi 8,7 15,7 gallkirurgi 1,7 1,7 gynkirurgi 0,7 1,0 plastikkirurgi 0,3 2,9 övr kirurgi 4,0 5,6

24 Postoperativ ileus Postoperativ t 0-30 dagar 30 d 1 år 1 år 2 år 2 år 5 år Ileus % 1,0 1,7 3,4 5,6 Lap/öppen op 36/64 61/39 61/39 56/44

25 Postoperativ ileus Postoperativt 0-30 dagar 0 1 år 0 2 år 0 5 år Ileus % 1,0 2,7 6,1 11,6

26 Ileusmekanism Postoperativt 0-30 dagar 30 d 1 år 1 år 2 år 2 år 5 år Knickbildning 47,7 3,7 2,0 2,2 Brid/adherens % EA slitsen % Petersen s space % 8,7 9,9 11,2 10,3 12,7 39,3 41,6 34,0 2,5 27,0 32,9 37,0 Invagination % 1,2 3,0 1,4 2,2 Övrigt/okänd % 27,2 17,1 10,9 14,3

27 Small bowel obstruction (%) Operation for small bowel obstruction Cumulative % 8% 7% 6% 5% 4% 3% Closed Open 2% 1% 0% Time (days) Time 30 days 1 year 2 years Open 9 (0.7%) 28 (2.3%) 83 (7.5%) Closed 22 (1.8%) 33 (2.7%) 61 (5.6%) Cumulative n (%)

28 Incidence Operation for small bowel obstruction 60 ** * Closed Open Days 1 Year 2 Years Time 30 days 1 year 2 years Open 9 (0.7%) 19 (1.6%) 55 (5.0%) Closed 22 (1.8%) 11 (0.9%) 28 (2.5%)

29 Internal Hernia (%) Cumulative % Internal Hernia 5,00% 4,00% 3,00% Closed 2,00% Open 1,00% 0,00% Time (days) Time 30 days 1 year 2 years Open 2 (0.2%) 13 (1.1%) 50 (4.5%) Closed 2 (0.2%) 10 (0.8%) 21 (1.9%)

30 Sammanfattning Bariatrisk kirurgi har många positiva effekter. Komplikationer finns i betydande grad Ileus är den dominerande kirurgiska komplikationen Vi behöver bli bättre på att registrera komplikationer

31 Påminnelse Glöm inte svara på enkäten om skador vid portsättning och felkopplad tarm

32

33 Excess-BMI-Loss för olika operationsmetoder 100 % excess- BMI-loss GBP GB BPD_DS GS 20 0 Pre OP 6w 1yr 2yr 5yr

34 Andelen uppföljda patienter 2 år efter operation

35 Tidiga komplikationer (30 dagar) år 2013 (år ) Läckage 0,85% (1,23%) Abscess/deep infection 0,65% (1,03%) Blödning 1,65% (2,03%) Ileus 1,03% (1,06%) Bukväggskomplikationer 3,66% (3,59%) Akut operation 3,01% (3,10%)

36 Mortalitet 30 dagar 90 dagar 0,041% (16/38936) 0,075% (29/38936)

37 Utmaningar I. Fortsatt hög täckningsgrad II. Mer komplett komplikationsregistrering (skicka journalkopior till Örebro) III. Öka uppföljningsfrekvensen IV. Mer forskning på SOReg data (vi har ca 30 projekt)

38

39 Complications in primary GBP Number % complication at 30 days Laparascopic ,5 P-value Converted ,7 <0.001 Intraoperative complication No intraopera. complication , ,8 <0.001 Other operation ,5 No other operation ,1 <0.001

40 Relationship between HbA1c and Non-diabetic group severe complication HbA1c (mmol/mol) < >48 % severe complication 2,9 3,9 4,5 p = 0,014

41 Vilka operationer görs? Operationstyp År 2012 antal År 2012 % Gastric bypass ,7 Gastric banding 11 0,1% Duodenal switch 54 0,7% Sleeve gastrectomy 101 1,4% Gastric plication 29 0,4% Nedläggning 10 0,1% Avbruten operation 23 0,3% Övrigt 11 0,1%

42 Ny bild.png Ny bild.png

43

44 Laparosco pic (8.5%) reference (3.3%) reference Converted (31.7%) 5.02 ( ) < (12.3%) 4.12 ( ) <0.001 Intraoperative Complication No complication (8.4%) reference (3.2%) reference on Complicati (17.8%) 2.36 ( ) < (8.1%) 2.63 ( ) <0.001 Other operation at the same time No (8.5%) reference (3.3%) reference Yes (13.1%) 1.61 ( ) < (4.9%) 1.50 ( ) 0.030

45 Why SOReg? Quality control Improvement of health care Study effect of technical changes Reaserch

46 Can we trust our data? Auditing a registry is mandatory How to audit? Check data base for strange/unusual data Clinic visits Random check between medical record and SOReg Cross-check with other registries

47 Technical aspects 1. Web based, on-line 2. Built in logical funtions and calculations 3. Mandatory/nonmandatory variables 4. Hospital specific variables can be added 5. Online generated reports 6. Axcess to own data

48 FLÖDESSCHEMA SOReg Patient Id data Baseline registration Reference point for weight Operation Reference point for follow up 6 weeks 1 år 2 år 5 år Revision OP Ref.point for new follow up sequence. Old follow up sequénce is ended 6 w 1 y 2 y 5 y

49 Kort historik SOS-studien Beslut om ett kvalitetsregister 2003 Arbetet startade 2004 Första registreringen 2007 Byte av dataplattform 2011

50 antal op/år antal op/år n/year årtal

51 Komplikationer och ålder ( ) Ålder (antal patienter) Andel komplikationer Andel svåra komplikationer <35 (2571) 7,2% 2,9% (4757) 9,2% 4,4% (2032) 11,6% 5,2% >60 (395) 10,4% 3,8%

52 Komplikationer vid olika access Laparaskopisk Konverterad Öppen Antal Perop komplikation 2,8 22,3 5,0 Åter inläggning 9,7 27,4 22,1 Akut reoperation 3,3 11,4 4,8 Någon postop komplikation Andelen svår komplikation (%) 8,3 33,4 22,9 39,3 39,7 29,3

53 Sambandet HbA1c och svår komplikation (3) Patients with diabetes <43 mmol/mol = 6,5 % > 43 mmol/mol = 3,5 % p = 0,019 (Obesity Week 2013 and submitted)

54 Forskning En stor randomiserad studie har genomförts Flera doktorandprojekt 20-tal olika forskningsprojekt

55 Globalt perspektiv SOReg är idag det största obesitaskirurgiska registret i världen I Skandinavien har vi unika möjligheter att få ett register validerat och därmed ett register som håller mycket hög kvalite

56 Structure Process Results Centres of Excellence SOReg

57 Balancing a registry High information value Complex Many variables Low compliance Low information value Simple Few variables High compliance

58 Purpose of SOReg Bariatric Surgery and its importance for treatment of severe obesity 1. Complications to Bariatric Surgery 2. Changes of the comorbidity of obesity disease Weight changes 3. Longterm negative effects of surgery Revision surgery 4. Quality of life 5. Description of Bariatric Surgery. When? Where? How?

59 What is SOReg? Quality registry for bariatric surgery Started in Sweden in 2007 Over 97% of all bariatric procedures Used by 100% of all bariatric surgery units in Sweden

60 What is registered? Operation Previous bariatric surgery* Access* Operationmethod* Technical aspects Peroperative compl*

61 What is registered? 6 weeks after surgery Lengths of hospital stay* Weight* BMI* EWL* Complications* (13 st) Classification of the severity of complication*

62 What is registered? 1, 2 and 5 years after surgery Weight* BMI* EWL* Comorbidity Complications* (13 ) Classification of the severity of complication* Quality of life

63 30 day complications related to access Laparoscopic Converted Open Number Intraoperative complication Readmitted to hospital Emergency reoperation Complication within 30 days Percentage severe complcation 2,8 22,3 5,0 9,7 27,4 22,1 3,3 11,4 4,8 8,3 33,4 22,9 39,3 39,7 29,3

Årsrapport SOReg 2012 Del 3 Viktförändringar, samsjuklighet och långsiktiga komplikationer

Årsrapport SOReg 2012 Del 3 Viktförändringar, samsjuklighet och långsiktiga komplikationer Årsrapport SOReg 2012 Del 3 Viktförändringar, samsjuklighet och långsiktiga komplikationer Publicerad oktober 2013 Rapporten kan laddas ner från SORegs hemsida: www.ucr.uu.se/soreg - 1 - Sida Sammanfattning

Läs mer

Årsrapport SOReg 2010

Årsrapport SOReg 2010 SOReg Årsrapport 2010 1 Årsrapport SOReg 2010 Publicerad september 2011 Betoning på operationer 2010 byte av databas uppföljning komplikationer Rapporten kan laddas ner från www.ucr.uu.se/soreg och www.sfoak.se/rapporter.

Läs mer

Bild 1 OBESITAS KIRURGI. Bild 2. Bild 3. Utveckling obesitaskirugi i Sverige. Lars Boman Kirurgiska kliniken Lycksele.

Bild 1 OBESITAS KIRURGI. Bild 2. Bild 3. Utveckling obesitaskirugi i Sverige. Lars Boman Kirurgiska kliniken Lycksele. 1 OBESITAS KIRURGI Lars Boman Kirurgiska kliniken Lycksele Norrländska läkemedelsdagar 29 Januari 2013 2 Utveckling obesitaskirugi i Sverige Antal op per år 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003

Läs mer

Följsamhet till ett ERAS-protokoll och 5-års överlevnad efter kolorektal cancerkirurgi

Följsamhet till ett ERAS-protokoll och 5-års överlevnad efter kolorektal cancerkirurgi Följsamhet till ett ERAS-protokoll och 5-års överlevnad efter kolorektal cancerkirurgi H. Oppelstrup 1, O. Ljungqvist 2, A. Thorell 1 J. Nygren 1, U. Gustafsson 1 1 Kirurgkliniken, Ersta Sjukhus, & Institutionen

Läs mer

Laparoskopisk Gastric Bypass för ungdomar (13-18 år) med svår fetma

Laparoskopisk Gastric Bypass för ungdomar (13-18 år) med svår fetma Laparoskopisk Gastric Bypass för ungdomar (13-18 år) med svår fetma AMOS- En svensk multicenter studie Eva Gronowitz European prevalence of overweight and obesity in children & adolescents: heterogeneous

Läs mer

!!! Preoperativ lågkaloridiet inför överviktskirurgi - en studie av effekt och komplikationer

!!! Preoperativ lågkaloridiet inför överviktskirurgi - en studie av effekt och komplikationer Preoperativ lågkaloridiet inför överviktskirurgi - en studie av effekt och komplikationer Självständigt arbete Läkarprogrammet 2014 Av Eli Gladnikoff Handledare Magnus Sundbom Innehållsförteckning Populärvetenskaplig

Läs mer

Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi

Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi Avdelningen för somatisk specialistvård Rapport Specialiserad obesitasbehandling Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi 2010-02-22 Arbetsgrupp

Läs mer

Kirurgisk behandling av sjuklig fetma

Kirurgisk behandling av sjuklig fetma Kirurgisk behandling av sjuklig fetma Mikael Victorzon Fetma är ett folkhälsoproblem som nu nått epidemiska proportioner överallt i världen. Enligt Worldwatch Institute är mängden överviktiga människor

Läs mer

NATIONELLA INDIKATIONER FÖR OBESITAS- KIRURGI

NATIONELLA INDIKATIONER FÖR OBESITAS- KIRURGI NATIONELLA INDIKATIONER FÖR OBESITAS- KIRURGI Expertgruppsrapport till uppdragsgivarna Socialstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting Svenska Läkarsällskapet 28 nov 2007. Uppdaterad och reviderad andra

Läs mer

Aspiremetoden i Blekinge 2015

Aspiremetoden i Blekinge 2015 1 Aspiremetoden i Blekinge 2015 En genomgång av erfarenheter och implementeringsstrategier Innehåll Bakgrund... 2 Risker med övervikt... 3 Kostnad för fetma i Blekinge... 3 Blekinge först i Europa med

Läs mer

Överviktskirurgi Sleeve gastrectomy

Överviktskirurgi Sleeve gastrectomy Examensarbete C-uppsats, Grundnivå 15 hp, ht 2011 Överviktskirurgi Sleeve gastrectomy - Patienters kostvanor sex månader postoperativt ULRIKA BRUNN Institutionen för kostvetenskap Box 560 Besöksadress:

Läs mer

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study)

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) Carl-Erik Flodmark Barnöverviktsenheten Region Skåne Stockholm 18 mars 213 Vad var AMOS? Kirugisk interventionsstudie med svår fetma Syfte Finns det några

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård. Årsrapport 2012

Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård. Årsrapport 2012 Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård Årsrapport 2012 Kvalitetsregistret för öronkirurgi: myringoplastik och ossikuloplastik Kvalitetsregistret för operation av nässkiljeväggen Hörselbarnsregistret

Läs mer

HTA. Health Technology Assessment- Verktyg att evidensbasera vården. Christina Bergh

HTA. Health Technology Assessment- Verktyg att evidensbasera vården. Christina Bergh HTA Health Technology Assessment- Verktyg att evidensbasera vården Christina Bergh HTA-centrum Permanent enhet 2011 Består av 7 HTA-experter 20-70% Bibliotekarie Projektsamordnare Bistår med kontakt till

Läs mer

HUR PÅVERKAS LIVS- KVALITETEN AV EN MAGSÄCKOPERATION I VIKTMINSKNINGSSYFTE?

HUR PÅVERKAS LIVS- KVALITETEN AV EN MAGSÄCKOPERATION I VIKTMINSKNINGSSYFTE? Hälsa och samhälle HUR PÅVERKAS LIVS- KVALITETEN AV EN MAGSÄCKOPERATION I VIKTMINSKNINGSSYFTE? EN LITTERATURSTUDIE MIKAEL CARLSSON CAMILLA HOLMKVIST Examensarbete i omvårdnad Malmö högskola 61-90 p Hälsa

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning Barn Psykosocial långtidsuppföljning hos män opererade för hypospadi Socioekonomiska utfall för vuxna män med hypospadi; en registerbaserad studie UROLOGISK UPPFÖLJNING

Läs mer

Brorson F, Breimer ME, Carlsson G, Daxberg E-L, Hjalmarsson Y, Jivegård L, Ludwigs K, Skullman S, Strandell A

Brorson F, Breimer ME, Carlsson G, Daxberg E-L, Hjalmarsson Y, Jivegård L, Ludwigs K, Skullman S, Strandell A Västra Götalandsregionen SahlgrenskaUniversitetssjukhuset, HTA-centrum Health Technology Assessment HTA-rapport 2013:58 Pseudomyxoma peritonei uppdatering av HTA-rapport 2009:22 - Behandling med cytoreduktiv

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2010 årgång 14

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2010 årgång 14 tidskrift för politisk filosofi nr 2 2010 årgång 14 Bokförlaget thales obesitaskirurgi bör prioriteras: ett argument från lag och moral Karl Persson hälso- och sjukvården är en verksamhet med konstant

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Vetenskapligt underlag Bilaga

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Vetenskapligt underlag Bilaga Nationella riktlinjer för diabetesvård Vetenskapligt underlag Bilaga Förord Socialstyrelsen har i detta dokument samlat det vetenskapliga underlaget för Nationella riktlinjer för diabetesvård. De fullständiga

Läs mer

Smakförändringar efter gastric bypass-operation

Smakförändringar efter gastric bypass-operation Examensarbete C-uppsats, Grundnivå 15 hp, ht 2011 Smakförändringar efter gastric bypass-operation Camilla Gustafsson och Anna Jansson Institutionen för kostvetenskap Box 560 Besöksadress: BMC, Husargatan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Swespine 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Swespine, det nationella ryggkirurgiska registret, har såväl nationellt som internationellt haft ett framgångsrikt och expansivt år. Styrgruppen som sköter det löpande

Läs mer

Livskvalitet hos personer som genomgått en total höftledsplastik - en litteraturstudie

Livskvalitet hos personer som genomgått en total höftledsplastik - en litteraturstudie Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Livskvalitet hos personer som genomgått en total höftledsplastik - en litteraturstudie Susanne Falk & Kenth Lindahl Oktober 2009 Examensarbete

Läs mer

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent!

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! Supplementary data Questionnaire (in English) Serial number:... Interviewer: 1. Introduction Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! 1.1 Gender 1.2 Postal

Läs mer

Alkoholproblem före & efter bariatrisk kirurgi

Alkoholproblem före & efter bariatrisk kirurgi Alkoholproblem före & efter bariatrisk kirurgi En litteraturöversikt FÖRFATTARE PROGRAM/KURS OMFATTNING HANDLEDARE EXAMINATOR Niclas Björnfot Fristående kurs, 15 högskolepoäng/ OM5250 VT 2014 15 högskolepoäng

Läs mer

D-uppsats i Omvårdnad

D-uppsats i Omvårdnad D-uppsats i Omvårdnad Patienters upplevelse av överskottshud efter laparaskopisk Gastric Bypass FÖRFATTARE Christina Biörserud FRISTÅENDE KURS OMFATTNING Omvårdnad självständigt arbete II VEA 010 VT 2007

Läs mer

År 2012 Årgång 25 Nr 4-5

År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 DIABETOLOGNYTT Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 Sommarnumret Ordföranden har ordet... 72 Redaktörns spalt... 74 NDR-Nytt... 75 European

Läs mer

Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt. Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076

Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt. Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076 Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets

Läs mer

Hur mycket kostar egentligen en Gastric Bypass

Hur mycket kostar egentligen en Gastric Bypass Hur mycket kostar egentligen en Gastric Bypass - i tusenlappar, tid och tårar? Författare: Johan Ericsson Handledare: Agneta Montgomery & Karin Samuelsson Magisteruppsats VT 2013 Lunds universitet Medicinska

Läs mer

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI Information om dina behandlingsalternativ Patientinformation INNEHÅLL InleDnInG...3 DITT BMI (BODY MASS INDEX)...4 VAD ÄR FETMA?...6 VAD ÄR SJUKLIG FETMA?...8 FÖlJDERNA AV FETMA

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer