Riksbanken flaggar för valutainterventioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksbanken flaggar för valutainterventioner"

Transkript

1 Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2016 Konjunktur och marknad: Riksbanken flaggar för valutainterventioner Svensk ekonomi stark men Riksbanken kan tvingas sänka mer ändå Svensk arbetsmarknad har återigen överraskat positivt och det mesta tyder på att vi står inför en markant acceleration av tillväxten under kommande kvartal. Inflationen har dock återigen varit överraskande låg, det gäller både KPI och KPIF, det vill säga inflation rensat för energi och ränteeffekter. Vi blev därför överraskade när Riksbanken inte sänkte styrräntan ytterligare vid mötet i december. En avgörande faktor var sannolikt att ECB inte lyckades överraska marknaden med mer stimulanser, vilket i sin tur ledde till att kronan inte stärktes alltför mycket med en oförändrad svensk reporänta. Mot slutet av december blev kronan dock återigen starkare, så pass mycket att riksbankschefen Stefan Ingves valde att skicka ut ett pressmeddelande som betonade att de är redo att gå in och försvaga valutan direkt om den skulle stärkas för mycket. Ingves hoppas nog att denna verbala intervention ska räcka. Sannolikheten för ett Riksbanken måste agera har dock, i och med utspelet, ändå ökat. Ett alternativ till direkta valutainterventioner är att sänka räntan ytter- ligare, vilket också skulle försvaga kronan. För att Riksbanken ska kunna släppa fokus på kronkursen måste det inhemska inflationstrycket ta fart, vilket vi fortfarande tror kommer att dröja. Eurozonen effekten av ECB:s stimulans dröjer Inflationen i eurozonen fortätter att utvecklas mycket svagt och även om återhämtningen fortsätter så är det i en ganska långsam takt. Det har delvis att göra med en underliggande svag potentiell tillväxt men även konjunkturella faktorer som låg efterfråga från exportmarknader samt en svag kredittillväxt. Det var därför inte förvånande att Europeiska centralbanken (ECB) valde att förlänga sitt stimulansprogram med sex månader. Programmet väntas nu löpa till mars 2017 och omfattar obligationsköp för 60 mdr euro per månad. Utöver en förlängning breddas även köpen till obligationer emitterade av regionala myndigheter. De sänkte även inlåningsräntan till minus 0,3 procent. ECB har under 2015 lyckats överraska marknaden med mer stimulanser än väntat men denna gång var effekten den motsatta. Precis som vi, hade många andra förväntat sig en utökning av summan man köper för varje månad, vilket alltså inte skedde. Effekten blev därför att euron stärktes. ECB:s ordförande Mario Draghi var, i sitt tal i samband med beskedet, tydlig med att ECB alltid är beredd att göra penningpolitiken ännu mer stimulerande om det skulle krävas. Vi tror att de nuvarande programmen kommer att fortsätta enligt plan och att ECB avvaktar med fler stimulanser åtminstone till i april Vi ser mycket liten risk för att ECB skulle avbryta nuvarande program på grund av ökad inflationsrisk. USA nytt år men få förändringar, stark tillväxt och räntehöjningar Den amerikanska ekonomin utvecklas överlag enligt förväntan. Företagens förtroende fortsätter att utvecklas väl i tjänstesektorn medan tillverkningssektorn är betydligt mer pessimistisk. Det låga oljepriset och den starka dollarn fortsätter att hämma energi- Fortsättning sid 2 UTVECKLING FEBRUARI DECEMBER Räntor Svensk lång 0,99% 10-årig statsobligation Under månaden +25 punkter Hittills i år +7 punkter Svensk kort 0,46% 90 dgr statsskuldväxel Under månaden 11 punkter Hittills i år 54 punkter Valutor USD/SEK 8,45 27 öre Hittills i år +62 öre EUR/SEK 9,17 3 öre Hittills i år 31 öre 100 JPY/SEK 7,02 0 öre Hittills i år 65 öre EUR/USD 1,09 +3 cent Hittills i år 13 cent GBP/SEK 12,41 71 öre Hittills i år +24 öre Aktier Utvecklingen anges i lokal valuta Stockholm 4,1% OMXS, Hittills i år +6,6% London 1,8% FTSE, Hittills i år 4,9% New York 1,7% Dow Jones, Hittills i år 2,2% Nasdaq 2,0% Nasdaq, Hittills i år +5,7% Tokyo 4,5% Topix, Hittills i år +7,3% Källa: Macrobond

2 och exportsektorn. Även amerikanska hushåll har blivit något mer försiktiga i sin framtidssyn. Arbetsmarknaden har dock fortsatt att utvecklas starkt med god utveckling både för sysselsättning och för anställningsplaner. Det är också tydligt att det blir allt svårare för företagen att hitta rätt arbetskraft och därmed bedöms löneökningstakten öka något snabbare än under Inflationen fortsätter att stiga men ökningstakten blir lägre än vi tidigare trodde på grund av ett fallande oljepris. Som väntat höjde den amerikanska centralbanken (FED) i december räntan med 0,25 procentenheter. Ledamöterna i FED ser både stark tillväxt och arbetsmarknad som en förutsättning för att nå inflationsmålet. Räntan bör därmed, i deras mening, höjas gradvis och långsammare än normalt under kommande år. Vi tror på tre höjningar under 2016 och att styrräntan därmed ligger strax över en procent i december Kina fortsätter enligt förväntan Den kinesiska ekonomin forsätter sin gradvisa inbromsning och siffror för november tyder på att den nuvarande trenden är oförändrad. Industrisektorn är fortsatt svag medan tjänstesektorn utvecklas något mer stabilt. Inflationen har varit något högre än väntat men den kinesiska centralbanken väntas trots detta fortsätta att sänka räntan samt lätta på bankernas kassakrav. Även den kinesiska valutan har fortsatt att försvagas något vilket kommer stödja exportbolagen framöver. Överlag är det dock få förändringar jämfört med tidigare månader och vi tror därmed fortsatt på en långsam inbromsning och en tillväxt som hamnar under, men ganska nära, sju procent i år. Anna Öster, chefekonom AKTUELLT Våra bankräntor (%) Privat Ränta Sparkonto 0,00 Privatkonto 0,00 Aktielikvidkonto 0,10 Fasträntekonto 3 mån 0,45 Fasträntekonto 6 mån 0,55 Fasträntekonto 1 år 0,45 Fasträntekonto 2 år 0,55 Fasträntekonto 5 år 1,15 Företag Ränta Placeringskonto Företag 0,00 Rörelsekonto Lantbruk 0,00 Placeringskonto Lantbruk 0,00 Skogskonto 1,00 (beskattningsår efter 2004) Våra boräntor (%) På vår webbplats hittar du alltid senaste nytt för din ekonomi, läget på finansmarknaderna och om fonderna i vårt utbud. Läs mer på lansforsakringar.se/aktuellt Bindningstid Ränta Rörlig ränta 3 mån 1,97 1 år 2,01 2 år 2,03 3 år 2,05 4 år 2,33 5 år 2,45 7 år 3,03 10 år 3,50 STRUKTURERADE PLACERINGAR PLACERINGSFÖRSLAG FONDER FASTRÄNTEKONTO Aktuella strukturerade placeringar hos. Läs mer på lansforsakringar.se/kapitalskydd. Ta del av våra spar och placeringsförslag för fondsparande enkla, bekväma och aktiva förslag. Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Fasträntekonto är en säker sparform där du vet hur mycket du får efter periodens slut. Se aktuella räntor på lansforsakringar.se

3 Aktier, räntor, valuta och bostad Våra prognoser på 12 månaders sikt Aktier Marknaden hade något för höga förväntningar på Europeiska centralbankens (ECB) fortsatta stimulanser, vilket förklarar den svaga utvecklingen på börserna i början av december, särskilt i Europa. Vi såg euron stärkas relativt den amerikanske dollarn vilket brukar vara negativt för europeiska börser, så också denna gång. Oavsett besvikelsen från ECB står vi fortsatt för en förlängd period av mycket låga räntor och låg inflation i stora delar av världen. Förväntningar om fortsatt expansiv penningpolitik fortsätter därmed att påverka börsutvecklingen positivt. Den amerikanska centralbanken (FED) höjde styrräntan i december för första gången sedan Detta besked betraktas dock mer som en bekräftelse på den försiktigt positiva realekonomiska utveckling vi ser och gav därmed marknaderna lite fotfäste efter månadens inledande fall. Utöver centralbankspolitik har vi även sett kraftiga fall på råvaror, främst järnmalm och olja under månaden. Vår syn är att detta främst är en utbudseffekt och ett resultat av det milda vädret snarare än en konjunkturdriven svag efterfrågan. Likväl slår fallande råvarupriser mot stora delar av tillväxtmarknaderna, särskilt Sydafrika, Ryssland, Mexiko och Brasilien. Även i ett bredare globalt perspektiv har gruv-, energi- och industribolag tappat mest. Utifrån detta behåller vi vår försiktigt optimistiska syn på den underliggande ekonomin och vinsttillväxten i aktiemarknaden. Vår bedömning är att europeiska aktier är fortsatt attraktiva jämfört med andra aktiemarknader. På längre sikt räknar vi dock endast med en begränsad potential för aktier globalt. Detta då den amerikanska börsen, som brukar vara den ledande, de senaste sex åren präglats av kursuppgång och konjunkturåterhämtning med endast ett fåtal korta avbrott. Detta manar till viss försiktighet. Svenska börsen och världsindex (i SEK) Dec 2014 Jun 2015 Dec 2015 Svenska börsen Världsindex (inkl utdelning) Svenska kronan Amerikanska dollarn har fortsatt att stärkas mot många valutor inför och efter det att den amerikanska centralbanken (FED) höjde styrräntan i mitten av december. Euron stärktes dock i början av månaden, även mot dollarn, som en följd av upplevd besvikelse på Europeiska centralbankens (ECB) penningpolitiska initiativ. Kronan har förhållit sig stabil relativt dollarn men fortsätter stärkas mot euron. Den amerikanska centralbanken har nu tagit första steget och höjt räntan. Detta samtidigt som flera centralbanker sänker räntan eller inför andra stimulansåtgärder. Av denna anledning tror vi att den amerikanska dollarn kommer att vara fortsatt stark under kommande månader. Den tillfälliga besvikelse som valutamarknaden upplevde efter den europeiska centralbankens penningpolitiska lättnader förändrar inte det faktum att det faktiskt var lättnader. Detta bidrar således till en ökad penningpolitisk klyfta mellan Europa och USA vilket talar för en stärkt amerikansk dollar relativt euron framöver. Riksbanken har signalerat att den senare tidens förstärkning av kronan inte är önskvärd. Om kronan fortsätter att stärkas är Riksbanken redo att inför direkta valutainterventioner för att försvaga kronan. Riksbanken hoppas sannolikt att deras Svenska korta räntor December månad har varit en intensiv månad ur ett centralbanksperspektiv. Både Riksbanken och ECB har lämnat penningspolitiska besked och den amerikanska centralbanken (FED) höjde styrräntan, vilket var första gången sedan 2006, läs mer i avsnittet konjunktur. Prisutvecklingen för den svenska tvåårsräntan skvallrar dock inte om några historiska händelser. Tvärtom håller den sig inom det spann vi sett sedan september, mellan minus 0,5 och minus 0,4 procent. Vi fortsätter att vänta oss att Riksbankens expansiva penningpolitik håller svenska korträntor på låga nivåer även fortsättningsvis, tills dess att mer uthålliga inflationssignaler ger sig till känna. Ur detta perspektiv kan utvecklingen vi sett på råvarumarknaden under december vara av större strukturell vikt för korträntorna än beskeden från centralbankerna. Vi har i skrivande stund sett råoljepriset falla 18 procent bara under december och i brist på en prisåterhämtning framöver kommer detta givetvis prägla kostnadsutvecklingen globalt. För svensk del har vi exempelvis sett väldigt låga hyreshöjningar framförhandlade av hyresgästföreningen för Sammantaget kan detta skapa en dämpande effekt på inflationsförväntningarna och därmed även på centralbankerna och våra korta marknadsräntor. Utifrån detta kommer avkastningen på korta ränteplaceringar att vara mycket låga det närmaste året, även om oljan skulle studsa tillbaka. Man kan erhålla en högre avkastning genom investeringar i korta bostadsobligationer och företagskrediter där räntemarginalerna mot statspapper för närvarande är relativt attraktiva. Trots detta får man ställa in sig på att den generellt låga räntenivån kommer att ge en mycket låg avkastning i ett historiskt perspektiv Räntor Valuta Svensk lång ränta Euro/SEK USD/SEK Svensk kort ränta mycket tydliga budskap ska räcka, men om så inte blir fallet kommer de att agera på ett eller annat sätt, antingen genom valutainterventioner eller ytterligare sänkt ränta. Enligt vår bedömning kommer styrkan i Sveriges ekonomi relativt euroländernas bidra till att kronan stärks mot euron på längre sikt och därmed även sannolikt förhåller sig stabil mot dollarn. Svenska långa räntor Trots en höjning av styrräntan från den amerikanska centralbanken i december, den första sedan 2006, så är de amerikanska långräntorna fortfarande lägre än vad de var tidigare under hösten i november. Det finns en fortsatt stark press nedåt på räntor av lågt globalt inflationstryck, fortfarande dämpad framtidstro och extremt expansiva centralbanker, trots att USA nu tagit det första steget mot högre räntor. I Sverige steg de långa räntorna dock under december. Svenska tioårsräntan letade sig upp till samma nivå som tidigare under hösten. Vår bedömning är att denna rörelse främst beror på de styrkebesked vi fått kring den svenska ekonomin på senare tid. Både utvecklingen på arbetsmarknaden och siffrorna för tillväxten i tredje kvartalet har överraskat positivt. Vi har också fått signaler från regeringen om att statens upplåning sannolikt kommer att öka, vilket också det kan få räntor att stiga, även om det än så länge är oklart exakt vad detta innebär. Vi tror ändå att krafterna från Riksbankens stödköpsprogram kommer att hålla nere nivåerna på svenska långräntor under kommande månader. Riksbanken kommer, efter det senaste annonserade programmet på köp av 65 miljarder kronor, att äga cirka 200 miljarder statsobligationer vid halvårsskiftet 2016, vilket är ungefär en tredjedel av den utestående stocken. Detta pressar ner räntorna så länge som programmet fortgår, enligt vår bedömning. Avkastningen på långa ränteplaceringar kommer därmed att vara låg i förhållande till den underliggande ränterisken under kommande månader. Investeringar i företagsskrediter är ett annat sätt att erhålla högre avkastning. SPARUTSIKTER VIA E-POST Fler nyheter kring privatekonomi och läget på finansmarknaderna hittar du på lansforsakringar.se/aktuellt. Där kan du även anmäla dig till en e-postprenumeration av Sparutsikter. Bostad Efter Riksbankens besked den 15 december om att låta reporänta ligga kvar på 0,35 procent kan hushållen förvänta sig låga bolåneräntor ytterligare en tid. Bolåntagare har gynnats av det historiskt låga ränteläget med låga räntekostnader under de senaste åren. Men även om räntekostnaderna kommer att vara låga ett bra tag till är det klokt att tänka på att en räntehöjning med 1,5 2 procentenheter, om man har tre månaders bindningstid, innebär dubbelt så hög räntekostnad mot idag. Det är därför viktigt att förbereda sin ekonomi och se till att det finns marginaler när räntorna så småningom vänder upp. Att amortera och att sprida bindningstiderna på bolånet samt att spara extra kan vara lämpligt nu när räntan är extremt låg. Det är också bra att komma ihåg bolåneräntan på tre månaders löptid låg över 6 procent så sent som hösten Det tidigare diskuterade amorteringskravet har nu blivit godkänt av Lagrådet som menar att det inte strider mot grundlagen som tidigare diskuterats. Det innebär att ett detaljerat regelverk kring detta kommer att arbetas fram av Finansinspektionen och sannolikt införas för nya bolån under våren 2016.

4 Spar- och placeringsförslag Aktiva placeringsförslag fonder Lägre risk Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i respektive fond. När du sprider sparandet på flera fonder minskar den totala risken i sparandet. Högre risk Aktiv Defensiv (Mycket låg risk) Aktiv Stabil (Låg risk) Aktiv (Medelrisk) Företagsobligation Norden BlueBay Investment Grade Bond Strategisk ränta Life Företagsobligation Norden Strategisk Ränta Fidelity India Life Företagsobligation Norden Aktiv (Hög risk) Fidelity India European Aktiv Potential (Mycket hög risk) Life European 40% Utveckling placeringsförslag (%) 1 månad Hittills i år Aktiv Defensiv 0,5 0,1 Aktiv Stabil 1,2 0,7 Aktiv 2,4 2,1 Aktiv 3,3 3,2 Aktiv Potential 4,6 4,6 SEB Hållbarhetsfond Fidelity India Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Snabba enkla sparförslaget Risk Sparhorisont 0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år Över 10 år Låg Medel Hög Kontosparande Kontosparande Stabil Defensiv Stabil Stabil Stabil Stabil Potential Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

5 Spar- och placeringsförslag Bekväma placeringsförslag fonder Lägre risk Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i respektive fond. När du sprider sparandet på flera fonder minskar den totala risken i sparandet. Högre risk Bekväm Defensiv (Mycket låg risk) Bekväm Stabil (Låg risk) Bekväm (Medelrisk) Dynamic Diversified Growth Life Strategisk Ränta Enter Return A Fidelity Strategisk ränta Fidelity Dynamic Diversified Growth Enter Return A Bekväm (Hög risk) Bekväm Potential (Mycket hög risk) Utveckling placeringsförslag (%) Fidelity Dynamic Diversified Growth Fidelity 40% SEB Hållbarhetsfond 1 månad Hittills i år Bekväm Defensiv 0,6 0,3 Bekväm Stabil 1,4 1,0 Bekväm 2,8 2,4 Bekväm 3,9 3,3 Bekväm Potential 4,8 4,2 Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Placeringsförslag med strukturerade placeringar och fonder Defensiv Stabil Defensiv 100% a storbolag Stabil 70% Sverige 65% a storbolag Potential Sverige a storbolag 65% Sverige a storbolag (strukturerad Potential 80%

6 s fondutbud s fonder (SEK) Fondnamn Morningstars rating Avkastning, % 1 månad år 5 år Fondnamn Asienfond *** 98,93 5,8 5,0 13,7 4,7 92,09 3,0 2,0 Defensiv 96,90 0,9 0,3 Potential 89,67 5,3 3,8 Stabil 94,86 1,7 0,9 91,40 4,2 3,0 Bekväm Pension 113,20 4,2 3,9 Europa Aktiv *** 365,27 4,6 4,9 38,5 41,3 Europa Index *** 151,87 5,5 5,5 36,3 40,3 Fastighetsfond 2776,88 0,6 3,4 104,5 106,4 Företagsobligation Norden 102,27 1,1 0,0 Aktiv *** 280,10 7,2 6,6 29,1 37,8 Index 144,48 5,0 4,9 Strategisk Ränta 71,28 1,0 0,3 3,0 2,9 Japanfond *** 82,80 5,7 4,7 56,7 36,1 101,50 0,0 0,0 Kort Räntefond *** 104,60 0,0 0,1 1,6 5,6 Lång Räntefond *** 157,77 0,3 0,4 7,1 18,7 Pension **** 165,19 2,8 2,6 27,5 36,8 Pension **** 167,94 2,8 2,7 30,0 36,1 Pension ***** 175,73 4,1 3,8 38,8 41,9 Pension ***** 185,74 5,7 5,3 44,0 48,0 Pension **** 182,62 6,0 5,6 43,6 47,5 Pension **** 96,22 6,0 5,6 43,5 47,2 Pension ***** 96,02 6,0 5,6 43,6 47,3 Pension **** 113,74 6,0 5,6 43,0 46,7 Småbolag Sverige *** 596,22 3,5 5,8 101,9 77,7 Sverige & Världen *** 31,64 5,8 5,4 36,4 38,5 **** 1146,32 5,7 5,9 46,0 49,5 Sverige Index *** 231,15 6,4 5,8 39,5 40,3 marknad Aktiv ** 223,58 8,5 6,6 8,8 18,0 marknad Index 90,97 6,9 5,7 Trygghetsfond ** 303,78 3,5 2,6 16,8 25,4 USA Aktiv **** 255,23 5,5 5,2 77,4 99,1 USA Index **** 234,48 4,8 4,6 79,3 101,3 Alla fonder i rekommenderade utbudet är tillgängliga hos via direktsparande, IPS och fondförsäkring om inget annat anges. 1) Fonden tillgänglig endast via fondförsäkringar 2) Fonden tillgänglig för premiepension, individuellt pensionssparande (IPS), investeringssparkonto (ISK), vissa avtalspensioner och direktsparande. Ej valbar i Friplan, Privat Pensionsförsäkring och Kapitalförsäkring. Externa fonder (SEK) Morningstars rating Andelskurs Andelskurs Avkastning, % 1 månad år 5 år Alfred Berg Ryssland **** 291,91 6,3 2,1 22,2 Dynamic Diversified Growth ** 114,77 2,2 1,4 8,2 Emerging Europe A *** 656,39 5,7 6,4 20,0 32,2 European A *** 985,00 4,7 4,2 38,3 43,4 Latin America Fund A2 ** 352,64 9,8 5,4 35,2 49,2 World Mining A2 USD ** 164,15 3,7 5,2 58,6 72,0 BlueBay Emerging Market Select Bond Fund 1038,27 3,1 1,3 21,1 4,3 BlueBay Investment Grade Bond Fund 1519,33 0,5 0,0 7,3 25,5 BNP Paribas Equity World Aqua 1303,55 6,8 3,9 Catella Reavinstfond *** 360,06 8,0 7,0 41,1 40,1 Deutsche Invest Infrastructure *** 1118,92 1,2 2,6 39,1 25,2 Didner & Gerge Aktiefond ***** 2053,76 7,0 6,2 52,0 63,0 DNB Renewable Energy ** 817,31 6,2 8,7 43,4 6,5 East Capital Rysslandsfonden ** 724,85 6,0 2,3 40,5 East Capital Östeuropafonden *** 26,01 4,6 0,1 26,8 Enter Pension 1211,54 2,1 2,9 Enter Return *** 1114,78 0,0 0,1 3,7 14,7 Fidelity America Fund **** 72,40 6,2 4,7 89,9 107,4 Fidelity Asian Special Situations ***** 279,97 6,0 5,7 30,8 21,4 Fidelity China **** 398,25 7,8 7,7 41,8 24,7 Fidelity EMEA Fund **** 89,61 12,0 7,7 2,9 7,5 Fidelity European Dynamic Growth Fund **** 417,05 5,8 4,1 55,7 72,3 Fidelity *** 421,06 5,7 4,8 53,1 56,4 Fidelity Health Care Fund *** 223,19 2,9 4,3 104,9 129,5 Fidelity India *** 291,80 1,5 4,4 51,2 26,3 FIM BRIC+ *** 98,54 10,3 6,8 4,2 25,0 GAM Star China Equity USD *** 176,94 11,4 8,2 42,0 25,2 JPM Africa Equity A AccUSD *** 66,21 10,1 6,6 13,8 18,9 JPM US Small Cap Growth *** 161,35 8,4 5,9 61,1 61,8 Lannebo Mixfond **** 19,82 3,8 4,3 37,5 41,9 Lannebo Pension 124,14 4,7 3,2 Lannebo Småbolag ***** 71,19 3,3 4,5 115,0 100,2 Lannebo Sverige **** 27,45 5,4 5,6 54,9 49,2 Lynx Dynamic 1 124,73 1,4 1,1 28,6 24,1 Macquarie Asia New Stars ***** 199,42 6,0 4,5 66,5 Neuberger Berman High Yield Bond Fund 116,51 1,2 0,2 0,4 Parvest Environment EUR **** 1359,65 6,6 5,7 41,5 37,8 PIMCO Investment Grade 10,68 0,2 0,4 6,2 SEB Asset Selection SEK Lux 174,02 1,6 2,6 23,1 23,1 SEB Europafond Småbolag ***** 60,89 3,3 4,2 105,7 113,2 **** 13,11 4,2 3,4 57,2 65,1 SEB Nordenfond *** 22,33 5,1 4,5 58,1 48,1 SKAGEN SEK *** 1331,45 5,8 4,6 33,0 37,1 SKAGEN Kon-Tiki SEK **** 609,26 7,5 6,6 2,6 10,3 128,43 0,9 0,5 12,8 Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på utvecklingen på världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad för fonderna finns att tillgå på ditt lokala länsförsäkringsbolag, hos din försäkringsmäklare eller på lansforsakringar.se. Ansvarig utgivare: Anna Öster, Redaktör: Louise Fredholm Allansson, Prenumerera på Sparutsikter via e-post Skaffa en kostnadsfri e-postprenumeration av s finansiella nyhetsbrev Sparutsikter genom att fylla i din e-postadress på lansforsakringar.se/sparutsikter LF utg 49 Sitrus lansforsakringar.se

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2016 Konjunktur och marknad: Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Vår bedömning är sedan tidigare att den globala återhämtningen

Läs mer

Inflation och räntehöjningar på gång i USA. Men Riksbanken kommer krävas på mer

Inflation och räntehöjningar på gång i USA. Men Riksbanken kommer krävas på mer Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2016 Konjunktur och marknad: Inflation och räntehöjningar på gång i USA Sverige ökad konkurrenskraft med låga löneavtal Både sysselsättning

Läs mer

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2015 Konjunktur och marknad: Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen I USA är ekonomin i grund och botten stark Den amerikanska arbetsmarknaden

Läs mer

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2014 Konjunktur och marknad: Spänt läge i Ukraina Situationen i Ukraina är allvarlig ur många perspektiv. Det är svårt att se framför sig

Läs mer

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 december 2013 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas

Läs mer

ning. Med en normalisering av arbetsmarknaden, ett stigande inflations- och lönetryck tror vi att FED kommer höja styrräntan i september.

ning. Med en normalisering av arbetsmarknaden, ett stigande inflations- och lönetryck tror vi att FED kommer höja styrräntan i september. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 juni 2015 Konjunktur och marknad: USA, Europa och Sverige starka medan Kina bromsar in Fortsatt starkt USA trots svagt första kvartal Amerikansk

Läs mer

Eurozonen stabil återhämtning, men mer stimulans väntas

Eurozonen stabil återhämtning, men mer stimulans väntas Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 december 2015 Konjunktur och marknad: ECB fortsätter stimulera Ökad offentlig konsumtion stärker svensk tillväxt Till följd av den kraftiga ökningen

Läs mer

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds. Oro på tillväxtmarknader

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds. Oro på tillväxtmarknader Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2014 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbankens avtrappning inleds Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) beslutade

Läs mer

Optimismen är stark trots stora problem

Optimismen är stark trots stora problem Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 maj 2015 Konjunktur och marknad: Eurozonen har lagt i en ny växel Sista månaden med dålig data? Under april har vi återigen sett datautfall från

Läs mer

I januari visade centralbankerna att de står kvar på huvudscenen

I januari visade centralbankerna att de står kvar på huvudscenen Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2015 Konjunktur och marknad: I januari visade centralbankerna att de står kvar på huvudscenen Växer gapet mellan USA och världen? Sedan

Läs mer

I USA ser vi brus i december men ekonomin fortsätter åt rätt håll

I USA ser vi brus i december men ekonomin fortsätter åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2015 Konjunktur och marknad: December med inflation i fokus Under december har vi sett den politiska oron eskalera igen i Grekland inför

Läs mer

Eurozonen fortsatt förbättring och mer stimulans

Eurozonen fortsatt förbättring och mer stimulans Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2015 Konjunktur och marknad: Fortsatt expansiv penningpolitik Vår bedömning kvarstår att den globala återhämtningen fortsätter under

Läs mer

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 December 2014 Konjunktur och marknad: Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar I USA fortsätter vi se en stabilisering

Läs mer

Eurozonen går enligt plan med låg men pålitlig tillväxt

Eurozonen går enligt plan med låg men pålitlig tillväxt Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2016 Konjunktur och marknad: Inflationen fortsätter att gäcka Sverige lönerörelsen avslutas och högkonjunkturen börjar Sysselsättningen

Läs mer

Amerikanska centralbanken i fortsatt fokus

Amerikanska centralbanken i fortsatt fokus Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 september 2013 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbanken i fortsatt fokus Amerikansk ekonomi fortsätter att förbättras, BNP för kvartal

Läs mer

Budgetdiskussion och skuldtaksproblematik i USA

Budgetdiskussion och skuldtaksproblematik i USA Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2013 Konjunktur och marknad: Budgetdiskussion och skuldtaksproblematik i USA Budgetdiskussionen i USA drog ut på tiden och när parterna

Läs mer

Grekiskt ja till stödpaket och börsfall i Kina. Goda chanser för ett tredje räddningspaket

Grekiskt ja till stödpaket och börsfall i Kina. Goda chanser för ett tredje räddningspaket Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 augusti 2015 Konjunktur och marknad: Grekiskt ja till stödpaket och börsfall i Kina USA återigen i marschfart Data som kom in under juli fortsatte

Läs mer

USA:s centralbank lämnar styrräntan oförändrad. Europa tuffar på men med viss oro för en allt för svag euro

USA:s centralbank lämnar styrräntan oförändrad. Europa tuffar på men med viss oro för en allt för svag euro Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 oktober 2015 Konjunktur och marknad: USA:s centralbank lämnar styrräntan oförändrad USA oförändrad ränta på mötet i september men sannolikt en

Läs mer

Sparutsikter. Augusti med Kina i fokus. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Augusti med Kina i fokus. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 september 2015 Konjunktur och marknad: Augusti med Kina i fokus USA Under augusti har USA fortsatt att uppvisa tecken på en förbättrad konjunktur,

Läs mer

Fortsatt global återhämtning trots Brexit-oro

Fortsatt global återhämtning trots Brexit-oro Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 augusti 2016 Konjunktur och marknad: Fortsatt global återhämtning trots Brexit-oro Sverige oförändrad konjunktur och hack i bostadsmarknaden

Läs mer

Oron för Grekland tillfälligt borta och ECB drar igång sedelpressarna

Oron för Grekland tillfälligt borta och ECB drar igång sedelpressarna Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2015 Konjunktur och marknad: Inflation i fokus Janet Yellen balanserar förväntningar på en första höjning av Fed Funds I vittnesmålet inför

Läs mer

bland annat ökade riskvikter för bolån från 15 till 25 procent. Detta balanserar därmed den väntade reporäntesänkningen i sommar.

bland annat ökade riskvikter för bolån från 15 till 25 procent. Detta balanserar därmed den väntade reporäntesänkningen i sommar. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 juni 2014 Konjunktur och marknad: Svensk inhemsk efterfrågan fortsätter vara draglok för ekonomin 1,9 procent i BNP-tillväxt fortsätter att hålla

Läs mer

Stark svensk ekonomi men inflationen allt för svag

Stark svensk ekonomi men inflationen allt för svag Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 oktober 2016 Konjunktur och marknad: Stark svensk ekonomi men inflationen allt för svag Sverige Den svenska ekonomin befinner sig nu i, eller

Läs mer

Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu

Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2014 Konjunktur och marknad: Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu Riksbanken sänkte som väntat sin styrränta med

Läs mer

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så.

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2014 Konjunktur och marknad: Turbulenta marknader, men i verkligheten tar man ett steg i taget Under september såg vi kraftiga korrigeringar

Läs mer

Lite olika riktningar men på sikt åt rätt håll

Lite olika riktningar men på sikt åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 oktober 2014 Konjunktur och marknad: Lite olika riktningar men på sikt åt rätt håll Europa kommer ha det fortsatt tufft ur ett historiskt perspektiv,

Läs mer

Även i Sverige har inflationen intagit huvudscenen.

Även i Sverige har inflationen intagit huvudscenen. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 maj 2014 Konjunktur och marknad: Inflationen har vuxit från anonym statist till knepig frontfigur Efter krisen 2008 är det svårt att veta hur

Läs mer

Dystra siffror men signaler går åt rätt håll

Dystra siffror men signaler går åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 september 2014 Konjunktur och marknad: Dystra siffror men signaler går åt rätt håll Problematisk geopolitik och fransk regeringskris. Framåtblickande

Läs mer

2014 blir nog ett bra år för USA trots allt

2014 blir nog ett bra år för USA trots allt Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2014 Konjunktur och marknad: 2014 blir nog ett bra år för USA trots allt 2014 blir nog ett bra år för USA trots allt Vi fortsätter att

Läs mer

Eurozonen växer och tyska valresultatet lugnar

Eurozonen växer och tyska valresultatet lugnar Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 oktober 2013 Konjunktur och marknad: Den amerikanska centralbanken fortsätter sin expansiva politik Den amerikanska centralbanken (Fed) fortsätter

Läs mer

Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris

Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 augusti 2014 Konjunktur och marknad: Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris Juli har präglats av geopolitisk osäkerhet i Mellanöstern

Läs mer

Sparutsikter. Skrämselhicka för global tillväxt. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Skrämselhicka för global tillväxt. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 1 maj 2013 Konjunktur och marknad: Skrämselhicka för global tillväxt lågkonjunktur Den senaste månaden har bjudit på ekonomisk statistik som fått

Läs mer

Stark ekonomi trumfar politisk oro

Stark ekonomi trumfar politisk oro Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 maj 2017 Stark ekonomi trumfar politisk oro Prenumerera på Nyhetsbrevet Sparutsikter via e-post. Läs mer på / sparutsikter Konjunktur och marknad Sverige

Läs mer

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 16 januari 2017

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 16 januari 2017 Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 16 januari 2017 Året som gått och inför 2017 Prenumerera på Nyhetsbrevet Sparutsikter via e-post. Läs mer på / sparutsikter Konjunktur och marknad

Läs mer

Osäkerhet efter amerikanskt centralbankprotokoll och italienskt valresultat

Osäkerhet efter amerikanskt centralbankprotokoll och italienskt valresultat Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 1 mars 2013 Konjunktur och marknad: Osäkerhet efter amerikanskt centralbankprotokoll och italienskt valresultat USA kort skrämselhicka i marknaden

Läs mer

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 15 december Fortsatt svag inflation ger förlängda stödköp

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 15 december Fortsatt svag inflation ger förlängda stödköp Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 december 2016 Fortsatt svag inflation ger förlängda stödköp Prenumerera på Nyhetsbrevet Sparutsikter via e-post. Läs mer på / sparutsikter Konjunktur

Läs mer

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 15 november 2016

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 15 november 2016 Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2016 Stark konjunktur men svag inflation ger vaksam Riksbank Prenumerera på Nyhetsbrevet Sparutsikter via e-post. Läs mer på / sparutsikter

Läs mer

börja strama åt penningpolitiken när man når en arbetslöshetsnivå på 6,5 procentenheter.

börja strama åt penningpolitiken när man når en arbetslöshetsnivå på 6,5 procentenheter. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 1 februari 2013 Konjunktur och marknad: Tvärnit i USA, nu prövas den globala konjunkturen på allvar USA fortsatt ohållbar budgetsituation Den amerikanska

Läs mer

Bättre på kort sikt men sämre på lång USA bestämmer takten i världsekonomin

Bättre på kort sikt men sämre på lång USA bestämmer takten i världsekonomin Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 1 januari 2013 Konjunktur och marknad: Bättre på kort sikt men sämre på lång USA bestämmer takten i världsekonomin Liksom många hade förutspått

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2016-06-15 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

VECKOBREV v.46 nov-14

VECKOBREV v.46 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Finansinspektionen som gått meddelade i veckan att de vill införa ett amorteringskrav liknande det förslag som bankföreningen tidigare lagt fram. Mycket är ännu oklart men i stora

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 10 759 mnkr. Totalt är det är en ökning med 226 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Fondbolagens förening 25 maj 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Konjunkturen förbättras God BNP-tillväxt Arbetsmarknaden stärks Anm. Årlig procentuell

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 523 mnkr. Totalt är det är en minskning med 100 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 9 291 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 87% av ramen är

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Vårt utbud av rekommenderade fonder april 2016

Vårt utbud av rekommenderade fonder april 2016 LÄNSFÖRSÄKRINGARS FONDUTBUD Vårt utbud av rekommenderade fonder april 2016 Alfred Berg BlackRock Blue Bay BNP Paribas Lynx Dynamic Catella er DNB East Capital Enter Fidelity FIM GAM J.P. Morgan Lannebo

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Förvarsprovision Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % före kl 15:00 FI39

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Eurozonen fortfarande stabil återhämtning

Eurozonen fortfarande stabil återhämtning Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 juni 2016 Konjunktur och marknad: Fortsatt global återhämtning Sverige Arbetsmarknaden nu lika stark som BNP-tillväxten Synen på svensk konjunktur

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer