Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:"

Transkript

1 Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 December 2014 Konjunktur och marknad: Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar I USA fortsätter vi se en stabilisering och förstärkning av den positiva trend som bidrar till att stödja en amerikansk BNP-tillväxt kring 3 procent under andra halvan av I Europa tror vi att höstens svacka har bottnat, men i Sverige ser vi en antydan till att politik och amorteringskrav kan ha påverkat framtidstron hos konsumenterna i negativ riktning. Oljepriset har sedan i somras fallit mer än 30 procent. Det väntas fortsätta tynga inflationen i flera länder kommande tid. USA I USA har vi under månaden fått reviderade tillväxtsiffror för tredje kvartalet, upp till 3,9 procent från tidigare 3,5 procent (uppräknad årstakt). Det var främst ökningar inom hushållens konsumtion och investeringar som stod för förändringen. Samtidigt minskade bidraget från utrikeshandeln något. Marknadens förväntningar på BNP-tillväxten för 2014 som helhet ligger kring 2 till 2,5 procent. Det första kvartalet var kraftigt negativt till följd av extremt väder, vilket bidrar negativt på helåret. En nyckel till en fortsatt stark tillväxt i USA är bostadsbyggandet. Marknaden utvecklas i NOVEMBER UTVECKLING FEBRUARI rätt riktning men vi tror dock att signaler om nybyggande överskattar hälsan inom sektorn. Vi tror att en del av styrkan i NAHB-indexet som ofta refereras till kommer från det faktum att större bolag tagit marknadsandelar av mindre bolag som under krisen. Förbättringen är då i stort en omfördelning från mindre till större bolag inom sektorn. Annars borde faktiska byggstarter vänt upp betydligt kraftigare vid det här laget. Men som sades i början, mycket tyder på att den amerikanska ekonomin växer i en takt kring tre procent per år just nu, trots detta. Stabiliteten i den amerikanska ekonomin kommer från att tillväxten börjar få en bredare förankring. Småbolag har haft motvind i USA sedan krisen och har ännu inte helt återhämtat sig. De står för cirka 50 procent av amerikansk BNP. De större bolagen har klarat sig bättre tack vare bland annat genom att vältra över problem på mindre underleverantörer. Under 2014 har trenden dock vänt upp. En joker i utvecklingen är det fallande oljepriset. Under senare tid har produktionsvärdet som skapats i USA dämpats något. Lägre olja och elpriser gör att energiproduk- tionen värderas lägre i BNP ganska positiva anledningar till svagare produktion. Framöver förväntar vi oss dessutom visst stöd för konsumtionen från de lägre priserna på olja och bensin. Europa I Europa har vi fått siffror över tillväxten det tredje kvartalet. Tyskland har sett signaler på svaghet i ekonomin under hösten. Investeringar minskade sitt bidrag till tillväxten. Detta är delvis drivet av det spända geopolitiska läget och sanktionerna gentemot Ryssland. Under ett par månader har vi dock sett en vändpunkt kring förväntningarna om den tyska ekonomin. Denna indikator har historiskt legat några månader före förtroendet inom den tyska industrin, vilket ser ut att stämma även denna gång. Därför tror vi tillväxten i Tyskland kan få visst stöd under slutet av 2014 och första kvartalet 2015 från ökade investeringar. Sverige Åtgärderna som Finansinspektionen nu presenterat innebär ett amorteringskrav för alla nya Fortsättning sid 2 Räntor Svensk lång 1,18% 10-årig statsobligation Under månaden 31 punkter Hittills i år 131 punkter Svensk kort 0,05% 90 dgr statsskuldväxel Under månaden 13 punkter Hittills i år 68 punkter Valutor USD/SEK 7, öre Hittills i år +97 öre EUR/SEK 9, öre Hittills i år +42 öre 100 JPY/SEK 6,60 +3 öre Hittills i år +46 öre EUR/USD 1,25 1 cent Hittills i år 13 cent GBP/SEK 11,76 +8 öre Hittills i år +114 öre Aktier Utvecklingen anges i lokal valuta Stockholm +1,5% OMXS, Hittills i år +7,2% London 1,2% FTSE, Hittills i år 3,0% New York +2,0% Dow Jones, Hittills i år +4,9% Nasdaq +3,1% Nasdaq, Hittills i år +10,9% Tokyo +1,2% Topix, Hittills i år +2,4% Källa: Macrobond

2 bolån. Dessa ska amorteras ned till en belåning på 50 procent genom att amortera 2 procent av lånet per år ner till 70 procent belåningsgrad och sedan 1 procent per år ned till 50 procent belåningsgrad. Belåningsgraden kommer att beräknas på köpesumman, vilket gör att ett ökat marknadsvärde inte minskar kravet på amortering. Konsekvenserna av detta blir att utgifterna för ett eget ägt boende ökar (även om det är ett sparande och inte en kostnad). Exakt hur mycket det påverkar konsumtionsutrymmet är inte klart, sparandet i fastigheter kommer att öka men samtidigt har hushållen möjlighet att dra ned på annat sparande. Vi ser viss risk för inlåsningseffekter av det nya regelverket som kan minska rörligheten på bomarknaden och där med skapa ett ineffektivt utnyttjande av det befintliga bostadsutbudet. I kölvattnet av detta ser vi att konsumenterna tvivlar men företagen är optimistiska men det har varit tvärtom sedan Kanske påverkas hushållen även det instabila politiska läget vi har efter valet. Vi ser att hushållskonsumtionen föll 0,4 procent i september relativt augusti. Jämfört med september 2013 steg konsumtionen dock med 1,8 procent. Det är än så länge för tidigt att dra några långtgående slutsatser av detta, men värt att bevaka då den svenska ekonomin förväntas drivas av just konsumenterna i stor utsträckning framöver. Ett högt konsumentförtroende är en förutsättning för detta. Anna Öster, chefekonom Fördelning per Asien 2,7% (1,6) Tillväxtmarknad 3,2% (2,9) Sverige 6,9% (16,9) Nordamerika 18,3% (15,8) Europa 18,6% (18,0) t 1,2% (1,0) Övriga marknader 4,6 genom negativ terminsexponering Räntebärande 53,7% (44,0) Läs mer om våra fondandelsfonder på lansforsakringar.se/fonder AKTUELLT På vår webbplats hittar du alltid senaste nytt för din ekonomi, läget på finansmarknaderna och om fonderna i vårt utbud. Läs mer på lansforsakringar.se/aktuellt Våra bankräntor (%) Privat Ränta Sparkonto 0,05 Privatkonto 0,00 Aktielikvidkonto 0,10 Fasträntekonto 3 mån 0,80 Fasträntekonto 6 mån 1,05 Fasträntekonto 1 år 0,85 Fasträntekonto 2 år 1,05 Fasträntekonto 5 år 1,40 Företag Ränta Placeringskonto Företag 0,00 Rörelsekonto Lantbruk 0,00 Placeringskonto Lantbruk 0,00 Skogskonto 1,30 (beskattningsår efter 2004) Våra boräntor (%) Bindningstid Ränta Rörlig ränta 3 mån 2,14 1 år 2,20 2 år 2,26 3 år 2,31 4 år 2,63 5 år 2,73 7 år 3,23 10 år 3,54 STRUKTURERADE PLACERINGAR PLACERINGSFÖRSLAG FONDER FASTRÄNTEKONTO Aktuella strukturerade placeringar hos. Läs mer på lansforsakringar.se/kapitalskydd. Ta del av våra spar och placeringsförslag för fondsparande enkla, bekväma och aktiva förslag. Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Fasträntekonto är en säker sparform där du vet hur mycket du får efter periodens slut. Se aktuella räntor på lansforsakringar.se

3 Aktier, räntor, valuta och bostad Våra prognoser på 12 månaders sikt Aktier Svenska korta räntor Svenska långa räntor Börsutvecklingen under året har i likhet med tidigare år påtagligt påverkats av centralbankerna. Aggressiv centralbankspolitik har resulterat i allt lägre realräntor. Huvudsakligen har syftet varit att stimulera den ekonomiska aktiviteten, men också för att påverka den egna valutan. Den svenska kronan har försvagats som en effekt av Riksbankens överraskande stora sänkning i juli och oktober. Även den japanska valutan har fallit till följd av Bank of Japans omfattande köp av japanska statsobligationer. Både svenska och japanska aktier har gynnats av svagare valutor. Fallande realräntor har gjort aktier mer attraktiva än obligationer. Då i synnerhet aktier i bolag med starka balansräkningar som har hög direktavkastning och är effektiva med att utnyttja sitt kapital. Amerikanska aktier har gynnats av att bolagen kunnat köpa tillbaka aktier. Europa och delar av Asien har haft svag börsutveckling när investerare valt att skifta till Japan. Vi ser ingen förändring i att centralbankerna fortsätter att tillföra likviditet till kapitalmarknaderna under nästa år. Däremot kommer de amerikanska och brittiska centralbankerna gå mot strömmen. Som en följd väntas dollarn fortsätta stärkas. En ökad bredd och större deltagande av cykliska delar av aktiemarknaderna bådar gott för fortsatt börsuppgång. Värderingar av aktier är hög men inte ännu utmanande. Fortsatt ser vi mest potential i amerikanska och japanska aktier. Svenska aktier har tack vare svagare krona börjat överraska positivt. Vi föredrar Asien inom tillväxtmarknaderna och noterar att Brasilien under november inte nått en ny lägre nivå trots negativt utfall i valet. Det tyder på att de som velat skifta ur brasilianska aktier nu förmodligen är klara. Korta marknadsräntor har legat oförändrade på mycket låga nivåer i november. Räntan på den 2-åriga statsobligationen har varit negativ och noterade minus 0,01 procent vid månadens slut. Bakgrunden till de låga korträntorna är Riksbankens nollräntepolitik och förväntningar att styrräntan kommer att ligga kvar runt noll fram till slutet av För 2017 ligger förväntningar cirka 1 procentenhet lägre än Riksbankens reporäntebana. Marknaden förväntar sig således ytterligare stimulansåtgärder. Riksbanken har i sin kommunikation inte uteslutit att sänka räntan under noll eller köp av stats- och bostadsobligationer. Europeiska centralbanken har redan kommunicerat ytterligare stimulanser, främst köp av räntepapper för upp mot miljarder euro. I Japan överaskade centralbanken i slutet av oktober med att öka sina stödköp till miljarder yen på årsbasis. Likviditet tillförs således till världens finansmarknader även under Detta håller räntor låga och tvingar investerare ut på längre löptider för att få positiv avkastning. Det innebär mycket låg avkastning i korta ränteplaceringar. För att öka avkastningen, kan man ha en fortsatt hög andel fonder med inslag av korta bostadsobligationer och företagskrediter. Vi anser att miljön med måttlig tillväxt i världsekonomin och låg konkursgrad är fortsatt gynnsam för placeringar i företagskrediter. De långa marknadsräntorna sjönk till rekordlåga nivåer under november. Räntan på den 10-åriga statsobligationen, löptidsjusterad, sjönk under 1 procent. Tidigare rekordet från 2012 var 1,12 procent. Det är förväntningar på låg inflation och stödköp av statspapper från världens centralbanker som pressar ner långräntorna. Vi tror att Riksbanken i dagsläget är långt ifrån att köpa statspapper. Ovan nämnda förväntansbild samt utländska centralbankers köp, bidrar dock till att pressa ner även svenska långräntor. Upp till 5 års löptid ligger statsräntan under 0,2 procent för att sedan stiga mot 1 procent i 10 års löptid. Det gör att investerare måste gå långt ut på löptidskurvan för att få högre avkastning. Räntenivåerna kommer ligga kvar på låga nivåer en bra bit in nästa år enligt vår bedömning. På sikt tror vi att räntorna kommer att stiga gradvis i takt med att konjunkturen återhämtas och centralbankerna börjar höja räntorna, med början i USA nästa år. Inflationen måste dock vända upp för att detta ska ske. Den löpande avkastningen i en obligationsportfölj med stats- och bostadsobligationer ligger nu under en halv procent, vilket ger ett lågt skydd om räntorna stiger. Vi anser av den anledningen att man kan minska andelen långa räntefonder något och öka andelen räntefonder med flexibel löptidsstrategi med inslag av företagsobligationer med bra kreditkvalitet. Svenska börsen och världsindex Räntor SPARUTSIKTER VIA E-POST Fler nyheter kring privatekonomi och läget på finansmarknaderna hittar du på lansforsakringar.se/aktuellt. Där kan du även anmäla dig till en e-postprenumeration av Sparutsikter /1 31/3 Svenska börsen 30/6 Världsindex 30/9 30/ Svensk lång ränta Svensk kort ränta Svenska kronan Den svenska kronan utvecklades stabilt under november månad där kronkursen slutade oförändrad på 9,26 mot euron medan den amerikanska dollarn försvagades något från 7,39 till 7,42 mot kronan. Den allmänna dollarförstärkningen som vi sett sedan i våras har därmed stannat upp något den senaste månaden. På kort sikt förväntar vi oss en konsolidering i trenden mot en starkare dollar efter de senaste månadernas kraftiga förstärkning. På lång sikt ser vi en fortsatt förstärkning av dollarn baserat på en starkare tillväxt som leder till räntehöjningar nästa år, medan resten av världen har en svagare tillväxt och håller räntorna låga. Mot euron ser vi framför oss en stabil utveckling runt dagens nivåer i det kortare tidsperspektivet. Men en tillväxt på 2-3 procent i Sverige under kommande år mot 1-2 procent i euroländerna, talar för att kronan bör stärkas mot euron på längre sikt. Valuta Euro/SEK USD/SEK Bostad Finansinspektionen gick nyligen ut med ett förslag på amorteringskrav för nya bolån. De ser risk med hushållens skuldsättning både för enskilda hushåll och för Sveriges ekonomi. Hushållen har dock större buffertar idag än när bolånetaket infördes 2010, vilket gör att Finansinspektionen inte tycker att risken är alarmerande. Amorteringskravet innebär att nya lån ska amorteras ner till 50 procents belåningsgrad. Det ska göras i två steg. Först ska lån amorteras ned med 2 procent av lånebeloppet ner till 70 procents belåningsgrad. Nästa steg ska lån med belåningsgrad under 70 procent amorteras med 1 procent till 50 procents belåningsgrad. Med amorteringsförslaget ska ett nytt lån på en miljon amorteras med kronor per månad mot dagens rekommendation på kronor om belåningsgraden är över 70 procent. Finansinspektionen ska återkomma om några månader med mer detaljer. Bland annat om hur de ska definiera nya lån och hur undantagsregler ska fungera om hushållen får tillfälliga ekonomiska problem exempelvis vid sjukdom, arbetslöshet och dödsfall. Efter att förslaget har varit ute på remiss planeras reglerna införas runt sommaren nästa år.

4 Spar- och placeringsförslag Aktiva placeringsförslag fonder Lägre risk Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i respektive fond. När du sprider sparandet på flera fonder minskar den totala risken i sparandet. Högre risk Aktiv Defensiv (Mycket låg risk) Aktiv Stabil (Låg risk) Aktiv Balans (Medelrisk) Life BlueBay Investment Grade Bond Fund Lång Räntefond 25% BlackRock Dynamic Diversified Growth Fidelity Asian Special Situations BlackRock Dynamic Diversified Growth USA Aktiv Index Aktiv Tillväxt (Hög risk) Aktiv Potential (Mycket hög risk) Utveckling placeringsförslag (%) BlackRock Dynamic Diversified Growth Fidelity Asian Special Situations USA Aktiv Japanfond Parvest Environment Fidelity Asian Special Situations Japanfond Fidelity Health Care Fund Parvest Environment USA Aktiv 1 månad Hittills i år Aktiv Defensiv 0,3 3,0 Aktiv Stabil 0,8 3,2 Aktiv Balans 5,3 6,8 Aktiv Tillväxt 6,9 10,4 Aktiv Potential 8,4 13,3 Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Snabba enkla sparförslaget Risk Sparhorisont 0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år Över 10 år Låg Kontosparande Försiktig Medel Kontosparande Försiktig Hög Försiktig Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

5 Spar- och placeringsförslag Bekväma placeringsförslag fonder Lägre risk Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i respektive fond. När du sprider sparandet på flera fonder minskar den totala risken i sparandet. Högre risk Bekväm Defensiv (Mycket låg risk) Bekväm Stabil (Låg risk) Bekväm Balans (Medelrisk) Life 50% Aktiv Life Enter Return Lannebo Mixfond Bekväm Tillväxt (Hög risk) Bekväm Potential (Mycket hög risk) Utveckling placeringsförslag (%) Kon-Tiki Enter Return Kon-Tiki 1 månad Hittills i år Bekväm Defensiv 0,4 2,3 Bekväm Stabil 1,4 4,3 Bekväm Balans 2,8 5,8 Bekväm Tillväxt 3,8 7,8 Aktiv 25% Aktiv 40% Bekväm Potential 4,8 9,0 Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Placeringsförslag med strukturerade placeringar och fonder Defensiv Stabil Balans Life 50% a Storbolag Tillväxt (Strukturerad a Storbolag Tillväxt (Strukturerad a storbolag Trygghet (strukturerad Life Enter Return Lannebo Mixfond Tillväxt Potential Emerging Markets Tillväxt (strukturerad Skagen a Storbolag Tillväxt (Strukturerad 25% Emerging Markets Tillväxt (strukturerad Skagen 40% Aktiv a hälsa Tillväxt (Strukturerad

6 s fondutbud s fonder (SEK) Fondnamn Morningstars rating Avkastning, % 1 månad år 5 år Fondnamn Aktiv Kreditfond 72,99 0,0 0,0 4,6 7,3 Asienfond *** 104,38 2,6 22,2 34,9 39,7 Bekväm Pension 111,00 3,2 Europa Aktiv *** 357,53 4,0 16,2 58,1 39,3 Europa Index **** 151,01 4,8 13,2 61,3 42,2 Fastighetsfond 2113,75 7,5 31,6 100,4 148, *** 120,28 3,9 10,2 19,9 Företagsobligation Norden 103,00 0,1 3,1 Försiktig *** 125,54 2,8 9,9 22,0 28,5 Aktiv **** 283,08 2,0 9,0 57,0 50,4 Index 136,71 5,5 23,5 Japanfond *** 73,67 8,3 13,2 45,6 46,1 101,87 0,1 1,4 Kort Räntefond ** 104,85 0,1 0,7 3,9 6,1 Lång Räntefond *** 157,05 0,4 6,8 10,5 19,7 *** 119,76 6,1 17,3 56,2 43,0 Pension **** 159,42 2,7 12,7 36,1 38,6 Pension **** 162,40 3,0 13,5 40,7 40,8 Pension **** 169,99 4,3 17,1 57,1 51,1 Pension ***** 181,17 5,4 20,0 66,6 58,8 Pension **** 178,77 5,4 20,1 66,6 59,0 Pension **** 94,24 5,4 20,0 66,6 58,7 Pension **** 93,99 5,4 20,0 66,7 58,6 Pension *** 111,73 5,4 19,8 66,5 58,1 Småbolag Sverige *** 464,46 5,9 21,0 90,0 84,0 Sverige & Världen *** 31,38 5,4 18,1 62,4 48,8 Sverige Aktiv ** 1013,51 5,4 12,4 65,8 72,7 Sverige Index *** 229,23 5,5 13,3 74,9 77,2 Tillväxtmarknad Aktiv ** 272,52 5,2 19,2 24,8 20,0 Tillväxtmarknad Index 106,85 3,1 Trygghetsfond ** 308,25 2,4 11,1 37,4 32,1 USA Aktiv **** 235,98 6,0 29,4 86,8 102,9 USA Index **** 213,45 6,7 30,5 92,0 114,0 Alla fonder i rekommenderade utbudet är tillgängliga hos via direktsparande, IPS och fondförsäkring om inget annat anges. 1) Fonden tillgänglig endast via fondförsäkringar 2) Fonden tillgänglig för premiepension, individuellt pensionssparande (IPS), investeringssparkonto (ISK), vissa avtalspensioner och direktsparande. Ej valbar i Friplan, Privat Pensionsförsäkring och Kapitalförsäkring. Externa fonder (SEK) Morningstars rating Andelskurs Andelskurs Avkastning, % 1 månad år 5 år Alfred Berg Ryssland **** 301,71 4,2 20,9 17,6 9,3 BlackRock Dynamic Diversified Growth 119,13 2,7 5,7 BlackRock Emerging Europe A **** 779,95 0,8 1,2 4,4 1,6 BlackRock European A **** 949,08 6,4 8,7 62,5 42,8 BlackRock Latin America Fund A2 *** 526,66 3,9 16,4 0,9 9,2 BlackRock World Mining A2 USD ** 280,71 2,4 4,0 34,7 38,7 BlueBay Emerging Market Select Bond Fund 1225,90 0,1 3,0 12,3 BlueBay Investment Grade Bond Fund 1551,48 0,7 5,9 31,7 34,7 Catella Reavinstfond **** 365,99 5,4 15,0 83,2 86,0 DNB Realräntefond *** 113,39 0,7 8,7 6,3 19,2 DNB Renewable Energy *** 818,79 3,3 9,8 43,8 3,1 East Capital Rysslandsfonden *** 828,21 7,0 31,4 30,9 23,8 East Capital Östeuropafonden **** 30,07 1,5 12,4 6,6 10,9 Enter Pension 1093,70 2,7 **** 1118,00 0,1 3,2 8,1 16,0 Enter Sverige *** 1857,16 5,4 13,3 68,1 62,2 Fidelity America Fund **** 65,76 7,2 34,3 104,1 118,5 Fidelity Asian Special Situations ***** 279,44 3,8 24,9 48,2 53,9 Fidelity China Focus Fund **** 366,81 7,1 22,4 41,9 25,1 Fidelity EMEA Fund **** 109,32 4,2 12,9 39,3 49,3 Fidelity European Aggressive Fund ** 145,01 6,4 8,9 60,2 40,5 Fidelity Focus Fund **** 390,03 5,4 20,6 63,6 76,6 Fidelity Health Care Fund *** 195,29 6,9 41,5 112,8 113,1 Fidelity India Focus Fund *** 288,82 6,5 63,4 65,6 57,1 FIM BRIC+ ** 112,07 3,1 14,2 18,8 1,7 FIM Russia Small Cap * 22,45 11,3 33,6 51,3 61,8 GAM Star China Equity USD **** 171,14 6,8 14,9 65,5 53,4 JPM Africa Equity A AccUSD **** 90,72 0,1 16,0 47,3 53,1 JPM Brazil Equity Fund *** 53,88 5,6 10,5 16,3 24,0 JPM US Small Cap Growth *** 155,68 6,8 12,7 74,4 122,7 Lannebo Mixfond **** 17,68 4,7 9,7 43,2 48,6 Lannebo Pension 109,36 4,5 Lannebo Småbolag ***** 54,71 5,6 17,5 97,6 109,2 Lannebo Sverige *** 25,33 4,8 17,9 80,2 87,8 Lynx Dynamic 1 132,05 11,4 24,0 28,6 40,1 Macquarie Asia New Stars ***** 183,83 3,3 32,8 79,4 Neuberger Berman High Yield Bond Fund 125,93 0,9 1,9 31,9 Parvest Environment EUR **** 1352,93 3,2 12,5 64,5 53,3 PIMCO Investment Grade 10,78 1,0 8,1 PIMCO Unconstrained Bond 109,92 0,3 3,1 10,0 SEB Asset Selection SEK Lux 168,46 6,6 14,5 17,0 19,4 SEB Etisk fond **** 12,59 4,8 25,8 74,6 79,2 SEB Europa Småbolag ***** 45,32 5,7 15,9 91,9 82,5 SEB Nordenfond *** 20,45 3,7 20,1 78,5 58,1 SEK **** 1302,65 4,1 12,2 52,6 63,1 Kon-Tiki SEK **** 721,93 3,6 9,6 27,9 36,7 127,31 1,8 5,5 25,2 Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på utvecklingen på världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad för fonderna finns att tillgå på ditt lokala länsförsäkringsbolag, hos din försäkringsmäklare eller på lansforsakringar.se. Ansvarig utgivare: Anna Öster, Redaktör: Olof Daneskog, Prenumerera på Sparutsikter via e-post Skaffa en kostnadsfri e-postprenumeration av s finansiella nyhetsbrev Sparutsikter genom att fylla i din e-postadress på lansforsakringar.se/sparutsikter LF utg 37 Citat lansforsakringar.se

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

"Köp till sillen och sälj till kräftorna"?

Köp till sillen och sälj till kräftorna? juni "Köp till sillen och sälj till kräftorna"? Då var den här, sommaren. På midsommarafton dukas det upp med färskpotatis och sill över hela landet. Vi går förvisso mot mörkare tider redan då, men sommaren,

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på skuldhantering, sidan 6 Förslag på ränteplacering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Mjukare Riksbank

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Denna månad tänkte vi börja med att titta lite på hur olika tillgångsklasser utvecklats, dels sedan millennieskiftet, dels under de senaste tolv månaderna. Det vi noterar är att det varit

Läs mer

Så gick det för Sverige under krisåret

Så gick det för Sverige under krisåret Så gick det för Sverige under krisåret Det är fortfarande en grå morgon för svensk ekonomi. Efter att krisen var ett faktum i slutet av 2008 låg ett av de tyngsta åren någonsin framför oss. Nu är krisen

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Januari 2015

MARKNADSINSIKT. Januari 2015 MARKNADSINSIKT Januari 2015 Börsåret 2014 avslutades i positiva tecken och för sparare i Amerika fonder blev avkastningen nära på dubbelt så hög tack vare rally i dollarn. Ett kraftigt fallande oljepris

Läs mer