Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris"

Transkript

1 Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 augusti 2014 Konjunktur och marknad: Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris Juli har präglats av geopolitisk osäkerhet i Mellanöstern och Ukraina, höjda tonlägen mot Ryssland, kris i portugisiska banken Espirito Santo, konkursförhandlingar med Argentina och förhållandevis tunna lager av råolja. Trots detta har vi sett fallande oljepriser och ett fallande guldpris en utveckling som traditionellt antytt en värld med minskade risker. Samlade signaler har under juli antytt att den amerikanska ekonomin utvecklats i linje med förväntan. BNP-siffror för andra kvartalet överraskade med 4 procents tillväxt i årstakt jämfört med förväntningar på 3 procent. Värt att notera är dock att 1,7 procentenheter utgjordes av lageruppbyggnad vilket över tid är närmast ett nollsummespel. Man bör ha i åtanke att första kvartalet överraskade kraftigt på nedsidan vad gäller ekonomisk tillväxt. Nettot av året så här långt blir därmed en utveckling i linje med våra förväntningar. PMI (inköpschefsindex) för juni nådde högsta nivån på över fyra år. Indexet drevs upp främst av produktion, orderböcker och nyanställningar. En bidragande orsak till den upplevda ljusningen i den amerikanska ekonomin har varit den energiboom som landet upplever. UTVECKLING FEBRUARI JULI Nya metoder har tillåtit extraktion av tidigare otillgängliga tillgångar av olja och gas vilket har gjort USA till världens främsta energiproducent. Flera oljeproducerade länder utanför OPEC har sett sin produktionskapacitet öka. Man har även haft en återhämtad offshore-produktion efter driftbortfallet från BP-katastrofen 2010 och översynen av offshoreanläggningar som följde. Vi ser det som en rimlig förklaring att allt detta innebär ny produktion utanför OPECs påverkan, i geopolitiskt säkra områden med små risker för driftsstörningar. Kanske bidrar detta till marknadens lugn, trots oroligheter. Fortsatt tillväxt i Europa trots läget i Ukraina Tyskt industri-pmi (inköpschefsindex) sjönk marginellt till 52 vilket antyder fortsatt tillväxt. I Spanien såg man en ökning till 54,6. Man har även kunnat se stark tillväxt i den spanska byggsektorn men vissa bedömare menar att detta främst gäller spanska byggbolag som utför arbeten i utlandet. De kraftiga ekonomiska spridningseffekterna som man ofta får av byggsektorn uteblir då naturligtvis. Landets regering har dock höjt sin BNP-prognos för 2014 med 0,3 procentenheter till 1,5 procent och till 2 procent för I Frankrike ökade PMI-index mer än väntat till 48,2 dock andra månaden i rad under 50-strecket vilket innebär avtagande tillväxt. För hela det sammansatta euroområdet hamnade industri-pmi på 51,8 en blygsam nedgång från 52,2 i maj. Inflationen för juni var på 0,5 procent, oförändrat från maj. Eventuellt kan ekonomin och inflationen få marginell hjälp framöver av euroförsvagningen vi såg under juli. Det återstår dock att se hur tillväxten kommer påverkas av sanktionerna med EU och USA på ena sidan och Ryssland på andra. Ett antal länder inom EU har väsentliga handelsförbindelser med Ryssland. Effekterna är utan tvivel kraftigast för rysk tillväxt men i detta känsliga läge med svag inhemsk efterfrågan, hög arbetslöshet och låg utlåning kommer det göra avtryck även i Europa. Räntorna håller sig låga trots krisande banker Oro kring den finansiella stabiliteten i Europa spred sig under juli efter att kreditvärdigheten hos den portugisiska banken Espirito Santo ifrågasattes. Detta blev ett uppvaknande som Fortsättning sid 2 Räntor Svensk lång 1,67% 10-årig statsobligation Under månaden 3 punkter Hittills i år 82 punkter Svensk kort 0,21% 90 dgr statsskuldväxel Under månaden 30 punkter Hittills i år 52 punkter Valutor USD/SEK 6, öre Hittills i år +47 öre EUR/SEK 9, öre Hittills i år +40 öre 100 JPY/SEK 6, öre Hittills i år +62 öre EUR/USD 1,34 2 cent Hittills i år 4 cent GBP/SEK 11, öre Hittills i år +95 öre Aktier Utvecklingen anges i lokal valuta Stockholm 2,0% OMXS, Hittills i år +3,9% London 1,0% FTSE, Hittills i år 1,1% New York 1,5% Dow Jones, Hittills i år 0% Nasdaq 0,6% Nasdaq, Hittills i år +5,0% Tokyo +1,1% Topix, Hittills i år 2,0% Källa: Macrobond

2 påminde om att den tillväxt och återhämtning euroområdet uppvisat står på en bräcklig grund. Oron klingade av efter att Portugals centralbank sagt att banken inte är i behov av extra finansiering. Spåren i Portugals statsräntor är att svängningarna ökat något. Det är centralbankernas värld och då förblir räntor låga. Svensk inflation överträffade Riksbankens förväntningar Till skillnad från den amerikanska tillväxten för andra kvartalet överaskade Sverige något på nedsidan med 1,9 procent jämfört med andra kvartalet Det var fortsatt hushållen som stod för tillväxten, även om det var i något lägre tempo än förväntat. Det ska sägas att detta är ett snabbestimat och således något osäkrare. Räntebeskedet från Riksbanken i början av juli markerade tydligt att den låga inflationen är deras överordnade mål. Inflationssiffrorna (KPI) i juni visade sig vara högre än Riksbankens senaste prognos med en årstakt på +0,2 procent, upp från -0,2 procent i maj. Den underliggande inflationen, KPIF som är Riksbankens föredragna mått uppmättes till 0,8 procent och överträffade därmed Riksbankens prognos på 0,6 procent. Det är dock fortsatt långt till målet på 2 procent. Kinesisk tillväxt över förväntan Kinas tillväxt under det andra kvartalet uppmättes till 7,5 procent i årstakt, en tiondel högre än de 7,4 procenten det första kvartalet som också var vad marknaden hade förväntat sig. Regeringens tillväxtmål för hela 2014 är just 7,5 procent och Kinas premiärminister, Li Keqiang, sa att Kinas ekonomi är stabil och att de kan behålla sin medelhöga till höga tillväxttakt, dock kommer ekonomin vara pressad en tid framöver och att åtgärder måste vidtas för att sänka företagens finansieringskostnader. Anna Öster, chefekonom Fördelning per Asien 1,9% ( ) Tillväxtmarknad 3,5% (4,6) Europa 6,4% (4,6) Nordamerika 13,8% (16,0) Sverige 29,4% (19,4) Japan 1,9% (4,6) t 1,1% (1,3) Räntebärande 42,3% (49,5) Läs mer om våra fondandelsfonder på lansforsakringar.se/fonder AKTUELLT På vår webbplats hittar du alltid senaste nytt för din ekonomi, läget på finansmarknaderna och om fonderna i vårt utbud. Läs mer på lansforsakringar.se/aktuellt Våra bankräntor (%) Privat Ränta Sparkonto 0,10 Privatkonto 0,00 Aktielikvidkonto 0,10 Fasträntekonto 3 mån 1,05 Fasträntekonto 6 mån 1,45 Fasträntekonto 1 år 1,30 Fasträntekonto 2 år 1,50 Fasträntekonto 5 år 2,05 Företag Ränta Placeringskonto Företag 0,10 Rörelsekonto Lantbruk 0,00 Placeringskonto Lantbruk 0,10 Skogskonto 1,55 (beskattningsår efter 2004) Våra boräntor (%) Bindningstid Ränta Rörlig ränta 3 mån 2,41 1 år 2,44 2 år 2,51 3 år 2,60 4 år 2,94 5 år 3,63 7 år 3,78 10 år 3,89 STRUKTURERADE PLACERINGAR PLACERINGSFÖRSLAG FONDER FASTRÄNTEKONTO Aktuella strukturerade placeringar hos. Läs mer på lansforsakringar.se/kapitalskydd. Ta del av våra spar och placeringsförslag för fondsparande enkla, bekväma och aktiva förslag. Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Fasträntekonto är en säker sparform där du vet hur mycket du får efter periodens slut. Se aktuella räntor på lansforsakringar.se

3 Aktier, räntor, valuta och bostad Våra prognoser på 12 månaders sikt Aktier Svenska korta räntor Svenska långa räntor De senaste åren har aktiemarknaden inte tagit ett enda steg utan att centralbankerna haft ett avgörande inflytande på kursutvecklingen. Nyligen varnade centralbankernas centralbank, Bank for International Settlements, för att vägen till normalisering av penningpolitiken kan bli skumpig. I oktober förväntas den amerikanska centralbanken upphöra med sina kvantitativa lättnader och under våren nästa år förväntas de börja höja räntan. Den extraordinära penningpolitiken i USA går mot sitt slut och vi räknar därför med större kurssvängningar framöver. I USA har företagen valt att utnyttja den låga kostnaden för att låna pengar till att köpa tillbaka aktier. Dessa återköp har varit den huvudsakliga drivkraften bakom uppgången på börsen de senaste åren. Bolag med hög återköpsandel har i år dock börjat tappa mot index, en signal om att återköp av dyra amerikanska aktier inte längre är att föredra. Istället ser vi potential i Europa, Japan och på vissa tillväxtmarknader där vi föredrar Asien. De korta marknadsräntorna sjönk kraftigt under juli till följd av Riksbankens stora räntesänkning i början av månaden. Den låga räntan är också en effekt av att Riksbanken sänkte sin prognos för reporäntan med närmare en procentenhet nästa år och förväntar sig att börja höja räntan först i slutet av nästa år. Den kraftiga räntesänkningen är en följd av den mycket låga inflationen i Sverige som ligger runt 0 procent vilket är långt från Riksbankens inflationsmål på 2 procent. En annan orsak till sänkningen är den lätta penningpolitiken i eurozonen där europeiska centralbanken indikerat att de ska hålla räntan låg länge och genomföra kvantitativa lättnader för att få fart på tillväxten. Om Sverige skulle ha för stor räntedifferens mot Europa riskerar kronan att bli för stark vilket missgynnar de svenska exportföretagen som redan kämpar med relativt svag efterfrågan. Kronan försvagades efter räntebeskedet vilket också kan bidra till att få upp inflationen något genom högre importpriser. Den löpande avkastningen i korta räntefonder har nu sjunkit ytterligare och ligger under 0,5 procent. Detta är en historiskt mycket låg avkastning och vi förväntar oss att den ligger kvar på denna nivå det närmaste året. Däremot gynnas de som lånar med rörlig ränta vilket ökar hushållens köpkraft. Eftersom Riksbanken är bekymrad för de svenska hushållens skuldsättning, uppmanade Riksbanken politikerna att införa åtgärder som hindrar en alltför snabb ökning av skuldnivåerna. De långa marknadsräntorna sjönk under juli månad i kölvattnet av Riksbankens räntesänkning och sjunkande räntor i Europa. Den svenska 10-årsräntan sjönk till 1,63 procent vilket är cirka en halv procent över rekordnivån som uppnåddes I Tyskland sjönk 10-årsräntan till nya rekordnivån 1,12 procent till följd av förväntningar på mer lättnader från ECB och nya bankproblem i Portugal. Den ökade konflikten med Ryssland har också bidragit till den låga räntan eftersom nya sanktioner förväntas påverka handeln negativt vilket kan leda till lägre tillväxt i både Ryssland och Europa. Centralbankspolitiken i Sverige och Europa i kombination med den ökade geopolitiska risken leder till att vår förväntade ränteuppgång skjuts något på framtiden. I USA, som brukar leda räntecykeln, är konjunkturen dock stabil och med en sjunkande arbetslöshet ligger räntehöjningscykeln närmare, med den första höjningen runt nästa sommar. För att vi ska få en bredare global uppgång i räntorna krävs dock att både tillväxten och inflationen överraskar positivt på global basis och då även i tillväxtmarknaderna. Den löpande avkastningen i långa räntefonder ligger nu under 1 procent, vilket är en låg kompensation för den ökade risken i längre löptider. Vi anser fortsatt att man kan minska andelen långa räntefonder mot räntefonder med variabel löptid. För att öka den löpande avkastningen i placeringarna kan man ha företagskrediter då vi anser att den underliggande kreditmiljön är fortsatt god. Svenska börsen och världsindex Räntor SPARUTSIKTER VIA E-POST Fler nyheter kring privatekonomi och läget på finansmarknaderna hittar du på lansforsakringar.se/aktuellt. Där kan du även anmäla dig till en e-postprenumeration av Sparutsikter. 10 1/1 31/1 28/2 Svenska börsen 31/3 30/4 Världsindex 31/5 30/6 31/ Svensk lång ränta Svensk kort ränta Svenska kronan Den svenska kronan försvagades relativt kraftigt efter Riksbankens räntesänkning i början på juli. Orsaken till detta är att räntedifferensen mot euroländerna och USA minskade då Riksbanken även sänkte sin reporänteprognos för nästa år kraftigt. En svagare krona är något som Riksbanken indirekt eftersträvar då det kan hjälpa till att lyfta inflationen genom högre importpriser men även ge skjuts åt svenska exportföretag som tappat konkurrenskraft av den tidigare starka kronan. Vi förväntar oss att kronan försvagas ytterligare något mot dollarn då den amerikanska ekonomin visar på fortsatt styrka och att räntehöjningscykeln ligger närmare än i Europa. En ökad geopolitisk oro brukar vanligtvis också stärka den amerikanska dollarn samtidigt som den svenska kronan brukar försvagas. Nu ser den fundamentala situationen bättre ut för Sverige med bytesbalansöverskott och stabila statsfinanser. Därför ser vi inte en ytterligare försvagning mot euron där oron ökat för stresstesterna i banksystemet och påverkan av sanktionerna mot Ryssland. En ökad osäkerhet kring riksdagsvalet i september och regeringsbildningen därefter kan dock leda till en tillfälligt svagare krona i början av hösten. Valuta Euro/SEK USD/SEK Bostad Efter Riksbankens oväntat stora sänkning av reporäntan ligger nu de längre bindningstiderna på historiskt låga nivåer. Under sommaren har bolåneräntan på samtliga bindningstider fortsatt att sänkas i takt med att marknadsräntorna har sjunkit. Bindningstider upp till 4 år ligger idag under 3 procent och 5 års bindningstid ligger på lite drygt 3 procent. Jämfört med tremånaders bindningstid är skillnaden inte särskilt stor. Sannolikt kommer tremånaders bolåneränta ligga lågt under det närmaste året innan den stegvis åter börja stiga medan de längre bindningstiderna inleder höjningarna tidigare. Räntenivån har varit låg under en lång period och det är lätt att vänja sig vid det. Även om större räntehöjningar dröjer är det klokt att räkna på vad olika räntehöjningar innebär för hushållet och efter det fatta beslut om hur man bäst hanterar bolånen framöver.

4 Spar- och placeringsförslag Aktiva placeringsförslag fonder Lägre risk Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i respektive fond. När du sprider sparandet på flera fonder minskar den totala risken i sparandet. Högre risk Aktiv Defensiv (Mycket låg risk) Aktiv Stabil (Låg risk) Aktiv Balans (Medelrisk) Företagsobligation Norden BlueBay Investment Grade Bond Fund 35% Lång Räntefond Företagsobligation Norden BlackRock Dynamic Diversified Growth 25% BlueBay Emerging Market Select Bond BlackRock Dynamic Diversified Growth 35% Företagsobligation Norden PIMCO Unconstrained Bond Aktiv Tillväxt (Hög risk) Aktiv Potential (Mycket hög risk) Utveckling placeringsförslag (%) BlackRock Dynamic Diversified Growth Life fond 25% BlueBay Emerging Market Select Bond Parvest Environment Macquarie Asia New Stars Japanfond BlueBay Emerging Market Select Bond Parvest Environment Aktiv 1 månad Hittills i år Aktiv Defensiv 0,1 2,3 Aktiv Stabil 0 1,9 Aktiv Balans 0,3 2,5 Aktiv Tillväxt 0,9 4,7 Aktiv Potential 1,1 5,6 Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Snabba enkla sparförslaget Risk Sparhorisont 0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år Över 10 år Låg Kontosparande Kontosparande Försiktig Medel Kontosparande Försiktig Hög Kontosparande Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

5 Spar- och placeringsförslag Bekväma placeringsförslag fonder Lägre risk Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i respektive fond. När du sprider sparandet på flera fonder minskar den totala risken i sparandet. Högre risk Bekväm Defensiv (Mycket låg risk) Bekväm Stabil (Låg risk) Bekväm Balans (Medelrisk) Life 50% Aktiv Life Enter Return Lannebo Mixfond Bekväm Tillväxt (Hög risk) Kon-Tiki Aktiv 25% Enter Return Bekväm Potential (Mycket hög risk) Kon-Tiki Aktiv 40% Utveckling placeringsförslag (%) 1 månad Hittills i år Bekväm Defensiv 0,1 1,4 Bekväm Stabil 0 3,4 Bekväm Balans 0,3 4,1 Bekväm Tillväxt 0,4 7,1 Bekväm Potential 0,5 8,7 Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Placeringsförslag med strukturerade placeringar och fonder Defensiv Stabil Balans Life a storbolag Trygghet (strukturerad placering) 50% a Storbolag Tillväxt (Strukturerad placering) Life Enter Return a Storbolag Tillväxt (Strukturerad placering) Lannebo Mixfond Tillväxt Potential Skagen Kon-Tiki Skagen a Storbolag Tillväxt (Strukturerad placering) Aktiv Skagen Kon-Tiki Skagen Aktiv a Storbolag Tillväxt (Strukturerad placering)

6 s fondutbud s fonder (SEK) Fondnamn Morningstars rating Avkastning, % 1 månad år 5 år Fondnamn Aktiv Kreditfond 73,11 0,3 0,2 4,8-4,5 Asienfond *** 98,53 4,7 15,4 8,8 31,1 Bekväm Pension 107,11-0, Europa Aktiv *** 342,31-1,2 11,2 37,1 43,4 Europa Index *** 144,27-2,4 8,1 37,8 47,9 Fastighetsfond 1976,09-1,3 23,0 57,1 184, ,97-0,6 4,4 5,0 - Företagsobligation Norden 103,15 0,2 3,2 - - Försiktig ** 119,74 0,1 4,9 15,4 30,5 Index 284,02 0,4 9,3 47,8 56,9 Aktiv **** 123,54 0,2 11,6 - - Japanfond *** 69,61 1,9 7,0 23,5 21,8 101,48 0,1 1,0 - - Kort Räntefond ** 104,75 0,2 0,6 4,6 6,3 Lång Räntefond *** 153,26 0,8 4,2 11,9 19,0 *** 110,35-0,4 8,1 29,9 43,0 Pension **** 151,54 0,3 7,1 27,0 37,0 Pension **** 153,83 0,3 7,5 28,4 41,0 Pension **** 158,54 0,2 9,2 34,4 50,4 Pension **** 166,98 0,1 10,6 39,9 56,2 Pension **** 164,67 0,1 10,6 39,8 56,2 Pension **** 86,83 0,1 10,6 39,7 56,0 Pension **** 86,58 0,1 10,6 39,7 55,9 Pension *** 103,11 0,1 10,6 39,8 55,6 Småbolag Sverige ** 449,00-4,1 16,9 46,1 110,3 Statsobligationsfond ** 11,30 0,6 3,7 8,0 14,5 Sverige & Världen *** 29,34-0,7 10,4 36,6 47,5 Sverige Aktiv *** 957,62-2,5 6,2 35,2 81,5 Sverige Index *** 216,48-1,4 7,0 41,5 83,0 Teknologifond *** 256,33 3,7 12,1-2,3 22,4 Tillväxtmarknad Aktiv ** 103,40 3, Trygghetsfond ** 300,07-0,3 8,1 27,0 34,6 USA Aktiv **** 204,12 0,9 12,0 66,4 83,6 USA Index **** 183,57 0,8 12,3 67,2 94,0 Alla fonder i rekommenderade utbudet är tillgängliga hos via direktsparande, IPS och fondförsäkring om inget annat anges. 1) Fonden tillgänglig endast via fondförsäkringar 2) Fonden tillgänglig för premiepension, individuellt pensionssparande (IPS), investeringssparkonto (ISK), vissa avtalspensioner och direktsparande. Ej valbar i Friplan, Privat Pensionsförsäkring och Kapitalförsäkring. Externa fonder (SEK) Morningstars rating Andelskurs Andelskurs Avkastning, % 1 månad år 5 år Alfred Berg Ryssland **** 349,78-5,7-8,3-20,9 30,7 BlackRock Dynamic Diversified Growth 116,07-0,5 3,0 - - BlackRock Emerging Europe A *** 792,43-4,5 0,4-13,2 20,3 BlackRock European A **** 891,03-3,5 2,1 33,4 50,0 BlackRock Latin America Fund A2 *** 532,94 2,8 17,8-10,1 12,2 BlackRock World Mining A2 USD ** 335,95 5,2 14,9-36,3-11,8 BlueBay Emerging Market Select Bond Fund 1250,20-0,8 5,0 5,9 - BlueBay Investment Grade Bond Fund 1537,03 0,3 4,9 23,8 38,0 Catella Reavinstfond *** 347,52-2,9 9,2 46,7 94,0 DNB Realräntefond **** 110,61 1,5 6,0 8,4 20,3 DNB Renewable Energy *** 866,84-5,8 16,3 17,9 3,2 East Capital Rysslandsfonden *** 1040,35-7,7-13,8-28,3 27,8 East Capital Östeuropafonden **** 32,57-4,0-5,2-19,9 18,5 Enter Pension 1060,73-1, **** 1108,12 0,5 2,3 10,4 17,0 Enter Sverige ** 1746,15-3,6 6,6 32,6 79,3 Fidelity America Fund ***** 55,86 0,7 14,1 74,8 95,2 Fidelity Asian Special Situations **** 259,02 4,0 15,7 19,9 47,3 Fidelity China Focus Fund **** 330,32 8,9 10,0 14,4 14,3 Fidelity EMEA Fund ***** 102,76 0,6 5,7 14,8 51,5 Fidelity European Aggressive Fund ** 139,10-6,1 3,5 32,2 47,0 Fidelity Focus Fund **** 355,46 0,3 9,9 42,6 67,1 Fidelity Health Care Fund *** 159,85-0,1 15,8 68,7 85,6 Fidelity India Focus Fund **** 237,79 1,9 34,5 13,5 43,7 Fidelity Japan Advantage **** 1661,63 1,5 4,7 18,0 26,5 FIM BRIC+ ** 108,84 3,7 10,9-5,1 4,7 FIM Russia Small Cap * 30,53-6,7-9,7-54,9-21,4 GAM Star China Equity USD ***** 166,14 8,4 11,5 35,9 75,0 JPM Africa Equity A AccUSD **** 90,32 3,7 15,5 28,4 61,0 JPM Brazil Equity Fund *** 56,53 1,3 15,9-20,4-4,1 JPM US Small Cap Growth *** 133,18-4,4-3,6 42,5 92,0 Lannebo Mixfond **** 16,92-1,3 5,0 27,6 60,1 Lannebo Pension 103,49-2, Lannebo Småbolag **** 52,12-3,6 11,9 62,7 132,4 Lannebo Sverige ** 24,02-2,4 11,8 50,1 91,5 Lynx Dynamic 1 **** 104,73 3,5 1,6 7,0 12,9 Macquarie Asia New Stars 161,64 5,0 16,8 - - Neuberger Berman High Yield Bond Fund 125,96-2,5 1,9 24,6 - Parvest Environment EUR **** 1268,03-1,6 5,4 41,4 43,9 PIMCO Investment Grade 10,50-0,2 5,3 - - PIMCO Unconstrained Bond 108,96-0,3 2,2 - - SEB Asset Selection SEK Lux 154,43-2,1 5,0 6,2 13,9 SEB Etisk fond **** 11,48 1,6 14,7 51,2 70,3 SEB Europa Småbolag **** 42,86-4,1 9,6 57,2 95,0 SEB Nordenfond *** 19,49-2,2 14,4 44,5 65,1 SEK **** 1284,54-0,5 10,6 40,2 69,5 Kon-Tiki SEK ***** 729,83 0,7 10,8 13,8 49,2 123,65 1,1 2,5 22,4 - Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på utvecklingen på världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad för fonderna finns att tillgå på ditt lokala länsförsäkringsbolag, hos din försäkringsmäklare eller på lansforsakringar.se. Ansvarig utgivare: Anna Öster, Redaktör: Olof Daneskog, Prenumerera på Sparutsikter via e-post Skaffa en kostnadsfri e-postprenumeration av s finansiella nyhetsbrev Sparutsikter genom att fylla i din e-postadress på lansforsakringar.se/sparutsikter LF utg 33 Citat lansforsakringar.se

bland annat ökade riskvikter för bolån från 15 till 25 procent. Detta balanserar därmed den väntade reporäntesänkningen i sommar.

bland annat ökade riskvikter för bolån från 15 till 25 procent. Detta balanserar därmed den väntade reporäntesänkningen i sommar. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 juni 2014 Konjunktur och marknad: Svensk inhemsk efterfrågan fortsätter vara draglok för ekonomin 1,9 procent i BNP-tillväxt fortsätter att hålla

Läs mer

Dystra siffror men signaler går åt rätt håll

Dystra siffror men signaler går åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 september 2014 Konjunktur och marknad: Dystra siffror men signaler går åt rätt håll Problematisk geopolitik och fransk regeringskris. Framåtblickande

Läs mer

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så.

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2014 Konjunktur och marknad: Turbulenta marknader, men i verkligheten tar man ett steg i taget Under september såg vi kraftiga korrigeringar

Läs mer

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 December 2014 Konjunktur och marknad: Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar I USA fortsätter vi se en stabilisering

Läs mer

Optimismen är stark trots stora problem

Optimismen är stark trots stora problem Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 maj 2015 Konjunktur och marknad: Eurozonen har lagt i en ny växel Sista månaden med dålig data? Under april har vi återigen sett datautfall från

Läs mer

I USA ser vi brus i december men ekonomin fortsätter åt rätt håll

I USA ser vi brus i december men ekonomin fortsätter åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2015 Konjunktur och marknad: December med inflation i fokus Under december har vi sett den politiska oron eskalera igen i Grekland inför

Läs mer

Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu

Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2014 Konjunktur och marknad: Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu Riksbanken sänkte som väntat sin styrränta med

Läs mer

Oron för Grekland tillfälligt borta och ECB drar igång sedelpressarna

Oron för Grekland tillfälligt borta och ECB drar igång sedelpressarna Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2015 Konjunktur och marknad: Inflation i fokus Janet Yellen balanserar förväntningar på en första höjning av Fed Funds I vittnesmålet inför

Läs mer

Sparutsikter. Skrämselhicka för global tillväxt. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Skrämselhicka för global tillväxt. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 1 maj 2013 Konjunktur och marknad: Skrämselhicka för global tillväxt lågkonjunktur Den senaste månaden har bjudit på ekonomisk statistik som fått

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Öppet dygnet runt STOCKHOLM 08-21 03 20 GÖTEBORG 031-80 08 70 MALMÖ 040-23 03 88 Upprepa ett meddelande * Bryta en funktion 9# Avsluta samtalet

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under oktober månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN PP PENSIONS FONDTORG Med vårt fondtorg vill vi skapa de bästa förutsättningarna för dig

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Bra avkastningar överlag i maj

Bra avkastningar överlag i maj Månadsöversikt juni 2014 6.6.2014 Bra avkastningar överlag i maj Bra statistik från USA, delvis även från Europa Goda nyheter från Kina, ekonomin ser ut att ha stabiliserats, stigande aktivitet På tillväxtmarknaderna

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

noga utvalda fonder till lägre avgifter

noga utvalda fonder till lägre avgifter PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1 Så här fungerar vårt fondtorg.

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Det enkla och trygga fondvalet till pension

Det enkla och trygga fondvalet till pension Det enkla och trygga fondvalet till pension Nya fonder skräddarsydda för pensionssparande Nu lanserar vi tillsammans med tre fondbolag nya fonder som är skräddarsydda för pensionssparande. Syftet är att

Läs mer

Granskade förvaltare och fonder

Granskade förvaltare och fonder Granskade förvaltare och fonder Alecta Första AP-fonden Andra AP-fonden Tredje AP-fonden Fjärde AP-fonden Sjunde AP-fonden AMF Fonder AB Danske Bank Folksam Folksam LO Fond Alectas innehavslista Första

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Investerum. Pensionsutredning för XXXXX XXXXXXX. Personnummer xxxx-xx-xx Arbetsgivare Företaget AB. Investerum Rådgivare Assistent Sida 1 (5)

Investerum. Pensionsutredning för XXXXX XXXXXXX. Personnummer xxxx-xx-xx Arbetsgivare Företaget AB. Investerum Rådgivare Assistent Sida 1 (5) Investerum Tel: Pensionsutredning för XXXXX XXXXXXX Skapad 2014-10-16 Personnummer xxxx-xx-xx Arbetsgivare Företaget AB Investerum Rådgivare Assistent Sida 1 (5) Namn: XXXXX XXXXXXX Företaget AB Lön: 45

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 215-2-4 Fondsparandets fördelning 214 Utmärkande för 214 var att hushållen främst nettosparade i fonder via investeringssparkonto, 51 miljarder. Hushållens övriga fondsparande via premiepensionen, förvaltarregistrerat

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Nu har det, efter att vi gjort sommaruppehåll i juli, gått cirka två månader sedan vår förra marknadsanalys. För två månader sedan låg fokus på de stora prisfallen på många av världens

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Som väl alla vet vid det här laget valde den amerikanska centralbanken, FED, att låta sin styrränta vara oförändrad vid mötet i september. Marknadsprissättningen före mötet var cirka 30 procents sannolikhet

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Sammanfattning... 3. Navexas Marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6. Räntemarknaden... 7 USA... 8. Europa...

Sammanfattning... 3. Navexas Marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6. Räntemarknaden... 7 USA... 8. Europa... Augusti 2014 Innehåll Sammanfattning... 3 Navexas Marknadssyn... 4 Fondfokuslistan... 5 Internationella aktieindex... 6 Räntemarknaden... 7 USA... 8 Europa... 9 Ryssland... 10 Argentina... 11 DISCLAIMER.

Läs mer

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver.

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Innehåll. Obligo Marknadssyn. November 2014 O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R 2 0 1 4 S I D 1

Innehåll. Obligo Marknadssyn. November 2014 O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R 2 0 1 4 S I D 1 Innehåll Obligo Marknadssyn November 2014 O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R 2 0 1 4 S I D 1 Innehåll Höjdpunkter... 3 Obligos Marknadssyn... 4 Fondfokuslistan... 5 Internationella aktieindex...

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Sedan vår förra marknadsanalys har Stockholmsbörsen stigit med lite drygt tre procent (inklusive utdelningar) och marknadsräntorna har fallit med cirka 20 punkter både på korta och långa

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Fondförändringar Skandia Link vår 2013

Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Uppdaterad version 2013-03-13 Skandia har gjort en omfattande översyn av vilka fonder som ska ingå i det utvärderade utbudet på fondplattformen. Totalt åker 18 fonder

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Vi har beslutat oss för att ändra utformningen av vår marknadsanalys något. Istället för att, som tidigare, göra en genomgång av de större geografiska regionerna; USA, Europa och Asien

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under september månad OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR / SEK Guld / SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High Yield-index) (Jefferies

Läs mer