Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris"

Transkript

1 Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 augusti 2014 Konjunktur och marknad: Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris Juli har präglats av geopolitisk osäkerhet i Mellanöstern och Ukraina, höjda tonlägen mot Ryssland, kris i portugisiska banken Espirito Santo, konkursförhandlingar med Argentina och förhållandevis tunna lager av råolja. Trots detta har vi sett fallande oljepriser och ett fallande guldpris en utveckling som traditionellt antytt en värld med minskade risker. Samlade signaler har under juli antytt att den amerikanska ekonomin utvecklats i linje med förväntan. BNP-siffror för andra kvartalet överraskade med 4 procents tillväxt i årstakt jämfört med förväntningar på 3 procent. Värt att notera är dock att 1,7 procentenheter utgjordes av lageruppbyggnad vilket över tid är närmast ett nollsummespel. Man bör ha i åtanke att första kvartalet överraskade kraftigt på nedsidan vad gäller ekonomisk tillväxt. Nettot av året så här långt blir därmed en utveckling i linje med våra förväntningar. PMI (inköpschefsindex) för juni nådde högsta nivån på över fyra år. Indexet drevs upp främst av produktion, orderböcker och nyanställningar. En bidragande orsak till den upplevda ljusningen i den amerikanska ekonomin har varit den energiboom som landet upplever. UTVECKLING FEBRUARI JULI Nya metoder har tillåtit extraktion av tidigare otillgängliga tillgångar av olja och gas vilket har gjort USA till världens främsta energiproducent. Flera oljeproducerade länder utanför OPEC har sett sin produktionskapacitet öka. Man har även haft en återhämtad offshore-produktion efter driftbortfallet från BP-katastrofen 2010 och översynen av offshoreanläggningar som följde. Vi ser det som en rimlig förklaring att allt detta innebär ny produktion utanför OPECs påverkan, i geopolitiskt säkra områden med små risker för driftsstörningar. Kanske bidrar detta till marknadens lugn, trots oroligheter. Fortsatt tillväxt i Europa trots läget i Ukraina Tyskt industri-pmi (inköpschefsindex) sjönk marginellt till 52 vilket antyder fortsatt tillväxt. I Spanien såg man en ökning till 54,6. Man har även kunnat se stark tillväxt i den spanska byggsektorn men vissa bedömare menar att detta främst gäller spanska byggbolag som utför arbeten i utlandet. De kraftiga ekonomiska spridningseffekterna som man ofta får av byggsektorn uteblir då naturligtvis. Landets regering har dock höjt sin BNP-prognos för 2014 med 0,3 procentenheter till 1,5 procent och till 2 procent för I Frankrike ökade PMI-index mer än väntat till 48,2 dock andra månaden i rad under 50-strecket vilket innebär avtagande tillväxt. För hela det sammansatta euroområdet hamnade industri-pmi på 51,8 en blygsam nedgång från 52,2 i maj. Inflationen för juni var på 0,5 procent, oförändrat från maj. Eventuellt kan ekonomin och inflationen få marginell hjälp framöver av euroförsvagningen vi såg under juli. Det återstår dock att se hur tillväxten kommer påverkas av sanktionerna med EU och USA på ena sidan och Ryssland på andra. Ett antal länder inom EU har väsentliga handelsförbindelser med Ryssland. Effekterna är utan tvivel kraftigast för rysk tillväxt men i detta känsliga läge med svag inhemsk efterfrågan, hög arbetslöshet och låg utlåning kommer det göra avtryck även i Europa. Räntorna håller sig låga trots krisande banker Oro kring den finansiella stabiliteten i Europa spred sig under juli efter att kreditvärdigheten hos den portugisiska banken Espirito Santo ifrågasattes. Detta blev ett uppvaknande som Fortsättning sid 2 Räntor Svensk lång 1,67% 10-årig statsobligation Under månaden 3 punkter Hittills i år 82 punkter Svensk kort 0,21% 90 dgr statsskuldväxel Under månaden 30 punkter Hittills i år 52 punkter Valutor USD/SEK 6, öre Hittills i år +47 öre EUR/SEK 9, öre Hittills i år +40 öre 100 JPY/SEK 6, öre Hittills i år +62 öre EUR/USD 1,34 2 cent Hittills i år 4 cent GBP/SEK 11, öre Hittills i år +95 öre Aktier Utvecklingen anges i lokal valuta Stockholm 2,0% OMXS, Hittills i år +3,9% London 1,0% FTSE, Hittills i år 1,1% New York 1,5% Dow Jones, Hittills i år 0% Nasdaq 0,6% Nasdaq, Hittills i år +5,0% Tokyo +1,1% Topix, Hittills i år 2,0% Källa: Macrobond

2 påminde om att den tillväxt och återhämtning euroområdet uppvisat står på en bräcklig grund. Oron klingade av efter att Portugals centralbank sagt att banken inte är i behov av extra finansiering. Spåren i Portugals statsräntor är att svängningarna ökat något. Det är centralbankernas värld och då förblir räntor låga. Svensk inflation överträffade Riksbankens förväntningar Till skillnad från den amerikanska tillväxten för andra kvartalet överaskade Sverige något på nedsidan med 1,9 procent jämfört med andra kvartalet Det var fortsatt hushållen som stod för tillväxten, även om det var i något lägre tempo än förväntat. Det ska sägas att detta är ett snabbestimat och således något osäkrare. Räntebeskedet från Riksbanken i början av juli markerade tydligt att den låga inflationen är deras överordnade mål. Inflationssiffrorna (KPI) i juni visade sig vara högre än Riksbankens senaste prognos med en årstakt på +0,2 procent, upp från -0,2 procent i maj. Den underliggande inflationen, KPIF som är Riksbankens föredragna mått uppmättes till 0,8 procent och överträffade därmed Riksbankens prognos på 0,6 procent. Det är dock fortsatt långt till målet på 2 procent. Kinesisk tillväxt över förväntan Kinas tillväxt under det andra kvartalet uppmättes till 7,5 procent i årstakt, en tiondel högre än de 7,4 procenten det första kvartalet som också var vad marknaden hade förväntat sig. Regeringens tillväxtmål för hela 2014 är just 7,5 procent och Kinas premiärminister, Li Keqiang, sa att Kinas ekonomi är stabil och att de kan behålla sin medelhöga till höga tillväxttakt, dock kommer ekonomin vara pressad en tid framöver och att åtgärder måste vidtas för att sänka företagens finansieringskostnader. Anna Öster, chefekonom Fördelning per Asien 1,9% ( ) Tillväxtmarknad 3,5% (4,6) Europa 6,4% (4,6) Nordamerika 13,8% (16,0) Sverige 29,4% (19,4) Japan 1,9% (4,6) t 1,1% (1,3) Räntebärande 42,3% (49,5) Läs mer om våra fondandelsfonder på lansforsakringar.se/fonder AKTUELLT På vår webbplats hittar du alltid senaste nytt för din ekonomi, läget på finansmarknaderna och om fonderna i vårt utbud. Läs mer på lansforsakringar.se/aktuellt Våra bankräntor (%) Privat Ränta Sparkonto 0,10 Privatkonto 0,00 Aktielikvidkonto 0,10 Fasträntekonto 3 mån 1,05 Fasträntekonto 6 mån 1,45 Fasträntekonto 1 år 1,30 Fasträntekonto 2 år 1,50 Fasträntekonto 5 år 2,05 Företag Ränta Placeringskonto Företag 0,10 Rörelsekonto Lantbruk 0,00 Placeringskonto Lantbruk 0,10 Skogskonto 1,55 (beskattningsår efter 2004) Våra boräntor (%) Bindningstid Ränta Rörlig ränta 3 mån 2,41 1 år 2,44 2 år 2,51 3 år 2,60 4 år 2,94 5 år 3,63 7 år 3,78 10 år 3,89 STRUKTURERADE PLACERINGAR PLACERINGSFÖRSLAG FONDER FASTRÄNTEKONTO Aktuella strukturerade placeringar hos. Läs mer på lansforsakringar.se/kapitalskydd. Ta del av våra spar och placeringsförslag för fondsparande enkla, bekväma och aktiva förslag. Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Fasträntekonto är en säker sparform där du vet hur mycket du får efter periodens slut. Se aktuella räntor på lansforsakringar.se

3 Aktier, räntor, valuta och bostad Våra prognoser på 12 månaders sikt Aktier Svenska korta räntor Svenska långa räntor De senaste åren har aktiemarknaden inte tagit ett enda steg utan att centralbankerna haft ett avgörande inflytande på kursutvecklingen. Nyligen varnade centralbankernas centralbank, Bank for International Settlements, för att vägen till normalisering av penningpolitiken kan bli skumpig. I oktober förväntas den amerikanska centralbanken upphöra med sina kvantitativa lättnader och under våren nästa år förväntas de börja höja räntan. Den extraordinära penningpolitiken i USA går mot sitt slut och vi räknar därför med större kurssvängningar framöver. I USA har företagen valt att utnyttja den låga kostnaden för att låna pengar till att köpa tillbaka aktier. Dessa återköp har varit den huvudsakliga drivkraften bakom uppgången på börsen de senaste åren. Bolag med hög återköpsandel har i år dock börjat tappa mot index, en signal om att återköp av dyra amerikanska aktier inte längre är att föredra. Istället ser vi potential i Europa, Japan och på vissa tillväxtmarknader där vi föredrar Asien. De korta marknadsräntorna sjönk kraftigt under juli till följd av Riksbankens stora räntesänkning i början av månaden. Den låga räntan är också en effekt av att Riksbanken sänkte sin prognos för reporäntan med närmare en procentenhet nästa år och förväntar sig att börja höja räntan först i slutet av nästa år. Den kraftiga räntesänkningen är en följd av den mycket låga inflationen i Sverige som ligger runt 0 procent vilket är långt från Riksbankens inflationsmål på 2 procent. En annan orsak till sänkningen är den lätta penningpolitiken i eurozonen där europeiska centralbanken indikerat att de ska hålla räntan låg länge och genomföra kvantitativa lättnader för att få fart på tillväxten. Om Sverige skulle ha för stor räntedifferens mot Europa riskerar kronan att bli för stark vilket missgynnar de svenska exportföretagen som redan kämpar med relativt svag efterfrågan. Kronan försvagades efter räntebeskedet vilket också kan bidra till att få upp inflationen något genom högre importpriser. Den löpande avkastningen i korta räntefonder har nu sjunkit ytterligare och ligger under 0,5 procent. Detta är en historiskt mycket låg avkastning och vi förväntar oss att den ligger kvar på denna nivå det närmaste året. Däremot gynnas de som lånar med rörlig ränta vilket ökar hushållens köpkraft. Eftersom Riksbanken är bekymrad för de svenska hushållens skuldsättning, uppmanade Riksbanken politikerna att införa åtgärder som hindrar en alltför snabb ökning av skuldnivåerna. De långa marknadsräntorna sjönk under juli månad i kölvattnet av Riksbankens räntesänkning och sjunkande räntor i Europa. Den svenska 10-årsräntan sjönk till 1,63 procent vilket är cirka en halv procent över rekordnivån som uppnåddes I Tyskland sjönk 10-årsräntan till nya rekordnivån 1,12 procent till följd av förväntningar på mer lättnader från ECB och nya bankproblem i Portugal. Den ökade konflikten med Ryssland har också bidragit till den låga räntan eftersom nya sanktioner förväntas påverka handeln negativt vilket kan leda till lägre tillväxt i både Ryssland och Europa. Centralbankspolitiken i Sverige och Europa i kombination med den ökade geopolitiska risken leder till att vår förväntade ränteuppgång skjuts något på framtiden. I USA, som brukar leda räntecykeln, är konjunkturen dock stabil och med en sjunkande arbetslöshet ligger räntehöjningscykeln närmare, med den första höjningen runt nästa sommar. För att vi ska få en bredare global uppgång i räntorna krävs dock att både tillväxten och inflationen överraskar positivt på global basis och då även i tillväxtmarknaderna. Den löpande avkastningen i långa räntefonder ligger nu under 1 procent, vilket är en låg kompensation för den ökade risken i längre löptider. Vi anser fortsatt att man kan minska andelen långa räntefonder mot räntefonder med variabel löptid. För att öka den löpande avkastningen i placeringarna kan man ha företagskrediter då vi anser att den underliggande kreditmiljön är fortsatt god. Svenska börsen och världsindex Räntor SPARUTSIKTER VIA E-POST Fler nyheter kring privatekonomi och läget på finansmarknaderna hittar du på lansforsakringar.se/aktuellt. Där kan du även anmäla dig till en e-postprenumeration av Sparutsikter. 10 1/1 31/1 28/2 Svenska börsen 31/3 30/4 Världsindex 31/5 30/6 31/ Svensk lång ränta Svensk kort ränta Svenska kronan Den svenska kronan försvagades relativt kraftigt efter Riksbankens räntesänkning i början på juli. Orsaken till detta är att räntedifferensen mot euroländerna och USA minskade då Riksbanken även sänkte sin reporänteprognos för nästa år kraftigt. En svagare krona är något som Riksbanken indirekt eftersträvar då det kan hjälpa till att lyfta inflationen genom högre importpriser men även ge skjuts åt svenska exportföretag som tappat konkurrenskraft av den tidigare starka kronan. Vi förväntar oss att kronan försvagas ytterligare något mot dollarn då den amerikanska ekonomin visar på fortsatt styrka och att räntehöjningscykeln ligger närmare än i Europa. En ökad geopolitisk oro brukar vanligtvis också stärka den amerikanska dollarn samtidigt som den svenska kronan brukar försvagas. Nu ser den fundamentala situationen bättre ut för Sverige med bytesbalansöverskott och stabila statsfinanser. Därför ser vi inte en ytterligare försvagning mot euron där oron ökat för stresstesterna i banksystemet och påverkan av sanktionerna mot Ryssland. En ökad osäkerhet kring riksdagsvalet i september och regeringsbildningen därefter kan dock leda till en tillfälligt svagare krona i början av hösten. Valuta Euro/SEK USD/SEK Bostad Efter Riksbankens oväntat stora sänkning av reporäntan ligger nu de längre bindningstiderna på historiskt låga nivåer. Under sommaren har bolåneräntan på samtliga bindningstider fortsatt att sänkas i takt med att marknadsräntorna har sjunkit. Bindningstider upp till 4 år ligger idag under 3 procent och 5 års bindningstid ligger på lite drygt 3 procent. Jämfört med tremånaders bindningstid är skillnaden inte särskilt stor. Sannolikt kommer tremånaders bolåneränta ligga lågt under det närmaste året innan den stegvis åter börja stiga medan de längre bindningstiderna inleder höjningarna tidigare. Räntenivån har varit låg under en lång period och det är lätt att vänja sig vid det. Även om större räntehöjningar dröjer är det klokt att räkna på vad olika räntehöjningar innebär för hushållet och efter det fatta beslut om hur man bäst hanterar bolånen framöver.

4 Spar- och placeringsförslag Aktiva placeringsförslag fonder Lägre risk Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i respektive fond. När du sprider sparandet på flera fonder minskar den totala risken i sparandet. Högre risk Aktiv Defensiv (Mycket låg risk) Aktiv Stabil (Låg risk) Aktiv Balans (Medelrisk) Företagsobligation Norden BlueBay Investment Grade Bond Fund 35% Lång Räntefond Företagsobligation Norden BlackRock Dynamic Diversified Growth 25% BlueBay Emerging Market Select Bond BlackRock Dynamic Diversified Growth 35% Företagsobligation Norden PIMCO Unconstrained Bond Aktiv Tillväxt (Hög risk) Aktiv Potential (Mycket hög risk) Utveckling placeringsförslag (%) BlackRock Dynamic Diversified Growth Life fond 25% BlueBay Emerging Market Select Bond Parvest Environment Macquarie Asia New Stars Japanfond BlueBay Emerging Market Select Bond Parvest Environment Aktiv 1 månad Hittills i år Aktiv Defensiv 0,1 2,3 Aktiv Stabil 0 1,9 Aktiv Balans 0,3 2,5 Aktiv Tillväxt 0,9 4,7 Aktiv Potential 1,1 5,6 Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Snabba enkla sparförslaget Risk Sparhorisont 0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år Över 10 år Låg Kontosparande Kontosparande Försiktig Medel Kontosparande Försiktig Hög Kontosparande Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

5 Spar- och placeringsförslag Bekväma placeringsförslag fonder Lägre risk Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i respektive fond. När du sprider sparandet på flera fonder minskar den totala risken i sparandet. Högre risk Bekväm Defensiv (Mycket låg risk) Bekväm Stabil (Låg risk) Bekväm Balans (Medelrisk) Life 50% Aktiv Life Enter Return Lannebo Mixfond Bekväm Tillväxt (Hög risk) Kon-Tiki Aktiv 25% Enter Return Bekväm Potential (Mycket hög risk) Kon-Tiki Aktiv 40% Utveckling placeringsförslag (%) 1 månad Hittills i år Bekväm Defensiv 0,1 1,4 Bekväm Stabil 0 3,4 Bekväm Balans 0,3 4,1 Bekväm Tillväxt 0,4 7,1 Bekväm Potential 0,5 8,7 Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Placeringsförslag med strukturerade placeringar och fonder Defensiv Stabil Balans Life a storbolag Trygghet (strukturerad placering) 50% a Storbolag Tillväxt (Strukturerad placering) Life Enter Return a Storbolag Tillväxt (Strukturerad placering) Lannebo Mixfond Tillväxt Potential Skagen Kon-Tiki Skagen a Storbolag Tillväxt (Strukturerad placering) Aktiv Skagen Kon-Tiki Skagen Aktiv a Storbolag Tillväxt (Strukturerad placering)

6 s fondutbud s fonder (SEK) Fondnamn Morningstars rating Avkastning, % 1 månad år 5 år Fondnamn Aktiv Kreditfond 73,11 0,3 0,2 4,8-4,5 Asienfond *** 98,53 4,7 15,4 8,8 31,1 Bekväm Pension 107,11-0, Europa Aktiv *** 342,31-1,2 11,2 37,1 43,4 Europa Index *** 144,27-2,4 8,1 37,8 47,9 Fastighetsfond 1976,09-1,3 23,0 57,1 184, ,97-0,6 4,4 5,0 - Företagsobligation Norden 103,15 0,2 3,2 - - Försiktig ** 119,74 0,1 4,9 15,4 30,5 Index 284,02 0,4 9,3 47,8 56,9 Aktiv **** 123,54 0,2 11,6 - - Japanfond *** 69,61 1,9 7,0 23,5 21,8 101,48 0,1 1,0 - - Kort Räntefond ** 104,75 0,2 0,6 4,6 6,3 Lång Räntefond *** 153,26 0,8 4,2 11,9 19,0 *** 110,35-0,4 8,1 29,9 43,0 Pension **** 151,54 0,3 7,1 27,0 37,0 Pension **** 153,83 0,3 7,5 28,4 41,0 Pension **** 158,54 0,2 9,2 34,4 50,4 Pension **** 166,98 0,1 10,6 39,9 56,2 Pension **** 164,67 0,1 10,6 39,8 56,2 Pension **** 86,83 0,1 10,6 39,7 56,0 Pension **** 86,58 0,1 10,6 39,7 55,9 Pension *** 103,11 0,1 10,6 39,8 55,6 Småbolag Sverige ** 449,00-4,1 16,9 46,1 110,3 Statsobligationsfond ** 11,30 0,6 3,7 8,0 14,5 Sverige & Världen *** 29,34-0,7 10,4 36,6 47,5 Sverige Aktiv *** 957,62-2,5 6,2 35,2 81,5 Sverige Index *** 216,48-1,4 7,0 41,5 83,0 Teknologifond *** 256,33 3,7 12,1-2,3 22,4 Tillväxtmarknad Aktiv ** 103,40 3, Trygghetsfond ** 300,07-0,3 8,1 27,0 34,6 USA Aktiv **** 204,12 0,9 12,0 66,4 83,6 USA Index **** 183,57 0,8 12,3 67,2 94,0 Alla fonder i rekommenderade utbudet är tillgängliga hos via direktsparande, IPS och fondförsäkring om inget annat anges. 1) Fonden tillgänglig endast via fondförsäkringar 2) Fonden tillgänglig för premiepension, individuellt pensionssparande (IPS), investeringssparkonto (ISK), vissa avtalspensioner och direktsparande. Ej valbar i Friplan, Privat Pensionsförsäkring och Kapitalförsäkring. Externa fonder (SEK) Morningstars rating Andelskurs Andelskurs Avkastning, % 1 månad år 5 år Alfred Berg Ryssland **** 349,78-5,7-8,3-20,9 30,7 BlackRock Dynamic Diversified Growth 116,07-0,5 3,0 - - BlackRock Emerging Europe A *** 792,43-4,5 0,4-13,2 20,3 BlackRock European A **** 891,03-3,5 2,1 33,4 50,0 BlackRock Latin America Fund A2 *** 532,94 2,8 17,8-10,1 12,2 BlackRock World Mining A2 USD ** 335,95 5,2 14,9-36,3-11,8 BlueBay Emerging Market Select Bond Fund 1250,20-0,8 5,0 5,9 - BlueBay Investment Grade Bond Fund 1537,03 0,3 4,9 23,8 38,0 Catella Reavinstfond *** 347,52-2,9 9,2 46,7 94,0 DNB Realräntefond **** 110,61 1,5 6,0 8,4 20,3 DNB Renewable Energy *** 866,84-5,8 16,3 17,9 3,2 East Capital Rysslandsfonden *** 1040,35-7,7-13,8-28,3 27,8 East Capital Östeuropafonden **** 32,57-4,0-5,2-19,9 18,5 Enter Pension 1060,73-1, **** 1108,12 0,5 2,3 10,4 17,0 Enter Sverige ** 1746,15-3,6 6,6 32,6 79,3 Fidelity America Fund ***** 55,86 0,7 14,1 74,8 95,2 Fidelity Asian Special Situations **** 259,02 4,0 15,7 19,9 47,3 Fidelity China Focus Fund **** 330,32 8,9 10,0 14,4 14,3 Fidelity EMEA Fund ***** 102,76 0,6 5,7 14,8 51,5 Fidelity European Aggressive Fund ** 139,10-6,1 3,5 32,2 47,0 Fidelity Focus Fund **** 355,46 0,3 9,9 42,6 67,1 Fidelity Health Care Fund *** 159,85-0,1 15,8 68,7 85,6 Fidelity India Focus Fund **** 237,79 1,9 34,5 13,5 43,7 Fidelity Japan Advantage **** 1661,63 1,5 4,7 18,0 26,5 FIM BRIC+ ** 108,84 3,7 10,9-5,1 4,7 FIM Russia Small Cap * 30,53-6,7-9,7-54,9-21,4 GAM Star China Equity USD ***** 166,14 8,4 11,5 35,9 75,0 JPM Africa Equity A AccUSD **** 90,32 3,7 15,5 28,4 61,0 JPM Brazil Equity Fund *** 56,53 1,3 15,9-20,4-4,1 JPM US Small Cap Growth *** 133,18-4,4-3,6 42,5 92,0 Lannebo Mixfond **** 16,92-1,3 5,0 27,6 60,1 Lannebo Pension 103,49-2, Lannebo Småbolag **** 52,12-3,6 11,9 62,7 132,4 Lannebo Sverige ** 24,02-2,4 11,8 50,1 91,5 Lynx Dynamic 1 **** 104,73 3,5 1,6 7,0 12,9 Macquarie Asia New Stars 161,64 5,0 16,8 - - Neuberger Berman High Yield Bond Fund 125,96-2,5 1,9 24,6 - Parvest Environment EUR **** 1268,03-1,6 5,4 41,4 43,9 PIMCO Investment Grade 10,50-0,2 5,3 - - PIMCO Unconstrained Bond 108,96-0,3 2,2 - - SEB Asset Selection SEK Lux 154,43-2,1 5,0 6,2 13,9 SEB Etisk fond **** 11,48 1,6 14,7 51,2 70,3 SEB Europa Småbolag **** 42,86-4,1 9,6 57,2 95,0 SEB Nordenfond *** 19,49-2,2 14,4 44,5 65,1 SEK **** 1284,54-0,5 10,6 40,2 69,5 Kon-Tiki SEK ***** 729,83 0,7 10,8 13,8 49,2 123,65 1,1 2,5 22,4 - Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på utvecklingen på världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad för fonderna finns att tillgå på ditt lokala länsförsäkringsbolag, hos din försäkringsmäklare eller på lansforsakringar.se. Ansvarig utgivare: Anna Öster, Redaktör: Olof Daneskog, Prenumerera på Sparutsikter via e-post Skaffa en kostnadsfri e-postprenumeration av s finansiella nyhetsbrev Sparutsikter genom att fylla i din e-postadress på lansforsakringar.se/sparutsikter LF utg 33 Citat lansforsakringar.se

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så.

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2014 Konjunktur och marknad: Turbulenta marknader, men i verkligheten tar man ett steg i taget Under september såg vi kraftiga korrigeringar

Läs mer

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 December 2014 Konjunktur och marknad: Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar I USA fortsätter vi se en stabilisering

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Huvudpunkter... 3. Agastis marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6 USA... 7. Europa... 8. Tyskland...

Huvudpunkter... 3. Agastis marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6 USA... 7. Europa... 8. Tyskland... September 2014 Höjdpunkter Huvudpunkter... 3 Agastis marknadssyn... 4 Fondfokuslistan... 5 Internationella aktieindex... 6 USA... 7 Europa... 8 Tyskland... 9 Frankrike... 10 Norge... 11 Sverige... 12 Ryssland...

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Mars 2015

MARKNADSINSIKT. Mars 2015 MARKNADSINSIKT Mars 2015 Aktiemarknaden fortsätter sin starka trend och bara i år har stockholmsbörsen nu stigit med drygt 15 procent. Efter en exceptionellt stark börsuppgång väljer vi nu att vikta ned

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

Lu net före rapportstormen

Lu net före rapportstormen Marknadsbrev september 2010 Lu net före rapportstormen September har varit en tämligen lugn börsmånad. Börsen har pekat stadigt uppåt och tråkiga ekonomiska nyheter har vi till stor del sluppit under månaden.

Läs mer

"Köp till sillen och sälj till kräftorna"?

Köp till sillen och sälj till kräftorna? juni "Köp till sillen och sälj till kräftorna"? Då var den här, sommaren. På midsommarafton dukas det upp med färskpotatis och sill över hela landet. Vi går förvisso mot mörkare tider redan då, men sommaren,

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer