Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris"

Transkript

1 Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 augusti 2014 Konjunktur och marknad: Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris Juli har präglats av geopolitisk osäkerhet i Mellanöstern och Ukraina, höjda tonlägen mot Ryssland, kris i portugisiska banken Espirito Santo, konkursförhandlingar med Argentina och förhållandevis tunna lager av råolja. Trots detta har vi sett fallande oljepriser och ett fallande guldpris en utveckling som traditionellt antytt en värld med minskade risker. Samlade signaler har under juli antytt att den amerikanska ekonomin utvecklats i linje med förväntan. BNP-siffror för andra kvartalet överraskade med 4 procents tillväxt i årstakt jämfört med förväntningar på 3 procent. Värt att notera är dock att 1,7 procentenheter utgjordes av lageruppbyggnad vilket över tid är närmast ett nollsummespel. Man bör ha i åtanke att första kvartalet överraskade kraftigt på nedsidan vad gäller ekonomisk tillväxt. Nettot av året så här långt blir därmed en utveckling i linje med våra förväntningar. PMI (inköpschefsindex) för juni nådde högsta nivån på över fyra år. Indexet drevs upp främst av produktion, orderböcker och nyanställningar. En bidragande orsak till den upplevda ljusningen i den amerikanska ekonomin har varit den energiboom som landet upplever. UTVECKLING FEBRUARI JULI Nya metoder har tillåtit extraktion av tidigare otillgängliga tillgångar av olja och gas vilket har gjort USA till världens främsta energiproducent. Flera oljeproducerade länder utanför OPEC har sett sin produktionskapacitet öka. Man har även haft en återhämtad offshore-produktion efter driftbortfallet från BP-katastrofen 2010 och översynen av offshoreanläggningar som följde. Vi ser det som en rimlig förklaring att allt detta innebär ny produktion utanför OPECs påverkan, i geopolitiskt säkra områden med små risker för driftsstörningar. Kanske bidrar detta till marknadens lugn, trots oroligheter. Fortsatt tillväxt i Europa trots läget i Ukraina Tyskt industri-pmi (inköpschefsindex) sjönk marginellt till 52 vilket antyder fortsatt tillväxt. I Spanien såg man en ökning till 54,6. Man har även kunnat se stark tillväxt i den spanska byggsektorn men vissa bedömare menar att detta främst gäller spanska byggbolag som utför arbeten i utlandet. De kraftiga ekonomiska spridningseffekterna som man ofta får av byggsektorn uteblir då naturligtvis. Landets regering har dock höjt sin BNP-prognos för 2014 med 0,3 procentenheter till 1,5 procent och till 2 procent för I Frankrike ökade PMI-index mer än väntat till 48,2 dock andra månaden i rad under 50-strecket vilket innebär avtagande tillväxt. För hela det sammansatta euroområdet hamnade industri-pmi på 51,8 en blygsam nedgång från 52,2 i maj. Inflationen för juni var på 0,5 procent, oförändrat från maj. Eventuellt kan ekonomin och inflationen få marginell hjälp framöver av euroförsvagningen vi såg under juli. Det återstår dock att se hur tillväxten kommer påverkas av sanktionerna med EU och USA på ena sidan och Ryssland på andra. Ett antal länder inom EU har väsentliga handelsförbindelser med Ryssland. Effekterna är utan tvivel kraftigast för rysk tillväxt men i detta känsliga läge med svag inhemsk efterfrågan, hög arbetslöshet och låg utlåning kommer det göra avtryck även i Europa. Räntorna håller sig låga trots krisande banker Oro kring den finansiella stabiliteten i Europa spred sig under juli efter att kreditvärdigheten hos den portugisiska banken Espirito Santo ifrågasattes. Detta blev ett uppvaknande som Fortsättning sid 2 Räntor Svensk lång 1,67% 10-årig statsobligation Under månaden 3 punkter Hittills i år 82 punkter Svensk kort 0,21% 90 dgr statsskuldväxel Under månaden 30 punkter Hittills i år 52 punkter Valutor USD/SEK 6, öre Hittills i år +47 öre EUR/SEK 9, öre Hittills i år +40 öre 100 JPY/SEK 6, öre Hittills i år +62 öre EUR/USD 1,34 2 cent Hittills i år 4 cent GBP/SEK 11, öre Hittills i år +95 öre Aktier Utvecklingen anges i lokal valuta Stockholm 2,0% OMXS, Hittills i år +3,9% London 1,0% FTSE, Hittills i år 1,1% New York 1,5% Dow Jones, Hittills i år 0% Nasdaq 0,6% Nasdaq, Hittills i år +5,0% Tokyo +1,1% Topix, Hittills i år 2,0% Källa: Macrobond

2 påminde om att den tillväxt och återhämtning euroområdet uppvisat står på en bräcklig grund. Oron klingade av efter att Portugals centralbank sagt att banken inte är i behov av extra finansiering. Spåren i Portugals statsräntor är att svängningarna ökat något. Det är centralbankernas värld och då förblir räntor låga. Svensk inflation överträffade Riksbankens förväntningar Till skillnad från den amerikanska tillväxten för andra kvartalet överaskade Sverige något på nedsidan med 1,9 procent jämfört med andra kvartalet Det var fortsatt hushållen som stod för tillväxten, även om det var i något lägre tempo än förväntat. Det ska sägas att detta är ett snabbestimat och således något osäkrare. Räntebeskedet från Riksbanken i början av juli markerade tydligt att den låga inflationen är deras överordnade mål. Inflationssiffrorna (KPI) i juni visade sig vara högre än Riksbankens senaste prognos med en årstakt på +0,2 procent, upp från -0,2 procent i maj. Den underliggande inflationen, KPIF som är Riksbankens föredragna mått uppmättes till 0,8 procent och överträffade därmed Riksbankens prognos på 0,6 procent. Det är dock fortsatt långt till målet på 2 procent. Kinesisk tillväxt över förväntan Kinas tillväxt under det andra kvartalet uppmättes till 7,5 procent i årstakt, en tiondel högre än de 7,4 procenten det första kvartalet som också var vad marknaden hade förväntat sig. Regeringens tillväxtmål för hela 2014 är just 7,5 procent och Kinas premiärminister, Li Keqiang, sa att Kinas ekonomi är stabil och att de kan behålla sin medelhöga till höga tillväxttakt, dock kommer ekonomin vara pressad en tid framöver och att åtgärder måste vidtas för att sänka företagens finansieringskostnader. Anna Öster, chefekonom Fördelning per Asien 1,9% ( ) Tillväxtmarknad 3,5% (4,6) Europa 6,4% (4,6) Nordamerika 13,8% (16,0) Sverige 29,4% (19,4) Japan 1,9% (4,6) t 1,1% (1,3) Räntebärande 42,3% (49,5) Läs mer om våra fondandelsfonder på lansforsakringar.se/fonder AKTUELLT På vår webbplats hittar du alltid senaste nytt för din ekonomi, läget på finansmarknaderna och om fonderna i vårt utbud. Läs mer på lansforsakringar.se/aktuellt Våra bankräntor (%) Privat Ränta Sparkonto 0,10 Privatkonto 0,00 Aktielikvidkonto 0,10 Fasträntekonto 3 mån 1,05 Fasträntekonto 6 mån 1,45 Fasträntekonto 1 år 1,30 Fasträntekonto 2 år 1,50 Fasträntekonto 5 år 2,05 Företag Ränta Placeringskonto Företag 0,10 Rörelsekonto Lantbruk 0,00 Placeringskonto Lantbruk 0,10 Skogskonto 1,55 (beskattningsår efter 2004) Våra boräntor (%) Bindningstid Ränta Rörlig ränta 3 mån 2,41 1 år 2,44 2 år 2,51 3 år 2,60 4 år 2,94 5 år 3,63 7 år 3,78 10 år 3,89 STRUKTURERADE PLACERINGAR PLACERINGSFÖRSLAG FONDER FASTRÄNTEKONTO Aktuella strukturerade placeringar hos. Läs mer på lansforsakringar.se/kapitalskydd. Ta del av våra spar och placeringsförslag för fondsparande enkla, bekväma och aktiva förslag. Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Fasträntekonto är en säker sparform där du vet hur mycket du får efter periodens slut. Se aktuella räntor på lansforsakringar.se

3 Aktier, räntor, valuta och bostad Våra prognoser på 12 månaders sikt Aktier Svenska korta räntor Svenska långa räntor De senaste åren har aktiemarknaden inte tagit ett enda steg utan att centralbankerna haft ett avgörande inflytande på kursutvecklingen. Nyligen varnade centralbankernas centralbank, Bank for International Settlements, för att vägen till normalisering av penningpolitiken kan bli skumpig. I oktober förväntas den amerikanska centralbanken upphöra med sina kvantitativa lättnader och under våren nästa år förväntas de börja höja räntan. Den extraordinära penningpolitiken i USA går mot sitt slut och vi räknar därför med större kurssvängningar framöver. I USA har företagen valt att utnyttja den låga kostnaden för att låna pengar till att köpa tillbaka aktier. Dessa återköp har varit den huvudsakliga drivkraften bakom uppgången på börsen de senaste åren. Bolag med hög återköpsandel har i år dock börjat tappa mot index, en signal om att återköp av dyra amerikanska aktier inte längre är att föredra. Istället ser vi potential i Europa, Japan och på vissa tillväxtmarknader där vi föredrar Asien. De korta marknadsräntorna sjönk kraftigt under juli till följd av Riksbankens stora räntesänkning i början av månaden. Den låga räntan är också en effekt av att Riksbanken sänkte sin prognos för reporäntan med närmare en procentenhet nästa år och förväntar sig att börja höja räntan först i slutet av nästa år. Den kraftiga räntesänkningen är en följd av den mycket låga inflationen i Sverige som ligger runt 0 procent vilket är långt från Riksbankens inflationsmål på 2 procent. En annan orsak till sänkningen är den lätta penningpolitiken i eurozonen där europeiska centralbanken indikerat att de ska hålla räntan låg länge och genomföra kvantitativa lättnader för att få fart på tillväxten. Om Sverige skulle ha för stor räntedifferens mot Europa riskerar kronan att bli för stark vilket missgynnar de svenska exportföretagen som redan kämpar med relativt svag efterfrågan. Kronan försvagades efter räntebeskedet vilket också kan bidra till att få upp inflationen något genom högre importpriser. Den löpande avkastningen i korta räntefonder har nu sjunkit ytterligare och ligger under 0,5 procent. Detta är en historiskt mycket låg avkastning och vi förväntar oss att den ligger kvar på denna nivå det närmaste året. Däremot gynnas de som lånar med rörlig ränta vilket ökar hushållens köpkraft. Eftersom Riksbanken är bekymrad för de svenska hushållens skuldsättning, uppmanade Riksbanken politikerna att införa åtgärder som hindrar en alltför snabb ökning av skuldnivåerna. De långa marknadsräntorna sjönk under juli månad i kölvattnet av Riksbankens räntesänkning och sjunkande räntor i Europa. Den svenska 10-årsräntan sjönk till 1,63 procent vilket är cirka en halv procent över rekordnivån som uppnåddes I Tyskland sjönk 10-årsräntan till nya rekordnivån 1,12 procent till följd av förväntningar på mer lättnader från ECB och nya bankproblem i Portugal. Den ökade konflikten med Ryssland har också bidragit till den låga räntan eftersom nya sanktioner förväntas påverka handeln negativt vilket kan leda till lägre tillväxt i både Ryssland och Europa. Centralbankspolitiken i Sverige och Europa i kombination med den ökade geopolitiska risken leder till att vår förväntade ränteuppgång skjuts något på framtiden. I USA, som brukar leda räntecykeln, är konjunkturen dock stabil och med en sjunkande arbetslöshet ligger räntehöjningscykeln närmare, med den första höjningen runt nästa sommar. För att vi ska få en bredare global uppgång i räntorna krävs dock att både tillväxten och inflationen överraskar positivt på global basis och då även i tillväxtmarknaderna. Den löpande avkastningen i långa räntefonder ligger nu under 1 procent, vilket är en låg kompensation för den ökade risken i längre löptider. Vi anser fortsatt att man kan minska andelen långa räntefonder mot räntefonder med variabel löptid. För att öka den löpande avkastningen i placeringarna kan man ha företagskrediter då vi anser att den underliggande kreditmiljön är fortsatt god. Svenska börsen och världsindex Räntor SPARUTSIKTER VIA E-POST Fler nyheter kring privatekonomi och läget på finansmarknaderna hittar du på lansforsakringar.se/aktuellt. Där kan du även anmäla dig till en e-postprenumeration av Sparutsikter. 10 1/1 31/1 28/2 Svenska börsen 31/3 30/4 Världsindex 31/5 30/6 31/ Svensk lång ränta Svensk kort ränta Svenska kronan Den svenska kronan försvagades relativt kraftigt efter Riksbankens räntesänkning i början på juli. Orsaken till detta är att räntedifferensen mot euroländerna och USA minskade då Riksbanken även sänkte sin reporänteprognos för nästa år kraftigt. En svagare krona är något som Riksbanken indirekt eftersträvar då det kan hjälpa till att lyfta inflationen genom högre importpriser men även ge skjuts åt svenska exportföretag som tappat konkurrenskraft av den tidigare starka kronan. Vi förväntar oss att kronan försvagas ytterligare något mot dollarn då den amerikanska ekonomin visar på fortsatt styrka och att räntehöjningscykeln ligger närmare än i Europa. En ökad geopolitisk oro brukar vanligtvis också stärka den amerikanska dollarn samtidigt som den svenska kronan brukar försvagas. Nu ser den fundamentala situationen bättre ut för Sverige med bytesbalansöverskott och stabila statsfinanser. Därför ser vi inte en ytterligare försvagning mot euron där oron ökat för stresstesterna i banksystemet och påverkan av sanktionerna mot Ryssland. En ökad osäkerhet kring riksdagsvalet i september och regeringsbildningen därefter kan dock leda till en tillfälligt svagare krona i början av hösten. Valuta Euro/SEK USD/SEK Bostad Efter Riksbankens oväntat stora sänkning av reporäntan ligger nu de längre bindningstiderna på historiskt låga nivåer. Under sommaren har bolåneräntan på samtliga bindningstider fortsatt att sänkas i takt med att marknadsräntorna har sjunkit. Bindningstider upp till 4 år ligger idag under 3 procent och 5 års bindningstid ligger på lite drygt 3 procent. Jämfört med tremånaders bindningstid är skillnaden inte särskilt stor. Sannolikt kommer tremånaders bolåneränta ligga lågt under det närmaste året innan den stegvis åter börja stiga medan de längre bindningstiderna inleder höjningarna tidigare. Räntenivån har varit låg under en lång period och det är lätt att vänja sig vid det. Även om större räntehöjningar dröjer är det klokt att räkna på vad olika räntehöjningar innebär för hushållet och efter det fatta beslut om hur man bäst hanterar bolånen framöver.

4 Spar- och placeringsförslag Aktiva placeringsförslag fonder Lägre risk Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i respektive fond. När du sprider sparandet på flera fonder minskar den totala risken i sparandet. Högre risk Aktiv Defensiv (Mycket låg risk) Aktiv Stabil (Låg risk) Aktiv Balans (Medelrisk) Företagsobligation Norden BlueBay Investment Grade Bond Fund 35% Lång Räntefond Företagsobligation Norden BlackRock Dynamic Diversified Growth 25% BlueBay Emerging Market Select Bond BlackRock Dynamic Diversified Growth 35% Företagsobligation Norden PIMCO Unconstrained Bond Aktiv Tillväxt (Hög risk) Aktiv Potential (Mycket hög risk) Utveckling placeringsförslag (%) BlackRock Dynamic Diversified Growth Life fond 25% BlueBay Emerging Market Select Bond Parvest Environment Macquarie Asia New Stars Japanfond BlueBay Emerging Market Select Bond Parvest Environment Aktiv 1 månad Hittills i år Aktiv Defensiv 0,1 2,3 Aktiv Stabil 0 1,9 Aktiv Balans 0,3 2,5 Aktiv Tillväxt 0,9 4,7 Aktiv Potential 1,1 5,6 Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Snabba enkla sparförslaget Risk Sparhorisont 0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år Över 10 år Låg Kontosparande Kontosparande Försiktig Medel Kontosparande Försiktig Hög Kontosparande Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

5 Spar- och placeringsförslag Bekväma placeringsförslag fonder Lägre risk Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i respektive fond. När du sprider sparandet på flera fonder minskar den totala risken i sparandet. Högre risk Bekväm Defensiv (Mycket låg risk) Bekväm Stabil (Låg risk) Bekväm Balans (Medelrisk) Life 50% Aktiv Life Enter Return Lannebo Mixfond Bekväm Tillväxt (Hög risk) Kon-Tiki Aktiv 25% Enter Return Bekväm Potential (Mycket hög risk) Kon-Tiki Aktiv 40% Utveckling placeringsförslag (%) 1 månad Hittills i år Bekväm Defensiv 0,1 1,4 Bekväm Stabil 0 3,4 Bekväm Balans 0,3 4,1 Bekväm Tillväxt 0,4 7,1 Bekväm Potential 0,5 8,7 Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Placeringsförslag med strukturerade placeringar och fonder Defensiv Stabil Balans Life a storbolag Trygghet (strukturerad placering) 50% a Storbolag Tillväxt (Strukturerad placering) Life Enter Return a Storbolag Tillväxt (Strukturerad placering) Lannebo Mixfond Tillväxt Potential Skagen Kon-Tiki Skagen a Storbolag Tillväxt (Strukturerad placering) Aktiv Skagen Kon-Tiki Skagen Aktiv a Storbolag Tillväxt (Strukturerad placering)

6 s fondutbud s fonder (SEK) Fondnamn Morningstars rating Avkastning, % 1 månad år 5 år Fondnamn Aktiv Kreditfond 73,11 0,3 0,2 4,8-4,5 Asienfond *** 98,53 4,7 15,4 8,8 31,1 Bekväm Pension 107,11-0, Europa Aktiv *** 342,31-1,2 11,2 37,1 43,4 Europa Index *** 144,27-2,4 8,1 37,8 47,9 Fastighetsfond 1976,09-1,3 23,0 57,1 184, ,97-0,6 4,4 5,0 - Företagsobligation Norden 103,15 0,2 3,2 - - Försiktig ** 119,74 0,1 4,9 15,4 30,5 Index 284,02 0,4 9,3 47,8 56,9 Aktiv **** 123,54 0,2 11,6 - - Japanfond *** 69,61 1,9 7,0 23,5 21,8 101,48 0,1 1,0 - - Kort Räntefond ** 104,75 0,2 0,6 4,6 6,3 Lång Räntefond *** 153,26 0,8 4,2 11,9 19,0 *** 110,35-0,4 8,1 29,9 43,0 Pension **** 151,54 0,3 7,1 27,0 37,0 Pension **** 153,83 0,3 7,5 28,4 41,0 Pension **** 158,54 0,2 9,2 34,4 50,4 Pension **** 166,98 0,1 10,6 39,9 56,2 Pension **** 164,67 0,1 10,6 39,8 56,2 Pension **** 86,83 0,1 10,6 39,7 56,0 Pension **** 86,58 0,1 10,6 39,7 55,9 Pension *** 103,11 0,1 10,6 39,8 55,6 Småbolag Sverige ** 449,00-4,1 16,9 46,1 110,3 Statsobligationsfond ** 11,30 0,6 3,7 8,0 14,5 Sverige & Världen *** 29,34-0,7 10,4 36,6 47,5 Sverige Aktiv *** 957,62-2,5 6,2 35,2 81,5 Sverige Index *** 216,48-1,4 7,0 41,5 83,0 Teknologifond *** 256,33 3,7 12,1-2,3 22,4 Tillväxtmarknad Aktiv ** 103,40 3, Trygghetsfond ** 300,07-0,3 8,1 27,0 34,6 USA Aktiv **** 204,12 0,9 12,0 66,4 83,6 USA Index **** 183,57 0,8 12,3 67,2 94,0 Alla fonder i rekommenderade utbudet är tillgängliga hos via direktsparande, IPS och fondförsäkring om inget annat anges. 1) Fonden tillgänglig endast via fondförsäkringar 2) Fonden tillgänglig för premiepension, individuellt pensionssparande (IPS), investeringssparkonto (ISK), vissa avtalspensioner och direktsparande. Ej valbar i Friplan, Privat Pensionsförsäkring och Kapitalförsäkring. Externa fonder (SEK) Morningstars rating Andelskurs Andelskurs Avkastning, % 1 månad år 5 år Alfred Berg Ryssland **** 349,78-5,7-8,3-20,9 30,7 BlackRock Dynamic Diversified Growth 116,07-0,5 3,0 - - BlackRock Emerging Europe A *** 792,43-4,5 0,4-13,2 20,3 BlackRock European A **** 891,03-3,5 2,1 33,4 50,0 BlackRock Latin America Fund A2 *** 532,94 2,8 17,8-10,1 12,2 BlackRock World Mining A2 USD ** 335,95 5,2 14,9-36,3-11,8 BlueBay Emerging Market Select Bond Fund 1250,20-0,8 5,0 5,9 - BlueBay Investment Grade Bond Fund 1537,03 0,3 4,9 23,8 38,0 Catella Reavinstfond *** 347,52-2,9 9,2 46,7 94,0 DNB Realräntefond **** 110,61 1,5 6,0 8,4 20,3 DNB Renewable Energy *** 866,84-5,8 16,3 17,9 3,2 East Capital Rysslandsfonden *** 1040,35-7,7-13,8-28,3 27,8 East Capital Östeuropafonden **** 32,57-4,0-5,2-19,9 18,5 Enter Pension 1060,73-1, **** 1108,12 0,5 2,3 10,4 17,0 Enter Sverige ** 1746,15-3,6 6,6 32,6 79,3 Fidelity America Fund ***** 55,86 0,7 14,1 74,8 95,2 Fidelity Asian Special Situations **** 259,02 4,0 15,7 19,9 47,3 Fidelity China Focus Fund **** 330,32 8,9 10,0 14,4 14,3 Fidelity EMEA Fund ***** 102,76 0,6 5,7 14,8 51,5 Fidelity European Aggressive Fund ** 139,10-6,1 3,5 32,2 47,0 Fidelity Focus Fund **** 355,46 0,3 9,9 42,6 67,1 Fidelity Health Care Fund *** 159,85-0,1 15,8 68,7 85,6 Fidelity India Focus Fund **** 237,79 1,9 34,5 13,5 43,7 Fidelity Japan Advantage **** 1661,63 1,5 4,7 18,0 26,5 FIM BRIC+ ** 108,84 3,7 10,9-5,1 4,7 FIM Russia Small Cap * 30,53-6,7-9,7-54,9-21,4 GAM Star China Equity USD ***** 166,14 8,4 11,5 35,9 75,0 JPM Africa Equity A AccUSD **** 90,32 3,7 15,5 28,4 61,0 JPM Brazil Equity Fund *** 56,53 1,3 15,9-20,4-4,1 JPM US Small Cap Growth *** 133,18-4,4-3,6 42,5 92,0 Lannebo Mixfond **** 16,92-1,3 5,0 27,6 60,1 Lannebo Pension 103,49-2, Lannebo Småbolag **** 52,12-3,6 11,9 62,7 132,4 Lannebo Sverige ** 24,02-2,4 11,8 50,1 91,5 Lynx Dynamic 1 **** 104,73 3,5 1,6 7,0 12,9 Macquarie Asia New Stars 161,64 5,0 16,8 - - Neuberger Berman High Yield Bond Fund 125,96-2,5 1,9 24,6 - Parvest Environment EUR **** 1268,03-1,6 5,4 41,4 43,9 PIMCO Investment Grade 10,50-0,2 5,3 - - PIMCO Unconstrained Bond 108,96-0,3 2,2 - - SEB Asset Selection SEK Lux 154,43-2,1 5,0 6,2 13,9 SEB Etisk fond **** 11,48 1,6 14,7 51,2 70,3 SEB Europa Småbolag **** 42,86-4,1 9,6 57,2 95,0 SEB Nordenfond *** 19,49-2,2 14,4 44,5 65,1 SEK **** 1284,54-0,5 10,6 40,2 69,5 Kon-Tiki SEK ***** 729,83 0,7 10,8 13,8 49,2 123,65 1,1 2,5 22,4 - Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på utvecklingen på världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad för fonderna finns att tillgå på ditt lokala länsförsäkringsbolag, hos din försäkringsmäklare eller på lansforsakringar.se. Ansvarig utgivare: Anna Öster, Redaktör: Olof Daneskog, Prenumerera på Sparutsikter via e-post Skaffa en kostnadsfri e-postprenumeration av s finansiella nyhetsbrev Sparutsikter genom att fylla i din e-postadress på lansforsakringar.se/sparutsikter LF utg 33 Citat lansforsakringar.se

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2014 Konjunktur och marknad: Spänt läge i Ukraina Situationen i Ukraina är allvarlig ur många perspektiv. Det är svårt att se framför sig

Läs mer

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 december 2013 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas

Läs mer

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds. Oro på tillväxtmarknader

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds. Oro på tillväxtmarknader Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2014 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbankens avtrappning inleds Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) beslutade

Läs mer

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2015 Konjunktur och marknad: Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen I USA är ekonomin i grund och botten stark Den amerikanska arbetsmarknaden

Läs mer

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2016 Konjunktur och marknad: Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Vår bedömning är sedan tidigare att den globala återhämtningen

Läs mer

bland annat ökade riskvikter för bolån från 15 till 25 procent. Detta balanserar därmed den väntade reporäntesänkningen i sommar.

bland annat ökade riskvikter för bolån från 15 till 25 procent. Detta balanserar därmed den väntade reporäntesänkningen i sommar. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 juni 2014 Konjunktur och marknad: Svensk inhemsk efterfrågan fortsätter vara draglok för ekonomin 1,9 procent i BNP-tillväxt fortsätter att hålla

Läs mer

Dystra siffror men signaler går åt rätt håll

Dystra siffror men signaler går åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 september 2014 Konjunktur och marknad: Dystra siffror men signaler går åt rätt håll Problematisk geopolitik och fransk regeringskris. Framåtblickande

Läs mer

Budgetdiskussion och skuldtaksproblematik i USA

Budgetdiskussion och skuldtaksproblematik i USA Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2013 Konjunktur och marknad: Budgetdiskussion och skuldtaksproblematik i USA Budgetdiskussionen i USA drog ut på tiden och när parterna

Läs mer

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så.

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2014 Konjunktur och marknad: Turbulenta marknader, men i verkligheten tar man ett steg i taget Under september såg vi kraftiga korrigeringar

Läs mer

Inflation och räntehöjningar på gång i USA. Men Riksbanken kommer krävas på mer

Inflation och räntehöjningar på gång i USA. Men Riksbanken kommer krävas på mer Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2016 Konjunktur och marknad: Inflation och räntehöjningar på gång i USA Sverige ökad konkurrenskraft med låga löneavtal Både sysselsättning

Läs mer

Lite olika riktningar men på sikt åt rätt håll

Lite olika riktningar men på sikt åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 oktober 2014 Konjunktur och marknad: Lite olika riktningar men på sikt åt rätt håll Europa kommer ha det fortsatt tufft ur ett historiskt perspektiv,

Läs mer

Optimismen är stark trots stora problem

Optimismen är stark trots stora problem Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 maj 2015 Konjunktur och marknad: Eurozonen har lagt i en ny växel Sista månaden med dålig data? Under april har vi återigen sett datautfall från

Läs mer

ning. Med en normalisering av arbetsmarknaden, ett stigande inflations- och lönetryck tror vi att FED kommer höja styrräntan i september.

ning. Med en normalisering av arbetsmarknaden, ett stigande inflations- och lönetryck tror vi att FED kommer höja styrräntan i september. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 juni 2015 Konjunktur och marknad: USA, Europa och Sverige starka medan Kina bromsar in Fortsatt starkt USA trots svagt första kvartal Amerikansk

Läs mer

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 December 2014 Konjunktur och marknad: Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar I USA fortsätter vi se en stabilisering

Läs mer

2014 blir nog ett bra år för USA trots allt

2014 blir nog ett bra år för USA trots allt Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2014 Konjunktur och marknad: 2014 blir nog ett bra år för USA trots allt 2014 blir nog ett bra år för USA trots allt Vi fortsätter att

Läs mer

I USA ser vi brus i december men ekonomin fortsätter åt rätt håll

I USA ser vi brus i december men ekonomin fortsätter åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2015 Konjunktur och marknad: December med inflation i fokus Under december har vi sett den politiska oron eskalera igen i Grekland inför

Läs mer

Oron för Grekland tillfälligt borta och ECB drar igång sedelpressarna

Oron för Grekland tillfälligt borta och ECB drar igång sedelpressarna Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2015 Konjunktur och marknad: Inflation i fokus Janet Yellen balanserar förväntningar på en första höjning av Fed Funds I vittnesmålet inför

Läs mer

I januari visade centralbankerna att de står kvar på huvudscenen

I januari visade centralbankerna att de står kvar på huvudscenen Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2015 Konjunktur och marknad: I januari visade centralbankerna att de står kvar på huvudscenen Växer gapet mellan USA och världen? Sedan

Läs mer

Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu

Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2014 Konjunktur och marknad: Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu Riksbanken sänkte som väntat sin styrränta med

Läs mer

Eurozonen fortsatt förbättring och mer stimulans

Eurozonen fortsatt förbättring och mer stimulans Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2015 Konjunktur och marknad: Fortsatt expansiv penningpolitik Vår bedömning kvarstår att den globala återhämtningen fortsätter under

Läs mer

Även i Sverige har inflationen intagit huvudscenen.

Även i Sverige har inflationen intagit huvudscenen. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 maj 2014 Konjunktur och marknad: Inflationen har vuxit från anonym statist till knepig frontfigur Efter krisen 2008 är det svårt att veta hur

Läs mer

Sparutsikter. Augusti med Kina i fokus. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Augusti med Kina i fokus. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 september 2015 Konjunktur och marknad: Augusti med Kina i fokus USA Under augusti har USA fortsatt att uppvisa tecken på en förbättrad konjunktur,

Läs mer

Amerikanska centralbanken i fortsatt fokus

Amerikanska centralbanken i fortsatt fokus Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 september 2013 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbanken i fortsatt fokus Amerikansk ekonomi fortsätter att förbättras, BNP för kvartal

Läs mer

Sparutsikter. Skrämselhicka för global tillväxt. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Skrämselhicka för global tillväxt. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 1 maj 2013 Konjunktur och marknad: Skrämselhicka för global tillväxt lågkonjunktur Den senaste månaden har bjudit på ekonomisk statistik som fått

Läs mer

Grekiskt ja till stödpaket och börsfall i Kina. Goda chanser för ett tredje räddningspaket

Grekiskt ja till stödpaket och börsfall i Kina. Goda chanser för ett tredje räddningspaket Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 augusti 2015 Konjunktur och marknad: Grekiskt ja till stödpaket och börsfall i Kina USA återigen i marschfart Data som kom in under juli fortsatte

Läs mer

Eurozonen stabil återhämtning, men mer stimulans väntas

Eurozonen stabil återhämtning, men mer stimulans väntas Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 december 2015 Konjunktur och marknad: ECB fortsätter stimulera Ökad offentlig konsumtion stärker svensk tillväxt Till följd av den kraftiga ökningen

Läs mer

Eurozonen växer och tyska valresultatet lugnar

Eurozonen växer och tyska valresultatet lugnar Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 oktober 2013 Konjunktur och marknad: Den amerikanska centralbanken fortsätter sin expansiva politik Den amerikanska centralbanken (Fed) fortsätter

Läs mer

Riksbanken flaggar för valutainterventioner

Riksbanken flaggar för valutainterventioner Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2016 Konjunktur och marknad: Riksbanken flaggar för valutainterventioner Svensk ekonomi stark men Riksbanken kan tvingas sänka mer ändå

Läs mer

Eurozonen går enligt plan med låg men pålitlig tillväxt

Eurozonen går enligt plan med låg men pålitlig tillväxt Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2016 Konjunktur och marknad: Inflationen fortsätter att gäcka Sverige lönerörelsen avslutas och högkonjunkturen börjar Sysselsättningen

Läs mer

USA:s centralbank lämnar styrräntan oförändrad. Europa tuffar på men med viss oro för en allt för svag euro

USA:s centralbank lämnar styrräntan oförändrad. Europa tuffar på men med viss oro för en allt för svag euro Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 oktober 2015 Konjunktur och marknad: USA:s centralbank lämnar styrräntan oförändrad USA oförändrad ränta på mötet i september men sannolikt en

Läs mer

Osäkerhet efter amerikanskt centralbankprotokoll och italienskt valresultat

Osäkerhet efter amerikanskt centralbankprotokoll och italienskt valresultat Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 1 mars 2013 Konjunktur och marknad: Osäkerhet efter amerikanskt centralbankprotokoll och italienskt valresultat USA kort skrämselhicka i marknaden

Läs mer

Stark svensk ekonomi men inflationen allt för svag

Stark svensk ekonomi men inflationen allt för svag Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 oktober 2016 Konjunktur och marknad: Stark svensk ekonomi men inflationen allt för svag Sverige Den svenska ekonomin befinner sig nu i, eller

Läs mer

Fortsatt global återhämtning trots Brexit-oro

Fortsatt global återhämtning trots Brexit-oro Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 augusti 2016 Konjunktur och marknad: Fortsatt global återhämtning trots Brexit-oro Sverige oförändrad konjunktur och hack i bostadsmarknaden

Läs mer

börja strama åt penningpolitiken när man når en arbetslöshetsnivå på 6,5 procentenheter.

börja strama åt penningpolitiken när man når en arbetslöshetsnivå på 6,5 procentenheter. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 1 februari 2013 Konjunktur och marknad: Tvärnit i USA, nu prövas den globala konjunkturen på allvar USA fortsatt ohållbar budgetsituation Den amerikanska

Läs mer

Stark ekonomi trumfar politisk oro

Stark ekonomi trumfar politisk oro Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 maj 2017 Stark ekonomi trumfar politisk oro Prenumerera på Nyhetsbrevet Sparutsikter via e-post. Läs mer på / sparutsikter Konjunktur och marknad Sverige

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2016-06-15 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Bättre på kort sikt men sämre på lång USA bestämmer takten i världsekonomin

Bättre på kort sikt men sämre på lång USA bestämmer takten i världsekonomin Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 1 januari 2013 Konjunktur och marknad: Bättre på kort sikt men sämre på lång USA bestämmer takten i världsekonomin Liksom många hade förutspått

Läs mer

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 16 januari 2017

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 16 januari 2017 Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 16 januari 2017 Året som gått och inför 2017 Prenumerera på Nyhetsbrevet Sparutsikter via e-post. Läs mer på / sparutsikter Konjunktur och marknad

Läs mer

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 15 november 2016

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 15 november 2016 Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2016 Stark konjunktur men svag inflation ger vaksam Riksbank Prenumerera på Nyhetsbrevet Sparutsikter via e-post. Läs mer på / sparutsikter

Läs mer

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 15 december Fortsatt svag inflation ger förlängda stödköp

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 15 december Fortsatt svag inflation ger förlängda stödköp Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 december 2016 Fortsatt svag inflation ger förlängda stödköp Prenumerera på Nyhetsbrevet Sparutsikter via e-post. Läs mer på / sparutsikter Konjunktur

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Förvarsprovision Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % före kl 15:00 FI39

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg 1 2 3 4 5 6 Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK,

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

MÅNADSBREV OKTOBER, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV OKTOBER, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV OKTOBER, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Under oktober utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 3 %, detta tack vare en kraftig försvagning av svenska kronan. Stockholmsbörsen

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Vårt utbud av rekommenderade fonder april 2016

Vårt utbud av rekommenderade fonder april 2016 LÄNSFÖRSÄKRINGARS FONDUTBUD Vårt utbud av rekommenderade fonder april 2016 Alfred Berg BlackRock Blue Bay BNP Paribas Lynx Dynamic Catella er DNB East Capital Enter Fidelity FIM GAM J.P. Morgan Lannebo

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

SEB Aktiesparfond USA 2,

SEB Aktiesparfond USA 2, Fondhandel 2017: SEB:s Sverigeregistrerade fonder En fond är stängd för handel när: Mer än 30% av fondens värdepapper är placerade på en marknad vars börs är stängd och/eller det land där fonden är registrerad

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING Under januari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) negativt och sjönk med -1,7 % i svenska kronor. Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

PRISLISTA - FONDUTBUD

PRISLISTA - FONDUTBUD PRISLISTA - FONDUTBUD Nedan visas de fonder som Nord Fondkommission för närvarande erbjuder genom rådgivningsplattformen. Utöver dessa har vi dessutom tillgång till fler än 50 000 fonder på MFEXs plattform.

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Senaste nytt. September 2016

Senaste nytt. September 2016 Sida 1 av 5 Senaste nytt September 2016 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer