I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så."

Transkript

1 Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2014 Konjunktur och marknad: Turbulenta marknader, men i verkligheten tar man ett steg i taget Under september såg vi kraftiga korrigeringar på världens börser, fallande räntor och stigande riskpremier. I den riktiga världen ser vi dock en utveckling som är betydligt mindre dramatisk. Europa, fortsatt dystert men inte så händelserikt Vi har sett marknader dyka för att snabbt återhämta sig. Under oktober kom signaler som i sig kan tolkas som dramatiska. Tyska exportsiffror för augusti publicerades och visade ett fall på 5,8 procent. Vid ett något vidgat perspektiv finner man dock att julisiffran var så stark att den satte tyskt exportrekord och trenden för 2014 är positiv För stor del av övriga Europa har man länge varit på det klara med att export inte är något att räkna med, givet flera länders svaga konkurrenskraft. Trots det och trots svag produktionsutveckling sedan krisen ser man fler människor i jobb tack vare försiktigt växande inhemsk efterfrågan. Jobb ger ökade inkomster och ökad konsumtion. Givet fallande oljepriser som i sin tur leder till billigare bensin, skapas ytterligare lite utrymme i konsumenternas plånböcker. Där- OKTOBER UTVECKLING FEBRUARI för har vi endast justerat prognoserna marginellt för tillväxten, från ungefär en procent till strax under en procent för Vår ursprungliga prognos var något mer pessimistisk än många övriga bedömare. Det är små steg framåt i Europa och så kommer det fortsätta att vara. De underliggande problemen ligger i kraftigt försvagad konkurrenskraft och hämmande skuldsättning. Ur en sådan problematik finns ingen smärtfri väg. Det ställer krav på politisk integritet i större utsträckning än vad man ännu sett i de hårdast drabbade länderna inom Euro-samarbetet. I detta perspektiv är det kluvet hur man väljer att se på den fallande trenden för euron som vi sett under Det kan underlätta för regionen att komma till rätta med sin konkurrenskraft och svaga inflation. Det kan dock även innebära en möjlighet att skjuta avgörande strukturella reformer ytterligare på framtiden. I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så. Rubriker om en höstkris i Europa tillsammans med enskilda svaga handelssiffror för den amerikanska ekonomin fick marknader att falla kraftigt även i USA. Ser man till helheten ser dock den amerikanska ekonomin ut att förbättras i god takt. JOLTS mäter antal lediga platser. Under oktober publicerades den högsta siffran på 13 år. Man kunde även notera att det förefaller svårare att finna lämpliga kandidater. Detta bekymmer är dock inte på några historiska rekordnivåer. Det antyder att jobbutbudet kan fortsätta att växa ett tag till innan matchningsproblematiken blir hämmande för företag och tillväxt Vi förväntar oss att ekonomin utöver positiv jobbtillväxt även kommer finna visst stöd framöver av lägre olje- och bensinpriser. Skifferolja och skiffergas har drastiskt minskat importbehovet av energi. Det är april 2012 som den blåa grafen vänder uppåt. Ett trendskifte som även syns i amerikanska investeringssiffror. För investeringar har vi under 2014 även sett ytterligare en acceleration. Det talar för ökad framtidstro bland amerikanska bolag samt för en ökad bredd och uthållighet i amerikansk tillväxt. Fortsättning sid 2 Räntor Svensk lång 1,18% 10-årig statsobligation Under månaden 31 punkter Hittills i år 131 punkter Svensk kort 0,05% 90 dgr statsskuldväxel Under månaden 13 punkter Hittills i år 68 punkter Valutor USD/SEK 7, öre Hittills i år +97 öre EUR/SEK 9, öre Hittills i år +42 öre 100 JPY/SEK 6,60 +3 öre Hittills i år +46 öre EUR/USD 1,25 1 cent Hittills i år 13 cent GBP/SEK 11,76 +8 öre Hittills i år +114 öre Aktier Utvecklingen anges i lokal valuta Stockholm +1,5% OMXS, Hittills i år +7,2% London 1,2% FTSE, Hittills i år 3,0% New York +2,0% Dow Jones, Hittills i år +4,9% Nasdaq +3,1% Nasdaq, Hittills i år +10,9% Tokyo +1,2% Topix, Hittills i år +2,4% Källa: Macrobond

2 Sverige: deflation och räntesänkning men fler jobb på 5 år I Sverige överraskade inflationen för september månad med att vara -0,4 procent. En överraskning som ledde till en sänkning av reporäntan till 0,0 procent i oktober. I sig signalerar räntepolitiken krisnivåer för svensk ekonomi. Verkligheten ser dock annorlunda ut. I Sverige har man under de senaste 12 månaderna skapat ytterligare arbetstillfällen. Just arbetstillfällen är grunden i ekonomin och förutsättningen för en långsiktig tillväxt. Under 2009 när räntan var nästan lika låg som idag såg vi kraftiga fall i BNP, nu är BNP-tillväxten cirka 2 % i årstakt. Under 2009 fanns också färre människor i sysselsättning än idag. Sverige är inte i kris trots sin krisränta. Arbetslösheten i Sverige är visserligen fortfarande hög trots den goda jobbtillväxten. Detta beror på att arbetskraften också har vuxit starkt, fler människor idag söker aktivt arbete, vilket gör att sysselsättningen kan fortsätta växa. Men många arbetslösa gör samtidigt att lönekraven hålls nere och därmed också inflationen. Den låga inflationen är alltså det som fått Riksbanken att sänka räntan till den rekordlåga nivån. Riksbanken dras också med av den europeiska centralbanken. Europa är vår viktigaste handelspartner. Regionen lider av svag konkurrenskraft och hög belåning. ECB s krisränta är således fullt naturlig. Vore svenska räntor betydligt högre skulle pengar söka sig hit för att få del av denna ränta. Det skulle driva upp svenska kronan, hämma exporten och trycka ner inflationen ytterligare. Riksbanken är således i viss utsträckning bunden till ECB. Anna Öster, chefekonom Fördelning per Asien 1,6% (2,6) Tillväxtmarknad 2,9% (4,3) Nordamerika 15,8% (11,3) Sverige 16,9% (19,9) Europa 18,0% (18,5) t 1,0% (1,0) Räntebärande 44,0% (42,1) Läs mer om våra fondandelsfonder på lansforsakringar.se/fonder AKTUELLT På vår webbplats hittar du alltid senaste nytt för din ekonomi, läget på finansmarknaderna och om fonderna i vårt utbud. Läs mer på lansforsakringar.se/aktuellt Våra bankräntor (%) Privat Ränta Sparkonto 0,10 Privatkonto 0,00 Aktielikvidkonto 0,10 Fasträntekonto 3 mån 1,05 Fasträntekonto 6 mån 1,25 Fasträntekonto 1 år 1,10 Fasträntekonto 2 år 1,30 Fasträntekonto 5 år 1,65 Företag Ränta Placeringskonto Företag 0,10 Rörelsekonto Lantbruk 0,00 Placeringskonto Lantbruk 0,10 Skogskonto 1,55 (beskattningsår efter 2004) Våra boräntor (%) Bindningstid Ränta Rörlig ränta 3 mån 2,20 1 år 2,20 2 år 2,26 3 år 2,31 4 år 2,63 5 år 2,73 7 år 3,23 10 år 3,54 STRUKTURERADE PLACERINGAR PLACERINGSFÖRSLAG FONDER FASTRÄNTEKONTO Aktuella strukturerade placeringar hos. Läs mer på lansforsakringar.se/kapitalskydd. Ta del av våra spar och placeringsförslag för fondsparande enkla, bekväma och aktiva förslag. Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Fasträntekonto är en säker sparform där du vet hur mycket du får efter periodens slut. Se aktuella räntor på lansforsakringar.se

3 Aktier, räntor, valuta och bostad Våra prognoser på 12 månaders sikt Aktier Svängningarna på aktiemarknaderna har ökat. Det grundas i en ökad oro för den globala tillväxten, osäkerhet kring eurozonen och den amerikanska centralbanken som avslutat sina stödköp i oktober. Riskviljan på marknaderna påverkas även av ökade geopolitiska spänningar. De senaste åren har aktiemarknaden inte tagit ett steg utan att centralbankerna haft ett avgörande inflytande på kursutvecklingen. I somras varnade centralbankernas centralbank, Bank for International Settlements, för att vägen till normalisering av penningpolitiken kan bli skumpig. Nyligen avslutade den amerikanska centralbanken sina kvantitativa lättnader och under mitten av 2015 förväntas de börja höja räntan. Vi räknar därför med större kurssvängningar framöver. I USA har företagen valt att utnyttja den låga kostnaden för att låna pengar till att köpa tillbaka aktier. Dessa återköp har varit den huvudsakliga drivkraften bakom uppgången på börsen de senaste åren. Minskad likviditet för finansiella tillgångar har redan märkts så här långt i det fjärde kvartalet. Stigande kreditspreadar innebär att det blir dyrare för företagen att köpa tillbaka aktier. Till en början innebär det att amerikanska småbolagsaktier börjar hamna efter stora kvalitetsbolag. Vi föredrar därför amerikanska storbolag och aktiemarknader som gynnas av starkare dollar, exempelvis japanska och selektivt asiatiska aktier som har utvecklats väl sedan i våras. Svenska korta räntor De korta marknadsräntorna sjönk till rekordlåga nivåer under oktober. Orsaken var de mycket låga inflationssiffrorna för september, som ledde till räntesänkningen från Riksbanken ner till noll procent. Räntan på den 2-åriga statsobligationen sjönk från 0,15 till minus 0,01 procent under månaden. Detta är ett tecken på att marknaden förväntar sig att Riksbanken kommer att ligga kvar på nollränta under en lång tidsperiod och en viss sannolikhet för att de genomför okonventionella åtgärder som obligationsköp. Vi tror att Riksbanken ligger kvar på denna låga nivå det närmaste året och att man kommer att börja höja räntan under 2016 utifrån vår nuvarande bedömning av konjunktur och inflationsutsikter. Det är endast om konjunkturen skulle försvagas rejält med ett krisläge i de finansiella marknaderna som Riksbanken skulle överväga alternativa åtgärder som till exempel köp av stats- och bostadsobligationer. De låga korträntorna innebär en mycket låg avkastning i korta ränteplaceringar. Detta är en nivå som är svår att påverka i en väsentlig riktning utan att öka risknivån i placeringarna. För att öka den löpande avkastningen, kan man ha en fortsatt hög andel fonder med inslag av korta bostadsobligationer och företagskrediter. Vi anser att miljön med måttlig tillväxt i världsekonomin och låg konkursgrad är fortsatt gynnsam för placeringar i företagskrediter. Svenska långa räntor De långa marknadsräntorna föll återigen under månaden som gick, drivet räntesänkningen från Riksbanken och av förväntningar på stimulanser från den europeiska centralbanken ECB. Börsturbulensen i mitten av oktober ledde till att tyska långräntor sjönk mot en ny rekordnivå på 0,73 procent. Den svenska långräntan (löptidsjusterad) tangerade den historiska rekordnivån på 1,12 procent som uppnåddes 2012 efter Riksbankens räntesänkning. De låga långräntorna är en funktion av att centralbankerna håller styrräntorna nära noll under en lång tidsperiod. Förväntningar på att ECB kan gå över till att köpa statspapper hjälper dessutom till att hålla ner räntenivåerna. Investerare som söker en högre avkastning i denna lågräntemiljö, tvingas längre ut på löptidskurvan, vilket ger stöd åt obligationsräntorna. Den löpande avkastningen i en obligationsportfölj med stats- och bostadsobligationer ligger nu runt en halv procent, vilket ger ett lågt skydd om räntorna stiger. Vi tror att räntorna kommer att ligga kvar på denna låga nivå en tidsperiod, men stiga gradvis då världsekonomin återhämtar sig under kommande år. Vi anser av den anledningen att man kan minska andelen långa räntefonder något och öka andelen räntefonder med flexibel löptidsstrategi. Svenska börsen och världsindex Räntor SPARUTSIKTER VIA E-POST Fler nyheter kring privatekonomi och läget på finansmarknaderna hittar du på lansforsakringar.se/aktuellt. Där kan du även anmäla dig till en e-postprenumeration av Sparutsikter /1 31/3 Svenska börsen 30/6 Världsindex 30/9 31/ Svensk lång ränta Svensk kort ränta Svenska kronan Den svenska kronan försvagdes mot både den amerikanska dollarn och euron under den gångna månaden. Orsaken var de fallande räntorna i Sverige inför och i kölvattnet av Riksbankens räntesänkning i slutet av oktober. När svenska räntor sjunker mot omvärlden försvagas valutan eftersom skillnaden avkastning på att hålla svenska kronor minskar. Att kronan försvagas är delvis syftet med Riksbankens räntesänkning, då det hjälper till att pressa upp inflationen genom högre importpriser. Vad som hänt under hösten är dock att den starkare dollarn har lett till sjunkande oljepriser, och i det fallet tar valutaförsvagningen och sjunkande bensinpriser ut varandra. Då konjunkturbilden ser fortsatt stabil ut för USA och svagare i Europa ser vi att trenden mot en starkare dollar fortsätter, då den amerikanska centralbanken drar ner på stimulanser medan ECB fortsätter med stimulansåtgärder. På kort sikt kan vi dock få se en rekyl på den kraftiga dollaruppgången. Mot euron ser vi framför oss en stabil utveckling runt dagens nivåer i det kortare tidsperspektivet. Men en tillväxt på 2-3 procent i Sverige under kommande år mot 1-2 procent i euroländerna, talar för att kronan bör stärkas mot euron på längre sikt. Valuta Euro/SEK USD/SEK Bostad För hushållen innebär den sänkta reporäntan ner till 0 procent, att de kortaste bindningstiderna på bolånen pressas ner ytterligare något från dagens redan mycket låga nivåer. Bolåntagare kan sedan glädjas åt låga räntekostnader lång tid framöver. Riksbankens prognos över ränteutvecklingen, den så kallade räntebanan har justerats ned och de räknar med att den första räntehöjningen kommer först i mitten av 2016 och då i långsam takt. Men i detta historiskt låga ränteläge är det viktigt att hushållen har bra marginaler och räknar med att det nu är slut på sänkningar och att det väntar räntehöjningar framöver, även om det dröjer.

4 Spar- och placeringsförslag Aktiva placeringsförslag fonder Lägre risk Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i respektive fond. När du sprider sparandet på flera fonder minskar den totala risken i sparandet. Högre risk Aktiv Defensiv (Mycket låg risk) Aktiv Stabil (Låg risk) Aktiv Balans (Medelrisk) Life BlueBay Investment Grade Bond Fund Lång Räntefond 25% BlackRock Dynamic Diversified Growth Parvest Environment BlackRock Dynamic Diversified Growth USA Aktiv Index Aktiv Tillväxt (Hög risk) Aktiv Potential (Mycket hög risk) Utveckling placeringsförslag (%) BlackRock Dynamic Diversified Growth Fidelity China Focus Fund USA Aktiv Japanfond Parvest Environment Fidelity China Focus Fund Japanfond Fidelity Health Care Fund Parvest Environment USA Aktiv 1 månad Hittills i år Aktiv Defensiv 0,3 3,0 Aktiv Stabil 0,8 3,2 Aktiv Balans 5,3 6,8 Aktiv Tillväxt 6,9 10,4 Aktiv Potential 8,4 13,3 Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Snabba enkla sparförslaget Risk Sparhorisont 0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år Över 10 år Låg Kontosparande Kontosparande Försiktig Medel Kontosparande Försiktig Hög Kontosparande Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

5 Spar- och placeringsförslag Bekväma placeringsförslag fonder Lägre risk Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i respektive fond. När du sprider sparandet på flera fonder minskar den totala risken i sparandet. Högre risk Bekväm Defensiv (Mycket låg risk) Bekväm Stabil (Låg risk) Bekväm Balans (Medelrisk) Life 50% Aktiv Life Enter Return Lannebo Mixfond Bekväm Tillväxt (Hög risk) Bekväm Potential (Mycket hög risk) Utveckling placeringsförslag (%) Kon-Tiki Enter Return Kon-Tiki 1 månad Hittills i år Bekväm Defensiv 0,4 2,3 Bekväm Stabil 1,4 4,3 Bekväm Balans 2,8 5,8 Bekväm Tillväxt 3,8 7,8 Aktiv 25% Aktiv 40% Bekväm Potential 4,8 9,0 Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Placeringsförslag med strukturerade placeringar och fonder Defensiv Stabil Balans Life 50% a Storbolag Tillväxt (Strukturerad a Storbolag Tillväxt (Strukturerad a storbolag Trygghet (strukturerad Life Enter Return Lannebo Mixfond Tillväxt Potential Emerging Markets Tillväxt (strukturerad Skagen a Storbolag Tillväxt (Strukturerad 25% Emerging Markets Tillväxt (strukturerad Skagen 40% Aktiv a hälsa Tillväxt (Strukturerad

6 s fondutbud s fonder (SEK) Fondnamn Morningstars rating Avkastning, % 1 månad år 5 år Fondnamn Aktiv Kreditfond 73,07 0,1 0,1 4 6,47 Asienfond *** 104,11 4,1 21,9 31,6 38,6 Bekväm Pension 109,55 1,7 Europa Aktiv *** 347,95 1,0 13,0 47,1 36,5 Europa Index *** 146,19 0,2 9,6 49,9 39,4 Fastighetsfond 2004,91 3,0 24,8 72,5 138, ,00 2,4 8,1 16,9 Företagsobligation Norden 103,17 0,1 3,3 Försiktig ** 123,77 2,0 8,4 20,4 28,8 Index 132,77 2,7 20,0 Aktiv **** 284,54 1,0 9,5 55,5 53,3 Japanfond *** 70,95 0,2 9,1 39,9 31,5 101,80 0,1 1,3 Kort Räntefond ** 104,87 0,1 0,8 4,1 6,2 Lång Räntefond *** 156,45 1,3 6,4 11,7 19,8 *** 116,28 3,0 13,9 48,0 42,0 Pension **** 157,05 1,8 11,0 33,2 37,7 Pension **** 159,80 1,9 11,7 37,4 40,1 Pension **** 166,27 2,4 14,5 48,8 49,7 Pension **** 176,30 2,8 16,8 56,6 56,6 Pension **** 173,90 2,8 16,8 56,6 56,6 Pension **** 91,68 2,8 16,8 56,6 56,4 Pension **** 91,43 2,9 16,8 56,7 56,3 Pension *** 108,71 2,8 16,6 56,5 55,7 Småbolag Sverige ** 449,26 2,8 17,0 67,9 82,8 Sverige & Världen *** 30,49 1,6 14,7 50,4 46,2 Sverige Aktiv *** 984,10 2,0 9,2 47,3 71,2 Sverige Index *** 222,66 1,8 10,1 56,4 73,4 Tillväxtmarknad Aktiv ** 267,40 5,2 16,9 17,8 21,5 Tillväxtmarknad Index 106,76 3,0 Trygghetsfond ** 304,26 1,5 9,6 32,3 31,3 USA Aktiv **** 229,47 4,9 25,9 86,4 102,4 USA Index **** 206,13 4,4 26,1 87,2 111,3 Alla fonder i rekommenderade utbudet är tillgängliga hos via direktsparande, IPS och fondförsäkring om inget annat anges. 1) Fonden tillgänglig endast via fondförsäkringar 2) Fonden tillgänglig för premiepension, individuellt pensionssparande (IPS), investeringssparkonto (ISK), vissa avtalspensioner och direktsparande. Ej valbar i Friplan, Privat Pensionsförsäkring och Kapitalförsäkring. Externa fonder (SEK) Morningstars rating Andelskurs Andelskurs Avkastning, % 1 månad år 5 år Alfred Berg Ryssland **** 325,91 3,3 14,6 8,1 0,5 BlackRock Dynamic Diversified Growth 116,55 0,9 3,5 BlackRock Emerging Europe A *** 790,60 2,7 0,2 7,3 2,7 BlackRock European A **** 914,66 1,2 4,8 52,3 40,7 BlackRock Latin America Fund A2 *** 534,00 2,8 18,0 2,3 3,5 BlackRock World Mining A2 USD ** 279,51 6,6 4,4 37,8 34,3 BlueBay Emerging Market Select Bond Fund 1233,14 1,2 3,6 8,0 BlueBay Investment Grade Bond Fund 1543,00 0,1 5,3 27,7 34,7 Catella Reavinstfond *** 356,02 1,9 11,9 66,4 84,0 DNB Realräntefond **** 112,36 0,1 7,7 6,5 19,7 DNB Renewable Energy *** 826,61 7,6 10,9 31,1 1,4 East Capital Rysslandsfonden *** 920,31 3,4 23,7 19,8 14,3 East Capital Östeuropafonden **** 31,00 0,6 9,7 4,2 7,6 Enter Pension 1078,46 1,7 **** 1116,52 0,5 3,1 8,9 16,2 Enter Sverige ** 1801,33 2,2 9,9 50,4 62,4 Fidelity America Fund ***** 63,41 4,9 29,5 99,1 117,8 Fidelity Asian Special Situations **** 276,47 5,1 23,5 47,0 55,6 Fidelity China Focus Fund **** 353,73 6,8 18,0 38,8 24,5 Fidelity EMEA Fund ***** 107,75 6,4 11,2 39,8 47,6 Fidelity European Aggressive Fund ** 138,89 0,7 4,3 47,3 38,9 Fidelity Focus Fund **** 380,59 2,5 17,7 60,0 77,9 Fidelity Health Care Fund *** 188,77 6,2 36,7 108,9 116,3 Fidelity India Focus Fund **** 282,32 8,2 59,7 49,8 66,1 Fidelity Japan Advantage **** 1741,52 2,1 9,7 36,7 39,1 FIM BRIC+ ** 110,67 2,3 12,8 11,0 0,5 FIM Russia Small Cap * 25,65 10,3 24,1 46,0 56,0 GAM Star China Equity USD ***** 166,07 6,3 11,5 56,9 48,7 JPM Africa Equity A AccUSD **** 92,95 4,2 18,8 50,4 54,9 JPM Brazil Equity Fund *** 54,32 2,4 11,4 19,5 21,3 JPM US Small Cap Growth *** 152,52 8,8 10,4 70,6 120,2 Lannebo Mixfond **** 17,16 1,7 6,5 32,7 47,3 Lannebo Pension 106,61 2,1 Lannebo Småbolag **** 53,27 4,1 14,4 81,5 109,9 Lannebo Sverige ** 24,70 2,2 15,0 61,5 85,4 Lynx Dynamic 1 **** 122,43 2,4 15,0 25,9 36,5 Macquarie Asia New Stars 178,13 1,3 28,7 73,6 Neuberger Berman High Yield Bond Fund 127,18 1,2 2,9 28,5 Parvest Environment EUR **** 1338,10 4,5 11,2 62,5 52,9 PIMCO Investment Grade 10,69 1,2 7,2 PIMCO Unconstrained Bond 109,81 0,4 3,0 SEB Asset Selection SEK Lux 161,34 0,3 9,7 14,4 15,5 SEB Etisk fond **** 12,30 3,5 23,0 69,0 76,3 SEB Europa Småbolag **** 43,74 1,5 11,9 76,0 79,1 SEB Nordenfond *** 20,10 0,5 18,1 66,5 57,3 SEK **** 1286,89 0,4 10,8 47,9 64,4 Kon-Tiki SEK ***** 718,68 2,1 9,1 25,5 38,7 126,11 0,3 4,5 20,9 Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på utvecklingen på världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad för fonderna finns att tillgå på ditt lokala länsförsäkringsbolag, hos din försäkringsmäklare eller på lansforsakringar.se. Ansvarig utgivare: Anna Öster, Redaktör: Olof Daneskog, Prenumerera på Sparutsikter via e-post Skaffa en kostnadsfri e-postprenumeration av s finansiella nyhetsbrev Sparutsikter genom att fylla i din e-postadress på lansforsakringar.se/sparutsikter LF utg 36 Citat lansforsakringar.se

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 December 2014 Konjunktur och marknad: Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar I USA fortsätter vi se en stabilisering

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

Så gick det för Sverige under krisåret

Så gick det för Sverige under krisåret Så gick det för Sverige under krisåret Det är fortfarande en grå morgon för svensk ekonomi. Efter att krisen var ett faktum i slutet av 2008 låg ett av de tyngsta åren någonsin framför oss. Nu är krisen

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer