Oron för Grekland tillfälligt borta och ECB drar igång sedelpressarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oron för Grekland tillfälligt borta och ECB drar igång sedelpressarna"

Transkript

1 Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2015 Konjunktur och marknad: Inflation i fokus Janet Yellen balanserar förväntningar på en första höjning av Fed Funds I vittnesmålet inför senaten i slutet av februari betonade FED-chefen Janet Yellen att FED i god tid och mycket tydligt kommer kommunicera en framtida ändring av räntan. Vid de två senaste mötena har man använt sig av signalordet tålmodighet (patient) avseende en kommande räntehöjning. Yellen har betonat att denna hänvisning innebär att det är osannolikt att räntan kommer ändras vid de kommande två mötena. Fed kommer därför behöva ta bort denna formulering framöver för att indikera en kommande räntehöjning. Marknadens bedömning i dagsläget är att The Federal Open Market Committee (FOMC) i mars tar bort hänvisningen till tålmodighet för att signalera om att man, beroende på kommande data, överväger en första höjning i juni. Vi tror dock att FED avvaktar till september med en första höjning och att man därefter höjer i en mycket långsam takt. Det huvudsakliga skälet till detta är att vi tror det finns betydande risker med att höja räntan innan man är övertygad om att inflationstrycket UTVECKLING FEBRUARI faktiskt är på väg, och hittills syns få tecken på att så skulle vara fallet. I andra vågskålen ligger den oerhört starka arbetsmarknaden och kommande lönetryck, något vi ser som den huvudsakliga risken för en tidigarelagd höjning. Oron för Grekland tillfälligt borta och ECB drar igång sedelpressarna Greklands låneavtal med IMF, Europeiska kommissionen och ECB har i februari förlängts med sex månader. Att en förlängning kom till stånd var i samtliga parters intresse, trots ett mycket högt tonläge i media under förhandlingens gång. Trots förlängningen av låneavtalet så har inget i grunden förändrats. Grekland har fortfarande ohållbar skuldsättning och i slutändan kommer det antingen krävas skuldavskrivning eller ett utträde ur eurozonen (och medföljande statsbankrutt eftersom en ny grekisk valuta skulle falla kraftigt relativt euron). Vi tror att det första alternativet är mest troligt och att det sannolikt sker i anslutning till ett omförhandlat låneavtal under hösten. Det kommer dock förmodligen ske gradvis och med olika tek- nikaliteter, detta för att rädda ansiktet på europeiska beslutsfattare som tidigare avskrivit tanken på skuldavskrivning. ECB ska i mars inleda sina tillgångsköp och frågan är dels hur mycket av köpens inverkan som redan är prissatt på marknaden och om vi kommer få fortsatt stigande tillgångspriser. Det kommer dock oavsett ta tid innan konsumtion och investeringar eventuellt reagerar på stimulansen och därför är det egentligen ganska lite som förändrats för realekonomin på kort sikt i euroområdet. Det preliminära BNP-utfallet för fjärde kvartalet 2014 visade att tillväxten fortfarande är svag och att vi därmed även kommande tid kommer se en mycket långsamt sjunkande arbetslöshet. Inflationen marginellt upp men direktionen i riksbanken är märkbart oroliga för låg inflation Inflationssiffrorna kom i slutet av februari in något högre än väntat men fortfarande på en mycket låg nivå, vilket inte ändrar vår syn på Riksbankens kommande politik. Svenskt finansiellt sparande noterade under fjärde Fortsättning sid 2 Räntor Svensk lång 0,71% 10-årig statsobligation Under månaden +10 punkter Hittills i år 17 punkter Svensk kort 0,08% 90 dgr statsskuldväxel Under månaden 20 punkter Hittills i år 17 punkter Valutor USD/SEK 8,33 +7öre Hittills i år +50 öre EUR/SEK 9,34 +1öre Hittills i år 13 öre 100 JPY/SEK 6,97 6 öre Hittills i år +44 öre EUR/USD 1,13 1 cent Hittills i år 9 cent GBP/SEK 12, öre Hittills i år +68 öre Aktier Utvecklingen anges i lokal valuta Stockholm +8,0% OMXS, Hittills i år +15,8% London +2,9% FTSE, Hittills i år +5,8% New York +5,6% Dow Jones, Hittills i år +1,7% Nasdaq +7,1% Nasdaq, Hittills i år +4,8% Tokyo +8,2 Topix, Hittills i år +8,3% Källa: Macrobond

2 kvartalet rekordnivåer och i samband med både svag krona och stigande börser steg även hushållens finansiella förmögenhet till rekordnivå. Det svenska sparandet har varit högt ända sedan finanskrisen och förhoppningen att ett sjunkande sparande ska hjälpa konsumtionen har ännu inte infriats. BNPtillväxten för fjärde kvartalet var 2,7 procent jämfört med fjärde kvartalet 2013, vilket var betydligt bättre än väntat. Främst bidrog privatkonsumtion och investeringar. Det faktum att sparandet stiger samtidigt som konsumtionen tyder på att svenska inkomster utvecklas bra. Vi behåller dock vår syn på en måttlig tillväxt och låg inflation framöver, främst på grund av en svag utveckling i eurozonen. Vi tror även framgent att sannolikheten för ytterligare åtgärder från Riksbanken är relativt hög, om än något lägre än tidigare. Talande för direktionens oro för låg inflation är den debattartikel som publicerades i DN den 25 februari där man inte fann en enda hänvisning till hushållens skuldsättning. Vi tror därför att vi kommer se 100 procent inflationsfokus hos Riksbanken framöver. Anna Öster, chefekonom Fördelning per Japan 1,8% (1,4) Asien 2,9% (3,1) Sverige 7,3% (6,8) Europa 19,8% (14,6) Nordamerika 20,3% (22,6) Tillväxtmarknad 1,2% (1,2) Övriga marknader 2,6% ( ) Räntebärande 49,3% (52,1) Läs mer om våra fondandelsfonder på lansforsakringar.se/fonder AKTUELLT På vår webbplats hittar du alltid senaste nytt för din ekonomi, läget på finansmarknaderna och om fonderna i vårt utbud. Läs mer på lansforsakringar.se/aktuellt Våra bankräntor (%) Privat Sparkonto 0,00 Privatkonto 0,00 Aktielikvidkonto 0,10 Fasträntekonto 3 mån 0,60 Fasträntekonto 6 mån 0,90 Fasträntekonto 1 år 0,65 Fasträntekonto 2 år 0,85 Fasträntekonto 5 år 1,10 Företag Placeringskonto Företag 0,00 Rörelsekonto Lantbruk 0,00 Placeringskonto Lantbruk 0,00 Skogskonto 1,10 (beskattningsår efter 2004) Våra boräntor (%) Bindningstid Rörlig ränta 3 mån 2,10 1 år 2,11 2 år 2,17 3 år 2,11 4 år 2,43 5 år 2,45 7 år 3,03 10 år 3,34 STRUKTURERADE PLACERINGAR PLACERINGSFÖRSLAG FONDER FASTRÄNTEKONTO Aktuella strukturerade placeringar hos. Läs mer på lansforsakringar.se/kapitalskydd. Ta del av våra spar och placeringsförslag för fondsparande enkla, bekväma och aktiva förslag. Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Fasträntekonto är en säker sparform där du vet hur mycket du får efter periodens slut. Se aktuella räntor på lansforsakringar.se

3 Aktier, räntor, valuta och bostad Våra prognoser på 12 månaders sikt Aktier Redan två månader in på det nya året noteras europeiska och svenska aktier på nivåer som vi i princip haft som målsättning för hela året. Den europeiska centralbankens och Riksbankens kraftfulla penningpolitiska stimulanser var större än vad marknaden räknat med och kapitalet söker sig nu till de tillgångsslag som fortfarande har positiv avkastning. Trots hög värdering i förhållande till aktiemarknadens historiska värdering är aktier trots allt fortfarande lågt värderade mot obligationsmarknadens extremt låga räntor. I USA har vinstförväntningarna kollapsat med fallet i oljan och den starka dollarn. Värderingen av amerikanska aktier är nu endast överträffad av värderingen kring millennieskiftet. I jämförelse med obligationer står sig fortfarande amerikanska aktier. Det amerikanska ledarskapet på aktiemarknaden skiftar nu till andra marknader när den starka dollarn börjar gynna andra regioner och väga på amerikanska företags intjäning utanför USA. Europeiska aktier har varit i fokus hittills i år. Europeiska bankers svaga relativa utveckling gör oss ändå lite reserverade till att bli alltför optimistiska på regionen. I stället har vi betydligt större förtroende för en positiv utveckling för aktier i Asien. Fortsatt lågt oljepris innebär lägre inflation i Asien. Något som det inte behöver fasas över då skuldsättningen fortsatt är lägre än i Europa. Aktiemarknaden har historiskt haft positivt säsongsmönster från årsskiftet till april. I mars i år kan det bli oroligt från mitten av månaden då företagen minskar på återköp av aktier inför rapportsäsongen samtidigt som amerikanska centralbanken kan börja skicka signaler om stramare penningpolitik i sommar. Svenska börsen och världsindex Mars 2014 Juni 2014 Februari 2015 Svenska börsen Världsindex Svenska korta räntor De korta marknadsräntorna fortsatte att sjunka i negativt territorium den senaste månaden. n på den 2-åriga räntan sjönk från minus 0,06 till minus 0,15 procentenheter under februari. Räntefallet drevs på av Riksbankens reporäntesänkning till minus 0,10 procent i kombination med signaler om att räntan kan sänkas ytterligare för att få upp inflationen mot målet på 2 procent. Beskedet att även stödköpa statsobligationer pressade ner korta och medellånga räntor även om beloppet på 10 miljarder kronor var mindre i omfattning jämfört med andra centralbankers köpprogram. Riksbankens beredskap att sänka räntan ytterligare och vidta ytterligare stimulans ger stöd åt mycket låga korträntor det närmaste året. Korta statsräntor ligger på minusränta medan räntan på korta bostadspapper och företagskrediter ligger på strax över noll. Detta innebär att den löpande avkastningen på traditionella korträntefonder ligger på strax över noll procent och fonder med företagskrediter på cirka 0,2 procentenheter. Det är med andra ord en mycket låg avkastning i korta ränteplaceringar vilket är en följd av Riksbankens mycket expansiva penningpolitik. Det är först när räntan börjar höjas igen som avkastningen kan öka, vilket kommer att ske först i början av 2017 enligt vår nuvarande bedömning Räntor Svensk lång ränta Svensk kort ränta Svenska långa räntor De långa marknadsräntorna steg i slutet av månaden till följd av starka BNP-siffror i Sverige för det fjärde kvartalet. n på den 10-åriga statsobligationen steg från 0,62 till 0,71 procentenheter under februari. Riksbankens räntesänkning och stödköp av statsobligationer bidrog till att hålla räntorna låga. Den svenska räntan håller sig till den tyska räntan som hålls nere av kommande stödköp från den europeiska centralbanken. Därmed kopplade de europeiska räntorna loss från de amerikanska långräntorna som steg kraftigt under månaden i förväntan om kommande räntehöjningar. Men även om den amerikanska tillväxten och arbetsmarknaden motiverar en höjning av räntan senare i år, faller både inflationen och inflationsförväntningarna i USA till följd av det fallande oljepriset och den starka dollarn. Det är över 20 centralbanker i världen som sänkt räntan i år vilket leder till en intensifierad jakt på avkastning bland världens investerare. Den löpande avkastningen i svenska långräntefonder med stats- och bostadsobligationer ligger nu kring 0,25 procent på årsbasis, vilket ju är en historiskt låg nivå i förhållande till den underliggande ränterisken. För att öka den löpande avkastningen kan man investera i företagskrediter med god kreditkvalitet, investment grade, med fokus på Europa och USA. Obligationsfonder i tillväxtmarknadsländer ger ytterligare något högre löpande avkastning, men här blir det större svängningar i underliggande valutor som befinner sig i en svagare trend mot US-dollarn. SPARUTSIKTER VIA E-POST Fler nyheter kring privatekonomi och läget på finansmarknaderna hittar du på lansforsakringar.se/aktuellt. Där kan du även anmäla dig till en e-postprenumeration av Sparutsikter. Svenska kronan Den svenska kronan fortsatte att försvagas mot dollarn i kölvattnet av Riksbankens överraskande räntesänkning i februari. Kronan försvagades från 8,29 till 8,34 mot den amerikanska dollarn. Kronan stärktes dock mot euron från 9,41 till 9,35 efter de starka BNP siffrorna för Sverige som publicerades i slutet av februari. Även om Riksbanken inte har växelkursen som uttalat mål, vill Riksbanken genom räntepolitiken undvika en stark krona och på så vis få upp inflationen genom högre importpriser och underlätta för efterfrågan för svensk exportindustri. Skillnaden i penningpolitik mellan Europa där det förs en mycket expansiv politik och USA där räntepolitiken förväntas stramas åt senare i år har lett till den kraftiga förstärkningen av US-dollarn det senaste året. Vi tror att trenden mot en starkare dollar kommer att hålla i sig drivet av både underliggande ekonomisk utveckling och politisk stabilitet i USA jämfört med omvärlden. Riksbankens mycket expansiva inriktning på penningpolitiken kommer att hålla kronan svag mot både dollarn och euron den när Valuta Euro/SEK USD/SEK maste tiden enligt vår bedömning. På sikt borde den expansiva ekonomiska politiken i Sverige ge stöd åt tillväxten och inflationen, vilket kan leda till en starkare krona mot euron i första hand. Detta är något vi ser först en bit in i nästa år, men där valutamarknaderna kan ge tidiga signaler om utvecklingen. Bostad Riksbankens historiska beslut om att sänka reporäntan till minus 0,10 procent är en följd av att inflationen i Sverige fortfarande är låg. För att understödja uppgången så att inflationen närmar sig inflationsmålet anser de att penningpolitiken behöver vara mer expansiv. De räknar med att den första höjningen av reporäntan sker under andra halvan av Och om inflationen inte tar fart finns beredskap för ytterligare åtgärder. Vi kan därför räkna med att bolåneräntorna förblir låga under 2015 och möjligen kan det bli ytterligare en liten sänkning innan räntorna åter börjar stiga. De längre bindningstiderna ligger idag på historiskt låga nivåer och skillnaden mellan bindningstiderna är små. Mellan tre månaders bindningstid och tre års bindningstid är skillnaden idag 0,01 procentenhet och mellan tre månaders och fem års bindningstid är skillnaden 0,35 procentenhet. De längre bindningstiderna på bolånen följer de längre marknadsräntorna och kommer att gå uppåt innan tre månaders bindningstid börjar stiga. För den långsiktige bolåntagaren är det därför tryggt att välja en blandning av dessa bindningstider och låsa in den låga räntan för flera år framåt. Även om det inte är någon brådska med att binda bör man heller inte vänta för länge.

4 Spar- och placeringsförslag Aktiva placeringsförslag fonder Lägre risk Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i respektive fond. När du sprider sparandet på flera fonder minskar den totala risken i sparandet. Högre risk Aktiv Defensiv (Mycket låg risk) Aktiv Stabil (Låg risk) Aktiv Balans (Medelrisk) Life PIMCO Investment Grade Lång Räntefond Strategisk 25% Strategisk PIMCO Investment Grade BlackRock Dynamic Diversified Growth Fidelity Asian Special Situations BlackRock Dynamic Diversified Growth USA Aktiv SEB Etisk fond Aktiv Tillväxt (Hög risk) Aktiv Potential (Mycket hög risk) Utveckling placeringsförslag (%) BlackRock Dynamic Diversified Growth Fidelity Asian Special Situations USA Aktiv Japanfond Parvest Environment Fidelity Asian Special Situations Japanfond SEB Etisk fond Parvest Environment USA Aktiv 1 månad Hittills i år Aktiv Defensiv 0,2 1,0 Aktiv Stabil 0,8 1,5 Aktiv Balans 2,0 5,6 Aktiv Tillväxt 3,5 8,5 Aktiv Potential 4,1 11,3 Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Snabba enkla sparförslaget Risk Sparhorisont 0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år Över 10 år Låg Kontosparande Försiktig Medel Kontosparande Försiktig Hög Försiktig Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

5 Spar- och placeringsförslag Bekväma placeringsförslag fonder Lägre risk Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i respektive fond. När du sprider sparandet på flera fonder minskar den totala risken i sparandet. Högre risk Bekväm Defensiv (Mycket låg risk) Bekväm Stabil (Låg risk) Bekväm Balans (Medelrisk) Life 50% Aktiv Life Enter Return Lannebo Mixfond Bekväm Tillväxt (Hög risk) Bekväm Potential (Mycket hög risk) Utveckling placeringsförslag (%) Kon-Tiki Enter Return Kon-Tiki 1 månad Hittills i år Bekväm Defensiv 0,4 1,0 Bekväm Stabil 1,2 2,8 Bekväm Balans 1,7 5,0 Bekväm Tillväxt 2,6 6,7 Aktiv 25% Aktiv 40% Bekväm Potential 3,2 8,2 Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Placeringsförslag med strukturerade placeringar och fonder Defensiv Stabil Balans Life 50% a Storbolag Tillväxt (Strukturerad placering) a Storbolag Tillväxt (Strukturerad placering) Life Enter Return Lannebo Mixfond Tillväxt Potential Sverige Tillväxt (Strukturerad placering) Aktiv Skagen a Storbolag Tillväxt (Strukturerad placering) 25% Sverige Tillväxt (Strukturerad placering) Skagen 40% Europeiska exportörer Tillväxt (Strukturerad placering)

6 s fondutbud s fonder (SEK) Fondnamn Morningstars rating Avkastning, % 1 månad år 5 år Fondnamn Aktiv Kreditfond 73,2 0,3 0,3 2,9 7,1 Asienfond ** 118,1 1,7 11,7 41,4 49,9 Bekväm Pension 123,2 5,2 9,1 Europa Aktiv *** 403,8 3,7 12,8 70,0 56,2 Europa Index **** 172,7 6,8 13,8 72,3 62,5 Fastighetsfond 2789,3 12,1 24,4 125,9 204, *** 133,6 3,7 8,7 29,4 Företagsobligation Norden 104,7 1,0 1,7 Försiktig *** 135,6 2,8 6,4 26,7 36,4 Aktiv *** 321,8 9,0 11,7 60,4 67,0 Index 156,8 6,8 10,9 Japanfond *** 88,0 10,2 16,7 62,6 54,7 102,0 0,1 0,2 Kort Räntefond ** 104,9 0,0 0,1 3,6 6,0 Lång Räntefond *** 158,6 0,2 0,9 10,9 20,2 *** 139,2 6,5 13,1 67,5 61,3 Pension ***** 171,7 3,4 6,2 40,1 46,3 Pension ***** 174,6 3,3 5,9 43,8 47,1 Pension ***** 188,6 4,8 8,9 60,4 62,5 Pension ***** 207,0 6,3 11,9 73,8 76,0 Pension **** 204,3 6,3 11,8 73,8 76,1 Pension *** 107,6 6,3 11,8 73,7 75,6 Pension **** 107,4 6,3 11,8 73,8 75,6 Pension *** 127,3 6,2 11,6 73,3 74,6 Småbolag Sverige ** 559,7 9,4 16,7 94,7 103,2 Sverige & Världen *** 35,9 7,1 11,9 67,8 65,4 Sverige Aktiv *** 1196,6 7,1 13,9 69,2 101,0 Sverige Index *** 267,6 7,0 15,1 80,1 104,4 Tillväxtmarknad Aktiv ** 297,3 3,1 10,0 24,2 27,1 Tillväxtmarknad Index 117,4 4,2 11,2 Trygghetsfond ** 332,0 3,8 7,1 38,8 40,5 USA Aktiv **** 272,5 6,2 9,3 105,5 122,8 USA Index **** 244,4 6,2 8,8 103,0 132,3 Alla fonder i rekommenderade utbudet är tillgängliga hos via direktsparande, IPS och fondförsäkring om inget annat anges. 1) Fonden tillgänglig endast via fondförsäkringar 2) Fonden tillgänglig för premiepension, individuellt pensionssparande (IPS), investeringssparkonto (ISK), vissa avtalspensioner och direktsparande. Ej valbar i Friplan, Privat Pensionsförsäkring och Kapitalförsäkring. Externa fonder (SEK) Morningstars rating Andelskurs Andelskurs Avkastning, % 1 månad år 5 år Alfred Berg Ryssland **** 308,6 18,5 24,3 19,5 19,6 BlackRock Dynamic Diversified Growth * 121,0 1,4 2,4 19,8 BlackRock Emerging Europe A **** 86,6 8,8 11,9 2,5 7,2 BlackRock European A **** 117,0 6,3 14,2 73,4 64,7 BlackRock Latin America Fund A2 ** 63,1 4,4 5,4 10,7 9,7 BlackRock World Mining A2 USD ** 36,0 11,8 9,6 37,8 34,3 BlueBay Emerging Market Select Bond Fund 1189,4 0,6 0,5 2,2 BlueBay Investment Grade Bond Fund 1588,7 1,1 2,0 27,2 35,1 BNP Paribas Equity World Aqua 145,5 5,9 9,1 Catella Reavinstfond *** 417,5 8,0 13,2 84,2 106,6 Deutsche Invest Infrastructure *** 141,0 0,4 5,3 66,0 63,6 DNB Realräntefond **** 114,9 0,8 2,9 6,0 20,4 DNB Renewable Energy *** 935,2 11,1 16,7 52,0 6,4 East Capital Rysslandsfonden 805,6 22,3 21,4 35,5 36,6 East Capital Östeuropafonden *** 29,7 9,6 11,9 13,2 23,0 Enter Pension 1177,4 3,4 6,0 **** 1121,3 0,1 0,3 7,5 16,3 Fidelity America Fund **** 9,1 6,2 7,8 118,7 138,7 Fidelity Asian Special Situations ***** 38,6 3,0 11,0 60,0 72,1 Fidelity China Focus Fund 54,2 4,1 10,8 67,7 55,6 Fidelity EMEA Fund **** 14,2 2,0 10,0 42,6 46,5 Fidelity European Aggressive Fund ** 18,3 7,2 14,8 73,8 65,5 Fidelity Focus Fund **** 54,2 6,3 11,7 78,7 96,1 Fidelity Health Care Fund 24,6 5,4 12,9 131,7 135,7 Fidelity India Focus Fund *** 41,5 2,7 17,9 83,6 75,9 FIM BRIC+ *** 13,8 5,3 12,6 22,3 8,6 GAM Star China Equity USD *** 22,6 1,8 9,0 61,5 55,2 JPM Africa Equity A AccUSD **** 11,7 1,1 6,3 46,1 52,3 JPM US Small Cap Growth *** 21,9 8,1 10,2 87,5 138,3 Lannebo Mixfond **** 20,0 5,4 10,9 48,3 63,5 Lannebo Pension 123,7 4,3 10,4 Lannebo Småbolag ***** 64,8 6,6 13,4 104,3 136,6 Lannebo Sverige *** 29,7 6,7 15,3 85,0 113,3 Lynx Dynamic 1 143,9 0,6 5,4 40,8 69,6 Macquarie Asia New Stars ***** 214,4 3,0 13,2 97,0 Neuberger Berman High Yield Bond Fund 128,3 2,4 3,2 25,8 Parvest Environment EUR **** 162,3 6,3 9,1 69,6 66,3 PIMCO Investment Grade 10,9 0,0 2,2 PIMCO Unconstrained Bond 109,7 1,0 0,7 8,4 SEB Asset Selection SEK Lux 184,4 0,1 7,1 29,0 37,8 SEB Etisk fond **** 14,4 3,7 9,7 84,4 95,2 SEB Europa Småbolag ***** 54,3 10,1 15,7 109,8 109,0 SEB Nordenfond *** 23,7 7,4 14,6 89,6 74,0 SEK *** 1455,0 7,1 9,7 56,9 69,3 Kon-Tiki SEK **** 780,1 3,8 7,7 26,5 34,6 132,0 1,5 4,0 22,5 Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på utvecklingen på världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad för fonderna finns att tillgå på ditt lokala länsförsäkringsbolag, hos din försäkringsmäklare eller på lansforsakringar.se. Ansvarig utgivare: Anna Öster, Redaktör: Louise Fredholm Allansson, Prenumerera på Sparutsikter via e-post Skaffa en kostnadsfri e-postprenumeration av s finansiella nyhetsbrev Sparutsikter genom att fylla i din e-postadress på lansforsakringar.se/sparutsikter LF utg 40 Citat lansforsakringar.se

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2014 Konjunktur och marknad: Spänt läge i Ukraina Situationen i Ukraina är allvarlig ur många perspektiv. Det är svårt att se framför sig

Läs mer

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2015 Konjunktur och marknad: Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen I USA är ekonomin i grund och botten stark Den amerikanska arbetsmarknaden

Läs mer

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 december 2013 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas

Läs mer

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2016 Konjunktur och marknad: Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Vår bedömning är sedan tidigare att den globala återhämtningen

Läs mer

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds. Oro på tillväxtmarknader

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds. Oro på tillväxtmarknader Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2014 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbankens avtrappning inleds Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) beslutade

Läs mer

Optimismen är stark trots stora problem

Optimismen är stark trots stora problem Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 maj 2015 Konjunktur och marknad: Eurozonen har lagt i en ny växel Sista månaden med dålig data? Under april har vi återigen sett datautfall från

Läs mer

Inflation och räntehöjningar på gång i USA. Men Riksbanken kommer krävas på mer

Inflation och räntehöjningar på gång i USA. Men Riksbanken kommer krävas på mer Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2016 Konjunktur och marknad: Inflation och räntehöjningar på gång i USA Sverige ökad konkurrenskraft med låga löneavtal Både sysselsättning

Läs mer

I januari visade centralbankerna att de står kvar på huvudscenen

I januari visade centralbankerna att de står kvar på huvudscenen Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2015 Konjunktur och marknad: I januari visade centralbankerna att de står kvar på huvudscenen Växer gapet mellan USA och världen? Sedan

Läs mer

ning. Med en normalisering av arbetsmarknaden, ett stigande inflations- och lönetryck tror vi att FED kommer höja styrräntan i september.

ning. Med en normalisering av arbetsmarknaden, ett stigande inflations- och lönetryck tror vi att FED kommer höja styrräntan i september. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 juni 2015 Konjunktur och marknad: USA, Europa och Sverige starka medan Kina bromsar in Fortsatt starkt USA trots svagt första kvartal Amerikansk

Läs mer

Budgetdiskussion och skuldtaksproblematik i USA

Budgetdiskussion och skuldtaksproblematik i USA Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2013 Konjunktur och marknad: Budgetdiskussion och skuldtaksproblematik i USA Budgetdiskussionen i USA drog ut på tiden och när parterna

Läs mer

I USA ser vi brus i december men ekonomin fortsätter åt rätt håll

I USA ser vi brus i december men ekonomin fortsätter åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2015 Konjunktur och marknad: December med inflation i fokus Under december har vi sett den politiska oron eskalera igen i Grekland inför

Läs mer

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 December 2014 Konjunktur och marknad: Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar I USA fortsätter vi se en stabilisering

Läs mer

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så.

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2014 Konjunktur och marknad: Turbulenta marknader, men i verkligheten tar man ett steg i taget Under september såg vi kraftiga korrigeringar

Läs mer

Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu

Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2014 Konjunktur och marknad: Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu Riksbanken sänkte som väntat sin styrränta med

Läs mer

Lite olika riktningar men på sikt åt rätt håll

Lite olika riktningar men på sikt åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 oktober 2014 Konjunktur och marknad: Lite olika riktningar men på sikt åt rätt håll Europa kommer ha det fortsatt tufft ur ett historiskt perspektiv,

Läs mer

bland annat ökade riskvikter för bolån från 15 till 25 procent. Detta balanserar därmed den väntade reporäntesänkningen i sommar.

bland annat ökade riskvikter för bolån från 15 till 25 procent. Detta balanserar därmed den väntade reporäntesänkningen i sommar. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 juni 2014 Konjunktur och marknad: Svensk inhemsk efterfrågan fortsätter vara draglok för ekonomin 1,9 procent i BNP-tillväxt fortsätter att hålla

Läs mer

Eurozonen fortsatt förbättring och mer stimulans

Eurozonen fortsatt förbättring och mer stimulans Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2015 Konjunktur och marknad: Fortsatt expansiv penningpolitik Vår bedömning kvarstår att den globala återhämtningen fortsätter under

Läs mer

Dystra siffror men signaler går åt rätt håll

Dystra siffror men signaler går åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 september 2014 Konjunktur och marknad: Dystra siffror men signaler går åt rätt håll Problematisk geopolitik och fransk regeringskris. Framåtblickande

Läs mer

Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris

Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 augusti 2014 Konjunktur och marknad: Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris Juli har präglats av geopolitisk osäkerhet i Mellanöstern

Läs mer

2014 blir nog ett bra år för USA trots allt

2014 blir nog ett bra år för USA trots allt Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2014 Konjunktur och marknad: 2014 blir nog ett bra år för USA trots allt 2014 blir nog ett bra år för USA trots allt Vi fortsätter att

Läs mer

Sparutsikter. Augusti med Kina i fokus. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Augusti med Kina i fokus. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 september 2015 Konjunktur och marknad: Augusti med Kina i fokus USA Under augusti har USA fortsatt att uppvisa tecken på en förbättrad konjunktur,

Läs mer

Amerikanska centralbanken i fortsatt fokus

Amerikanska centralbanken i fortsatt fokus Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 september 2013 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbanken i fortsatt fokus Amerikansk ekonomi fortsätter att förbättras, BNP för kvartal

Läs mer

Grekiskt ja till stödpaket och börsfall i Kina. Goda chanser för ett tredje räddningspaket

Grekiskt ja till stödpaket och börsfall i Kina. Goda chanser för ett tredje räddningspaket Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 augusti 2015 Konjunktur och marknad: Grekiskt ja till stödpaket och börsfall i Kina USA återigen i marschfart Data som kom in under juli fortsatte

Läs mer

Sparutsikter. Skrämselhicka för global tillväxt. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Skrämselhicka för global tillväxt. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 1 maj 2013 Konjunktur och marknad: Skrämselhicka för global tillväxt lågkonjunktur Den senaste månaden har bjudit på ekonomisk statistik som fått

Läs mer

Eurozonen stabil återhämtning, men mer stimulans väntas

Eurozonen stabil återhämtning, men mer stimulans väntas Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 december 2015 Konjunktur och marknad: ECB fortsätter stimulera Ökad offentlig konsumtion stärker svensk tillväxt Till följd av den kraftiga ökningen

Läs mer

Även i Sverige har inflationen intagit huvudscenen.

Även i Sverige har inflationen intagit huvudscenen. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 maj 2014 Konjunktur och marknad: Inflationen har vuxit från anonym statist till knepig frontfigur Efter krisen 2008 är det svårt att veta hur

Läs mer

USA:s centralbank lämnar styrräntan oförändrad. Europa tuffar på men med viss oro för en allt för svag euro

USA:s centralbank lämnar styrräntan oförändrad. Europa tuffar på men med viss oro för en allt för svag euro Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 oktober 2015 Konjunktur och marknad: USA:s centralbank lämnar styrräntan oförändrad USA oförändrad ränta på mötet i september men sannolikt en

Läs mer

Riksbanken flaggar för valutainterventioner

Riksbanken flaggar för valutainterventioner Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2016 Konjunktur och marknad: Riksbanken flaggar för valutainterventioner Svensk ekonomi stark men Riksbanken kan tvingas sänka mer ändå

Läs mer

Eurozonen går enligt plan med låg men pålitlig tillväxt

Eurozonen går enligt plan med låg men pålitlig tillväxt Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2016 Konjunktur och marknad: Inflationen fortsätter att gäcka Sverige lönerörelsen avslutas och högkonjunkturen börjar Sysselsättningen

Läs mer

Fortsatt global återhämtning trots Brexit-oro

Fortsatt global återhämtning trots Brexit-oro Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 augusti 2016 Konjunktur och marknad: Fortsatt global återhämtning trots Brexit-oro Sverige oförändrad konjunktur och hack i bostadsmarknaden

Läs mer

Stark svensk ekonomi men inflationen allt för svag

Stark svensk ekonomi men inflationen allt för svag Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 oktober 2016 Konjunktur och marknad: Stark svensk ekonomi men inflationen allt för svag Sverige Den svenska ekonomin befinner sig nu i, eller

Läs mer

Eurozonen växer och tyska valresultatet lugnar

Eurozonen växer och tyska valresultatet lugnar Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 oktober 2013 Konjunktur och marknad: Den amerikanska centralbanken fortsätter sin expansiva politik Den amerikanska centralbanken (Fed) fortsätter

Läs mer

Stark ekonomi trumfar politisk oro

Stark ekonomi trumfar politisk oro Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 maj 2017 Stark ekonomi trumfar politisk oro Prenumerera på Nyhetsbrevet Sparutsikter via e-post. Läs mer på / sparutsikter Konjunktur och marknad Sverige

Läs mer

Osäkerhet efter amerikanskt centralbankprotokoll och italienskt valresultat

Osäkerhet efter amerikanskt centralbankprotokoll och italienskt valresultat Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 1 mars 2013 Konjunktur och marknad: Osäkerhet efter amerikanskt centralbankprotokoll och italienskt valresultat USA kort skrämselhicka i marknaden

Läs mer

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 16 januari 2017

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 16 januari 2017 Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 16 januari 2017 Året som gått och inför 2017 Prenumerera på Nyhetsbrevet Sparutsikter via e-post. Läs mer på / sparutsikter Konjunktur och marknad

Läs mer

börja strama åt penningpolitiken när man når en arbetslöshetsnivå på 6,5 procentenheter.

börja strama åt penningpolitiken när man når en arbetslöshetsnivå på 6,5 procentenheter. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 1 februari 2013 Konjunktur och marknad: Tvärnit i USA, nu prövas den globala konjunkturen på allvar USA fortsatt ohållbar budgetsituation Den amerikanska

Läs mer

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 15 november 2016

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 15 november 2016 Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2016 Stark konjunktur men svag inflation ger vaksam Riksbank Prenumerera på Nyhetsbrevet Sparutsikter via e-post. Läs mer på / sparutsikter

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2016-06-15 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 15 december Fortsatt svag inflation ger förlängda stödköp

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 15 december Fortsatt svag inflation ger förlängda stödköp Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 december 2016 Fortsatt svag inflation ger förlängda stödköp Prenumerera på Nyhetsbrevet Sparutsikter via e-post. Läs mer på / sparutsikter Konjunktur

Läs mer

Bättre på kort sikt men sämre på lång USA bestämmer takten i världsekonomin

Bättre på kort sikt men sämre på lång USA bestämmer takten i världsekonomin Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 1 januari 2013 Konjunktur och marknad: Bättre på kort sikt men sämre på lång USA bestämmer takten i världsekonomin Liksom många hade förutspått

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Vårt utbud av rekommenderade fonder april 2016

Vårt utbud av rekommenderade fonder april 2016 LÄNSFÖRSÄKRINGARS FONDUTBUD Vårt utbud av rekommenderade fonder april 2016 Alfred Berg BlackRock Blue Bay BNP Paribas Lynx Dynamic Catella er DNB East Capital Enter Fidelity FIM GAM J.P. Morgan Lannebo

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg 1 2 3 4 5 6 Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Förvarsprovision Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % före kl 15:00 FI39

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Konjunkturläget mars 6 FÖRDJUPNING Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Risken för en sämre utveckling i euroområdet än i Konjunkturinstitutets huvudscenario dominerar. En mer dämpad tillväxt

Läs mer