Även i Sverige har inflationen intagit huvudscenen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Även i Sverige har inflationen intagit huvudscenen."

Transkript

1 Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 maj 2014 Konjunktur och marknad: Inflationen har vuxit från anonym statist till knepig frontfigur Efter krisen 2008 är det svårt att veta hur väl vi utnyttjar våra befintliga resurser i världens ekonomier. Detta spelar roll då resursutnyttjandet driver inflationen. Ett av de större frågetecknen är den amerikanska arbetsmarkanden och hur mycket lediga resurser det finns där. Vad innebär dagens arbetslöshet runt 6,3 procent? Finns det gott om anställningsbara individer på den amerikanska arbetsmarknaden eller kommer arbetsgivare behöva buda över varandra för att locka nya medarbetare? Frågan delar bedömarna och är avgörande för den amerikanska inflationen och således för den amerikanska centralbankens (FED) framtida agerande. Därför är USAs arbetsmarknad en av de viktigaste frågorna på bordet ur ett makroekonomiskt perspektiv. Vi tror att det finns många individer i USA som kan bidra vid en anställning och därmed stödja USAs roll som draglok i världsekonomin. Vi ser därmed nuvarande arbetslöshetssiffra som missvisande låg. Arbetskraftsdeltagandet har nämligen sjunkit kraftigt sedan krisen. I linje med historiska mönster förväntar vi oss att arbetskraftsdeltagandet nu kommer att stiga i samband med att konjunkturen UTVECKLING FEBRUARI APRIL förbättras. Vi menar således att det finns många dolda men potentiellt lediga amerikaner med förmåga och vilja att ta ett arbete om det erbjuds. Dessa människor står dock i nuläget utanför arbetsmarknaden. Många av dessa är under 25 år och bör vara fullt förmögna att introduceras inom till exempel den snabbt växande sektorn food preparation det vill säga matproduktion. Den dolda arbetskraftsreserven kommer dämpa tycket uppåt på löner och därmed inflation. Detta ligger till grund för vår uppfattning om att FED höjer styrräntan tidigast i mitten av Även i Sverige har inflationen intagit huvudscenen. Inflationstakten mätt i KPI var i mars negativ 0,6 procent och presenterades dagen efter Riksbanksdirektionens beslut att hålla reporäntan oförändrad. Hade inflationsinformationen kommit två dagar tidigare är det sannolikt att Riksbankens beslut hade sett annorlunda ut. Denna utveckling har föranlett oss att justera vår räntebaneprognos något. Vi förväntar oss nu en sänkning i juli med 0,25 procentenheter. Även inom Euro-området ligger fokus på centralbankspolitik och låg inflation. Kanske snarare bristen på nya centralbanksinitiativ då ECB åter lämnade alla styrinstrument oförändrade vid senaste mötet. Detta trots svaga inflationssiffror för Euro-området för mars månad. Vi ser här nationalpolitiska och legala hinder som avgörande för ECBs relativa tröghet i jämförelse med institutioner så som FED, Bank of England och Bank of Japan. I den bemärkelsen är EMU helt enkelt inte en optimal valutazon vilket försvårar ECBs jobb avsevärt. Vi tror dock att den svaga inflationen kommer att tvinga ECB att agera med mer expansiva politik, mest sannolikt vid mötet i juni. Oroligheterna mellan Ukraina och Ryssland fortgår. Vi ser givetvis risker med geopolitisk oro från Rysslands agerande i Ukraina. Den ryska ekonomin är dock, trots sin storlek, begränsad i sin integration med omvärlden med visst undantag av energisektorn. Utifrån detta ser vi att detta osäkerhetsmoment främst riskerar leda till en ökade svängningar på marknaden, Fortsättning sid 2 Räntor Svensk lång 1,94% 10-årig statsobligation Under månaden 16 punkter Hittills i år 55 punkter Svensk kort 0,67% 90 dgr statsskuldväxel Under månaden 4 punkter Hittills i år 5 punkter Valutor USD/SEK 6,50 +2 öre Hittills i år +8 öre EUR/SEK 9,01 +8 öre Hittills i år +16 öre 100 JPY/SEK 6,36 +6 öre Hittills i år +25 öre EUR/USD 1,39 +1 cent Hittills i år +1 cent GBP/SEK 11, öre Hittills i år +41 öre Aktier Utvecklingen anges i lokal valuta Stockholm +0,5% OMXS, Hittills i år +4,5% London +3,2% FTSE, Hittills i år +0,9% New York +0,6% Dow Jones, Hittills i år 0,1% Nasdaq 1,7% Nasdaq, Hittills i år 1,2% Tokyo 1,8% Topix, Hittills i år 9,2% Källa: Macrobond

2 men att den inte påverkar vår övergripande bild på den globala återhämtningen. I Japan har man under april höjt momsen med 3 procentenheter från 5 till 8 procent för att främja den statsfinansiella situationen. Senast man höjde momsen 1997 tippade ekonomin in i recession. Även denna gång förväntar man sig ett märkbart hack i tillväxtkurvan vilket även antytts av kraftigt fall i inköpschefsindex för april. Förhoppningen är dock att den extraordinärt expansiva centralbankspolitiken och strukturella reformåtgärder ska främja en återhämtning i tredje kvartalet. Går allt enligt plan ligger ytterligare en momshöjning i korten för oktober Från Kina ser vi blandade signaler men vår bedömning förblir oförändrad, en kontrollerad avmattning. Inköpschefindex bröt sin fallande trend men förblev på nivåer som antyder en minskad tillväxttakt. Som vi skrivit om tidigare ser vi ohälsa inom Kinas agregerade kreditstock som den stora risken för landet och även den globala tillväxten. Denna situation har potential att kraftigt dämpa ny kreditgivning, vilket skulle bromsa investeringstakten och tillväxten. Detta sker dessutom i en kontext där legala krav ökar på banksektorn, vilket i sig kräver minskad utlåning eller ökat kapital hos bankerna. Den 18 april publicerades regler för utfärdandet av preferensaktier för kommersiella banker, något som breddar bankers möjlighet att säkra långsiktig finansiering. Man kan dock se att detta kommer något sent då de första skärpta legala kraven slår in redan i slutet på Med ett dystert tolkningsföreträde skulle man kunna dra slutsatsen att regimen i nuläget inte har fullständig kontroll på utvecklingen. Detta är värt att följa. Anna Öster, chefekonom Fördelning per Tillväxtmarknad 2,1% ( 2,1) Japan 5,1% (2,5) Europa 13,1% (8,3) Nordamerika 14,9% (18,1) Sverige 17,8% (20,8) t 1,2% (1,4) Räntebärande 45,7% (47,0) Läs mer om våra fondandelsfonder på lansforsakringar.se/fonder AKTUELLT På vår webbplats hittar du alltid senaste nytt för din ekonomi, läget på finansmarknaderna och om fonderna i vårt utbud. Läs mer på lansforsakringar.se/aktuellt Våra bankräntor (%) Privat Ränta Sparkonto 0,30 Privatkonto 0,00 Aktielikvidkonto 0,30 Fasträntekonto 3 mån 1,55 Fasträntekonto 6 mån 1,85 Fasträntekonto 1 år 1,85 Fasträntekonto 2 år 2,00 Fasträntekonto 5 år 2,60 Företag Ränta Placeringskonto Företag 0,30 Rörelsekonto Lantbruk 0,00 Placeringskonto Lantbruk 0,30 Skogskonto 2,25 (beskattningsår efter 2004) Våra boräntor (%) Bindningstid Ränta Rörlig ränta 3 mån 2,62 1 år 2,68 2 år 2,71 3 år 2,83 4 år 3,22 5 år 3,46 7 år 3,98 10 år 4,21 KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR Aktuella kapitalskyddade placeringar hos. Läs mer på lansforsakringar.se/kapitalskydd. PLACERINGSFÖRSLAG FONDER Ta del av våra spar och placeringsförslag för fondsparande enkla, bekväma och aktiva förslag. Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag FASTRÄNTEKONTO Fasträntekonto är en säker sparform där du vet hur mycket du får efter periodens slut. Se aktuella räntor på lansforsakringar.se

3 Aktier, räntor, valuta och bostad Våra prognoser på 12 månaders sikt Aktier Lägre och stabila räntor har kompenserat aktiemarknaden för lägre tillväxt än väntat under året. Mest påtagligt har detta varit i Europa och Sverige där aktiemarknaderna utvecklats bäst. Det amerikanska ledarskapet på aktiemarknaderna börjar vackla. Högt värderade amerikanska aktier ger låg förväntad avkastning. Vi ser allt fler tecken på att den amerikanska aktiemarknaden får det svårare att följa med övriga aktiemarknader där förväntningar är betydligt lägre. Utvecklingen på tillväxtmarknaderna under våren har varit mycket tillfredsställande. Intentioner att rekapitalisera kinesiska banker vände utvecklingen för valutor, räntor och aktier på tillväxtmarknaderna. Starkare amerikansk konjunktur framöver kommer sannolikt att vara mest positivt för aktiemarknader utanför USA. Vi föredrar Europa framför USA och är selektivt positiva till tillväxtmarknaderna. Svenska börsen och världsindex Svenska korta räntor De korta marknadsräntorna föll ytterligare något under april månad. Orsaken var statistik som visade att svensk inflation var några tiondelar lägre än väntat i mars. Årsförändringen för konsumentprisindex var minus 0,6 procent, vilket ligger långt från Riksbankens inflationsprognos och inflationsmål vilket satte press på Riksbanken att sänka räntan. Vi tror nu att Riksbanken sänker reporäntan till 0,5 procent vid sitt möte i juli. Det är det låga inflationstrycket i kombination med utsikter för en lättare penningpolitik i Euroländerna bidrar till beslutet då man annars riskerar att den svenska kronan blir alltför stark mot euron, vilket bidrar till ett lågt inflationstryck. Nu har räntemarknaden till cirka 50 procents sannolikhet prissatt en räntesänkning i sommar, vilket har bidragit till att kronan försvagats mot euron de senaste veckorna. Till följd av en fortsatt lätt penningpolitik tror vi att de korta marknadsräntorna kommer att ligga kvar på låga nivåer de närmaste kvartalen. Detta innebär att avkastningen i korta räntefonder kommer att vara fortsatt låg; under en procent i traditionella korträntefonder och något högre för fonder med kreditinslag. Det är ingen tillfredställande avkastning, och är ur en räntesparares synvinkel baksidan av myntet till en lätt penningpolitik som syftar till att få igång den svenska ekonomin och därmed pressa upp inflationstrycket Räntor Svenska långa räntor De långa svenska räntorna följde med trenden med sjunkande räntor i Europa och föll ytterligare något under april. Fortsatta förväntningar om att den europeiska centralbanken ska vidta lättnader i penningpolitiken i form av kvantitativa lättnader bidrog till att driva ner räntorna. Orsaken till nya penningpolitiska åtgärder är den mycket låga inflationen som är en följd av den svaga tillväxten och den starka valutakursen för euron. Den europeiska centralbankens (ECB) diskussion kring köpprogram av obligationer är ett sätt att få fart på tillväxten och utlåningen genom låga räntor men även att försöka vända trenden med en stark valutakurs, då den starka euron förutom bidraget till den låga inflationen även har dämpat konkurrenskraften för exporterande företag. ECBs beslut vid kommande möten blir avgörande för reaktionen på ränte- och valutamarknaden. Vi tror att någon form av åtgärder kommer att införas eller en ökad beredskap för att införas vilket leder till fortsatt låga räntor i Europa. Vi tror trots detta att räntorna kommer att stiga gradvis under året lett av bättre konjunkturutveckling i USA och det faktum att den amerikanska centralbanken kommer att börja höja styrräntan i mitten av nästa år. Då vi anser att potentialen för ytterligare sjunkande räntor är relativt begränsad bör man minska fördelningen i långa räntefonder något, till förmån för korta räntor med kreditinslag, eller välja förvaltare med en flexibel löptidsstrategi. SPARUTSIKTER VIA E-POST Fler nyheter kring privatekonomi och läget på finansmarknaderna hittar du på lansforsakringar.se/aktuellt. Där kan du även anmäla dig till en e-postprenumeration av Sparutsikter /1 31/1 Svenska börsen 28/2 Världsindex 31/3 30/ Svensk lång ränta Svensk kort ränta Svenska kronan April blev en händelserik månad för den svenska kronan. Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad men tonen i budskapet var mjuk och de öppnade dörren för räntesänkningar framöver vilket gjorde att kronan försvagades efter beskedet. Kronförsvagningen accelererade ytterligare när inflationssiffran förs mars visade sig vara mycket lägre än både marknadens och Riksbankens förväntningar. Anledningen till den kraftiga försvagningen är att marknaden nu förväntar sig att Riksbanken agerar på kommande räntemöte i början av juli och sänker reporäntan till 0,5 procent. Vi har tidigare betonat oron över den låga inflationen och att den kan agera sänke för svenska kronan framöver vilket vi håller fast vid även i närtid. Marknaden kommer fortsätta handla kronan försiktigt så länge inflationen är låg och förväntningarna på räntesänkningar är höga. Uppköpsrykten i marknaden kring Scania, Meda och AstraZeneca har haft positiva effekter på svenska kronan vilket även var starka detaljhandelssiffor bidrog till. Vår bedömning är att de låga inflationsutsikterna kommer agera sänke för Valuta Euro/SEK USD/SEK svenska kronan framöver och vi tror att kronan kommer handlas svagare mot både euron och dollarn, både på kort och lite längre sikt. Försvagningen mot euron blir dock marginell från dessa nivåer, dels för att eurozonen också brottas med låg inflation och dels för att europeiska centralbanken kan komma med ekonomiska stimulanser inom kort. Bostad Bolåneräntorna kommer att vara fortsatt låga under ytterligare en tid framåt. Tremånaders boränta påverkas även av hur Riksbanken sätter reporäntan och sannolikt kommer reporäntan att sänkas med 0,25 procentenheter i juli, vilket sätter press nedåt på den kortaste räntan. Ändrade regler för bankers upplåning kan å andra sidan fördyra boräntan något. De längre bolåneräntorna har sänkts något i år på grund av att de längre marknadsräntorna har sjunkit. Möjligen kan de sjunka något till innan de vänder uppåt senare i år. Med tanke på att räntorna ligger på attraktiva nivåer kan den som är lite försiktigare snart binda en del av sina bolån på längre tid, men möjligen vänta en tid för att se om de längre bindningstiderna kan komma ner lite till.

4 Spar- och placeringsförslag Aktiva placeringsförslag fonder Lägre risk Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i respektive fond. När du sprider sparandet på flera fonder minskar den totala risken i sparandet. Högre risk Aktiv Defensiv (Mycket låg risk) Aktiv Stabil (Låg risk) Aktiv Balans (Medelrisk) Företagsobligation Norden BlueBay Investment Grade Bond Fund Kort Ränta Företag 35% Lång Räntefond Kort Ränta Företag Företagsobligation Norden BlackRock Dynamic Diversified Growth BlueBay Emerging Market Select Bond BlackRock Dynamic Diversified Growth 35% Företagsobligation Norden PIMCO Unconstrained Bond Aktiv Tillväxt (Hög risk) Aktiv Potential (Mycket hög risk) Utveckling placeringsförslag (%) BlackRock Dynamic Diversified Growth Life fond BlueBay Emerging Market Select Bond Parvest Environment Fidelity India Focus Fund SEB Europafond Småbolag BlueBay Emerging Market Select Bond Parvest Environment Aktiv 1 månad Hittills i år Aktiv Defensiv 0,4 1,5 Aktiv Stabil 0,6 1,1 Aktiv Balans 0,9 1,8 Aktiv Tillväxt 1,6 2,5 Aktiv Potential 1,9 1,6 Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Snabba enkla sparförslaget Risk Sparhorisont 0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år Över 10 år Låg Kontosparande Kontosparande Försiktig Medel Kontosparande Försiktig Hög Kontosparande Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

5 Spar- och placeringsförslag Bekväma placeringsförslag fonder Lägre risk Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i respektive fond. När du sprider sparandet på flera fonder minskar den totala risken i sparandet. Högre risk Bekväm Defensiv (Mycket låg risk) Bekväm Stabil (Låg risk) Bekväm Balans (Medelrisk) Life 50% Aktiv Life Lannebo Mixfond Bekväm Tillväxt (Hög risk) Bekväm Potential (Mycket hög risk) Utveckling placeringsförslag , (%) Kon-Tiki Aktiv Kon-Tiki Aktiv 40% 1 månad Hittills i år Bekväm Defensiv 0,4 0,8 Bekväm Stabil 1,3 2,0 Bekväm Balans 1,8 2,9 Bekväm Tillväxt 2,2 3,5 Bekväm Potential 2,6 4,2 Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Placeringsförslag med strukturerade placeringar och fonder Defensiv Stabil Balans Life a storbolag Trygghet (strukturerad placering) 50% a Storbolag Tillväxt placering) Life a Storbolag Tillväxt placering) Lannebo Mixfond Tillväxt Potential Skagen Kon-Tiki Aktiv 40% a Storbolag Tillväxt placering) Europa Tillväxt placering) Skagen Kon-Tiki Indexbevis Europa Hävstång placering) a Storbolag Tillväxt placering)

6 s fondutbud s fonder (SEK) Fondnamn Morningstars rating Avkastning, % 1 månad år 5 år Fondnamn Aktiv Kreditfond 72,94 0,1 0,1 6,7 6,4 Asienfond *** 87,35 2,2 2,3 1,3 37,1 Bekväm Pension 103,49 1,9 Europa Aktiv *** 329,88 3,4 7,2 24,9 51,0 Europa Index *** 141,72 3,1 6,2 29,4 Fastighetsfond 1921,51 5,3 19,6 39,5 184, ,94 2,2 1,7 1,5 Företagsobligation Norden 101,72 0,5 1,8 Försiktig ** 116,25 1,0 1,8 13,6 33,4 Index 267,52 2,7 3,0 38,5 57,6 Aktiv **** 114,88 1,5 3,8 Japanfond *** 59,46 1,7 8,6 18,1 11,4 Kort Ränta Företag 101,14 0,2 0,7 ** 104,43 0,1 0,3 4,8 6,6 Lång Räntefond *** 150,37 0,6 2,2 12,7 17,9 *** 104,69 1,9 2,6 20,0 49,6 Pension **** 145,96 1,2 3,2 23,0 38,7 Pension **** 147,77 1,3 3,3 22,8 45,9 Pension **** 150,70 1,8 3,8 25,5 56,9 Pension **** 157,50 2,1 4,3 29,2 61,6 Pension **** 155,31 2,1 4,3 29,1 61,5 Pension **** 81,91 2,1 4,3 29,0 61,4 Pension **** 81,68 2,1 4,3 29,0 61,3 Pension *** 97,27 2,1 4,3 29,1 60,7 Småbolag Sverige ** 440,37 5,9 14,7 27,8 127,0 Statsobligationsfond ** 11,12 0,5 2,0 9,2 12,6 Sverige & Världen *** 28,37 2,9 6,7 28,4 54,9 Sverige Aktiv *** 964,90 3,4 7,1 23,5 106,9 Sverige Index *** 215,14 3,2 6,4 27,6 107,0 Teknologifond *** 37,92 1,5 1,1 27,1 44,1 Tillväxtmarknad Aktiv ** 227,54 1,5 0,5 9,9 28,9 Trygghetsfond ** 292,13 1,9 5,3 22,5 38,3 USA Aktiv **** 187,25 0,2 2,7 58,2 68,2 USA Index **** 169,71 0,9 3,8 55,7 Alla fonder i rekommenderade utbudet är tillgängliga hos via direktsparande, IPS och fondförsäkring om inget annat anges. 1) Fonden tillgänglig endast via fondförsäkringar 2) Fonden tillgänglig för premiepension, individuellt pensionssparande (IPS), investeringssparkonto (ISK), vissa avtalspensioner och direktsparande. Ej valbar i Friplan, Privat Pensionsförsäkring och Kapitalförsäkring. Externa fonder (SEK) Morningstars rating Andelskurs Andelskurs Avkastning, % 1 månad år 5 år Alfred Berg Ryssland **** 302,63 2,6 20,7 28,6 29,9 BlackRock Dynamic Diversified Growth 114,66 0,3 1,8 BlackRock Emerging Europe A *** 710,33 0,5 10,0 25,5 24,9 BlackRock European A **** 904,42 0,7 3,6 30,8 67,6 BlackRock Latin America Fund A2 *** 476,19 4,3 5,3 20,6 18,7 BlackRock World Mining A2 USD ** 298,34 1,8 2,0 43,5 7,9 BlueBay Emerging Market Select Bond Fund 1225,26 1,2 2,9 6,8 BlueBay Investment Grade Bond Fund 1512,83 0,8 3,2 23,7 Catella Reavinstfond *** 349,57 4,7 9,9 33,0 117,9 DNB Asian Small Cap * 37,17 2,1 1,7 9,1 24,2 DNB Realräntefond **** 106,85 0,8 2,4 7,1 16,9 DNB Renewable Energy *** 841,24 2,7 12,8 2,0 19,1 East Capital Rysslandsfonden *** 905,37 1,9 25,0 37,3 28,8 East Capital Östeuropafonden **** 29,73 0,7 13,4 29,9 27,4 Pension 1039,05 2,7 **** 1095,41 0,5 1,2 12,1 17,1 Sverige ** 1759,92 4,2 7,4 17,6 105,7 Fidelity America Fund ***** 51,05 1,2 4,2 56,3 86,4 Fidelity Asian Special Situations **** 227,51 0,8 1,6 7,7 49,6 Fidelity China Focus Fund **** 276,02 2,8 8,1 4,3 13,2 Fidelity EMEA Fund ***** 92,59 0,4 4,7 1,5 57,5 Fidelity European Aggressive Fund ** 141,82 0,8 5,5 25,9 64,8 Fidelity Focus Fund **** 329,92 0,7 2,0 31,2 66,6 Fidelity Health Care Fund *** 146,59 0,9 6,2 55,4 80,6 Fidelity India Focus Fund **** 197,54 0,3 11,8 2,8 58,0 Fidelity Japan Advantage **** 1443,05 0,6 9,1 11,7 16,6 FIM BRIC+ ** 95,66 1,2 2,5 17,3 13,6 FIM Russia Small Cap * 26,11 0,7 22,8 63,6 8,0 GAM Star China Equity USD ***** 137,02 5,0 8,5 11,0 80,9 JPM Africa Equity A AccUSD **** 80,48 3,0 2,9 16,4 69,4 JPM Brazil Equity Fund *** 51,87 5,1 6,4 28,0 6,6 JPM US Small Cap Growth *** 127,77 9,1 7,5 31,3 90,5 Lannebo Mixfond **** 16,91 2,6 4,9 19,2 74,5 Lannebo Pension 102,48 1,6 Lannebo Småbolag **** 51,41 4,4 10,4 45,6 153,4 Lannebo Sverige ** 23,97 4,2 11,6 28,9 116,2 Lynx Dynamic 1 **** 101,16 0,6 5,0 2,2 Neuberger Berman High Yield Bond Fund 127,32 0,5 3,0 Parvest Environment EUR **** 1207,00 0,1 0,3 27,7 51,0 PIMCO Investment Grade 10,31 1,0 3,4 PIMCO Unconstrained Bond 108,12 0,4 1,4 SEB Asset Selection SEK Lux 148,12 0,9 0,7 3,6 9,8 SEB Etisk fond **** 10,56 2,0 5,6 39,6 63,5 SEB Europa Småbolag **** 42,24 0,4 8,0 47,3 110,8 SEB Nordenfond *** 19,02 4,5 11,7 26,0 76,4 SEK **** 1199,61 2,9 3,3 27,6 81,1 Kon-Tiki SEK ***** 658,25 1,4 0,1 1,2 62,8 120,87 0,1 0,2 Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på utvecklingen på världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad för fonderna finns att tillgå på ditt lokala länsförsäkringsbolag, hos din försäkringsmäklare eller på lansforsakringar.se. Ansvarig utgivare: Anna Öster, Redaktör: Olof Daneskog, Prenumerera på Sparutsikter via e-post Skaffa en kostnadsfri e-postprenumeration av s finansiella nyhetsbrev Sparutsikter genom att fylla i din e-postadress på lansforsakringar.se/sparutsikter LF utg 31 Citat lansforsakringar.se

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2014 Konjunktur och marknad: Spänt läge i Ukraina Situationen i Ukraina är allvarlig ur många perspektiv. Det är svårt att se framför sig

Läs mer

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 december 2013 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas

Läs mer

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds. Oro på tillväxtmarknader

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds. Oro på tillväxtmarknader Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2014 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbankens avtrappning inleds Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) beslutade

Läs mer

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2016 Konjunktur och marknad: Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Vår bedömning är sedan tidigare att den globala återhämtningen

Läs mer

Amerikanska centralbanken i fortsatt fokus

Amerikanska centralbanken i fortsatt fokus Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 september 2013 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbanken i fortsatt fokus Amerikansk ekonomi fortsätter att förbättras, BNP för kvartal

Läs mer

bland annat ökade riskvikter för bolån från 15 till 25 procent. Detta balanserar därmed den väntade reporäntesänkningen i sommar.

bland annat ökade riskvikter för bolån från 15 till 25 procent. Detta balanserar därmed den väntade reporäntesänkningen i sommar. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 juni 2014 Konjunktur och marknad: Svensk inhemsk efterfrågan fortsätter vara draglok för ekonomin 1,9 procent i BNP-tillväxt fortsätter att hålla

Läs mer

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2015 Konjunktur och marknad: Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen I USA är ekonomin i grund och botten stark Den amerikanska arbetsmarknaden

Läs mer

Inflation och räntehöjningar på gång i USA. Men Riksbanken kommer krävas på mer

Inflation och räntehöjningar på gång i USA. Men Riksbanken kommer krävas på mer Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2016 Konjunktur och marknad: Inflation och räntehöjningar på gång i USA Sverige ökad konkurrenskraft med låga löneavtal Både sysselsättning

Läs mer

Budgetdiskussion och skuldtaksproblematik i USA

Budgetdiskussion och skuldtaksproblematik i USA Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2013 Konjunktur och marknad: Budgetdiskussion och skuldtaksproblematik i USA Budgetdiskussionen i USA drog ut på tiden och när parterna

Läs mer

Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu

Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2014 Konjunktur och marknad: Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu Riksbanken sänkte som väntat sin styrränta med

Läs mer

ning. Med en normalisering av arbetsmarknaden, ett stigande inflations- och lönetryck tror vi att FED kommer höja styrräntan i september.

ning. Med en normalisering av arbetsmarknaden, ett stigande inflations- och lönetryck tror vi att FED kommer höja styrräntan i september. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 juni 2015 Konjunktur och marknad: USA, Europa och Sverige starka medan Kina bromsar in Fortsatt starkt USA trots svagt första kvartal Amerikansk

Läs mer

I januari visade centralbankerna att de står kvar på huvudscenen

I januari visade centralbankerna att de står kvar på huvudscenen Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2015 Konjunktur och marknad: I januari visade centralbankerna att de står kvar på huvudscenen Växer gapet mellan USA och världen? Sedan

Läs mer

I USA ser vi brus i december men ekonomin fortsätter åt rätt håll

I USA ser vi brus i december men ekonomin fortsätter åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2015 Konjunktur och marknad: December med inflation i fokus Under december har vi sett den politiska oron eskalera igen i Grekland inför

Läs mer

Eurozonen växer och tyska valresultatet lugnar

Eurozonen växer och tyska valresultatet lugnar Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 oktober 2013 Konjunktur och marknad: Den amerikanska centralbanken fortsätter sin expansiva politik Den amerikanska centralbanken (Fed) fortsätter

Läs mer

Lite olika riktningar men på sikt åt rätt håll

Lite olika riktningar men på sikt åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 oktober 2014 Konjunktur och marknad: Lite olika riktningar men på sikt åt rätt håll Europa kommer ha det fortsatt tufft ur ett historiskt perspektiv,

Läs mer

2014 blir nog ett bra år för USA trots allt

2014 blir nog ett bra år för USA trots allt Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2014 Konjunktur och marknad: 2014 blir nog ett bra år för USA trots allt 2014 blir nog ett bra år för USA trots allt Vi fortsätter att

Läs mer

Optimismen är stark trots stora problem

Optimismen är stark trots stora problem Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 maj 2015 Konjunktur och marknad: Eurozonen har lagt i en ny växel Sista månaden med dålig data? Under april har vi återigen sett datautfall från

Läs mer

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så.

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2014 Konjunktur och marknad: Turbulenta marknader, men i verkligheten tar man ett steg i taget Under september såg vi kraftiga korrigeringar

Läs mer

Oron för Grekland tillfälligt borta och ECB drar igång sedelpressarna

Oron för Grekland tillfälligt borta och ECB drar igång sedelpressarna Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2015 Konjunktur och marknad: Inflation i fokus Janet Yellen balanserar förväntningar på en första höjning av Fed Funds I vittnesmålet inför

Läs mer

Dystra siffror men signaler går åt rätt håll

Dystra siffror men signaler går åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 september 2014 Konjunktur och marknad: Dystra siffror men signaler går åt rätt håll Problematisk geopolitik och fransk regeringskris. Framåtblickande

Läs mer

Eurozonen stabil återhämtning, men mer stimulans väntas

Eurozonen stabil återhämtning, men mer stimulans väntas Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 december 2015 Konjunktur och marknad: ECB fortsätter stimulera Ökad offentlig konsumtion stärker svensk tillväxt Till följd av den kraftiga ökningen

Läs mer

Grekiskt ja till stödpaket och börsfall i Kina. Goda chanser för ett tredje räddningspaket

Grekiskt ja till stödpaket och börsfall i Kina. Goda chanser för ett tredje räddningspaket Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 augusti 2015 Konjunktur och marknad: Grekiskt ja till stödpaket och börsfall i Kina USA återigen i marschfart Data som kom in under juli fortsatte

Läs mer

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 December 2014 Konjunktur och marknad: Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar I USA fortsätter vi se en stabilisering

Läs mer

Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris

Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 augusti 2014 Konjunktur och marknad: Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris Juli har präglats av geopolitisk osäkerhet i Mellanöstern

Läs mer

Eurozonen fortsatt förbättring och mer stimulans

Eurozonen fortsatt förbättring och mer stimulans Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2015 Konjunktur och marknad: Fortsatt expansiv penningpolitik Vår bedömning kvarstår att den globala återhämtningen fortsätter under

Läs mer

Fortsatt global återhämtning trots Brexit-oro

Fortsatt global återhämtning trots Brexit-oro Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 augusti 2016 Konjunktur och marknad: Fortsatt global återhämtning trots Brexit-oro Sverige oförändrad konjunktur och hack i bostadsmarknaden

Läs mer

Riksbanken flaggar för valutainterventioner

Riksbanken flaggar för valutainterventioner Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2016 Konjunktur och marknad: Riksbanken flaggar för valutainterventioner Svensk ekonomi stark men Riksbanken kan tvingas sänka mer ändå

Läs mer

USA:s centralbank lämnar styrräntan oförändrad. Europa tuffar på men med viss oro för en allt för svag euro

USA:s centralbank lämnar styrräntan oförändrad. Europa tuffar på men med viss oro för en allt för svag euro Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 oktober 2015 Konjunktur och marknad: USA:s centralbank lämnar styrräntan oförändrad USA oförändrad ränta på mötet i september men sannolikt en

Läs mer

Stark svensk ekonomi men inflationen allt för svag

Stark svensk ekonomi men inflationen allt för svag Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 oktober 2016 Konjunktur och marknad: Stark svensk ekonomi men inflationen allt för svag Sverige Den svenska ekonomin befinner sig nu i, eller

Läs mer

Osäkerhet efter amerikanskt centralbankprotokoll och italienskt valresultat

Osäkerhet efter amerikanskt centralbankprotokoll och italienskt valresultat Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 1 mars 2013 Konjunktur och marknad: Osäkerhet efter amerikanskt centralbankprotokoll och italienskt valresultat USA kort skrämselhicka i marknaden

Läs mer

Eurozonen går enligt plan med låg men pålitlig tillväxt

Eurozonen går enligt plan med låg men pålitlig tillväxt Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2016 Konjunktur och marknad: Inflationen fortsätter att gäcka Sverige lönerörelsen avslutas och högkonjunkturen börjar Sysselsättningen

Läs mer

börja strama åt penningpolitiken när man når en arbetslöshetsnivå på 6,5 procentenheter.

börja strama åt penningpolitiken när man når en arbetslöshetsnivå på 6,5 procentenheter. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 1 februari 2013 Konjunktur och marknad: Tvärnit i USA, nu prövas den globala konjunkturen på allvar USA fortsatt ohållbar budgetsituation Den amerikanska

Läs mer

Sparutsikter. Skrämselhicka för global tillväxt. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Skrämselhicka för global tillväxt. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 1 maj 2013 Konjunktur och marknad: Skrämselhicka för global tillväxt lågkonjunktur Den senaste månaden har bjudit på ekonomisk statistik som fått

Läs mer

Sparutsikter. Augusti med Kina i fokus. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Augusti med Kina i fokus. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 september 2015 Konjunktur och marknad: Augusti med Kina i fokus USA Under augusti har USA fortsatt att uppvisa tecken på en förbättrad konjunktur,

Läs mer

Bättre på kort sikt men sämre på lång USA bestämmer takten i världsekonomin

Bättre på kort sikt men sämre på lång USA bestämmer takten i världsekonomin Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 1 januari 2013 Konjunktur och marknad: Bättre på kort sikt men sämre på lång USA bestämmer takten i världsekonomin Liksom många hade förutspått

Läs mer

Stark ekonomi trumfar politisk oro

Stark ekonomi trumfar politisk oro Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 maj 2017 Stark ekonomi trumfar politisk oro Prenumerera på Nyhetsbrevet Sparutsikter via e-post. Läs mer på / sparutsikter Konjunktur och marknad Sverige

Läs mer

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 16 januari 2017

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 16 januari 2017 Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 16 januari 2017 Året som gått och inför 2017 Prenumerera på Nyhetsbrevet Sparutsikter via e-post. Läs mer på / sparutsikter Konjunktur och marknad

Läs mer

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 15 november 2016

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 15 november 2016 Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2016 Stark konjunktur men svag inflation ger vaksam Riksbank Prenumerera på Nyhetsbrevet Sparutsikter via e-post. Läs mer på / sparutsikter

Läs mer

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 15 december Fortsatt svag inflation ger förlängda stödköp

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 15 december Fortsatt svag inflation ger förlängda stödköp Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 december 2016 Fortsatt svag inflation ger förlängda stödköp Prenumerera på Nyhetsbrevet Sparutsikter via e-post. Läs mer på / sparutsikter Konjunktur

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2016-06-15 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Förvarsprovision Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % före kl 15:00 FI39

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

SEB Aktiesparfond USA 2,

SEB Aktiesparfond USA 2, Fondhandel 2017: SEB:s Sverigeregistrerade fonder En fond är stängd för handel när: Mer än 30% av fondens värdepapper är placerade på en marknad vars börs är stängd och/eller det land där fonden är registrerad

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Senaste nytt. September 2016

Senaste nytt. September 2016 Sida 1 av 5 Senaste nytt September 2016 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

PRISLISTA - FONDUTBUD

PRISLISTA - FONDUTBUD PRISLISTA - FONDUTBUD Nedan visas de fonder som Nord Fondkommission för närvarande erbjuder genom rådgivningsplattformen. Utöver dessa har vi dessutom tillgång till fler än 50 000 fonder på MFEXs plattform.

Läs mer

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg 1 2 3 4 5 6 Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK,

Läs mer

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015 Månadsöversikt januari 2015 9.1.2015 USA driver tillväxten Stark ekonomisk statistik från USA, centralbanken förväntas höja på styrräntan nästa sommar I Europa fortsätter den långsamma tillväxten, av centralbanken

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % före kl 15:00 FI39 4055 1120 0462 42 FI65

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer