De här fonderna erbjuder vi. Gäller från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07"

Transkript

1 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från

2 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans bildar de ett fondutbud med cirka 80 fonder. De egna fonderna och de externa fonderna kompletterar varandra och här finns fonder som passar både den som vill vara aktiv och den som vill slippa göra egna val. Här följer en kort presentation av alla fonder som vi rekommenderar. Mer fakta om fonderna hittar du på lansforsakringar.se. Risken anges som ett risktal mellan 1 och 7. En 1:a betyder mycket låg risk och en 7:a mycket hög risk. Aktiefonder Länsförsäkringar Asienfond är en aktivt förvaltad fond som placerar i aktier på de större asiatiska börserna förutom Japan. Tyngdpunkten ligger på stora bolag i Kina, Sydkorea, Taiwan, Hong-Kong och Indien. Förvaltningsavgift per år: 1,6 %. Risk: 6. LF kod: W 08. Länsförsäkringar Europa Aktiv placerar i europeiska företag med hög direktavkastning som bedöms vara lågt värderade och som har hög kvalitet och starka balansräkningar. Det är en aktivt förvaltad och koncentrerad fond med 30 till 50 bolag. Bolagen i fonden är av mer defensiv karaktär vilket innebär att de inte är lika känsliga för konjunktursvängningar än bolagen i fondens jämförelseindex. Förvaltningsavgift per år: 1,55 %. Risk: 6. LF kod: W 01. Länsförsäkringar Europa Index är en indexfond och placeringarna efterliknar sammansättningen av indexet MSCI Europe. Förvaltningsavgift per år: 0,2 %. Risk: 6. LF kod: W 26. Länsförsäkringar Fastighetsfond placerar i bygg- och fastighetsbolag på de nordiska marknaderna med en tyngdpunkt på den svenska fastighetsmarknaden. Det är en aktivt förvaltat fond med fokus på fastighetsbolag med starka kassaflöden och aktiva företagsledningar. Förvaltningsavgift per år: 1,4 %. Risk: 6LF kod: W 03. Länsförsäkringar Global Aktiv är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i bolag över hela världen. Portföljen är koncentrerad med cirka 40 innehav. Fokus ligger på aktieurvalet och förvaltaren tar inte hänsyn till index, regioner eller länder. Förvaltningsavgift per år: 1,55 %. Risk: 6. LF kod: W 07. Länsförsäkringar Global Index är en indexfond som i sina placeringar strävar efter att efterlikna indexet MSCI World Total Net Return. Förvaltningsavgift per år: 0,2 %. Risk: 6. LF kod: W 30. Länsförsäkringar Japanfond placerar i stora och medelstora bolag på Tokyobörsen. Förvaltningsavgift per år: 1,55 %. Risk: 6. LF kod: W 12. Länsförsäkringar Småbolag Sverige placerar i mindre och medelstora svenska företag. Inriktningen är bolag vars börsvärde inte överstiger 1 procent av det totala börsvärdet på Stockholmsbörsen. Det är en aktivt förvaltat fond där förvaltaren försöker hitta bolag som är undervärderade och finansiellt stabila. Förvaltningsavgift per år: 1,6 %. Risk: 6. LF kod: W 14. Länsförsäkringar Sverige Aktiv placerar i stora företag noterade på Stockholmsbörsen. Det är en aktivt förvaltad fond med en koncentrerad portfölj. Fonden har normalt sett 25 bolag i portföljen. Genom att portföljen är så koncentrerad har förvaltaren möjlighet att skapa meravkastning jämfört med index. Förvaltningsavgift per år: 1,3 %. Risk: 6. LF kod: W 02. Länsförsäkringar Sverige Index är en indexfond som i sina placeringar strävar efter att efterlikna det svenska indexet OMXSBGI. Förvaltningsavgift per år: 0,2 %. Risk: 6. LF kod: W 27. 2

3 Länsförsäkringar Sverige & Världen är en aktivt förvaltad aktiefond som normalt placerar 60 procent i globala aktier, 30 procent i svenska aktier och 10 procent i tillväxtmarknadsaktier. Förvaltaren strävar efter att skapa meravkastning genom att förändra fördelningen mellan de olika marknaderna och genom valet av aktier. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 6. LF kod: W 16. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv Fonden försöker investera i undervärderade länder, sektorer och bolag på tillväxtmarknader. Förvaltaren strävar efter att skapa meravkastning genom att kombinera analys av enskilda bolag med makroekonomisk analys. Förvaltningsavgift per år: 1,8 %. Risk: 7. LF kod: W 15. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Fonden är en indexfond vars medel placeras i syfte att efterbilda sammansättningen av MSCI Emerging Markets Total Return Net Index som är skapat för att återspegla aktiemarknaderna i globala tillväxtmarknader. Exempel på områden där fonden placerar inom är Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Afrika. Förvaltningsavgift per år: 0,4 %. Risk: 6. LF kod: W 34. Länsförsäkringar USA Aktiv placerar i företag som är noterade i USA och Kanada. Inriktningen är främst mot de stora välkända amerikanska bolagen. Förvaltningsavgift per år: 1,55 %. Risk: 6. LF kod: W 11. Länsförsäkringar USA Index är en indexfond som i sina placeringar strävar efter att efterlikna det amerikanska indexet S&P 500. Förvaltningsavgift per år: 0,2 %. Risk: 6. LF kod: W 28. Aktiefonder Externa Alfred Berg Ryssland är en regional aktiefond som investerar på den ryska aktiemarknaden. De största branscherna i fonden är olja, kraft, metall och telekom. Förvaltningsavgift per år: 2,5 %. Risk: 7. LF kod: O 03. BlackRock Emerging Europe investerar främst i europeiska tillväxtländer. Förvaltaren väljer gärna företag som har sin huvudsakliga verksamhet i Medelhavsområdet. Förvaltningsavgift per år: 1,75 %. Risk: 7. LF kod: B 50. BlackRock European Fund investerar i aktier i företag som har sitt säte i, eller utövar större delen av sin ekonomiska verksamhet i Europa. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 6. LF kod: B 54. BlackRock Latin America placerar sitt kapital i stora aktiebolag i Latinamerika, men även i andra börsföretag som har en stor del av sin verksamhet i regionen. Förvaltningsavgift per år: 1,75 %. Risk: 7. LF kod: B 51. BlackRock World Mining placerar i metall och gruvföretag som i huvudsak bryter och producerar basmetaller och industrimineraler som järnmalm och kol. Kan även investera i företag som bryter ädelmetaller och mineraler. Förvaltningsavgift per år: 1,75 %. Risk: 7. LF kod: B 53. BNPP Equity World Aqua Fonden investerar i företag som fokuserar på vatten. Ett första krav är att bolagen ska ha minst 20 procent av intäkterna från vattenverksamhet. Den genomsnittliga storleken på bolagen i portföljen är cirka 10 miljarder euro och den genomsnittliga vattenexponeringen uppgår till 63 procent. Förvaltningen är aktiv med en koncentrerad portfölj på mellan bolag. Genom egen fundamental analys ska förvaltaren skapa överavkastning. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 5. LF kod: N 19. Catella Reavinstfond Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i större svenska företag. Fonden tar tillvara på tillfällen då aktier är lågt värderade samt utnyttjar kortsiktiga kursrörelser. Fondens målsättning är att prestera bättre än Stockholmsbörsen. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 6. LF kod: C 51. Deutsche Invest Global Infrastruktur Fonden investerar framförallt i aktier från emittenter som huvudsakligen bedriver sin affärsverksamhet inom "global infrastruktur". Området infrastruktur omfattar trafik, energi, vatten och kommunikation samt social infrastruktur. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 5. LF kod: D 01. DNB Renewable Energy investerar globalt i bolag som är verksamma inom sol-, vatten- och vindkraft. Letar också bolag som bättre kan ta tillvara den energi som redan produceras. Förutom förvaltningsavgiften på 1,5% tillkommer en resultat baserad avgift på 20% av den del av avkastningen som överstiger Wilder Hill New Energy Global Innovaton Index Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 7. LF kod: C 25. 3

4 East Capital Rysslandsfonden investerar i huvudsak i Ryssland och övriga länder i forna Sovjetunionen. Fondens strategi är att förvärva aktier i lågt värderade företag som gynnas av den inhemska tillväxten. Fonden investerar i ett brett urval av sektorer, företag och instrument. Två tredjedelar av portföljen består av stora och medelstora före tag. Förvaltningsavgift per år: 2,5 %. Risk: 7. LF kod: R 30. East Capital Östeuropafonden har möjlighet att investera i alla östeuropeiska länder. Fondens strategi är att ur ett brett urval av länder, sektorer och bolag, hitta lågt värderade aktier. Två tredjedelar av portföljen består av stora och medelstora företag. Förvaltningsavgift per år: 2,5 %. Risk: 7. LF kod: R 31. Fidelity America Fund En aktivt förvaltad aktiefond med placeringar på USA-börsen. Är inte begränsad till någon specifik bransch utan de enskilda aktieurvalen är avgörande. Förvaltaren söker prisvärda företag med stabil eller ökande vinsttillväxt, vanligtvis stora och medelstora företag. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 7. LF kod: I 07. Fidelity Asian Special Situations placerar i huvudsak i företag som är noterade på de asiatiska börserna utom Japan. Fondens kärna ska bestå av bolag av god kvalitet till attraktiv värdering. Mervärde skapas främst genom investeringar i bolag som befinner sig i så kallade Special Situations, vilket kan innebära bolag som omstruktureras, byter ledning eller är på väg att lansera en ny produkt. Fonden har en högre risknivå än en vanlig Asienfond. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 7. LF kod: I 01. Fidelity China Focus Fund placerar i kinesiska värdepapper som är börsnoterade i Kina och Hongkong, men även i värdepapper i icke-kinesiska företag som har en betydande del av sina inkomster från Kina. Förvaltningsavgift per år 1,5 %. Risk: 7. LF kod: I 09. Fidelity EMEA Fund investerar i företag som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i Central-, Syd- och Östeuropa (inklusive Ryssland) samt Mellanöstern och Afrika. Förvaltaren letar efter aktier med hög tillväxtpotential. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 7. LF kod: I 08. Fidelity European Aggressive placerar i huvudsak i aktier på de europeiska marknaderna men kan även investera utanför Europa. Förvaltaren väljer bolag med utgångspunkt i förändringar, såsom förändring i verksamheten, av analytikers värderingsteknik av bolaget eller av marknadens uppfattning om bolaget. Fonden är koncentrerad och har ett aktivt aktieval, vilket gör att den har en betydligt högre risk än en vanlig Europafond. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 7. LF kod: I 02. Fidelity Global Focus Fund placerar i aktier över hela världen. Genom att hitta teman och trender i internationella branscher försöker förvaltaren hitta de bästa bolagen. Fonden investerar i både tillväxt- och värdeaktier och stora och medelstora bolag. Fonden har ett förhållandevis litet antal innehav och har därför en något högre risknivå än en vanlig globalfond. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 6. LF kod: I 04. Fidelity Global Health Care Fund placerar i hälsovårds- och läkemedelsföretag över hela världen. Förvaltaren väljer bolag med attraktiva värderingar, som visar en tillväxt över genomsnittet och som kan vara föremål för positiva nyheter. Det finns inga begränsningar vad gäller företagens storlek. Portföljen består normalt av procent aktier. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 6. LF kod: I 11. Fidelity India Focus Fund placerar i aktier i bolag i Indien. Fonden inriktar sig främst på medelstora och små bolag med god tillväxtpotential, men placerar även i ett antal stora bolag. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 7. LF kod: I 05. FIM BRIC+ är en fond-i-fond och placerar i Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Förvaltaren letar efter möjligheter, utan att beakta indexvikterna. Förvaltningsavgift per år: 1,9 %. Risk: 6. LF kod: F 10. GAM Star China är en aktivt förvaltad fond med ett litet men erfaret förvaltarteam och en stil som kallas tillväxt till rätt pris. Bolagsanalysen är fokuserad på medelstora och små bolag. Filosofin bygger på att identifiera bolag utifrån de teman som förvaltarna anser är intressanta. Portföljen är koncentrerad med cirka bolag och fonden avviker ibland mycket från index. Förvaltningsavgift per år: 1,35 %. Risk: 7. LF kod: G 10. 4

5 JP Morgan Funds Africa Equity Fund Fondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i afrikanska bolag. Förvaltaren föredrar bolag med god kvalité, hög tillväxt och en aktieägarorienterad ledning. Fonden är inte styrd av fördelningen i index, vilket innebär att den kan avvika mycket från index. Förutom förvaltningsavgiften tillkommer en resultatbaserad avgift på 10 % av den del av avkastningen som överstiger MSCI Emerging and Frontier Markets Africa Index. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 7. LF kod: J 03. JP Morgan Funds US Small Cap Growth Fund placerar i amerikanska små tillväxtbolag. Förvaltaren fokuserar på kvalitetsbolag med långsiktigt hållbar tillväxt. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 7. LF kod: J 02. Lannebo Småbolag är en aktivt förvaltad fond med tonvikt på svenska små- och medelstora företag, ej branschinriktad. Aktieurval baserat på långsiktig fundamental analys kombinerat med rörlighet i portföljen. Målet är en koncentrerad portfölj av aktier med hög stabil avkastning, oberoende av var enskild akties vikt i index. Förvaltningsavgift per år: 1,6 %. Risk: 6. LF kod: P 03. Lannebo Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond med placeringar i Sverige, ej fokuserad på någon speciell bransch. Aktieurval baserat på långsiktig fundamental analys av företag kombinerat med rörlighet i portföljen. Målet är en koncentrerad portfölj av aktier med hög stabil avkastning, oberoende av varje enskild akties vikt i index. Förvaltningsavgift per år: 1,6 %. Risk: 6. LF kod: P 02. Macquarie Asia New Stars placerar i asiatiska små- och medelstora bolag. Den genomsnittliga storleken på bolagen i portföljen är cirka 2 miljarder amerikanska dollar. Förvaltningsavgift per år: 1,65 %. Risk: 6. LF kod: M 20. Parvest Global Environment en global aktiefond som är koncentrerad kring tre särskilt utvalda miljöteman som anses ha bra utvecklingspotential: Energi, Vatten & Luft och Avfallshantering. Fonden förvaltas av ett dedikerat SRI-team (SRI = Social Responsible Investments). Förvaltningsavgift per år: 1,75 %. Risk: 7. LF kod: N 18. SEB Etisk Globalfond är en aktiefond med etisk placeringsinriktning som placerar över hela världen i aktier och aktierelaterade värdepapper. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 6. LF kod: E 16. SEB Europafond Småbolag placerar i europeiska aktier och aktierelaterade värdepapper i små och medelstora företag med ett marknadsvärde upp till 2 miljarder euro. Förvaltningsavgift per år: 1,75 %. Risk: 6. LF kod: E 49. SEB Nordenfond placerar i svenska, danska, finska och norska aktier och aktierelaterade finansiella instrument. Förvaltningsavgift per år: 1,3 %. Risk: 6. LF kod: E 31. Skagen Global En global aktiefond som har som mål att ha god spridning både geografiskt och över branscher, på grundval av var värde skapas. Fokuserar på enskilda företag som är solida och ändå låg prissatta, oberoende av vilken marknad eller bransch de verkar inom. Förutom förvaltningsavgiften tillkommer en resultat baserad avgift på 10 procent av den del av avkastningen som överstiger Morgan Stanley World Index. Förvaltningsavgift per år: 1,0 %. Risk: 6. LF kod: S 50. Skagen Kon-Tiki Minst hälften av tillgångarna placeras på tillväxtmarknader. För att nå jämvikt mellan branscher kan resten av tillgångarna placeras på mogna marknader. Fokuserar på enskilda företag som är solida och ändå låg prissatta, oberoende av vilken marknad eller bransch de verkar inom. Förutom förvaltningsavgiften tillkommer en resultatbaserad avgift på 10 procent av den del av avkastningen som överstiger Morgan Stanley Emerging Markets Index. Förvaltningsavgift per år: 2,0 %. Risk: 6. LF kod: S 51. Blandfonder Länsförsäkringar Trygghetsfond placerar normalt cirka 27 procent i krediter, 26 procent i räntebärande värdepapper, 20 procent i globala aktier inklusive tillväxtmarknader, 22 procent i svenska aktier och 5 procent i absolutavkastande strategier. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 4. LF kod: W 06. 5

6 Blandfonder Externa BlackRock Dynamic Diversified Growth investerar globalt i aktier, räntebärande värdepapper som till exempel statsobligationer, företagsobligationer inom High Yield och Investment Grade, räntepapper med korta löptider, inlåning och kontanta medel. Fondens tillgångar kan vara noterade i ett brett urval av valutor. Fonden kan använda derivat för att snabbt kunna ta en position eller för att skydda en tillgång. Förvaltningsavgift per år: 1,25 %. Risk: 4. LF kod: B 55. Lannebo Mixfonden Fonden är en aktivt förvaltad blandfond som växlar mellan räntebärande värdepapper och aktier. Fonden placerar i svenska räntepapper, svenska och internationella aktier oberoende av bransch. Förvaltningsavgift per år: 1,6 %. Risk: 6. LF kod: P 01. Räntefonder Länsförsäkringar Företagsobligation Norden är en aktivt förvaltad företagsobligationsfond med fokus på den nordiska marknaden. Durationen kan uppgå till mellan 0 och cirka 6,5 år. Fonden kan investera i företagsobligationer utgivna av nordiska företag oavsett valuta, med en genomsnittlig rating om Investment Grade-rating (lägst BBB-) vilket innebär att investering även kan ske i High Yield och icke-ratade bolag. Förvaltningsavgift per år: 0,8 %. Risk: 4. LF kod: W 31. Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta Fonden investerar globalt i företagskrediter, stats och bostadsobligationer med olika tidslängd och kreditkvalité. Fonden har möjlighet att hantera både stigande och fallande ränteläge och förvaltaren kan röra sig mellan olika typer av kreditrisker. Den genomsnittliga löptiden för fonden anpassas efter rådande marknadsförhållanden och kan variera mellan -2 år och +7 år. Förvaltningsavgift per år: 1,1 %. Risk: 4. LF kod: W 19. Länsförsäkringar Kort Ränta Företag Fonden är en aktivt förvaltad likviditetsfond med en duration om max 360 dagar. Fonden kan investera i penningmarknadsinstrument utgivna av stat och företag i svenska kronor med Investment Grade-rating (lägst BBB-), samt upp till 20 procent i icke-ratade emittenter givet att det finns en skuggrating. Förvaltningsavgift per år: 0,3 %. Risk: 1. LF kod: W 32. Länsförsäkringar Kort Räntefond placerar i svenska räntebärande värdepapper med tonvikt på växlar emitterade av svenska staten. Fondens genomsnittliga löptid får inte överstiga 540 dagar. Förvaltningsavgift per år: 0,2 %. Risk: 1. LF kod: W 09. Länsförsäkringar Lång Räntefond placerar i svenska räntebärande värdepapper med fokus på obligationer utgivna av svenska staten eller bostadsinstitut. Innehavens genomsnittliga löptid är 1 10 år. Förvaltningsavgift per år: 0,5 %. Risk: 3. LF kod: W 05. Räntefonder Externa BlueBay Investment Grade Bond Fund placerar främst i europeiska företagsobligationer med kreditbetyget Investment Grade. Kan även placera i räntepapper med högre risk. Fonden är valutasäkrad och påverkas därmed inte av valutaförändringar. Förvaltningsavgift per år: 1,0 %. Risk: 3. LF kod: B 10. BlueBay Emerging Market Select Bond Fund placerar främst i statsobligationer och företagsobligationer på tillväxtmarknader. Fonden är valutasäkrad och påverkas därmed inte av valutaförändringar. Förvaltningsavgift per år: 1,75 %. Risk: 5. LF kod: B 11. DNB Realräntefond placerar i svenska realränteobligationer. Målet är att som lägst uppnå en värdeökning som är justerad för inflationen. Genomsnittlig löptid får som längst uppgå till 25 år. Realräntefonden har högre risk än traditionella obligationsfonder på grund av den långa räntebindningsperioden. Förvaltningsavgift per år: 0,72 %. Risk: 3. LF kod: C 23. Enter Return investerar i svenska räntebärande värdepapper med kort och lång löptid i en blandning av företags-, bostads- och statsobligationer. Den genomsnittliga räntebindningstiden för portföljen ska ligga mellan 0 och 6 år. Förvaltningsavgift per år: 0,65 %. Risk: 2. LF kod: T 10. 6

7 Neuberger Berman High Yield Bond Fund placerar i amerikanska företagsobligationer inom kategorin High Yield som har hög risk. Fonden är valutasäkrad och påverkas därmed inte av valutaförändringar. Förvaltningsavgift per år: 1,2 %. Risk: 5. LF kod: N 50. PIMCO Global Investment Grade Credit Fund SEK investerar globalt i företagsobligationer och har stor flexibilitet att fördela tillgångarna mellan länder och ratingnivåer med syfte att skapa avkastning oavsett marknadsläge och ränteklimat. Förvaltningsavgift per år: 0,99 %. Risk: 4. LF kod: P 20. Fondandelsfonder Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv investera i följande fondkategorier: kort räntefond, kreditfonder, Förvaltningsavgift per år: 1,2%. Risk: 3. LF kod: W 35. Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil investera i följande fondkategorier: kort räntefond, kreditfonder, Förvaltningsavgift per år: 1,3%. Risk: 3. LF kod: W 36. Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans investera i någon av följande fondkategorier: kort räntefond, kreditfonder, Förvaltningsavgift per år: 1,5%. Risk: 4. LF kod: W 37. Länsförsäkringar Bekväm fond Tillväxt investera i följande fondkategorier: kort räntefond, kreditfonder, Förvaltningsavgift per år: 1,7%. Risk: 5. LF kod: W 38. Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential investera i följande fondkategorier: kort räntefond, kreditfonder, Förvaltningsavgift per år: 1,7%. Risk: 5. LF kod: W 39. Länsförsäkringar Flexibel placerar i aktiefonder och räntefonder bland Länsförsäkringars egna fonder och men även i externa fonder i Länsförsäkringars fondutbud. Fonden kan även placera i så kallade börshandlade fonder och derivat. Fonden kan placera från procent i aktiefonder respektive räntefonder. Förvaltningsavgift per år: 2,0 % plus avgifter i underliggande fonder. Risk: 5. LF kod: W 29. Länsförsäkringar Försiktig placerar i andra fonder. Förvaltaren gör aktiva omfördelningar utifrån sin marknadsbedömning, men fonden kommer alltid att ha en viss del i ränteplaceringar. Förvaltningen av fonden utgår från en fördelning med 40 procent aktier och 60 procent räntor. Förvaltaren kan välja att ha upp till 60 procent i aktier. Förvaltningsavgift per år: 1,6 %. Risk: 4. LF kod: W 22. Länsförsäkringar Offensiv placerar i andra fonder. Fonden utgår från en fördelning med 100 procent placerat i aktiefonder. Fördelningen mellan olika fonder anpassas hela tiden till förvaltarens bedömning av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Förvaltningsavgift per år: 1,9 %. Risk: 6. LF kod: W 24. Pensionsfonder Länsförsäkringar Bekväm Pension placerar i många typer av tillgångar över hela världen, men med tonvikt på aktier och Sverige. Den långsiktiga tillgångsfördelningen ses över regelbundet, normalt ett par gånger per år. Förvaltningsavgift per år: 1,3 %. Risk: 5. LF kod: W 33. Enter Pension placerar i räntor och aktier i Sverige med inslag av nordiska innehav. Fonden har en tydlig inriktning mot företag med stabil intjäning och hög direktavkastning. Fonden använder en modell som gör att fondens placeringsinriktning skiftar mellan aktier och räntor och kan dra fördel av rörelserna på marknaden. Förvaltningsavgift: 1,4 %. Risk: 4. LF kod: T 12. 7

8 Lannebo Pension inriktad på svenska och globala aktier, med tonvikt på Sverige. Fonden har även en del i ränteplaceringar. Andelen aktier respektive räntor anpassas efter marknadsläget och kan utgöra procent av fonden. Placerar i Lannebos fonder (svenska aktier och räntor) och fonder från Fidelity och East Capital (utländska placeringar). Förvaltningavgift: avgiften i respektive fond plus 0,2 % i administrativ avgift. Risk: 4. LF kod: P 06. Specialfonder Externa Brummer & Partners Lynx Dynamic är en hedgefond med mål att ge god avkastning i förhållande till risken. Fonden kan handla med terminskontrakt där den underliggande tillgången utgörs av aktieindex, valutor, ränterelaterade instrument samt råvaror. Förutom förvaltningsavgiften tillkommer en resultatbaserad avgift på 20 procent av den del av avkastningen som överstiger 3-månaders statsskuldväxlar. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 6. LF kod: M 05. Generationsfonder Länsförsäkringar Pension 2000-fonder (endast för avtalsförsäkring och premiepension) placerar i svenska och utländska aktier samt i räntebärande värdepapper. Fördelningen mellan aktie- och ränteplaceringar förändras successivt över tiden så att fonden består av 50 procent aktier och 50 procent räntebärande värdepapper vid pensionstillfället och under hela utbetalningstiden. Förvaltningsavgift per år: 0,5 %. Pension 2010 Risk: 4. LF kod: W 50. Pension 2015 Risk: 4. LF kod: W 51. Pension 2020 Risk: 6. LF kod: W 52. Pension 2025 Risk: 6. LF kod: W 53. Pension 2030 Risk: 6. LF kod: W 54. Pension 2035 Risk: 6. LF kod: W 55. Pension 2040 Risk: 6. LF kod: W 56. Pension 2045 Risk: 6. LF kod: W 57. SEB Asset Selection är en absolutavkastande fond med globala placeringar i aktier, räntor, valutor och råvaror. Avkastningsmålet för fonden är riskfri ränta plus 5 procent per år, sett som ett snitt över 3 5 år. I dagsläget innebär det cirka 7 8 procents avkastning per år. En resultatbaserad avgift på 20 procent tillkommer och tas ut på den del av avkastningen som överstiger den senast högsta nivån. Förvaltningsavgift per år: 1,10 %. Risk: 6. LF kod: E 58. Standard Life Global Absolute Return Strategies, GARS absolutavkastande multistrategifond med globala placeringar i aktier, räntepapper och fastigheter. Fonden kan fritt placera över olika geografiska områden och marknader och investera där förvaltaren bedömer att de bästa avkastningsutsikterna finns. Förvaltningsavgift per år: 1,6 %. Risk: 4. LF kod: L 10. INFORMATION Informationen om de externa fonderna kommer från respektive förvaltare och Länsförsäkringar svarar inte för eventuella fel eller brister i informationen. Mer detaljerad fakta om fonderna finns på lansforsakringar.se/bors. Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på utvecklingen på världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare. Länsförsäkringar Bergslagen Länsförsäkringar Blekinge Dalarnas Försäkringsbolag Länsförsäkringar Gotland Länsförsäkringar Gävleborg Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Länsförsäkringar Halland Länsförsäkringar Jämtland Länsförsäkringar Jönköping Länsförsäkringar Kalmar län Länsförsäkring Kronoberg Länsförsäkringar Norrbotten Länsförsäkringar Skaraborg Länsförsäkringar Skåne Länsförsäkringar Stockholm Länsförsäkringar Södermanland Länsförsäkringar Uppsala Länsförsäkringar Värmland Länsförsäkringar Västerbotten Länsförsäkringar Västernorrland Länsförsäkringar Älvsborg Länsförsäkringar Östgöta LF utg 22 Citat lansforsakringar.se

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

noga utvalda fonder till lägre avgifter

noga utvalda fonder till lägre avgifter PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1 Så här fungerar vårt fondtorg.

Läs mer

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN PP PENSIONS FONDTORG Med vårt fondtorg vill vi skapa de bästa förutsättningarna för dig

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 December 2014 Konjunktur och marknad: Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar I USA fortsätter vi se en stabilisering

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Fondförändringar Skandia Link vår 2013

Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Uppdaterad version 2013-03-13 Skandia har gjort en omfattande översyn av vilka fonder som ska ingå i det utvärderade utbudet på fondplattformen. Totalt åker 18 fonder

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

I USA ser vi brus i december men ekonomin fortsätter åt rätt håll

I USA ser vi brus i december men ekonomin fortsätter åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2015 Konjunktur och marknad: December med inflation i fokus Under december har vi sett den politiska oron eskalera igen i Grekland inför

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Optimismen är stark trots stora problem

Optimismen är stark trots stora problem Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 maj 2015 Konjunktur och marknad: Eurozonen har lagt i en ny växel Sista månaden med dålig data? Under april har vi återigen sett datautfall från

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Granskade förvaltare och fonder

Granskade förvaltare och fonder Granskade förvaltare och fonder Alecta Första AP-fonden Andra AP-fonden Tredje AP-fonden Fjärde AP-fonden Sjunde AP-fonden AMF Fonder AB Danske Bank Folksam Folksam LO Fond Alectas innehavslista Första

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så.

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2014 Konjunktur och marknad: Turbulenta marknader, men i verkligheten tar man ett steg i taget Under september såg vi kraftiga korrigeringar

Läs mer

Det enkla och trygga fondvalet till pension

Det enkla och trygga fondvalet till pension Det enkla och trygga fondvalet till pension Nya fonder skräddarsydda för pensionssparande Nu lanserar vi tillsammans med tre fondbolag nya fonder som är skräddarsydda för pensionssparande. Syftet är att

Läs mer

Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu

Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2014 Konjunktur och marknad: Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu Riksbanken sänkte som väntat sin styrränta med

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Oron för Grekland tillfälligt borta och ECB drar igång sedelpressarna

Oron för Grekland tillfälligt borta och ECB drar igång sedelpressarna Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2015 Konjunktur och marknad: Inflation i fokus Janet Yellen balanserar förväntningar på en första höjning av Fed Funds I vittnesmålet inför

Läs mer

bland annat ökade riskvikter för bolån från 15 till 25 procent. Detta balanserar därmed den väntade reporäntesänkningen i sommar.

bland annat ökade riskvikter för bolån från 15 till 25 procent. Detta balanserar därmed den väntade reporäntesänkningen i sommar. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 juni 2014 Konjunktur och marknad: Svensk inhemsk efterfrågan fortsätter vara draglok för ekonomin 1,9 procent i BNP-tillväxt fortsätter att hålla

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Dystra siffror men signaler går åt rätt håll

Dystra siffror men signaler går åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 september 2014 Konjunktur och marknad: Dystra siffror men signaler går åt rätt håll Problematisk geopolitik och fransk regeringskris. Framåtblickande

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under september månad OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR / SEK Guld / SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High Yield-index) (Jefferies

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission

Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission Fondsparande Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission Via vår Fondlista kan du som är kund hos Strukturinvest enkelt hitta och investera i några av marknadens mest intressanta fonder från ett stort

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris

Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 augusti 2014 Konjunktur och marknad: Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris Juli har präglats av geopolitisk osäkerhet i Mellanöstern

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Öppet dygnet runt STOCKHOLM 08-21 03 20 GÖTEBORG 031-80 08 70 MALMÖ 040-23 03 88 Upprepa ett meddelande * Bryta en funktion 9# Avsluta samtalet

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under oktober månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Sparutsikter. Skrämselhicka för global tillväxt. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Skrämselhicka för global tillväxt. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 1 maj 2013 Konjunktur och marknad: Skrämselhicka för global tillväxt lågkonjunktur Den senaste månaden har bjudit på ekonomisk statistik som fått

Läs mer

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten Rapport: Ännu mer pension för pengarna provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten ::::::::::: ÄNNU MER PENSION FÖR PENGARNA 2 Provisionsfri upphandling visar var skåpet ska stå

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ):

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ): policy Styrelsens placeringspolicy med placeringsreglemente för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Placeringspolicy 1 Inledning 1.1 Mistras stadgar Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

SRI-rapport 31 december 2013

SRI-rapport 31 december 2013 SRI-rapport 31 december 2013 Lidköpings kommun Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska Aktier, Agenta

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

En guide till ditt fondval

En guide till ditt fondval En guide till ditt fondval 1 En guide till ditt fondval Folksam Fondförsäkringsaktiebolag December 2011 2 En guide till ditt fondval Omslagsfoto: Jeppe Wikström/Johnér Innehåll Vi gör det lättare för dig

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

Investerum. Pensionsutredning för XXXXX XXXXXXX. Personnummer xxxx-xx-xx Arbetsgivare Företaget AB. Investerum Rådgivare Assistent Sida 1 (5)

Investerum. Pensionsutredning för XXXXX XXXXXXX. Personnummer xxxx-xx-xx Arbetsgivare Företaget AB. Investerum Rådgivare Assistent Sida 1 (5) Investerum Tel: Pensionsutredning för XXXXX XXXXXXX Skapad 2014-10-16 Personnummer xxxx-xx-xx Arbetsgivare Företaget AB Investerum Rådgivare Assistent Sida 1 (5) Namn: XXXXX XXXXXXX Företaget AB Lön: 45

Läs mer

Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg. Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start

Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg. Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start Här är bästa fonderna för barn Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg Niklas Lundberg XXXXXX 2010 Privata affärer

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Månadsrapport Holberg Kredit SEK C Juni 2015

Månadsrapport Holberg Kredit SEK C Juni 2015 1 Månadsrapport Holberg Kredit SEK C Juni 2015 Holberg Kredit SEK C Holberg Kredit SEK C är vår nordiska high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Holberg Kredit SEK C är en så kallad

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar ett av Sveriges äldsta fondbolag. 1965: Aktie-Ansvar grundas av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen. 1999: Stenbeckkoncernen

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund Februari 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Viktig information Bästa kund Under påsken 2008 kommer Sampo Banks och Sampo Fondbolags system att integreras med Danske Banks system.

Läs mer

Årsredovisning 2010-2011

Årsredovisning 2010-2011 ! 1(6) AMC BLECKHORNEN ÅRSREDOVISNING 1(6) Medlem #32, Rolf Tuvessons, minnesfond Lund 2011-08-31 Fondstyrelsen Årsredovisning 2010-2011 År 2001 mottog AMC Bleckhornen 100 000 kr som testamenterats Corpset

Läs mer

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer