De här fonderna erbjuder vi. Gäller från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07"

Transkript

1 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från

2 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans bildar de ett fondutbud med cirka 80 fonder. De egna fonderna och de externa fonderna kompletterar varandra och här finns fonder som passar både den som vill vara aktiv och den som vill slippa göra egna val. Här följer en kort presentation av alla fonder som vi rekommenderar. Mer fakta om fonderna hittar du på lansforsakringar.se. Risken anges som ett risktal mellan 1 och 7. En 1:a betyder mycket låg risk och en 7:a mycket hög risk. Aktiefonder Länsförsäkringar Asienfond är en aktivt förvaltad fond som placerar i aktier på de större asiatiska börserna förutom Japan. Tyngdpunkten ligger på stora bolag i Kina, Sydkorea, Taiwan, Hong-Kong och Indien. Förvaltningsavgift per år: 1,6 %. Risk: 6. LF kod: W 08. Länsförsäkringar Europa Aktiv placerar i europeiska företag med hög direktavkastning som bedöms vara lågt värderade och som har hög kvalitet och starka balansräkningar. Det är en aktivt förvaltad och koncentrerad fond med 30 till 50 bolag. Bolagen i fonden är av mer defensiv karaktär vilket innebär att de inte är lika känsliga för konjunktursvängningar än bolagen i fondens jämförelseindex. Förvaltningsavgift per år: 1,55 %. Risk: 6. LF kod: W 01. Länsförsäkringar Europa Index är en indexfond och placeringarna efterliknar sammansättningen av indexet MSCI Europe. Förvaltningsavgift per år: 0,2 %. Risk: 6. LF kod: W 26. Länsförsäkringar Fastighetsfond placerar i bygg- och fastighetsbolag på de nordiska marknaderna med en tyngdpunkt på den svenska fastighetsmarknaden. Det är en aktivt förvaltat fond med fokus på fastighetsbolag med starka kassaflöden och aktiva företagsledningar. Förvaltningsavgift per år: 1,4 %. Risk: 6LF kod: W 03. Länsförsäkringar Global Aktiv är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i bolag över hela världen. Portföljen är koncentrerad med cirka 40 innehav. Fokus ligger på aktieurvalet och förvaltaren tar inte hänsyn till index, regioner eller länder. Förvaltningsavgift per år: 1,55 %. Risk: 6. LF kod: W 07. Länsförsäkringar Global Index är en indexfond som i sina placeringar strävar efter att efterlikna indexet MSCI World Total Net Return. Förvaltningsavgift per år: 0,2 %. Risk: 6. LF kod: W 30. Länsförsäkringar Japanfond placerar i stora och medelstora bolag på Tokyobörsen. Förvaltningsavgift per år: 1,55 %. Risk: 6. LF kod: W 12. Länsförsäkringar Småbolag Sverige placerar i mindre och medelstora svenska företag. Inriktningen är bolag vars börsvärde inte överstiger 1 procent av det totala börsvärdet på Stockholmsbörsen. Det är en aktivt förvaltat fond där förvaltaren försöker hitta bolag som är undervärderade och finansiellt stabila. Förvaltningsavgift per år: 1,6 %. Risk: 6. LF kod: W 14. Länsförsäkringar Sverige Aktiv placerar i stora företag noterade på Stockholmsbörsen. Det är en aktivt förvaltad fond med en koncentrerad portfölj. Fonden har normalt sett 25 bolag i portföljen. Genom att portföljen är så koncentrerad har förvaltaren möjlighet att skapa meravkastning jämfört med index. Förvaltningsavgift per år: 1,3 %. Risk: 6. LF kod: W 02. Länsförsäkringar Sverige Index är en indexfond som i sina placeringar strävar efter att efterlikna det svenska indexet OMXSBGI. Förvaltningsavgift per år: 0,2 %. Risk: 6. LF kod: W 27. 2

3 Länsförsäkringar Sverige & Världen är en aktivt förvaltad aktiefond som normalt placerar 60 procent i globala aktier, 30 procent i svenska aktier och 10 procent i tillväxtmarknadsaktier. Förvaltaren strävar efter att skapa meravkastning genom att förändra fördelningen mellan de olika marknaderna och genom valet av aktier. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 6. LF kod: W 16. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv Fonden försöker investera i undervärderade länder, sektorer och bolag på tillväxtmarknader. Förvaltaren strävar efter att skapa meravkastning genom att kombinera analys av enskilda bolag med makroekonomisk analys. Förvaltningsavgift per år: 1,8 %. Risk: 7. LF kod: W 15. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Fonden är en indexfond vars medel placeras i syfte att efterbilda sammansättningen av MSCI Emerging Markets Total Return Net Index som är skapat för att återspegla aktiemarknaderna i globala tillväxtmarknader. Exempel på områden där fonden placerar inom är Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Afrika. Förvaltningsavgift per år: 0,4 %. Risk: 6. LF kod: W 34. Länsförsäkringar USA Aktiv placerar i företag som är noterade i USA och Kanada. Inriktningen är främst mot de stora välkända amerikanska bolagen. Förvaltningsavgift per år: 1,55 %. Risk: 6. LF kod: W 11. Länsförsäkringar USA Index är en indexfond som i sina placeringar strävar efter att efterlikna det amerikanska indexet S&P 500. Förvaltningsavgift per år: 0,2 %. Risk: 6. LF kod: W 28. Aktiefonder Externa Alfred Berg Ryssland är en regional aktiefond som investerar på den ryska aktiemarknaden. De största branscherna i fonden är olja, kraft, metall och telekom. Förvaltningsavgift per år: 2,5 %. Risk: 7. LF kod: O 03. BlackRock Emerging Europe investerar främst i europeiska tillväxtländer. Förvaltaren väljer gärna företag som har sin huvudsakliga verksamhet i Medelhavsområdet. Förvaltningsavgift per år: 1,75 %. Risk: 7. LF kod: B 50. BlackRock European Fund investerar i aktier i företag som har sitt säte i, eller utövar större delen av sin ekonomiska verksamhet i Europa. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 6. LF kod: B 54. BlackRock Latin America placerar sitt kapital i stora aktiebolag i Latinamerika, men även i andra börsföretag som har en stor del av sin verksamhet i regionen. Förvaltningsavgift per år: 1,75 %. Risk: 7. LF kod: B 51. BlackRock World Mining placerar i metall och gruvföretag som i huvudsak bryter och producerar basmetaller och industrimineraler som järnmalm och kol. Kan även investera i företag som bryter ädelmetaller och mineraler. Förvaltningsavgift per år: 1,75 %. Risk: 7. LF kod: B 53. BNPP Equity World Aqua Fonden investerar i företag som fokuserar på vatten. Ett första krav är att bolagen ska ha minst 20 procent av intäkterna från vattenverksamhet. Den genomsnittliga storleken på bolagen i portföljen är cirka 10 miljarder euro och den genomsnittliga vattenexponeringen uppgår till 63 procent. Förvaltningen är aktiv med en koncentrerad portfölj på mellan bolag. Genom egen fundamental analys ska förvaltaren skapa överavkastning. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 5. LF kod: N 19. Catella Reavinstfond Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i större svenska företag. Fonden tar tillvara på tillfällen då aktier är lågt värderade samt utnyttjar kortsiktiga kursrörelser. Fondens målsättning är att prestera bättre än Stockholmsbörsen. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 6. LF kod: C 51. Deutsche Invest Global Infrastruktur Fonden investerar framförallt i aktier från emittenter som huvudsakligen bedriver sin affärsverksamhet inom "global infrastruktur". Området infrastruktur omfattar trafik, energi, vatten och kommunikation samt social infrastruktur. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 5. LF kod: D 01. DNB Renewable Energy investerar globalt i bolag som är verksamma inom sol-, vatten- och vindkraft. Letar också bolag som bättre kan ta tillvara den energi som redan produceras. Förutom förvaltningsavgiften på 1,5% tillkommer en resultat baserad avgift på 20% av den del av avkastningen som överstiger Wilder Hill New Energy Global Innovaton Index Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 7. LF kod: C 25. 3

4 East Capital Rysslandsfonden investerar i huvudsak i Ryssland och övriga länder i forna Sovjetunionen. Fondens strategi är att förvärva aktier i lågt värderade företag som gynnas av den inhemska tillväxten. Fonden investerar i ett brett urval av sektorer, företag och instrument. Två tredjedelar av portföljen består av stora och medelstora före tag. Förvaltningsavgift per år: 2,5 %. Risk: 7. LF kod: R 30. East Capital Östeuropafonden har möjlighet att investera i alla östeuropeiska länder. Fondens strategi är att ur ett brett urval av länder, sektorer och bolag, hitta lågt värderade aktier. Två tredjedelar av portföljen består av stora och medelstora företag. Förvaltningsavgift per år: 2,5 %. Risk: 7. LF kod: R 31. Fidelity America Fund En aktivt förvaltad aktiefond med placeringar på USA-börsen. Är inte begränsad till någon specifik bransch utan de enskilda aktieurvalen är avgörande. Förvaltaren söker prisvärda företag med stabil eller ökande vinsttillväxt, vanligtvis stora och medelstora företag. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 7. LF kod: I 07. Fidelity Asian Special Situations placerar i huvudsak i företag som är noterade på de asiatiska börserna utom Japan. Fondens kärna ska bestå av bolag av god kvalitet till attraktiv värdering. Mervärde skapas främst genom investeringar i bolag som befinner sig i så kallade Special Situations, vilket kan innebära bolag som omstruktureras, byter ledning eller är på väg att lansera en ny produkt. Fonden har en högre risknivå än en vanlig Asienfond. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 7. LF kod: I 01. Fidelity China Focus Fund placerar i kinesiska värdepapper som är börsnoterade i Kina och Hongkong, men även i värdepapper i icke-kinesiska företag som har en betydande del av sina inkomster från Kina. Förvaltningsavgift per år 1,5 %. Risk: 7. LF kod: I 09. Fidelity EMEA Fund investerar i företag som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i Central-, Syd- och Östeuropa (inklusive Ryssland) samt Mellanöstern och Afrika. Förvaltaren letar efter aktier med hög tillväxtpotential. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 7. LF kod: I 08. Fidelity European Aggressive placerar i huvudsak i aktier på de europeiska marknaderna men kan även investera utanför Europa. Förvaltaren väljer bolag med utgångspunkt i förändringar, såsom förändring i verksamheten, av analytikers värderingsteknik av bolaget eller av marknadens uppfattning om bolaget. Fonden är koncentrerad och har ett aktivt aktieval, vilket gör att den har en betydligt högre risk än en vanlig Europafond. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 7. LF kod: I 02. Fidelity Global Focus Fund placerar i aktier över hela världen. Genom att hitta teman och trender i internationella branscher försöker förvaltaren hitta de bästa bolagen. Fonden investerar i både tillväxt- och värdeaktier och stora och medelstora bolag. Fonden har ett förhållandevis litet antal innehav och har därför en något högre risknivå än en vanlig globalfond. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 6. LF kod: I 04. Fidelity Global Health Care Fund placerar i hälsovårds- och läkemedelsföretag över hela världen. Förvaltaren väljer bolag med attraktiva värderingar, som visar en tillväxt över genomsnittet och som kan vara föremål för positiva nyheter. Det finns inga begränsningar vad gäller företagens storlek. Portföljen består normalt av procent aktier. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 6. LF kod: I 11. Fidelity India Focus Fund placerar i aktier i bolag i Indien. Fonden inriktar sig främst på medelstora och små bolag med god tillväxtpotential, men placerar även i ett antal stora bolag. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 7. LF kod: I 05. FIM BRIC+ är en fond-i-fond och placerar i Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Förvaltaren letar efter möjligheter, utan att beakta indexvikterna. Förvaltningsavgift per år: 1,9 %. Risk: 6. LF kod: F 10. GAM Star China är en aktivt förvaltad fond med ett litet men erfaret förvaltarteam och en stil som kallas tillväxt till rätt pris. Bolagsanalysen är fokuserad på medelstora och små bolag. Filosofin bygger på att identifiera bolag utifrån de teman som förvaltarna anser är intressanta. Portföljen är koncentrerad med cirka bolag och fonden avviker ibland mycket från index. Förvaltningsavgift per år: 1,35 %. Risk: 7. LF kod: G 10. 4

5 JP Morgan Funds Africa Equity Fund Fondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i afrikanska bolag. Förvaltaren föredrar bolag med god kvalité, hög tillväxt och en aktieägarorienterad ledning. Fonden är inte styrd av fördelningen i index, vilket innebär att den kan avvika mycket från index. Förutom förvaltningsavgiften tillkommer en resultatbaserad avgift på 10 % av den del av avkastningen som överstiger MSCI Emerging and Frontier Markets Africa Index. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 7. LF kod: J 03. JP Morgan Funds US Small Cap Growth Fund placerar i amerikanska små tillväxtbolag. Förvaltaren fokuserar på kvalitetsbolag med långsiktigt hållbar tillväxt. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 7. LF kod: J 02. Lannebo Småbolag är en aktivt förvaltad fond med tonvikt på svenska små- och medelstora företag, ej branschinriktad. Aktieurval baserat på långsiktig fundamental analys kombinerat med rörlighet i portföljen. Målet är en koncentrerad portfölj av aktier med hög stabil avkastning, oberoende av var enskild akties vikt i index. Förvaltningsavgift per år: 1,6 %. Risk: 6. LF kod: P 03. Lannebo Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond med placeringar i Sverige, ej fokuserad på någon speciell bransch. Aktieurval baserat på långsiktig fundamental analys av företag kombinerat med rörlighet i portföljen. Målet är en koncentrerad portfölj av aktier med hög stabil avkastning, oberoende av varje enskild akties vikt i index. Förvaltningsavgift per år: 1,6 %. Risk: 6. LF kod: P 02. Macquarie Asia New Stars placerar i asiatiska små- och medelstora bolag. Den genomsnittliga storleken på bolagen i portföljen är cirka 2 miljarder amerikanska dollar. Förvaltningsavgift per år: 1,65 %. Risk: 6. LF kod: M 20. Parvest Global Environment en global aktiefond som är koncentrerad kring tre särskilt utvalda miljöteman som anses ha bra utvecklingspotential: Energi, Vatten & Luft och Avfallshantering. Fonden förvaltas av ett dedikerat SRI-team (SRI = Social Responsible Investments). Förvaltningsavgift per år: 1,75 %. Risk: 7. LF kod: N 18. SEB Etisk Globalfond är en aktiefond med etisk placeringsinriktning som placerar över hela världen i aktier och aktierelaterade värdepapper. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 6. LF kod: E 16. SEB Europafond Småbolag placerar i europeiska aktier och aktierelaterade värdepapper i små och medelstora företag med ett marknadsvärde upp till 2 miljarder euro. Förvaltningsavgift per år: 1,75 %. Risk: 6. LF kod: E 49. SEB Nordenfond placerar i svenska, danska, finska och norska aktier och aktierelaterade finansiella instrument. Förvaltningsavgift per år: 1,3 %. Risk: 6. LF kod: E 31. Skagen Global En global aktiefond som har som mål att ha god spridning både geografiskt och över branscher, på grundval av var värde skapas. Fokuserar på enskilda företag som är solida och ändå låg prissatta, oberoende av vilken marknad eller bransch de verkar inom. Förutom förvaltningsavgiften tillkommer en resultat baserad avgift på 10 procent av den del av avkastningen som överstiger Morgan Stanley World Index. Förvaltningsavgift per år: 1,0 %. Risk: 6. LF kod: S 50. Skagen Kon-Tiki Minst hälften av tillgångarna placeras på tillväxtmarknader. För att nå jämvikt mellan branscher kan resten av tillgångarna placeras på mogna marknader. Fokuserar på enskilda företag som är solida och ändå låg prissatta, oberoende av vilken marknad eller bransch de verkar inom. Förutom förvaltningsavgiften tillkommer en resultatbaserad avgift på 10 procent av den del av avkastningen som överstiger Morgan Stanley Emerging Markets Index. Förvaltningsavgift per år: 2,0 %. Risk: 6. LF kod: S 51. Blandfonder Länsförsäkringar Trygghetsfond placerar normalt cirka 27 procent i krediter, 26 procent i räntebärande värdepapper, 20 procent i globala aktier inklusive tillväxtmarknader, 22 procent i svenska aktier och 5 procent i absolutavkastande strategier. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 4. LF kod: W 06. 5

6 Blandfonder Externa BlackRock Dynamic Diversified Growth investerar globalt i aktier, räntebärande värdepapper som till exempel statsobligationer, företagsobligationer inom High Yield och Investment Grade, räntepapper med korta löptider, inlåning och kontanta medel. Fondens tillgångar kan vara noterade i ett brett urval av valutor. Fonden kan använda derivat för att snabbt kunna ta en position eller för att skydda en tillgång. Förvaltningsavgift per år: 1,25 %. Risk: 4. LF kod: B 55. Lannebo Mixfonden Fonden är en aktivt förvaltad blandfond som växlar mellan räntebärande värdepapper och aktier. Fonden placerar i svenska räntepapper, svenska och internationella aktier oberoende av bransch. Förvaltningsavgift per år: 1,6 %. Risk: 6. LF kod: P 01. Räntefonder Länsförsäkringar Företagsobligation Norden är en aktivt förvaltad företagsobligationsfond med fokus på den nordiska marknaden. Durationen kan uppgå till mellan 0 och cirka 6,5 år. Fonden kan investera i företagsobligationer utgivna av nordiska företag oavsett valuta, med en genomsnittlig rating om Investment Grade-rating (lägst BBB-) vilket innebär att investering även kan ske i High Yield och icke-ratade bolag. Förvaltningsavgift per år: 0,8 %. Risk: 4. LF kod: W 31. Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta Fonden investerar globalt i företagskrediter, stats och bostadsobligationer med olika tidslängd och kreditkvalité. Fonden har möjlighet att hantera både stigande och fallande ränteläge och förvaltaren kan röra sig mellan olika typer av kreditrisker. Den genomsnittliga löptiden för fonden anpassas efter rådande marknadsförhållanden och kan variera mellan -2 år och +7 år. Förvaltningsavgift per år: 1,1 %. Risk: 4. LF kod: W 19. Länsförsäkringar Kort Ränta Företag Fonden är en aktivt förvaltad likviditetsfond med en duration om max 360 dagar. Fonden kan investera i penningmarknadsinstrument utgivna av stat och företag i svenska kronor med Investment Grade-rating (lägst BBB-), samt upp till 20 procent i icke-ratade emittenter givet att det finns en skuggrating. Förvaltningsavgift per år: 0,3 %. Risk: 1. LF kod: W 32. Länsförsäkringar Kort Räntefond placerar i svenska räntebärande värdepapper med tonvikt på växlar emitterade av svenska staten. Fondens genomsnittliga löptid får inte överstiga 540 dagar. Förvaltningsavgift per år: 0,2 %. Risk: 1. LF kod: W 09. Länsförsäkringar Lång Räntefond placerar i svenska räntebärande värdepapper med fokus på obligationer utgivna av svenska staten eller bostadsinstitut. Innehavens genomsnittliga löptid är 1 10 år. Förvaltningsavgift per år: 0,5 %. Risk: 3. LF kod: W 05. Räntefonder Externa BlueBay Investment Grade Bond Fund placerar främst i europeiska företagsobligationer med kreditbetyget Investment Grade. Kan även placera i räntepapper med högre risk. Fonden är valutasäkrad och påverkas därmed inte av valutaförändringar. Förvaltningsavgift per år: 1,0 %. Risk: 3. LF kod: B 10. BlueBay Emerging Market Select Bond Fund placerar främst i statsobligationer och företagsobligationer på tillväxtmarknader. Fonden är valutasäkrad och påverkas därmed inte av valutaförändringar. Förvaltningsavgift per år: 1,75 %. Risk: 5. LF kod: B 11. DNB Realräntefond placerar i svenska realränteobligationer. Målet är att som lägst uppnå en värdeökning som är justerad för inflationen. Genomsnittlig löptid får som längst uppgå till 25 år. Realräntefonden har högre risk än traditionella obligationsfonder på grund av den långa räntebindningsperioden. Förvaltningsavgift per år: 0,72 %. Risk: 3. LF kod: C 23. Enter Return investerar i svenska räntebärande värdepapper med kort och lång löptid i en blandning av företags-, bostads- och statsobligationer. Den genomsnittliga räntebindningstiden för portföljen ska ligga mellan 0 och 6 år. Förvaltningsavgift per år: 0,65 %. Risk: 2. LF kod: T 10. 6

7 Neuberger Berman High Yield Bond Fund placerar i amerikanska företagsobligationer inom kategorin High Yield som har hög risk. Fonden är valutasäkrad och påverkas därmed inte av valutaförändringar. Förvaltningsavgift per år: 1,2 %. Risk: 5. LF kod: N 50. PIMCO Global Investment Grade Credit Fund SEK investerar globalt i företagsobligationer och har stor flexibilitet att fördela tillgångarna mellan länder och ratingnivåer med syfte att skapa avkastning oavsett marknadsläge och ränteklimat. Förvaltningsavgift per år: 0,99 %. Risk: 4. LF kod: P 20. Fondandelsfonder Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv investera i följande fondkategorier: kort räntefond, kreditfonder, Förvaltningsavgift per år: 1,2%. Risk: 3. LF kod: W 35. Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil investera i följande fondkategorier: kort räntefond, kreditfonder, Förvaltningsavgift per år: 1,3%. Risk: 3. LF kod: W 36. Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans investera i någon av följande fondkategorier: kort räntefond, kreditfonder, Förvaltningsavgift per år: 1,5%. Risk: 4. LF kod: W 37. Länsförsäkringar Bekväm fond Tillväxt investera i följande fondkategorier: kort räntefond, kreditfonder, Förvaltningsavgift per år: 1,7%. Risk: 5. LF kod: W 38. Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential investera i följande fondkategorier: kort räntefond, kreditfonder, Förvaltningsavgift per år: 1,7%. Risk: 5. LF kod: W 39. Länsförsäkringar Flexibel placerar i aktiefonder och räntefonder bland Länsförsäkringars egna fonder och men även i externa fonder i Länsförsäkringars fondutbud. Fonden kan även placera i så kallade börshandlade fonder och derivat. Fonden kan placera från procent i aktiefonder respektive räntefonder. Förvaltningsavgift per år: 2,0 % plus avgifter i underliggande fonder. Risk: 5. LF kod: W 29. Länsförsäkringar Försiktig placerar i andra fonder. Förvaltaren gör aktiva omfördelningar utifrån sin marknadsbedömning, men fonden kommer alltid att ha en viss del i ränteplaceringar. Förvaltningen av fonden utgår från en fördelning med 40 procent aktier och 60 procent räntor. Förvaltaren kan välja att ha upp till 60 procent i aktier. Förvaltningsavgift per år: 1,6 %. Risk: 4. LF kod: W 22. Länsförsäkringar Offensiv placerar i andra fonder. Fonden utgår från en fördelning med 100 procent placerat i aktiefonder. Fördelningen mellan olika fonder anpassas hela tiden till förvaltarens bedömning av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Förvaltningsavgift per år: 1,9 %. Risk: 6. LF kod: W 24. Pensionsfonder Länsförsäkringar Bekväm Pension placerar i många typer av tillgångar över hela världen, men med tonvikt på aktier och Sverige. Den långsiktiga tillgångsfördelningen ses över regelbundet, normalt ett par gånger per år. Förvaltningsavgift per år: 1,3 %. Risk: 5. LF kod: W 33. Enter Pension placerar i räntor och aktier i Sverige med inslag av nordiska innehav. Fonden har en tydlig inriktning mot företag med stabil intjäning och hög direktavkastning. Fonden använder en modell som gör att fondens placeringsinriktning skiftar mellan aktier och räntor och kan dra fördel av rörelserna på marknaden. Förvaltningsavgift: 1,4 %. Risk: 4. LF kod: T 12. 7

8 Lannebo Pension inriktad på svenska och globala aktier, med tonvikt på Sverige. Fonden har även en del i ränteplaceringar. Andelen aktier respektive räntor anpassas efter marknadsläget och kan utgöra procent av fonden. Placerar i Lannebos fonder (svenska aktier och räntor) och fonder från Fidelity och East Capital (utländska placeringar). Förvaltningavgift: avgiften i respektive fond plus 0,2 % i administrativ avgift. Risk: 4. LF kod: P 06. Specialfonder Externa Brummer & Partners Lynx Dynamic är en hedgefond med mål att ge god avkastning i förhållande till risken. Fonden kan handla med terminskontrakt där den underliggande tillgången utgörs av aktieindex, valutor, ränterelaterade instrument samt råvaror. Förutom förvaltningsavgiften tillkommer en resultatbaserad avgift på 20 procent av den del av avkastningen som överstiger 3-månaders statsskuldväxlar. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 6. LF kod: M 05. Generationsfonder Länsförsäkringar Pension 2000-fonder (endast för avtalsförsäkring och premiepension) placerar i svenska och utländska aktier samt i räntebärande värdepapper. Fördelningen mellan aktie- och ränteplaceringar förändras successivt över tiden så att fonden består av 50 procent aktier och 50 procent räntebärande värdepapper vid pensionstillfället och under hela utbetalningstiden. Förvaltningsavgift per år: 0,5 %. Pension 2010 Risk: 4. LF kod: W 50. Pension 2015 Risk: 4. LF kod: W 51. Pension 2020 Risk: 6. LF kod: W 52. Pension 2025 Risk: 6. LF kod: W 53. Pension 2030 Risk: 6. LF kod: W 54. Pension 2035 Risk: 6. LF kod: W 55. Pension 2040 Risk: 6. LF kod: W 56. Pension 2045 Risk: 6. LF kod: W 57. SEB Asset Selection är en absolutavkastande fond med globala placeringar i aktier, räntor, valutor och råvaror. Avkastningsmålet för fonden är riskfri ränta plus 5 procent per år, sett som ett snitt över 3 5 år. I dagsläget innebär det cirka 7 8 procents avkastning per år. En resultatbaserad avgift på 20 procent tillkommer och tas ut på den del av avkastningen som överstiger den senast högsta nivån. Förvaltningsavgift per år: 1,10 %. Risk: 6. LF kod: E 58. Standard Life Global Absolute Return Strategies, GARS absolutavkastande multistrategifond med globala placeringar i aktier, räntepapper och fastigheter. Fonden kan fritt placera över olika geografiska områden och marknader och investera där förvaltaren bedömer att de bästa avkastningsutsikterna finns. Förvaltningsavgift per år: 1,6 %. Risk: 4. LF kod: L 10. INFORMATION Informationen om de externa fonderna kommer från respektive förvaltare och Länsförsäkringar svarar inte för eventuella fel eller brister i informationen. Mer detaljerad fakta om fonderna finns på lansforsakringar.se/bors. Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på utvecklingen på världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare. Länsförsäkringar Bergslagen Länsförsäkringar Blekinge Dalarnas Försäkringsbolag Länsförsäkringar Gotland Länsförsäkringar Gävleborg Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Länsförsäkringar Halland Länsförsäkringar Jämtland Länsförsäkringar Jönköping Länsförsäkringar Kalmar län Länsförsäkring Kronoberg Länsförsäkringar Norrbotten Länsförsäkringar Skaraborg Länsförsäkringar Skåne Länsförsäkringar Stockholm Länsförsäkringar Södermanland Länsförsäkringar Uppsala Länsförsäkringar Värmland Länsförsäkringar Västerbotten Länsförsäkringar Västernorrland Länsförsäkringar Älvsborg Länsförsäkringar Östgöta LF utg 22 Citat lansforsakringar.se

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. www.fora.

Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. www.fora. Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO www.fora.se 1 /36 Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar resultatet av upphandlingen för traditionell försäkring

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Förköpsinformation Ancoria Kapitalförsäkring

Förköpsinformation Ancoria Kapitalförsäkring Förköpsinformation Ancoria Kapitalförsäkring 1 Allmän information om Public Ltd ( Ancoria )... 2 2 Information om Ancoria Kapitalförsäkring... 2 2.1 Försäkringens ikraftträdande... 2 2.2 Premier... 2 2.3

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

MARKNADSINSIKT 2013-09-26

MARKNADSINSIKT 2013-09-26 MARKNADSINSIKT 2013-09-2 Merparten av de större börserna världen över backade under augusti. Indien hörde till förlorarna och rasade 9,4 procent. Även Stockholmsbörsen backade och tappade 1,0 procent.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

Absolut avkastningsstrategi

Absolut avkastningsstrategi Denna guide har skapats för att göra investeringslitteraturen lättare att förstå och för att förklara några av de vanligaste begreppen. Tonvikten har lagts på klarhet och korthet snarare än att försöka

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011

SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011 SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011 INNEHÅLL Kapitalförvaltning, ett förtroendeuppdrag... 2 Hur kommer jag i gång?... 2 Teckning och inlösen... 3 Risker vid placering... 4 Våra fonders

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Maj 2014

MARKNADSINSIKT. Maj 2014 MARKNADSINSIKT Maj 2014 Kvartalsrapporterna bjöd på siffror något under förväntan, trots detta höll börsen emot. Förklaringen stavas bättre vinstutsikter, starka makrosignaler och inte minst en låg ränta

Läs mer

Förord. Fondbolagens förening 30 år med fonder

Förord. Fondbolagens förening 30 år med fonder Fondbolagens förening 30 år med fonder 3 Förord Fondbolagens förening grundades för 30 år sedan, år 1979. Den första fonden i Sverige startades dock redan för 50 år sedan, 1958. Denna studie beskriver

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa.

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa. SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE Läs hur du får dina tillgångar att växa. Vad är fondplacering? Att placera i fonder är enkelt och bekvämt. Du väljer själv vilket sätt du vill spara på. Är du intresserad

Läs mer