De här fonderna erbjuder vi. Gäller från

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15"

Transkript

1 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från

2 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans bildar de ett fondutbud med cirka 80 fonder. De egna fonderna och de externa fonderna kompletterar varandra och här finns fonder som passar både den som vill vara aktiv och den som vill slippa göra egna val. Här följer en kort presentation av alla fonder som vi rekommenderar. Mer fakta om fonderna hittar du på lansforsakringar.se. Risken anges som ett risktal mellan 1 och 7. En 1:a betyder mycket låg risk och en 7:a mycket hög risk. Aktiefonder Länsförsäkringar Asienfond är en aktivt förvaltad fond som placerar i aktier på de större asiatiska börserna förutom Japan. Tyngdpunkten ligger på stora bolag i Kina, Sydkorea, Taiwan, Hong-Kong och Indien. Förvaltningsavgift per år: 1,6 %. Risk: 6. LF kod: W 08. Länsförsäkringar Europa Aktiv placerar i europeiska företag med hög direktavkastning som bedöms vara lågt värderade och som har hög kvalitet och starka balansräkningar. Det är en aktivt förvaltad och koncentrerad fond med 30 till 50 bolag. Bolagen i fonden är av mer defensiv karaktär vilket innebär att de inte är lika känsliga för konjunktursvängningar än bolagen i fondens jämförelseindex. Förvaltningsavgift per år: 1,55 %. Risk: 5. LF kod: W 01. Länsförsäkringar Europa Index är en indexfond och placeringarna efterliknar sammansättningen av indexet MSCI Europe. Förvaltningsavgift per år: 0,2 %. Risk: 6. LF kod: W 26. Länsförsäkringar Fastighetsfond placerar i bygg- och fastighetsbolag på de nordiska marknaderna med en tyngdpunkt på den svenska fastighetsmarknaden. Det är en aktivt förvaltat fond med fokus på fastighetsbolag med starka kassaflöden och aktiva företagsledningar. Förvaltningsavgift per år: 1,4 %. Risk: 6LF kod: W 03. Länsförsäkringar Global Aktiv är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i bolag över hela världen. Portföljen är koncentrerad med cirka 40 innehav. Fokus ligger på aktieurvalet och förvaltaren tar inte hänsyn till index, regioner eller länder. Förvaltningsavgift per år: 1,55 %. Risk: 5. LF kod: W 07. Länsförsäkringar Global Index är en indexfond som i sina placeringar strävar efter att efterlikna indexet MSCI World Total Net Return. Förvaltningsavgift per år: 0,2 %. Risk: 5. LF kod: W 30. Länsförsäkringar Japanfond placerar i stora och medelstora bolag på Tokyobörsen. Förvaltningsavgift per år: 1,55 %. Risk: 6. LF kod: W 12. Länsförsäkringar Småbolag Sverige placerar i mindre och medelstora svenska företag. Inriktningen är bolag vars börsvärde inte överstiger 1 procent av det totala börsvärdet på Stockholmsbörsen. Det är en aktivt förvaltat fond där förvaltaren försöker hitta bolag som är undervärderade och finansiellt stabila. Förvaltningsavgift per år: 1,6 %. Risk: 6. LF kod: W 14. Länsförsäkringar Sverige Aktiv placerar i stora företag noterade på Stockholmsbörsen. Det är en aktivt förvaltad fond med en koncentrerad portfölj. Fonden har normalt sett 25 bolag i portföljen. Genom att portföljen är så koncentrerad har förvaltaren möjlighet att skapa meravkastning jämfört med index. Förvaltningsavgift per år: 1,3 %. Risk: 6. LF kod: W 02. Länsförsäkringar Sverige Index är en indexfond som i sina placeringar strävar efter att efterlikna det svenska indexet OMXSBGI. Förvaltningsavgift per år: 0,2 %. Risk: 6. LF kod: W 27. 2

3 Länsförsäkringar Sverige & Världen är en aktivt förvaltad aktiefond som normalt placerar 60 procent i globala aktier, 30 procent i svenska aktier och 10 procent i tillväxtmarknadsaktier. Förvaltaren strävar efter att skapa meravkastning genom att förändra fördelningen mellan de olika marknaderna och genom valet av aktier. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 5. LF kod: W 16. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv Fonden försöker investera i undervärderade länder, sektorer och bolag på tillväxtmarknader. Förvaltaren strävar efter att skapa meravkastning genom att kombinera analys av enskilda bolag med makroekonomisk analys. Förvaltningsavgift per år: 1,8 %. Risk: 6. LF kod: W 15. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Fonden är en indexfond vars medel placeras i syfte att efterbilda sammansättningen av MSCI Emerging Markets Total Return Net Index som är skapat för att återspegla aktiemarknaderna i globala tillväxtmarknader. Exempel på områden där fonden placerar inom är Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Afrika. Förvaltningsavgift per år: 0,4 %. Risk: 6. LF kod: W 34. Länsförsäkringar USA Aktiv placerar i företag som är noterade i USA och Kanada. Inriktningen är främst mot de stora välkända amerikanska bolagen. Förvaltningsavgift per år: 1,55 %. Risk: 5. LF kod: W 11. Länsförsäkringar USA Index är en indexfond som i sina placeringar strävar efter att efterlikna det amerikanska indexet S&P 500. Förvaltningsavgift per år: 0,2 %. Risk: 5. LF kod: W 28. Aktiefonder Externa Alfred Berg Ryssland är en regional aktiefond som investerar på den ryska aktiemarknaden. De största branscherna i fonden är olja, kraft, metall och telekom. Förvaltningsavgift per år: 2,5 %. Risk: 7. LF kod: O 03. BlackRock Emerging Europe investerar främst i europeiska tillväxtländer. Förvaltaren väljer gärna företag som har sin huvudsakliga verksamhet i Medelhavsområdet. Förvaltningsavgift per år: 1,75 %. Risk: 6. LF kod: B 50. BlackRock European Fund investerar i aktier i företag som har sitt säte i, eller utövar större delen av sin ekonomiska verksamhet i Europa. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 6. LF kod: B 54. BlackRock Latin America placerar sitt kapital i stora aktiebolag i Latinamerika, men även i andra börsföretag som har en stor del av sin verksamhet i regionen. Förvaltningsavgift per år: 1,75 %. Risk: 6. LF kod: B 51. BlackRock World Mining placerar i metall och gruvföretag som i huvudsak bryter och producerar basmetaller och industrimineraler som järnmalm och kol. Kan även investera i företag som bryter ädelmetaller och mineraler. Förvaltningsavgift per år: 1,75 %. Risk: 7. LF kod: B 53. BNPP Equity World Aqua Fonden investerar i företag som fokuserar på vatten. Ett första krav är att bolagen ska ha minst 20 procent av intäkterna från vattenverksamhet. Den genomsnittliga storleken på bolagen i portföljen är cirka 10 miljarder euro och den genomsnittliga vattenexponeringen uppgår till 63 procent. Förvaltningen är aktiv med en koncentrerad portfölj på mellan bolag. Genom egen fundamental analys ska förvaltaren skapa överavkastning. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 6. LF kod: N 19. Catella Reavinstfond Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i större svenska företag. Fonden tar tillvara på tillfällen då aktier är lågt värderade samt utnyttjar kortsiktiga kursrörelser. Fondens målsättning är att prestera bättre än Stockholmsbörsen. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 6. LF kod: C 51. Deutsche Invest Global Infrastruktur Fonden investerar framförallt i aktier från emittenter som huvudsakligen bedriver sin affärsverksamhet inom "global infrastruktur". Området infrastruktur omfattar trafik, energi, vatten och kommunikation samt social infrastruktur. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 5. LF kod: D 01. DNB Renewable Energy investerar globalt i bolag som är verksamma inom sol-, vatten- och vindkraft. Letar också bolag som bättre kan ta tillvara den energi som redan produceras. Förutom förvaltningsavgiften på 1,5 % tillkommer en resultat baserad avgift på 20 % av den del av avkastningen som överstiger Wilder Hill New Energy Global Innovaton Index Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 6. LF kod: C 25. 3

4 Didner & Gerge Aktiefond Fonden är en aktiefond och investerar främst i den svenska aktiemarknaden men har även möjlighet att investera upp till 10 procent i nordiska bolag. Förvaltningsstilen präglas av långsiktighet och att skapa mervärde genom aktiemarknadens kortsiktighet. Förvaltningen är aktiv, med en koncentrerad portfölj på normalt ca bolag. Förvaltningsavgift per år: 1,22 %. Risk: 6. LF kod: D 20. East Capital Rysslandsfonden investerar i huvudsak i Ryssland och övriga länder i forna Sovjetunionen. Fondens strategi är att förvärva aktier i lågt värderade företag som gynnas av den inhemska tillväxten. Fonden investerar i ett brett urval av sektorer, företag och instrument. Två tredjedelar av portföljen består av stora och medelstora före tag. Förvaltningsavgift per år: 2,0 %. Risk: 7. LF kod: R 30. East Capital Östeuropafonden har möjlighet att investera i alla östeuropeiska länder. Fondens strategi är att ur ett brett urval av länder, sektorer och bolag, hitta lågt värderade aktier. Två tredjedelar av portföljen består av stora och medelstora företag. Förvaltningsavgift per år: 2,0 %. Risk: 6. LF kod: R 31. Fidelity America Fund En aktivt förvaltad aktiefond med placeringar på USA-börsen. Är inte begränsad till någon specifik bransch utan de enskilda aktieurvalen är avgörande. Förvaltaren söker prisvärda företag med stabil eller ökande vinsttillväxt, vanligtvis stora och medelstora företag. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 5. LF kod: I 07. Fidelity Asian Special Situations placerar i huvudsak i företag som är noterade på de asiatiska börserna utom Japan. Fondens kärna ska bestå av bolag av god kvalitet till attraktiv värdering. Mervärde skapas främst genom investeringar i bolag som befinner sig i så kallade Special Situations, vilket kan innebära bolag som omstruktureras, byter ledning eller är på väg att lansera en ny produkt. Fonden har en högre risknivå än en vanlig Asienfond. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 6. LF kod: I 01. Fidelity China Focus Fund placerar i kinesiska värdepapper som är börsnoterade i Kina och Hongkong, men även i värdepapper i icke-kinesiska företag som har en betydande del av sina inkomster från Kina. Förvaltningsavgift per år 1,5 %. Risk: 6. LF kod: I 09. Fidelity EMEA Fund investerar i företag som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i Central-, Syd- och Östeuropa (inklusive Ryssland) samt Mellanöstern och Afrika. Förvaltaren letar efter aktier med hög tillväxtpotential. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 6. LF kod: I 08. Fidelity European Dynamic Growth Fonden strävar efter långsiktig värdestegring från huvudsakligen en aktivt förvaltad portfölj med företag som har säte eller huvudsaklig verksamhet i Europa. Fonden kommer typiskt att ha tonvikt på medelstora företag med en kapitalbindning på marknaden på mellan 1 10 miljarder euro. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 5. LF kod: I 12. Fidelity Global Focus Fund placerar i aktier över hela världen. Genom att hitta teman och trender i internationella branscher försöker förvaltaren hitta de bästa bolagen. Fonden investerar i både tillväxt- och värdeaktier och stora och medelstora bolag. Fonden har ett förhållandevis litet antal innehav och har därför en något högre risknivå än en vanlig globalfond. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 5. LF kod: I 04. Fidelity India Focus Fund placerar i aktier i bolag i Indien. Fonden inriktar sig främst på medelstora och små bolag med god tillväxtpotential, men placerar även i ett antal stora bolag. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 6. LF kod: I 05. FIM BRIC+ är en fond-i-fond och placerar i Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Förvaltaren letar efter möjligheter, utan att beakta indexvikterna. Förvaltningsavgift per år: 1,9 %. Risk: 6. LF kod: F 10. GAM Star China är en aktivt förvaltad fond med ett litet men erfaret förvaltarteam och en stil som kallas tillväxt till rätt pris. Bolagsanalysen är fokuserad på medelstora och små bolag. Filosofin bygger på att identifiera bolag utifrån de teman som förvaltarna anser är intressanta. Portföljen är koncentrerad med cirka bolag och fonden avviker ibland mycket från index. Förvaltningsavgift per år: 1,50 %. Risk: 6. LF kod: G 10. 4

5 JP Morgan Funds Africa Equity Fund Fondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i afrikanska bolag. Förvaltaren föredrar bolag med god kvalité, hög tillväxt och en aktieägarorienterad ledning. Fonden är inte styrd av fördelningen i index, vilket innebär att den kan avvika mycket från index. Förutom förvaltningsavgiften tillkommer en resultatbaserad avgift på 10 % av den del av avkastningen som överstiger MSCI Emerging and Frontier Markets Africa Index. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 6. LF kod: J 03. JP Morgan Funds Emerging Market Small Cap Fondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i mindre bolag på tillväxtmarknader. Förutom förvaltningsavgiften tillkommer en resultatbaserad avgift på 10 % av den del av avkastningen som överstiger MSCI Emerging Market Small Cap Index. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 6. LF kod: J 04. JP Morgan Funds Global Health Care investerar främst i aktier och aktierelaterade produkter inom läkemedels-, bioteknik-, hälsovårds-, och medicintekniksektorer över hela världen. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 6. LF kod: J 05. JP Morgan Funds US Small Cap Growth Fund placerar i amerikanska små tillväxtbolag. Förvaltaren fokuserar på kvalitetsbolag med långsiktigt hållbar tillväxt. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 6. LF kod: J 02. Lannebo Småbolag är en aktivt förvaltad fond med tonvikt på svenska små- och medelstora företag, ej branschinriktad. Aktieurval baserat på långsiktig fundamental analys kombinerat med rörlighet i portföljen. Målet är en koncentrerad portfölj av aktier med hög stabil avkastning, oberoende av var enskild akties vikt i index. Förvaltningsavgift per år: 1,6 %. Risk: 6. LF kod: P 03. Lannebo Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond med placeringar i Sverige, ej fokuserad på någon speciell bransch. Aktieurval baserat på långsiktig fundamental analys av företag kombinerat med rörlighet i portföljen. Målet är en koncentrerad portfölj av aktier med hög stabil avkastning, oberoende av varje enskild akties vikt i index. Förvaltningsavgift per år: 1,6 %. Risk: 6. LF kod: P 02. Macquarie Asia New Stars placerar i asiatiska små- och medelstora bolag. Den genomsnittliga storleken på bolagen i portföljen är cirka 2 miljarder amerikanska dollar. Förvaltningsavgift per år: 1,65 %. Risk: 6. LF kod: M 20. Parvest Global Environment en global aktiefond som är koncentrerad kring tre särskilt utvalda miljöteman som anses ha bra utvecklingspotential: Energi, Vatten & Luft och Avfallshantering. Fonden förvaltas av ett dedikerat SRI-team (SRI = Social Responsible Investments). Förvaltningsavgift per år: 1,75 %. Risk: 6. LF kod: N 18. SEB Hållbarhetsfond Global Fonden placerar över hela världen i aktier och aktierelaterade värdepapper. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 5. LF kod: E 16. SEB Europafond Småbolag placerar i europeiska aktier och aktierelaterade värdepapper i små och medelstora företag med ett marknadsvärde upp till 2 miljarder euro. Förvaltningsavgift per år: 1,75 %. Risk: 6. LF kod: E 49. SEB Nordenfond placerar i svenska, danska, finska och norska aktier och aktierelaterade finansiella instrument. Förvaltningsavgift per år: 1,3 %. Risk: 6. LF kod: E 31. Skagen Global En global aktiefond som har som mål att ha god spridning både geografiskt och över branscher, på grundval av var värde skapas. Fokuserar på enskilda företag som är solida och ändå låg prissatta, oberoende av vilken marknad eller bransch de verkar inom. Förutom förvaltningsavgiften tillkommer en resultat baserad avgift på 10 procent av den del av avkastningen som överstiger Morgan Stanley World Index. Förvaltningsavgift per år: 1,0 %. Risk: 6. LF kod: S 50. Skagen Kon-Tiki Minst hälften av tillgångarna placeras på tillväxtmarknader. För att nå jämvikt mellan branscher kan resten av tillgångarna placeras på mogna marknader. Fokuserar på enskilda företag som är solida och ändå låg prissatta, oberoende av vilken marknad eller bransch de verkar inom. Förutom förvaltningsavgiften tillkommer en resultatbaserad avgift på 10 procent av den del av avkastningen som överstiger Morgan Stanley Emerging Markets Index. Förvaltningsavgift per år: 2,0 %. Risk: 6. LF kod: S 51. 5

6 Blandfonder Länsförsäkringar Trygghetsfond placerar normalt cirka 27 procent i krediter, 26 procent i räntebärande värdepapper, 20 procent i globala aktier inklusive tillväxtmarknader, 22 procent i svenska aktier och 5 procent i absolutavkastande strategier. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 4. LF kod: W 06. Blandfonder Externa BlackRock Dynamic Diversified Growth investerar globalt i aktier, räntebärande värdepapper som till exempel statsobligationer, företagsobligationer inom High Yield och Investment Grade, räntepapper med korta löptider, inlåning och kontanta medel. Fondens tillgångar kan vara noterade i ett brett urval av valutor. Fonden kan använda derivat för att snabbt kunna ta en position eller för att skydda en tillgång. Förvaltningsavgift per år: 1,25 %. Risk: 4. LF kod: B 55. Lannebo Mixfonden Fonden är en aktivt förvaltad blandfond som växlar mellan räntebärande värdepapper och aktier. Fonden placerar i svenska räntepapper, svenska och internationella aktier oberoende av bransch. Förvaltningsavgift per år: 1,6 %. Risk: 5. LF kod: P 01. Räntefonder Länsförsäkringar Företagsobligation Norden är en aktivt förvaltad företagsobligationsfond med fokus på den nordiska marknaden. Durationen kan uppgå till mellan 0 och cirka 6,5 år. Fonden kan investera i företagsobligationer utgivna av nordiska företag oavsett valuta, med en genomsnittlig rating om Investment Grade-rating (lägst BBB-) vilket innebär att investering även kan ske i High Yield och icke-ratade bolag. Förvaltningsavgift per år: 0,8 %. Risk: 4. LF kod: W 31. Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta Fonden investerar globalt i företagskrediter, stats och bostadsobligationer med olika tidslängd och kreditkvalité. Fonden har möjlighet att hantera både stigande och fallande ränteläge och förvaltaren kan röra sig mellan olika typer av kreditrisker. Den genomsnittliga löptiden för fonden anpassas efter rådande marknadsförhållanden och kan variera mellan -2 år och +7 år. Förvaltningsavgift per år: 1,1 %. Risk: 3. LF kod: W 19. Länsförsäkringar Kort Ränta Företag Fonden är en aktivt förvaltad likviditetsfond med en duration om max 360 dagar. Fonden kan investera i penningmarknadsinstrument utgivna av stat och företag i svenska kronor med Investment Grade-rating (lägst BBB-), samt upp till 20 procent i icke-ratade emittenter givet att det finns en skuggrating. Förvaltningsavgift per år: 0,3 %. Risk: 1. LF kod: W 32. Länsförsäkringar Kort Räntefond placerar i svenska räntebärande värdepapper med tonvikt på växlar emitterade av svenska staten. Fondens genomsnittliga löptid får inte överstiga 540 dagar. Förvaltningsavgift per år: 0,2 %. Risk: 1. LF kod: W 09. Länsförsäkringar Lång Räntefond placerar i svenska räntebärande värdepapper med fokus på obligationer utgivna av svenska staten eller bostadsinstitut. Innehavens genomsnittliga löptid är 1 10 år. Förvaltningsavgift per år: 0,5 %. Risk: 3. LF kod: W 05. Räntefonder Externa BlueBay Investment Grade Bond Fund placerar främst i europeiska företagsobligationer med kreditbetyget Investment Grade. Kan även placera i räntepapper med högre risk. Fonden är valutasäkrad och påverkas därmed inte av valutaförändringar. Förvaltningsavgift per år: 1,0 %. Risk: 3. LF kod: B 10. BlueBay Emerging Market Select Bond Fund placerar främst i statsobligationer och företagsobligationer på tillväxtmarknader. Fonden är valutasäkrad och påverkas därmed inte av valutaförändringar. Förvaltningsavgift per år: 1,75 %. Risk: 4. LF kod: B 11. Öhman Realräntefond placerar i svenska realränteobligationer. Målet är att som lägst uppnå en värdeökning som är justerad för inflationen. Genomsnittlig löptid får som längst uppgå till 25 år. Realräntefonden har högre risk än traditionella obligationsfonder på grund av den långa räntebindningsperioden. Förvaltningsavgift per år: 0,7 %. Risk: 3. LF kod: C 23. 6

7 Enter Return investerar i svenska räntebärande värdepapper med kort och lång löptid i en blandning av företags-, bostads- och statsobligationer. Den genomsnittliga räntebindningstiden för portföljen ska ligga mellan 0 och 6 år. Förvaltningsavgift per år: 0,65 %. Risk: 2. LF kod: T 10. Neuberger Berman High Yield Bond Fund placerar i amerikanska företagsobligationer inom kategorin High Yield som har hög risk. Fonden är valutasäkrad och påverkas därmed inte av valutaförändringar. Förvaltningsavgift per år: 1,2 %. Risk: 4. LF kod: N 50. PIMCO Global Investment Grade Credit Fund SEK investerar globalt i företagsobligationer och har stor flexibilitet att fördela tillgångarna mellan länder och ratingnivåer med syfte att skapa avkastning oavsett marknadsläge och ränteklimat. Förvaltningsavgift per år: 0,99 %. Risk: 3. LF kod: P 20. Fondandelsfonder Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv investera i följande fondkategorier: kort räntefond, kreditfonder, Förvaltningsavgift per år: 1,1 %. Risk: 3. LF kod: W 35. Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil investera i följande fondkategorier: kort räntefond, kreditfonder, Förvaltningsavgift per år: 1,2 %. Risk: 4. LF kod: W 36. Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans investera i någon av följande fondkategorier: kort räntefond, kreditfonder, Förvaltningsavgift per år: 1,3 %. Risk: 5. LF kod: W 37. Länsförsäkringar Bekväm fond Tillväxt investera i följande fondkategorier: kort räntefond, kreditfonder, Förvaltningsavgift per år: 1,4 %. Risk: 5. LF kod: W 38. Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential investera i följande fondkategorier: kort räntefond, kreditfonder, Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 5. LF kod: W 39. Pensionsfonder Länsförsäkringar Bekväm Pension placerar i många typer av tillgångar över hela världen, men med tonvikt på aktier och Sverige. Den långsiktiga tillgångsfördelningen ses över regelbundet, normalt ett par gånger per år. Förvaltningsavgift per år: 1,3 %. Risk: 4. LF kod: W 33. Enter Pension placerar i räntor och aktier i Sverige med inslag av nordiska innehav. Fonden har en tydlig inriktning mot företag med stabil intjäning och hög direktavkastning. Fonden använder en modell som gör att fondens placeringsinriktning skiftar mellan aktier och räntor och kan dra fördel av rörelserna på marknaden. Förvaltningsavgift: 1,4 %. Risk: 4. LF kod: T 12. Lannebo Pension inriktad på svenska och globala aktier, med tonvikt på Sverige. Fonden har även en del i ränteplaceringar. Andelen aktier respektive räntor anpassas efter marknadsläget och kan utgöra procent av fonden. Placerar i Lannebos fonder (svenska aktier och räntor) och fonder från Fidelity och East Capital (utländska placeringar). Förvaltningavgift: avgiften i respektive fond plus 0,2 % i administrativ avgift. Risk: 5. LF kod: P 06. 7

8 Generationsfonder Länsförsäkringar Pension 2000-fonder (endast för avtalsförsäkring och premiepension) placerar i svenska och utländska aktier samt i räntebärande värdepapper. Fördelningen mellan aktie- och ränteplaceringar förändras successivt över tiden så att fonden består av 50 procent aktier och 50 procent räntebärande värdepapper vid pensionstillfället och under hela utbetalningstiden. Förvaltningsavgift per år: 0,5 %. Pension 2010 Risk: 4. LF kod: W 50. Pension 2015 Risk: 4. LF kod: W 51. Pension 2020 Risk: 5. LF kod: W 52. Pension 2025 Risk: 5. LF kod: W 53. Pension 2030 Risk: 5. LF kod: W 54. Pension 2035 Risk: 5. LF kod: W 55. Pension 2040 Risk: 5. LF kod: W 56. Pension 2045 Risk: 5. LF kod: W 57. Pension 2050 Risk: 5. LF kod: W 58. Pension 2055 Risk: 5. LF kod: W 59. Pension 2060 Risk: 5. LF kod: W 60. Specialfonder Externa Brummer & Partners Lynx Dynamic är en hedgefond med mål att ge god avkastning i förhållande till risken. Fonden kan handla med terminskontrakt där den underliggande tillgången utgörs av aktieindex, valutor, ränterelaterade instrument samt råvaror. Förutom förvaltningsavgiften tillkommer en resultatbaserad avgift på 20 procent av den del av avkastningen som överstiger 3-månaders statsskuldväxlar. Förvaltningsavgift per år: 1,5 %. Risk: 6. LF kod: M 05. Catella Hedgefond Fonden har som mål att uppvisa en jämn, positiv avkastning oavsett riktningen på de nordiska kapitalmarknaderna. Analysprocessen bakom fondens investeringar består främst av fundamental analys inom vilken man studerar företagets intjäningsförmåga, kassaflöden och så vidare. Förutom förvaltningsavgiften tillkommer en resultatbaserad avgift på 20 % av avkastningen över index. Förvaltningsavgift per år: 1,0 %. Risk: 3. LF kod: C 53. SEB Asset Selection är en absolutavkastande fond med globala placeringar i aktier, räntor, valutor och råvaror. Avkastningsmålet för fonden är riskfri ränta plus 5 procent per år, sett som ett snitt över 3 5 år. I dagsläget innebär det cirka 7 8 procents avkastning per år. En resultatbaserad avgift på 20 procent tillkommer och tas ut på den del av avkastningen som överstiger den senast högsta nivån. Förvaltningsavgift per år: 1,10 %. Risk: 6. LF kod: E 58. Standard Life Global Absolute Return Strategies, GARS absolutavkastande multistrategifond med globala placeringar i aktier, räntepapper och fastigheter. Fonden kan fritt placera över olika geografiska områden och marknader och investera där förvaltaren bedömer att de bästa avkastningsutsikterna finns. Förvaltningsavgift per år: 1,6 %. Risk: 4. LF kod: L 10. INFORMATION Informationen om de externa fonderna kommer från respektive förvaltare och Länsförsäkringar svarar inte för eventuella fel eller brister i informationen. Mer detaljerad fakta om fonderna finns på lansforsakringar.se/bors. Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på utvecklingen på världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare. Länsförsäkringar Bergslagen Länsförsäkringar Blekinge Dalarnas Försäkringsbolag Länsförsäkringar Gotland Länsförsäkringar Gävleborg Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Länsförsäkringar Halland Länsförsäkringar Jämtland Länsförsäkringar Jönköping Länsförsäkringar Kalmar län Länsförsäkring Kronoberg Länsförsäkringar Norrbotten Länsförsäkringar Skaraborg Länsförsäkringar Skåne Länsförsäkringar Stockholm Länsförsäkringar Södermanland Länsförsäkringar Uppsala Länsförsäkringar Värmland Länsförsäkringar Västerbotten Länsförsäkringar Västernorrland Länsförsäkringar Älvsborg Länsförsäkringar Östgöta LF utg 28 Sitrus lansforsakringar.se

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg 1 2 3 4 5 6 Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK,

Läs mer

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2014 Konjunktur och marknad: Spänt läge i Ukraina Situationen i Ukraina är allvarlig ur många perspektiv. Det är svårt att se framför sig

Läs mer

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 december 2013 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2016 Konjunktur och marknad: Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Vår bedömning är sedan tidigare att den globala återhämtningen

Läs mer

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds. Oro på tillväxtmarknader

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds. Oro på tillväxtmarknader Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2014 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbankens avtrappning inleds Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) beslutade

Läs mer

Vårt utbud av rekommenderade fonder april 2016

Vårt utbud av rekommenderade fonder april 2016 LÄNSFÖRSÄKRINGARS FONDUTBUD Vårt utbud av rekommenderade fonder april 2016 Alfred Berg BlackRock Blue Bay BNP Paribas Lynx Dynamic Catella er DNB East Capital Enter Fidelity FIM GAM J.P. Morgan Lannebo

Läs mer

Inflation och räntehöjningar på gång i USA. Men Riksbanken kommer krävas på mer

Inflation och räntehöjningar på gång i USA. Men Riksbanken kommer krävas på mer Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2016 Konjunktur och marknad: Inflation och räntehöjningar på gång i USA Sverige ökad konkurrenskraft med låga löneavtal Både sysselsättning

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2015 Konjunktur och marknad: Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen I USA är ekonomin i grund och botten stark Den amerikanska arbetsmarknaden

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

ning. Med en normalisering av arbetsmarknaden, ett stigande inflations- och lönetryck tror vi att FED kommer höja styrräntan i september.

ning. Med en normalisering av arbetsmarknaden, ett stigande inflations- och lönetryck tror vi att FED kommer höja styrräntan i september. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 juni 2015 Konjunktur och marknad: USA, Europa och Sverige starka medan Kina bromsar in Fortsatt starkt USA trots svagt första kvartal Amerikansk

Läs mer

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income Nya fonder 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-10-27 Carlson Fund - DnB NOR Navigator Fonden är valbar hos PPM från och med den 5 oktober 2009.

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Förvarsprovision Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % före kl 15:00 FI39

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

PRISLISTA - FONDUTBUD

PRISLISTA - FONDUTBUD PRISLISTA - FONDUTBUD Nedan visas de fonder som Nord Fondkommission för närvarande erbjuder genom rådgivningsplattformen. Utöver dessa har vi dessutom tillgång till fler än 50 000 fonder på MFEXs plattform.

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Information om fondförändringar (fondförsäkring)

Information om fondförändringar (fondförsäkring) Information om fondförändringar (fondförsäkring) 1 (5) Med anledning av ett nytt europeiskt regelverk (UCITS IV* ) samt en förändrad svensk skattelagstiftning för fonder har fondbolaget SEB Investment

Läs mer

SEB Aktiesparfond USA 2,

SEB Aktiesparfond USA 2, Fondhandel 2017: SEB:s Sverigeregistrerade fonder En fond är stängd för handel när: Mer än 30% av fondens värdepapper är placerade på en marknad vars börs är stängd och/eller det land där fonden är registrerad

Läs mer

Vad innebär äkta aktiv förvaltning?

Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Aktiespararna Borlänge/Falun Daniel Sundqvist 1 Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Månadsrapport 2014-12-31-2015-01-31

Månadsrapport 2014-12-31-2015-01-31 Månadsrapport, Direktägda innehav Period: Innehållet i detta besked avseende uppgivna värden för depåregistrerade värdepapper har baserats på interna och externa informationskällor som Burenstam & Partners

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Antagen av förbundsstyrelsen den 16 februari 2012 Senast reviderad den 26 augusti 2014 Senaste årlig översyn genomförd den 5-7 december 2014 Inledning Denna

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Senaste nytt. September 2016

Senaste nytt. September 2016 Sida 1 av 5 Senaste nytt September 2016 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % före kl 15:00 FI39 4055 1120 0462 42 FI65

Läs mer

Granskade förvaltare och fonder

Granskade förvaltare och fonder Granskade förvaltare och fonder Alecta Första AP-fonden Andra AP-fonden Tredje AP-fonden Fjärde AP-fonden Sjunde AP-fonden AMF Fonder AB Danske Bank Folksam Folksam LO Fond Alectas innehavslista Första

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Aktuellt fondutbud. Vik upp fliken. när du läser om fonderna!

Aktuellt fondutbud. Vik upp fliken. när du läser om fonderna! Aktuellt fondutbud Vik upp fliken när du läser om fonderna! Folksam Fondförsäkringsaktiebolag Mars 201 Symboler Innehåll Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and Markets Authority

Läs mer

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Namnändringar 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Gustavia Capital Management AB ändrar fondnamn Fondbolaget Gustavia Capital Management

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

noga utvalda fonder till lägre avgifter

noga utvalda fonder till lägre avgifter PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1 Så här fungerar vårt fondtorg.

Läs mer

Svenska fonder som investerar i företagen

Svenska fonder som investerar i företagen 30 november 2016 Svenska fonder som investerar i företagen 3134 Svenska bankernas totala investering i varje företag (mkr) 1879 1569 1129 903 165 112 19 0 0 Källa: Bankernas fonders innehavslistor, 30

Läs mer

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Den 15 mars 2013 startar vi den nya fonden Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den nya fonden kommer investera globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer.

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

I januari visade centralbankerna att de står kvar på huvudscenen

I januari visade centralbankerna att de står kvar på huvudscenen Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2015 Konjunktur och marknad: I januari visade centralbankerna att de står kvar på huvudscenen Växer gapet mellan USA och världen? Sedan

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 December 2014 Konjunktur och marknad: Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar I USA fortsätter vi se en stabilisering

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu

Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2014 Konjunktur och marknad: Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu Riksbanken sänkte som väntat sin styrränta med

Läs mer

I USA ser vi brus i december men ekonomin fortsätter åt rätt håll

I USA ser vi brus i december men ekonomin fortsätter åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2015 Konjunktur och marknad: December med inflation i fokus Under december har vi sett den politiska oron eskalera igen i Grekland inför

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Lite olika riktningar men på sikt åt rätt håll

Lite olika riktningar men på sikt åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 oktober 2014 Konjunktur och marknad: Lite olika riktningar men på sikt åt rätt håll Europa kommer ha det fortsatt tufft ur ett historiskt perspektiv,

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

bland annat ökade riskvikter för bolån från 15 till 25 procent. Detta balanserar därmed den väntade reporäntesänkningen i sommar.

bland annat ökade riskvikter för bolån från 15 till 25 procent. Detta balanserar därmed den väntade reporäntesänkningen i sommar. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 juni 2014 Konjunktur och marknad: Svensk inhemsk efterfrågan fortsätter vara draglok för ekonomin 1,9 procent i BNP-tillväxt fortsätter att hålla

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Budgetdiskussion och skuldtaksproblematik i USA

Budgetdiskussion och skuldtaksproblematik i USA Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2013 Konjunktur och marknad: Budgetdiskussion och skuldtaksproblematik i USA Budgetdiskussionen i USA drog ut på tiden och när parterna

Läs mer

Optimismen är stark trots stora problem

Optimismen är stark trots stora problem Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 maj 2015 Konjunktur och marknad: Eurozonen har lagt i en ny växel Sista månaden med dålig data? Under april har vi återigen sett datautfall från

Läs mer

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så.

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2014 Konjunktur och marknad: Turbulenta marknader, men i verkligheten tar man ett steg i taget Under september såg vi kraftiga korrigeringar

Läs mer

Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % före kl 15:00 FI39 4055 1120 0462 42 FI65

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

noga utvalda fonder till lägre avgifter

noga utvalda fonder till lägre avgifter PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1 Så här fungerar vårt fondtorg.

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond (inkl. förvarsprovision) Dagens kurs anländer sparkonto POP Finland 20 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % före kl. 15:00 FI78 4790 0010 0002 10 FI77

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Oron för Grekland tillfälligt borta och ECB drar igång sedelpressarna

Oron för Grekland tillfälligt borta och ECB drar igång sedelpressarna Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2015 Konjunktur och marknad: Inflation i fokus Janet Yellen balanserar förväntningar på en första höjning av Fed Funds I vittnesmålet inför

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN PP PENSIONS FONDTORG Med vårt fondtorg vill vi skapa de bästa förutsättningarna för dig

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Fondförändringar Skandia Link vår 2013

Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Uppdaterad version 2013-03-13 Skandia har gjort en omfattande översyn av vilka fonder som ska ingå i det utvärderade utbudet på fondplattformen. Totalt åker 18 fonder

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg något under juni medan den svenska börsen slutade ned 3,4 %. Månaden har varit volatil med stora rörelser på de finansiella marknaderna

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING Under januari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) negativt och sjönk med -1,7 % i svenska kronor. Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i. Elite Fund - Star Choice Inc LU0166035203 398 X SEB Asienfond

Läs mer

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Öppet dygnet runt STOCKHOLM 08-21 03 20 GÖTEBORG 031-80 08 70 MALMÖ 040-23 03 88 Upprepa ett meddelande * Bryta en funktion 9# Avsluta samtalet

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Dystra siffror men signaler går åt rätt håll

Dystra siffror men signaler går åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 september 2014 Konjunktur och marknad: Dystra siffror men signaler går åt rätt håll Problematisk geopolitik och fransk regeringskris. Framåtblickande

Läs mer

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT 2017 Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden Innehåll Upphandling har gett halverade avgifter på pensionsfonder... 3 Rapporten

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen MEDELKLASSEN I ASIEN NOVEMBER 2015 INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen De senaste decennierna har en rad asiatiska länder tagit ett ekonomiskt tigersprång, vilket kan komma att vända upp och ner

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission

Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission Fondsparande Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission Via vår Fondlista kan du som är kund hos Strukturinvest enkelt hitta och investera i några av marknadens mest intressanta fonder från ett stort

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Månadsbrev januari 2016

Månadsbrev januari 2016 Månadsbrev januari 2016 Det nya året har inletts med en turbulent utveckling på aktiemarknaden. Svag ekonomisk data från Kina och ett fortsatt fallande oljepris bidrog till fortsatt oro och fallande börser

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Fondtyp Räntefond 100% i räntebärande papper. Fixed income funds

Fondtyp Räntefond 100% i räntebärande papper. Fixed income funds 1 (10) PM 2017-02-23 Kriterier för fonds kategoritillhörighet från och med 18 mars 2017 Criteria for categorizing a fund into a certain fund category from March 18th, 2017 Smalare kategori gör override

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj: Börshandlade

Läs mer

SRI-rapport, 31 December 2014

SRI-rapport, 31 December 2014 SRI-rapport, 31 December 2014 Lidköpings kommun Februari, 2015 Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer