Studenters rätt till socialbidrag Rättvis idioti beroende av geografi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studenters rätt till socialbidrag Rättvis idioti beroende av geografi"

Transkript

1 Statskunskap A ht 2005 Förvaltning Gissur Erlingsson Studenters rätt till socialbidrag Rättvis idioti beroende av geografi Josefine Borgman-Wistrand Maria Nelving Osman Suleimani

2 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning Inledning Syfte Metod De gällande reglerna Vad tycker Sveriges Förenade Studentkår (SFS)? Studenternas syn på problemet Vad säger kommunerna? Slutsats Källförteckning Bilagor

3 2. Inledning I ett försök att få politikerna att inse studenternas ekonomiska nuläge stod Sveriges förenade studentkår (SFS) den 9 mars i år utanför riksdagen och bjöd riksdagsledamöterna på den lunch studenter har råd med havregrynsgröt. Men detta är inte nog - studenternas ekonomi är alarmerande och något måste göras. Jämfört med konsumentprisindex har studiemedlet sjunkit 22 % sedan början av 1990-talet. 1 Idag finns det högskolestudenter i Sverige, 62 procent av dessa är äldre än 25 år. Heltidsstudenter lägger i snitt 37 timmar i veckan på studier och tre fjärdedelar av alla studenter, eller personer, är missnöjda med sin ekonomi. Majoriteten av dessa skulle vilja ha minst kronor mer per månad. 2 Alla studenter i Sverige är berättigade till ett studiebidrag på 2374 kr per månad (heltidsstudier). Utöver det minst sagt sparsamma bidraget en gång i månaden har alla rätt att ta studielån för att kunna finansiera sina primära behov, som mat och tak över huvudet. Studiebidraget tillsammans med studielånet uppgår då till generellt 6916 kr i månaden. 3 Vi hör hur inflytelserika personer i Sverige ständigt uppmanar alla ungdomar att läsa vidare, få en högre utbildning och på så sätt trygga sin egen framtid. Därigenom gynnas även landets framtid, genom att vi kan fortsätta bygga upp ett välfärdssamhälle med hjälp av kompetenta medborgare. Idag har vi nått en punkt där studenterna inte anser att studiemedlet räcker till men där politiker genom CSN anser sig ha satt studiemedlet på en rimlig summa per månad. Utan att kunna påverka tvingas nu studenter till att söka sociala bidrag för att få ekonomin att gå ihop, speciellt under sommaren. Vad har vi som studenter då för möjlighet till ekonomiska bistånd av olika slag? Vilka regler gäller och bör vi egentligen bosätta oss någon annanstans för att ha större chans till en bättre ekonomi? 1 Trygghetshandboken, s

4 3. Syfte Vi har valt att ta reda på vad vi, som studenter, har för rättigheter gentemot sociala bidrag i vårt samhälle idag. Innan arbetets början hade vi hört talas om att det hade stort beroende på vart man bodde samt vem man pratade med, så detta ville vi fokusera på. Vi har avgränsat vårt arbete genom att inte fokusera på studenter med barn eftersom vi har svårt att relatera till detta samt att vi kände att innehållet hade blivit för stort. Detta gäller även sjukförsäkring. Vi har dock valt att ta med ämnet bostadsbidrag, även om detta egentligen ligger under den sk socialförsäkringen, eftersom vi anser det vara ett bidrag som studenter använder sig av. 4. Metod Vi har valt att lägga upp vårt arbete genom att gå igenom de gällande reglerna för att sedan mer gå in på hur det verkligen ser ut och vad folk tycker. För att skapa oss en bild över kommunernas arbete har vi även valt att telefonintervjua socialsekreterare runtom i landets mest studenttäta kommuner. Vi vill slutligen påpeka att socialbidrag och ekonomiskt bistånd har samma betydelse, varav det sist nämnda helst används av tjänstemän. 5. De gällande reglerna Enligt socialtjänstlagen 4 har kommunen det yttersta ansvaret för de som vistas i respektive kommun. Socialbidraget betalas ut till dem som inte kan försörja sig på något annat sätt, stödet skall endast täcka livsuppehället. Socialstyrelsen svarar enligt följande på frågan: Kan jag få ekonomiskt bistånd under sommaruppehållet? Studiemedlet är anpassat till terminens längd, och hur länge pengarna ska räcka framgår av studiemedelsbeskedet. Under studieuppehållet gäller samma krav som för andra 4 4

5 arbetssökande. Om du aktivt sökt sommarjobb men inte fått något, kan du alltså ha samma rätt till ekonomiskt bistånd om övriga förutsättningar är uppfyllda. 5 Detta är riktlinjerna eller ramlagen från regeringen till samtliga kommuner, sedan får kommunernas socialtjänst implementera direktiven på passande sätt enligt subsidiaritetsprincipen. Ekonomiskt bistånd för studenter har därför blivit en snårskog av möjligheter där rätten till bistånd varierar mycket mellan olika kommuner på grund av praxis. Till exempel är det så att i vissa kommuner tillämpas en så kallad korttidsnorm, vilket innebär att studerande kan få stödet under sommaren trots att de inte kan anses stå helt till arbetsmarknadens förfogande. 6 Generellt gäller dock att alla ansökningar prövas individuellt av en socialsekreterare och stor hänsyn tas till den personliga situationen och de omständigheter som råder. På grund av dessa förutsättningar kan prövningen tyckas godtycklig och beslutet kan bli orättvist om man jämför med olika fall. En trend som möjligen kan ses är att reglerna är striktare i kommuner med stora universitet. Under sommaren står alla studenter till arbetsmarknadens förfogande, på samma villkor som alla arbetssökande. I dagens läge hårdnar konkurrensen på arbetsmarknaden och situationen drabbar oss studenter. Det kan knappast vara rätt signal från samhället att studerande ska behöva söka socialbidrag för att klara försörjningen under sommaren. Trots att studenter inte är berättigade ekonomiskt bistånd är det många som söker. För att få bukt med problemet har ett flertal kommuner erbjudit praktikplatser, speciellt inom vården, till de bistånds sökande studenterna, t.ex i Stockholm. (Se intervjuer.) Ett bidrag som studenter kan söka är bostadsbidraget. Bidraget ansöker man hos försäkringskassan. Du som fyllt 18 men inte 29 år kan få bostadsbidrag. Du måste bo och vara folkbokförd i Sverige på den adressen som bidraget söks för. Bidraget beräknas med hänsyn till hur många personer som bor i hushållet, bostadskostnad, boyta, inkomst och förmögenhet. Du kan som mest få ut 1100 kr per månad för bostadsbidraget

6 Alla beräkningar är generellt sätt för studenter i Sverige, man har missat att titta på de regionala skillnaderna. I storstadsområdena har studerande en mycket svårare ekonomisk situation än studerande i landet i övrigt. I dessa områden är kostnadsläget generellt högre vad gäller t.ex. mat och bostads hyror. En annan aspekt är att avståndet mellan bostad och universitet är längre och kollektivtrafikkostnader tillkommer automatiskt. Bostadsbristen är också mer påtaglig i storstäderna. -Situationen kan allt mer leda till att endast studenter med rika föräldrar eller stora besparingar har råd att studera i Stockholm. Det rimmar illa med regeringens mål om att minska den sociala snedrekryteringen till högskoleutbildningen Vad tycker Sveriges Förenade Studentkår (SFS)? Genom en telefonintervju med Lotta Ljungqvist, vice ordförande för Sveriges Förenade Studentkår, visade det sig att studenters ekonomiska välbefinnande inte är en prioriterad fråga inom SFS i år. Däremot var det en mycket prioriterat fråga förra året och vi fick därmed ta del utav den så kallade Trygghetshandboken som deras utredning sammanfattades igenom 9. Hela problemet bottnar i problemet mellan studenter och pengar. SFS ser en möjlighet i att undvika problemet genom en uppskrivning av studiestödets totalbelopp, i alla fall så pass mycket att vi återtar den köpkraft vi faktiskt förlorat de senaste åren. Många studenter känner sig idag tvungna att jobba vid sidan av studierna för att klara sitt uppehälle vilket påverkar studierna negativt. Vidare anser SFS att socialkontoren borde utbildas bättre om studenternas situation samt att klarare regler gentemot studenterna om vad som gäller bör publiceras. Särskilt när så många som av landets ca studenter tar studielån. Vad gäller bostadsbidrag går oftast studenters halva studiebidrag till hyran, och ofta för att hyror idag sätts högre just på grund utav att bostadsföretagen antar att studenten kommer att ha tillgång till bostadsbidrag. Även om endast 12 % av studenterna använder sig av bostadsbidrag ligger det ett stort problem i att det är beroende av förväntad inkomst under året 8 Jens Andersson, Stockholms Studenters Centralorganisation, yttrande Intervju Lotta Ljungqvist samt Trygghetshandboken. 6

7 vilket ofta för med sig återbetalningskrav i slutet av året samt att det inte går att få bostadsbidrag om man är inneboende hos någon, vilket många studenter faktiskt är eftersom det finns för dåligt med studentbostäder i alla studentstäder. Lösningen bör ligga i att reglerna för beräkning av inkomst under året måste vara mer flexibel för att inte påverka studenterna och skapa problem vid slutet av året. Ekonomiskt bidrag delas ut av socialtjänsten som en sista utväg för en student att klara sin ekonomi när alla andra vägar är prövade. Det ska inte fungera som ett tillfälligt skyddsnät, men tyvärr händer det att studenter måste söka och oftast i samband med arbetslöshet under sommaren då studenter inte har möjlighet att söka a-kassa. För att få ekonomiskt bidrag krävs det att man inte kan få pengar på annat sätt. Tillgångarna på bankkontot bör vara noll, man får inte ha tillgång till bil etc. Däremot behövs inte en bostadsrätt säljas om bidraget förväntas vara kortare än 4 månader. Krav såsom praktik eller att stå till förfogande till arbetsmarknaden gäller. Man ska också kunna få bidrag i form av lån, särskilt då i glappet mellan sista studiestödet samt första lönen på sommarjobbet. Det finns ingen direkt information om exakt hur många som får ekonomiskt bidrag och är studenter varje år eftersom handläggarna är sekretessbelagda. Dock vet vi att 426 studenter i Växjö 1999 kompletterade med ekonomiskt bistånd utöver studiemedel. 10 Även om de hade varit öppna handlingar hade det varit svårt att få en siffra på andelen studenter som får hjälp eftersom dessa inte läggs under någon specifik grupp. Att studenter ska behöva in sociala bidrag i sin vardag tycker SFS i grunden är fel och det tyder på fel i systemet överlag. Att det senare inte heller finns någon gemensam policy för vad som bör gälla, utan att regler skiljer sig från kommun till kommun, är något som måste förändras

8 7. Studenternas syn på problemet Inte alla studenter har möjlighet att falla tillbaka på mamma och pappa ifall något oförutsätt sker. Redan idag finns det studenter som anser sig inte ha råd att gå till tandläkaren, och särskilt inte om hål måste lagas. Vi läste olika debattinlägg där olika studenter kommenterat deras syn på problemet med socialbidrag. 11 Om personer med låg a-kassa kan söka socialbidrag så ska väl även studenter kunna göra detta. Dessutom är a-kassa fullt bidrag och har ingen lånedel som studiemedlet har. Man får inte söka bostadsbidrag om man är över 29 år, vilket hämmar det sk livslånga lärandet som sossarna kallar det. Det blir åldersdiskriminering för äldre studenter. Skillnaden på gensvar i liknande ärenden i olika kommuner skiljer sig oroväckande och bidrar till tur och orättvisa. I våra samtal med handläggare på sociala myndigheter fick vi råd som tex att flytta till en lägenhet med billigare hyra eller avbryta studierna ett tag för att tjäna ihop pengar att leva för. Härmed kan vi väl säga att vi förstår varför inte politikerna inser problemet när nu inte ens de som jobbar med studenterna som söker bidrag förstår oss bättre. 8. Vad säger kommunerna? Då ett stort problem verkar ligga i implementeringen hos de respektive kommunerna valde vi att kontakta de största studentsätena i Sverige; Linköping, Uppsala, Lund, Göteborg och Stockholm för att höra vad de tyckte i frågan om vårat ämne Se bilaga. 8

9 Eftersom Linköpings kommun är den vi är beroende av valde vi att först kontakta denna. Handläggare Sofia Nygren kändes mycket uppdaterad på socialtjänstlagen och ville poängtera att studenter inte borde lägga under socialtjänstens område. Vidare ansåg hon att universitetet är, som hon sa, få förunnat och ett aktivt val där studenten i sig är medveten om sin situation. Ekonomiskt bidrag ska vara sista utvägen och om så sker ska man vara till arbetsmarknadens förfogande som alla andra under gällande regler. Linköpings kommun kan ej erbjuda praktikplatser. Som student i Linköping ansåg Sofia Nygren att man lätt skulle kunna få ett yrkesrelaterat sommarjobb beroende på sin utbildning. Hon ansåg avslutningsvis även att Linköping gör rättvisa bedömningar med gruppdiskussioner innan beslut fattas, men hävdade att Uppsala kommun däremot bestämt att studenter där inte ens får ansöka. Därmed beslöt vi oss för att ringa Uppsala kommun där Ann Collner direkt hävdade att så inte är fallet utan att de innan sommaren får in speciellt många ansökningar om socialbidrag från studenter. Dessutom sätts två handläggare in just för studenter under denna tid. Däremot kan Uppsala kommun ej erbjuda praktik. I Stockholm hänvisade handläggare Kate Holmqvist endast till socialtjänstlagen men kunde berätta att de kan erbjuda praktikplatser till studenter under sommaren. Lunds kommun upprättar, likt Uppsala kommun, en speciell studentmottagning innan sommaren just på grund av söktrycket under denna tid, allt enligt handläggare Anette Palmqvist. Hit kallas studenterna för informationsmöten för att gå igenom de gällande reglerna. Praktikplatser kan erbjudas men Anette Palmqvist påpekar att dessa inte ger särskilt mycket pengar och att alla, individen samt samhället, tjänar mer på att hitta ett eget arbete. Sammanfattningsvis kan vi bara konstatera att det bara per telefon märks tydligt om handläggaren är tillmötesgående eller inte och därmed möjligheten (eller omöjligheten) att få en rättvis individuell prövning. Alla intervjuerna finns att läsas i sin helhet som bilaga till detta arbete 9

10 9. Slutsats I en tid då debatten blir allt större ifall utbildning lönar sig, gör politiker allt för att få fler att söka sig till universitet och högskola samt annan eftergymnasial utbildning. För detta får studenterna idag en liten bidragsdel samt ett mindre lån att gå runt på som kan bli knapert under exempelvis julen men särskilt framåt sommaren. Bättre blir det inte heller utav att studenters sista studiemedel kommer i slutet av maj månad innan sommaren tagit vid och att det från den punkten vanligtvis, för den sommarjobbande studenten, kommer att ta två månader tills första lönen finns på kontot. Kräver då detta inte att man flyttar hem till mamma och pappa eller i varje fall måste låna pengar för att överhuvudtaget kunna överleva? Vi håller med om att sociala bidrag endast ska finnas som en sista utväg för de som har det svårt, men samtidigt anser vi att det finns tillfällen då det blir knapert för de flesta, tex under sommarens första del. Vi undrar om det inte är någon som lyssnar på studenterna och som ser det gällande problemet och studenters tvång att hålla nere kostnader - inte alla bor i studentlägenheter och slipper sommarhyra. Hur ska studenter som oss kunna leva två månader på samma summa som man knappt överlevt en månad på under resterande år? Vi skulle personligen vilja se en ökad förståelse för problemet och en vilja från politikerna att bli av med problemet. Samtidigt ligger problemet, enligt Montin, i relationen mellan tjänstemännen och staten. Detta ser vi i praktiken genom att politikerna tar bort resurserna och gör det svårt för tjänstemännen att kunna utföra sitt jobb, samtidigt som antalet bidragssökande studenter ökar. Just detta såg vissa av de socialsekreterare vi intervjuade som ett problem, medan de flesta tyckte att studenter inte alls ligger under socialtjänstens område. Vi tycker inte att det är rättvist att det ska finnas möjlighet att en ansökan går igenom i en kommun men inte i en annan. Detta är det som många forskare i Montins bok uttrycker som det lokala självstyrets arrogans. Det måste alltså finnas bättre regler för implementering och vad som gäller angående studenters rättigheter möjligheten till bidrag ska alltså inte bero på om man har tur med handläggare. 10

11 Mer än hälften av landets studenter är över 25 år, en fjärdedel har barn. Stereotypen av studenten som vilt festande och med försörjande föräldrar är därmed förlegad. Samhället har förändrats idag måste studenterna planera sin ekonomi varje månad för att överleva och om politikerna vill att fler ska utbilda sig måste skyddsnätet förbättras! Annars kommer fler välja att börja jobba direkt efter gymnasiet vilket ger mer pengar än det man tjänar varje månad som student. Därmed skulle vi vilja utöka lånedelen i studiemedlet, eller i alla fall göra det möjligt för dem som skulle vilja, sista månaden innan sommaren. Studenterna hade mått bättre utan att behöva oroa sig över sommarekonomin strax innan sista tentamensperioden. Genom att placera ökningen strax innan sommaren kommer den inte att kunna spenderas under året. Dessutom kommer detta att gynna den sociala förvaltningen som kommer att slippa en hel del ansökningar och utredningar för socialbidrag före sommaren som hittills alltid berott på studenter. Ska det vara tvunget att tvingas söka socialbidrag när man kämpar för att lyckas med sin utbildning och för en möjlighet till ett gott framtida liv? Nej, utöka lånedelen istället! Ska det vara tvunget att flytta till Motala och pendla till Linköping varje dag på grund av att det är mer tillmötesgående handläggare på sociala förvaltningen där? Nej, skaffa hårdare implementeringsregler för att få ett rättvisare system för alla involverade! 11

12 10. Källförteckning Elektroniska källor Centrala Studievägsnämnden Sveriges Förenade Studentkår Socialstyrelsen Rättighetskatalogen SACO student Försäkringskassan tuderande/bobidrag/ Diskussionsforum bidrag Tryckta källor Andersson, Jens (2004): Yttrande över betänkande Studerande och trygghetssystemen, SOU 2003:130. Stockholms Studentkårers Centralorganisation. Litteratur Montin, Stig (2002): Moderna Kommuner. Liber, Malmö. Sveriges Förenade Studentlår (2005): Trygghetshandboken. Telefonintervjuer Sofia Nygren, socialsekreterare Linköpings Sociala Förvaltning Ann Coolner, socialsekreterare Uppsalas Sociala Förvaltning Kate Holmqvist, socialsekreterare Stockholms Sociala Förvaltning Anette Palmqvist, socialsekreterare Lunds Sociala Förvaltning

13 11. Bilagor Telefonintervjuer: 17 och 18 november 2005 På Linköpings Sociala Förvaltning kunde inte receptionspersonalen svara på vilka rättigheter studenter har till sociala bidrag, (eller ekonomiskt bistånd som damerna i receptionen poängterade att det heter numera). Istället fick vi telefonnummer till två socialsekreterare Iren Ernsthål och Sofia Nygren. Efter ett flertal ej svar och upptaget signaler, fick vi äntligen tag på handläggaren och socialsekreteraren Sofia Nygren. -Vilka rätigheter har studerande till socialbidrag? -Så länge man är inskriven vid ett universitet har man studiemedel. Generellt sätt ha socialtjänsten ingenting med de studerande att göra. Självklart har vi alltid det yttersta ansvaret för varje enskild individ i våran kommun, om något akut händer. -Får ni ansökningar angående socialbidrag från studenter? -Ja, det får vi. Speciellt fall där man saknar poäng och därför inte fått ut sitt studiemedel. Det finns alltid undantag och speciella omständigheter, men vi vill inte gärna gå emot en annan myndighet, i detta fallet CSN. - Så om man fått nej hos CSN, har man ingenting att hämta hos er? Man har alltid en chans. När man kommer till oss ser man antagligen ingen annan utväg och då är det vår skyldighet att ge personen i fråga en individuell prövning. - Hur fungerar det i Linköpings kommun angående sommaruppehållet? -Ekonomiskt bistånd ska vara den sista utvägen. I Linköpings kommun står studenterna till arbetsmarknadens förfogande och vi påpekar att man måste kunna visa upp vad man gjort själv. Det räcker inte att man börjar söka jobb i juni, när studierna avslutas, man måste kunna visa att man sökt jobba sedan mars-april. -Vi får riktlinjer som styr, men man kan få ekonomiskt bistånd under ferieuppehållet i Linköpings kommun. Alla har möjligheten att söka, vi har inte gjort som Uppsala Kommun som har uteslutit alla studenter att söka. -Samtidigt vill jag säga att socialtjänsten inte direkt är till för studenter. Jag vill poängtera att det är få förunnat att läsa på universitet. När man läser på så hög nivå borde man, anser jag i alla fall, kunna ta vara på sin ekonomi själv. Det är ett s.k aktivt val att studera, man är medveten om sin situation när man börjar sina studier. -Jag vet också att arbetsmarknaden är hård och det drabbar studenterna. Samtidigt har studenter som genomgår en yrkesutbildning oftast större chanser inom det området ute på arbetsmarknaden, vården t.ex. -Är det inte svårt att göra rättvisa bedömningar? -Om fallet är oklart har vi alltid gruppdiskussioner och gör därmed ett gemensamt beslut, så att bedömningen inte blir godtycklig. Dessa gruppdiskussioner förekommer oftast angående studenter eftersom deras fall oftast inte har några specifika riktlinjer. Man kan också alltid överklaga våra beslut hos länsrätten. 13

14 Eftersom Sofia Nygren i Linköping antydde att Uppsala kommun inte betala ut ekonomiskt bistånd, ringde vi självklart upp socialsekreterare Ann Coolner i Uppsala, för att se hur mycket man hjälper studenter med ekonomiskt bistånd i hennes kommun. På frågan om vilka rättigheter studenter har till ekonomiskt bistånd under sommaruppehållet hänvisade Ann Collner till regeringens riktlinjer och socialtjänstlagen. -Vi kräver att man ska börjat söka jobb i god tid och att man står till arbetsmarknadens förfogande. Innan vi beslutar i ett specifikt ärende tittar vi på inkomsten två månader tillbaka. Om man har haft ett inkomstöverskott enligt riktnormen har man inte rätt att få ut något ekonomiskt bistånd. Vidare berättar hon att Uppsala kommun har som policy att hjälpa till med 500 kr till litteraturen och 400 kr med resor inom kommunen. -Enligt uppgift från Sofia Nygren vid Linköpings socialtjänst, har inte studenter rätt att söka ekonomiskt bistånd under sommaruppehållet i Uppsala kommun, stämmer det? -Det stämmer inte alls, vi har ett hårt tryck på mottagningsenheter, när sommarhalvåret närmar sig. Ett 20 tal handläggare arbetar med socialtjänstfrågor och runt maj jobbar två stycken enbart med studenters ansökningar angående ekonomiskt bistånd. Problemet är att vi har långa väntetider, så prövningarna dröjer. Politikerna vill åt ena hållet ha två veckors väntetid och åt andra hållet öka resurserna, så vi gör så gott vi kan. -Kan ni erbjuda någon praktik till de arbetslösa studenterna? -Nej, det kan vi tyvärr inte göra. Stockholm. Kate Holmqvist, socialsekreterare På vilket sätt har studenter i Stockholm rätt till ekonomiskt bistånd under sommaruppehållet? -De har de rättigheter som socialtjänstlagen föreskriver, alltså de står till arbetsmarknadens förfogande. Kan ni erbjuda praktikplatser? - Ja, det har vi försökt att gör de senaste tre åren. Utöver det erbjuder vi mat för dagen (50 kr/dag) och ett Sl kort, så de kan ta sig runt när de söker arbete. Lund. Anette Palmqvist, socialsekreterare Vilka rättigheter har studerande till sociala bidrag under sommaruppehållet i Lunds kommun? - Inför varje sommar ordnar vi en extra studentmottagning, som kallar de studenter som sökt ekonomiskt bistånd till informationsmöte. På mötet går vi igenom gällande regler och hur man ansöker. Alla som kan visa att de sökt arbete i god tid och stått till arbetsmarknadens förfogande får ekonomiskt bistånd. 14

15 Eftersom ni är en universitetsstad, gör ni något annorlunda för att hjälpa de bistånds sökande studenterna? - Vi har våran studentmottagning och sedan kan vi också erbjuda praktikplatser t.ex inom vård, barnomsorg, kultur och fritid. Vi har märkt att biståndet till studenterna har minskat efter att vi införde erbjudandet om praktikplatser. Jag tror att studenterna i högre grad försöker skaffa sig egna arbeten, eftersom det ekonomiska biståndet du får i och med praktikplatsen aldrig kan uppnå en normal månadsinkomst. Alla tjänar på att hitta sig ett eget arbete. 15

Studenters rätt till socialbidrag

Studenters rätt till socialbidrag Linköpings universitet Ekonomiska institutionen Statsvetenskap 1 2005-04-26 Studenters rätt till socialbidrag Paulina Bumbul Jonas Gummesson Rebecka Johansson Henrik Skagervik Innehållsförteckning SYFTE...

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Studentekonomi på Högskolan Kristianstad

Studentekonomi på Högskolan Kristianstad Studentekonomi på Högskolan Kristianstad - En rapport från Kristianstad Studentkår Amanda Lindborg Sofie Forss 1 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Underlag... 3 Resultat och Analys... 4 Huvudsaklig

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Hur hittar man en bostad?

Hur hittar man en bostad? Hur hittar man en bostad? Boplats syfte Presentera ett samlat utbud av lediga bostäder från såväl kommunala som privata hyresvärdar (bostadsrätter) Informera om planerade och pågående nyproduktion Informera

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

Införandet av ett system för prova-på-studier för personer med försörjningsstöd

Införandet av ett system för prova-på-studier för personer med försörjningsstöd Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2015-06-02 Handläggare Malin Eriksson Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden Införandet av ett system

Läs mer

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE Försäkringskassan för närstående Här hittar du vanliga frågor och svar om försäkringskassan för dig som är närstående till någon som har drabbats

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

studera i stockholm - en dyr affär

studera i stockholm - en dyr affär studera i stockholm - en dyr affär innehåll. 3. inledning. 13. budget. 4. Metod. den genomsnittliga studentten. arbete vid sidan av studier. 14. budget. studenten med barn. 5. diagram 6. 7. 8. 9. studiemedel

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Dnr: PA1-1/0910. SFS Bostadsrapport

Dnr: PA1-1/0910. SFS Bostadsrapport Dnr: PA1-1/0910 SFS Bostadsrapport 2009 Sveriges förenade studentkårer (SFS) gör årligen en bostadsrapport av hur bostadssituationen ser ut för studenterna inför höstterminen. SFS har frågat representanter

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Den Svenska välfärden Jag ska berätta om vad den svenska välfärden innebär, hur den påverkar vårt vardagliga liv.

Den Svenska välfärden Jag ska berätta om vad den svenska välfärden innebär, hur den påverkar vårt vardagliga liv. Den Svenska välfärden 2016 Jag ska berätta om vad den svenska välfärden innebär, hur den påverkar vårt vardagliga liv. Vad betyder välfärd? Vad innebär den svenska välfärden? Vad måste man göra för att

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

Studenters sommarekonomi

Studenters sommarekonomi Studenters sommarekonomi 1 Studenter förväntas att i första hand klara sin försörjning genom de allmänna studiemedlen. Under sommaren utgår inget studiemedel och det är då upp till studenterna själva att

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd www.norrtalje.se SOCIALKONTORET 2 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd av

Läs mer

Bestridan mot förslag till beslut om slutgiltigt bostadsbidrag för 2005 med hänvisning till särskilda skäl. Lukas Johansson 831018-2475

Bestridan mot förslag till beslut om slutgiltigt bostadsbidrag för 2005 med hänvisning till särskilda skäl. Lukas Johansson 831018-2475 Till: Försäkringskassan Box 1137 172 23 Sundbyberg Bestridan mot förslag till beslut om slutgiltigt bostadsbidrag för 2005 med hänvisning till särskilda skäl Lukas Johansson 831018-2475 Solna 19 februari

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Förslag till ändrade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd till feriearbetande ungdomar 2 bilagor

Förslag till ändrade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd till feriearbetande ungdomar 2 bilagor A B C D E Staben S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2004-02-16 SOTN 2004-03-23 DNR 105-038/2004 Handläggare: Anette Eriksson Telefon: 508 25 008 Till Socialtjänstnämnden Förslag till ändrade riktlinjer

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Navigeringskarta. Info. Göra. Göra. START Socialbidrag. Info om socialbidrag. Process. Regler

Navigeringskarta. Info. Göra. Göra. START Socialbidrag. Info om socialbidrag. Process. Regler Navigeringskarta Info Göra Info om socialbidrag Regler Process Göra Start Initiera ansökan om socialbidrag Kräver inloggning av sökande och eventuell medsökande Hushåll? 1 Ge fullmakt! 2 Starta ansökan!

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Om du inte har någon inkomst eller några tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd som är ett behovsprövat

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa Rapportsammandrag Stadsrevisionen 15 november 2016 Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Inledning I dag råder stark efterfrågan på lediga bostäder i Göteborg.

Läs mer

EUROSTUDENT V. En kort inblick i studenternas ekonomi

EUROSTUDENT V. En kort inblick i studenternas ekonomi EUROSTUDENT V En kort inblick i studenternas ekonomi En kort inblick i studenternas ekonomi EUROSTUDENT V En kort inblick i studenternas ekonomi - EUROSTUDENT V Universitets- och högskolerådet 2015 Avdelningen

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt.

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt. Ärende ur verkligheten berättade att hon helt plötsligt fick veta att hon inte längre skulle få ersättning från Fk, att hon fått låna pengar av sin pappa för att klara sig och att hon nu sökte ekonomiskt

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

Att söka försörjningsstöd

Att söka försörjningsstöd Att söka försörjningsstöd Hos kommunen kan du ansöka om försörjningsstöd om du inte klarar din egen försörjning. Du får samtidigt stöd och vägledning så att du så fort som möjligt kan klara din ekonomi

Läs mer

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN 2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN En rapport från TCO och Tria 2009 Författare Kristina Persdotter utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: kristina.persdotter@tco.se tel: 08-782

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-torsdag 10-16, fredag 10-15. Lunchstängt 12-13 Telefon 0430-150 00 Telefontid:

Läs mer

Införandet av ett system för prova-på-studier för personer med försörjningsstöd

Införandet av ett system för prova-på-studier för personer med försörjningsstöd Södermalms stadsdelsförvaltning Sociala avdelningen staben Tjänsteutlåtande Dnr 881-2015-1.5.1. Sida 1 (5) 2015-10-26 Handläggare Helena Örnevall Telefon: 08-508 13 205 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-11-19

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Din lön. Dags att förbättra. cirkelns storlek 48x48 mm

Din lön. Dags att förbättra. cirkelns storlek 48x48 mm Din lön GillSans Trygga studier Light 35/36 GillSans studielivspolitiska Light 24/26 ställningstaganden Dags att förbättra studenternas Gill Sans Regular situation 16/17, cirkelns storlek 48x48 mm Dags

Läs mer

Handledning till snabbguide om studiebidrag på gymnasiet

Handledning till snabbguide om studiebidrag på gymnasiet Handledning till snabbguide om studiebidrag på gymnasiet Senast uppdaterad, juni 2016 CSN nr 1028A/1606 Inledning Den här handledningen kan du ha som stöd om du ska använda snabbguiden för att informera

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument Antaget av GFS styrelse 2014-11-10

Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument Antaget av GFS styrelse 2014-11-10 Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument Antaget av GFS styrelse 2014-11-10 Åsiktsdokumentet fastställs årligen av GFS styrelse och revideras på det sätt stadgan föreskriver. Inledning Dokumentets

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utgiftsområde 15 Studiestöd Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3599 av Annika Eclund m.fl. (KD) Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 15 Studiestöd

Läs mer

För dig som vill veta mer om särskilt boende

För dig som vill veta mer om särskilt boende ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR För dig som vill veta mer om särskilt boende INFOBYRÅN, ÖSTERSUNDS KOMMUN 2006-06-30 TRYCK:KOMMUNTRYCKERIET Innehåll Särskilt boende - så fungerar det...sidan 2 Så här söker

Läs mer

Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Hur bor studenter? Hur vill de bo? Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer,

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Tryggare kan alla vara -särskilt studenterna Tryggare kan allla vara, Maria Noleryd, 110407

Tryggare kan alla vara -särskilt studenterna Tryggare kan allla vara, Maria Noleryd, 110407 Tryggare kan alla vara -särskilt studenterna Tryggare kan allla vara, Maria Noleryd, 110407 Socialförsäkringarna för studenten Socialförsäkringarnas grundläggande principer och finansiering: Arbetsgivaravgifter

Läs mer

Lättläst om studiehjälp

Lättläst om studiehjälp Lättläst om studiehjälp 2014 2015 1 2 Välkommen till CSN I den här broschyren kan du läsa om studiehjälp. Studiehjälp är pengar som du kan få när du studerar på gymnasiet, komvux eller folkhögskola. Studiehjälp

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Vem får rätt i mål om LSS?

Vem får rätt i mål om LSS? Länsförbundet Rapport 2, 2012 i Stockholms län Om Kontaktperson och Ledsagarservice i Förvaltningsrätten Vem får rätt i mål om LSS? Inledning Länsförbundet FUB har genomfört en analys av hur utfallet av

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Unga vuxna. som bor hemma

Unga vuxna. som bor hemma Unga vuxna som bor hemma Sammanfattning 36 procent av de unga betalar ingenting hemma. Medan 37 procent betalar upp till 2 000 kronor i månaden. Drygt hälften av föräldrarna anser att de ska betala för

Läs mer

Nr 150. Motion av Ilona Szatmari Waldau. socialbidrag (KSN-2011-0228) Ser. A Nr 150, 2011-10-31

Nr 150. Motion av Ilona Szatmari Waldau. socialbidrag (KSN-2011-0228) Ser. A Nr 150, 2011-10-31 Ser. A Nr 150, 2011-10-31 Nr 150. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om att mildra tilllämpningen av socialtjänstlagen för arbetsoförmögna utförsäkrade som söker socialbidrag (KSN-2011-0228)

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Några viktiga gränser

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Några viktiga gränser Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boende kostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

TÖI ROLLSPEL A - 003 Sidan 1 av 6 Socialtolkning

TÖI ROLLSPEL A - 003 Sidan 1 av 6 Socialtolkning TÖI ROLLPEL - 003 idan 1 av 6 ocialtolkning Ordlista familjerådgivning skilsmässa äktenskapsskillnad underhåll tingsrätt advokat äktenskapsförord giftorätt i boet separera allmän rättshjälp bodelning jämkning

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier Sara SSK England hösten 2012

Reserapport efter utbytesstudier Sara SSK England hösten 2012 Reserapport efter utbytesstudier Sara SSK England hösten 2012 Vilket program läser du på? Jag läser på sjuksköterskeprogrammet på Hälsouniversitet i Linköping. Vilket universitet, land och stad åkte du

Läs mer

Förslag till höjd gräns för barns och skolungdomars arbetsinkomster i hushåll med ekonomiskt bistånd

Förslag till höjd gräns för barns och skolungdomars arbetsinkomster i hushåll med ekonomiskt bistånd Promemoria 2012-09-04 S2012/6026/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Förslag till höjd gräns för barns och skolungdomars arbetsinkomster i hushåll med ekonomiskt bistånd Promemorians

Läs mer

Vad tycker besökarna om socialkontoret?

Vad tycker besökarna om socialkontoret? 2005-04-28 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorg Vad tycker besökarna om socialkontoret? Hur blev du bemött av personalen? Ganska dåligt 2% (5%) Mycket dåligt 9% (5%) Ganska bra 22% (26%) Mycket

Läs mer

SALO. Sveriges Anställningslösas Landsorganisation. Arbete Livskvalitet - Miljö

SALO. Sveriges Anställningslösas Landsorganisation. Arbete Livskvalitet - Miljö SALO Sveriges Anställningslösas Landsorganisation Arbete Livskvalitet - Miljö Det här är SALO SALO (Sveriges Anställningslösas Landsorganisation) grundades för att det inte fanns några organisationer som

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 6 oktober 2006

Läs mer

Studenternas ekonomiska situation

Studenternas ekonomiska situation Studenternas ekonomiska situation En undersökning av Stockholms universitets studenters ekonomiska situation, sammanställd av Stockholms universitets studentkår 19 mars 2010 2010 Stockholms universitets

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR DRABBADE

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR DRABBADE Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR DRABBADE Försäkringskassan för drabbade Här hittar du vanliga frågor och svar om Försäkringskassan för dig som har fått ett cancerbesked och behöver

Läs mer

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön.

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön. Möjligheter Uppgiften Har alla människor i Sverige likvärdiga möjligheter att skaffa sig en utbildning, välja bostad, få ett jobb samt att lyckas inom de områden i livet som är viktiga? Beskriv, resonera

Läs mer

Tips och trix för din vardagsekonomi

Tips och trix för din vardagsekonomi Tips och trix för din vardagsekonomi Budget- och hyresrådgivningen i Malmö Inkomster Se till att du har rätt inkomster och bidrag. Saknar du inkomst eller har väldigt låg inkomst? Då kanske du har rätt

Läs mer

Att få sin sak prövad av en opartisk

Att få sin sak prövad av en opartisk förvaltningsrätten 2 Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder sig om

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 24 maj 2017 KLAGANDE Socialnämnden i Piteå kommun MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 24 maj 2016 i mål nr

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER

Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER 2014-06-26 Dnr 2014:984 Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER Hur har den disponibla inkomsten förändrats sedan 2005 för genomsnittliga representanter tillhörande dessa grupper:

Läs mer

Till dig som är ung... 5. Bo hemma... 7. Flytta hemifrån... 10. Välja yrke... 17. Studier... 20. Börja arbeta... 30. Spara... 35. Låna...

Till dig som är ung... 5. Bo hemma... 7. Flytta hemifrån... 10. Välja yrke... 17. Studier... 20. Börja arbeta... 30. Spara... 35. Låna... Innehåll Till dig som är ung... 5 Bo hemma... 7 Flytta hemifrån... 10 Välja yrke... 17 Studier... 20 Börja arbeta... 30 Spara... 35 Låna... 39 Fickpengarna... 44 Ordning på pengarna... 47 Vad kostar det

Läs mer

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011 SKOP Rapport till Hyresgästföreningen SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat drygt 4.400 ungdomar i åldern 20 till 27 år. Undersökningens frågor gällde ungdomars bostadssituation och genomfördes

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Riktlinjer för studiestartsstöd vid vuxenutbildning

Riktlinjer för studiestartsstöd vid vuxenutbildning Riktlinjer för studiestartsstöd vid vuxenutbildning Ödeshögs kommun 2017-11-01 Ödeshögs kommun - riktlinjer för studiestartsstöd vid vuxenutbildning Inledning Syftet är att öka rekryteringen till studier

Läs mer

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/1584 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) Jämställd föräldraförsäkring 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 En jämställd

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 oktober 2010 KLAGANDE Sigtuna kommun Ombud: AA KommunLex AB Box 3194 103 63 Stockholm MOTPART Socialstyrelsen 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

God dag. Jag skulle behöva tala med någon assistent eller så, som kan hjälpa mig med ett problem jag har fått. Det gäller sjukpenning.

God dag. Jag skulle behöva tala med någon assistent eller så, som kan hjälpa mig med ett problem jag har fått. Det gäller sjukpenning. TÖI ROLLSPEL F 007 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista sjukpenning inskriven komplettering diskbråck sjukanmälan distriktsläkarmottagning utbetalningskort registerkort nyinflyttad datan personnummer

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer