VERKSAMHETSPLAN KASVUKRAFT. I spetsen för kunnande till förmån för områdets välstånd och livskraftig företagsamhet. Verksamhetsplan 13.3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN KASVUKRAFT. I spetsen för kunnande till förmån för områdets välstånd och livskraftig företagsamhet. Verksamhetsplan 13.3."

Transkript

1 KASVUKRAFT VERKSAMHETSPLAN 2014 KasvuKraft samarbetsmöte Kasvukraft Kommunledarmöte I spetsen för kunnande till förmån för områdets välstånd och livskraftig företagsamhet.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND KASVUKRAFT-PROGRAMMET GENOMFÖRS OCH KRAFTERNA FÖRENAS STEGEN I DET REGIONALA LIVSKRAFTSUTVECKLINGSPROGRAMMET SELKO: REGIONAL STYRNING FÖR FÖRENANDE AV KRAFTERNA PROJEKTARBETETS UTVECKLING GARANTERAR FÖRNYELSE REDSKAP FÖR FÖRNYELSE Regionstadspiloterna HINKU och energieffektivitet KEKE projektet INNOHUB Västra Nyland startas OMRÅDETS BEHOV FRAMFÖRS I OLIKA FORUM, INTRESSEBEVAKNING STÖD TILL KOMMUNERNA FÖR ATT ÖKA OCH NÅ TILLVÄXTMÅLEN TURISMBRANSCHENS UTVECKLING STÖD FÖR SYSSELSÄTTNINGEN KOMMUNERNAS INNOVATIVA UPPHANDLING PENDLING OCH DISTANSARBETE ÖRETAGS-FINLAND VÄSTRA NYLANDS REGIONALA FÖRETAGSSERVICE RING V OMRÅDETS DRAGNINGSKRAFT ÖKAS RAMPLAN FÖR REGIONKOMMUNIKATION ETABLERINGSTJÄNSTER MEDEL MÄTARE EKONOMI... 17

3 1. Bakgrund Det samarbete, som bär namnet KasvuKraft, baseras på de västnyländska kommunernas gemensamma syn på områdets utmaningar, på en gemensam vilja att påverka områdets utveckling och en gemensam önskan om att åstadkomma tillväxt. Målet är att utveckla regionen i samarbete med näringslivet och staten, som en del av hela Nylands tillväxt. KasvuKrafts tillväxtavtal undertecknades den av de västnyländska kommunerna Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå. Avtalet är i kraft tills vidare och verksamheten leds av kommundirektörerna. Den politiska styrningen följer valperiodernas rytm och verksamhetens effektivitet utvärderas för varje fullmäktigeperiod. Verksamhetsområdets befolkning uppgår till personer i början av år Avtalskommunernas gemensamma mål för Västra Nyland är att - främja välfärd och livskraft, - öka livskraftigheten genom att skapa en verksamhetsmiljö som stöder företagande och - stärka det kunnande som behövs. Tillväxtavtalets tre huvudteman är vatten och miljö, som förenar regionens branscher och aktörer på ett nytt sätt t.ex. i vattenprojekten och klustret för hållbar affärsverksamhet, smidig industri, som handlar om näringslivets förmåga att förnya sig i enlighet med pågående och kommande strukturförändringar samt vila och ledighet, som innebär en förstärkning av boende och fritid, speciellt genom att utveckla serviceutbud och samarbetsnätverk. Vi är en del av nationella och internationella förändringstrender och strategier, som på olika nivåer verkar i KasvuKrafts verksamhetsmiljö och styr verksamheten. Strategierna har sitt ursprung i olika perspektiv från kommunerna, regionen, landskapet, den nationella och EU-nivån. Bild 1: Västra Nylands VERKSAMHETSMILJÖ enligt INNOHUBs funktionella referensram. (källa: Spelbräde; Tarja Meristö, futurolog, FuturesLab CoFi/ Laurea ) 1

4 2. KASVUKRAFT-programmet genomförs och krafterna förenas Västra Nyland bör ha en hunger för förnyelse, en vilja att växa och profileras. Området bör ha en aktiv drive, som siktar mot tillväxt det räcker inte bara med att vara en trevlig plats att bo på. Så här konstaterades det på Sparringsforumet år 2013 i utvärderingen av hur livskraftsprogrammet framskrider. På området finns aktörer med vilja och förmåga att kasta sig in i något nytt och dessa borde få en möjlighet att göra det. Viljan kan förnimmas och en del av aktörerna är redo och villiga att agera snabbt Stegen i det regionala livskraftsutvecklingsprogrammet SELKO: Under år 2013 genomfördes följande delar av stegen: punkt 1 Tillväxtavtalet KasvuKraft och riktlinjer för Västra Nylands Innovationsekosystem , punkt 2 Mätare för inriktning av tillväxten, åtgärder för punkt 4 startades och genomförandet av Sparringsforumet i punkt 9 fortsatte. Bild 2: Utvecklingens steg 2014 förklarade (med rött) Västra Nyland bör vara en enhetlig fungerande helhet, ett eget starkt och profilerat område som en del av metropolområdet. Som en helhet lägger man bättre märke till Västra Nyland. Att fungera bra förutsätter också att gemensamma faktorer och nämnare är identifierade i kompetensstrukturen och näringspolitiken. Västra Nylands satsningar på utveckling är anspråkslösa jämfört med andra områden. SELKO-dokumentet presenterar åtgärderna som ett program, där det definieras hur Vatten och miljö-temats kunnande kan producera mervärde och hur det kan sätta fart på områdets exportindustri. 2

5 Då definieras också branschens affärsverksamhetsmässiga och teknologiska potential på området samt dess strategiska förhållande till relevanta produktionsfaktorer (arbetskraft, regionalekonomi, kunnande). För spetsen rekryteras en person med hög profil och som stöd till denna ett starkt team och sparringpartners. Valen innebär också en klar styrning av resurserna och att verksamheten i olika organisationer organiseras enligt de valda spetsarna. De västnyländska företagens förnyelse får fart och stöd då konkret samarbete byggs upp med såväl metropolområdet som med nordiska innovationsnätverk, företag och andra utvecklingsparter Regional styrning för förenande av krafterna Bild 3: KasvuKrafts styrsystem Samarbetsmötet De västnyländska kommunernas samarbetsmöte är ett centralt redskap för att skapa samförstånd på området och för att dryfta både gemensamma och nya frågor. De samarbetsmöten som hittills ordnats uppmuntrar till att fortsätta med ett öppet diskussionsforum. Till samarbetsmötet, som samlas regelbundet, utnämner avtalskommunerna enligt styrelseperiod sex ledande förtroendevalda med suppleanter och tjänsteinnehavare, som sedan behandlar ärenden av regional betydelse. Samarbetet gäller speciellt regional service, sysselsättningspolitik, utveckling av näringarna, markanvändning, boende och trafik samt regionens gemensamma intressebevakning. 3

6 Samarbetsmötets medlemmar under verksamhetsperioden : Medlem Suppleant Kommun/ organisation Alén Risto suppleant ks Roos Anja medlem ks Hangö Hyttinen Urpo medlem kf Gran Birgitta medlem ks Hangö Järvinen Katrin medlem ks Kavander Jouko ordf ks Hangö Nyberg Lars medlem kf Baarman Peter medlem kf Hangö Wikberg Barbro medlem ks Kilpi Mikael medlem kf Hangö Öhman Sten medlem ks Söderholm Sture ordf kf Hangö Bergman-Auvinen Marie ordf ks Träskman Ingrid medlem ks Ingå Gustafsson Soile 2. viceordf ks Juvonen Esko förtroendevald Ingå Jernström Kristian ordf kf Kaskenpalo Sakari suppleant kf Ingå Rautakoura Marko 1. viceordf ks Wilhola Sari medlem ks Ingå Westerholm Kristian 1. viceordf kf Lemström Robert medlem ks Ingå Wikström Harri 2. viceordf kf Isoaho Maria medlem ks Ingå Huhtala Lassi medlem kf Warvas Sirkka förtroendevald Lojo Makkonen Hannu medlem kf Maittila Hannele medlem ks Lojo Nordström Paula medlem kf Heir Björn förtroendevald Lojo Rintanen Leo medlem ks Räsänen Joona ordf kf Lojo Slunga-Poutsalo Riikka 1. viceordf ks Sassi Jukka medlem ks Lojo Äyräväinen Irene ordf ks Kyttälä Kari medlem ks Lojo Blomqvist Thomas ordf kf Lindholm Henrik medlem ks Raseborg Grundström Camilla 1. viceordf ks Reinikainen Marko medlem ks Raseborg Heimberg Ulf 1. viceordf kf Ylimys-Ahlroth Kaisa medlem ks Raseborg Siggberg Björn 2. viceordf kf Borgman Mikael medlem ks Raseborg Walls Anders ordf ks Storsjö Ann medlem kf Raseborg Åkerö Fredrika medlem kf Malmén Maj-Britt medlem ks Raseborg Haanpää Harri medlem kf Tanskanen Veikko medlem ks Sjundeå Koroma-Hintikka Maria medlem ks Toivonen Hilkka förtroendevald Sjundeå Laaksonen Merja ordf ks Svanfeldt Stefan medlem ks Sjundeå Louekoski Vesa-Matti medlem ks Janhunen Taina medlem kf Sjundeå Nordström Marcus 1. viceordf kf Rehnberg Raija medlem kf Sjundeå Penttinen Arto 2. viceordf kf Kaisla Heikki 1. viceordf ks Sjundeå Representanter Eskelinen Juha direktör Nylands förbund Lipponen Vesa strategichef Nylands ELY Alho Olli specialsakkunnig ANM Söderlund Torleif vd VN:s handelskammare Streng Leila personalrepr. Lojo Därtill Kommunledarmötets medlemmar 4

7 Kommunledarmötet Beredningen leds av kommunledarmötet, som består av regionens kommundirektörer. Mötet ordnar beredningen av ärenden, som behandlas på samarbetsmötet, samt föredrar ärenden och sköter om det genomförda samarbetets uppföljning och rapportering. Kommunledarmötets medlemmar: Medlem Kommun/ organisation Juva Simo stadsdirektör ordförande Lojo Isotupa Juha-Pekka kommundirektör viceordförande Sjundeå Mäkinen Jouko stadsdirektör Hangö Boström Jarl kommundirektör Ingå Johansson Mårten stadsdirektör Raseborg Därtill Sandström Carl-Johan verkställande direktör Novago Företagsutveckling Ab Vaarala Erja programdirektör Novago Företagsutveckling Ab protokollförare Novago Företagsutveckling Ab Regionala expertarbetsgrupper Multiprofessionella expertarbetsgrupper, som består av representanter för regionens näringsliv, tjänsteinnehavare, läroinrättningar och samfund, bereder från sin egen bransch viktiga ärenden för gemensam behandling. Dessa arbetsgrupper är: - Beredningssekretariatet; kommunernas utvecklings- och näringsdirektörer, representant för företagsrådgivningen - HINKU-arbetsgruppen - Industrins expertgrupp - Sysselsättningsexperterna - Arbetsgruppen för regionkommunikation - Expertarbetsgruppen för turism - Välfärdsarbetsgruppen - Expertarbetsgruppen för informationsförvaltning - MBTn trafiksystemplaneringsarbetet, fjärde skedets arbete med landskapsplanen Koordinering och förvaltning Det regionala samarbetet koordineras av Novago Företagsutveckling Ab och dess regionutvecklingsteam i samarbete med personer från rådgivning och kommunikation. 5

8 3. Projektarbetets utveckling garanterar förnyelse Förändringar i verksamhetsmiljön, för både näringslivet och produktionen av kommunservice, kräver ytterligare satsningar vid sidan om det vanliga arbetet för att kunna leda till förnyelse. Utvecklingsprojekt är redskap för att lösa de utmaningar, som lyfts fram i Västra Nylands gemensamma närings- och livskraftsutredning SELKO - förmåga till förnyelse, en hållbar samhällsstruktur och social enhetlighet. Projekten stöder gemensamma riktlinjer och skapar nya innovativa handlingssätt så som till exempel att samla aktörer i det gemensamma BusinessLohjaföretagshuset och i Raseborg i Novias campusområde. Periodbytet i EU:s strukturfond innebär förändringar i utvecklingsprogrammen och ett avbrott i ansökan om utvecklingsmedel baserat på dessa program så, att början av år 2014 i stort sett är beredningstid för det nya. Bild 4: Innovationsekosystemet Smidig industri Västra Nylands industri genomgår en kraftig strukturförändring, som började under den senare hälften av år Områdets industri bestod till stor del av underleverans, som försvagades av den lågkonjunktur, som började för fem år sedan. På Novago Företagsutveckling Ab:s ägarkommuners område försvann under ett år nästan tusen arbetsplatser inom industrin. Statistikcentralen gjorde en utredning över hur industrins omsättning och personalmängd utvecklades på området. För båda dessa svängde minskningen från år 2009 om under de efterföljande två åren till en svag ökning. År 2013 var industrins tillväxt negativ, vilket tog sig uttryck i personaluppsägningar och en kraftig ökning av arbetslösheten. Just nu behövs snabba och rätt slags utvecklingsåtgärder. För att försäkra sig om att åtgärderna är de rätta bör det omedelbart göras en utredning över situationen i områdets största industriföretag. ÄRM-redskapen är en del av denna palett. 6

9 Smidig industri Åtgärd Tidtabell Finansiering Utredning över de största industriföretagens situation Våren 2014 Ely-Nyland Att få företagen att förbinda sig vid att genomföra förnyelseåtgärder: 2014 Novago vatten, hållbar utveckling, cleantek-produkter, prototypverkstadens hjälp 3.1. Redskap för förnyelse Regionstadspiloterna Regionstadsförfarandet baseras på riktlinjerna i stadsrådets Stadspolitiska åtgärdsprogram , där det står: När det gäller andra stadsregioner kan staten och städerna samarbeta enligt partnerskapsprincipen och handlingsförfarandet kring enstaka pilotförsök. Målet med pilotförfarandet är att stöda innovativa öppningar, städernas samarbete i att utnyttja sina styrkor och tillväxtpotential samt att främja konkurrensförmågan. Det väsentliga är experimentalitet, partnerskap och kopplingar till företag. De västnyländska kommunerna deltar i tre landsomfattande pilotprojekt. För koordineringen av dessa har ANM beviljat medel till ansvarskommunerna. Meningen är att skapa större utvecklingshelheter, som svarar mot utvecklingsbehoven inom kommunernas näringar och service. 1. Smart och grön tillväxt i städerna, som omfattar resursvisdom i användningen av Västra Nylands spets, vatten, och utveckling av ny affärsverksamhet. Bild 5: Verksamhetsmodel len för smart och grön tillväxt (källa: SEUTUKaupunki) Vatten- temat kan ses funktionellt utifrån fyra perspektiv: 1. Vattenaffärsverksamhet som en industriell bransch 2. Vatten som möjliggörare och berikare för olika näringsfunktioner 3. Vatten som miljöfaktor i bostads-, rekreations-, och annan användning 4. Vattenfotspår 7

10 Ett vatteneffektivt samhälle ansvarsfull vattenkonsumtion: Man satsar på Västra Nylands genomförande genom att grunda en kompetenskoncentration och bygga nätverk mellan lokala aktörer och branschens nationella och internationella aktörer och utvecklingsparter med målet att främja en hållbar utveckling. Syftet är att stöda företag i utvecklingen av nya produkter, skapa nya arbetsplatser, hämta in nytt teknologiskt kunnande till området och förmedla det vidare samt att stöda den världsomfattande vattenbranschen och tillväxten inom den finländska vattenaffärsverksamheten. I anknytning till kommunernas service- och samhällsstruktur reder man ut på vilket sätt vattnet, som en miljöfaktor, har en berikande verkan på boende, rekreation och annan verksamhet. 2. Idrottsturism Det nationella pilotprojektets mål är att skapa en internationellt konkurrenskraftig modell för samproduktion av idrotts- och motionsturism som en exportprodukt för Finland. På det här sättet skapas ett internationellt känt varumärke för Finlands idrotts- och motionsturism. Pilotprojektet stöder Västra Nylands spets inom idrottsturism och ger också stöd till företagen samt ordnandet av internationella och nationella tävlingar som en del av förändringarna i kommunernas näringsstruktur. 3. Behov av ANM:s separata nationella finansiering och program för strukturförändringen: Regionstäderna är den finländska strukturförändringens kärna och ansikte utåt. Strukturförändringens orsaker och fart har varit olika i olika städer, men i varje stad har förändringen utmanat den gamla näringspolitiken på ett grundläggande sätt. I en del av regionstäderna har strukturförändringen redan länge pågått, vilket å sin sida är en utmaning för den nationella strukturförändringspolitiken: hur kan man stöda de orter, där strukturförändringen inte är plötslig, men inte heller ännu är över. Det är viktigt att granska strukturförändringens hela livslopp från antecipering av förändringarna ända till en omfattande förstärkning av de nya näringsstrukturerna. Det behövs verksamhetsmodeller, som säkrar, att förändringen leder till en mer mångsidig och mindre riskabel näringsstruktur än tidigare. Målet är att stöda regionstädernas strävanden till att hitta lösningar för att skapa mångsidigare näringsstrukturer och fler arbetsplatser. Projekt Åtgärd Tidtabell Finansiering Smart och grön tillväxt i städerna Vatten och nya produkter 2014 ANM / Kauhava koordinerar Idrottsturism Produktnätverk, varumärke 2014 ANM / Imatra koordinerar Strukturförändringen Stöd för förändringar i näringsstrukturen 2014 ANM, Hangö, Raseborg / Salo koordinerar HINKU och energieffektivitet Mot kolneutrala kommuner (HINKU) projektets mål är att kommunen, dess invånare och näringslivet gemensamt förbinder sig vid att minska växthusutsläppen. Målet är att minska koldioxidutsläppen med 80 procent från nivån år 2007 till år Novago hjälper till med koordineringen av projektet, speciellt i gränssnittet till företagen. Västra Nyland går mot kolneutralitet med hjälp av kommunernas HINKU-arbetsgrupper. Målet för år 2016, en beräknad minskning av utsläppen med 15 %, är redan uppnått i Västra Nyland. Arbetsgrupperna har åtgärdsprogram för år 2014 och kommunens HINKU-koordinator sammankallar arbetsgrupperna. För invånare och andra intressentgrupper ordnas det HINKU-evenemang år 2014, liksom det gjordes år Man samarbetar med företag och ordnar företagstillställningar enligt möjlighet. CO2-beräkningar, som är nyckelordet för företagssamarbete, kan åtminstone tillsvidare inte utföras därför att en för ändamålet lämplig räknemodell inte ännu finns. I samarbete med Syke och företag utarbetas ett Tekes-projekt i anknytning till energieffektivitet. 8

11 I Hinku-arbetsgrupperna har det framkommit behov av att starta EKOSTÖDVERKSAMHET. Saken utreds under år HINKU Åtgärd Tidtabell Finansiering Kommunerna, åtgärder i kommunerna 2014 Kommunenar arbetsgruppsarbete Genomförandet i företagen Mätning av CO2 förändringen 2014 Företagen EKOstödverksamhet utredning 2014 Kommunerna Projekt Tekes / SYKE nytt projekt 2014 Kommunerna KEKE projektet Målet i projektet Hållbar affärsverksamhet är att kartlägga och utveckla ett kluster för hållbar affärsverksamhet i Västra Nyland och att få principerna för hållbar affärsverksamhet som ett genomgående tema på området. Projektet genomförs under åren i samarbete med Novago Företagsutveckling Ab och Yrkeshögskolan Laureas FuturesLab CoFi. Projektet finansieras av Nylands Förbund med landskapsutvecklingspengar. Projektet förenar rådgivningsarbetet för företag i sme-sektorn med en ökad medvetenhet om hållbar affärsverksamhet med syftet att på det här sättet finna nya affärsverksamhets-möjligheter och kunna utnyttja dem snabbt. Projektet riktar sig till alla kluster på området, sammanlagt 200 företag under ca 2 år. Fältarbetet får stöd av forskningsarbetet inom klustret för hållbar affärsverksamhet och genom detta också den internationella datainsamlingen om framtida utvecklingsriktningar. Med hjälp av klustermodellen är det meningen att utveckla verksamheten på området så, att man identifierar möjliggörare, den hållbara affärsverksamhetens när- och stödbranscher samt de egentliga kärnaktörerna. Till möjliggörarna hör t.ex. planläggningen, men också distansarbete och olika möjligheter till internetstudier. Bild 6: Delområden inom hållbar utveckling Ekonomi Människa Ekonomisk hållbarhet, Ekonomi, handlar om företagsverksamhetens lönsamhet och kontinuitet, men också till exempel att pengarna stannar på området. Ekologisk hållbarhet, Miljö, är all företagsverksamhet, som har miljöeffekter. Miljö Social hållbarhet, Människan, beaktar företagsverksamhetens samhälleliga effekter och möjliggör t.ex. funktionshindrade personers sysselsättning. Också företagets skattefotspår är en del av ekonomisk och social hållbarhet. KEKE Åtgärd Tidtabell Finansiering Ökning av kännedomen i Västra Nyland Hösten 2013 NF Makera Ökning av kännedomen i Västra Nyland Kontinuerligt NF Makera Områdets kluster för hållbar företagsverksamhet tar form Våren 2014 NF Makera Företagsexempel Hösten 2013 Våren 2014 NF Makera Slutseminarium och slutrapport Hösten 2014 NF Makera 9

12 INNOHUB Västra Nyland startas InnoHub startades av ANMs Innovationsnätverk våren 2013 och är ett koncept för kollektiv utveckling. På basen av ansökningar valdes Novago som en av pilotdeltagarna i Finland. InnoHub samlar områdets olika aktörer samman och skapar en ny slags utvecklingskultur. Pilotprojektet söker kollektiva utrymmes- och verksamhetskoncept för områdena. Målet är att göra det nuvarande samarbetet mellan företagen och den offentliga sektorn ännu tätare och att få med utomstående företagare, blivande företagare, studeranden och andra nya samarbetspartners till Innohub-evenemangen. Företagshuset BusinessLohjas verksamhet utvecklas, intrycket förnyas och huset görs mer kundinriktat till en helhet med alla funktioner. Många parter, som verkar i huset, är med i utvecklingen enligt InnoHubs tankesätt. Ett distansarbetskoncept planeras som en ny möjlighet för Företagshuset. InnoHUB genomför snabba pilotförsök: speeddejting för företagare och regelbundna tips på ekologiska gärningar för alla. På olika håll i Nyland ordnas också temabaserade pop-up-caféer och aktörernas morgongröt. På området ordnas infosnuttar om nya och aktuella saker. Det är inte meningen, att idékläckning och innovationer är en separat INNOHUB -verksamhet, utan något som görs i samband med områdets normala verksamhet och pågående projekt. Bild 7: INNOHUB-spelbrädet i användning den Foto: Mirkka Pirilä, källa: referensram för Västra Nylands INNOHUBverksamhet Tarja Meristö, futurolog, FuturesLab CoFi/ Laurea Spelbrädet visar verksamhetsmiljön med hjälp av olika nivåer av strategier och samarbetsmöjligheter. Innerst finns områdets olika aktörer, på nästa nivå de tyngdpunkter för regional utveckling som Västra Nyland valt, omramade av riktlinjerna för landskapets Nylands-program , riktlinjer på EU-nivå samt ett öppet innovationsnätverk med många branscher. INNOHUB V-N Åtgärd Tidtabell Finansiering Speedejting för företagare 2014 ANM/Novago Virtuell företagsrådgivning (Skype), start Våren 2014 Novago Olika Pop-Up caféer i Västra Nyland 2014 Novago Regelbundna tips på ekogärningar Sommaren 2014 Novago BusinessLohja träffpunkt för sme- och mikroföretagare Sommaren 2014 Novago Bekanta dig med olika sätt att arbeta kollektivt Våren 2014 Novago tillfällen Gemensamma träffar bl.a. morgongröt 2014 Novago 10

13 4. Områdets behov framförs i olika forum, intressebevakning Intressebevakningens roll i påverkan både landsomfattande och som en del av metropolområdet betonas speciellt under tider av kommun- och social- och hälsovårdsreformer samt vid EU-finansieringens periodbyten. Betydelsen av samarbetet på området och att den gemensamma rösten hörs skapar möjligheter för att våra behov uppmärksammas i olika sammanhang då man gör upp riktlinjer, i utvecklingsprojekt och i samarbete med läroinrättningar. Området bör se till, att det finns en tillräcklig representation i de organ där det behövs och att representationen förverkligas. Beredning, som rör vårt område, görs bl.a. i Arbets- och näringsministeriet, Nylands Förbund, Ely och olika läroinrättningar. ANM utvecklar Team Finlands verksamhet som en organisation för främjande av export och områdets deltagande där bör säkras. Också till Västra Nylands egna evenemang bör man bjuda in nyckelparter, t.ex. till Sparringsforumen, som en kanal för gemensam påverkan. Förutom diskussionsforumen bör Novago flitigt kontakta och besöka centrala företag. 5. Stöd till kommunerna för att öka och nå tillväxtmålen Verksamhetsmiljön stöder de riktlinjer, som kommunerna gjort upp för att nå tillväxtmålen och expertarbetsgrupper bereder aktuella ärenden. - I expertarbetsgrupperna Beredningssekretariatet, HINKU-arbetsgruppen, Industrins expertgrupp, Sysselsättningsexperterna, Arbetsgruppen för regionkommunikation, Expertarbetsgruppen för turism, Välfärdsarbetsgruppen, Expertarbetsgruppen för informationsförvaltning, MBTntrafiksystemplaneringsarbetet, fjärde skedet: arbetet med landskapsplanen finns de bästa utvecklingskunskaperna och arbetsgruppernas uppgift är att - stöda förnyelseförmågans och konkurrenskraftens förstärkning i områdets kommuner, - söka nya åtgärder och metoder för främjandet av spetsarna i näringslivet, - förbättra beredskapen att kontrollera strukturförändringar: Främja regionens välfärd och livskraft 5.1. Turismbranschens utveckling Turismen är den sjätte största industribranschen i Finland och den som växer snabbast. År av systematiskt samarbete, utvecklingsverksamhet och nätverksbyggande med företag, kommuner, turismexperter och läroinrättningar i Västra Nyland kan, enligt förhandsinformation från utredningen om turismintäkter, mätas med en tillväxt på mer än miljoner euro i jämförelse med turismintäkterna från år Västra Nyland har de största turismintäkterna i jämförelse med Mellersta och Östra Nyland. En turismstrategi för utvecklingen av Västra Nylands turism blev färdig sommaren En av de mest centrala punkterna i strategin är att öka Västra Nylands turismförsäljning. För att uppnå det här startas som ett redskap det gemensamma försäljnings- och marknadsföringsbolaget Lumo. Lumo har säkrat finansieringen från kommunerna och företagen och dessutom ansöker man om projektfinansiering. I startskedet har 26 företag förbundit sig till Lumos verksamhet och målet är att få flera med. Lumos centrala uppgift är att öka kundmängden och besökens längd hos de företag som deltar. Lumo kommer att produktifiera turismprodukter omkring olika teman. Marknadsföringen kommer att vara starkt riktad och målet är att styra kunderna till nätbutiken. Som medel används elektroniska kanaler och förtjänad media, t.ex. journalister inbjuds till området. Utrikesmarknaderna kommer att ha en viktig ställning, och viktigast av dessa är Ryssland. För närvarande är utlänningarnas andel av alla övernattningar betydligt lägre än t.ex. i Esbo eller Helsingfors. 11

14 Turism Åtgärd Tidtabell Finansiering LUMO Avtal med kommunerna och verksamhetens Våren 2014 Kunnat, yritykset start Elektroniska kanaler, bl.a.nätbutik Våren 2014 LUMO Ansökan om projektfinansiering Våren 2014 NF Makera Produktifiering, varumärkesarbete, 2014 LUMO marknadsföringsstrategi V-N turismstrategins Kvalitet till tusen-utbildning, Green Start hållbar turism -ansvarsfullhetsutbildning 2014 kommuner, företag genomförande Marknadsföringsåtgärder för Ryssar 2014 kommuner, företag Nyttjande av hela året 2014 kommuner, företag 5.2 Stöd för sysselsättningen Under år 2013 blev arbetslösheten högre i Novago Företagsutveckling Ab:s ägarkommuner jämfört med året innan. Arbetslöshetstalet steg och var tionde person i områdets arbetskraft var arbetslös. I åldersgruppen åringar växte mängden arbetslösa alarmerande. Mängden arbetslösa äldre personer och långtidsarbetslösa ökade i jämförelse med året innan i alla Västra Nylands kommuner oberoende av projektarbete. Med hjälp av det utomordentligt utförda GO-projektet har man lyckats hitta så kallade dolda jobb i företag, men det har endast tagit toppen av arbetslöshetens tillväxt. I organisationer eller på de så kallade övergångsarbetsmarknaderna placerades mer än 100 arbetslösa, som varit i en mycket svår situation. Bland äldre än 50-åringar var ökningen av arbetslösa stor. År Arbetslösa arbetssökande Åldersgrupp yngre än 20 år Åldersgrupp år Långtidsarbetslösa äldre än 50 år Arbetslöshetstal % Betalning till staten böter , , Långtidsarbetslösheten på området har fördubblats från år 2009 oberoende av den allmänna sysselsättningens utveckling. Detta reflekteras också i kostnaderna, som kommunerna betalar i ersättning till staten. År 2009 betalade kommunerna 1,7 miljoner euro i böter och förra året var betalningen nästan tre miljoner, dvs. ungefär 25 euro/invånare. Summan ökade med euro från 2012 till År 2015 träder en lagförändring om skötseln av sysselsättningen i kraft, som enligt förhandsinformationen kommer att vältra över % av kostnaderna för personer, som varit arbetslösa mer än 300 dagar, till kommunerna. Likaså kommer lagförändringen om servicecentren för arbetskraft att öka kommunernas förpliktelser. Expertgruppen för sysselsättning ordnar under våren utbildning för områdets aktörer och på hösten en infosnutt för politikerna i samarbete med Kommunförbundet och Social- och hälsovårdsministeriets experter. Förutom att skapa nya arbetsplatser bör man år 2014 speciellt effektivera åtgärder, som förhindrar att arbetslösheten förlängs i åldersgruppen åringar, samt aktivera med arbetsförsök, utbildning och olika sysselsättningsåtgärder för dem som har fått arbetsmarknadsstöd i mer än 500 dagar. För de böter som nu betalas till staten utan motprestation är det möjligt att få resurser också till sysselsättningsfrämjande åtgärder, så som effektivering av rehabiliterande arbetsverksamhet och stödsysselsättning liksom företagsrådgivning och etableringstjänster, som marknadsför området. 12

15 Sysselsättningsexpertarbete Åtgärd Tidtabell Finansiering Förberedelser för Seminarier Våren och Kommunerna lagförändringen hösten Separata projekt t.ex. Rekry GO2-projektet 2014 Ely, kommunerna Precisionsarbete Förebyggande av 2014 Kommunerna långtidsarbetslöshet 5.3. Kommunernas innovativa upphandling Till upphandling använder kommunerna en betydande mängd skattemedel, som kunde gynna det regionala näringslivet om medlen förblev kvar på området. Under år 2014 utreds vilka möjligheter det nya EUupphandlingsdirektivet öppnar för att stärka närekonomin i enlighet med en hållbar utveckling inom ramarna för den nationella lagen. Framtidens utmaningar förutsätter nya sätt att producera service. Speciellt behövs kommunernas, serviceanvändarnas och serviceproducenternas samarbete och idéer dvs. förnyelse av den offentliga servicen. För att få svar på frågorna hur stöder man uppkomsten av nya serviceinnehåll eller verksamhetsmodeller och hur kan man ta vara på den privata och tredje sektorns samt serviceanvändarnas innovationspotentia,l bör det under år 2014 startas ett expertarbete som en del av kommunernas produktivitetsutveckling. Innovativupphandling Åtgärd Tidtabell Finansiering Nytt direktiv Kunnandet ökas 2014 Kommunerna Produktivitetens utveckling Upphandlingsprocesserna utvecklas 2014 Kommunerna Företagssamarbete Upphandlingsnätverken samlas 2014 Novago 5.4. Pendling och distansarbete Kommunerna på Novago Företagsutveckling Ab:s område har en hög (77 %) arbetsplatssufficiens, dvs. största delen av kommunernas arbetsplatser fylls med arbetskraft från den egna kommunen. Fastän arbetsplatssufficiensen är bra, så pendlar en stor del av arbetskraften till en annan kommun på arbete. Det finns dock stora variationer mellan kommunerna. Kommun Arbetskraft Arbetar i Pendling utåt Pendlingsprocent hemkommunen Hangö % Ingå % Lojo % Raseborg % Sjundeå % Sammanlagt % Källa: Statistikcentralen; data från år 2011 Utmaningen för områdets kommuner är å ena sidan att öka antalet nya arbetsplatser och å andra sidan att skapa möjligheter till distansarbete för dem som arbetar på annan plats och på så sätt öka den gemensamma tiden för arbetande familjer och främja en hållbar utveckling genom att minska på arbetsresorna. Enligt en undersökning gjord av Taloustutkimus år 2009 önskade pendlarna möjligheter till distansarbete någon annan stans än hemma. Det här betyder en kort resa från hemmet till en separat distansarbetsplats. Under år 2014 startas åtgärder för möjliggörande av distansarbete i ägarkommunerna till Novago Företagsutveckling Ab. Samtidigt fungerar de här distansarbetsplatserna som servicepunkter för Företags-Finland Västra Nylands regionala företagsservice. 13

16 Distansarbete Åtgärd Tidtabell Finansiering Koncept för 2014 våren Novago + kommunerna distansarbetsplatser 5.5. Företags-Finland Västra Nylands regionala företagsservice 10 organisationer, som erbjuder tjänster till företag i Västra Nyland, ingick den ett samserviceavtal. Samtidigt beviljade arbets- och näringsministeriet rätt att i verksamhet och kommunikation använda namnet Företags-Finland Västra Nyland. Som mål för samarbetet skrevs i avtalet in följande: Den regionala företagsservicen betjänar sina kunder i frågor angående allmän rådgivning på bred bas, start av företag, företagsutveckling, finansiering och ägarbyte samt företagsetablering. Den är en del av den nationella Företags-Finland- servicestrukturen. Den regionala företagsservicens uppgift är att klargöra kundens servicebehov och finna lösningar på de identifierade behoven samt att leda kunden till andra experter i servicenätverket, om det inte går att finna lösningar inom den regionala företagsservicen. Novago Företagsservice Ab är den organisation som koordinerar detta. Avvikande från samarbetsavtalet deltar 17 offentliga organisationer och föreningar i Företags-Finland Västra Nylands regionala företagsservice. I anknytning till grundandet av Novago Företagsservice Ab startade i regionen den ett projekt för utveckling av Västra Nylands företagsservice med finansiering från ESR och kommunerna. Projektet slutade den Eftersom tyngdpunkten i projektet var utveckling av den regionala företagsservicen, finansierades samarbetet mellan de företag, som erbjöd tjänster till företagen, inom ramarna för projektet. Varje organisation utnämnde en eller flera kontaktpersoner till utvecklingsarbetet och under projektets gång hölls möten för kontaktpersonerna med målet att lära känna de olika organisationernas verksamhet. Projektets mål var att skapa sådana redskap för kommunikation och samarbete, som skulle möjliggöra ett nytt sätt att betjäna kunder och samarbeta. För att det arbete, som utförts under projektets gång inte skall gå förlorat, bör projektets kontinuitet tryggas. Kostnader uppkommer för underhåll och marknadsföring av webbsidorna för Företags-Finland Västra Nyland, och för samarbetets koordinering. Sammanlagt är årskostnaderna ca euro, och samarbetsparterna måste förhandla om hur dessa kostnader skall fördelas För att säkra verksamhetens kontinuitet under år 2014 kallar man samman den styrgrupp, som man i samarbetsavtalet kom överens om att grunda. I styrgruppen ingår både de, som skrev under avtalet och de organisationer, som deltagit i verksamheten. Regional företagsservice Åtgärd Tidtabell Finansiering Webbsidornas underhåll och utveckling Våren 2014 Novago Servicepunkter inrättas i kommunerna Våren 2014 Kommunerna Styrgruppen sammankallas Våren 2014 Novago 5.6. Ring V I projektet med ring V kommer verksamhetsområdets kommuner samman för att utveckla logistiken och förbättra tillgängligheten. Projektet är för sin del ett svar på utmaningen om en hållbar samhällsstruktur för Västra Nyland och det material, som tagits fram, används i intressebevakningen för utvecklingsåtgärderna. Ring V projektet genomförs som ett samarbete mellan de kommuner, som finns kring riksväg 25 och stamväg 51. Projektets administration sköts av Novago och det koordineras av SITO Oy. Arbetet inriktar sig på nya webbsidor för projektet, förbättringsåtgärder för riksväg 25 och främjande av Hangö-Hyvingebanans elektrifieringsåtgärder. 14

17 För nästa trafikpolitiska redogörelse färdigställs logistikskenarierna för fjärde skedet av Nylands landskapsplan och Västra Nylands trafiksystemplan. Målet är att på basen av de här ingå intentionsavtal med ministerierna. Ring V Åtgärd Tidtabell Finansiering Nya webbsidor våren2014 kommunerna Material till den trafikpolitiska redogörelsen hösten2014 NF+Ely Intentionsavtal ->2015 NF+Ely 6. Områdets dragningskraft ökas Gemensamma uppträdanden gör området kändare och lyfter upp och förstärker områdets varumärke Ramplan för regionkommunikation Ramplanen för Västra Nylands kommunikation baserar sig på KasvuKrafts mål och görs upp i samarbete med områdets kommuners regionkommunikation och turism. Planens ram är enkel, så att den kan förändras enligt behov. Planen kommer att baseras på konkreta åtgärder, som är möjliga att genomföra. Målet för år 2014 är att skapa en gemensam informationskanal, som syns både inåt, för områdets aktörer, och utåt för invånare och andra intresserade. Inom ramen för regionkommunikationen fortsätter arbetet med att öka samförståndet på området, och det redan 2009 påbörjade arbete med att synliggöra området Etableringstjänster Både i utvecklingsprojektet för Västra Nylands företagsservice och de för Raseborgregionen beviljade åtgärderna för akut strukturomvandling är ett av utvecklingsobjekten att bygga en modell för regional etableringsservice på området för Novago Företagsservice Ab:s ägarkommuner. Målet är, att det byggs ett nätverk av olika aktörer i regionen, som reagerar, då något företag, som möjligen är intresserat av området, tar kontakt med någon aktör. Företaget får kontaktinformation till den person, som ansvarar för etableringsservicen. Den personen tar sedan kontakt med företaget och börjar samla ihop den information, som företaget behöver. Företaget får ett sammandrag av den informationen. Den här tjänsten skapar möjlighet för snabb reaktion på området, stöder kommunernas gemensamt valda riktlinjer, lyfter fram områdets styrkor och marknadsför området som en bra och intressant plats för företagen att etablera sig på. Som åtgärd för år 2014 utför etableringstjänsten varje månad en omfattande elektronisk marknadsföringskampanj. Det första brevet sändes till nästan 4000 företag utanför Raseborgs ekonomiska region, och målet var att locka företag och bygga upp områdets image Medel KASVUKRAFT -webbsidan ( utvecklas till interaktiv för att svara mot användarnas behov. Facebook -sidor utarbetas som bäst och kommer att tas i bruk under våren. Informationstidningen KASVUKRAFT utkommer i fortsättningen två gånger per år och samlar de aktuella saker, som är på gång på området. Områdets dragningskraft ökas också genom sin egen aktiva verksamhet. Att få unga med i forumarbetet och projekten är en viktig del då dragningskraften byggs upp, och samarbetet med läroinrättningarna är ett stöd för framtiden. Också näringslivets framgång på området ökar dragningskraften, och det gör att arbetsplatser är bland de bästa attraktionsfaktorerna! 15

18 Kommunikation Åtgärd Tidtabell Finansiering Ramplanen för regionkommunikation uppdateras Våren 2014 Novago Material för etableringstjänster utarbetas Våren 2014 ÄRM Webbsidorna utvecklas Kontinuerligt Novago Facebook-sidor byggs upp Våren 2014 Novago Informationstidningen ges ut Sommar och vinter 2014 Novago 7. Mätare KASVUKRAFT utvecklingsarbetet och Västra Nylands samarbete mäts med gemensamma uppföljningskriterier. Effektbedömning görs enligt fullmäktigeperioder. Under år 2013 har det för verksamheten definierats exakta mätare, som följer Västra Nylands tillväxtmål ur fyra dimensioner invånarantal, arbetsplatser, regionekonomi och kompetensutveckling. Hurudan tillväxt? Åtgärd Uppföljningskriterier Genomförs 2014 Vårvintern Förnyelseförmåga HINKU VATTEN LUMO KEKE ÄRM Regionstadspiloterna Regional företagsservice InnoHUB Antal arbetsplatser, utveckling av omsättning och/eller personal i branscherna, antal exportföretag /exportens volym, turismens övernttningar, investeringar, nettoökning av antal företag, startups MBTn, Hållbar samhällsstruktur Social enhetlighet Traf.systempl., 4. Skedet LP Ring V Tillväxtlederna Sysselsättningsprojektet Invånarmarknadsföring Läroinrättningssamarbete Invånarantal och förändringar, utvecklingspengarnas summa, regionekonomi, MALPE mätare Sysselsättningens utveckling, utbildningsindex, lönenivå, skatteutfall, läroinrättningar, Inkomstfördelningens spridning, sysselsättning av långtidsarbetslösa, hyresbostädernas användningsgrad och nybyggande. I mätningen av KasvuKrafts utvecklingsverksamhet används statistik och mätare, som finns till allmänt förfogande och som uppdateras av myndigheterna. I början av år 2014 definieras verksamhetens utgångsläge. Använda källor är bl.a. material från Statistikcentralen, Nylands Förbunds statistik, material från Tullstyrelsen och EK, kommunernas byggnadslov och Kommunförbundets elektroniska välfärdsberättelse. Statistikpraxisen i SeutuNet Västra Nyland, som är i områdets användning, bör förnyas till att motsvara uppföljningskriterierna. 16

19 8. Ekonomi KASVUKRAFTs budgetramar för år 2014 ingår i den kommunandel, som betalas till Novago Företagsutveckling Ab. De nationella projektansökningarna för EUs finansieringsperiod öppnas till sommaren, och då bestäms eventuella kompensations- och kommunfinansieringsandelar, som kan behövas för dessa. KASVUKRAFT VÄSTRA NYLAND Verksamhets- och finansieringsplan Västra Nyland 2014 reviderad ÅTGÄRDER Samarbetsparter och finansiärer, euro finansiering 2014 euro tp 1 Koordinering, nätverk FÖRVERKLIGAT KASVUKRAFT närings- och livskraftsprogrammet V-N expertarbetsgrupper tp 2 Förnyelse ANM Regionstadspilot Smart och grön Idrottsturism Hinku-arbete InnoHUB Verksamhetsmiljöns utveckling, MBTn Regional företagss Social enhetlighet tp 3 Välfärd Områdets dragningskraft stärkning av identiteten - Intressebevakning Information, elektronisk information Tekes, intentionsansökan 5000 länsi.fi/kasvukraft tp 4 Nationellt nätverkssamarbete ANM Innovation och kunnande Kreativa och kultur SAMMANLAGT

TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00.

TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00. FÖREDRAGNINGSLISTA 3/2014 1 TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00. PLATS Spahotell Rantasipi Siuntion Kylpylä, Lepopirttivägen 80, 02570

Läs mer

PLATS Meriturva, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Gränspatrullsbågen 6, 08100 Lojo, karta: http://goo.gl/0p3j9b

PLATS Meriturva, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Gränspatrullsbågen 6, 08100 Lojo, karta: http://goo.gl/0p3j9b PROTOKOLL 2/2014 1 TID 13.03.2014 kl. 18:00 20:20 PLATS Meriturva, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Gränspatrullsbågen 6, 08100 Lojo, karta: http://goo.gl/0p3j9b BEHANDLADE ÄRENDEN 1. MÖTETS KONSTITUERING

Läs mer

KasvuKraft verksamhetsberättelse 2014

KasvuKraft verksamhetsberättelse 2014 _ KasvuKraft verksamhetsberättelse 2014 KasvuKraft kommundirektörsmöte 11.3.2015, godk. KasvuKraft beredningssekretariat 27.2.2015, godk. KasvuKraft samarbetsmöte 26.2.2015, godk. www.lansi.fi/kasvukraft

Läs mer

KASVUKRAFT VERKSAMHETSPLAN 2015

KASVUKRAFT VERKSAMHETSPLAN 2015 KASVUKRAFT VERKSAMHETSPLAN 2015 I spetsen för kunnande till förmån för områdets välstånd och livskraftig företagsamhet. KasvuKraft samarbetsmöte 26.2.2015, godk. Kasvukraft kommundirektörsmöte 18.11.2014,

Läs mer

21.5.2015 kl. 18.00 20.00, innan mötet kl. 17.30 kaffeservering och en matig sallad. Ärende Rubrik

21.5.2015 kl. 18.00 20.00, innan mötet kl. 17.30 kaffeservering och en matig sallad. Ärende Rubrik FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2015 1 KASVUKRAFT samarbetsmöte 21.5.2015 TID PLATS 21.5.2015 kl. 18.00 20.00, innan mötet kl. 17.30 kaffeservering och en matig sallad Cafè Wilhelmsdal, Ola Westmans allé 1, 10210

Läs mer

Lojo huvudbibliotek, Järnefeltsalen, Karstuvägen 3, 08100 Lojo

Lojo huvudbibliotek, Järnefeltsalen, Karstuvägen 3, 08100 Lojo PROTOKOLL 5/2014 1 TID 04.12.2014 kl. 17.30 19.50 PLATS Lojo huvudbibliotek, Järnefeltsalen, Karstuvägen 3, 08100 Lojo BEHANDLADE ÄRENDEN 1. MÖTETS KONSTITUERING 2 1.1. MÖTETS ÖPPNANDE 2 1.2. KONSTATERANDE

Läs mer

Västra Nylands turismstrategi Västra Nylands turismstrategi (2020)

Västra Nylands turismstrategi Västra Nylands turismstrategi (2020) Västra Nylands turismstrategi 2013-2016 1 Västra Nylands turismstrategi 2013-2016 (2020) Västra Nylands turismföretagare Kommunerna Novago Företagsutveckling Ab Västra Nylands turismstrategi 2013-2016

Läs mer

suppleanter Gran Birgitta stadsstyrelsemedlem Hangö Juvonen Esko förtroendevald Ingå Svanfeldt Stefan stadsstyrelsemedlem Sjundeå

suppleanter Gran Birgitta stadsstyrelsemedlem Hangö Juvonen Esko förtroendevald Ingå Svanfeldt Stefan stadsstyrelsemedlem Sjundeå PROTOKOLL 1/2013 1 TID 03.10.2013 kl. 18:12 20.35 PLATS Spahotell Rantasipi Sjundeå, Talvipuutarha DELTAGARE NÄRVARANDE medlem Alén Risto suppleant i stadsstyrelsen Hangö Järvinen Katrin stadsstyrelsemedlem

Läs mer

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation.

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. 1 Verksamhetsidé Tekes främjar utvecklingen av industri och tjänster

Läs mer

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Enkätens bakgrund och genomförande Hösten 2014 utarbetade Företagarna i Finland och Finnvera Abp tillsammans med arbets- och näringsministeriet SME-företagsbarometern,

Läs mer

Västra Nylands turismstrategi Västra Nylands turismstrategi (2020)

Västra Nylands turismstrategi Västra Nylands turismstrategi (2020) Västra Nylands turismstrategi 2013-2016 1 Västra Nylands turismstrategi 2013-2016 (2020) Västra Nylands turismföretagare Kommunerna Novago Företagsutveckling Ab Västra Nylands turismstrategi 2013-2016

Läs mer

Missä ollaan nyt? Hur långt har vi kommit? Where are we now?

Missä ollaan nyt? Hur långt har vi kommit? Where are we now? Missä ollaan nyt? Hur långt har vi kommit? Where are we now? Minna Ermala 4.10.2012 History will help you understand what you are. To develop yourself or your company, you have to look ahead. You are in

Läs mer

Anvisningar för sökanden

Anvisningar för sökanden HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 FINLANDS STRUKTURFONDSPROGRAM Produktivt och resultatrikt arbetsliv genom samarbete RIKSOMFATTANDE ÖPPEN ANSÖKAN TILL ESF 1.6 15.9.2015 Anvisningar för sökanden Valitse

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND MAL-planen för VÄSTRA NYLAND ARBETSPROGRAM 15.1.2007 1. Beskrivning av arbetet 2. Innehållet i planen 3. Tidtabellen för arbetet 4. Organisering av arbetet 1. BESKRIVNING AV ARBETET Projektet för en reform

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Årsredovising 2011. www.novago.fi

Årsredovising 2011. www.novago.fi Årsredovising 2011 Företagsrådgivningen i västra Nyland finns nu att få från en och samma lucka. Vi hjälper när du vill grunda ett företag, utveckla din affärsverksamhet eller internationalisera. När ditt

Läs mer

URVALSKRITERIER Hållbar tillväxt och jobb strukturfondsprogrammet för Finland

URVALSKRITERIER Hållbar tillväxt och jobb strukturfondsprogrammet för Finland 1 Regionavdelningen/Strukturfonderna 13.6.2014 URVALSKRITERIER Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 strukturfondsprogrammet för Finland Uppföljningskommittén har i enlighet med förordningen om allmänna

Läs mer

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 Innehållsförteckning Aktuellt inom projektet våren 2009 1. ARVO-utbildning 2. Kartläggning gällande verksamhetsmodeller med låg tröskel i anslutning

Läs mer

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL ÅTGÄRDSFÖRSLAG 1. FÖREBYGGANDE ARBETE MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL 1.1 Effektivisera det förebyggande arbetet Åtgärderna indelas enligt åldern: 1) Spädbarn, 0 2 år 2) Barn i lekåldern, 3 5 år 3)

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

- En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande!

- En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande! - En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande! Pomoväst rf En stark del av det Västnyländska utvecklingsarbetet redan från år 1997! Verksamhetsområde Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

ANSÖKNINGSINFO. ESF-utlysningen som stängs En bra ansökning

ANSÖKNINGSINFO. ESF-utlysningen som stängs En bra ansökning ANSÖKNINGSINFO ESF-utlysningen som stängs 1.10.2015 En bra ansökning Egenskaper hos en bra ansökan Förenlig med programmet och utlysningen Tydligt skriven; vad som eftersträvas vad som görs för att uppnå

Läs mer

Arbetslivet förnyas. Jukka Lindberg, Utvecklingschef Vates-stiftelsen Tammerfors

Arbetslivet förnyas. Jukka Lindberg, Utvecklingschef Vates-stiftelsen Tammerfors Arbetslivet förnyas Jukka Lindberg, Utvecklingschef Vates-stiftelsen Tammerfors 9.6.2015 Det finländska arbetslivet BÄST I EUROPA 2020 Strategin för utveckling av arbetslivet Inskrivet i regeringsprogrammet

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

STRATEGI FÖR KARLEBY. Utkast till innehåll

STRATEGI FÖR KARLEBY. Utkast till innehåll STRATEGI FÖR KARLEBY Utkast till innehåll 5.9.2017 5.9.2017 Hur är läget, Karleby? De centrala utvecklingsmätarna för Karleby uppvisar ytterst goda resultat vid en nationell jämförelse, med undantag för

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

HELSINGFORS- REGIONEN 2050

HELSINGFORS- REGIONEN 2050 HELSINGFORS- REGIONEN 2050 Strategiska riktlinjer för markanvändning, boende och trafik Helsingforsregionens VISION Helsingforsregionen är ett centrum i världsklass för affärsrörelse och innovationer.

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

Minskningen av näringsbelastningen på Östersjön och förbättringen av säkerheten vid sjötransporterna kräver internationellt samarbete.

Minskningen av näringsbelastningen på Östersjön och förbättringen av säkerheten vid sjötransporterna kräver internationellt samarbete. Innehållsförteckning 1. Visionär topputvecklare av Nyland 2. Landskapets utvecklingsmål 3. Mål inom strategiskt partnerskap 4. Mål inom kommunikation och kompetens 5. Viktigaste intressegruppers förväntningar

Läs mer

Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken

Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken Fountain Park Ab Ledande Strategiarbete Påverkande Ny ledare ombord Förändringsprocesser Värden och etiska principer Förändringar i verksamhetsmiljön Kommunicera

Läs mer

Trafikförhållanden Trafikverkets långsiktiga plan. Köpenhamn April 2011 Otto Kärki

Trafikförhållanden Trafikverkets långsiktiga plan. Köpenhamn April 2011 Otto Kärki Trafikförhållanden 2035 - Trafikverkets långsiktiga plan Köpenhamn 6.-8. April 2011 Otto Kärki Trafikförhållanden 2035 Trafikverkets expertuppfattning om framtidens trafiksystem och hur det ska byggas

Läs mer

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola Tfn +358 29 525

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Landskapsprogram för Österbotten Program för deltagande och bedömning

Landskapsprogram för Österbotten Program för deltagande och bedömning Landskapsprogram för Österbotten 2018 2021 Program för deltagande och bedömning Godkänd av landskapsstyrelsen 30.1.2017 Innehåll 1 Landskapsprogrammets utgångspunkter... 3 2 Landskapsprogrammets syfte

Läs mer

Statsrådets principbeslut om intelligent robotteknik och automatisering

Statsrådets principbeslut om intelligent robotteknik och automatisering Statsrådets principbeslut om intelligent robotteknik och automatisering Främjandet av digitaliseringen är ett av de centrala målen i regeringsprogrammet. Syftet med spetsprojektet för skapande av en tillväxtmiljö

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut 2011-2015 KS-2010/303 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen Beskrivning

Läs mer

Offentliga sektorn står inför reformer

Offentliga sektorn står inför reformer Offentliga sektorn står inför reformer Valkretsstämma i Helsingfors 5.9.2017 Arto Sulonen direktör för juridiska ärenden Finlands Kommunförbund De viktigaste reformprojekten inom offentliga sektorn Vård-

Läs mer

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Maria Konsin-Palva NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Ett delvis EU finansierat utvecklingsprogram, EU andelen betalas ur landsbygdsfonden

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet 1. Förändringarna i kommunernas omvärld definierar utvecklingsbehoven inom arbetslivet på 2010-talet Kommunernas försvagade

Läs mer

Nya projektförslag från landskapscentrum för energirådgivning för konsumenter ute på fältet efterfrågas.

Nya projektförslag från landskapscentrum för energirådgivning för konsumenter ute på fältet efterfrågas. 8.11.2012 Energirådgivning för konsumenter: Nya projektförslag från landskapscentrum för energirådgivning för konsumenter ute på fältet efterfrågas. På uppdrag av arbets och näringsministeriet (ANM) ber

Läs mer

Mineralstrategi år 2010 vad har hänt i Finland sedan dess?

Mineralstrategi år 2010 vad har hänt i Finland sedan dess? Mineralstrategi år 2010 vad har hänt i Finland sedan dess? 28.1.2014 Riikka Aaltonen 1 Finlands mineralstrategi 2010 Implementering Utmaningar från omvärlden Handlingsprogram 2013 2 Finsk mineralstrategi

Läs mer

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor:

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor: Stadsstyrelsen 58 17.03.2014 Utlåtande om Egentliga Finlands landskapsstrategi 1088/00.04.01/2014 Stadsstyrelsen 58 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675 Föredragande Stadsdirektör Folke

Läs mer

Vilka regionala åtgärder planerar jord- och skogsbruksministeriet för att stävja klimatförändringen och hantera utmaningarna? 29.10.

Vilka regionala åtgärder planerar jord- och skogsbruksministeriet för att stävja klimatförändringen och hantera utmaningarna? 29.10. Vilka regionala åtgärder planerar jord- och skogsbruksministeriet för att stävja klimatförändringen och hantera utmaningarna? 1 Utmaningar i energiförsörjning Förändringar i verksamhetsmiljön För stor

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 2015 AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 Nylands förbund Foton: Tuula Palaste-Eerola Helsingfors 2015 Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN?

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? Nylands förbund 2016 2 PLANLÄGGNINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ är en planeringsprocess som tar beslut om markanvändningens riktlinjer för ett landskap eller för flera

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Landskapsöverskridande projekt inom ERUF- och ESF-programmen i Västra Finland

Landskapsöverskridande projekt inom ERUF- och ESF-programmen i Västra Finland Landskapsöverskridande projekt inom ERUF- och ESF-programmen i Västra Finland Har du en utvecklingsidé som berör människor eller företag i Västra Finland, över landskapsgränserna? Vår målsättning är att

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Hangö strategi 2025. Gott liv i staden vid havet

Hangö strategi 2025. Gott liv i staden vid havet Hangö strategi 2025 Gott liv i staden vid havet 2 (9) Hangö strategi 2025 - gott liv i staden vid havet! Vision om Hangö 2025 Hangö är år 2025 en växande, dragkraftig, havsnära stad, i vilken det goda

Läs mer

En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft

En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft Att innan 2015 utveckla och genomföra en lösning som lämpar sig för området vid infarten till Lovisa. Fredrik Pressler 6.5.2013 1 Området

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

SIBBO KOMMUN SIBBO KOMMUNS FÖRETAGSPROGRAM

SIBBO KOMMUN SIBBO KOMMUNS FÖRETAGSPROGRAM SIBBO KOMMUN SIBBO KOMMUNS FÖRETAGSPROGRAM 2014 2015 Godkänt av kommunstyrelsen 17.6.2014 VERKSAMHETSMILJÖ I Sibbo kommun finns över 1200 företag, av vilka över 90 % är småföretag med färre än 10 anställda.

Läs mer

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat?

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? AR BETSLIVETS KV ALITET Resultat genom kvalitet Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? Låt oss tala om morgondagen och lite om

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet.

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet. AVTAL OM GEMENSAM AVFALLSNÄMND UTKAST 19.5.2015 1. Avtalets syfte De undertecknade kommunerna kommer med detta avtal överens om att Raseborgs stads nämnd, som kallas för Nylands avfallsnämnd, fungerar

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Kultur +näring i olika perspektiv

Kultur +näring i olika perspektiv Kultur +näring i olika perspektiv KULTURRÅDET Myndighet under Kulturdepartementet 80 anställda Fyra avdelningar Styrelse NATIONELLA MÅL FÖR KULTURPOLITIK 2009 Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och

Läs mer

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD NORDENS ENERGIHUVUDSTAD -flöde för ett gott liv Vasa stads strategi 2015 Fg 10.11.2014 VAD BYGGER VI PÅ? Välfärd Vasabornas välfärd tryggas genom högklassig och närbelägen basservice i alla livsskeden.

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

FÖR VASAREGIONEN 2007 2010

FÖR VASAREGIONEN 2007 2010 Bilaga 5 / Vasaregionens programdokument 12/2006 FÖR VASAREGIONEN 2007 2010 Vasaregionens regioncentrumprogram siktar under programperioden 2007 2010 på att utveckla regionens näringsliv och i synnerhet

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors. Petri Puroaho

Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors. Petri Puroaho Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors Petri Puroaho Min talets teman Övergångsarbetsmarkanden i arbetslivet -projektet Projekts viktigaste målen och samarbete Övergångsarbetsmarknadens

Läs mer

Kyrkslätts bildningsväsendes informations- och kommunikationsteknikstrategi

Kyrkslätts bildningsväsendes informations- och kommunikationsteknikstrategi SFUN 1/27.1.2016 3 Dnr 22/07.00.00/2016 Kyrkslätts bildningsväsendes informations- och kommunikationsteknikstrategi 2016-2019 Inledning Med informations- och kommunikationsteknik (IKT / ICT) avses all

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Effektivare transportsystem genom nya verksamhetsmodeller på transportsektorn

Effektivare transportsystem genom nya verksamhetsmodeller på transportsektorn Effektivare transportsystem genom nya verksamhetsmodeller på transportsektorn Trafikrådet Eeva Linkama, trafikpolitiska avdelningen NVF 13 Seminarium i Tammerfors 17.10.2007 1 Framtida utmaningar för transportsektorn

Läs mer

Fakta om ungdomsgarantin

Fakta om ungdomsgarantin 9.4.2014 Fakta om ungdomsgarantin Slutrapporten över det forskningsinriktade stödet för ungdomsgarantin publicerades den 1 april 2014. Nedan presenterade fakta bygger till stora delar på nämnda rapport.

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

SVAR PÅ PERTTU TUOMAALAS MOTION OM DELTAGANDE I TEKES PROGRAM "INNOVATIVA OFFENTLIGA UPPHANDLINGAR"

SVAR PÅ PERTTU TUOMAALAS MOTION OM DELTAGANDE I TEKES PROGRAM INNOVATIVA OFFENTLIGA UPPHANDLINGAR Stadsstyrelsen 317 02.11.2015 SVAR PÅ PERTTU TUOMAALAS MOTION OM DELTAGANDE I TEKES PROGRAM "INNOVATIVA OFFENTLIGA UPPHANDLINGAR" STST 02.11.2015 317 Beredning och tilläggsuppgifter: upphandlingschef Tuure

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

ANSÖKNINGSMEDDELANDE. Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina

ANSÖKNINGSMEDDELANDE. Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina ANSÖKNINGSMEDDELANDE 19.11.2014 60/2014 Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina Bakgrund Författningsgrund Statsunderstödslagen

Läs mer

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla Social- och hälsovårdsministeriet Strategi för social- och hälsovårdspolitiken Socialt hållbart Finland 2020: behandlar alla samhällsmedlemmar jämlikt, stärker

Läs mer

FÖRUTSEENDE OCH VERKNINGSFULL UTVÄRDERING 2020

FÖRUTSEENDE OCH VERKNINGSFULL UTVÄRDERING 2020 FÖRUTSEENDE OCH VERKNINGSFULL UTVÄRDERING 2020 Strategin för Nationella centret för utbildningsutvärdering 02 04 05 06 08 09 12 Vision, uppdrag och verksamhetsidé Servicelöften Strategiska mål NCU:s resultatkort

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Vilket landsbygdsprogram? Ett delvis EU finansierat utvecklingsprogram, EU andelen betalas ur landsbygdsfonden - Har förverkligats

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

RP 89/2006 rd. Lagen avses träda i kraft under Nuläge och föreslagna ändringar

RP 89/2006 rd. Lagen avses träda i kraft under Nuläge och föreslagna ändringar RP 89/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om teknologiska utvecklingscentralen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer