TID kl Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00."

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA 3/ TID kl Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl PLATS Spahotell Rantasipi Siuntion Kylpylä, Lepopirttivägen 80, Sjundeå, karta: ÄRENDEN Ärende Rubrik Sida 1 MÖTETS KONSTITUERING 2 2 KASVUKRAFT VERKSAMHETSPLAN REGIONUTVECKLINGENS NYA TID - EU-FINANSIERING 7 4 MÖTESTIDTABELL 8 5 INFORMATIONSÄRENDEN 9 6 ÖVRIGA ÄRENDEN SOM TAS UPP PÅ MÖTET 11 KASVUKRAFT Irene Äyräväinen, Samarbetsmötets ordförande

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 3/ MÖTETS KONSTITUERING 1.1. Mötets öppnande 1.2. Konstaterande av de närvarande Medlem Suppleant Kommun/ Organisation Alén Risto suppleant ks Roos Anja medlem ks Hangö Hyttinen Urpo medlem kf Gran Birgitta medlem ks Hangö Järvinen Katrin medlem ks Kavander Jouko ordf ks Hangö Nyberg Lars medlem kf Baarman Peter medlem kf Hangö Wikberg Barbro medlem ks Kilpi Mikael medlem kf Hangö Öhman Sten medlem ks Söderholm Sture ordf kf Hangö Bergman-Auvinen Marie ordf ks Träskman Ingrid medlem ks Ingå Gustafsson Soile 2. viceordf ks Juvonen Esko förtroendevald Ingå Jernström Kristian ordf kf Kaskenpalo Sakari suppleant kf Ingå Rautakoura Marko 1. viceordf ks Wilhola Sari medlem ks Ingå Westerholm Kristian 1. viceordf kf Lemström Robert medlem ks Ingå Wikström Harri 2. viceordf kf Isoaho Maria medlem ks Ingå Huhtala Lassi medlem kf Warvas Sirkka förtroendevald Lojo Makkonen Hannu medlem kf Maittila Hannele medlem ks Lojo Nordström Paula medlem kf Heir Björn förtroendevald Lojo Rintanen Leo medlem ks Räsänen Joona ordf kf Lojo Slunga-Poutsalo Riikka 1. viceordf ks Sassi Jukka medlem ks Lojo Äyräväinen Irene ordf ks Kyttälä Kari medlem ks Lojo Blomqvist Thomas ordf kf Lindholm Henrik medlem ks Raseborg Grundström Camilla 1. viceordf ks Reinikainen Marko medlem ks Raseborg Heimberg Ulf 1. viceordf kf Ylimys-Ahlroth Kaisa medlem ks Raseborg Siggberg Björn 2. viceordf kf Borgman Mikael medlem ks Raseborg Walls Anders ordf ks Storsjö Ann medlem kf Raseborg Åkerö Fredrika medlem kf Malmén Maj-Britt medlem ks Raseborg Haanpää Harri medlem kf Tanskanen Veikko medlem ks Sjundeå Koroma-Hintikka Maria medlem ks Toivonen Hilkka förtroendevald Sjundeå Laaksonen Merja ordf ks Svanfeldt Stefan medlem ks Sjundeå Louekoski Vesa-Matti medlem ks Janhunen Taina medlem kf Sjundeå Nordström Marcus 1. viceordf kf Rehnberg Raija medlem kf Sjundeå Penttinen Arto 2. viceordf kf Kaisla Heikki 1. viceordf ks Sjundeå Kommundirektörer Juva Simo stadsdirektör Lojo Isotupa Juha-Pekka kommundirektör Sjundeå Mäkinen Jouko stadsdirektör Hangö Boström Jarl kommundirektör Ingå Johansson Mårten stadsdirektör Raseborg Samarbetsparter

3 FÖREDRAGNINGSLISTA 3/ Eskelinen Juha direktör Nylands förbund Lipponen Vesa strategichef Nylands ELY Alho Olli specialsakkunnig ANM Söderlund Torleif vd VN:s handelskammare Streng Leila personalrepr. Salminen Jani Lojo/Raseborg Övriga Sandström Carl-Johan vd Novago Företagsutveckling Ab Vaarala Erja programdirektör Novago Företagsutveckling Ab Kylänpää Minna protokollförare Novago Företagsutveckling Ab Sakkunniga Riku Cavadas-Kaipiainen Direktör EU Office Helsingfors 1.3. Lagenlighet och beslutförhet 1.4. Föredragningslistans godkännande 1.5. Godkännande av det föregående mötets protokoll Protokollet från mötet den godkänns. Samarbetsmötet besluter att 1. konstatera de närvarande, 2. konstatera mötets lagenlighet och beslutförhet, 3. godkänna dagordningen, 4. godkänna det föregående mötets protokoll

4 FÖREDRAGNINGSLISTA 3/ KASVUKRAFT VERKSAMHETSPLAN 2014 KKOHRY Förändringar i verksamhetsmiljön, för både näringslivet och produktionen av kommunservice, kräver ytterligare satsningar vid sidan om det vanliga arbetet för att kunna leda till förnyelse. Utvecklingsprojekt är redskap för att lösa de utmaningar, som lyfts fram i Västra Nylands gemensamma närings- och livskraftsutredning SELKO - förmåga till förnyelse, en hållbar samhällsstruktur och social enhetlighet. Projekten stöder gemensamma riktlinjer och skapar nya innovativa handlingssätt. KasvuKrafts verksamhetsplan 2014 är utarbetad i ett omfattande samarbete med företagsrådgivare och kommunernas utvecklingsdirektörer för att svara mot områdets förnyelsebehov. I verksamhetsplanen granskas åtgärderna för en ökning av regionens livskraftighet på så sätt att: - man skapar en verksamhetsmiljö, som stöder företagande - projektarbete utvecklas så, att det också garanterar förnyelsearbete - områdets behov lyfts fram i nödvändiga forum (intressebevakning) - kommunerna får stöd till att öka och nå sina tillväxtmål - områdets krafter förenas för att genomföra KasvuKraft-programmet - och områdets dragningskraft ökas. Uppföljningsgruppen för Livskraftsprogrammet granskade på sitt möte den KasvuKraft-avtalets genomförande, och konstaterade att riktningen är rätt och åtgärderna smidiga. Därtill bör man i fortsättningen hålla de stora riktlinjerna i minnet då åtgärderna planeras. En dynamisk näringspolitik är en av delarna som behövs för att skapa tillväxt i kommunernas gemensamma kaka. Bilaga: KasvuKraft verksamhetsplan 2014 Programdirektören presenterar riktlinjerna med åtgärder och Västra Nylands turismkoordinator Jukka Punamäki berättar om turismbranschens utsikter. Samarbetsmötet antecknar KasvuKraft verksamhetsplanen 2014 till kännedom. KasvuKraft verksamhetsplanen 2014 antecknades till kännedom och ärendets behandling fortsätter på nästa möte KKOHRY Åtgärderna i KasvuKrafts verksamhetsplan 2014 och genomförandet för våren 2014 har framskridit på följande sätt i expertarbetsgruppernas arbete och i utförandet av olika enskilda delar:

5 FÖREDRAGNINGSLISTA 3/ ARBETET I EXPERTARBETSGRUPPERNA: 1. Utvecklingsarbetsgruppen, ledare från Lojo Verksamhetsplan 2014 KasvuKraft > verksamhetsplanen färdig Precisering av åtgärderna på basen av Företagsbarometern 2. Arbetsgruppen för regionkommunikation, ledningsansvaret övergick till Raseborg Arrangemangen för Nylandsveckans Västra Nylandsdag den 5.5. Uppdatering av regionkommunikationens ramplan Etableringstjänsternas marknadsföringsbrev 3. Hangö är ledare för turismens expertarbetsgrupp LUMOs start, avtalets utarbetning Pilotprojektet för idrottsturism, vattenidrottsprodukternas paketering Turismstrategins genomförande 4. Expertarbetsgruppen för sysselsättning leds av Raseborg Effekterna av lagförändringarna i skötseln av sysselsättningen för år 2015 och p.g.a. dessa Arrangemang för utbildningstillfället den Arrangemang för seminariet för förtroendevalda den Informationsförvaltningens ärenden i arbetsgruppen för landskapsnätet, Lojo har ledningsansvaret Utveckling av VERKSAMHETSMILJÖN 1. Användningen av FöretagsFinland Västra Nylands virtuella rådgivningstjänster Servicepunkter / servicelokaler grundas i kommunerna Styrgruppens sammansättning 2. Intressebevakning Regional representation i Landskapets samarbetsgrupps sekretariat (MYR) TeamFinlands verksamhet på vårt område UPPFÖLJNING AV VÄSTRA NYLANDS TILLVÄXTMÅL För de i programmet godkända mätarna har det gjorts upp följande sammandrag över näringsstrukturens utveckling. I sammandraget finns motiveringar för industribranschens utredningsbehov. Bilaga. Uppföljning av Västra Nylands tillväxtmål. För mätning av verkningar har det samlats in data om utgångsläget från statistikkällor. Indikatorerna kommer att kompletteras med data, som samlas in från kommunerna.

6 FÖREDRAGNINGSLISTA 3/ Programdirektör Erja Vaarala presenterar de utföranden, som nu är på gång. Bilaga: Sammandrag över KasvuKrafts åtgärder 2014 Samarbetsmötet besluter 1. att godkänna verksamhetsplanen för år 2014 och 2. antecknar informationen om utförandet till kännedom

7 FÖREDRAGNINGSLISTA 3/ REGIONUTVECKLINGENS NYA TID - EU-FINANSIERING EU- finansieringsperioden har startat och det är möjligt att åstadkomma tillväxt och sysselsättning genom att modigt gå med i EUprogram. Direktör Riku Cavadas-Kaipiainen från Helsingfors EU-kontor är inbjuden till mötet. Han presenterar EU-finansieringens möjligheter. Samarbetsmötet antecknar ärendet till kännedom

8 FÖREDRAGNINGSLISTA 3/ MÖTESTIDTABELL KKOHRY Tidpunkt och plats för nästa möte diskuteras. : vecka 38 ons , kl. 18 Hangö/Ingå eller vecka 40 ti kl. 18 Hangö/Ingå Samarbetsmötet besluter tidpunkt och plats för nästa möte

9 FÖREDRAGNINGSLISTA 3/ INFORMATIONSÄRENDEN KKOHRY Samarbetsmötet informeras om följande ärenden: 1. Nylands SIMUTMANING Nylands COOL!aste simkommun är HANGÖ! Simutmaningen ordnades som en del av Nylands Förbunds NYLANDSVECKA 2014 och det inkom simkvitteringar från hela Nyland till och med 320 st. Hangö var hela tiden i ledningen, Raseborg placerade sig som tvåa och på tredje plats kom Lojo. Flitiga simmare fanns det också i Askola, Esbo, Helsingfors, Järvenpää, Kyrkslätt, Sjundeå och Vanda. Genom att simma i naturvatten och utmana väderleksförhållandena har deltagarkommunernas invånare visat upp utmärkt mod, sammanhållning och lojalitet för sin hemkommun. Vinnare är alltså alla de som doppade sig för sitt eget välbefinnandes skull! Mer stämningar 2. TYP och Arbetsmarknadsstödet förnyas Ett seminarium för förtroendevalda den kl. 17, på Spahotell Siuntion Kylpylä. På evenemanget behandlas hur lagförändringarna inverkar på kommunalekonomin och på framtida åtgärder. Ärendet behandlas under våren med regionens tjänstemän inför år 2015 budgetberedningar. 3. Sparringsforum 4 Material från Sparringsforum4, som hölls i Sjundeå, finns på adressen: 4. Avtalet mellan LUMO och kommunerna Avtalet är färdigt och i upphandlingen deltar alla kommuner från Novagos område: Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå. Verksamheten är planerad att starta den Landskapsplansarbetets Regionseminarium Nylands förbund ordnar ett seminarium om etapplandskapsplan 4 den kl i Spahotel Siuntion Kylpylä för kommunernas förtroendevalda och tjänstemannaledning. 6. Övernattningsturismens utveckling i Nyland Nylands förbund publicerade en utredning om övernattningsturismens utveckling, som redan länge har ökat snabbt. Turismstatistik för Novagokommunerna beställs separat. 7. Västra Nylands trafiksystemplan 2035 Nylands förbund har i samarbete med områdets kommuner och NTMcentralen utarbetat en trafiksystemplan, som skickas till kommunerna på remiss.

10 FÖREDRAGNINGSLISTA 3/ Regionsamarbetets tidtabeller 2014 Årstabellen kompletteras då programmet framskrider och kan ses på adressen samt på Extranet. Alla mötesdokument finns i elektronisk form på adressen Samarbetsmötet antecknar ärendena till kännedom

11 FÖREDRAGNINGSLISTA 3/ ÖVRIGA ÄRENDEN SOM TAS UPP PÅ MÖTET KKOHRY Den här paragrafen finns för ärenden som tas upp på mötet Samarbetsmötet antecknar ärendena till kännedom