BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009"

Transkript

1 BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / Innehållsförteckning Aktuellt inom projektet våren ARVO-utbildning 2. Kartläggning gällande verksamhetsmodeller med låg tröskel i anslutning till service för barn, unga och barnfamiljer i västra och mellersta Nyland 3. Genomförande av utvärdering Utvecklingsarbetet under hösten För kännedom: Workshop kring god praktik För kännedom: Utarbetande av kommun- och regionvisa välfärdsplaner gällande barn och unga forum under hösen Bokföring och ansamlande av projektets kommunandelar Utvecklande och samarbetsparter 7. Utvecklingsarbetet i kommunerna gällande temat mångprofessionell fostringsgemenskap 1

2 1. ARVO-UTBILDNING Följande utbildningsdagar erbjuds nu till alla intresserade, eftersom det finns plats för ytterligare 50 personer. Platserna fylls i anmälningsordning. Fråga efter lediga platser: eller Utbildningsdagar: 1) Bildande av nätverk varför, vad och hur? Plats: kl / Järvenpää-talo, Juhani Aho -salen Utbildningsdagens innehåll: - Arbetslivet och organisationer ändras allt närmare nätverk - Från nätverk till strategisk partnerskap - Motiv/nytta och risker/kostnader med nätverkssamarbete - Bildande av nätverk som strategiskt beslut 2) Förtroende och det sociala kapitalet inom arbetslivet Plats: kl / Järvenpää-talo, Juhani Aho -salen Utbildningsdagens innehåll: - Ökad kritik för förtroende inom arbetslivet - Förtroende som begrepp - Förtroendets roll i nätverkssamarbetet - Principerna för skapande av förtroende i olika nätverkskontakter Utbildare: Kirsimarja Blomqvist, professor, KTT, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2

3 2. KARTLÄGGNING GÄLLANDE VERKSAMHETSMODELLER MED LÅG TRÖSKEL I ANSLUTNING TILL SERVICE FÖR BARN, UNGA OCH BARNFAMILJER I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND Verksamhetsmodellerna med låg tröskel i västra och mellersta Nyland kartläggs. För det praktiska arbetet svarar Järvenpään Diakonia-ammattikorkeakoulu. För kartläggningen svarar lektor Jaana Mantela. Kartläggningen utförs av studerandena Eeva-Maija Laine, Laura Mattila och Noora Voutilainen som ett projekt i anslutning till TTJ -studiehelheten. Målet är att studerandena presenterar kartläggningens resultat onsdag i samband med temaverkstaden för utvecklande av öppna verksamhetsmodeller / modeller med låg tröskel. En av temaverkstadens uppgifter är att handleda kartläggningen. Kommunerna har meddelat Jaana Martela sina kontaktpersoner som enkäten skickas till. 3. GENOMFÖRANDE AV UTVÄRDERING Utvecklingsverksamheten utvärderas enligt projektets utvärderingsplan under våren Den uppdaterade utvärderingsplanen kan läsas på projektets webbplats: En enkät för utvärdering av projektet i sin helhet skickas till kommunarbetsgrupperna vecka 17 ( ). Enkäten ska returneras till projektarbetarna senast

4 Utvärderingen ska göras i samband med kommunarbetsgruppens gemensamma diskussion så att den mångprofessionella synvinkeln garanteras i utvärderingen. Medlemmarna i kommunarbetsgruppen ska också beakta att personerna som deltagit i projektets arbetsgrupper ska delta i utvärderingsdiskussionen. I samband med kommunarbetsgruppens möte ska reserveras tillräckligt med tid för utvärderingsdiskussionen och ifyllandet av utvärderingsenkäten under tiden Utvärderingen analyseras och utvecklingsverksamhetens kontinuitet granskas i samband med lednings- och styrgruppens arbete i september Utvärderingen rapporteras som en del av projektets slutrapport. 4. FÖR KÄNNEDOM: WORKSHOP KRING GOD PRAKTIK I TRÄSKÄNDA Medlemmarna i temaverkstaden Stärkande av idén om mångprofessionell fostringsgemenskap har inlett planeringen av en workshop gällande god praktik. Workshopen ordnas i Träskända. Workshopen riktas på bred från till personalen i kommunerna som deltar i ARVO-projektet. Önskemålet är en mångprofessionell representation från kommunerna. I workshopen ingår en gemensam föreläsning och workshoparbete, som inleds med presentationer av god praktik från olika kommuner. Närmare information om workshopdagens innehåll och tidtabell skickas till kommunerna och samarbetsparter i maj

5 5. FÖR KÄNNEDOM: UTARBETANDE AV KOMMUN- OCH REGIONVISA VÄLFÄRDSPLANER GÄLLANDE BARN OCH UNGA FORUM UNDER HÖSTEN 2009 Medlemmarna i temaverkstaden Förebyggande barnskydd inom basservice har satt som mål att stöda de kommunala och regionala välfärdsplanerna. Gruppen planerar forum för regionalt informationsutbyte i september De regionala forumen genomförs enligt följande: Mellersta Nyland Tid och plats Västra Nyland Tid och plats Målgrupp Sakkunnig Tilläggsuppgifter Kervo, Nurmijärvi och Tusby Tisdag (exakt tid och plats meddelas senare) Kyrkslätt, LOST-kommuner, Karviainen-kommuner och Raseborg/Hangö. Torsdag (exakt tid och plats meddelas senare) Forumet är i första hand avsett för medlemmarna i de arbetsgrupper som utarbetar kommunala välfärdsplaner. Till forumet kallas också ledande tjänstemän, representanter för olika verksamhetsområden och förtroendevalda. Projektchef, HTT Sirkka Rousu från Kommunförbundet fungerar som sakkunnig och ledare vid dessa forum för informationsutbyte 5

6 6. BOKFÖRING OCH ANSAMLANDE AV PROJEKTETS KOMMUNANDELAR Styrgruppen för ARVO-projektet konstaterade att det ska fästas speciell uppmärksamhet vid ansamlingen av kommunandelar. Statsandelen minskar om kommunen inte specificerar sina kostnader till projektet eller om någon kommun inte överskrider sin minimiandel. Värdkommunen är tvungen att fakturera projektkostnader av en sådan kommun. Kostnaderna för deltagande i utvecklingsarbete eller utbildningar ska bokföras systematiskt i alla kommuner enligt följande: Utbildnings- och möteskostnader för arrangemang i den egna kommunen (bl.a. kostnader för utrymmen, material och servering). Löner som betalats till utbildare i kommunala eller interkommunala utbildningar i anslutning till projektet. Kostnader för resor till utbildningar och möten för nätverk och arbetsgrupper. Lönekostnaderna för kommunal personal som deltar i projektet bokförs i kommunandelen förutom lönekostnader för ledande tjänstemän, personer som arbetar med utvecklingsuppgifter och personer som hör till projektets ledningseller styrgrupp. Lönekostnaderna för deltagande i andra arbetsgrupper bokförs på projektet. Lönekostnaderna sammanställs med hjälp av de som ansvarar för ekonomin i slutet av projektet (i september 2009). 6

7 7. UTVECKLINGSARBETET I KOMMUNERNA GÄLLANDE TEMAT MÅNGPROFESSIONELL FOSTRINGSGEMENSKAP Utgående ifrån responsen från föreläsningarna gällande mångprofessionell fostringsgemenskap i början av år 2009 beslöt medlemmarna i den aktuella temaverkstaden fortsätta utvecklandet av temat kommunvis i samarbete med sakkunniga vid Institutet för hälsa och välfärd. Utvecklingsarbetet kan skräddarsys enligt respektive kommuns behov och samtidigt förverkligas en pilotmodell. Kommunerna har nu möjlighet att anmäla sig preliminärt till utvecklande av mångprofessionellt fostringsgemenskap. Planeringen av utvecklingsarbetet inleds under våren Kommunernas preliminära anmälningar till Marianna Kokko så fort som möjligt. 7

UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND LEDNINGS- OCH STYRGRUPPENS GEMENSAMMA MÖTE

UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND LEDNINGS- OCH STYRGRUPPENS GEMENSAMMA MÖTE PM UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND LEDNINGS- OCH STYRGRUPPENS GEMENSAMMA MÖTE Tid: Onsdag 29.4.2009 kl. 13 15.30 Plats: Järvenpää-talo, Venny -kabinett Hallintokatu

Läs mer

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA 4/

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA 4/ BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA 4/2008 13.10.2008 Innehållsförteckning 1. Bildning av nätverk för utvecklingsarbetet för välfärd i barndomen i västra och mellersta Nyland 2. Utbildningsutbud 3. Projektets

Läs mer

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND Tid: Tisdag 26.2.2008 kl. 12.30-15.30 Plats: Järvenpää talo (Hallintokatu 4), mötesrum 3 Närvarande: Olli Laiho

Läs mer

ARVO-PROJEKTETS BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA 2/2008

ARVO-PROJEKTETS BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA 2/2008 ARVO-PROJEKTETS BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA 2/2008 5.5.2008 1 1. Utbildning inom projektet MÖJLIGHETERNA AV NYA SAMARBETSFORMER SAMT LEDARSKAP I EN UTVECKLINGSPROCESS ÖVER SEKTORGRÄNSERNA (arbetsnamn)

Läs mer

PROJEKTET UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND LEDNINGSGRUPPENS MÖTE

PROJEKTET UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND LEDNINGSGRUPPENS MÖTE PM PROJEKTET UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND LEDNINGSGRUPPENS MÖTE Tid: Torsdag 23.10.2008 kl. 13-15 Plats: Mötes- och kongresshotell Majvik Kyrkslätt Närvarande:

Läs mer

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA 5/

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA 5/ BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA 5/2008 30.10.2008 Innehållsförteckning 1. ARVO-projektets utbildningsutbud / utbildningsgren II Stärkande av strukturer över sektorgränserna Utvecklande av psykosocial service

Läs mer

UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND LEDNINGSGRUPPENS MÖTE

UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND LEDNINGSGRUPPENS MÖTE PM UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND LEDNINGSGRUPPENS MÖTE Tid: Tisdag 20.5.2008 kl. 13-15 Plats: Lärkkulla-institutet, Karis Närvarande: Markus Hemmilä, social-

Läs mer

UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND LEDNINGSGRUPPENS MÖTE

UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND LEDNINGSGRUPPENS MÖTE PM UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND LEDNINGSGRUPPENS MÖTE Tid: Torsdag 11.9.2008 kl. 9-11 Plats: Järvenpää-talo, Träskända Närvarande: Markus Hemmilä, social- och

Läs mer

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA 6/2008 8.12.2008

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA 6/2008 8.12.2008 Bilaga: Utbildningskalender BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA 6/2008 8.12.2008 Innehållsförteckning 1) Kommunkvoter i innehållslig utbildning 1. Föreläsningar om sekretessplikt - anvisningar om förhandsfrågor

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND LEDNINGSGRUPPENS OCH STYRGRUPPENS GEMENSAMMA MÖTE

UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND LEDNINGSGRUPPENS OCH STYRGRUPPENS GEMENSAMMA MÖTE PM UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND LEDNINGSGRUPPENS OCH STYRGRUPPENS GEMENSAMMA MÖTE Tid: Torsdag 6.3.2008 kl. 12-17 Plats: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, Träskända

Läs mer

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL ÅTGÄRDSFÖRSLAG 1. FÖREBYGGANDE ARBETE MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL 1.1 Effektivisera det förebyggande arbetet Åtgärderna indelas enligt åldern: 1) Spädbarn, 0 2 år 2) Barn i lekåldern, 3 5 år 3)

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja Bakgrund Den omarbetade barnskyddslagen (417/2007, 12 ) ålägger kommunerna att varje fullmäktigeperiod

Läs mer

Handlingsplan 2018 Familjecentrerat arbetssa tt

Handlingsplan 2018 Familjecentrerat arbetssa tt Handlingsplan 2018 Familjecentrerat arbetssa tt SDF Östra Göteborg 2018-03-19 Barn och unga ska lyckas i skolan! Övergripande mål familjecentrerat arbetssätt att alla barn ska lyckas i skolan Inledning

Läs mer

Synlighet åt regionala aktörer!

Synlighet åt regionala aktörer! Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts till fördel för landskapet.

Läs mer

Grundutbildning Nya socialsekreterare Två gånger per år. 2 dagar/utbildning.

Grundutbildning Nya socialsekreterare Två gånger per år. 2 dagar/utbildning. Regional utvecklingsplan år 2019 för den sociala barn- och ungdomsvården inom Uppsala län (utifrån den nationella handlingsplanen Stärkt skydd för barn och unga) Inledning På grund av det aktuella läget

Läs mer

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA 3/2008 11.8.2008

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA 3/2008 11.8.2008 BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA 3/2008 11.8.2008 1 1. UTBILDNINGSUTBUD FÖR KOMMUNENS HÖGSTA OCH MELLERSTA LEDNING SAMT FÖRMÄN ARVO- projektets utbildningsutbud har färdigställts ifråga om utbildningsstommens

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Strategi för Agenda 2030 i Väst,

Strategi för Agenda 2030 i Väst, Partnerskap för genomförande av de Globala målen i Västsverige Detta dokument tar sin utgångspunkt i visionen om ett Västsverige som är i framkant i partnerskap för genomförande av de Globala målen, och

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland STRATEGI 2007 2017 För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland Innehåll 1 Mission...2 2 Vision...2 3 Strategiska verksamhetslinjer 2007-2017...3 3.1 Delta i utvecklandet

Läs mer

Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN

Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN INNEHÅLL 1. Målen för säkerhetsplanen, innehållet i åtgärdsprogrammet, de ansvariga personerna för

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Avrapportering av Energi- och klimatrådgivningens arbete i Stockholm stad och regionalt 2017

Avrapportering av Energi- och klimatrådgivningens arbete i Stockholm stad och regionalt 2017 Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-02-20 Handläggare Felix Ek Telefon: 08-508 28 972 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-03-13 p.15 Avrapportering av Energi- och klimatrådgivningens

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Källor: Bilaga 2. BILAGA 1 Utvecklingsobjekt BILAGA 2 Beskrivning av tjänsterna för barn, unga och barnfamiljer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Källor: Bilaga 2. BILAGA 1 Utvecklingsobjekt BILAGA 2 Beskrivning av tjänsterna för barn, unga och barnfamiljer KYRKSLÄTTS PLAN FÖR BARNS OCH UNGAS VÄLFÄRD 2009-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 1.1 Processarbetet för planen för barns och ungas välfärd 4 2. Kvalitativa kriterier som styr verksamheten 6 2.1

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo PROGRAM Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Sokos

Läs mer

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Tidig AT handledning Bakgrund Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Redan vid antagningen till AT tjänst, samt sedan under första placeringen, var det tydligt för oss att vi saknade någon som kunde

Läs mer

Regionalt evenemang för föräldrarna

Regionalt evenemang för föräldrarna Regionalt evenemang för föräldrarna - Mångprofessionellt kallas aktörer som erbjuder tjänster för barnfamiljer i området (inom social- och hälsovårdssektorn, bildningssektorn och tredje sektorn) till att

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

Katso kaikki tuotteet: reuhurinne.fi

Katso kaikki tuotteet: reuhurinne.fi Bra priser! Perusta etsivätoimisto, opi tekemään sarjakuvia, askartele hauskoja soittimia, lähde tutkimusmatkalle luontoon. Tötterön ja Pikkiksen seurassa ei tule aika pitkäksi! OTAVA Katso kaikki tuotteet:

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2009-06-02 16 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 13.00 16.00 Beslutande Ida Brinning-Klasson, ordf. (fp) Henrik Jansson (m) 18-24 Kent Oskarsson (s) Jan-Olof Larsson, ks ou (m) Övriga närvarande Paula Bergman,

Läs mer

Medlemsmöte 2012-10-28

Medlemsmöte 2012-10-28 Medlemsmöte 2012-10-28 Dagordning 1 Val av mötesordförande. 2 Val av sekreterare och justeringsmän. 3 Dagordningens godkännande. 4 Lägesrapport. 5 Presentation av kanalisationsförslag. 6 Övriga ärenden.

Läs mer

1 Medlemsmotion från Studentkåren vid Östra Finlands universitet ISYY

1 Medlemsmotion från Studentkåren vid Östra Finlands universitet ISYY SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 09 Sida 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 STYRELSENS SVAR PÅ MEDLEMSMOTIONERNA 1 Medlemsmotion

Läs mer

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND MAL-planen för VÄSTRA NYLAND ARBETSPROGRAM 15.1.2007 1. Beskrivning av arbetet 2. Innehållet i planen 3. Tidtabellen för arbetet 4. Organisering av arbetet 1. BESKRIVNING AV ARBETET Projektet för en reform

Läs mer

Kvalificerat stöd för implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks-och beroendevården.

Kvalificerat stöd för implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks-och beroendevården. Kvalificerat stöd för implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks-och beroendevården Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik 1 Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Understöd för ekonomirådgivning för hyresgäster

Understöd för ekonomirådgivning för hyresgäster Understöd för ekonomirådgivning för hyresgäster Innehåll 1 Bakgrund till understödet... 3 2 Kommuner med rätt att ansöka om understödet... 3 3 Fördelning av understödet... 3 4 Understödets storlek och

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Chefsmötet 2013 Välkomna till Göteborg 17-18 oktober Nu är det dags att utvecklas tillsammans igen Det är tid för årets chefsmöte i Göteborg. På programmet står bland annat Tema Värdegrund, vad som händer

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) Samarbetspartners Medel till riktat föräldrastöd På uppdrag av regeringen har Statens folkhälsoinstitut fördelat

Läs mer

Statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik, projektunderstöd 2017 Anvisningar

Statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik, projektunderstöd 2017 Anvisningar Ansökningsanvisningar 1(5) 19.6.2017 Statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik, projektunderstöd 2017 Anvisningar I statsrådets förordning (1207/2016) finns bestämmelser om statsunderstöd

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Inbjudan till deltagande i MILSA II

Inbjudan till deltagande i MILSA II Inbjudan till deltagande i MILSA II informations- och inspirationsserie under 2014 för dig som i din verksamhet möter nyanlända flyktingar! Om MILSA MILSA, stödplattform för migration och hälsa, verkar

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan Studerande

Jämställdhets- och likabehandlingsplan Studerande Jämställdhets- och likabehandlingsplan Studerande Godkänd av direktionen 13.6.2012 Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 INLEDNING Målsättningen

Läs mer

Åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande

Åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande ANSÖKNINGSMEDDELANDE 1 (5) Anordnare av yrkesutbildning Uppstart av nätverksprojekt kring utveckling av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande som stöd för genomförandet av reformen av yrkesutbildningen

Läs mer

Finland - mitt hem -projektet

Finland - mitt hem -projektet Finland - mitt hem -projektet Utvecklar högklassig integrationsservice Kristina Stenman, TEM 16.4.2015 Utvecklar högklassig integrationsservice Servicen under den inledande fasen inte tillgänglig i den

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Sura barn (brist på strategi och gemensam vision)

Sura barn (brist på strategi och gemensam vision) Sura barn (brist på strategi och gemensam vision) STRATEGI!!! I Vanda utgörs det centrala innehållet i strategin av 1. stadens vision 2. stadens värderingar 3. stadens strategiska mål Strategin styr beslutsfattandet,

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/09 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA Verksamhetens syfte Frisk & Fri Uppsala verkar för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Föreningens verksamhet syftar till att:

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxenpsykiatri

Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxenpsykiatri Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxenpsykiatri 2018 Implementering Mål Åtgärd Målgrupp för åtgärd Hur När Ansvar 1) Samverkan och samordning ska leda till upplevd god psykisk och fysisk hälsa samt

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Stadsstyrelsen fastställer följande plan och tidtabell för åtgärder inom socialväsendet.

Stadsstyrelsen fastställer följande plan och tidtabell för åtgärder inom socialväsendet. Stadsstyrelsen 88 25.04.2016 Åtgärder inom socialväsendet 2819/01.00.00.01/2016 Stadsstyrelsen 25.04.2016 88 Beredare Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén,

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen

B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen 2016-01-19 Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@folkhalsomyndigheten.se Bakgrund Varför ett projekt om B-samordning Samordningen är komplicerad inom B- pga av

Läs mer

Linjedragningar för UKM:s kvalitetsgrupp Verkställande av självvärdering av kvalitetssystemen och presentation av kriterierna

Linjedragningar för UKM:s kvalitetsgrupp Verkställande av självvärdering av kvalitetssystemen och presentation av kriterierna Arbetsseminarium i Vasa Kompetens i självvärdering av kvalitetssystemen Vasa 15.1.2015 kl. 9.15-10.45 Linjedragningar för UKM:s kvalitetsgrupp Verkställande av självvärdering av kvalitetssystemen och presentation

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:42 Diarienr: 2001/0732 P-cirknr: :12. Hans Granqvist, Vivi Jacobsson-Libietes, Leif Lindberg Lf.

Cirkulärnr: 2001:42 Diarienr: 2001/0732 P-cirknr: :12. Hans Granqvist, Vivi Jacobsson-Libietes, Leif Lindberg Lf. Cirkulärnr: 2001:42 Diarienr: 2001/0732 P-cirknr: 2001-2:12 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Växtkraft Datum: 2001-04-02 Mottagare: Rubrik: Hans Granqvist, Vivi Jacobsson-Libietes, Leif Lindberg

Läs mer

SOCIALTJÄNSTER FÖR BARN OCH (VESPA)-PROJEKTET UNGA PÅ NÄTET. Projektplanerare Heli Parikka Utvecklings socialarbetare Merja Saukko

SOCIALTJÄNSTER FÖR BARN OCH (VESPA)-PROJEKTET UNGA PÅ NÄTET. Projektplanerare Heli Parikka Utvecklings socialarbetare Merja Saukko SOCIALTJÄNSTER FÖR BARN OCH UNGA PÅ NÄTET (VESPA)-PROJEKTET Projektplanerare Heli Parikka Utvecklings socialarbetare Merja Saukko SOCIALTJÄNSTER FÖR BARN OCH UNGA PÅ NÄTET (VESPA Socialarbetaren arbetar

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten 2011-2015 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och försäkringar...

Läs mer

Verksamhetsplan NAD 2.0 (2019)

Verksamhetsplan NAD 2.0 (2019) Verksamhetsplan NAD 2.0 (2019) 1 Bakgrund/syfte NAD 2.0 är en kombination av olika testade och utvärderade metoder som syftar till organiserad samverkan mellan offentlig och idéburen sektor inom etableringssystemet.

Läs mer

Förenkla helt enkelt

Förenkla helt enkelt FÖR ER SOM GENOMFÖR Förenkla helt enkelt INFORMATION OM GENOMFÖRANDET Förenkla helt enkelt 1 Utbildningens syfte Ett bra lokalt företagsklimat bidrar till sysselsättning och att det skapas resurser till

Läs mer

PM Bakgrunden till satsningen på SIP för äldre var att användningen inte motsvarade behoven

PM Bakgrunden till satsningen på SIP för äldre var att användningen inte motsvarade behoven PM 2019-03-20 Vårt dnr: 1 (6) Vård och Omsorg Åsa Furén-Thulin Återrapportering till Socialdepartementet avseende medel för Samordnad individuell plan (SIP) och förebyggande insatser (regeringsbeslut 2018-07-19

Läs mer

Välkommen. Nätverksträff Sjuksköterskor och läkare Värmland. 11oktober 2018

Välkommen. Nätverksträff Sjuksköterskor och läkare Värmland. 11oktober 2018 Välkommen Nätverksträff Sjuksköterskor och läkare Värmland 11oktober 2018 torsdag 11 oktober Förväntningar? Förutsättningar? Sjuksköterskor och läkare träffas för ett gemensamt fokus på personer med demenssjukdom

Läs mer

Kunskapslyft SIP för äldre

Kunskapslyft SIP för äldre Kunskapslyft SIP för äldre Nu är vi igång! Projektägare: Åsa Furén-Thulin, chef sektionen för Socialtjänst, SKL Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL har fått uppdraget att leda satsningen Kontaktpersoner: samira.radwan@skl.se,

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå MYNDIGHETSSAMVERKAN I FINLAND. ERFARENHETER OCH LÄRDOMAR FRÅN INFÖRANDET AV EN BRITTISK MODELL FÖR MYNDIGHETSSAMVERKAN Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå GÖTEBORG VAD ÄR MARAK? Metoden för multiprofessionell

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Årsplan för Regionförbundet Sörmlands internationella engagemang för år 2018

Årsplan för Regionförbundet Sörmlands internationella engagemang för år 2018 Datum Dnr 2017-12-20 16 075 Årsplan för Regionförbundet Sörmlands internationella engagemang för år 2018 Syfte I enlighet med Inriktningsdokument för Regionförbundet Sörmlands internationella engagemang

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (6)

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (6) SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (6) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR PROCESSUTVÄRDERING AV INFÖRANDET AV SINGLE SYSTEM DESIGN (SSD) HOS BOENDESTÖDJARE INOM UTFÖRARENHETEN SOCIALPSYKIATRIN

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar läns kommuner & Astrid Lindgrens Hembygd

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar läns kommuner & Astrid Lindgrens Hembygd Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar läns kommuner & Astrid Lindgrens Hembygd En informationsfolder för kommuner, tjänstemän och politiker i genomförandet av LUPP 2009 LUPP en väg till kunskapsbaserad

Läs mer

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium LULEÅ KOMM U N PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (5) Lyfta matematiken från förskola till gymnasium Bakgrund Att satsa på matematik är särskilt aktuellt och angeläget nu när såväl nationella som internationella

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Västra Götalandsregionens stöd till Informationssäkerhetsprogram Riktlinjer för sökande kommuner

Västra Götalandsregionens stöd till Informationssäkerhetsprogram Riktlinjer för sökande kommuner Riktlinjer Informationssäkerhetsprogram 2020 Sida 1 (10) Västra Götalandsregionens stöd till Informationssäkerhetsprogram 2020 Riktlinjer för sökande kommuner 2017-10-10 Riktlinjer Informationssäkerhetsprogram

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 1. Grunduppgifter Kommun/verksamhet: Medrapporterande

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

STRATEGISK PÅVERKAN. Bilaga 3. Grunden. Tre delar leder till målet. Sidan 1 av 6

STRATEGISK PÅVERKAN. Bilaga 3. Grunden. Tre delar leder till målet. Sidan 1 av 6 Sidan 1 av 6 Bilaga 3 STRATEGISK PÅVERKAN Grunden Tillsynsutveckling i Väst har med hjälp av bland annat projektets referensgrupp identifierat ett antal viktiga faktorer för strategiskt påverkansarbete.

Läs mer

Öppna universitetet vid Åbo Akademi. Åbo Akademi Domkyrkotorget Åbo

Öppna universitetet vid Åbo Akademi. Åbo Akademi Domkyrkotorget Åbo Öppna universitetet vid Åbo Akademi 11.5.2018 1 Grundades 1918 Åbo Akademi kort information om universitetet 5500 grundexamensstuderande och 780 forskarstuderande Examina under 2017 500 magistrar och 66

Läs mer

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N är ett samverkansprojekt med aktörer från samhället och idrotten, finansierat av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Strategiska riktlinjer för livslång vägledning Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2011:15

Strategiska riktlinjer för livslång vägledning Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2011:15 Strategiska riktlinjer för livslång vägledning Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2011:15 Vejlederseminarium på Färöarna 7.5.2012 Carola Bryggman Regionförvaltningsverkens

Läs mer

Strategi för inrättande av minst en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet per kommun Vem är jag och vad gör jag?

Strategi för inrättande av minst en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet per kommun Vem är jag och vad gör jag? Strategi för inrättande av minst en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet per kommun Vem är jag och vad gör jag? 1 Vad är en familjecentral En familjecentral innehåller mödrahälsovård,

Läs mer

Evidensbaserad praktik. Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning

Evidensbaserad praktik. Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning Evidensbaserad praktik Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning Nationell nivå Aktörer Funktionshinder Utvområden Psykisk ohälsa Regional stödstruktur

Läs mer