Finland - mitt hem -projektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finland - mitt hem -projektet"

Transkript

1 Finland - mitt hem -projektet Utvecklar högklassig integrationsservice Kristina Stenman, TEM

2 Utvecklar högklassig integrationsservice Servicen under den inledande fasen inte tillgänglig i den utsträckning som lagen föreskriver. En del av invandrarna blir utan basinformation Övergångsskedet till utbildning och arbetsliv bör utvecklas Ett tätare samarbete med organisationer och näringsliv Basservicen och verksamhetsmodellerna svåra att gestalta, kompetensen splittrad 2

3 Projektet Finland mitt hem Koordinationsprojektet vid NTM -centralen i Nyland svarar för formuleringen av riksomfattande resultat s för stödet till olika pilotprojekt Delprojektet HYVÄ ALKU (En bra början) Utvecklandet av servicehelheten för den inledande fasen i integrationen och integrationsutbildningen för dem som hamnat utanför servicenätet Pilotprojekten Finansiär NTM -centralen i Tavastland Delprojektet HYVÄ POLKU (En bra stig) Nätverksbygge Kompetenscentret för integration av invandrare Utvecklandet av ett starkt och koordinerat, tvärsektoriellt samarbete på regional- och lokalplan för de senare skedena av integrationen 3

4 Inom projektet förbättras tillgängligheten av den i integrationslagen definierade servicen för den inledande integrationsfasen och övergången till följande faser Grundinformation, handledning, rådgivning Varje invandrares rättighet Den inledande kartläggningen På initiativ av myndighet för abetslös arbetssökande invandrare som under en längre period lever på utkomststöd Också för andra invandrare om det anses behövligt Övergångarna till följande fas, tjänster som utbildning, stöd ut i arbetslivet Integrationsutbildning Arbetskraftsutbildning endast för TEbyråns Klienter, andra erbjuds i varierande mån utbildning på eget initiativ 4

5 Delprojektet HYVÄ ALKU Målsättning: en helgjuten integrationsstig Utvecklandet av en för alla vuxna invandrare gemensam servicehelhet för den inledande fasen oinnehåll: Handledning och rådgivning, grundläggande kartläggning och inledande modul för integrationsutbildningen, samt tryggandet av övergångarna till fortsatt service eller ut i arbetslivet beaktande klientens behov osker i samarbete mellan kommunen och TE -byrån o Organisationerna tas med i utvecklandet av modeller för den inledande servicen och i utvecklandet av samarbetet med arbets- och näringslivet Utvecklandet av modeller för integrationsutbildningen för de grupper som blir utanför servicenätet 5

6 Pilotprojekten inom delprojektet HYVÄ ALKU 1. Skapas en samarbetsmodell för kommun och TE -byrå och huvudansvaret/uppgifterna defineras - koppi kaikista maahanmuuttajista (ung. Ta lyra på / fånga upp alla invandrare) 2. Skapas en ledningsmodell för att nå målgruppen för integrationslagen och erbjuda denna vederbörande tjänster soveltumisalan toteuttaminen (tillämpningsområdet i praktiken) 3. Sammanställs en klar, till samtliga invandrare i arbetsför ålder riktad helhet av befintlig service under den inledande fasen 4. Skapas en integrationsutbildningens 0-period ( 0-jakso ) som sammanförs med servicehelheten för den inledande fasen - perustietopaketti kaikilla nopeasti (basinfopaket till alla, snabbt) 5. Klientprocessen stärks och övergångsfaserna till fortsatt service/utbildning/arbetsliv utvecklas 6. Organisationernas roll görs klarare den systematiska delen 7. Redskap för samarbetet med arbets- och näringslivet 6

7 Delprojektet HYVÄ POLKU Målsättning: Öka effekterna av det integrationsfrämjande arbetet Kompetenscentret för integration av invandrare blir riksomfattande genom att nätverk för aktörer skapas över kommun- och regionala gränser samt mellan olika yrkesgrupper. De regionala koodinatorerna: identifikation, spridning och etablering av de lokala och regionala informationsoch utbildningsbehoven. Verksamhetsformer: yrkeskunnigheten utvecklas, nätverken förstärks, arbetsprocesserna beskrivs och förtydligas, kunskapsbasen görs solidare. 7

8 Delprojektet HYVÄ POLKU Kompetenscentret för integration av invandrare & NTM -centralen i Nyland Projektchef Planerare Lappland Norra Österbotten Österbotten - Östra Finland Birkaland Egentliga Finland 8

9 Kotona Suomessa -projektets effekter på det integrationsfrämjande arbetet: Tjänsterna i anslutning till den inledande fasen blir mer lättillgängliga och var och en hittar sin egen plats Ett ökat samarbete, klarare avgränsade ansvarsområden inom integrationsservicens inledande fas Myndigheterna har en klar bild av kommunens invandrarbefolkning redan under den inledande fasen. Klientprocessen utvecklas mot större målinriktning och långsiktighet Erbjuder redskap som förbättrar möjligheterna att dra nytta av organisationernas styrkor och intensifierar kontakterna till arbetslivet Effektivering av spridningen av information gällande integrationen och dess goda praxisar inom olika förvaltningsnivåer och aktörer emellan Integrationsservicen blir, på det riksomfattande planet, mer jämlik och av jämnare kvalitet 9

10 Projektets inverkan på invandrarnas välmående: Invandrarna får service snabbare, hänvisas i mindre grad till ickeändamålsenliga tjänster, sysselsättningen främjas Invandrarnas välmående främjas, likaså den samhälleliga och kulturella jämställdheten 10

11 Om Finland mitt hem i -projektets tidtabeller Rekryteringarna har inletts Projektet startar under år 2015 Projektet pågår i år HYVÄ ALKU -pilotprojekten pågår i högst 3 år Ansökan till pilotprojekten: Servicehelheten för invandrare i den inledande fasen under senvåren 2015 Till utbildningspilotprojekten för grupper som blir utanför servicenätet ansöks senare under projektperioden 11

HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA

HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA Egentliga Finlands vuxenutbildningsstrategi 2009 2015 LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN Publikation 4/2009 Godkänd av

Läs mer

Komplettering av arbets- och näringsministeriets riktlinjer för genomförande av ungdomsgarantin inom arbets- och näringsförvaltningen

Komplettering av arbets- och näringsministeriets riktlinjer för genomförande av ungdomsgarantin inom arbets- och näringsförvaltningen Närings-, trafik- och miljöcentralerna, ansvarsområdena för näringar Arbets- och näringsbyråerna 21.2.2013 TEM/2905/03.01.04/2012 Komplettering av arbets- och näringsministeriets riktlinjer för genomförande

Läs mer

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Mångfald ger kommunen livskraft Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Innehåll Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken 3 Bakgrundspromemoria till riktlinjerna 7 Invandringen

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Projektbeskrivning Blekinge UPP Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Bakgrund Det är relativt få sysselsatta inom musik, film och ung kommunikation

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 1 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 Utvecklingsplan Undervisnings- och kulturministeriet 2 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011 2016 Plan för utveckling av utbildningen och forskningen Enligt förordningen om

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

YA:s VISION 2020. YA:s VERKSAMHETSIDÉ

YA:s VISION 2020. YA:s VERKSAMHETSIDÉ STRATEGI YA:s VISION 2020 YA! är en lärande organisation, som ständigt förbättrar sin verksamhet. 1. YA! är ett självklart val för yrkesutbildning på svenska i Österbotten. YA! är en viktig resurs för

Läs mer

Var och en kan bidra med sin arbetsinsats efter förmåga och livssituation

Var och en kan bidra med sin arbetsinsats efter förmåga och livssituation Arbetsmarknaden fungerar globalt Finland är en framgångsrik aktör inom den globala ekonomin då vi producerar produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga i fråga om både kvalitet och pris. För att

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING ÅREN 2007 2012

UTBILDNING OCH FORSKNING ÅREN 2007 2012 UTBILDNING OCH FORSKNING ÅREN 2007 2012 Utvecklingsplan Undervisningsministeriet 2 Enligt förordningen den 14 december 1998 om en plan för utveckling av utbildningen och forskningen vid universiteten (978/1998)

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

28.11.2014. Finlands Röda Kors upprätthåller ett riksomfattande koordinationsnätverk för Frivilliga räddningstjänsten.

28.11.2014. Finlands Röda Kors upprätthåller ett riksomfattande koordinationsnätverk för Frivilliga räddningstjänsten. 28.11.2014 Finlands Röda Kors stämma 7 8.6.2014 STYRELSENS SVAR TILL KLÄMMAR SOM GODKÄNDES AV ORDINARIE STÄMMAN KLÄM 1 Precisering av testamentsanvisningar Vi föreslår att styrelsen preciserar sina testamentsanvisningar

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 167/14 2014-09-19 Ks 25 INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM Vi står för Livskraft Äkthet Närhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 3.

Läs mer

STARTEN MOT ETT BÄTTRE LIV - GRUNDERNA I STARTTRÄNING

STARTEN MOT ETT BÄTTRE LIV - GRUNDERNA I STARTTRÄNING STARTEN MOT ETT BÄTTRE LIV - GRUNDERNA I STARTTRÄNING Organisationen Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) grundades år 1997 av yrkesmänniskor inom verkstadsbranschen. TPY arbetar med att utveckla

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin

Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin Dnr TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Enligt sändlista Ärende: GENOMFÖRANDET AV UNGDOMSGARANTIN Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin Bästa mottagare Vi undertecknade

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Landsbygden i de regionala programmen

Landsbygden i de regionala programmen Landsbygden i de regionala programmen Dokumentation från utvecklingsseminarium 6, 2007 Från isolering till integrering. Så beskrev Ulf Tynelius på Glesbygdsverket utvecklingen av landsbygden i de regionala

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer