Kartläggning Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten"

Transkript

1 S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N är ett samverkansprojekt med aktörer från samhället och idrotten, finansierat av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Norrbottens läns landsting och Norrbottens Idrottsförbund. Projektägare är Norrbottens Idrottsförbund. En projektledare, en intern projektgrupp och en styrgrupp. Styrgrupp bestående av representanter från Norrbottens Idrottsförbund, Luleå tekniska Universitet, Norrbottens Läns Landsting, Kommunförbundet Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Polisen Norrbotten och Tullen Norrbotten. Syfte: Mål: Projektet syftar till att genom en kartläggning utreda hur man genom samverkan kan arbeta förebyggande mot dopning i Norrbotten. Ta fram en arbetsmodell, samt påbörja implementeringen av denna. Syftet är också att sprida modellen till övriga län. Det övergripande målet för hela projektet är att skapa och etablera ett länsnätverk för antidopingarbetet samt bilda en arbetsmodell för densamma. Målet är också att höja den generella kunskapsnivån i länet gällande dopning ur ett samhällsperspektiv. Att minst ett privatägt och/eller kommunalt gym i varje kommun i Norrbotten genomgår en kvalitetssäkring i form av 100 % Ren Hårdträning. Att 150 föreningar i länet genomgår Riksidrottsförbundets antidopingutbildning Vaccinera klubben Att bidra till en nationell kunskapsuppbyggnad och medverka i det nationella nätverket mot dopning, PRODIS. (Prevention av dopning i Sverige) Kartlägga förutsättningarna för ett internationellt samarbete i antidopingarbetet ur ett samhällsperspektiv. Varför S.A.N.N? Norrbottens Idrottsförbund konstaterade under 2000 talet att ingen samverkan fanns kring arbetet mot dopning i samhället. Försök till samverkan gjordes i länet bl.a. i Piteå men det rann ut i sanden. Ingen ville äga frågan gjorde Luleå Kommun en revidering av alkohol och drogpolicyn och man frågade Idrottsförbundet om de kunde hjälpa till med dopningsfrågan. Detta arbete mynnade ut i uppstarten av ett nätverk med kommunen, gym, skola, polis och idrotten. Man tog för träningsanläggningarna fram gemensamma avtal, policy, handlingsplan, material och man anordnade vissa utbildningar. Detta nätverk är förlagan till dagens antidopingarbete i Norrbotten. På Idrottsförbundet beslöt vi oss för att utöka detta arbete att innehålla hela länet och eventuellt fler aktörer och vi lämnar in en ansökan till Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen för samordning av ett länsövergripande antidopingprojekt. Hösten 2009 sjösattes S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten Första delen av projektet Kartläggning 1

2 Syftet med studien 1. Hur ser det befintliga antidopingarbetet ut i länet på/i följande platser och organisationer? Träningsanläggningar Kommuner Idrottsrörelsen Polisen Tullen Vården 2. Hur vanligt är användandet av dopningsmedel bland gymnasieelever och gymbesökare i länet? 3. Hur vanligt är användandet av kosttillskott bland gymnasieelever och gymbesökare i länet? 4. Vilka attityder har gymnasieelever och gymbesökare till dopningsmedel och kosttillskott? Kartläggningen Möten Träffar Intervjuer Observationer Studerade policydokument och handlingsplaner Studerade hemsidor och sociala medier Tidigare undersökningar, andra projekt Enkätundersökning Enkät till gymnasieelever och gymbesökare Kartläggning av tillgänglighet, erfarenheter och attityder bland gymnasieelever och gymbesökare. 29 gym, samtliga kommuner i Norrbotten. 13 gymnasieskolor, alla kommuner utom Pajala. Totalt svar, drygt hälften av dessa gymnasieelever. Tillgänglighet och erfarenheter Har du använt AAS eller andra dopningsmedel utan läkares inrådan? Totalt 2 % Gymträning 4 gånger i veckan eller mer 10 % Egen skattad idrottsutövning elitnivå 7 % Har du använt narkotiska preparat utan läkares inrådan? Totalt 6 % Gymträning fyra gånger i veckan eller mer 10 % Ålderskategorin år 10 % Har du någon gång använt kosttillskott? Totalt - 51% har använt Gymträning fyra gånger i veckan eller mer 72% Egen skattad idrottande på nästan elit, elitnivå, åringar 64-65% Några slutsatser Kunskapsnivån gällande dopning som samhällsproblem är låg på alla nivåer, politiker, tjänstemän och praktiker. Utbildningsinsatserna inom området är få. Det finns nästan inget systematiskt antidopingarbete i länet och det finns nästan inga nätverk, varken regionalt eller lokalt, som behandlar dopningsproblematiken. Andra delen av projektet Idrottens antidopingarbete är väl förankrat, främst gällande kontroller och information. Föreningar och klubbar jobbar dock i allt för liten utsträckning med eget antidopingarbete. Högfrekventa gymbesökare (fyra gånger i veckan eller mer) är mer bekanta med dopingpreparat, narkotiska preparat och kosttillskott än andra undersökta grupper. Framför allt kosttillskott, men även dopingpreparat och narkotiska preparat används mer frekvent av män, som också har större kännedom om och har oftare blivit erbjudna att prova/köpa dopingpreparat än kvinnor. Implementering Det verkar finnas ett samband mellan användande av dopingpreparat och narkotiska preparat, samt mellan användande av dopingpreparat och användande av kosttillskott. Resultaten visar att dopingproblematiken är något att ta på allvar och jobba med ur ett samhällsperspektiv. 2

3 ARBETSMODELL?! UTBILDNINGSINSATSER Kontinuerliga utbildningsinsatser till nyckelgrupper Länsnätverk Lokala nätverk Utbilda nyckelpersoner och nyckelgrupper tex. träningsanläggningar, skola, socialtjänst, polis, tull, vården, kriminalvården försvarsmakten. S.A.N.N har genom konferenser, föreläsningar, föredrag, event, utbildningar och andra händelser haft över 3500 deltagare på sina utbildningsinsatser. Tex. Föreläsningar på gymnasieskolor i hela Norrbotten. Konferenser i Norrbotten tillsammans med Dopingjouren. Dopingjourens utbildning på flera orter i Länet. Allmänna föreläsningar i alla kommuner i Norrbotten. Föredrag för politiker och tjänstemän. Riktade utbildningar till polis och tull. 100% ren hårdträning! Projektledaren har också skrivit en handbok i antidopingarbete tillsammans med det nationella nätverket PRODIS Prevention av dopning i Sverige. Övergripande mål Utveckla och pröva en samverkansmodell för att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider och hormonläkemedel bland tränande på träningsanläggningar Tidigare upptäcka personer med ett missbruk av preparaten Syfte: Utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete mot AAS och hormonläkemedel på träningsanläggningar Att ge ökad kunskap om effekter av preparaten samt en ökad kunskap om effektiva förebyggande metoder till berörda aktörer Att utveckla ett aktivt samarbete mellan olika aktörer i samhället Att bidra till en nationell kunskapsuppbyggnad Att diplomera träningsanläggningar För att bli diplomerad anläggning krävs följande: 1. Utbilda personalen/nyckelpersoner/ägare utse antidopingansvarig. 2. Utforma en policy och handlingsplan mot hormonpreparat som gäller alla tränande och personal. (medlemsavtal) 3. Utforma träningsmiljön på ett sådant sätt att det inte uppmuntrar till användning och försäljning av hormonpreparat. 4. Samarbeta med polisen (bl.a. genom att skriva avtal) 3

4 LÄNSNÄTVERK I styrgruppen samordnas det länsövergripande arbetet. Allt arbete inom S.A.N.N beslutas och förankras i styrgruppen. Styrgruppen träffar viktiga samarbetspartners och förankrar antidopingarbetet i Norrbotten. Styrgruppen träffas med jämna mellanrum och tar beslut om vilka insatser som ska prioriteras. Tex. riktade utbildningar, kartläggningar, rapporter m.m. Man har beslutat om att alla kommuner i länet ska erbjudas konceptet 100% ren hårdträning. LOKALA NÄTVERK I det lokala nätverket finns den kommunala drog- och alkoholsamordnaren eller någon med liknande funktion. Hon/han är samordnande för nätverket. Vidare finns i nätverket en antidopingansvarig från varje träningsanläggning i nätverket. En representant från polisen och, om det inte finns något föreningsdrivet gym i nätverket, en representant från idrotten. Nätverket träffas efter behov, ca 6-8 ggr/år. Man har också regelbunden kontakt via mail och telefon. Träningsanläggningarna har kontinuerlig kontakt med polisen och informerar dem om de har några misstänkta dopningsanvändare på sina gym. Polisen och gymmen skriver avtal som gör att polisen får fri tillgång till gymmen. Informationsflödet sker utan protokoll och anonymt. Alla anläggningar jobbar med konceptet 100% ren hårdträning! Nya träningsanläggningar bjuds alltid in att bli medlemmar i det lokala nätverket. 100% ren hårdträning finns inskrivet i flera kommunala handlingsplaner i länet. I dag finns det två stycken etablerade och fungerande lokala nätverk i Norrbotten. Det finns ytterligare fem nätverk som har startat upp och precis påbörjat sitt arbete. I fyra stycken kommuner har vi utbildat femton träningsanläggningar enligt konceptet 100% ren hårdträning och ytterligare tre kommuner och tolv anläggningar står på tur och ska utbildas innan juli. FRAMTIDEN Lokala nätverk i alla länets kommuner. 100% ren hårdträning erbjuds till alla träningsanläggningar i länet. Länsnätverksträffar där representanter för styrgrupp, lokala nätverk och samarbetspartners träffas. Fortsatt samarbete med PRODIS tex. nationell konferens i december. Ytterligare riktade utbildningar. Uppföljande studie. Vidare forskning. Utvärdering och projektets fortlevnad. m.m. Kartläggningen/enkäten samarbete/forskning med LTU, vi kan peka på hur det faktiskt ser ut i länet. Knyta kontakter etablera projektet. Styrgrupp med mandat frågan sätts i respektive organisationer. Lokala nätverk. Snabbt inventerat behoven utbildning, samordning. Lokala utbildare = snabbt erbjuda utbildningsinsatser. PRODIS Prevention av dopning i Sverige. Andra nätverk. Mediakontakter etablera kontakter och delge information = mycket medialt intresse. TA STÄLLNING! SYNAS OCH HÖRAS! BLI EN MOTKRAFT! POSITIVA FAKTORER 4

5 MER INFORMATION 100% ren hårdträning på Facebook (rapporten kommer inom kort att finnas upplagd där) Om någon är intresserad av den i tryckt form går det bra att kontakta mig. 5

Doping och kosttillskott

Doping och kosttillskott RAPPORTER PEDAGOGIK - LÄRANDE Doping och kosttillskott En kartläggning av tillgänglighet, användande och attityder bland gymnasieelever och gymbesökare i Norrbotten år 2011 Krister Hertting Johan Öhman

Läs mer

Användande av och attityder kring dopning och kosttillskott

Användande av och attityder kring dopning och kosttillskott Utvecklingsavdelningen Datum Amanda Nordlie, student 2014-05-19 Användande av och attityder kring dopning och kosttillskott - En kartläggning från sex träningsanläggningar i Nyköping Postadress Nyköpings

Läs mer

Användning av dopningspreparat, kosttillskott och narkotika bland gymtränande. - en kartläggning

Användning av dopningspreparat, kosttillskott och narkotika bland gymtränande. - en kartläggning Användning av dopningspreparat, kosttillskott och narkotika bland gymtränande - en kartläggning LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 700-1586-13 Förord Kroppskultur, skönhetsideal och genus, det är de sammantaget

Läs mer

Förebyggande arbete mot dopning i Landskrona

Förebyggande arbete mot dopning i Landskrona Förebyggande arbete mot dopning i Landskrona En kunskapsöversikt av dopningsprevention i svenska kommuner, för implementation i Landskrona stads preventionsarbete mot dopning. Francin Kasule Tamakloe Stadsledningskontoret

Läs mer

Förebyggande arbete mot dopning erfarenhete från nationellt och internationellt arbete. Presentation Drogfokus den 24/10-2012

Förebyggande arbete mot dopning erfarenhete från nationellt och internationellt arbete. Presentation Drogfokus den 24/10-2012 Förebyggande arbete mot dopning erfarenhete från nationellt och internationellt arbete. Presentation Drogfokus den 24/10-2012 STAD STAD funnits sedan 1995, en sektion inom Centrum för psykiatriforskning

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande KUNGSBACKA MOT DOPNING OCH VÅLD Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande En enkätundersökning genomförd på träningsanläggningar i Kungsbacka kommun våren uniform

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande En sammanställning av resultat från,,,,, Kronobergs län,, och. Sammanfattning procent av männen som tränar på gym uppgav

Läs mer

Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten. - Slutrapport-

Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten. - Slutrapport- Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten - Slutrapport- Rapporten skriven av Iiris Mäntyranta Januari 2008 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Projektets syfte och mål 4 Projektorganisation 5 Projektekonomi

Läs mer

Utvärdering av Nationella Cannabisnätverkets delprojekt Kunskapsspridning.

Utvärdering av Nationella Cannabisnätverkets delprojekt Kunskapsspridning. Utvärdering av Nationella Cannabisnätverkets delprojekt Kunskapsspridning. Åsa Bruhn, Högskolan Dalarna Mars, 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Högskolan Dalarnas

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Studie om svenska folkets användning av dopningspreparat

Studie om svenska folkets användning av dopningspreparat Studie om svenska folkets användning av dopningspreparat (preliminär version) Håkan Leifman Charlotta Rehnman RAPPORT NR 34 STAD:s rapportserie, 2008 Rapport nummer 34 ISSN: 1654-7497 ISBN: 978-91-85997-03-9

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-04 88 Gäller från 2015-01-01 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun 1 2(32) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Dnr: 450-1278-2013 Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Projektrapport 2:4 2012 Strategi för kriskommunikationssamverkan Projektansvarig: Stefan Triumf Tel: 019-19 38 48 E-post: stefan.triumf@lansstyrelsen.se

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Överenskommelsen inom integrationsområdet. Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet

Överenskommelsen inom integrationsområdet. Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet Överenskommelsen inom integrationsområdet Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet Hösten 2011 Överenskommelsen inom integrationsområdet 1 Sammanfattande

Läs mer

Prevention och lokal mobilisering. Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll.

Prevention och lokal mobilisering. Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll. Prevention och lokal mobilisering Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll.se PReventiOn av Dopning I Sverige www.prodis.se 100 % ren hårdträning

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Samverkan för framgång

Samverkan för framgång Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun. 2011 till 2014

Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun. 2011 till 2014 Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun 2011 till 2014 1 Strategi för ett bättre företagsklimat Inledning I Norsjö kommun finns det över 500 företag registrerade. Exkluderas företag som

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Dopingjouren

Verksamhetsberättelse. Dopingjouren Verksamhetsberättelse 2008 Dopingjouren Planerade insatser 2009 - Effektivisera informationsspridningen genom utveckling och uppdatering av Dopingjourens hemsida. - Spridning av information till allmänheten

Läs mer

Ansvarsfull alkoholservering i Jönköpings län

Ansvarsfull alkoholservering i Jönköpings län MEDDELANDE NR 2007:17 Ansvarsfull alkoholservering i Jönköpings län Slutrapport Kul Utan Strul projektet Ansvarsfull alkoholservering i Jönköpings län Slutrapport Kul Utan Strul - projektet MEDDELANDE

Läs mer

Projektplan Sociala insatsgrupper m.m.

Projektplan Sociala insatsgrupper m.m. Projektplan Sociala insatsgrupper m.m. Polisavdelningen Christina Kiernan 2011-05-31 Projektplan 2 (14) Projektplan INNEHÅLL 1 UPPDRAGET...3 1.1 Bakgrund och problembild...3 1.2 Syfte...4 1.3 Frågeställningar...4

Läs mer