SMÅKOMMUNPROJEKTET BD & AC-LÄN FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMÅKOMMUNPROJEKTET BD & AC-LÄN 2012-2014 FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER"

Transkript

1 FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER VÄSTERBOTTEN: NORSJÖ SORSELE MALÅ NORRBOTTEN: ARVIDSJAUR ARJEPLOG i samarbete med Polismyndigheterna och Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten Konferens Norsjö

2 TILLVÄXT!? Framgångsrikt Preventionsarbete i små kommuner Kan detta vara ett sätt att skapa tillväxt i kommuner Tydlig trygghetsprofil kopplat till barns uppväxtförhållande - locka företagare som etablera sig utifrån sin egen familjesituation?

3 NATIONELL ANDT STRATEGI Regeringens samlade 5 års strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (Prop.2010/11:47) I propositionen redogör regeringen för en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDTpolitiken). Syftet är att ange mål och inriktning för hur samhällets insatser ska genomföras, samordnas och följas upp under åren Propositionen innehåller förslag till ett gemensamt övergripande mål för ANDT-politiken.

4 Det övergripande målet Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Innebär.. En nolltolerans mot narkotika och dopning, - att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak. Att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion bl.a. genom att minska konsumtionen och skadliga dryckesvanor. Alkohol-Narkotika-Dopning-Tobak

5 Nationella ANDT-strategins Samverkansöverenskommelser mellan Polis Kommun Alkohol- och Drogpolitiskt program Folkhälsopolitiskt program mål 11 BRÅ-arbetet program implementering i länets kommuner Koppla styrdokument till Genomförande- alt. Handlingsplaner FRAMGÅNGSRIKT PREVEVENTIONSARBETE ÄR EN INVESTERING

6 POLITISK FÖRANKRING Och koppling till ANDT-strategin MANDAT via: KS/Fullmäktige, Nämnder, Råd inom kommunen Vilka program inom BRÅ-ANDT-Folkhälsa styr kommunen idag - Hur kopplar vi lokala styrdokument till den nationella ANDT-strategin och dess uppföljning? - Tidsperspektiv på politiska program? - Koppling till samverkansöverenskommelse och genomförandeplaner?

7 NÄTVERK och operativt samarbete: - Genomförandeplaner - Aktiviteter som riktas till ANDT-BRÅ-Folkhälsa KUNSKAP - ERFARENHET: - Kartläggning - Preventionsvärdering Viktigt i ett effektivt FÖRÄNDRINGSARBETE REGIONALA AKTÖRER: - Polisen, Landstinget,, Region Västerbotten, idéburen sektor/förening

8 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE mellan POLISMYNDIGHETER & KOMMUNER UTGÅNGSPUNKTER: Att arbeta med ett gemensamt synsätt & gemensam problembild som grund utifrån: - Tillsyn -ANDT - BRÅ - Folkhälsa Byggd på genomförandeplaner och kartläggningar

9 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Strategisk samverkan NÄTVERK / OPERATIVT Polisens och kommunens egna genomförandeplaner skall bygga på kunskaper och erfarenheter från operativ verksamhet inom polis/kommun: Nätverksgrupp med bl. a. Socialtjänst -Skolan-Fritid-Tillsynsenhet och idéburen sektor ex. Föreningslivet!

10 METODUTVECKLING UTGÅNGSPUNKTER: Att arbeta med gemensamma metoder som bygger på bästa möjliga kunskap och erfarenhet kopplat till nationella metoder/program kopplat till: - Förebyggande inom ANDT och BRÅ - Tillsyn inom alkohol och tobak - Samordnat folkhälsoarbete - Föräldrastöd

11 VAD har hänt i SmåKom -projektet? Projektet har genomförts i enlighet med de angivna målen i ansökan. - I de deltagande kommunerna har det under projekttiden genomförts fyra kunskapshöjande konferenser (en nationell), fem nätverksträffar (samordnare, kontaktpersoner och polis), möten i samtliga kommuners styrgrupper, - Tre kommuner har utbildat gruppledare i ABC och fem kommuner har utbildat informatörer i EFFEKT. - En utbildning i tobakstillsyn har genomförts med tobakshandläggare och polis från samtliga kommuner. - Resultat av arbetet är att de fem kommunerna tillsammans med polismyndigheterna i respektive län håller på att arbeta fram ett gemensamt avtal mellan polisen och kommunerna. - Under projekttiden har en kommun permanentat sin samordningsfunktion samt att en kommun utreder förutsättningarna för detta.

12 VAD har hänt: Norr-Västerbotten! jan Möte om genomförandeplan och understöd av ANDT-kartläggning i Småkomprojektet i Norsjö; 21 feb - Möte med Västerbotten ang. småkommunsarbetet; 6 mars -Träff i Piteå LST ACBD; 21 mars Småkommunskonferens i Malå; 17 april - Möte om Kartläggning ANDT för småkommuner i Skellefteå; april - Deltagande i Trygghetskonferensen i Luleå med småkommunerna, 3 maj Möte om föräldrastödsutbildning i Skellefteå; 6 maj möte om Genomförandeplan ANDT i Malå ; 13 maj möte om Genomförandeplan ANDT i Sorsele; 27 maj - Småkommunsträff i Piteå och Arjeplog, Tobaksutbildning, 24 juni möte med Kommunfullmäktige i Sorsele; 22 aug möte i Sorsele om polisöverenskommelser med småkommunerna okt Småkommunskonferens; sep 4 länskonferensandt i Lycksele ett fokus småkommunerna 3 okt - Småkommunsträff i Arvidsjaur, okt Småkommunskonferens, 8 nov Möte med Malå kring Genomförandeplan ANDT+ polis; nov Västerbottens samordning i Småkomprojektet deltar på nationell BRÅrespektive ANDT (Förebygg.Nu)konferens ; 3 dec möte i Arvidsjaur om polisöverenskommelser med Småkom 1 9 dec - Möte med Västerbotten med projektkommuner AC-län

13 VAD har hänt: Norr-Västerbotten! Forts Möten med Västerbotten om småkommunsarbetet februari - Träff i Arjeplog 20 feb. med styrgrupp - Möte med Kommunstyrelsen i Arvidsjaur25 feb. - Småkommunskonferens i Malå 21 mars - Deltagande i Trygghetskonferensen april - Småkommunsträff i Arjeplog - Småkommunsträff i Piteå - 27 maj, Tobaksutbildning, - Småkommunsträff i Arvidsjaur 3 oktober - Småkommunskonferens oktober - Möte med Västerbotten 19 dec.

14 FRAMGÅNGSRIK PREVENTION I SMÅKOMMUNER BD & AC LÄN Styrning Mål, samordning, uppföljning Struktur Organisation Samsyn Gemensam bild Lämna Bevara Utveckla

15 TACK FÖR IDAG Tony Boman & Mats Burman i Västerbotten &

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet Inledning Konsumtionen av alkohol och andra droger är ett samhällsproblem och därmed en angelägenhet för samtliga av samhällets aktörer. Det som nämns vara framgångsfaktorer för att bedriva ett gott drogförebyggande

Läs mer

Samverkan för framgång

Samverkan för framgång Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från

Läs mer

Regional handlingsplan Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) 2012 2015 Kronobergs län

Regional handlingsplan Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) 2012 2015 Kronobergs län Regional handlingsplan Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) 2012 2015 Kronobergs län 1 2 Grafisk form etyd.se Foto: Hans Runesson, Matton, Växjö kommun, Kronoberg, Förord En god hälsa för alla

Läs mer

Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011

Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 (ANDT-alkohol, narkotika, dopning, tobak) Innehållsförteckning Länsstyrelsens uppdrag Organisation för det ANDT-förebyggande arbetet i Värmland 2011 Samhällsråd

Läs mer

Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi

Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi Maria Renström Ämnesråd/Gruppledare ANDT och Socialtjänst Min presentation Hur kom vi fram till regeringens ANDT-strategi? Hur involverade vi praktiker,

Läs mer

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-04-28 nr II.2 Socialdepartementet ANDT-sekretariatet Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Aktivitetsplan för UmeBrå 2015 2016

Aktivitetsplan för UmeBrå 2015 2016 Aktivitetsplan för UmeBrå 2015 20 UmeBrå UmeBrå är Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd. Styrgruppen består av representanter från kommunen, polisen och landstinget som verkar för att följa

Läs mer

Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete 2011 2014 Regeringsuppdrag utifrån ANDT-strategin

Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete 2011 2014 Regeringsuppdrag utifrån ANDT-strategin Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete 2011 2014 Regeringsuppdrag utifrån ANDT-strategin 2 Förord Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att i

Läs mer

Samverkan polis och kommun

Samverkan polis och kommun Samverkan polis och kommun Inspektionsrapport 2012:2 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Maj 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: VLK-128-1398/11 Omslagsfoto:

Läs mer

Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014

Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014 Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014 Efter att presidiet berett ärenden till styrelsen har ytterligare två brådskande ärenden inkommit till Kommunförbundet Norrbotten. Avseende en

Läs mer

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010 En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag till Statens folkhälsoinstitut 2010 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...6 2. INLEDNING... 12 3. LÄNSSAMORDNINGEN... 17 3.1 Sammanfattning... 17 3.2 Bakgrund...

Läs mer

LÄNSSAMRÅDSGRUPPEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFRÅGOR VÄSTERBOTTENS LÄN Strategi 2008-10 Aktivitetsplan för 2008

LÄNSSAMRÅDSGRUPPEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFRÅGOR VÄSTERBOTTENS LÄN Strategi 2008-10 Aktivitetsplan för 2008 LÄNSSAMRÅDSGRUPPEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFRÅGOR VÄSTERBOTTENS LÄN Strategi 2008-10 Aktivitetsplan för 2008 Länssamrådsgruppen i alkohol- och drogfrågor har följande ledamöter: Ordförande: Harriet Hedlund,

Läs mer

Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten. - Slutrapport-

Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten. - Slutrapport- Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten - Slutrapport- Rapporten skriven av Iiris Mäntyranta Januari 2008 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Projektets syfte och mål 4 Projektorganisation 5 Projektekonomi

Läs mer

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken RAPPORT Samverkan mot alkohol och droger i trafiken Redovisning av ett regeringsuppdrag Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel:

Läs mer

Länsstyrelsen i Stockholms län Vallentuna 2006-02-27 Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholms län Vallentuna 2006-02-27 Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm Länsstyrelsen i Stockholms län Vallentuna 2006-02-27 Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm BIDRAG TILL TREDJE PROJEKTÅRET Underlag för ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser SAMMANFATTNING

Läs mer

ALKOHOL- & DROGPOLICY

ALKOHOL- & DROGPOLICY ALKOHOL- & DROGPOLICY FÖR VÄXJÖ KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-20 gruppen som dricker allra mest har ökat markant alkohol- och drogpolicy för växjö kommun ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Växjö

Läs mer

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd Sida: 1 (5) Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd 1. BESTÄLLNING Godkännande Projektdirektivet godkänt av: Uppdragsgivare/Beställare: Projektledare: Anders Byström barn- och utbildningschef XXXX projektledare

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012.

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012. Folkhälsoarbete Skaraborg 2012 Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012. Strategisk plan Hälso- och

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014

Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014 Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014 Inledning Socialstyrelsen har i uppdrag att under perioden 2011-2014 i samråd med Statens Folkhälsoinstitut (FHI) och Sveriges Kommuner

Läs mer

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010 Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget 2009-2010 Titel: Utgiven av: Författare: Metodutveckling tobakstillsyn

Läs mer

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-04 88 Gäller från 2015-01-01 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun 1 2(32) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Härryda kommun Viktor Prytz Bo Thörn Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer