Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi"

Transkript

1 Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi Maria Renström Ämnesråd/Gruppledare ANDT och Socialtjänst

2 Min presentation Hur kom vi fram till regeringens ANDT-strategi? Hur involverade vi praktiker, forskare, beslutsfattare, Idéburna organisationer m.m? Hur implementerar vi mål, inriktning och konkreta satsningar? Hur följer vi upp? Hur återför vi kunskap och information?

3 Tiden innan handlingsplanerna och ANDT-strategin Nationell lagstiftning enda/viktigaste verktyget Begränsat fokus på lokala och regionala nivån Få utvärderade metoder inom alla områden Avsaknad av struktur för ledning/samordning Avsaknad av samlad uppföljning/utvärdering

4 En lång process 2001 Första alkoholhandlingsplanen 2002 Första narkotikahandlingsplanen 2006 Andra alkohol- och narkotikahandlingsplanen 2011 Första ANDT- strategin

5 Hur togs strategin fram! Två års process att utveckla ANDT-strategin Regionala dialoger Öppna konsultationer/enkäter Utvärderingar av tidigare handlingsplaner Datainsamlingar/kartläggningar Internationellt samarbete jämförelser Ansvariga myndigheter med i processen Baslinje redan från början

6 Slutprodukt En samlad strategi för ANDT-politiken Proposition beslutad av regeringen i december Beslut i riksdagen 30 mars 2011 Mål och inriktning för hur samhällets insatser ska genomföras, samordnas och följas upp Årliga åtgärdsprogram med regeringens prioriteringar, indikatorer och finansiering(257 mkr/år)

7 En struktur för implementering och uppföljning på plats Mål och prioriteringar måste nå ut, förstås och accepteras av alla nyckelaktörer Organisation för samordning måste finnas på alla nivåer Strategins struktur måste gå att bryta ner på lokal/regional nivå Ett fåtal realistiska indikatorer, undersökningar, datainsamlingar m.m. Resultat återkopplas måste ge nytta

8 Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Långsiktiga ANDT-politiska mål Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika dopningsmedel eller tobak ska successivt minska Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet Antalet döda och skadade p.g.a. sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopning eller tobak ska minska En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt

9

10 Samordning kring prioriteringarna på alla nivåer Tydligare styrning och samordning kring ANDT-strategins mål och inriktning ANDT-strategins långsiktiga prioriteringar bör ge vägledning även för regional och lokal planering. Kraftsamling kring färre kunskapsbaserade långsiktiga satsningar bort från korta projekt.

11 Nationell struktur för uppföljning och utvärdering Under femårsperioden ska en nationell struktur för datainsamling, analys och indikatorer skapas Indikatorer för att följa det övergripande målet (förlorade levnadsår) och de sju långsiktiga målen Återkoppling till uppgiftslämnarna Forskning och praktik hand i hand

12 Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Långsiktiga ANDT-politiska mål Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska Indikatorer Tillgänglighet Som t.ex. kontrollsystemet, tillgång, konsumtion, försäljning, restaurangtäthet, illegala droger m.m. Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak Indikatorer Ungdomars tillgång Utveckla indikator FAS/FASD m.m. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska Indikatorer Andel unga som använt ANDT, risk konsumtion, första gången m.m. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika dopningsmedel eller tobak ska successivt minska Indikatorer Olika mått på risk/missbruk andelar Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet Indikatorer Under utveckling Antalet döda och skadade p.g.a. sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopning eller tobak ska minska Indikatorer Dödlighet Våld Trafikskador m.m. En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt

13 Idealsituationen går den att uppnå? D.v.s. Att planering och utveckling sker samlat mellan praktiker och forskare Att arbetet förankras politiskt inkl. ledningsnivå Att återkoppling och kompetensutveckling ingår som en självklar del i uppdraget Att vi respekterar och tar vara på olika kompetenser och discipliner

14 Ja- det tror jag Tack för uppmärksamheten!