Har arbetet i PRODIS gett någon effekt? Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Har arbetet i PRODIS gett någon effekt? Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll."

Transkript

1 Har arbetet i PRODIS gett någon effekt? Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD

2 Stort tack till alla Er som gör ett fantastiskt arbete med 1% till 1%!

3 27 projekt 92 kommuner 485 träningsanläggningar Finansiär: Statens folkhälsoinstitut , Folkhälsomyndigheten 214

4

5

6 #renhårdträning

7

8 Har vi fått någon påverkan bland de som tränar på gym?

9 Bakgrundsdata 4 län och 3 kommuner: Norrbottens län, Västernorrlands län, Stockholms län, Östergötlands län, Örebro kommun, Kungsbacka kommun och Kalmar kommun Baslinjemätningen (21-212): - 14 träningsanläggningar; privata, kommunala, föreningsdrivna personer svarade på enkäten: 3584 män (63 %), 214 kvinnor (37%) Uppföljande mätning (hösten 214): - 78 träningsanläggningar; privata, kommunala, föreningsdrivna personer svarade på enkäten: 143 män (6 %), 939 kvinnor (4 %) Omfattning av styrketräning, annan form av träning, erfarenhet av dopningsmedel, kosttillskott, narkotikabruk, attitydfrågor om dopningsförebyggande åtgärder. I enkäten som användes vid den uppföljande mätningen tillkom en fråga om man uppmärksammat logotypen 1 % ren hårdträning Anonym, frivilligt att delta

10 Andel tränande män som uppger att de någon gång har blivit erbjudna att köpa och/eller prova dopningsmedel. % Män baslinje Män 214

11 Andel tränande män som uppger att de någon gång har blivit erbjudna att köpa och/eller prova dopningsmedel. % , Män 27 Män 21 Män 214 Stockholms län Kontrollkommun

12 Andel tränande kvinnor som uppger att de någon gång har blivit erbjudna att köpa och/eller prova dopningsmedel. % ,9 6 1,3 3, , Kvinnor baslinje Kvinnor 214

13 Andel tränande män som uppger att de någon gång har använt dopningsmedel % Befolkningsstudier män ca 1% ,6 3, ,3 3,8 2,5 1,6 3,8 Män baslinje Män 214

14 Andel tränande män som uppger att de någon gång har använt dopningsmedel 6 % ,1 3, Män 27 Män 21 Män 214 Stockholms län Kontrollkommun

15 Andel tränande kvinnor som uppger att de någon gång har använt dopningsmedel % Befolkningsstudier kvinnor ca,2% 3, , ,5 1,5,6,4,5,4,8 Kvinnor baslinje Kvinnor 214

16 Andel tränande män som uppger att har använt dopningsmedel det senaste året % Befolkningsstudier pojkar gy åk 2 1% (CAN) 3 2,8 2, ,5 1,5 1 1,8,7,5,8 1,3 1,5 Män baslinje Män 214

17 % Andel tränande som uppger att de använder kostillskott Män baslinje Män 214 Kvinnor baslinje Kvinnor 214

18 Andel tränande som instämmer helt eller delvis i påståendet: Det är viktigt att gymmet som jag tränar på arbetar aktivt för att motverka dopning % Baslinje År 214

19 Andel tränande som instämmer helt eller delvis i påståendet: Jag kan tänka mig att skriva på ett avtal när jag köper träningskort om att jag blir avstängd från gymmet om jag tar otillåtna preparat % Baslinje År 214

20 Andel tränande som uppger att gymmet som jag tränar på har en policy mot dopning % Baslinje År 214

21 Andel tränande som uppger att de har sett 1 % loggan % Norrbottens län Stockholms län Östergötlands län Kungsbacka kommun Örebro kommun 5 Kalmar kommun Män 214 Kvinnor 214 Frågan ställdes ej i Västernorrlands län

22 Har arbetet i PRODIS gett någon effekt?

23 Slutsatser! År 214 är det 2 % av männen och,5 % av kvinnorna som uppger att de att de någon gång använt dopingspreparat. Jämfört med baslinjemätningen är detta en halvering bland männen då det i den studien var 4 % av männen som uppgav att de någon gång använt dopningspreparat. En minskning kan även ses bland kvinnorna då det i baslinjemätningen var,8 % som uppgav att de någon gång använt dopningspreparat.! År 214 uppger 17 % av männen att de någon gång har blivit erbjudna att prova och/eller köpa dopningspreparat. Vid baslinjemätningen var det 16 % av männen som uppgav att detta.! Det är en kraftig ökning i andelen tränande som uppger att anläggningen som de tränar på har en policy mot dopning. År 214 är det 68 % som uppger detta jämfört med 38 % vid baslinjemätningen.! År 214 instämmer 86 % av de tränande helt eller delvis i påståendet det är viktigt att gymmet som jag tränar på arbetar aktivt för att motverka dopning. Vid baslinjemätningen var det 8 % av de tränande som instämde i samma påstående.! 77 % av de tränande uppger att de har uppmärksammat logotypen 1 % ren hårdträning.

24 Men.

25 VI MÅSTE FORTSÄTTA JOBBA!

26 TACK!