FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast"

Transkript

1 FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb)

2 Samarbetspartners

3 Medel till riktat föräldrastöd På uppdrag av regeringen har Statens folkhälsoinstitut fördelat 10 miljoner till två forskningslärosäten som i samarbete med en kommun ska utveckla, följa upp och utvärdera stöd till föräldrar med barn som har en funktionsnedsättning. Göteborgs universitet/göteborgs kommun 6 miljoner kronor Projektets syfte är att besvara frågan: Hur kan samhällets stöd skydda föräldrar till barn med funktionsnedsättningar från förhöjd stress och möjliggöra för dem att leva så likt andra barnfamiljer som möjligt. Huvudsökande: Malin Broberg, docent och leg. psykolog. Högskolan i Jönköping/Jönköpings kommun 4 miljoner kronor Projektet handlar om att kartlägga, utveckla, pröva och utvärdera riktat föräldrastöd till familjer som har barn med lindrig utvecklingstörning. Huvudsökande: Mats Granlund, professor i handikappvetenskap.

4 Varför satsas pengar på forskning om föräldrastöd? Föräldrar till barn med funktionsnedsättning Vs. Föräldrar till normalt utvecklade barn. Sverige- en välutvecklat stat Svenska mammor till barn med funktionsnedsättning Vs. Mammor från andra länder. Strategin är tänkt att dels inspirera kommuner, och landsting. Utveckla stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap, dels utgöra ett praktiskt stöd i det organisatoriska planerings- och utvecklingsarbetet.

5 Nationella Strategin Den nationella strategin för föräldrarstöd är en strategi för alla föräldrar erbjuds samma möjligheter till stöd och hjälp. Målsättningen med ett universellt förebyggande föräldrastöd är att via föräldrar främja barns hälsa och positiva utveckling och maximera barnets skydd mot ohälsa och sociala problem.

6 Projektets organisation Forskargrupp Referensgrupp Göteborgs kommun Kungälvs kommun Tjörns kommun Habiliteringen i Göteborg NGO: -Bräcke -Ågrenska Pågående föräldrastöds program: - AKKTIV -PYC

7 Projektets faser För- och eftermätningar i befintliga verksamheter, t.ex. Ågrenska familjeveckor, PYCken, AKKTIV Förberedelse Utvärdering 1 Bearbetning Utveckling Implementering Utvärdering 2 Rapportskrivning Vt 2011 Ht 2011 Vt 2012 Ht 2012 Vt 2013 Ht 2013 Vt 2014

8 Projektets delar 1. Utvärdering/kartläggning av hur det generella och specifika stödet används och kommer föräldrar som har barn med funktionsnedsättning till del 2. Utveckling och implementering av nya former och metoder för att stödja föräldrar som har barn med funktionsnedsättning 3. Uppföljning

9 1. Utvärdering/kartläggning Jämföra det stöd som erbjuds familjer som har barn med funktionshinder (det generella stödet och det funktionshinderspecifika stödet) med det stödbehov som föräldrar och professionella beskriver. Lägga särskild vikt vid att identifiera och beskriva evidensbaserade metoder. Beskriva samverkan, interaktionen och ansvarsfördelningen mellan olika aktörer (t.ex. kommun, regional verksamhet, NGO och brukarorganisationer) Utvärdera hur stödet är fördelat mellan olika behovsgrupper (t.ex. olika diagnosgrupper, etniska minoriteter och föräldrar som själva har funktionsnedsättningar).

10 2. Utveckling Baserat på resultaten av den första utvärderingen kommer förslag till förbättringar av stödet att utvecklas tillsammans med kommunerna, genom att titta på goda exempel och ej mötta stödbehov. Riktlinjer utarbetas och nya metoder implementeras.

11 3. Uppföljning Redan identifierade verksamheter som arbetar enligt program eller evidensbaserade metoder (t.ex. Ågrenskas familjeveckor, AKKTIV-föräldrautbildning, PYCken stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter) utvärderas med före- och eftermätningar av t.ex. föräldrastress och andra mått som är relevanta för respektive program. De nya metoder som arbetas fram och prövas i verksamheterna under projekttiden utvärderas med hjälp av intervjuer med professionella och deltagare.

12 Rapportering 2011 maj: Första rapporten till FHI- Om projektets status 2012 mars: Andra rapporten till FHI- Preliminära resultat från kartläggningsstudien 2012 augusti: Konferens utifrån resultaten av kartläggningen 2012 september/oktober: Workshops för utarbetande av nya metoder i motiverade verksamheter 2012 december: Konferens där verksamheter som skall prova nya metoder presenterar sitt arbetssätt och kvalitetssäkringsarbete januari: Implementeringen startar 2013 mars: Tredje rapporten till FHI- Beskrivning av de utvecklade och implementerade metoderna 2014 mars: Slutrapport till FHI- Resultat av kartläggningen, erfarenheter från utvecklings- och implementeringsprocessen, utvärderingen av de befintliga programmen och utvärderingen av de implementerade metoderna.

13 Organisation kring forskargrupp och stadsdelar Forskargrupp Göteborgs kommun Referensgrupp Projektgrupp stadsdel Projektgrupp stadsdel Projektgrupp stadsdel

14 Forskargruppens uppgifter Utarbeta och prova enkäter och intervjumaterial Distribuera webenkäter till professionella och familjer inom kommun och habilitering, Sammanställa och skriva rapporter Sprida kunskap, medverka vid metodutveckling och implementering Genomföra utvärdering av de utvecklade verksamheterna

15 Verksamheternas uppgifter Telefonintervjuer med ca 15% av de familjer som får stöd enligt LSS i varje stadsdel Medverka aktivt i metodutveckling och implementering Administrera före- och eftermätningar i befintliga verksamheter

16 Forskargrupp och forskarsamverkan Psykologiska institutionen Institutionen för socialt arbete Projektledare Biträdande projektledare Doktorander på FoU i Väst Internationell samverkan Nationell samverkan

17 Samarbetspartners Göteborgs Universitet Göteborgs Stad Kungälvs och Tjörns kommuner FoU/GR DART Kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionshinder Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Bräcke Diakoni Ågrenska Stiftelsen Intresse- och brukarorganisationer

18

Delredovisning av projektperioden 1 januari 2011 31 mars 2012

Delredovisning av projektperioden 1 januari 2011 31 mars 2012 Bilaga 1 Delredovisning av projektperioden 1 januari 2011 31 mars 2012 Göteborgs universitet/göteborgs kommun Projektet: Stöd till föräldrar som har barn med funktionshinder ett komplement till den nationella

Läs mer

Redovisning av uppdraget att fördela medel för att utveckla riktat föräldrastöd (Ert ärende nr: S2010/5353/FH)

Redovisning av uppdraget att fördela medel för att utveckla riktat föräldrastöd (Ert ärende nr: S2010/5353/FH) GENERALDIREKTÖREN 2012-05-08 HFÅ 2010/69 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdraget att fördela medel för att utveckla riktat föräldrastöd (Ert ärende nr: S2010/5353/FH) Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Riktat föräldrastöd. Malin Broberg David Norlin. Herawati Nowak Mikaela Starke

Riktat föräldrastöd. Malin Broberg David Norlin. Herawati Nowak Mikaela Starke Riktat föräldrastöd RiFS-projektets slutrapport En aktionsforskningsansats för att kartlägga behov och förbättra stödet till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning Malin Broberg David Norlin Herawati

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna.

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna. magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 3 VINTERN 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Bilaga 1. Tabell över de nio projektens redovisningar av sina arbeten inom regeringsuppdraget Utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Bilaga 1. Tabell över de nio projektens redovisningar av sina arbeten inom regeringsuppdraget Utvärdering och utveckling av föräldrastöd Kommun/ Syfte Pågående och avslutade Måluppfyllelse avseende Nationella strategin* hittills Angereds SDF/ Uppsala Utveckla och pröva ett promotivt och generellt föräldrastödsprogram riktat till föräldrar

Läs mer

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261 HANDLINGSPLAN Dnr: RFUL 2013/261 FoU-stödsverksamheten för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården 2014 Antagen av Ledningsgruppen för FoU-stöd den 29 november 2013 Bakgrund Uppländsk

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd 10 år 2003-2013 Aktuellt från välfärd och FoU-stöd December 2013 Varför FoU-stöd? Individen i centrum - eller brukaren, klienten, patienten, kunden har man talat om i många år. Det är egentligen självklart

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Regeringens föräldrastödssatsning

Regeringens föräldrastödssatsning Regeringens föräldrastödssatsning Elsa Johanna Lisen Frida Anja 1 Den 1 januari 2014 startade Folkhälsomyndigheten sin verksamhet Myndigheten har övertagit de uppgifter som Smittskyddsinstitutet och Statens

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Föräldrastöd - en vinst för alla

Föräldrastöd - en vinst för alla Föräldrastöd - en vinst för alla Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap Betänkande av Föräldrastödsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:131 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

En dag om föräldrastöd

En dag om föräldrastöd En dag om föräldrastöd 1 Några viktiga begrepp och definitioner kring förebyggande föräldrastöd Föräldrastöd, ett brett begrepp som kan innebära olika saker, till exempel: Grundläggande skydd från samhället

Läs mer

Föräldrastödsprogram

Föräldrastödsprogram Föräldrastödsprogram Spelar det någon roll vad man väljer? Dokumentation från konferens 29 maj 2013, arrangerad av FoU i Väst/GR, Göteborgs - regionens kommunalförbund, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

GENERALDIREKTÖREN. Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Sametinget Box 90 981 22 Giron/Kiruna. 2011-10-13 Dnr VERK 2010/343

GENERALDIREKTÖREN. Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Sametinget Box 90 981 22 Giron/Kiruna. 2011-10-13 Dnr VERK 2010/343 GENERALDIREKTÖREN Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Sametinget Box 90 981 22 Giron/Kiruna 2011-10-13 Dnr VERK 2010/343 Regeringsuppdrag Återrapportering av regeringsuppdraget att

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 1111 2 Förord VÄLKOMMEN projektets syfte är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som Tjörns kommun erbjuder till sina invånare

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll 1. Inledning... 3 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik... 6 3. Övriga insatser... 20 4. Forskning... 23

Läs mer

Jul och Nyårsbrev Nyhetsbrev Nr. 4 2010

Jul och Nyårsbrev Nyhetsbrev Nr. 4 2010 Jul och Nyårsbrev Nyhetsbrev Nr. 4 2010 Inledning Ett år går fort. 2010 börjar gå mot sitt slut. Det är dags för summering. Årets sista nyhetsbrev beskriver några av de frågor som FoU- Nordväst sysselsatts

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer