Vad händer i omvärlden? Ylva Branting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad händer i omvärlden? Ylva Branting"

Transkript

1 Vad händer i omvärlden? Ylva Branting

2 EU EU:s definition av sällsynta sjukdomar Kodning och klassificering Omfattar fem gånger så många individer. Europeisk förteckning Standards av hjälpmedel hygienhjälpmedel Home care kognition

3 På gång inom Handikappolitiken Vårens Publikationer från Socialdepartementet FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning LOV att välja. Lagen om Valfrihetssystem Prop. om kostnader för personlig assistans Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut

4 Pågående utredningar Vistelseutredningen Arbetsförmågeutredningen Översyn av aktivitetsersättning Barnskyddsutredningen LSS-kommittén

5 Riskdagsbeslut i maj Ny vårdform inom psykiatrisk tvångsvård Två nya specialskolor. Utvidgning av målgrupp Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS verksamhet Reformerad sjukskrivningsprocess Barnpolitikens inriktning Omstruktureringsåtgärder av Apoteket

6 Annat av intresse HJÄLPMEDEL Fritt val av hjälpmedel Förberedelser där man går igenom ekonomiska juridiska och praktiska frågor. Kommer att röra sig om ett litet antal brukare. Stockholm, Sörmland och Kronoberg HSO projekt: Hjälpmedel en förutsättning för delaktighet och god livskvalitet Tre år från jan 08, i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet. Projektet ska arbeta för att bra behovsbedömningar eftersträvas i hela landet och att kvinnor och män behandlas likvärdigt.

7 Projekt hos Handikappförbunden Agenda 50 - förverkligande av FN:s konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning Handikappförbundens utvecklingsforum Tillgängliga bostadsområden Med i Medier Projekt där Handikappförbunden medverkar: Bemanning med plus Funktionshindrades livsvillkor ur ett historiskt perspektiv Bildsymboler för många fler Design för alla

8 Vad händer på Socialstyrelsen? Nu- projektet Förbereder kommunerna för nya vårdformen öppen psykiatrisk tvångsvård. Konferenser med SKL kring lagstiftningsfrågor, hur man inventerar målgruppens behov och olika boende och vårdformer. Riktlinjearbete kring psykiatriska diagnoser som ångest depression och schizofreni. satsning på äldrepsykiatri

9 Vad händer på Socialstyrelsen? Epidemiologsikt centrum,epc Folkhälsorapport Öppna jämförelser, mer sjukhusjämförelser mot tidigare jämförelser mellan landsting Bygger upp ett tandhälsoregister Utveckla register och statistik. Bättre data från den psykiatriska vården Utveckla terminologiarbetet med projekt snomed CT

10 Vad händer på Socialstyrelsen? Rättssekretariatet Revidera författningssamlingen SOSFS tillsammans med sakavdelningarna Upphäva gamla författningar och skriva om andra Vägledning om etik i livets slutskede ser över om man kan upprätta en händelsebaserad analysdatabas för att kunna följa individer i statistiken.

11 Vad händer på Socialstyrelsen? Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, IMS Sextio projekt under bedömningsmetoder, interventionsstudier, kunskapsöversikter och kommunikation. Tre regionala konferenser om implementering av evidensbaserad praktik samt publikation av grundbok kring detta. metodguide och chefsstöd

12 Vad händer på Socialstyrelsen? utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa UPP Huvuduppdraget är att inventera vad barn och ungdomsverksamheter gör idag för att förebygga och tidigt upptäcka och behandla psykisk ohälsa bland barn och unga. Skickar ut enkäter om vilka kunskapsbaserade metoder som används, vilka behov verksamheterna har och hur de samverkar med varandra. socialtjänst, skola, hälso-sjukvård, bland annat BUP och habilitering

13 Vad händer på Socialstyrelsen? Hälso- och sjukvårdsavdelningen Mål och återrapporteringskrav för de nationella målen för handikappolitiken: Utifrån ett god vård perspektiv belysa, värdera och jämföra rehabiliteringsinsatser för personer med funktionshinder som vidtas inom hälso- och sjukvården. Utveckla nationella indikatorer för God vård.

14 Vad händer på Socialstyrelsen? Socialtjänstavdelningen Utveckla officiella statistiken. Den ska vara användarvänlig och användbar för verksamheten. Försöka få fram statistik kring öppenvårdsinsatser. Kvalitetshandbok till socialtjänsten Föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Regeringsuppdrag kring kvinnor som utsatts för våld, äldre och hemlösa.

15 Vad gör enheten för funktionshindersfrågor? Personer med funktionsnedsättningar och deras levnadsförhållanden. Modell för att mäta och analyser Personliga ombud Habilitering och rehabilitering, handbok om samverkan Bedömning av behov personlig assistans Kartläggning daglig verksamhet Hemlöshet Jämförelsetal och kvalitetsindikatorer Etiksekretariat Årlig konferens kring funktionshinderfrågor

16 Vad gör Ylva? Projekt Förstudie om handbok LSS handlägganing med barnperspektiv Lägesrapport Regeringsuppdrag vardagstolkning utredning om aktivitetsersättning Arbetsgrupper kompetensbeskrivningar för LSS handläggare kvalitetsindikatorer runt barn referensgrupp LSS kommittén framtida behov av statistik Remisser Frågor från allmänheten Studiebesök och nätverksträffar

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Öppna jämelser stöd till brottsoffer resultat s kommun, inrapporterat Om öppna jämelser hemlöshet Öppna jämelser kring stöd till brottsoffer genomdes sta gången 2012. Jämelserna bygger på resultat från

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Omvärldsbevakning landsting

Omvärldsbevakning landsting Omvärldsbevakning landsting Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, * 1 Kortare väntetider i cancervården, Ny 1 Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Från A till Ö i landstingsvärlden

Från A till Ö i landstingsvärlden Från A till Ö i landstingsvärlden Jean Odgaard, Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, Ny 1 Barns och ungas psykiska hälsa,* 1 Bättre behörighetskontroll Ändringar i förordningen (2006:196)

Läs mer

ISBN 978-91-86885-91-5 Artikelnr 2012-2-1

ISBN 978-91-86885-91-5 Artikelnr 2012-2-1 Årsredovisning 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Känd och erkänd Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Uppdraget Handikappförbunden gav Peter Brusén, AnnCharlotte Carlberg och Thomas Hammarberg i uppdrag att belysa den betydelse funktionshindersrörelsen

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Innehåll. Resultatredovisning. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7

Innehåll. Resultatredovisning. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7 Årsredovisning 214 Innehåll Resultatredovisning Barnombudsmannen har ordet 3 Barnombudsmannens uppdrag 4 Ekonomisk översikt 7 Fakta om barns levnadsvillkor i Sverige - uppföljningssystem Max18 9 Verksamhetsområde

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer