NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser."

Transkript

1 1 (6) Det här är första Nyhetsbrevet från Föräldrautvecklingsprojektet Värme & Ramar i Oskarshamn. Ambitionen är att det fr o m hösten ska komma ut ett (1) Nyhetsbrev per månad om vad som är på gång i projektet. Detta första Nyhetsbrev spänner över 3 månader mars, april och maj. Plan för föräldrautveckling Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden beslutade i december 2008 att tillsammans utveckla föräldrastödet i Oskarshamn. Folkhälsoinstitutet har beviljat kr till en projektledare för att implementera och vidareutveckla föräldrastöd i Oskarshamn. Läs mera eller detta hos FHI. Kick-Off 9 mars Den 9 mars hölls en Kick-Off för projektet i Kulturhuset/Möjligheternas Rum. Det var ett 15-tal deltagare med på denna Kick-Off - deltagare från barnomsorg, skola, barnhälsovården, Familjecenter, Studieförbundet Vuxenskolan, Nova Högskolecenter och socialtjänsten. Detta möte resulterade bl a i att flera olika arbetsgrupper skapades. I oktober kommer det att vara ett uppföljningsseminarium, där arbetsgrupperna ska redovisa sina projektplaner. Projektorganisation För föräldrautvecklingsprojektet Värme & Ramar finns det en styrgrupp bestående av Monica Karlsson, tf IFO-chef, Eva Lundin, Fc BUF, Rebecca Thidell, drog- och brottsförebyggande samordnare, Annika Kratz, enhetschef IFO Familjecenter Råd & Stöd och projektledaren. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser. Utöver detta finns det en Referensgrupp med olika kompetenser och verksamhetsområden att fråga till råds och testa idéer med.

2 2 (6) Arbetsgrupper Det finns 3 arbetsgrupper i föräldrautvecklingsprojektet Värme & Ramar. Det är en arbetsgrupp för de riktade insatserna, som Jaana Ronkainen är ansvarig för tillsammans med projektledaren. I den arbetsgruppen ingår även Anna Widén och Johanna Lövgren. Det finns en arbetsgrupp kring ÖPP Örebro Preventions Program. Detta arbete kommer förmodligen till hösten att delas in i tre olika spår: år 4-6, år 7-9 och år 1 gymnasiet. Den tredje arbetsgruppen Active Parenting består av Pernilla Högberg, Arbete & Integration, Annki Schön, Studieförbundet Vuxenskolan, Ann-Sofie Svensson, Familjecenter, Margaretha Wallmo Hermansson, Öppna Förskolan Trollsländan, Helene Andersson, Kikebo ro, samt projektledaren. Nationell strategi Regeringen lanserade den 31 mars en nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd. Det övergripande målet för regeringens strategi är Alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnets uppväxt 0-17 år. Det finns 3 delmål, som handlar om att öka samverkan kring föräldrastöd mellan aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar, öka antal hälsofrämjande arenor och mötesplatser för föräldrar samt ett ökat antal föräldrastödsaktörer med utbildning i hälsofrämjande metoder och universella evidensbaserade föräldrastödsprogram. Läs mera Statsbidrag En ansökan om statsbidrag, för att utveckla föräldrastödet i Oskarshamn har lämnats in till länsstyrelsen i Kalmar län. Det finns ca kr att fördela

3 3 (6) och då ska 2/3 av dessa pengar gå till insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Resterande är föräldrautvecklingsprojektet med och kämpar om. FHI har precis i dagarna (090601) släppt ansökningshandlingarna och kriterierna för ansökan till föräldrastödspengar till kommunerna. Det är ca 8 kommuner som tillsammans med ett forskargrupp (godkänd av FHI) kommer att tilldelas statsbidrag. Det finns 66 miljoner kronor att fördela till dessa 8 kommuner under 2010 och Läs mera Andra bidragsansökningar Det finns andra organisationer där det finns möjlighet att söka pengar, Skandia Idéer för livet, Olof Palmes Minnesfond, Allmänna Arvsfonden etc. Till den föreläsningen senare i höst kommer vi att ansöka om pengar från Olof Palmes Minnesfond. Läs mera Idéburna organisationer I regeringens nationella strategi finns klara direktiv om att alla goda krafter ska samverka, för att kunna erbjuda alla föräldrar föräldrastöd under barnets uppväxt. Om alla aktörer vars verksamheter riktar sig till föräldrar inom kommun, landsting, trossamfund, föräldraföreningar, idrottsföreningar och andra idéburna organsiationer samt studieförbund med flera samarbetar, samordnar och samlokaliserar sig ökar samhällets förutsättningar att ge alla föräldrar föräldrastöd från och med perioden kring graviditeten till dess att barnet fyller 18 år. I Oskarshamn finns en klar strävan att samarbeta med de idéburna organisationerna och flera studieförbund och trossamfund är redan engagerade i föräldrastödsprojektet. De idéburna organisationerna engagerar redan många barn, ungdomar och familjer och utför ett fantastiskt arbete. Tillsammans kan vi göra mera! Västervik & Stefanie Kniepmeyer Västerviks kommun har ett fungerande föräldrastöd sedan flera år tillbaka.samordnare i Västervik är Stefanie Kniepmeyer. Västervik och

4 4 (6) Stefanie anordnade i mars en nationell konferens om föräldrastöd i Västervik som vi var några från Oskarshamn som besökte. Den 27 maj besökte Stefanie Kniepmeyer Oskarshamns föräldrastöd i en öppen föreläsning om föräldrastödet i Västervik. Läs mera Sonia Sherefay Den 5 oktober kommer Sonia Sherefay till Oskarshamn. Sonia arbetar sedan lång tid tillbaka med föräldrar och barn som har sina rötter i andra länder. Hon är folkhögskolelärare, föreläsare och författare fick Sonia utmärkelsen Stockholms stads Nelson Mandela pris för sitt arbete med föräldracirklar för att skapa en kontakt mellan invandrarföräldrar och skolan. Hon har skrivit Barnen i våra hjärtan. Läs mera Riktat föräldrastöd I föräldrautvecklingsplanen har BUN och SN tagit beslut om att föräldrautvecklingsprojektet ska rikta sig till alla föräldrar (generellt föräldrastöd), men även till de föräldrar som upplever att de har behov av mera stöd. Det är Familjecenter Råd & Stöd som ansvarar för det riktade stödet. Oskarshamns socialtjänst har sedan något år tillbaka ändrat sin organisation, för att oskarshamnarna ska kunna få en lättillgänglig service utan utredningar. Målsättningen är att minska ner myndighetsdelen (dvs utredningar) och istället erbjuda oskarshamnarna råd & stöd. Läs mera Generellt föräldrastöd Oskarshamns kommun har valt att använda sig av ÖPP Örebro Preventions Program samt Active Parenting (Aktivt föräldraskap). ÖPP är etablerat i Oskarshamns år 7-9 sedan 2007 och det finns idag ca 30 föräldramötespresentatörer. Vi har även 7 utbildade ÖPP-instruktörer. På så vis är vi självförsörjande på utbildare. Våra instruktörer utbildar ÖPPpresentatörerna. Syftet med ÖPP är att senarelägga alkoholdebuten hos

5 5 (6) ungdomar genom ett föräldraengemang. Det finns forskning som visar klara samband mellan föräldrarnas inställning till barn/ungdomars alkoholintag och hur mycket ungdomar dricker. Ju mer restriktiv inställning föräldrarna har desto mindre dricker ungdomar. Läs mera Barn- och utbildningsnämnden har också beslutat att ÖPP ska användas i år 1 på gymnasiet. Arbetet med detta kommer att inledas till hösten. Det finns också ett beslut att följa utvecklingen av ÖPP, för att börja använda den i år 4-6. Det finns pågående projekt i Sverige, för att utveckla föräldramötet i denna riktning och föräldrautvecklingsprojektet följer denna utveckling. Under hösten har vi för avsikt att utbilda minst 8 gruppledare i Active Parenting, som sedan under våren 2010 startar föräldragrupper. Ambitionen är att börja i en mindre skala i Kikeboområdet och i en yttertätort, t ex Figeholm/Misterhult/Fårbo. Webbaserat föräldrastöd Genom flera nationella undersökningar vet Folkhälsoinstitutet att föräldrar gärna söker råd & stöd via Internet. Nationellt finns det ett regeringsuppdrag att kvalitetssäkra föräldrasajterna. I Oskarshamns föräldrautvecklingsplan finns det webbaserade föräldrastödet med som en del. Bl a finns det förslag på att det ska finnas en chat. Vi tittar nu närmare på hur detta skulle vara möjligt.

6 6 (6) Det som är möjligt gör vi ändå: Råd via webben är ett nytt verktyg för föräldrar och ungdomar att ställa frågor direkt till Familjecenter Råd & Stöd. Regional föräldrastödssamordnare Det finns en regional föräldrastödssamordnare, Eva Hydén, som arbetar på Regionförbundet och som bl a samordnar regional föräldrastödsutbildning. Läs mera Regionala utbildningar Under hösten anordnar Eva Hydén och Regionförbundet utbildningar till ÖPPpresentatörer (12-13 oktober) och ÖPP-instruktörer (26-27 november). Bättre att stämma i bäcken än i ån Ingvar Nilsson Den 16 september anordnar Kalmar Kommun en föreläsning av Ingvar Nilsson Det är bättre att stämma i bäcken än i ån. Ingvar Nilsson är nationalekonom och har, tillsammans med sina kollegor på Seeab, beräknat vad det kostar att göra sociala insatser, men framförallt vad det kostar att inte göra kloka sociala investeringar. Seminarium i september/oktober för arbetsgrupperna I oktober efter föreläsningarna med Sonia Sherefay och Ingvar Nilsson kommer arbetsgrupperna att ha det seminarium som beslutades om på projektets KICK-OFF i mars. Då kommer arbetsgrupperna att redovisa sina projektplaner. Eva-Lena Karlsson Föräldrautvecklingssamordnare E-post: Hemsida: Blogg:foraldrastod.blogspot.com

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27

Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27 Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27 Inledning och bakgrund Under våren 2008 ställdes en förfrågan

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Bilaga 1. Tabell över de nio projektens redovisningar av sina arbeten inom regeringsuppdraget Utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Bilaga 1. Tabell över de nio projektens redovisningar av sina arbeten inom regeringsuppdraget Utvärdering och utveckling av föräldrastöd Kommun/ Syfte Pågående och avslutade Måluppfyllelse avseende Nationella strategin* hittills Angereds SDF/ Uppsala Utveckla och pröva ett promotivt och generellt föräldrastödsprogram riktat till föräldrar

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

Tal av Maria Larson vid HARO:s konferens Bättre framtida psykisk hälsa, på Skansen i Stockholm den 3 juni 2009.

Tal av Maria Larson vid HARO:s konferens Bättre framtida psykisk hälsa, på Skansen i Stockholm den 3 juni 2009. 1 Tal av Maria Larson vid HARO:s konferens Bättre framtida psykisk hälsa, på Skansen i Stockholm den 3 juni 2009. Kära vänner! Jag är väldigt glad att få möjlighet att inleda idag. Och låt mig säga det

Läs mer

NYHETSBREV 2014:2. - På gång inom FoU-Nordväst -

NYHETSBREV 2014:2. - På gång inom FoU-Nordväst - NYHETSBREV 2014:2 - På gång inom FoU-Nordväst - Inledning Semestern hägrar. Just nu kanske Ni är sysselsatta med semesterfunderingar. Den stundande ledigheten som står för dörren är tid för vila, tid för

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna.

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna. magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 3 VINTERN 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

En dag om föräldrastöd

En dag om föräldrastöd En dag om föräldrastöd 1 Några viktiga begrepp och definitioner kring förebyggande föräldrastöd Föräldrastöd, ett brett begrepp som kan innebära olika saker, till exempel: Grundläggande skydd från samhället

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

1 Resultatet av Ungdomsenkäten - muntlig information

1 Resultatet av Ungdomsenkäten - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden 2013-01-14 Socialnämnden Tid 2013-01-29, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Resultatet av Ungdomsenkäten - muntlig information

Läs mer

Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län. Program

Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län. Program Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län Program 13.00 15.00 17.00 Välkomna - projektets bakgrund, syfte och mål. Nuläge Föräldrastöd i det regionala arbetet Folkhälsoinstitutet Elsa Rudsby Strandberg,

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-10-08 1 (33) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 8 oktober 2009, kl 09:00-14:30. ande Hans Jonsson (C), ordförande Bertil Eriksson, (KD), vice ordförande Karl-Evert Hellsén

Läs mer

Samverkan för framgång

Samverkan för framgång Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Föräldrastöd - en vinst för alla

Föräldrastöd - en vinst för alla Föräldrastöd - en vinst för alla Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap Betänkande av Föräldrastödsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:131 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete 2011 2014 Regeringsuppdrag utifrån ANDT-strategin

Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete 2011 2014 Regeringsuppdrag utifrån ANDT-strategin Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete 2011 2014 Regeringsuppdrag utifrån ANDT-strategin 2 Förord Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att i

Läs mer

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Konferensdokumentation Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Stockholm 4 oktober 2012 Innehåll 1 Inledning 2-3 När mamma eller pappa dör 4 Internet, e-hjälp och sociala medier 5 Vad vill barn och

Läs mer

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010 En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag till Statens folkhälsoinstitut 2010 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...6 2. INLEDNING... 12 3. LÄNSSAMORDNINGEN... 17 3.1 Sammanfattning... 17 3.2 Bakgrund...

Läs mer

Barnen är viktiga därför satsar vi på föräldrarna

Barnen är viktiga därför satsar vi på föräldrarna Barnen är viktiga därför satsar vi på föräldrarna Hur använder vi våra resurser smartast? 2009 antog regeringen en nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd och satsade 70 miljoner kronor på att

Läs mer

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Förslag till handlingsplan för ökad inflyttning till länet och ett gott mottagande av de som flyttar hit. Bakgrund Lokal/regional attraktivitet Förslag

Läs mer

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011 Sammanfattning I Mariestads kommun pågår ett aktivt folkhälsoarbete som stämmer väl in med de riktlinjer som förespråkas på nationell och regional nivå. Med utgångspunkt

Läs mer