Programfolder En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se"

Transkript

1 Programfolder 2015 En resurs för personal som arbetar med barn och unga En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund

2 Vårt uppdrag barnens bästa Så här arbetar vi Hälsokällan är en offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. Övergripande målsättning är att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos barn och ungdomar i Fyrbodal. Det vi erbjuder är utbildningar, konferenser, nätverksträffar och processtöd för viktiga vuxna, det vill säga de som arbetar med barn och ungdomar. Hälsokällans tre fokusområden: Inom området Föräldrastöd är vårt uppdrag att utveckla och erbjuda kunskap och metoder till de professionella som ska stötta och samarbeta med föräldrar. När det gäller området Ledarskap och bemötande arbetar vi med att utveckla ett gott ledarskap och bemötande för personal som möter ungdomar. Området Normkritiskt förhållningssätt är grundläggande i Hälsokällans uppdrag. Uppdraget handlar om att medvetandegöra de normer som påverkar oss. Vi främjar arbetet med allas lika värde och ger kunskap om diskrimineringsgrunderna. Allt Hälsokällan gör tar avstamp i FN:s barnkonvention. Vi har med andra ord alltid barnens bästa som utgångspunkt. Vi riktar oss till dig som arbetar inom förskola, skola, socialtjänst, på fritidsgårdar, ungdomsmottagningar, mödra- och barnhälsovården och familjecentraler. Nedan följer två exempel från vår verksamhet: Föräldraskap i Sverige och i världen. Från hösten 2014 har Hälsokällan ett uppdrag från Lysekils kommun att utbilda olika yrkesgrupper i att leda grupper med föräldrar som är nya i Sverige. Utbildningen bygger på frågor om ledarskap och olika gruppers utveckling, metoder för att samtala med föräldrar samt praktiska tips och upplägg på tematräffar. Modellen är utarbetad med inspiration från Sonia Sherefays arbete och hennes båda böcker: Barnen i våra hjärtan samt Förälder i det mångkulturella Sverige. Ett föräldraskap som bygger på normer ur svensk lagstiftning och FN:s barnkonvention. R.A.S.T (Rörelse Aktivitet Stimulans/Samarbete och Trygghet) Forskning som pågått under många år har visat att strukturerade rastaktiviteter främjar socialt samspel och minskar riskerna för mobbning och utanförskap. Sedan hösten 2013 har Hälsokällan arbetat med konceptet R.A.S.T som bygger på denna forskning och skolors beprövade erfarenheter. Vi har arrangerat fem utbildningstillfällen med drygt 25 deltagande skolor där fokus legat på forskning, organisering och praktisk verksamhet.

3 Axplock från ht 2009 och vt 2010 Ert Detta behov är - vårt Hälsokällan uppdrag Kalendarium???? 2015 Hälsokällan planerar, utformar och anpassar utbildningar, nätverksträffar, handledning med mera utifrån era behov och önskemål. Kontakta oss så tar vi tillsammans fram en plan! Varmt välkommen att höra av dig! Januari 20 Utbildning Viktigast av allt Barnkonventionen 22 Utbildning ICDP/Vägledande samspel, nivå 1 (Munkedal) 26 Utbildning Sex och samlevnad för personal på boenden för flyktingungdomar) 28 Nätverksträff ICDP-utbildare 29 Utbildning ICDP/Vägledande samspel nivå 1 Februari 4 Utbildning R.A.S.T (NA Bohuslän) att strukturera och inkludera 5 Kön spelar roll om ungas studieprestationer för skolledare 5 Utbildning ICDP/Vägledande samspel nivå 2 9 Utbildning R.A.S.T (Dalsland) att strukturera och inkludera 10 Safer internet day 2015 Ett tryggare internet för barn och unga 11 Workshop Föräldrastöd - Fyrbodals kommuner och region Var är vi och vart ska vi?! 12 Utbildning ICDP/Vägledande samspel nivå 1 för chefer årsjubileum Fyrbodals kommunalförbund 25 Utbildning Regnbågsfamiljer i förskolan 26 Utbildning ICDP/Vägledande samspel nivå 1 (Munkedal) Mars 3 Utbildning Att möta föräldrar i grupp (Barnhälsovården) 5 Utbildning R.A.S.T (Trestad) att strukturera och inkludera 5 Utbildning ICDP/Vägledande samspel nivå 1 6 Handledning Föräldrastödsprogrammet KOMET 9 Nätverksträff för fritidsledare

4 Forts. mars 12 Utbildning ICDP/Vägledande samspel nivå 1 för chefer 16 Utbildning Föräldraskap i Sverige och i världen 19 Utbildning ICDP/Vägledande samspel nivå 1 (Munkedal) 24 Utbildning Livet, kroppen, sex och samlevnad mellanstadiet 26 Utbildning ICDP/Vägledande samspel nivå 1 April 13 Utbildning Föräldraskap i Sverige och i världen 15 Utbildning Föräldrastöd och Tonåringar Behov och verktyg 16 Att möta föräldrar i grupp 16 Utbildning ICDP/Vägledande samspel för chefer 17 Handledning Föräldrastödsprogrammet KOMET 21 Utbildning Sexualundervisning på lättare svenska 23 Utbildning ICDP/Vägledande samspel nivå 1 (Munkedal) 27 Utbildning Föräldraskap i Sverige och i världen 29 Föreläsning Brobyggarna föräldrastöd och integration 30 Utbildning ICDP/Vägledande samspel nivå 1 Maj 5 Utbildning Föräldraskap i Sverige och i världen 7 Utbildning ICDP/Vägledande samspel nivå 2 12 Nätverksträff Sex och samlevnad Fyrbodal 21 Nätverksträff Föräldrawebb 21 Utbildning ICDP/Vägledande samspel för chefer 22 Handledning Föräldrastödsprogrammet KOMET Augusti Utbildning ICDP/Vägledande samspel nivå 1 27 Utbildning ICDP/Vägledande samspel nivå 1 September 3 Utbildning Vägledande samspel/icdp nivå Festival, föreläsningar och seminarier Uddevalla goes Rainbow 10 Utbildning ICDP/Vägledande samspel nivå 1 14 Utbildning Sexualundervisning på lättare svenska 16 Utbildning Värderingsmetodik 23 Utbildning Unga, sex och internet 24 Utbildning ICDP/Vägledande samspel nivå 1 29 Utbildning Musikhjälpen i klassrummet Oktober 1 Utbildning ICDP/Vägledande samspel nivå 1 8 Nätverksträff Hedersrelaterad problematik 13 Utbildning Sexualkunskap - lärare och ungdomsledare 15 Utbildning ICDP/Vägledande samspel nivå 1 22 Nätverksträff Föräldrawebb Utbildning ICDP/Vägledande samspel nivå 1 (Munkedal) November 4 Nätverksträff Fritidsledare 5 Utbildning ICDP/Vägledande samspel nivå 1 10 Nätverksträff Föräldrastöd och integration 11 Utbildning Kondomkunskap 18 Utbildning Stöd för föräldrar till barn med funktionsnedsättning 19 Utbildning ICDP/Vägledande samspel nivå 1 24 Utbildning Unga män morgondagens förlorare? 26 Utbildning ICDP/Vägledande samspel nivå 1 December 3 Utbildning ICDP/Vägledande samspel nivå 2 Övrigt 2015 Nätverk Familjecentraler och öppna förskolor i Fyrbodal Nätverk Vägledande samspel/icdp Utbildning Skolnärvaro Nätverk Vägledande samspel/icdp nivå 2 Nätverk Marte Meo Utbildning och nätverk i DISA Fler aktiviteter och insatser kommer att bokas in under såväl vår som höst. Hälsokällan finns till för dig som möter barn och ungdomar i ditt arbete. Genom oss får du kunskap och inspiration att vara en viktig vuxen!

5 Hälsokällan Strömstadsvägen Uddevalla Anne-Sofie Skälegård, Verksamhetsutvecklare tel , Utbildad barnmorska med vidare studier i sexologi, pedagogik och barn och ungdomsvetenskap. Har sedan 1975 arbetat med barn och ungdomsfrågor främst med fokus på sexualitet och relationer, likabehandling, genus och integration och hälsa. Pernilla Forss, Verksamhetsutvecklare tel , Utbildad hälsovetare och utbildare inom Vägledande Samspel (ICDP). Har sedan 1998 arbetat med barn och ungdomsfrågor med fokus på livsstilsfrågor, föräldrastöd samt kommunikation och bemötande utifrån ett ledarskapsperspektiv för att stärka barn och ungdomars hälsa. Henrik Erlandsson, Verksamhetsutvecklare tel , Utbildad hälsovetare, med fördjupade studier inom pedagogik. Har sedan 1997 arbetat med frågor främst med fokus på likabehandling, värdegrundsarbete, sex och samlevnadsfrågor samt föräldrastöd.

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla Gör det Jämt! 2 Innehåll Innehåll... 2 Allmänt... 2 Ansvariga chefer... 2 Arbetsgrupp... 2

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer

10 punkter. för en bättre sexualundervisning i skolan

10 punkter. för en bättre sexualundervisning i skolan 10 punkter för en bättre sexualundervisning i skolan RFSU är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation, som verkar för att sprida en fördomsfri och öppen syn på sex- och samlevnadsfrågor.

Läs mer

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Katalog 2015 Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Innehåll Ett växande problem Vad är InteOkej? Våra program Workshops

Läs mer

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 Rapporten är framtagen av Yvonne Forsell Eija Airaksinen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1

Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1 Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1 Barndialogen i Jönköpings läns Landsting är ett forum för utvecklingsarbete i samverkan mellan Landstinget, kommunerna i

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Nordens barn Utveckling av nordiska familjecentraler. Resultat från projektet Tidiga insatser för familjer

Nordens barn Utveckling av nordiska familjecentraler. Resultat från projektet Tidiga insatser för familjer Nordens barn Utveckling av nordiska familjecentraler Nordens Välfärdscenter Inspirationshäfte Resultat från projektet Tidiga insatser för familjer 1 Nordens Barn utveckling av nordiska familjecentraler

Läs mer

Garantinivå Vad menar vi med det?

Garantinivå Vad menar vi med det? Garantinivå Vad menar vi med det? Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Likabehandling i arbetslivet ÅTTA EXEMPEL. tema LIKABEHANDLING. THEMATiC GROUP ON EQUALiTY

Likabehandling i arbetslivet ÅTTA EXEMPEL. tema LIKABEHANDLING. THEMATiC GROUP ON EQUALiTY Likabehandling i arbetslivet ÅTTA EXEMPEL tema LIKABEHANDLING THEMATiC GROUP ON EQUALiTY STJÄL ANDRAS IDÉER! Europeiska socialfonden stöder hundratals projekt runt om i landet för att nå målet arbete och

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Upplysningar om innehållet: ing-marie.wieselgren@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting & Bitte Lundborg, 2012 Första trycket, september 2012 Text:

Upplysningar om innehållet: ing-marie.wieselgren@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting & Bitte Lundborg, 2012 Första trycket, september 2012 Text: Bra för alla barn visioner och verklighet Alla verksamheter med uppdrag som rör barn och unga har en gemensam målsättning att ge barn och unga en bra start i livet. Bland barnen finns både de som har en

Läs mer

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 I juni 2015 fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 48 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 60,3 miljoner kronor.

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer