Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats"

Transkript

1 Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats

2 Definition av familjecentral Enligt socialstyrelsen är en familjecentral, samordnade och samlokaliserade enheter för : Mödrahälsovård Barnhälsovård Öppen förskola Socialtjänst Från föreningens hemsida Föreningen för familjecentralers främjande

3 Definition av familjecentral På en familjecentral arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans kring barnfamiljen. Förutom barnmorska, BVCsjuksköterska, förskollärare och socionom kan det även finnas tillgång till psykolog, spädbarnsverksamhet, familjerådgivare, familjebehandling, bibliotekarie, personal från kyrkliga samfund och andra ideella organisationer m fl.

4 Syfte med en familjecentral Att utifrån barnkonventionen basen i den gemensamma värdegrunden utveckla familjecentralen till en mötesplats där arbetet genomsyras av ett barnperspektiv där barnets och familjens bästa sätts i centrum. Att enligt de nationella folkhälsomålen verka för trygga och jämlika villkor. Ur samverkansavtal för Ockelbo familjecentral

5 Målet med en familjecentral Genom samverkan och utifrån familjens livssituation främja en god hälsa för barn och föräldrar. I samverkan med föräldrar främja en trygg anknytning, gynnsam fysisk, psykisk och social utveckling för förskolebarn o-6 år Parterna skall gemensamt särskilt följa utvecklingen hos barn och deras familjer som visar tecken på en ogynnsam utveckling.

6 Målet med en familjecentral Målen kan uppnås genom att familjecentralen ska: Vara lättillgänglig som nära mötesplats. Stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar. Skapa arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga. Erbjuda ett lättillgängligt stöd. Vara ett kunskaps- och informationscentrum

7 Vad är mervärdet av samverkan? Den främsta vinsten med samverkan inom en familjecentral är att den ökar förmågan att tidigt upptäcka och tillgodose behov av stöd bland barnfamiljer ( soc 2007).

8 Vad är mervärdet av samverkan? Rapporter visar på att föräldrabesökarna på öppna förskolan är representativa för befolkningen med avseende på utbildningsnivå, förvärvsfrekvens, ensamstående och utlandsfödda och når därmed såväl socioekonomiskt starka som svaga grupper.( socialmedicins tidskrift 2/2001, Östragötalands rapporten)

9 Vad är mervärdet av samverkan? Bättre föräldrastöd till familjer på BVC på familjecentral jämfört med vanlig BVC - Erbjuder föräldragrupper i högre utsträckning - Tar över föräldragrupper från mödrahälsovården oftare - Har högre antal deltagande pappor i verksamheten, arbetar för att öka pappadeltagandet

10 Vad är mervärdet av samverkan? Bättre föräldrastöd till familjer på BVC på familjecentral jämfört med vanlig BVC - Erbjuder riktade föräldragrupper i högre utsträckning tex unga föräldrar, adoptivföräldrar, tvilling föräldrar, utlandsfödda föräldrar mfl - (statens folkhälsoinstitut 2009/2010)

11 Vad är mervärdet av samverkan? Flera nordiska studier av familjecentralers arbete betonar att familjer är nöjda med verksamheterna. Orsaken till att brukarna är nöjda ses som en konsekvens av de universella insatser som omfattar exempelvis öppen förskola, barn och mödrahälsovård. Tröskeln för ett besök upplevs som låg och verksamheten bidrar till att skapa en gemensam mötesplats. ( Tidiga insatser för familjer , Nordens välfärdscenter) -

12 Bakgrund och framväxt 1998 Initierade Folkhälsoinstitutet bildandet av familjecentral, Första familjecentralen Föreningen för Familjecentralers Främjande bildas 2000 Nordiskt och Europeiskt samarbete. Årliga konferenser sedan Idag finns ca 250 familjecentraler eller familjecentralsliknande verksamheter i Sverige. Föreningen för familjecentralers främjande

13 Aktuella aktiviteter FFFF Årsmöte och konferens i maj Barnets bästa i FRÄMSTA RUMMET,Helsingborg Arbeta för nationellt stöd- SKL Regionala, länsövergripande medlemsnätverk. Stödja de olika professionernas yrkesroller. Föreningen för familjecentralers främjande

14 Första familjecentralen i Jönköpings län invigs Dalviks familjecentral - 13 kommuner/ 7 kommuner med familjecentraler - 14 familjecentraler - pågående planering av ett par nya familjecentraler - Regelbundna nätverksträffar över länet med syfte att driva utvecklingsfrågor, dela erfarenheter, samordna riktade utbildningsinsatser till personal - Kvalitetssäkring och verksamhetsuppföljning modell från Jönköping ( föräldraenkät, egenrevision) - samverkansavtal, Lednings, styrgrupp -

15 Framgångsfaktorer Politiker och chefer ger helhjärtat stöd. Samverkansavtal. Gemensam team utbildning och handledning. Samordnare utses i personalgruppen. verksamhetsplan, verksamhetsberättelse med mål och utvärdering Föreningen för familjecentralers främjande

16 Påståenden att reflektera över Genom att erbjuda blivande föräldrar och barn i förskoleåldern och deras föräldrar en mötesplats skapas förutsättningar för kontakt och stöd mellan föräldrar, möjlighet till initiativ och aktiviteter i föräldragruppen, eget ansvarstagande och ökad trygghet i föräldrarollen. Genom att samla verksamheter, under samma tak, som har det gemensamma uppdraget att på olika sätt ge stöd i det blivande och nyblivna föräldraskapet skapar vi en verksamhet som ger kvalitets-, tids - och ekonomiska vinster.

17 Familjecentral? För alla och mest till dem som behöver det bäst!!! Föreningen för familjecentralers främjande

Strategi för inrättande av minst en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet per kommun Vem är jag och vad gör jag?

Strategi för inrättande av minst en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet per kommun Vem är jag och vad gör jag? Strategi för inrättande av minst en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet per kommun Vem är jag och vad gör jag? 1 Vad är en familjecentral En familjecentral innehåller mödrahälsovård,

Läs mer

Välfärd i förändring

Välfärd i förändring Linköping 7-8 februari 2008 Familjecentral - mångsidig och lärande mötesplats för barnfamiljer! i Linköping 7-8 7-8 februari 2008 LEDSTJÄRNA På familjecentralen ska alla mötas av en välkomnande atmosfär

Läs mer

UTVÄRDERA FÖR ATT BLI ÄNNU BÄTTRE!

UTVÄRDERA FÖR ATT BLI ÄNNU BÄTTRE! Modell för Verksamhetsplan/ berättelse för FAMILJECENTRALER UTVÄRDERA FÖR ATT BLI ÄNNU BÄTTRE! -Sätra Bruk Ann-Charlotte Lilja- verksamhetsutvecklare centrala Barnhälsovården, Familjecentral- Region Jönköpings

Läs mer

amiljecentral Andersberg Generellt och riktat föräldraskapsstöd på Familjecentral Andersberg

amiljecentral Andersberg Generellt och riktat föräldraskapsstöd på Familjecentral Andersberg Generellt och riktat föräldraskapsstöd på F En mötesplats! Fen är en hälsofrämjande plats för samspel där Gävle kommun och Region Gävleborg samordnar resurser för att underlätta för föräldrar att mötas

Läs mer

Kartläggning utifrån principöverenskommelse om samverkan i familjecentraler

Kartläggning utifrån principöverenskommelse om samverkan i familjecentraler Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Marie Gustafsson 2012-01-16 Sida 1 (3) Kartläggning utifrån principöverenskommelse om samverkan i familjecentraler Uppdraget Vilgotgruppens arbetsgrupp för barn-

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen VERKSAMHETSPLAN Familjecentralen Verksamhetsåret 2018 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning sid. 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete sid. 3 2.1 Vision sid. 3 2.2 Familjecentralernas mål enligt samverkansavtalet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen VERKSAMHETSPLAN Familjecentralen Verksamhetsåret 2017 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning sid. 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete sid. 3 2.1 Vision sid. 3 2.2 Familjecentralernas mål enligt samverkansavtalet

Läs mer

Februari Varför Familjecentral?

Februari Varför Familjecentral? Februari 2017 Varför Familjecentral? Föreningen För Familjecentralers Främjandes styrelse har under 2016, på uppdrag av medlemmarna, arbetat fram detta informationsmaterial (power point). Syftet med materialet

Läs mer

Kopia utskriftsdatum: Sid 1 (6)

Kopia utskriftsdatum: Sid 1 (6) Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Louise Gustafsson 2018-10-05 Verksamhet Välfärd och folkhälsa Slutgranskare Ingmar Ångman Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum fr o m Överenskommelser

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL FAMILJECENTRAL

SAMVERKANSAVTAL FAMILJECENTRAL SAMVERKANSAVTAL FAMILJECENTRAL mellan Landstinget i Värmland och Forshaga kommun 1. Inledning Familjecentrum är en familjecentral, en byggnad med mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och förebyggande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen VERKSAMHETSPLAN Familjecentralen Verksamhetsåret 2019 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning sid. 3 2. Uppdraget sid. 3 3. Systematiskt kvalitetsarbete sid. 3 3.1 Vision sid. 3 3.2 Familjecentralernas mål

Läs mer

Uppföljning av familjecentraler i Jönköpings län

Uppföljning av familjecentraler i Jönköpings län Bilaga 2 Uppföljning av familjecentraler i Jönköpings län Agneta Abrahamsson FoUrum Modell för verksamhetsuppföljning Inledning Självskattningsinstrument Slussningsstatistik Besöksstatistik Föräldraenkät

Läs mer

Familjecentraler. -det är grejor det

Familjecentraler. -det är grejor det Familjecentraler -det är grejor det Sara Lindeberg, specialistläkare, Enheten för folkhälsa och social hållbarhet, Region Skåne Lars Olsson, leg. Psykolog, Kunskapscentrum för Barnhälsovård, Region Skåne

Läs mer

STYRNING OCH SAMORDNING PÅ FAMILJECENTRAL Stödjande Inspirerande Engagerade Kvalitetsansvariga

STYRNING OCH SAMORDNING PÅ FAMILJECENTRAL Stödjande Inspirerande Engagerade Kvalitetsansvariga Stödjande Inspirerande Engagerade Kvalitetsansvariga Anna-Maria Troedsson, Marianne Gabrielsson, Anna Bodin, och Föreningen För Familjecentralernas Främjande (FFFF) 2017 Sida 2 av 6 Innehåll Inledning

Läs mer

Uppföljning och kvalitetssäkring av familjecentraler i Region Jönköpings län

Uppföljning och kvalitetssäkring av familjecentraler i Region Jönköpings län Uppföljning och kvalitetssäkring av familjecentraler i Region Jönköpings län Innehållsförteckning Förord... 3 Familjecentral, definition... 4 Målgrupp... 4 Syfte... 4 Mål... 4 Uppföljning och kvalitetssäkring

Läs mer

Hälsofrämjande och förebyggande insatser inom mödrahälsovård och barnhälsovård

Hälsofrämjande och förebyggande insatser inom mödrahälsovård och barnhälsovård BESKRIVNING AV ARBETSUPPGIFTER I NATIONELLA MÅLBESKRIVNINGEN Publicerad 2015, uppdaterad 2016 Hälsofrämjande och förebyggande insatser inom mödrahälsovård och barnhälsovård Konsultation till personal angående

Läs mer

Mall för överenskommelse mellan Landstinget och varje enskild kommun i Jönköpings län avseende familjecentral

Mall för överenskommelse mellan Landstinget och varje enskild kommun i Jönköpings län avseende familjecentral Mall för överenskommelse mellan Landstinget och varje enskild kommun i Jönköpings län avseende familjecentral Innehållsförteckning Sid 3 Bakgrund Vad är en familjecentral? Syfte och mål med överenskommelsen

Läs mer

Nationell målbeskrivning för psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård. Antagen , uppdaterad

Nationell målbeskrivning för psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård. Antagen , uppdaterad Nationell målbeskrivning för psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård Antagen 2007-09-21, uppdaterad 2016-01-22 Värdegrund Alla barn har rätt till goda och trygga uppväxtvillkor. Verksamhetsmål

Läs mer

Riktlinjer för familjecentraler och familjecentrerade verksamheter i Uppsala län

Riktlinjer för familjecentraler och familjecentrerade verksamheter i Uppsala län Riktlinjer för familjecentraler och familjecentrerade verksamheter i Uppsala län Förord Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet.

Läs mer

Länsenheten Föräldra- och Barnhälsan Region Norrbotten

Länsenheten Föräldra- och Barnhälsan Region Norrbotten Länsenheten Föräldra- och Barnhälsan Region Norrbotten Verksamhetschef Annika Selberg Lundberg annika.selberg-lundberg@norrbotten.se Divisionschef Närsjukvård Chef för verksamhet och utveckling Närsjukvårdsstaben

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice ge stöd till styrelsen, medlemmar och andra förmedla kontakter uppdatera

Läs mer

Att främja barn och ungdomars hälsa: goda exempel på samverkan

Att främja barn och ungdomars hälsa: goda exempel på samverkan Att främja barn och ungdomars hälsa: goda exempel på samverkan 2012-04-26 Magdalena Sundqvist Processledare Salut-satsningen Verksamhetsutvecklingsstaben Salut-satsningen God hälsa uppnås genom salutogena

Läs mer

Familjecentraler i Jönköping Dåtid nutid framtid

Familjecentraler i Jönköping Dåtid nutid framtid Familjecentraler i Jönköping Dåtid nutid framtid tema Gunvor Runesson 1 Erik Wargren 2 1 Verksamhetsutvecklare för Barnhälsovården, Landstinget i Jönköpings län. Barnssjuksköterska och distriktssköterska,

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2014-08-27 BUN 2013.0517 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning I juni 2010 antogs en principöverenskommelse om samverkan i familjecentraler

Läs mer

Ni ser allt och alla

Ni ser allt och alla Ni ser allt och alla Ni ser, hör, känner och gör, ni är toppen! Pedagogens roll i hälsofrämjande och förebyggande arbete på familjecentraler Christine Lennartson, Anna-Maria Troedsson, Susanne Ekman och

Läs mer

Välkommen till dialogseminarium Varför föräldrastöd under hela barnets uppväxt?

Välkommen till dialogseminarium Varför föräldrastöd under hela barnets uppväxt? Välkommen till dialogseminarium Varför föräldrastöd under hela barnets uppväxt? Marie Cesares Olsson Utvecklingsledare barn och unga Region Örebro län marie-cesares.olsson@regionorebrolan.se 019-602 63

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 (5) RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 Parter och XX kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2008-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 2016

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 2016 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 2016 2 (5) 5.5 Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett nationellt fastställt barnhälsovårdsprogram med såväl

Läs mer

Samordnade insatser för barn och unga

Samordnade insatser för barn och unga Samordnade insatser för barn och unga Nationell nivå Synkronisering av samhällets alla insatser för barn och unga som har eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa Insatserna behöver utvecklas för att

Läs mer

6 Revidering policy för familjecentral - Yttrande. Arbetsutskottets förslag till beslut

6 Revidering policy för familjecentral - Yttrande. Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2012-02-29 LSN-HSF11-278 6 Revidering policy för familjecentral - Yttrande Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen

Läs mer

Avtal - samverkan kring familjecentrerat arbete

Avtal - samverkan kring familjecentrerat arbete Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2018-03-23 SCN-2018-0196 Socialnämnden Avtal - samverkan kring familjecentrerat arbete Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att godkänna revideringen

Läs mer

Välkomna till nätverksträffen Rätt stöd i rätt tid på rätt plats. Foto: Josefin Sejnelid

Välkomna till nätverksträffen Rätt stöd i rätt tid på rätt plats. Foto: Josefin Sejnelid Välkomna till nätverksträffen Rätt stöd i rätt tid på rätt plats Foto: Josefin Sejnelid Länssamverkan föräldrastöd Deltagarna i gruppen har ett strategiskt uppdrag i sin organisation eller i länet. Deltagare

Läs mer

Familjecentralen. en social investering för att främja barns hälsa. Nyköping

Familjecentralen. en social investering för att främja barns hälsa. Nyköping Utredning Dnr 84935 Division Social omsorg Datum Maria Magnusson 2013-05-28 Familjecentralen en social investering för att främja barns hälsa Nyköping 2013-05-28 Isabelle Runfeldt, Division Social omsorg

Läs mer

Klara, färdiga, gå! Om de yngsta medborgarna och deras rättigheter. Barnombudsmannens årsrapport 2007

Klara, färdiga, gå! Om de yngsta medborgarna och deras rättigheter. Barnombudsmannens årsrapport 2007 Klara, färdiga, gå! Om de yngsta medborgarna och deras rättigheter Barnombudsmannens årsrapport 2007 Alla har rätt till en bra barndom här och nu! Medborgare i unga år Föräldraskapande Före skolan Hälsa

Läs mer

Vägledning för Öppen förskola inom familjecentrerat arbetssätt Göteborgs Stad

Vägledning för Öppen förskola inom familjecentrerat arbetssätt Göteborgs Stad Vägledning för Öppen förskola inom familjecentrerat arbetssätt Göteborgs Stad 1 Inledning Denna Vägledning för öppna förskolorna inom Göteborgs Stad är framtagen med syfte att tydliggöra rollen och uppdraget

Läs mer

Insatser från Barnhälsovården

Insatser från Barnhälsovården Insatser från Barnhälsovården - vid tidig upptäckt av psykisk ohälsa hos barn (och deras föräldrar). Victoria Laag Leg. psykolog Samordnare/verksamhetsutvecklare Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam

Läs mer

Vägledning för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Skåne. Reviderad 2014

Vägledning för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Skåne. Reviderad 2014 Vägledning för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Skåne Reviderad 2014 FÖRORD Region Skånes policy för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter (2008-05-22) har

Läs mer

Avtal - samverkan kring familjecentrerat arbete

Avtal - samverkan kring familjecentrerat arbete UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Ceder Outi Datum 2018-04-23 Diarienummer UBN-2018-2285 Utbildningsnämnden Avtal - samverkan kring familjecentrerat arbete Förslag till beslut Utbildningsnämnd föreslås

Läs mer

Sammanfattning av rapporten. Familjecentraler i Västra Götaland en utvärdering

Sammanfattning av rapporten. Familjecentraler i Västra Götaland en utvärdering Sammanfattning av rapporten Familjecentraler i Västra Götaland en utvärdering Agneta Abrahamsson Vibeke Bing Mikael Löfström oktober 2009 Familjecentralen den självklara mötesplatsen Socialstyrelsen föreslår

Läs mer

Familjecentraler i Västmanland

Familjecentraler i Västmanland 2011-05-02 Familjecentraler i Västmanland - Kartläggning och behovsinventering Caroline Lundh Folkhälsobyrån AB Kopparbergsvägen 6 722 13 Västerås 021-133 200 www.folkhalsobyran.se Innehållsförteckning

Läs mer

familjecentral i centrala Eskilstuna.

familjecentral i centrala Eskilstuna. Kommunstyrelsen 2018-04-17 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2016:404 Mattias Berglund 016-710 32 54 1 (4) Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige att undersöka behovet av och förutsättningar

Läs mer

Kartläggning av familjecentraler i Västra Götaland januari Folkhälsokommitténs sekretariat och Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli

Kartläggning av familjecentraler i Västra Götaland januari Folkhälsokommitténs sekretariat och Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Kartläggning av familjecentraler i Västra Götaland 2013 januari 2014 ETT SAMARBETE MELLAN: Folkhälsokommitténs sekretariat och Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Förord Familjecentralen är en relativt

Läs mer

Region Skånes policy för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter

Region Skånes policy för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter Region Skånes policy för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter 2008-05-22 FÖRORD Region Skånes policy för familjecentraler Policyn är resultat av att Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Psykologer för mödra- och barnhälsovården i Västra Götalandsregionen Foto: Viktoria Svensson Reviderad version augusti 2016 Följande dokument har arbetats fram för att beskriva psykologfunktionen,

Läs mer

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 procent av planerat förändringsarbete efter tre år. Utan sådan kunskap

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 2 (5) Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett generellt program med hälsoövervakning, regelbunden sköterskekontakt

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Psykologer för Mödra- och barnhälsovården i Västra Götalandsregionen Foto: Viktoria Svensson Reviderad version Augusti 2011 Följande dokument har arbetats fram för att beskriva psykologfunktionen,

Läs mer

Överenskommelse om ökad tillgänglighet i barnhälsovården SSOF 19 april 2018

Överenskommelse om ökad tillgänglighet i barnhälsovården SSOF 19 april 2018 Överenskommelse om ökad tillgänglighet i barnhälsovården SSOF 19 april 2018 Tyra Warfvinge Avdelningen för vård och omsorg tyra.warfvinge@skl.se 08-452 79 12 Överenskommelser? Används inom områden som

Läs mer

Uppföljning av familjecentrerat arbetssätt - ett samarbete mellan mödravårdscentral (MVC), barnavårdscentral (BVC), öppen förskola och råd och

Uppföljning av familjecentrerat arbetssätt - ett samarbete mellan mödravårdscentral (MVC), barnavårdscentral (BVC), öppen förskola och råd och Uppsala KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Gunilla Oltner 2012-04-04 BUN-2012-0125 Barn- och ungdomsnämnden Uppföljning av familjecentrerat arbetssätt - ett samarbete

Läs mer

Tidig insats- ett utvecklingsprojekt för de yngsta barnen

Tidig insats- ett utvecklingsprojekt för de yngsta barnen Tidig insats- ett utvecklingsprojekt för de yngsta barnen Ett socialt investeringsprojekt med plattform på familjecentralen i Klockaretorpet, Norrköping. Samverkan mellan social- och utbildningskontoret

Läs mer

ALHVA hembaserat, verksamhetsövergripande arbete

ALHVA hembaserat, verksamhetsövergripande arbete ALHVA hembaserat, verksamhetsövergripande arbete Ny kunskap om stöd till utsatta barn Folkhälsomyndighetens konferens i Malmö 2015 11 26 Annelie Lindberg, projektledare Malmö stad Annelie Björkhagen Turesson,

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. Dir. 2008:67

Kommittédirektiv. Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. Dir. 2008:67 Kommittédirektiv Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap Dir. 2008:67 Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild

Läs mer

Barnhälsovård i Skåne

Barnhälsovård i Skåne Barnhälsovård i Skåne Åsa Lefèvre, Dr Med Vet, leg sjuksköterska, vårdutvecklare Malin Skoog, doktorand, distriktssköterska, vårdutvecklare Kunskapscentrum barnhälsovård Kunskapsmål: Vad är syftet med

Läs mer

Resultat av lokala workshops Familjecentrerat arbetssätt

Resultat av lokala workshops Familjecentrerat arbetssätt Resultat av lokala workshops Familjecentrerat arbetssätt Göteborgsområdet Hösten 2014 2014-12-18 www.samverkanstorget.se Önskvärt läge Barnperspektivet genomsyrar samverkan Familjer ska veta vart de ska

Läs mer

Föräldrastöd i samverkan inom Umeåregionen

Föräldrastöd i samverkan inom Umeåregionen Föräldrastöd i samverkan inom Umeåregionen Vad är Familjepeppen? När: Projekttid 2010-2013 Var: Umeåregionen Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs För vilka: Alla föräldrar med barn

Läs mer

Öppna förskolan Gläntan

Öppna förskolan Gläntan REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Öppna förskolan Gläntan Anette Tinnsten Rektor 2010-08-10 3. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning som preciserats i verksamhetens arbetsplan. 9. Redovisning

Läs mer

En god start i livet, ett jämlikt GBG

En god start i livet, ett jämlikt GBG En god start i livet, ett jämlikt GBG Hjällbo Familjecentral, en av tre! Familjecentrerat arbetssätt Folkmängd: 7602 personer år 2016 Utländsk bakgrund 2016 Lägsta primärområde Göteborg Högsta primärområde

Läs mer

Minnesanteckningar Politikerseminarium Jämställt föräldraskap 9 maj 2012

Minnesanteckningar Politikerseminarium Jämställt föräldraskap 9 maj 2012 Minnesanteckningar Politikerseminarium Jämställt föräldraskap 9 maj 2012 Politiker Jenny Steen Tomas Esbjörnsson Anders Östlund Elisabeth Hammar Solweig Samuelsson Per Folkesson Ingrid Fries Hansson Örebro

Läs mer

Utökade hembesök Göteborg ATT HÄNVISA OCH INFORMERA FÖRÄLDRAR

Utökade hembesök Göteborg ATT HÄNVISA OCH INFORMERA FÖRÄLDRAR Utökade hembesök Göteborg ATT HÄNVISA OCH INFORMERA FÖRÄLDRAR Den första kontakten med familjen Barnmorskemottagningar Familjecentraler Öppna förskolor BVC En viktig roll: Lansera utökade hembesök Ha god

Läs mer

Växa tryggt - föräldraskapsstöd i samverkan

Växa tryggt - föräldraskapsstöd i samverkan Växa tryggt - föräldraskapsstöd i samverkan Arbetet med Växa tryggt är ett steg mot en mer rättvis vård utifrån varje familjs behov och ett sätt att utnyttja den kompetens som finns utan kostsamma investeringar.

Läs mer

Familjecentraler framgång och fall

Familjecentraler framgång och fall Familjecentraler framgång och fall Sätra i augusti 2016 En dröm Att människor lever i harmoni med varandra oavsett religionstillhörighet eller ras är det vackraste som finns. Med korset hänvisar jag till

Läs mer

Ny Vägledning för BHV Implementering. Hösten 2014 Ann-Sofie Cavefors Thomas Arvidsson

Ny Vägledning för BHV Implementering. Hösten 2014 Ann-Sofie Cavefors Thomas Arvidsson Ny Vägledning för BHV Implementering Hösten 2014 Ann-Sofie Cavefors Thomas Arvidsson BVC:s utveckling under 100 år från hälsokontroll problemlösning via till hälsoövervakning generella o riktade åtgärder

Läs mer

Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län. Program

Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län. Program Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län Program 13.00 15.00 17.00 Välkomna - projektets bakgrund, syfte och mål. Nuläge Föräldrastöd i det regionala arbetet Folkhälsoinstitutet Elsa Rudsby Strandberg,

Läs mer

Motion: Mödravårdscentralernas uppdrag och Barnavårdscentralernas uppdrag

Motion: Mödravårdscentralernas uppdrag och Barnavårdscentralernas uppdrag Motion: Mödravårdscentralernas uppdrag och Barnavårdscentralernas uppdrag Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo

Läs mer

Lärande och samverkan vid etablering av Vägledande samspel. Rickard Garvare

Lärande och samverkan vid etablering av Vägledande samspel. Rickard Garvare Lärande och samverkan vid etablering av Vägledande samspel Rickard Garvare Mål med Vägledande samspel Målet är att vägleda föräldrarna i deras vardagliga samspel med barnet..genom att ta tillvara och stärka

Läs mer

Föräldrastödets Röda Tråd. Föräldrastöd - en vinst för alla

Föräldrastödets Röda Tråd. Föräldrastöd - en vinst för alla Föräldrastödets Röda Tråd Föräldrastödsutredningen betänkande presenterades 22 janauari av Inger Davidsson Föräldrastöd - en vinst för alla Föräldrastöd är ett brett utbud av insatser som föräldrar erbjuds

Läs mer

Bakgrund Många barn föds in i en ogynnsam livssituation. Detta då deras föräldrar har problem som hämmar deras förmåga att på ett tillfredsställande sätt svara upp mot sina barns behov av omvårdnad och

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt Tisdagen den 3 juni, Ullevi Konferenscenter, Göteborg Från ord till handling FN:s konvention om barnets rättigheter från

Läs mer

Barn- och Ungdomsplan

Barn- och Ungdomsplan Barn- och Ungdomsplan Kartläggning 2011 samverkan Beslut rubriker Arbete påbörjas Gemensam budget 3 miljoner Framåt.. Barn- och Ungdomsplan ORGANISATION: VI ARBETAR TILLSAMMANS! Barnhälsosamverkan

Läs mer

Familjecentralen. - en mötesplats för kunskapsutveckling och integration

Familjecentralen. - en mötesplats för kunskapsutveckling och integration Familjecentralen - en mötesplats för kunskapsutveckling och integration Samverkan mellan Barnhälsovård Barnmorskemottagning Öppen förskola Socialtjänst. i samma lokaler. Vad är en familjecentral? Ibland

Läs mer

Barn och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2014

Barn och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2014 1 (11) Barn och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2014 Denna promemoria beskriver den officiella statistiken om barn, verksamheter och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2014. Annan

Läs mer

Ansökan från Vårdcentralen Smeden om bildande av en familjecentral

Ansökan från Vårdcentralen Smeden om bildande av en familjecentral Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-16 1 (3) Barn- och utbildningsförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten SOCN/2017:122 Katarina Andersson, 016-710 1086 Socialnämnden Ansökan från Vårdcentralen Smeden

Läs mer

Utvecklingsarbete av länets familjecentraler

Utvecklingsarbete av länets familjecentraler Marie Cesares Olsson & Madelene Larsson Örebro, mars 2018 Region Örebro län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Box 1613, 701 16 Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se www.regionorebrolan.se

Läs mer

marcela.puga@huddinge.se eva.nyberg@fou-sodertorn.se Familjecentralen Vårby FoU-Södertörn

marcela.puga@huddinge.se eva.nyberg@fou-sodertorn.se Familjecentralen Vårby FoU-Södertörn marcela.puga@huddinge.se eva.nyberg@fou-sodertorn.se Familjecentralen Vårby FoU-Södertörn Familjecentralen i Vårby Gård Familjecentral i den mångkulturella förorten Huddinge kommun Mångkulturell storstadsförort

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Nicholas Burman Hälso- och sjukvårdsstrateg 046-675 30 66 nicholas.burman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-03-13 Dnr 1800274 1 (5) Beredningen för primärvård,

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE RIKTLINJE FÖR SAMVERKAN I FORM AV BARNHÄLSOTEAM

LÄNSÖVERGRIPANDE RIKTLINJE FÖR SAMVERKAN I FORM AV BARNHÄLSOTEAM LÄNSÖVERGRIPANDE RIKTLINJE FÖR SAMVERKAN I FORM AV BARNHÄLSOTEAM Avser barn i åldrarna 1-6 år FÖR FÖRSKOLA, SOCIALTJÄNST OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I JÄMTLANDS LÄN LÄNSÖVERGRIPANDE RIKTLINJE FÖR SAMVERKAN

Läs mer

Familjecentraler Brukarundersökning 2010

Familjecentraler Brukarundersökning 2010 Familjecentraler Brukarundersökning 2010 Dnr 2/7 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Genomförande... 3 Resultat... 4 Stöd från personal... 4 Frågor... 4 Råd och stöd... 4 Olika delar samlade i samma lokal...

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

Skrivelse till landstinget i Uppsala län om finansiering av familjecentralen Fröhuset SN-2015/314

Skrivelse till landstinget i Uppsala län om finansiering av familjecentralen Fröhuset SN-2015/314 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 63 Skrivelse till landstinget i Uppsala län om finansiering av familjecentralen Fröhuset SN-2015/314 Beslut Arbetsutskottet beslutar att överlämna

Läs mer

Fler familjecentraler i ytterstaden - delrapport November 2016

Fler familjecentraler i ytterstaden - delrapport November 2016 Fler familjecentraler i ytterstaden - delrapport November 2016 stockholm.se Fler familjecentraler i ytterstaden Delrapport november 2016 Diarienummer 1.5.4-66/2016 november 2016 3 (11) Sammanfattning I

Läs mer

Seminarium för familjecentralernas regionala kontaktpersoner Sätra Bruk 19-21 augusti 2013

Seminarium för familjecentralernas regionala kontaktpersoner Sätra Bruk 19-21 augusti 2013 Seminarium för familjecentralernas regionala kontaktpersoner Sätra Bruk 19-21 augusti 2013 Föreningen För Familjecentralers Främjande Allmänna Barnhuset bjöd tillsammans med Föreningen För Familjecentralers

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Sesam Familjecentral 2014

Verksamhetsbeskrivning Sesam Familjecentral 2014 Verksamhetsbeskrivning Sesam Familjecentral 2014 1 Innehållsförteckning Varför Familjecentral? 3 Målet med samverkan och arbetet på SESAM 3 Bild av Samverkan 4 Förutsättningar på Sesam 5 Medarbetare 5

Läs mer

Riktlinjer för barnhälsoteam i Örebro län

Riktlinjer för barnhälsoteam i Örebro län Riktlinjer för barnhälsoteam i Örebro län Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med barnhälsoteam... 3 Centrala begrepp... 3 Barnhälsoteam... 3 Främjande arbete... 3 Förebyggande arbete... 4 Barnhälsoteamens

Läs mer

FÖRÄLDRASTÖD I BLEKINGE

FÖRÄLDRASTÖD I BLEKINGE FÖRÄLDRASTÖD D I BLEKINGE Föräldrastöd d i Blekinge Utgångspunkter: En förnyad f folkhälsopolitik lsopolitik,, 2007/08:110 Föräldrastöd en vinst för f r alla, SOU 2008:131 Projektgruppens samlade kunskaper

Läs mer

Familjecentralen Eken

Familjecentralen Eken Familjecentralen Eken Verksamhetsberättelse 2015 Det som är kännetecknande för verksamheten är att huvudmännen, till exempel kommun och landsting, samordnar sina resurser för att möjliggöra en tvärfacklig

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Hur kan vi arbeta för att minska sociala skillnader i hälsa särskilt utifrån familjen och barnens perspektiv

Hur kan vi arbeta för att minska sociala skillnader i hälsa särskilt utifrån familjen och barnens perspektiv Hur kan vi arbeta för att minska sociala skillnader i hälsa särskilt utifrån familjen och barnens perspektiv Margareta Kristenson Professor/överläkare i socialmedicin Linköpings Universitet/Region Östergötland

Läs mer

NYA BHV-PROGRAMMET 2015

NYA BHV-PROGRAMMET 2015 NYA BHV-PROGRAMMET 2015 VARFÖR? Styrande dokument borttagna Olika i landet Ny kunskap Ökade krav på evidens VILKA? Socialstyrelsen Landets BHV-enheter + specialister Rikshandboken Arbetsgrupper professionen

Läs mer

Familjecentralssamverkan som gör skillnad

Familjecentralssamverkan som gör skillnad Familjecentralssamverkan som gör skillnad att arbeta förebyggande redan innan barnet är fött SOCIALTJÄNSTEN IFO, Barn och ungdom, Råd och service Augusti 2017 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Utveckla barn - och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården

Utveckla barn - och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården Utveckla barn - och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården Föräldrastöd i Falun 2013 09 17 gunborg.brannstrom@skl.se Kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet V 39 2012

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för föräldrastöd Program för föräldrastöd 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Ledning av kvalitetsarbete i team - värdet av att reflektera tillsammans genom att använda ett självreflektionsinstrument som hjälpmedel

Ledning av kvalitetsarbete i team - värdet av att reflektera tillsammans genom att använda ett självreflektionsinstrument som hjälpmedel Ledning av kvalitetsarbete i team - värdet av att reflektera tillsammans genom att använda ett självreflektionsinstrument som hjälpmedel Agneta Abrahamsson, Bitr. professor Vibeke Bing, Folkhälsovetare

Läs mer

Utvärdering Gröna Kortet. Genomförd av Lena Hannu -utvecklingsledare Övertorneåkommun

Utvärdering Gröna Kortet. Genomförd av Lena Hannu -utvecklingsledare Övertorneåkommun Utvärdering Gröna Kortet Genomförd av Lena Hannu -utvecklingsledare Övertorneåkommun Norrbusöverenskommelsen Länets kommuner + NLL Östra Norrbottens rutin för nätverksmöten och samordnad individuell plan

Läs mer

BRA START I LIVET. Barn- och ungdomsplan. Örgryte-Härlanda.

BRA START I LIVET. Barn- och ungdomsplan. Örgryte-Härlanda. Örgryte-Härlanda Barn- och ungdomsplan Alla barn och ungdomar i Örgryte-Härlanda ska få en god start i livet. Planen fokuserar på de områden där vi tillsammans har störst behov av utveckling för att nå

Läs mer