Utveckla barn - och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckla barn - och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården"

Transkript

1 Utveckla barn - och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården Föräldrastöd i Falun Kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet V

2 Föräldrarna i kartläggningen - Medelålder: 40,6 år - Medianålder: 41 år Kvinnor: 38 % Män: 62 % Samlevnadsform Missbruk- och beroendevård Öppenvård: 80 % Helgdygnsvård: 17 % Öppen & helgdygnsvård: 3 % Huvudsakligt missbruk: 14 % har en partner som också befinner sig inom missbruksvården den aktuella undersökningsperioden 2

3 Bor eller bor inte med sina barn Andel föräldrar som inte har något av sina barn boende hos sig Andel föräldrar som har minst ett av sina barn boende hos sig på hel- eller deltid. Antal barn och deras åldrar Hur många barn har föräldrarna? Hur gamla är barnen? 10 % 15 % 36 % 39 % Fyra barn eller fler Tre barn Två barn Ett barn 32 % 36 % 25 % 7% Ungdomar: år Yngre skolbarn: 7-12 år Förskolebarn: 2-6 år Spädbarn: 0-1 år 3

4 Föräldrar i missbruks- och beroendevården vill ha stöd 32% är oroliga för sina barn 56% vill prata om sitt föräldraskap 53% vill prata om barns behov Särskilt oroande 53 % är ensamstående 14 % har en partner i vård 62 % har stöd av barn under 18 år. 14 % svårt att berätta om sin livssituation 26 % av barnen får stöd 4

5 Samspelsmönster som bidrar till att problem utvecklas Alkoholmissbruk hos föräldern Familjekonflikter Våld Brist på ammanhållning i familjen Oförutsägbarhet Övertagande av föräldrarollen Bristande kommunikation Hur barn fungerar psykosocialt Källa: Barn som pårörende, Bente Storm Mowatt Haugland Stöd i föräldraskapet Riskfaktorer Minska riskfaktorerna Bristande föräldraförmåga: - utagerande beteende och dålig impulskontroll (oftare våld) - brist på närvaro, nedstämdhet och tillbakadragenhet - brist på struktur, kontinuitet, och planering = kaos Dysfunktionella familjemönster Barnen tvingas ta på sig föräldraansvar Oftare även psykiska problem Kontinuerlig stress Sämre lösningsstrategier 10 5

6 Stöd i föräldraskapet Skyddsfaktorer Öka/utveckla skyddsfaktorerna Icke missbrukande förälder kompenserar för missbrukets konsekvenser. Låg konfliktnivå i familjen. Bibehållen daglig struktur med rutiner och vardagsrytm. Barn exponeras inte för drickande. Barn får adekvat information om det som pågår i familjen. Relationen mellan barnet och föräldern utvecklas. Barn får bygga upp förtroendefulla relationer med andra vuxna i barnens närhet. 11 Missbruk påverkar hela familjen - Ett missbruksproblem existerar när bruket av alkohol eller andra droger förhindrar genomförande av uppgifter eller funktioner i familjen. - När känslomässiga band mellan människor belastas och förhindras av någons missbruk. - Man måste våga fråga hur partnern och barnen upplever konsekvenser av bruket. Gå från individperspektiv till familjeperspektiv 12 6

7 Att börja fråga hur partner och barn uppfattar situationen startar processer - syfte - Föräldrarna blir medvetna om vilka konsekvenser bruket av alkohol och droger får för familjen och barnen. - Föräldrarna kan få kunskap om vad som krävs för att utveckla relationen till barnet och föräldraskapet. - Föräldrarna kan få stöd i att genomföra förändringarna. 13 l Processledarnas arbete på länsplanet 7

8 Processledarna på länsplanet - Kartlade inledningsvis missbruks- och beroendevården i länet (totalt 761 verksamheter i Sverige) - Förankring av arbetet genom konferenser för chefer och politiker, information i ledningsgrupper etc - Organisering av fördjupningskurs för personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst - Stöd vid utveckling av rutiner för att kontinuerligt ta upp föräldraskap och rutiner för åtgärder för föräldrar resp barn 16 Professionell implementering i praktiken 8

9 Processledarna på länsplanet samverkar med utvecklingsledarna för barn och ungdom - Stöder utveckling i 1-2 kommuner/län när det gäller strukturer och insatser för samverkan mellan de som arbetar med barn resp missbruk inom socialtjänsten - 15 län deltar som stödjer totalt 46 kommuner - Örebro universitet utvärderar arbetet i samverkan med processledarna och utvecklingsledarna - Processledare och utvecklingsledarna har erbjudits att vara medforskare när det gäller analys av struktur, processer och resultat 18 l Överenskommelse med Beroendecentrum Stockholm 9

10 Överenskommelse med Beroendecentrum Stockholm implementering av HSL 2 g - Genomgång av patienternas datajournaler v 39 - Enkät till personalen i okt och dec - Patientintervjuer - Genomfört fördjupningskursen för barnombud - Organiserar kurs om Föra barnen på tal - Pekat på utvecklingsbehov 20 Överenskommelse med Beroendecentrum Stockholm personalenkät - 89,6% känner till skyldigheten om information, råd och stöd till barn - 57,7% dokumenterar alltid om det finns barn - Barn behöver få information om förälderns sjukdom från ett barnperspektiv respektive vuxenperspektiv, hänvisa till annan verksamhet - Barnen har behov av vuxenstöd, bearbeta känslor - Svårast med barnsamtal: bra psykologiskt bemötande, anpassa till barnets ålder, strukturella problem 21 10

11 Överenskommelse med Beroendecentrum Stockholm dokumenterade insatser - 4,1 % Föräldrastöd - 0,9% information, råd och stöd till barnen - 0,9% barnen medföljer vid besök - 0,7% familjeterapi - 19,9%orosanmäla - 73,6% inga insatser dokumenterade 22 Överenskommelse med Beroendecentrum Stockholm personalenkät Vem tar initiativ till samtal, vem genomför, behov av stöd? - 45,3% har aldrig tagit initiativ till samtal med barnen, om samtal genomförs så har patienten tagit initiativ - Om samtal sker, leds de av behandlaren - Patienterna som tar upp föräldraskapet är oroliga för att relationen till barnet påverkas och oro för barnets uppväxtmiljö - Specifik utbildning(78,8%) och handledning, riktlinjer, intern stödfunktion 23 11

12 Patientintervjuer - Merparten tyckte att det var positivt att de blev uppmärksammade som föräldrar - Stöd till barnet avlastning, träffa andra människor - Stöd till föräldrar bättre mående, stöd så jag kan stödja och informera mitt barn, stöd till föräldrar och barn tillsammans - Flertalet föräldrar efterfrågar information till barnet om alkohol/drogernas verkningar, även hur förälderns behandling ser ut mottagningen och vad man talar om Missbrukande föräldrar vill som alla andra föräldrar sina barns bästa. 24 l Samarbete med brukarorganisationer 12

13 Brukarorganisationer - RFHLs Qvinnoqulor i Stockholm, Gävle och Malmö - Rainbow Swedens framtidsverkstäder för mammor och pappor - KSANs framtidsverkstäder med den biologiska mamman, familjehemsmamman och socialtjänsten 26 Förstärka barn- och föräldraperspektiv inom missbruks- och beroendevården Uppstart Ök SKL- Reg 25 aug 2011 Förankringsfas Kartläggning I: Barn- och föräldraperspektiv i vården Processledareprogram Regionala konferenser Fördjupnings kurs Rutiner Metodutveck ling Kartläggning II: Stödinsatser för barnen Version Utveckling av insatser inom socialtjänsten mellan de som arbetar med vuxna med missbruksproblem respektive barn Utveckling av stöd i föräldraskap inom missbruks- och beroendevården Utveckling av mentorstöd genom brukarorganisationer Ev. nationell konferens 13

14 Följ med i utvecklingen prenumerera på Kunskap till praktiks nyhetsbrev Kontakt: 14

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Innehållsförteckning 1. Socialstyrelsen och Nka 2. Landstinget Dalarna 3. Landstinget i Jönköpings län 4. Västra

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Hur når vi barnen? Rekrytering till stödgrupper för barn och ungdomar Författare: Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2010:02 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613 37-3 FoU Västernorrland

Läs mer

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd 10 år 2003-2013 Aktuellt från välfärd och FoU-stöd December 2013 Varför FoU-stöd? Individen i centrum - eller brukaren, klienten, patienten, kunden har man talat om i många år. Det är egentligen självklart

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Konferensdokumentation Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Stockholm 4 oktober 2012 Innehåll 1 Inledning 2-3 När mamma eller pappa dör 4 Internet, e-hjälp och sociala medier 5 Vad vill barn och

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Nationell konferens 2013 BARN SOM ANHÖRIGA

Nationell konferens 2013 BARN SOM ANHÖRIGA Nationell konferens 2013 BARN SOM ANHÖRIGA Vi välkomnar forskare, beslutsfattare, idéburna organisationer och professionella verksamma inom hälso- och sjukvården, socialtjänst och skola till den sjunde

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Förord. Juno Blom Utvecklingssamordnare. Elisabeth Nilsson Landshövding

Förord. Juno Blom Utvecklingssamordnare. Elisabeth Nilsson Landshövding Våga göra skillnad En vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta

Läs mer

Nätverksträff I - Barn med krångel i familjen 100908 på Karlslunds herrgård

Nätverksträff I - Barn med krångel i familjen 100908 på Karlslunds herrgård Nätverksträff I - Barn med krångel i familjen 100908 på Karlslunds herrgård Inledning Marie Cesares Olsson från Regionförbundet hälsade alla välkommen och informerade om bakgrunden till dessa nätverksträffar

Läs mer

Uppföljning av familjecentralernas verksamhet i Primärvården Västernorrland

Uppföljning av familjecentralernas verksamhet i Primärvården Västernorrland Uppföljning av familjecentralernas verksamhet i Primärvården Västernorrland Rapport nr 192, 2009 Johanna Häggberg PrimärvårdsCentrum Sundsvalls sjukhus FÖRORD PrimärvårdsCentrum fick uppdraget av primärvårdsdirektören

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Håkan Leifman, Jonas Raninen & Mia Sundelin Rapport 141 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer