Kommunstyrelsen nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen nr 1/2014 20.1.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 1/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 1 KST 2 KST 3 KST 4 KST 5 KST 6 KST 7 KST 8 KST 9 Mötets konstituering Förteckning över motioner som fullmäktigeledamöter har gjort och som är under beredning enligt fullmäktiges arbetsordning Ekonomisk uppföljning Utlåtande till förvaltningsdomstolen om besvär som gäller utnyttjande av förköpsrätten (Böle by RNr 2:49, 4:38, 4:39, 9:2, 5:9, 5:17) Utredning över betydelsen för kommun att arbetsresebiljetterna subventioneras Upphandling av försäljnings- och marknadsföringstjänster inom turism av Lumo matkailu Oy under åren Fullmäktigemotion om uppgörande av en skriftlig instruktion för skolornas elevvårdsgrupper Svar på fullmäktigemotion gällande ökning av undervisning av konstämnen i kommun Fullmäktigemotion om grundande av en sparkbrädes- och skateboardspark KST 10 Röstningsplatser vid val till Europaparlamentet 2014 KST 11 Val av valnämnder och valbestyrelse / val till Europaparlamentet 2014 KST 12 KST 13 KST 14 KST 15 KST 16 Projektet kommun till en rökfri arbetsplats inleds Utnämnande av representanter till temaseminarier som ordnas av en arbetsgrupp som bereder lagstiftningen om metropolförvaltningen Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänsteinnehavarbeslut Anlända skrivelser, anmälningar och beslut Övriga ärenden

2 MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 1/2014 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl Närvarande medlemmar Övriga närvarande Laaksonen Merja, ordförande Kaisla Heikki, medlem Karell Anders, medlem Koroma-Hintikka Maria, medlem Martin Kirsi, medlem Parviainen Kristian, medlem Pitkänen Kirsti, medlem Sneck Minna, medlem Svanfeldt Stefan, medlem Tanskanen Veikko, medlem Alho Arja, FGE-ordförande, anlände under behandlingen av 1 kl Nordström Marcus, FGE I vice ordförande, avlägsnade sig under 16 kl Penttinen Arto, FGE II vice ordförande Isotupa Juha-Pekka, kommundirektör Löfbacka Mikko, förvaltningsdirektör Röntynen Antti-Pekka, utvecklingschef Nordman Tina, bildningschef Kiljunen Taneli, markanvändningsingenjör, avlägsnade sig efter 4, kl Ärenden 1-16 Underskrifter Merja Laaksonen ordförande Mikko Löfbacka protokollförare Veikko Tanskanen protokolljusterare Antti-Pekka Röntynen protokollförare 14 Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Kommunhuset Kirsi Martin protokolljusterare Intygar, underskrift Tjänsteställning Mikko Löfbacka förvaltningsdirektör

3 Sida 3 KST 1 MÖTETS KONSTITUERING beslutar 1. konstatera mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare beslöt 1. konstatera mötet lagenligt sammankallat och beslutfört 2. valde Veikko Tanskanen och Kirsi Martin till protokolljusterare. === Nämnd Kommunfullmäktige

4 Sida 4 KH:19 /2014 KST 2 FÖRTECKNING ÖVER MOTIONER SOM FULLMÄKTIGELEDAMÖTER HAR GJORT OCH SOM ÄR UNDER BEREDNING ENLIGT FULLMÄKTIGES ARBETSORDNING Enligt 5 i kommunfullmäktiges arbetsordning har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka skriftliga motioner som gäller kommunens verksamhet och förvaltning. Motionerna skickas för beredning i kommunstyrelsen. Före utgången av februari månad varje år skall kommunstyrelsen framlägga för fullmäktige en förteckning över de motioner som väckts av fullmäktigeledamöterna och som tillställts kommunstyrelsen, men som fullmäktige inte har behandlat slutgiltigt före utgången av föregående år. Samtidigt skall kommunstyrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna. Fullmäktige kan konstatera vilka av motionerna har slutbehandlats. Följande fullmäktigemotioner, som ännu är under beredning, har inlämnats under åren 2011, 2012 och 2013: 1. En av SFP:s fullmäktigegrupp inlämnad motion om grundandet av en språkbadsgrupp har på sitt möte beslutat skicka motionen till bildningsnämnden för beredning. Bildningsnämnden har behandlat motionen och skickat svaret vidare till kommunstyrelsen. har behandlat motionen och antecknat läget med beredningen för kännedom. Kommunfullmäktige har antecknat beredningsläget för motionen för kännedom. Motionen bereds vidare på bildningsavdelningen. 2. En av fullmäktigemedlemmarna Varpio, Nordström och Calin inlämnad motion, som gällde uppgörande av en säkerhetsplan har på sitt möte beslutat skicka motionen till tekniska nämnden för beredning. Tekniska nämnden har på sitt möte gett sitt svar till kommunstyrelsen. har behandlat initiativet och sänt det vidare till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har remitterat ärendet för ny beredning. Ärendet bereds vidare på tekniska avdelningen. Nämnd Kommunfullmäktige

5 Sida 5 3. En av fullmäktigemedlem von Essen och ersättare Halonen inlämnad och undertecknad motion, där motionsundertecknarna önskar att kommunen skulle med alla medel arbeta för att en cykel- och gångväg skulle förverkligas från kommuncentrum ända till stamväg 51. har på sitt möte beslutat skicka motionen till tekniska nämnden för beredning. Ärendet bereds vidare på tekniska avdelningen. 4. En av fullmäktigemedlemmarna Pesonen och Paasikivi inlämnad och undertecknad motion, som gällde förverkligandet av en sparkcykel- och skateboardpark. Bildningsnämnden har på sitt möte gett kommunstyrelsen sitt svar på fullmäktigemotionen. har behandlat initiativet och sänt det vidare till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har remitterat ärendet för ny beredning. har vidare på sitt möte skickat motionen till bildningsnämnden. Bildningsnämnden har på sitt möte gett kommunstyrelsen sitt svar på fullmäktigemotionen. Motionen behandlas på kommunstyrelsens möte. 5. En av fullmäktigeledamöterna Parviainen, Tuomi, Oinonen, Savinainen, Sirpa Kaisla, Penttinen, Heikki Kaisla, Paasikivi, Kokkonen, Laaksonen, Keränen, Varpio, Ekström, Vierinen, Svanfeldt, Forsblom, Dahlqvist och ersättare Sarviaho inlämnad och undertecknad fullmäktigemotion, som gäller uppgörandet av ett cyklingpolitiskt program i. har på sitt möte beslutat skicka motionen till bildningsnämnden för beredning. Motionen bereds vidare på bildningsavdelningen. 6. En av fullmäktigemedlemmarna Karvonen, Haanpää, Alho och Turunen samt ersättare Sneck inlämnad och undertecknad motion, där motionsundertecknarna föreslår att undervisning i konstämnen i skolorna i ökas. har på sitt möte beslutat skicka motionen till bildningsnämnden för beredning. Bildningsnämnden har 99 gett sitt svar till kommunstyrelsen och vidare till fullmäktige. Nämnd Kommunfullmäktige

6 Sida 6 Motionen behandlas på kommunstyrelsens möte. 7. En av fullmäktigemedlem Holmlund inlämnad och undertecknad motion där han föreslår att kommunen förhandlar med Vichtis kommun om att avloppsvatten som leds in i å skulle i framtiden ledas till Finnå i Esbo för att renas där. har sänt motionen till miljö- och byggnadsnämnden för beredning. Ärendet bereds vidare på tekniska avdelningen. 8. Upplästes en av fullmäktigemedlemmarna Westermarck, Louekoski, Mäenpää och Valtavaara inlämnade och undertecknade motion där det föreslås att ett ekonomiskt balanseringsprogram uppgörs och mängden av avdrag utreds. har på sitt möte beslutat skicka motionen till förvaltningsnämnden för beredning. har gett kommunfullmäktige sitt svar. Kommunfullmäktige behandlar motionen på sitt möte En av fullmäktigemedlemmarna Haanpää, Parviainen, Tanskanen, Turunen, Alho, Honkasalo, Karvonen, von Essen, Raivio, Rehnberg, Rosengren, Svanfeldt, Laaksonen, Paajes, Mäenpää, Valtavaara, Louekoski, Dahlqvist och Karell inlämnad och undertecknad motion där det föreslås att miljövänliga verksamhetssätt utvecklas. har på sitt möte beslutat skicka motionen till tekniska nämnden för beredning. Tekniska nämnden har gett sitt svar till kommunstyrelsen och vidare till fullmäktige. har på sitt möte remitterat motionen till tekniska nämnden för beredning. Ärendet bereds vidare på tekniska avdelningen. 10. En av fullmäktigeledamot Valtavaara inlämnad och undertecknad motion där det föreslås att man uppgör instruktioner för att förenhetliga elevvårdsgruppernas arbete. har på sitt möte beslutat skicka motionen till bildningsnämnden för beredning. Bildningsnämnden har gett sitt svar till kommunstyrelsen och vidare till fullmäktige. behandlar motionen på sitt möte. Nämnd Kommunfullmäktige

7 Sida En av fullmäktigemedlemmarna Louekoski, Mäenpää, Valtavaara, Kaisla och ersättare Holm inlämnad och undertecknad motion där undertecknarna föreslår att representanter för Lojo stad kallas till ett möte för att förhandla om kommunsammanslagning. har på sitt möte beslutat skicka motionen till förvaltningsavdelningen för beredning. Ärendet bereds vidare av förvaltningsavdelningen. 12. En av fullmäktigemedlemmar Svanfeldt, Karell, Penttinen, Linnala, Alho, Pesonen, Paajes, Raivio, Laaksonen, Gottberg, Nordström, Turunen, Honkasalo, Parviainen, Valtavaara, Dahlqvist, Rehnberg, Louekoski, Mäenpää, Karvonen, Haanpää och ersättarna Janhunen, Sneck och Holm inlämnad och undertecknad motion där undertecknarna föreslår att en läroplan för toleransuppfostran bereds och tas i bruk. har beslutat skicka motionen till bildningsnämnden för beredning. Motionen bereds vidare på bildningsavdelningen. 13. En av fullmäktigemedlemmarna Linnala, Raivio, Paajes, Mäenpää, Louekoski, Parviainen och ersättarna Koroma-Hintikka och Kokkonen inlämnad och undertecknad motion, där det föreslås att kommunen omedelbart inleder förhandlingar med markägaren om att avstå från stenbrottsverksamhet. har sänt motionen till miljö- och byggnadsnämnden för beredning. Miljö- och byggnadsnämnden har gett sitt svar till kommunstyrelsen och vidare till fullmäktige. har beslutat skicka motionen vidare till tekniska nämnden för beredning. Ärendet bereds vidare på tekniska avdelningen. 14. En av vänsterförbundets fullmäktigegrupp inlämnad motion där det föreslås förhandlingar mellan kommun och (Rantasipi Siuntion Kylpylä) Spahotell Rantasipi Siuntio om ett avtal som skulle ge kommuninvånarna möjligheter att under vissa tider använda (badets) spahotellets service till nedsatt pris. har beslutat skicka motionen till bildningsnämnden för beredning. Nämnd Kommunfullmäktige

8 Sida 8 Motionen bereds vidare på bildningsavdelningen. 15. Fullmäktigegruppen för centern i har inlämnat en fullmäktigemotion med ett förslag att kommunen öppnar en infotjänst /- punkt i kommunbiblioteket. har beslutat skicka motionen till bildningsnämnden för beredning. Motionen bereds vidare på bildningsavdelningen. 16. En av fullmäktigemedlemmarna Tanskanen, Honkasalo, Haanpää, Turunen och ersättare Sneck inlämnad och undertecknad fullmäktigemotion där det föreslås att kommunen uppgör en användningsoch reparationsplan över alla fastigheter som kommunen äger och besitter och reserverar ett anslag som behövs för att förverkliga planen redan i början av nästa år. har på sitt möte beslutat skicka motionen till tekniska nämnden för beredning. Ärendet bereds vidare på tekniska avdelningen. 17. En av fullmäktigemedlemmarna Svanfeldt, Laaksonen, Gottberg, Parviainen, Haanpää, Turunen, Tanskanen, Honkasalo, Alho, Karell, Paajes och Rosengren samt ersättarna Kokkonen och Sneck inlämnad och undertecknad fullmäktigemotion om att ta emot kvotflyktingar till kommun. har skickat motionen till grundtrygghetsnämnden för beredning. Ärendet bereds vidare på förvaltningsavdelningen. 18. En av fullmäktigemedlem Valtavaara inlämnad och undertecknad motion om utredning av mögelskador i Aleksis Kivi skolan och om undersökning av skolelevernas hälsotillstånd i syfte att utreda huruvida eleverna är utsatta för mögel. har beslutat skicka motionen till tekniska nämnden för beredning. Ärendet bereds vidare på tekniska avdelningen. Nämnd Kommunfullmäktige

9 Sida En av fullmäktigemedlem Valtavaara inlämnad och undertecknad motion om att slopa avgifterna för maskinell dosdispensering av läkemedel för personer i hemvård. har skickat motionen till grundtrygghetsnämnden för beredning. Ärendet bereds vidare på grundtrygghetsavdelningen. Kompletterande material och bilagor - Fullmäktigemotionerna finns som kompletterande material. Beredare: utvecklingschef Antti-Pekka Röntynen, tfn , e-post: Förslag: föreslår att kommunfullmäktige antecknar sig förteckningen över fullmäktigeinitiativ som har lämnats under år 2011, 2012 och 2013 och initiativ som ännu är under beredning för kännedom. Förslaget godkändes enhälligt. === Nämnd Kommunfullmäktige

10 Sida 10 KST 3 EKONOMISK UPPFÖLJNING behandlar ekonomisk uppföljning på varje möte. behandlar bokslutsprognosen för det föregående året på årets första möte. Bokslutsprognosen för år 2013 delas ut på bordet så att den skulle innehålla de mest aktuella uppgifterna av räkenskapsperioden. Då föredragningslistan skickas ut saknas till exempel uppgifterna om specialsjukvårdens fakturering för december månad vilka avsevärt inverkar på kommunens resultat. Styrelsen får den första ekonomiska uppföljningsrapporten för 2014 års del på årets andra möte måndagen den 24 februari Förslag: antecknar den ekonomiska uppföljningen för kännedom. antecknade uppföljningen av ekonomin för kännedom. === Nämnd Kommunfullmäktige

11 Sida 11 KH:566 /2013 KST 4 KST UTLÅTANDE TILL FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN OM BESVÄR SOM GÄLLER UTNYTTJANDE AV FÖRKÖPSRÄTTEN (BÖLE BY RNR 2:49, 4:38, 4:39, 9:2, 5:9, 5:17) Med förköpsrätt avses en kommuns rätt att inlösa en såld fastighet till ett pris som säljaren och köparen har kommit överens om. Enligt förköpslagen kan kommunen utnyttja förköpsrätten vid köp av fastighet mot vederlag, då fastigheten omfattar en areal av över m2 och då köparen inte är staten eller en statlig inrättning, och då det inte gäller en överlåtelse till släktingar eller försäljningen inte sker genom exekutiv auktion. Förköpsrätten kan enligt lagen utnyttjas enbart för förvärv av mark, för samhällsbyggande samt för rekreations- och skyddsändamål. Förköpsrätten kan inte utnyttjas för förvärv av mark för något annat ändamål än för det som avses i lagen. Om kommunen beslutar att nyttja sin förköpsrätt till en såld fastighet, ska kommunen skriftligt meddela detta till köparen och säljaren och till den inskrivningsmyndighet inom vars verksamhetsområde fastigheten är belägen. Beslutet ska fattas och anmälan om det göras inom tre månader från det att överlåtelsebrevet blivit bestyrkt. Ändring i beslut får köparen och säljaren söka genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Förköp är slutfört, när kommunens beslut vunnit laga kraft. Efter detta ersätter kommunen köparen köpesumman, samt eventuella kostnader för besittningen, skötseln och underhållet av fastigheten och de nödvändiga finansieringskostnader som följer av köpet. På köparens prestationer skall kommunen betala ränta enligt räntelagen. Då landskapsplanen uppgjordes fördes för kommuns del diskussioner som gällde utvecklandet av samhällsstrukturen, och då framhöll man från Nylands förbund att det är nödvändigt att överväga att uppgöra planer för en ny tågstation och samhällsstruktur som stöder den mellan nuvarande Kyrkslätt och station, eftersom befolkningsantalet i huvudstadsregionen ökar och samhällsstrukturen utvidgas. En ny station effektiverar användningen av banan och minskar för sin del behovet av att använda privata bilar. kommun har mottagit ett meddelande om fastighetsöverlåtelse (som bredvidläsningsmaterial). Föremål för köpet omfattar ungefär 34,6516 ha vid Östra Kungsvägen nära tågbanan. (en karta finns som bredvidläsningsmaterial) Områden som säljs finns på området för generalplanen för sydöstra och består av jordbruksmark, utom fastighet Ljungarskulla, som finns på ett område märkt med M-2/sk i planen. Köpeskillingen är Nämnd Kommunfullmäktige

12 Sida 12 En del av fastigheten belastas av en legorätt och legoavtalet överförs till den nya ägaren. Markområdet finns inom den tilltänkta stationens influensområde, varvid det kan tänkas att byggnadseffektiviteten motsvarar effektiviteten i kommuncentrum dvs 0,32. Med effektiviteten i fråga kan våningsm2 byggas. Priset på vånings-m2 i kommuncentrum är 120. Då kommunen är markägare är det lättare för kommunen att utveckla och fatta beslut om områdets samhällsstruktur. Enligt markanvändningens utvecklingsbild kommer kommun att utveckla kommuncentrum och Störsviksområdet och förbindelserna mellan dessa under det närmaste årtiondet. Markpolitiken och anskaffning av mark är dock verksamhet på längre sikt och då skall man ta i beaktande utvecklingstryck som man inte enbart i kan fatta beslut om. Medelhyran på åker i är 200 /ha/år. har på sitt möte behandlat ärendet. Det är ändamålsenligt att behandla ärendet på nytt p.g.a. omständigheter kring kompetensen. Förslag: Behandling: 1. beslutar använda sin förköpsrätt i fråga om detta köp förutsatt att fullmäktige beviljar anslag som behövs för användningen av förköpsrätten och 2. föreslår att kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på euro i budgeten för år 2013 för användningen av förköpsrätten i fråga 3. beslutar justera denna paragraf på mötet. Tanskanen understödd av Karell föreslog, att förköpsrätten inte används. Eftersom det hade gjorts ett från föredragandens förslag avvikande understött förslag var det nödvändigt med en omröstning. Omröstningen skedde med namnupprop. De, som understöder föredragandens förslag röstar ja, och de, som understöder Tanskanens förslag, röstar nej. Vid förrättad omröstning vann föredragandes förslag med 9 röster (Kaisla, Koroma- Hintikka, Laaksonen, Louekoski, Martin, Parviainen, Pitkänen, Sneck, Malmgren) mot 2 röster (Karell, Tanskanen). Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

13 Sida 13 KST 4 Bilaga 1 har på sitt möte beslutat utnyttja sin förköpsrätt till fastigheten. Kommunfullmäktige har på sitt möte beslutat bevilja ett tilläggsanslag för utnyttjande av förköpsrätten. Köparen vid fastighetsköpet har överklagat det ovannämnda beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol Förvaltningsdomstolen anhåller om kommunstyrelsens utlåtande om ärendet före På kommunens begäran har beviljats tillläggstid för ingivande av utlåtandet fram till Köparen yrkar att kommunstyrelsens beslut skall upphävas och att kommunen förordas att ersätta köparens rättegångskostnader. Yrkandet motiveras enligt följande: a) Beslutet grundar sig inte på gällande planer, inte på den gällande generaloch inte heller på landskapsplanen. b) Beslutet grundar sig inte på de mål och strategier som kommunen har uppgjort och vilka den har förbundit sig att följa. Beslutet har inte motiverats på ett förutsägbart sätt, för det grundar sig inte på kommunens tidigare beslut. c) Beslutet uppfyller inte det krav att samhällsbyggandet skall förverkligas inom en rimlig tid, dvs. kommunen behöver inte området för det ändamål som avses i förköpslagen inom en rimlig tid. d) På basen av 6 i förköpslagen är beslutet uppenbart oskäligt. Enligt förköpslagen ( /608) har kommunen förköpsrätt vid köp som gäller fastigheter i kommunen med vissa begränsningar. Förköpsrätten kan utnyttjas för förvärv av mark för samhällsbyggande samt för rekreations- och skyddsändamål. Fastigheterna i fråga finns på delgeneralplaneområdet för sydöstra. Området är märkt som område för jord- och skogsbruk (MT-2) och för en liten del som ett område ämnat till övervägande del för jord- och skogsbruk med (M-2/sk) med ett värdefullt bergsområde. Delgeneralplanen har godkänts av kommunfullmäktige har på sitt möte beslutat att revideringen av delgeneralplanen anhängiggörs. Området för delgeneralplanen har försätts i byggnadsförbud enligt MRL 38 och i åtgärdsbegränsning enligt MRL 128 (TEKN ). På området för Böle by har glesbygdsbyggandet enligt generalplanen varit livligt under de senaste åren. Öster om tågbanan har uppstått en bebyggelse som är synnerligen tätt bebyggd och omfattar ca 40 byggnadsplatser. Nordost om det område som besväret gäller har uppstått vid Grönalundsvägen under 20 byggnadsplatser och dimensioneringen enligt generalplanen skulle tillåta ytterligare byggande så att antalet invånare vid vägen skulle vara t.o.m Närheten till stamväg 51 och motorvägen som nu fortsätter ända till Kyrkslätt gör Nämnd Kommunfullmäktige

14 Sida 14 området ännu mera intressant och ökar tillväxttrycket på området. Med hänvisning till nämnda exempel och annan bosättning på närområdet kan man konstatera att det finns behov för planering på området bl.a. i syfte att trygga tjänsterna. Situationen i Böle by är en av orsakerna bakom ändringen av generalplanen i sydöstra. Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos av kommer befolkningen i Nyland växa snabbast i ( Prognosen för befolkningstillväxten i år 2030 är över 30 % i förhållande till befolkningen år Detta innebär en ökning på över 1800 invånare. I verkligheten har invånarantalet i kommunen ökat under de gångna årtiondena med ca 3 % årligen med några undantag när. En årlig befolkningstillväxt med 3 % innebär en ökning av antalet invånare med över En så här stark befolkningstillväxt orsakar tryck på markanvändning vilken man inte kan påverka enbart med att utveckla centrumområdet. Antalet invånare borde enligt Banförvaltningscentralen vara ca invånare för att rälstrafik på ett tillfredsställande sätt kan ordnas (för att förverkliga en ny station). Av denna orsak är det motiverat för kommunen att i sitt ägo skaffa stora markområden på området. De ifråga varande områdena har i Nylands etapplandskapsplan 2 antecknats som utvecklingsområde för stationsområde som stöder sig på rälstrafik. Beteckningen är en beteckning för utvecklingsprincip, som betecknar områden i söder (på båda sidorna av stamväg 51) med beteckning arbetsplatsområde och område för tätortsfunktioner eller reservområde för arbetsplatsområden. I sin helhet förutsätter dessa ovannämnda, i landskapsplanen visade områden, att Kälaområdet med omnejd betraktas som en ny tätort. I planen har man reserverat sig att stamväg 51 fortsätter som motorled ända till vägen. Om målsättningarna med landskapsplanen kan ännu nämnas förenhetligande av region- och samhällsstrukturen, som styr planeringen av kommunernas markanvändning så att befintliga strukturer och förbindelser utnyttjas. Detta befrämjar ett effektivt kollektivtrafiksystem som baserar sig på banor för regiontrafiken vilket minskar koldioksidutsläpp genom att stävja en växande personbilstrafik. Detta mål följer också kommuns klimatstrategi (MILJÖN ). 2. Etapplandsskapsplan 2 har godkänts av landsskapsfullmäktige och är för närvarande på miljöministeriet för fastställelse. Landskapsplanen gäller inte på områden som omfattas av generalplanen med rättsverkan, men den är riktgivande då generalplanen ändras. Då det gäller revideringen av den anhängiggjorda delgeneralplanen för sydöstra skall man ta i beaktande de principiella lösningar som landsskapsplanen ställer. Likaså skall de ramar som landsskapsplanen ställer beaktas i markpolitiken. Uppdateringen av Sjun- Nämnd Kommunfullmäktige

15 Sida 15 deå kommuns markpolitiska program har tagits med i budgeten för år 2014 som ett av verksamhetsmålen. Kommunens markpolitik styrs bl.a. av det markpolitiska programmet (FGE ) och utvecklingsbilden för markanvändningen (TEKN ). Det beslut som har överklagats understöds bl.a. av följande av de ovannämnda verktygen: - Markpolitikens målsättningar o regionalt samarbete och i synnerhet kommunens gränsområden - Markpolitiska linjedragningar o de markpolitiska åtgärder som används bör vara enhetliga med allmänt intresse och ändamålsenliga med tanke på planeringen av markanvändning. o generalplaner görs i första hand för områden som kommunen äger - Markpolitiska verktyg o kommunen har färdighet både att inlösa råmark och allmänna områden och utnyttja förköpsrätt. o målet är att mark skaffas till kommunen som råmark (skogs-, åkermark) så tidigt som möjligt, dock senast innan byggnadsplanen uppgörs varvid kommunen får den värdestegring som planeringen för med sig.o kommunen utnyttjar förköpsrätten då området är viktigt med tanke på samhällsbyggande och stöder ett planenligt utvecklande av kommunen (generalplan) Av nämnda markpolitiska linjedragningar skall i synnerhet betonas uppgörande av byggnadsplaner på markområden som kommunen äger. Ett markanvändningsavtal och utvecklingsersättning är inte helt och hållet problemfria instrument. I synnerhet då det gället planering av en helt ny, tät tätort är det speciellt viktigt att kommunen äger de områden som skall planeras. Då finns det också bättre förutsättningar att förverkliga planen. Så som det har konstaterats i beskrivningsdelen till kommunstyrelsens beslut av är markpolitiken verksamhet på längre sikt och då skall man ta i beaktande utvecklingstryck som man inte enbart i kan fatta beslut om. SAMMANDRAG Med hänvisning till det ovan sagda konstaterar kommun att kommunen har tillräckligt utrett behovet av området för samhällsbyggande och att kommunstyrelsens beslut inte skall upphävas på basen av grunderna a) och b) så som ändringssökanden har yrkat. Beslutet kan inte heller med tanke på allmänt intresse anses vara oskäligt enligt 6 i förköpslagen sås som ändringssökanden har framfört i punkt d) i sina motiveringar. Nämnd Kommunfullmäktige

16 Sida 16 Vad som beträffar punkt c) bland ändringssökandens motiveringar kan konstateras att enligt kommunens syn det att områdets utvecklingsbehov har visats i etapplandskapsplan 2 som har godkänts av Nylands landsskapsfullmäktige Besväret skall förkastas i sin helhet som omotiverat och således även kravet på ersättande av rättegångskostnaderna. Kompletterande material och bilagor - Som bilaga o Helsingfors förvaltningsdomstols begäran om utlåtande med anledning av besväret o besvärsskrift (bilagorna till besvärsskriften är till påseende på mötet) - Som kompletterande material: o etapplandskapsplan 2 (utdrag ur planekartan och beteckningar och bestämmelser) o utdrag ur Lantmäteriverkets fastighetstjänsts karta över Böle by o kommuns klimatstrategi o Beredare: markanvändningsingenjör Taneli Kiljunen, tfn , e- post: Förslag: Behandling: beslutar högaktningsfullt 1. som sitt svar ge Högsta förvaltningsdomstolen utredningsdelen, bilagorna, tilläggsmaterialet och nämnda protokollsutdrag som gäller besvär över utnyttjande av förköpsrätten; 2. anhålla Helsingfors förvaltningsdomstol att förkasta besväret i sin helhet som omotiverat; 3. konstatera som sin ståndpunkt att även krav på att ersätta rättegångskostnaderna förkastas Karell föreslog att följande punkter avlägsnas från utlåtandet: Med hänvisning till nämnda exempel och annan bosättning på närområdet kan man konstatera att det finns behov för planering på området bl.a. i syfte att trygga tjänsterna. Situationen i Böle by är en av orsakerna bakom ändringen av generalplanen i sydöstra. samt Antalet invånare borde enligt Banförvaltningscentralen vara ca invånare för att rälstrafik på ett tillfredsställande sätt kan ordnas (för att förverkliga en ny station). Av denna orsak är det motiverat för kommunen att i sitt ägo skaffa stora markområden på området. Eftersom förslaget inte fick understöd, konstaterade ordföranden, att förslaget hade förfallit i brist på understöd. Nämnd Kommunfullmäktige

17 Sida 17 godkände beslutsförslaget. Karell lämnade avvikande mening. === Nämnd Kommunfullmäktige

18 Sida 18 SIVLTK:666 /2013 KST 5 UTREDNING ÖVER BETYDELSEN FÖR SJUNDEÅ KOMMUN ATT ARBETSRESEBILJETTERNA SUBVENTIONERAS SIVLTK Kommunfullmäktige har i 97 godkänt kommuns program för balansering av ekonomin för åren och i 98 budgeten för år 2014 samt ekonomiplanen för åren Som en åtgärd för balanseringen av ekonomin beslöt kommunfullmäktige att kommunen fr.o.m. augusti 2014 slutar subventionera kommuninvånarnas arbetsresekostnader. Under kommunfullmäktiges behandling föreslog fullmäktigeledamot Turunen understödd av ledamot Alho om inlämning av en kläm i enlighet med 23 i fullmäktiges arbetsordning som lydde: Då kommunfullmäktige godkänner budgeten för 2014 och det ekonomiska balanseringsprogrammet förutsätter den att kommunstyrelsen utreder beskattningsgrunderna för arbetsresestödet och arbetsreseavdraget. kommun stöder kommuninvånarnas arbetsrese- och besökstrafik med en kommunandel. Subventioneringen av arbetsresebiljetterna grundar sig på avtal med Matkahuolto, HRT och Statsjärnvägarna. Under år 2013 subventionerade kommun arbetsresebiljetter enligt följande (situationen ): - regionbiljetter arbetsresebiljetter kombibiljetter i huvudstadsregionen VR 10 % Sammanlagt Kommunen har i september 2013 fått statsbidrag för finansiering av kollektivtrafikbiljetter 4 275,96 (gäller endast biljettstöd angivna med kursiv stil). I budgeten för år 2013 har på kostnadsstället budgeterats , utfallet för år 2012 var Kollektivtrafiken och logistiken lyder under bildningsavdelningen och bildningsavdelningen har arbetat mycket för att utveckla kollektivtrafiken. Beslutet om att upphöra med subventioneringen av arbetsresor inverkar på bildningsnämndens möjligheter att utveckla kollektivtrafiken i större skala, det är inte enbart fråga om att minska på kostnaderna. Även följande saker borde tas i beaktande: Minskning av skatteinkomster Om subventioneringen av arbetsresorna upphör kommer kommun att mista skatteinkomster. Således får de kommuninvånare som nu erhåller arbetsresestöd i sin beskattning avdra mera resekostnader än för närvarande. De som använder egen bil för arbetsresorna (utan rätt att använda egen bil) Nämnd Kommunfullmäktige

19 Sida 19 bör göra avdraget för arbetsresekostnader enligt det billigaste resesättet, det innebär att de i beskattningen bör beakta att kommunen subventionerar arbetsresebiljetter. Genom att stöda arbetsresorna får kommunen mera skatteinkomster. Bildningschefen har varit i kontakt med en sakkunnig på Skatteförvaltningens som berättade att de nog känner till att resorna subventioneras och att detta beaktas i beskattningen. Verkningarna för kommun år 2012; Inverkningarna för kommun (VR) 2012 Stamresor Stamresans rabattprocent 10 % Stamresans rabatterade kundpris 139 Försäljning 640 /år Försäljningsinkomster /år Stamresornas värde /år Länsstyrelsens stöd - /år Kommunens utgifter /år Anslutningar (HSL) Antalet sålda kombibiljetter 308 /år Stödet i medeltal för kombibiljetten 47 Stödandelen på anslutningsresor Länsstyrelsens stöd Kommunens utgifter /år Kommunens utgifter sammanlagt /år Kommunalskatteprocenten 21,00 % Antalet pendlande till huvudstadsregionen Nuvarande avdrag för arbetsresor i medeltal 154 /mån Det skatteavdrag som kan göras för arbetsresebiljetten 139 /mån. Minskning av skatteavdragsrätten per år 165 /år Kommunens skatteinkomststegring /år avdrag enligt kollektivtrafiken Under-/överskott /år Ur tabellen framgår att även om kommunen subventionerar arbetsresebiljetterna är slutresultatet ett överskott på euro. I kalkylen gällande skatteinverkningarna har för HRT-biljettens del räknats endast kommunens utgifter, verkningarna på skatteinflödet genom att stöda eller använda dem är svårt att bedöma. HINKU som en kolneutral kommun Nämnd Kommunfullmäktige

20 Sida 20 anslöt sig i slutet av år 2012 tillsammans med Hangö, Raseborg och Lojo till projektet HINKU. I projektet Mot en kolneutral kommun kommer kommuner, företag och invånare med idéer och fullföljer lösningar för att minska på växthusgasutsläppen. HINKU-kommunerna strävar efter att minska utsläppen i förtid jämfört med de nationella målsättningarna: kommunerna har förbundit sig att före 2030 minska växthusgasutsläppen i sina respektive områden med 80 procent från 2007 års nivå. Utsläppen minskas speciellt genom att förbättra energiproduktionen och genom att öka användningen av den förnybara energin. Förutom kommunernas eget agerande kan de i och med sitt beslutsfattande bl.a. inverka på utsläppen i anknytning till markanvändning, energiproduktion och trafik. Genom att subventionera arbetsresebiljetterna sporrar kommunen sina dagligen pendlande invånare att använda kollektivtrafiken i stället för sin egen bil, vilket i sin tur bidrar till minskade utsläpp. Om man upphör med subventioneringen av arbetsresebiljetterna kan det leda till att kommuninvånarna inte i längden använder sig av kollektivtrafiken. Utvecklande av s trafiktjänster kommun har beslutat att inleda ett utvecklingsprojekt för att utveckla anskaffandet av trafiktjänster, projektet är samtidigt en del av det riksomfattande projektet Hinku. Enligt mätningarna är kommuns kolspår stort (KuntaJälki2010), vilket är en följd av den glesa bebyggelsen, pendling samt att barn och unga måste transporteras till sina aktiviteter. familjerna har 2-3 fordon för att vardagen ska fungera. Ifall kommunen lyckas erbjuda kommuninvånarna mera omfattande trafiktjänster kunde kommuninvånarna minska på användningen av privatbilar och kolspåret skulle minska. Följande mål har ställts för utvecklingsprojektet: en höjning av trafiktjänsterna och servicenivån och inbesparing av kostnader, en minskning av kolspåret och skapande av en ny innovativ anskaffningsmodell. Utvecklingsprojektet har framskridit enligt planerna och det ser ut som om vi skulle nå vår målsättning. I och med projektet har man uttryckligen strävat efter att förbättra trafiktjänsterna och utveckla kollektivtrafiken så att allt flera kommuninvånare skulle ha möjlighet att använda kollektivtrafiken i stället för sin egen bil. Avskaffandet av arbetsresestödet stöder inte de målsättningar som ställts för projektet. kommuns och ELY-centralens samarbete Nylands ELY-central och HRT har sinsemellan underhandlat om att från början av hösttrafiken 2014 ordna s busstrafik österut (mot Kyrkslätt) i enlighet med trafikavtalsförordningen. Som bäst konkurrensutsätts trafiken och där ingår s förbindelser till Kyrkslätt och därifrån till huvudstadsregionen. Som modell har man använt den s.k. Göteborgs Nämnd Kommunfullmäktige

21 Sida 21 modellen där myndigheten håller biljettinkomsterna. Trafikidkaren får under det första året en full och fast ersättning, under det andra året binds förmodligen 50 % av ersättningen vid antalet påstigningar. Kostnaderna för turerna kommer för ELYs och s del att vara ca euro/år. Eftersom ELY får biljettinkomsterna och ersättning för påstigningar av resenärer i Kyrkslätt av HRT, är det meningen att dela kostnaderna i förhållandet 25/75 och således skulle ELY betala tre fjärdedelar och en fjärdedel. Den procentuella fördelningen av kostnaderna baserar sig på de arbetsresestöd som kommunen betalar. Samarbetsavtalet mellan ELY och kommunerna är under beredning och det borde komma kommunerna till handa ännu under slutet av år Det faktum att kommun efter lyckade samarbetsförhandlingar avskaffar stödet för kollektivtrafiken signalerar på ett negativt sätt till ELY-centralen. Beslutet kommer troligtvis även att inverka på den procentuella fördelningen av kostnaderna så att kommuns andel kommer att stiga. Pohjolan Liikenne har inte ansökt om linjetrafiktillstånd för de turer som slutar mellan och Kyrkslätt. Om dessa turer inte tas upp genom konkurrensutsättningen hos HRT/ELY har detta en stor betydelse för skolskjutsarna i och på kostnaderna för dem. VR Beträffande tågturerna och ökande av dem har man varit i kontakt med representanter för VR alltid då planer har funnits på att öka antalet resenärer på Kustbanan. De senaste ärenden som tagits upp har varit s Hjärta som kommer att medföra mycket nya invånare i närheten av station. Då detta projekt blir klart kommer kommunen att fortsätta underhandlingarna med Kommunikationsministeriet, HRT och VR om möjligheterna att få bättre tågförbindelser både i riktning mot huvudstadsregionen och mot Karis. Sannolikt är att om beslutar att avskaffa kollektivtrafikstöden kommer det i samband med de fortsatta underhandlingarna med HRT, ELY och VR att ha en stor betydelse för hur kollektivtrafiken utvecklas. Beredning: bildningschef Tina Nordman, tfn , e-post:: Förslag: Nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige - att kommunfullmäktige beslutar att kommun även i fortsättningen subventionerar arbetsresebiljetterna eftersom; Nämnd Kommunfullmäktige

22 Sida 22 o Beslutet om att upphöra med subventioneringen av arbetsresor inverkar på bildningsnämndens möjligheter att utveckla kollektivtrafiken i större skala, det är inte enbart fråga om att minska på kostnaderna o Om subventioneringen av arbetsresorna upphör mister kommun skatteinkomster. o Genom att subventionera arbetsresebiljetterna sporrar kommunen sina dagligen pendlande invånare att använda kollektivtrafiken i stället för sin egen bil, vilket i sin tur bidrar till minskade utsläpp. Som HINKU-kommun har förbundit sig att minska på växthusgasutsläppen o I kommunen har inletts ett projekt för utvecklande av trafiktjänsterna. I och med projektet har man uttryckligen strävat efter att förbättra trafiktjänsterna och utveckla kollektivtrafiken så att allt flera kommuninvånare skulle ha möjlighet att använda kollektivtrafiken i stället för sin egen bil. Avskaffandet av arbetsresestödet stöder inte de målsättningar som ställts för projektet. o Det är ytterst sannolikt att om beslutar att avskaffa kollektivtrafikstöden kommer det i samband med de fortsatta underhandlingarna med HRT, ELY och VR att ha en stor betydelse för hur kollektivtrafiken utvecklas, t.ex. då det gäller kommuns och ELYs samarbetsavtal samt för att utöka tågförbindelserna i och med att projektet s hjärta framskrider. Enligt förslaget. Detta ärende justerades på mötet. KST 5 Kommunfullmäktige har godkänt ekonomiskt balanseringsprogram. I programmet föreslås som en åtgärd att bildningsavdelningen slopar subventioneringen av arbetsresebiljetterna, vilket skulle ge en inbesparing på euro per år under åren 2014 och Enligt bildningsnämndens utredning inverkar subventioneringen av arbetsresebiljetterna dock positivt på kommun och kommunen får sammanlagt ca euro i inkomster per år på grund av subventioneringen av arbetsresebiljetterna. Förslag: beslutar föreslå att kommunfullmäktige 1. antecknar för kännedom den utredning som har gjorts med anledning av den kläm som godkändes på kommunfullmäktiges möte ; 2. beslutar att kommun även i framtiden att subventionera arbetsresebiljetterna på ovannämnda grunder; Nämnd Kommunfullmäktige

23 Sida avlägsnar för bildningsavdelningens del punkten Subventoidut työmatkatuet från det balanseringsprogram som har blivit godkänt Behandling: Martin understödd av Pitkänen föreslog att ärendet remitteras för beredning. Eftersom det hade gjorts ett från föredragandens förslag avvikande understött förslag var det nödvändigt med en omröstning. Omröstningen skedde med namnupprop. De, som understöder föredragandens förslag röstar ja, och de, som understöder Martins förslag, röstar nej. Vid förrättad omröstning vann Martins förslag med 6 röster (Karell, Koroma-Hintikka, Martin, Pitkänen, Svanfeldt, Laaksonen) mot 4 röster (Kaisla, Parviainen, Sneck. Tanskanen). beslöt remittera ärendet till bildningsnämnden för beredning. === Nämnd Kommunfullmäktige

24 Sida 24 KH:22 /2014 KST 6 UPPHANDLING AV FÖRSÄLJNINGS- OCH MARKNADSFÖRINGSTJÄNSTER INOM TURISM AV LUMO MATKAILU OY UNDER ÅREN Företag inom turismen i västra Nyland uppgjorde i samarbete med den offentliga sektorn regionens första turismstrategi som publicerades Turismstrategin har godkänts av sju kommuners kommunstyrelser (Ingå,, Kyrkslätt, Raseborg, Högfors, Hangö, Lojo). i har beslutat godkänna västra Nylands turismstrategi och inleda förverkligande av de strategiska målsättningarna för turismstrategin tillsammans med västnyländska kommuner och företag. I strategin konstateras att västra Nylands område bör saluföras och marknadsföras som en helhet. En gemensam bränd skall också skapas för området. För detta ändamål har grundats ett icke-vinstsyftande aktiebolag Länsi- Uudenmaan Lumo matkailu Oy, som ägs av företag inom turismbranschen. Man söker finansiering för aktiebolagets verksamhet från tre håll: o Företag o Kommuner o Eventuell projektplanering Fram till har sammanlagt 26 företag inom turismen förbundit sig att delta i Lumos verksamhet. Enligt förslaget har det framförts att varje kommun stöder Lumos verksamhet med en euro per invånare per år under tre år, varefter situationen bedöms på nytt. Lumo kommer att göra viktigt arbete inom marknadsföringen framför allt via elektroniska kanaler samt med hjälp av sk. förtjänad media. Även intern marknadsföring inom regionen har lyfts fram som en betydelsefull faktor. Man satsar på marknadsföring med hjälp av en gemensam nätaffär och med samarbete med researrangörer. Dessutom spelar försäljning av mötesturism via olika kanaler en viktig roll. Den mest betydelsefulla ökningen av inkomsterna från turismen kommer från utlandet. För marknadsföring till utlandet behövs omfattande samarbete på grund av de resurser som detta kräver och detta är en betydande orsak till varför Lumo behövs. Lumo kommer att fungera i nära samarbete med turismväsendet i kommunerna. Några överlappande verksamheter kommer inte att skapas. Nämnd Kommunfullmäktige

25 Sida 25 Kommunare Antal invå- Betalningsandel Andel % (euro) ,3 Lojo ,8 Ingå ,7 Raseborg ,6 Hangö ,5 Sammanlagt Finansiering från företag samlas med hjälp av två olika stora samarbetspaket. Ett mindre paket kostar 1200 euro per år (700 euro, om företaget förbinder sig på 2013 års sida) och ett större paket 6666 euro per år. Företag förbinder sig under åren Från har hittills SE-Aktion anmält sig att delta. Lönsamhet ur kommuns synvinkel Om man antar att företag anställer en ny arbetstagare alltid då omsättningen stiger med euro, kommer det att uppstå sammanlagt närmare 700 nya arbetsplatser inom turismområden fram till år I kommer det enligt uppskattning uppstå sammanlagt 31 nya arbetsplatser fram till år 2022 så att under de tre första åren uppstår fyra nya arbetsplatser och under åren kommer det uppstå 27 arbetsplatser. Om varje arbetstagare som har fått arbete betalar skatt för minst 3000 euro till kommunen, kommer kommunen att få sammanlagt euro större skatteinflöde via personlig beskattning under åren och under åren sammanlagt euro. Inflödet av samfundsskatt som kommunen får är i euro under åren och under åren sammanlagt euro. Man har uppskattat att då arbetssökande lämnar arbetslöshetsregistret inverkar detta på inkomstsidan med euro under åren och under åren sammanlagt med euro. Enligt lönsamhetskalkyler kommer Lumo ge kommun euro i inkomster år 2015 och sammanlagt euro år Det är meningen att verksamheten ger kommunen ca euro i inkomster under åren enligt input-output-modellen. I de regionala förhandlingarna har det blivit klart att varje kommun som finns med i beräkningen är villiga att vara med då turismtjänster utvecklas och marknadsförs i regionen. Nämnd Kommunfullmäktige

26 Sida 26 Kompletterande material och bilagor I kompletterande material ges kommunerna motiveringar till att Lumo inleds. Beredare: tf. förvaltningsdirektör Antti-Pekka Röntynen, tfn , e-post: Förslag: Behandling: beslutar föreslå för kommunfullmäktige att 1. kommun anskaffar av en serviceproducent som Novago Yrityskehitys Oy har konkurrensutsatt försäljnings- och marknadsföringstjänster inom turismen under 36 månader för 1 euro per invånare per år, för sammanlagt euro per år under åren ; 2. den reserverar ett tilläggsanslag på euro i förvaltningsavdelningens budget för upphandling av tjänsten för 2014 års del Under behandlingen av ärendet beslöt föredraganden att ändra beslutsförslaget genom att avlägsna punkt 2 i sin helhet. beslöt föreslå för kommunfullmäktige att kommun anskaffar av en serviceproducent som Novago Yrityskehitys Oy har konkurrensutsatt försäljnings- och marknadsföringstjänster inom turismen under 36 månader för 1 euro per invånare per år, för sammanlagt euro per år under åren ; === Nämnd Kommunfullmäktige

27 Sida 27 KH:420 /2013 KST 7 FULLMÄKTIGEMOTION OM UPPGÖRANDE AV EN SKRIFTLIG INSTRUKTION FÖR SKOLORNAS ELEVVÅRDSGRUPPER BILDN Kompletterande material Fullmäktigeledamoten Heikki Valtavaara har inlämnat en fullmäktigemotion om uppgörande av en skriftlig instruktion för att förenhetliga arbetet för elevvårdsgrupperna i skolor och för att förbättra rättsskyddet i skolorna och för elevernas vårdnadshavare. Fullmäktigeledamoten föreslår att detaljerna och linjedragningarna kring de barnskyddsanmälningar som elevvårdsgrupperna gör borde vara elev- och vårdnadshavarmässigt säkra och strikt förenhetligade i alla skolor. Lagen om grundläggande utbildning ( /628) ändrades fr.o.m I och med lagändringen kompletterades reglerna för behandling, sekretess och utlämning av elevvårds- och elevers personuppgifter. Med de ändringar som gjordes fastställdes även elevens rätt till planenligt, tidigt och förebyggande stöd för inlärning och skolgång. Behovet av stödet har graderats och man talar om ett s.k. trestegsstöd; allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd. För att förankra lagändringarna fick bildningsavdelning och Ingå bildningsavdelning statsbidrag under åren 2011 och Anslagen har använts för att bearbeta gemensamma blanketter som behövs i arbetet samt en handbok om trestegsstödet (utdelad till alla lärare). Den största delen av anslagen användes för att utbilda undervisningspersonalen. Utbildning skräddarsyddes åt olika yrkesgrupper; speciallärare, skolornas rektorer, elevvårdsgrupper, skolgångsbiträden, klasslärare och ämneslärare. Elevvårdsgruppens medlemmar och den övriga undervisningspersonalen har under tidigare år fått undervisning angående anmälningsskyldighet i barnskyddsärenden och då socialservicen övergick till har socialväsendet ordnat undervisningstillfällen under hösten Barnskyddslagens ( /417) syfte är att trygga barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd. Anmälningsskyldigheten börjar då den anmälningsskyldige får veta om ett barn, vars vård och behov av omsorg, omständigheter som äventyrar utvecklingen eller egna handlingar förutsätter en utredning av behovet av barnskydd. Anmälningsskyldigheten är personlig, sekretesskyldighet behöver inte iakttas och anmälan bör göras utan dröjsmål. Ett alternativ är anhållan om utvärdering av barnskyddsbehov som görs i samråd med barnet eller vårdnadshavarna. Elevvårdsgruppernas verksamhetsmetoder varierar från skola till skola i kommun och varje grupp har sina egna starka sidor och behov av Nämnd Kommunfullmäktige

28 Sida 28 att utvecklas. Elevvårdsgrupperna samlas under ledning av bildningschefen fem gånger under läsåret Under träffarna går man igenom de uppgifter och processer som elevvårdsgrupperna har och gemensamma verksamhetsmetoder överenskoms och eventuella behov av fortbildning kartläggs. Processerna registreras och samlas till en handbok för elevvårdsgrupperna. Kompletterande material och bilagor - som kompletterande material finns fullmäktigeledamot Valtavaaras motion. Beredning: bildningschef Tina Nordman tfn , e-post: Förslag: Nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige - att utredningsdelen antecknas som svar på fullmäktigemotionen gällande uppgörande av en skriftlig instruktion för skolornas elevvårdsgrupper - att motionen förklaras slutbehandlad. Enligt förslaget. Detta ärendet justerades på mötet. KST 7 Förslag: === 1. utredningsdelen antecknas som svar på fullmäktigemotionen av gällande uppgörande av en skriftlig instruktion för skolornas elevvårdsgrupper 2. beslutar anteckna motionen slutbehandlat. Förslaget godkändes enhälligt. === Nämnd Kommunfullmäktige

29 Sida 29 KH:47 /2013 KST 8 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION GÄLLANDE ÖKNING AV UNDERVISNING AV KONSTÄMNEN I SJUNDEÅ KOMMUN KH Fullmäktigeledamöterna Karvonen, Haanpää, Alho och Turunen samt ersättare Sneck har lämnat in en fullmäktigemotion, där de föreslår att undervisningen i konstämnen ökas i. Fullmäktigemotionen finns som tilläggsmaterial. Förslag: besluter sända fullmäktigemotionen till bildningsnämnden för beredning. Förslaget godkändes. === BILDN Kompletterande material Ledamöterna Karvonen, Haanpää, Alho och Turunen samt ersättare Sneck har lämnat in en fullmäktigemotion gällande en ökning av undervisningen av konstämnen i kommun. Motionärernas målsättning är att maximera andelen undervisning i konstämnen inom timresursen i den grundläggande utbildningen. Ledamöterna vill också skapa nationellt unik timkvot och ämnesinnehåll för konstämnen i samarbete med olika konstuniversitet. Regeringen fattade beslut om timfördelningsreformen (Statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen /422). Reformen innebär ett ökat timantal i konst och färdighetsämnen, samhällslära samt idrott och gymnastik.. Den konst- och färdighetsundervisning som är gemensam för alla ökar med fyra årsveckotimmar. Genom att öka timantalet inom idrott och gymnastik, musik och bildkonst stöder man konstfostrans likvärdighet samt utvecklandet av en aktiv rörlig hobby för alla unga. Som en följd av timfördelningsreformen har Utbildningsstyrelsen startat arbetet med skapa nya grunder för läroplanen för förskole- och grundläggande utbildning. Utbildningsstyrelsen fastställer de nya läroplansgrunderna för förskolundervisning och grundläggande utbildning före utgången av år Därefter fortsätter läroplansarbetet lokalt i kommunerna. De nya för- Nämnd Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 24 KST 25 KST 26 KST 27 KST 28 KST 29 KST 30 KST 31 Mötets konstituering Fullmäktigemotion om utredning av förfaringssätt inom kommunens administration Fullmäktigemotion

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/2013 25.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/2013 25.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 21 FGE 22 FGE 23 FGE 24 FGE 25 FGE 26 FGE 27 Mötes konstituering Justering av arvodesstadgan för förtroendevalda i kommun Val av nämndemän vid tingsrätten Val av medlem

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 3/2011 11.4.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 3/2011 11.4.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 25 FGE 26 FGE 27 FGE 28 FGE 29 FGE 30 FGE 31 FGE 32 FGE 33 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Utvärdering av verkningarna av kommuntillägget

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Närvarande medlemmar Kommunhuset kl. 18.00 - Övriga närvarande Ärenden

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl. 18.00-18.10 Närvarande medlemmar Laaksonen

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 1 BILDN 2 BILDN 3 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Godkännande av utvärderingen gällande bildningsnämndens interna övervakning för

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 10 FGE 11 FGE 12 FGE 13 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Förteckning över motioner som fullmäktigeledamöter har gjort och som är under

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/2010 1.3.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/2010 1.3.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 14 Mötets konstituering FGE 15 Ansökan om ändring av generalplan, Lammistovägen 201 FGE 16 Förnyande av Hiisi institutets avtal och föreskrifter FGE 17 Förslag om ändring

Läs mer

Utlåtande till förvaltningsdomstolen i skolskjutsärende / förvaltningsbesvär 04342/12/1301

Utlåtande till förvaltningsdomstolen i skolskjutsärende / förvaltningsbesvär 04342/12/1301 nr 6/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 58 BILDN 59 BILDN 60 BILDN 61 BILDN 62 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn Ändring av sammansättningen

Läs mer

Tekniska nämnden nr 10/2013 5.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 10/2013 5.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 85 Mötets konstituering TEKN 86 Ändring av investeringsanslaget i budgeten för år 2013 TEKN 87 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi 10/2013 TEKN 88 Begäran om utlåtande,

Läs mer

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2014, samhällstekniska nämndens bemötanden. Samhällstekniska väsendets bemötande

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2014, samhällstekniska nämndens bemötanden. Samhällstekniska väsendets bemötande Samhällstekniska nämnden 53 20.08.2015 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2014, samhällstekniska nämndens bemötanden Samhällstekniska nämnden 53 Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45.

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45. 03.10.2014 71 Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45 Sammanträdesplats: Polaris i Edsevö Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

Bildningsnämnden nr 9/2015 18.11.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 9/2015 18.11.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 66 Mötets konstituering BILDN 67 Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 68 Uppställande av verksamhetsmål för bildningsnämnden för år 2016 BILDN 69 Anhållan

Läs mer

Bildningsnämnden nr 6/2011 16.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 6/2011 16.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 57 BILDN 58 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 59 Behov av tillägsresurser för skolgångsbiträden och gruppassistenter för läsåret

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

Tekniska nämnden nr 9/2012 6.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 9/2012 6.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 84 TEKN 85 TEKN 86 TEKN 87 TEKN 88 TEKN 89 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Justering av markanvändningens utveckling i, 2. skedet

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 4/2014 16.6.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 4/2014 16.6.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 31 Mötets konstituering FGE 32 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2013 FGE 33 Bokslut för år 2013 FGE 34 Delårsrapport 1/2014 FGE 35 Investeringsanslag för

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 3/2014 5.5.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 3/2014 5.5.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 26 FGE 27 FGE 28 FGE 29 FGE 30 Mötes konstituering Förlust av valbarhet till uppgiften som medlem i grundtrygghetsnämnden och val av ny medlem och ny ordförande (Lindström)

Läs mer

Bildningsnämnden nr 3/2012 19.4.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 3/2012 19.4.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 23 BILDN 24 BILDN 25 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Godkännande av kommuns plan för småbarnsfostran BILDN 26 Dagvårdsavgifterna

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 3/2012 1 Sammanträdestid Tisdagen den 17.04.2012, kl.19.00-20.05 Sammanträdeslokal Servicehuset Tallgården Närvarande Lindholm Dorita, ordförande Johans

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 5/2012 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 5/2012 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 5/2012 Mötestidpunkt 19.9.2012 kl 18.30 20.46 Mötesplats Lappträsk utbildningscentral, föreläsningssalen Lampola, Sjökullavägen 97 Ärenden för behandling KONSTATERANDE AV MÖTETS

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 9/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 9/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 134 KST 135 KST 136 KST 137 KST 138 KST 139 KST 140 KST 141 KST 142 KST 143 KST 144 KST 145 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin Rätten att besluta om befrielse

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 8/2013 27.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 8/2013 27.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 71 Mötets konstituering GRTRN 72 Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut GRTRN 73 Ändringar i grundtrygghetsnämndens dispositionsplan för budgeten 2013 GRTRN

Läs mer

Tekniska nämnden nr 4/2015 28.4.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 4/2015 28.4.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 31 Mötets konstituering TEKN 32 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi 3/2015 TEKN 33 Detaljplanen för Karlsåker TEKN 34 Markanvändningsavtalen för Slussen-området

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

Tekniska nämnden nr 5/2014 27.5.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 5/2014 27.5.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 53 TEKN 54 TEKN 55 Mötets konstituering Utredning över behovet av att utvidga Svenska skolans kök Godkännandet av intentionsavtal för utvecklandet av trafikarrangemangen

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2011 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 75 BILDN 76 BILDN 77 Mötets konstituering Utlåtande över ekonomiplanen för Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola 2014 2016 Övriga ärenden Sida 2 Nr 8/2013 Mötesplats

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötes konstituering Beslut om kommunsammanslagning

Kommunfullmäktige nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötes konstituering Beslut om kommunsammanslagning nr 8/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 72 FGE 73 Mötes konstituering Beslut om kommunsammanslagning Sida 2 Nr 8/2011 Mötesplats- och tid Aleksis Kivi skolan kl. 18.00-19.55 Närvarande medlemmar Calin Elisa,

Läs mer

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice RP 78/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 7/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 7/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 7/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 59 Mötes konstituering FGE 60 Förslag till ändring av tekniska nämndens budget för 2014 FGE 61 FGE 62 FGE 63 Förslag om beviljande av tilläggsanslag i budgeten för år

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 6/2014 2.6.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 6/2014 2.6.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 84 Mötets konstituering KST 85 Delårsrapport 1/2014 KST 86 KST 87 Utnämnande av en representant i en samarbetsgrupp för rehabiliteringsklienter Investeringsanslag för

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av inkomstskattelagen. Det föreslås

Läs mer

Markpolitiskt program Kommunfullmäktige 31.1.2011

Markpolitiskt program Kommunfullmäktige 31.1.2011 Godkänt av kommunfullmäktige 31.1.2011 5 Dnr: 99/10.00.00/2011 Markpolitiskt program - Kommunfullmäktige 31.1.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING - 1. JOHDANTO 3-2. MARKANSKAFFNING 4 Kommunens markinnehav 4 Principer

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesdatum: 16.02.2011 Nr: 2 Paragrafer: 15-27 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN 1 SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 19.12.2011, 55 Datum för ikraftträdande 19.21.2011 I KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Anordnande av socialvård Vid anordnandet av kommunens

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015 1 / 10 Sammanträdestid: Tisdagen den 15.12.2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet, Söderby Ärendets nr 1. 52 Sammanträdets öppnande 2. 53 Sammanträdets

Läs mer

Tekniska nämnden nr 12/2015 15.12.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 12/2015 15.12.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 12/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 109 Mötets konstituering TEKN 110 Godkännande av tekniska nämndens bruksplan för år 2016 TEKN 111 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi 11/2015 TEKN 112 TEKN 113

Läs mer

Mottagare. Larsmo kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum 14.2.2014 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN

Mottagare. Larsmo kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum 14.2.2014 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN Mottagare Larsmo kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 14.2.2014 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN 1-2 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN

Läs mer

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS Styrelsen 07 2013 PROTOKOLL 10..09.2013 Styrelsen 10.09.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2013 Tid: 10.09.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gällande från den 28 september 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 september 2015, 124 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelse

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 9 november 2012, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 12.45. 51 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 2/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 6/2016 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Nyholm Dan, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. x Bromels Marcus x Sirén Siw x Mörn Inger -

Läs mer

landskapsplanen MOT EN HÅLLBARARE SAMHÄLLSSTRUKTUR Etapplandskapsplan 2 för Nyland

landskapsplanen MOT EN HÅLLBARARE SAMHÄLLSSTRUKTUR Etapplandskapsplan 2 för Nyland landskapsplanen MOT EN HÅLLBARARE SAMHÄLLSSTRUKTUR Etapplandskapsplan 2 för Nyland 2 Etapplandskapsplan 2 för Nyland omfattar ett område med 26 kommuner. Som metropollandskap är Nyland exceptionellt bland

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands skogscentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att övergångsbestämmelsen

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 3/2013 8.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 3/2013 8.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 39 FGE 40 FGE 41 FGE 42 FGE 43 FGE 44 FGE 45 FGE 46 FGE 47 FGE 48 FGE 49 FGE 50 Mötes konstituering Förslag till ändring i investeringsdelen i budgeten för 2013 för bildningsnämndens

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 6/2013 2.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 6/2013 2.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 71 FGE 72 Mötes konstituering Godkännande av balanseringsprogrammet FGE 73 Ändring av anslag för investeringar i budgeten för år 2013 FGE 74 FGE 75 FGE 76 FGE 77 FGE

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 147/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT

INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT 2015 PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT Enligt markanvändnings- och bygglagen ska kommunen minst en gång om året upprätta en översikt över de planärenden som är anhängiga eller som

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 ANVISNING FM/305/00.00.00/2012

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 ANVISNING FM/305/00.00.00/2012 FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING FM/305/00.00.00/2012 avdelningen Statens arbetsmarknadsverk BESLUT Innehåll Ledning av omställningar Omställningsskydd

Läs mer

RP 177/2004 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

RP 177/2004 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård RP 177/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om specialiserad

Läs mer

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

Styrelsen 05 2014 PROTOKOLL 14.08.2014

Styrelsen 05 2014 PROTOKOLL 14.08.2014 Styrelsen 05 2014 PROTOKOLL 14.08.2014 Styrelsen 14.08.2014 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 05/2014 Tid: 14.08.2014 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet I din egenskap av kommunfullmäktigeledamot fattar du beslut också i pensionsfrågor Som ledamot är du med och fattar strategiska beslut

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1-11 07.01.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-19.50 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE

REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE 1/6 REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Ingå fiskeområde och dess förvaltningshemort är Ingå kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts den 6 april

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1999» 5.2.1999/132 5.2.1999/132 Beaktats t.o.m. FörfS 236/2008. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 22.4.2009 3 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 22.4.2009 kl

Läs mer

Dan Nordman, meddelat förhinder, kallat ersättare Kari Granberg, meddelat förhinder

Dan Nordman, meddelat förhinder, kallat ersättare Kari Granberg, meddelat förhinder 1 PROTOKOLL 28.04.2014 Styrelsemöte 5/2014 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid Kl. 18.30 20.35 Närvarande Föredragande Christina von Hertzen, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig

Läs mer

Widjeskog, Marketta Dalvik, Sixten Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Myrskog, Kerstin. Kronoby, den 19 september 2012

Widjeskog, Marketta Dalvik, Sixten Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Myrskog, Kerstin. Kronoby, den 19 september 2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 14/2012 14/348 Sammanträdestid Måndagen den 17 september 2012, kl. 18.00 20.00 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane Hagström,

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 3/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 3/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/2015 1 Centralvalnämnden Tid 26.03.2015 kl. 18:15-19:05 Plats Kommunhuset, Herman -mötesrummet, 4 våningen Närvarande Parviainen Marko ordförande Hagelberg Harriet vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 10.12.2014

Sammanträdesdatum 10.12.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11/2014 11/134 Sammanträdestid Onsdagen den, kl. 19.00-20.32 Sammanträdesplats Botnia Hotel & Restaurant Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom

Läs mer

Hur motsvarar planerna lagens mål?

Hur motsvarar planerna lagens mål? 4 Slutsatser Utarbetandet av en plan för stadsregionen enligt ramlagen har huvudsakligen främjat det kommunala samarbetet i regionerna. Även samordningen av markanvändning, boende och trafik på regional

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René - Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René - Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica Nr 4/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René - Jansson Tom x Rydström

Läs mer

Sammanträdesdatum 17.3.2016. Restaurang Marinas Södra Terjärvvägen 1

Sammanträdesdatum 17.3.2016. Restaurang Marinas Södra Terjärvvägen 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17.3.2016 Nr 2/2016 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 17 mars 2016, kl. 18:30 19:30 Sammanträdesplats Restaurang Marinas Södra Terjärvvägen 1 Beslutande: Ersättare: Svartsjö, Peter

Läs mer

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen RP 363/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 149 a i mervärdesskattelagen samt av 2 i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning PROPOSITIONENS

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden nr 1/2012 11.1.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Miljö- och byggnadsnämnden nr 1/2012 11.1.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MILJOBYGG 1 MILJOBYGG 2 MILJOBYGG 3 MILJOBYGG 4 MILJOBYGG 5 MILJOBYGG 6 MILJOBYGG 7 MILJOBYGG 8 Mötets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Laglighetsövervakning

Läs mer

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA Helsingfors 7.1.2016 Innehåll MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA...3 Nya flyktingförläggningar... 3 Undervisning för asylsökandes barn... 4 Inflyttning av asylsökande

Läs mer

Studiedag inom barnskyddsfrågor 8.3.2016

Studiedag inom barnskyddsfrågor 8.3.2016 Studiedag inom barnskyddsfrågor 8.3.2016 Förvaltningsdomstolens praxis i ärenden som gäller begränsningar i vård utom hemmet tf. förvaltningsrättsdomare Jan-Erik Salo Vasa förvaltningsdomstol Åren 2012-2015

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 10/2011. Sammanträdesdatum 29.6.2011. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 10/2011. Sammanträdesdatum 29.6.2011. Organ Kommunstyrelsen Nr 10/2011 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 08.00-8.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, vice ordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Finansminister Eero Heinäluoma

Finansminister Eero Heinäluoma Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv (beskattning av personbilar) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska gemenskapernas

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 9/2013 9.12.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 9/2013 9.12.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 104 FGE 105 FGE 106 FGE 107 FGE 108 Mötes konstituering Överföring av kommunens ekonomi- och personalförvaltning att ordnas av Kunnan Taitoa Oy fr.o.m. 1.1.2014 Den förtroendevaldas

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011

Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011 Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011 Styrelsen 15.12.2011 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 12/2011 Tid: 15.12.2011 kl. 13.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 11.02.2015 Nr: 2 Paragrafer: 19-32 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 11 februari 2015 kl. 19.00-21.30 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4 Slutrapport av en gemensam lokalarbetsgrupp för anordnare av yrkesutbildning på andra stadiet och Borgå stad 20.2.2013 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Markanvändning och planläggning... 4 3 Olika synvinklar

Läs mer

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter BORGÅ, HAIKO HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena Detaljplan för

Läs mer

Delgeneralplanen Skärgården

Delgeneralplanen Skärgården 1 (7) 25.11.2009 Delgeneralplanen Skärgården Ändrad 13.8.2015. Ärende nr 6212/5022009 Område nr 830500 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PLANOMRÅDET Planområdets läge Läge Delgeneralplanen omfattar

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14 Sammanträdestid Onsdag 1.10.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x

Läs mer

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1006/08.00.00/2015 Stadsstyrelsen 105 16.3.2015 Fullmäktige 62 13.4.2015 Stadsstyrelsen 160 27.4.2015 76 Fråga om byggande och automatisering av Västmetron Beredning och

Läs mer

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 1 Vem kan få startstöd? Sökanden minst 18 år och högst 40 år Första etableringen som ansvarig jordbruksföretagare Tillräcklig yrkeskunskap Företagarinkomsten från

Läs mer

Föredragande: Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn 044 358 5894 fornamn.efternamn@pargas.fi

Föredragande: Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn 044 358 5894 fornamn.efternamn@pargas.fi Miljönämnden 330 12.12.2012 Miljönämnden 73 19.03.2013 Miljönämnden 155 15.10.2014 Stadsstyrelsen 250 24.11.2014 Stadsfullmäktige 105 09.12.2014 105 till delgeneralplan för Ålön Miljönämnden 12.12.2012

Läs mer

PROTOKOLL 3/2015 3.3.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKOLL 3/2015 3.3.2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Församlingsrådet PROTOKOLL 3/2015 3.3.2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 13.5.2013 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30. Biblioteket i Sund. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 13.5.2013 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30. Biblioteket i Sund. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 13.5.2013 Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30 Nr 4 Plats Ärenden: Biblioteket i Sund Innehåll 37 Mötets laglighet och beslutförhet 3 38 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 188 KST 189 KST 190 KST 191 KST 192 Mötets konstituering Godkännande av ett föravtal om ordnande av närtrafiken mellan och Helsingfors med Samkommunen Helsingforsregionens

Läs mer

SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN

SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 08.04.2015, 25 TILLÄMPNING 1 Vid ordnandet av undervisningen i kommunens grundskola skall bestämmelserna i denna skolstadga iakttas utöver vad

Läs mer

Bergö- Stora Bodö - Fridhemsberget Delgeneralplan och ändring av delgeneralplan

Bergö- Stora Bodö - Fridhemsberget Delgeneralplan och ändring av delgeneralplan 1 (5) Bergö- Stora Bodö - Fridhemsberget Delgeneralplan och ändring av delgeneralplan PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Ärendenummer Områdesnummer 6218/502/2009 450300 PLANERINGSOBJEKT Planområdets

Läs mer

VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA. Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. 1 Tillämpningsområde

VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA. Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. 1 Tillämpningsområde VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014 1 Tillämpningsområde Bestämmelserna i denna förvaltningsstadga tillämpas på sammanträdesförfarandet

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN FÖRVALTNINGSSTADGA

HAMMARLANDS KOMMUN FÖRVALTNINGSSTADGA HAMMARLANDS KOMMUN FÖRVALTNINGSSTADGA Godkänd av kommunfullmäktige den 18.12.1997 90 Träder ikraft den 01.01.1998. Ändrad av kommunfullmäktige den 12.10.2000 86 Ändrad av kommunfullmäktige den 10.05.2007

Läs mer