Kommunstyrelsen nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 2/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 24 KST 25 KST 26 KST 27 KST 28 KST 29 KST 30 KST 31 Mötets konstituering Fullmäktigemotion om utredning av förfaringssätt inom kommunens administration Fullmäktigemotion om utredning av förfaringssätt inom kommunens administration Fullmäktigemotion om utredning av förfaringssätt inom kommunens administration Fullmäktigemotion om utredning av förfaringssätt inom kommunens administration Fullmäktigemotion om utredning av förfaringssätt inom kommunens administration Fullmäktigemotion om utredning av förfaringssätt inom kommunens administration Förteckning över motioner som fullmäktigeledamöter har gjort och som är under beredning enligt fullmäktiges arbetsordning KST 32 Kommuninvånarnas initiativ år 2012 KST 33 KST 34 KST 35 KST 36 KST 37 KST 38 KST 39 Fullmäktigemotion om att öka undervisning i konstämnen i kommun Utlåtande om utkastet till kommunstrukturlag Representanter till Sydkustens landskapsförbunds förbundsmöte Ekonomisk uppföljning Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänsteinnehavarbeslut Anlända skrivelser, anmälningar och beslut Övriga ärenden

2 MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 2/2013 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl paus kl Närvarande medlemmar Laaksonen Merja, ordförande Karell Anders, medlem Koroma-Hintikka Maria, medlem Louekoski Vesa-Matti, medlem Martin Kirsi, medlem Parviainen Kristian, medlem Pitkänen Kirsti, medlem Sneck Minna, medlem Svanfeldt Stefan, medlem Tanskanen Veikko, medlem Valtavaara Heikki, ersättare Övriga närvarande Nordström Marcus, KST I vice ordförande Penttinen Arto, FGE II vice ordförande Isotupa Juha-Pekka, kommundirektör, ej närvarande 25-26, 28, 30 Sorvanto Jarkko, förvaltningsdirektör, ej närvarande Kiili Sari, personalchef, närvarade Ärenden Underskrifter Merja Laaksonen ordförande Jarkko Sorvanto protokollförare 24-27, Sari Kiili protokollförare Kirsi Martin protokolljusterare Maria Koroma-Hintikka protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Kommunhuset Intygar, underskrift Tjänsteställning Jarkko Sorvanto förvaltningsdirektör

3 Sida 3 KST 24 MÖTETS KONSTITUERING beslutar 1. konstatera mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare. Beslut: beslöt 1. konstatera mötet lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja Kirsi Martin och Maria Koroma-Hintikka till protokolljusterare. === Nämnd Kommunfullmäktige

4 Sida 4 KH:41 /2013 KST 25 FULLMÄKTIGEMOTION OM UTREDNING AV FÖRFARINGSSÄTT INOM KOMMUNENS ADMINISTRATION Fullmäktigemedlem Valtavaara har inlämnat en fullmäktigemotion som han själv ensam har undertecknat och som gäller utredning av förfaringssätt inom kommunens administration. Fastän motionen i fråga har adresserats till revisionsnämnden är det kommunstyrelsen som enligt 5 i kommunfullmäktiges arbetsordning behandlar motioner som inlämnas av fullmäktigeledamöter, och motionen har vid kommunfullmäktiges möte också skickats till kommunstyrelsen för behandling. Fullmäktigemotionen finns i sin helhet som tilläggsmaterial. Som tilläggsmaterial finns en utredning som gäller ärendet. Förslag: Behandling: föreslår att kommunfullmäktige antecknar beskrivningsdelen för kännedom som svar till en fullmäktigemotion av som gäller utredning av förfaringssätt inom kommunens administration och konstaterar att motionen har slutbehandlats och skickar paragrafen till revisionsnämnden för kännedom. Kommundirektör Isotupa avlägsnade sig som jävig och var inte närvarande då detta ärende behandlades och beslut fattades. Förvaltningsdirektör Sorvanto fungerade som föredragande. De ändringar som föredraganden har gjort i beskrivningsdelen har beaktats i protokollet. Louekoski understödd av Valtavaara föreslog följande: antecknar sig motionen i fråga som Valtavaara har inlämnat till revisionsnämnden och respektive utredning enbart för kännedom. Eftersom det hade gjorts ett från föredragandens förslag avvikande understött förslag var det nödvändigt med en omröstning. Omröstningen skedde med namnupprop. De, som understöder föredragandens förslag, röstar ja och de, som understöder Louekoskis förslag, röstar nej. Vid förrättad omröstning vann föredragandes förslag med 9 röster (Karell, Koroma- Hintikka, Laaksonen, Martin, Parviainen, Pitkänen, Sneck, Svanfeldt, Tanskanen) mot 2 röster (Valtavaara, Louekoski). Nämnd Kommunfullmäktige

5 Sida 5 Beslut: Förslaget godkändes. Louekoski och Valtavaara lämnade avvikande åsikt. === Nämnd Kommunfullmäktige

6 Sida 6 KH:42 /2013 KST 26 FULLMÄKTIGEMOTION OM UTREDNING AV FÖRFARINGSSÄTT INOM KOMMUNENS ADMINISTRATION Fullmäktigemedlem Valtavaara har inlämnat en fullmäktigemotion som han själv ensam har undertecknat och som gäller utredning av förfaringssätt inom kommunens administration. Fastän motionen i fråga har adresserats till revisionsnämnden är det kommunstyrelsen som enligt 5 i kommunfullmäktiges arbetsordning behandlar motioner som inlämnas av fullmäktigeledamöter, och motionen har vid kommunfullmäktiges möte också skickats till kommunstyrelsen för behandling. Fullmäktigemotionen finns i sin helhet som tilläggsmaterial. Som tilläggsmaterial finns en utredning som gäller ärendet. Förslag: Behandling: föreslår att kommunfullmäktige antecknar beskrivningsdelen för kännedom som svar till en fullmäktigemotion av som gäller utredning av förfaringssätt inom kommunens administration och konstaterar att motionen har slutbehandlats och skickar paragrafen till revisionsnämnden för kännedom. Kommundirektör Isotupa avlägsnade sig som jävig och var inte närvarande då detta ärende behandlades och beslut fattades. Förvaltningsdirektör Sorvanto fungerade som föredragande. De ändringar som föredraganden har gjort i beskrivningsdelen har beaktats i protokollet. Louekoski understödd av Valtavaara föreslog följande: antecknar sig motionen i fråga som Valtavaara har inlämnat till revisionsnämnden och respektive utredning enbart för kännedom. Eftersom det hade gjorts ett från föredragandens förslag avvikande understött förslag var det nödvändigt med en omröstning. Omröstningen skedde med namnupprop. De, som understöder föredragandens förslag, röstar ja och de, som understöder Louekoskis förslag, röstar nej. Vid förrättad omröstning vann föredragandes förslag med 9 röster (Karell, Koroma- Hintikka, Laaksonen, Martin, Parviainen, Pitkänen, Sneck, Svanfeldt, Tanskanen) mot 2 röster (Valtavaara, Louekoski). Beslut: Förslaget godkändes. Nämnd Kommunfullmäktige

7 Sida 7 Louekoski och Valtavaara lämnade avvikande åsikt. === Nämnd Kommunfullmäktige

8 Sida 8 KH:43 /2013 KST 27 FULLMÄKTIGEMOTION OM UTREDNING AV FÖRFARINGSSÄTT INOM KOMMUNENS ADMINISTRATION Fullmäktigemedlem Valtavaara har inlämnat en fullmäktigemotion som han själv ensam har undertecknat och som gäller utredning av förfaringssätt inom kommunens administration. Fastän motionen i fråga har adresserats till revisionsnämnden är det kommunstyrelsen som enligt 5 i kommunfullmäktiges arbetsordning behandlar motioner som inlämnas av fullmäktigeledamöter, och motionen har vid kommunfullmäktiges möte också skickats till kommunstyrelsen för behandling. Fullmäktigemotionen finns i sin helhet som tilläggsmaterial. Som tilläggsmaterial finns en utredning som gäller ärendet. Förslag: Behandling: föreslår att kommunfullmäktige antecknar beskrivningsdelen för kännedom som svar till en fullmäktigemotion av som gäller utredning av förfaringssätt inom kommunens administration och konstaterar att motionen har slutbehandlats och skickar paragrafen till revisionsnämnden för kännedom. Den korrigerade utredningen utdelades på mötet. De ändringar som föredraganden har gjort i beskrivningsdelen har beaktats i protokollet. Louekoski understödd av Valtavaara föreslog följande: antecknar sig motionen i fråga som Valtavaara har inlämnat till revisionsnämnden och respektive utredning enbart för kännedom. Eftersom det hade gjorts ett från föredragandens förslag avvikande understött förslag var det nödvändigt med en omröstning. Omröstningen skedde med namnupprop. De, som understöder föredragandens förslag, röstar ja och de, som understöder Louekoskis förslag, röstar nej. Vid förrättad omröstning vann föredragandes förslag med 9 röster (Karell, Koroma- Hintikka, Laaksonen, Martin, Parviainen, Pitkänen, Sneck, Svanfeldt, Tanskanen) mot 2 röster (Valtavaara, Louekoski). Beslut: Förslaget godkändes. Nämnd Kommunfullmäktige

9 Sida 9 Louekoski och Valtavaara lämnade avvikande åsikt. === Nämnd Kommunfullmäktige

10 Sida 10 KH:44 /2013 KST 28 FULLMÄKTIGEMOTION OM UTREDNING AV FÖRFARINGSSÄTT INOM KOMMUNENS ADMINISTRATION Fullmäktigemedlem Valtavaara har inlämnat en fullmäktigemotion som han själv ensam har undertecknat och som gäller utredning av förfaringssätt inom kommunens administration. Fastän motionen i fråga har adresserats till revisionsnämnden är det kommunstyrelsen som enligt 5 i kommunfullmäktiges arbetsordning behandlar motioner som inlämnas av fullmäktigeledamöter, och motionen har vid kommunfullmäktiges möte också skickats till kommunstyrelsen för behandling. Fullmäktigemotionen finns i sin helhet som tilläggsmaterial. Som tilläggsmaterial finns en utredning som gäller ärendet. Förslag: Behandling: föreslår att kommunfullmäktige antecknar beskrivningsdelen för kännedom som svar till en fullmäktigemotion av som gäller utredning av förfaringssätt inom kommunens administration och konstaterar att motionen har slutbehandlats och skickar paragrafen till revisionsnämnden för kännedom. Kommundirektör Isotupa och förvaltningsdirektör Sorvanto avlägsnade sig som jäviga och var inte närvarande då detta ärende behandlades och beslut fattades. s ordförande fungerade som föredragande. Personalchef Kiili fungerade som protokollförare. De ändringar som föredraganden har gjort i beskrivningsdelen har beaktats i protokollet. Louekoski understödd av Valtavaara föreslog följande: antecknar sig motionen i fråga som Valtavaara har inlämnat till revisionsnämnden och respektive utredning enbart för kännedom. Eftersom det hade gjorts ett från föredragandens förslag avvikande understött förslag var det nödvändigt med en omröstning. Omröstningen skedde med namnupprop. De, som understöder föredragandens förslag, röstar ja och de, som understöder Louekoskis förslag, röstar nej. Vid förrättad om- Nämnd Kommunfullmäktige

11 Sida 11 röstning vann föredragandes förslag med 9 röster (Karell, Koroma- Hintikka, Laaksonen, Martin, Parviainen, Pitkänen, Sneck, Svanfeldt, Tanskanen) mot 2 röster (Valtavaara, Louekoski). Beslut: === Förslaget godkändes. Louekoski och Valtavaara lämnade avvikande åsikt. Nämnd Kommunfullmäktige

12 Sida 12 KH:45 /2013 KST 29 FULLMÄKTIGEMOTION OM UTREDNING AV FÖRFARINGSSÄTT INOM KOMMUNENS ADMINISTRATION Fullmäktigemedlem Valtavaara har inlämnat en fullmäktigemotion som han själv ensam har undertecknat och som gäller utredning av förfaringssätt inom kommunens administration. Fastän motionen i fråga har adresserats till revisionsnämnden är det kommunstyrelsen som enligt 5 i kommunfullmäktiges arbetsordning behandlar motioner som inlämnas av fullmäktigeledamöter, och motionen har vid kommunfullmäktiges möte också skickats till kommunstyrelsen för behandling. Fullmäktigemotionen finns i sin helhet som tilläggsmaterial. Som tilläggsmaterial finns en utredning som gäller ärendet. Förslag: Behandling: föreslår att kommunfullmäktige antecknar beskrivningsdelen för kännedom som svar till en fullmäktigemotion av som gäller utredning av förfaringssätt inom kommunens administration och konstaterar att motionen har slutbehandlats och skickar paragrafen till revisionsnämnden för kännedom. Förvaltningsdirektör Sorvanto avlägsnade sig som jävig och var inte närvarande då detta ärende behandlades och beslut fattades. Personalchef Kiili fungerade som protokollförare. De ändringar som föredraganden har gjort i beskrivningsdelen har beaktats i protokollet. Louekoski understödd av Valtavaara föreslog följande: antecknar sig motionen i fråga som Valtavaara har inlämnat till revisionsnämnden och respektive utredning enbart för kännedom. Eftersom det hade gjorts ett från föredragandens förslag avvikande understött förslag var det nödvändigt med en omröstning. Omröstningen skedde med namnupprop. De, som understöder föredragandens förslag, röstar ja och de, som understöder Louekoskis förslag, röstar nej. Vid förrättad omröstning vann föredragandes förslag med 9 röster (Karell, Koroma- Hintikka, Laaksonen, Martin, Parviainen, Pitkänen, Sneck, Svanfeldt, Tanskanen) mot 2 röster (Valtavaara, Louekoski). Nämnd Kommunfullmäktige

13 Sida 13 Beslut: Förslaget godkändes. Louekoski och Valtavaara lämnade avvikande åsikt. === Nämnd Kommunfullmäktige

14 Sida 14 KH:46 /2013 KST 30 FULLMÄKTIGEMOTION OM UTREDNING AV FÖRFARINGSSÄTT INOM KOMMUNENS ADMINISTRATION Fullmäktigemedlem Valtavaara har inlämnat en fullmäktigemotion som han själv ensam har undertecknat och som gäller utredning av förfaringssätt inom kommunens administration. Fastän motionen i fråga har adresserats till revisionsnämnden är det kommunstyrelsen som enligt 5 i kommunfullmäktiges arbetsordning behandlar motioner som inlämnas av fullmäktigeledamöter, och motionen har vid kommunfullmäktiges möte också skickats till kommunstyrelsen för behandling. Fullmäktigemotionen finns i sin helhet som tilläggsmaterial. Som tilläggsmaterial finns en utredning som gäller ärendet. Förslag: Behandling: föreslår att kommunfullmäktige antecknar beskrivningsdelen för kännedom som svar till en fullmäktigemotion av som gäller utredning av förfaringssätt inom kommunens administration och konstaterar att motionen har slutbehandlats och skickar paragrafen till revisionsnämnden för kännedom. Kommundirektör Isotupa avlägsnade sig som jävig och var inte närvarande då detta ärende behandlades och beslut fattades. Förvaltningsdirektör Sorvanto fungerade som föredragande. De ändringar som föredraganden har gjort i beskrivningsdelen har beaktats i protokollet. Louekoski understödd av Valtavaara föreslog följande: antecknar sig motionen i fråga som Valtavaara har inlämnat till revisionsnämnden och respektive utredning enbart för kännedom. Eftersom det hade gjorts ett från föredragandens förslag avvikande understött förslag var det nödvändigt med en omröstning. Omröstningen skedde med namnupprop. De, som understöder föredragandens förslag, röstar ja och de, som understöder Louekoskis förslag, röstar nej. Vid förrättad omröstning vann föredragandes förslag med 9 röster (Karell, Koroma- Hintikka, Laaksonen, Martin, Parviainen, Pitkänen, Sneck, Svanfeldt, Tanskanen) mot 2 röster (Valtavaara, Louekoski). Nämnd Kommunfullmäktige

15 Sida 15 Beslut: Förslaget godkändes. Louekoski och Valtavaara lämnade avvikande åsikt. === Nämnd Kommunfullmäktige

16 Sida 16 KH:68 /2013 KST 31 FÖRTECKNING ÖVER MOTIONER SOM FULLMÄKTIGELEDAMÖTER HAR GJORT OCH SOM ÄR UNDER BEREDNING ENLIGT FULLMÄKTIGES ARBETSORDNING Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka skriftliga motioner som gäller kommunens verksamhet och förvaltning. Motionerna skickas för beredning i kommunstyrelsen. Före utgången av februari månad varje år skall kommunstyrelsen framlägga för fullmäktige en förteckning över de motioner som väckts av fullmäktigeledamöterna och som tillställts kommunstyrelsen, men som fullmäktige inte har behandlat slutgiltigt före utgången av föregående år. Samtidigt skall kommunstyrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna. Fullmäktige kan konstatera vilka av motionerna har slutbehandlats. Följande fullmäktigemotioner, som ännu är under beredning, har inlämnats under åren 2011 och 2012: En av SFP:s fullmäktigegrupp inlämnad motion om grundandet av en språkbadsgrupp har på sitt möte beslutat skicka motionen till bildningsnämnden för beredning. Bildningsnämnden har behandlat motionen och skickat svaret vidare till kommunstyrelsen. har behandlat motionen och antecknat läget med beredningen för kännedom. Kommunfullmäktige har antecknat beredningsläget för motionen för kännedom. Motionen är fortfarande under beredning En av fullmäktigemedlemmarna Arto Varpio, Marcus Nordström och Elisa Calin inlämnad motion, som gällde uppgörande av en säkerhetsplan har på sitt möte beslutat skicka motionen till tekniska nämnden för beredning. Tekniska nämnden har på sitt möte gett sitt svar till kommunstyrelsen. har behandlat initiativet och sänt det vidare till kommunfull- Nämnd Kommunfullmäktige

17 Sida 17 mäktige. Kommunfullmäktige har remitterat ärendet för ny beredning. Motionen är fortfarande under beredning En av fullmäktigemedlem von Essen och ersättare Halonen inlämnade och undertecknade motion, där motionsundertecknarna önskar att kommunen skulle med alla medel arbeta för att en cykel- och gångväg skulle förverkligas från kommuncentrum ända till stamväg 51. har på sitt möte beslutat skicka motionen till tekniska nämnden för beredning. Motionen är fortfarande under beredning En av fullmäktigemedlemmarna Pesonen och Paasikivi inlämnade och undertecknade motion, som gällde förverkligandet av en sparkcykel- och skateboardpark. Bildningsnämnden har på sitt möte gett kommunstyrelsen sitt svar på fullmäktigemotionen. har behandlat initiativet och sänt det vidare till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har remitterat ärendet för ny beredning. Motionen är fortfarande under beredning En av fullmäktigeledamöterna Parviainen, Tuomi, Oinonen, Savinainen, Sirpa Kaisla, Penttinen, Heikki Kaisla, Paasikivi, Kokkonen, Laaksonen, Keränen, Varpio, Ekström, Vierinen, Svanfeldt, Forsblom, Dahlqvist och ersättare Sarviaho inlämnade och undertecknade fullmäktigemotion, som gäller uppgörandet av ett cyklingpolitiskt program i. har på sitt möte beslutat skicka motionen till bildningsnämnden för beredning. Motionen är fortfarande under beredning Nämnd Kommunfullmäktige

18 Sida En av fullmäktigeledamöterna Westermarck och Holm samt ersättare Sarviaho inlämnade och undertecknade motion, där motionsundertecknarna föreslår att kommunen utreder avskaffande av hälsocentralavgiften och vidtar nödvändiga åtgärder. har skickat motionen till grundtrygghetsnämnden för beredning. Motionen är fortfarande under beredning. Förslag: Beslut: föreslår att kommunfullmäktige antecknar sig förteckningen över fullmäktigeinitiativ som har lämnats under år 2011 och 2012 och som ännu är under beredning för kännedom. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

19 Sida 19 KH:583 /2012 KST 32 KOMMUNINVÅNARNAS INITIATIV ÅR 2012 Enligt 28 koml har kommuninvånarna rätt att komma med initiativ tillkommunen i frågor, som gäller kommunens verksamhet. Fullmäktige skall minst en gång i året underrättas om de initiativ som tagits i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder, som vidtagits med anledning av initiativen. 1. Kommuninvånarinitiativ om att spela in och sända video över Internet från fullmäktigemöten Enligt kommuninvånarinitiativet är öppenhet livsviktigt med tanke på hur trovärdigt beslutsfattande i kommunen är och detta understryks speciellt i på grund av sin stridiga närhistoria, oklara politiska grupper som är oklaraa för många och p.g.a. kommande viktiga beslut. Enligt kommunallagen är fullmäktiges sammanträden öppna för allmänheten och likaså är föredragningslistor och protokoll offentliga, men för de flesta är det orimligt svårt och tidsödande att sätta sig in i ett ärende med hjälp av dem, och medlemmarnas inlägg antecknas inte i dem. Dessutom har kommuninvånarna inte lika möjligheter att fysiskt komma på plats för att följa med fullmäktigemöten. I motionen föreslås att fullmäktigemöten spelas in och sänds direkt över Internet och lagras för att man skall kunna se på inspelningen senare. Enligt initiativet har samma praxis länge tillämpats i riksdagen och i ett flertal kommuner i Finland, t.ex. i Lojo och Esbo. Att ordna detta är varken något tekniskt eller ett ekonomiskt problem i dag utan det kan förverkligas lätt, billigt och snabbt. Om initiativet kan kort följande konstateras: Att spela in och sända fullmäktiges möten över Internet ökar öppenheten i beslutsfattandet på det sätt som framförs i initiativet. Dessutom blir det lättare att följa med fullmäktigemöten och diskussioner där, då kommuninvånare som är intresserade av möten inte behöver fysiskt vara på plats. Många kommuner, till exempel Lojo stad, har erbjudit kommuninvånarna möjlighet att följa med fullmäktigemöten på Internet. Dock har servicen för Lojo stad producerats av ett privatföretag, som samtidigt har ansvaret för kostnaderna för projektet och för den personal som behövs under sändningarna. Nu har företaget i fråga framfört att verksamheten i framtiden blir en avgiftsbelagd service, och således kommer Lojo stad inte att fortsätta att banda in och sända video från möten. Även Raseborgs stad i västra Nyland Nämnd Kommunfullmäktige

20 Sida 20 har erbjudit möjligheten att följa med fullmäktigemöten via webben och även i Raseborg har servicen i sin helhet ordnats av ett privatföretag. De största utmaningarna i, då det gäller att spela in och sända fullmäktiges möten på Internet, utgörs av det extra arbete som arrangemanget orsakar kommunens adb-förvaltning. Om kommuninvånare får ett löfte om en service som innebär att fullmäktigemöten spelas in och att det är möjligt att följa möteshändelserna via Internet, skall man absolut säkerställa att arrangemanget och förbindelserna fungerar. Detta förutsätter utöver att adbpersonalen deltar i varje fullmäktigemöte också att adb-personalen bör regelbundet kontrollera att arrangemanget fungerar. En utmaning för sig utgörs av den plats där möten hålls (Aleksis Kivi skolans auditorium) speciellt med tanke på hur den tekniska utrustning som behövs skall förvaras, eftersom mötesutrymmet normalt används av skolan. Teknisk utrustning så som mikrofoner, kameror och datorer borde i praktiken iordningställas skilt inför varje möte, vilket ökar de kostnader som servicen orsakar. Det är tyvärr inte möjligt för närvarande, i synnerhet efter att grundtrygghetsverksamheten har inletts, att öka arbetsmängden för kommunens adbpersonal. Det föreslagna arrangemanget förutsätter således ökning av personalresurser eller att servicen köps av en utomstående serviceproducent. Att spela in och sända fullmäktiges möten över Internet är tekniskt sett lätt att ordna. Förutom att man har teknisk utrustning, får förbindelsen i gång och lagrar inspelningarna behövs det ändå personal som svarar för att servicen fungerar. På grund av den arbetssituation som kommunens egen adbpersonal har bör servicen köpas av ett privat företag, varvid kostnader på årsnivå skulle vara minst ca euro. Kostnader skulle naturligtvis öka, ifall servicens kvalitet och omfattning ökar. Innan arrangemanget tas i bruk borde man också avgöra flera administrativa frågor, så som det hur länge inspelningarna förvaras och vem sköter om att de förstörs. Då det gäller att följa med fullmäktigemöten på Internet kan ytterligare konstateras att antalet användare inte har varit speciellt högt i kommunerna i allmänhet. En förutsättning för att initiativet förverkligas är att fullmäktigeförsamlingen har som strategisk mål att alla diskussioner i fullmäktige kan ordagrant lagras på Internet. Allt som allt ifall kommunen övergår att i framtiden spela in och sända fullmäktigemöten över Internet, är det skäl att ta systemet i bruk på prov i början. Då kan man samla erfarenheter bl.a. om antalet användare. Med hän- Nämnd Kommunfullmäktige

21 Sida 21 syn till kostnader som arrangemanget orsakar samt den arbetsmängd som behövs, är det i detta skede inte ändamålsenligt att börja spela in och sända fullmäktigemöten över Internet. Förslag: Beslut: föreslår att kommunfullmäktige 1. antecknar för kännedom initiativet som hör till dess kompetensområde 2. konstaterar att kommuninvånarinitiativet om att spela in och sända fullmäktigemöten över Internet är slutbehandlat. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

22 Sida 22 KH:47 /2013 KST 33 FULLMÄKTIGEMOTION OM ATT ÖKA UNDERVISNING I KONSTÄMNEN I SJUNDEÅ KOMMUN Fullmäktigeledamöterna Karvonen, Haanpää, Alho och Turunen samt ersättare Sneck har lämnat in en fullmäktigemotion, där de föreslår att undervisningen i konstämnen ökas i. Fullmäktigemotionen finns som tilläggsmaterial. Förslag: Beslut: besluter sända fullmäktigemotionen till bildningsnämnden för beredning. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

23 Sida 23 KH:600 /2012 KST 34 UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL KOMMUNSTRUKTURLAG Finansministeriet begär kommunens utlåtande om utkastet till kommunstrukturlag. Ministeriet ber kommunen ge sitt utlåtande om utkastet till lag rent allmänt och i synnerhet yttra sig om följande frågor: -utredningsskyldigheten, utredningskriterierna (inkl. undantagsgrunderna) och innehållet i utredningsskyldigheten, -tidsfristerna och förfarandena i propositionen, -statsrådets behörighet att besluta om en ändring i kommunindelningen, -villkoren för sammanslagningsunderstöden och deras belopp, -säkrandet av social- och hälsovårdsuppgifterna i enlighet med riktlinjerna för servicestrukturerna inom social- och hälsovården. Ministeriet ber kommunerna sända utlåtandena senast den 7 mars Begäran om utlåtande finns i sin helhet som tilläggsmaterial. I propositionen föreslås ändringar i gällande kommunindelningslag och samtidigt ändras lagens rubrik för att bättre motsvara dess innehåll. Till lagen fogas bestämmelser om kommunernas utredningsskyldighet, utredningskriterier och avvikelse från dem samt ändras bestämmelserna om ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar. Dessutom föreslås att språklagen ändras till vissa delar. Förslag: föreslår att kommunfullmäktige ger till finansministeriet ett följande utlåtande över utkastet till kommunstrukturlag: Med tanke på utvecklandet av kommunstrukturen kan det allmänt taget anses motiverat att ändra kommunindelningslagen så att den nya lagen kommer att innehålla bestämmelser för kommunernas utredningsskyldighet, utredningskriterier och avvikelser från dem. Det kan också anses vara motiverat att ändra lagens rubrik till kommunstrukturlagen. Utredningsskyldighet, utredningskriterier Enligt lagutkastet är kommunen skyldig att utreda en sammanslagning av kommuner om ett av följande tre utredningskriterier visar på ett utredningsbehov 1) befolkningsunderlag, 2) självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser, pendlingen och samhällsstrukturen, 3) kommunens ekonomiska situation. En kommun ska emellertid inte kunna ställa sig utanför utredningen, även om den inte uppfyller utredningskriterierna, om en funktionell helhet som uppfyller lagens krav inte annars kan åstadkommas i regionen. Nämnd Kommunfullmäktige

24 Sida 24 Eftersom grunderna för utredningsskyldigheten har uppgjorts så att nästan alla kommuner uppfyller dem och dessutom med tanke på det villkor i lagförslaget som innebär att en funktionell helhet i regionen i alla fall utlöser utredningsskyldigheten, är det i praktiken säkert att kommunerna skall utreda sammanslagningen. Dock samtidigt som helhetsreformen av social- och hälsovården ännu är öppen är det svårt att ta ställning till förutsättningarna för och nyttan med reformeringen av kommunstrukturen. Styrning och uppföljning av reformen I lagförslaget förutsätts att kommunerna skall senast meddela, med vilken kommun eller vilka kommuner den utreder en sammanslagning av kommuner. Den egentliga utredningen av en sammanslagning skall göras senast Man kan anse att den tid på fyra månader som har reserverats för uppgörandet av en utredning och för det förslag om sammanslagning, som eventuellt baserar sig på den, inte är tillräcklig. Mera tid skall reserveras för uppgörandet av en grundlig och mångsidig utredning och för en tillräckligt omfattande medborgardiskussion som baserar sig på den. Dessutom skall tillräckligt med tid reserveras för beslutsfattarna att de kan fördjupa sig i utredningen och i den diskussion som förs på basen av den. Tillräckligt med tid bör reserveras även för det egentliga beslutsfattandet. Statsrådets behörighet att besluta om en ändring i kommunindelningen Utgångspunkten för kommunsammanslagningar skall i regel vara frivillighet och kommunfullmäktige bör fortfarande ha beslutanderätt att besluta om en eventuell kommunsammanslagning. Personalens ställning Det kan anses vara ändamålsenligt och i synnerhet med tanke på personalens välbefinnande i arbetet och arbetsmotivation, att personalens anställningsskydd har garanterats och ett särskilt uppsägningsskydd har stadgats för de kommande åren. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar Kommunsammanslagningarna borde i sig medföra ekonomisk nytta och effektivitet för sammanslagningskommunerna. Ur den synvinkel kan sammanslagningsunderstöd anses vara onödiga. Ä ena sidan har sammanslag- Nämnd Kommunfullmäktige

25 Sida 25 ningarna i praktiken medfört ökade utgifter för den nya kommunen under åren efter sammanslagningen, och därför är det ändamålsenligt att kompensera denna ökning av utgifter som orsakas av kommunsammanslagningen med statligt sammanslagningsunderstöd. Behandling: Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag enligt följande: föreslår att kommunfullmäktige ger till finansministeriet ett följande utlåtande över utkastet till kommunstrukturlag: Med tanke på utvecklandet av kommunstrukturen kan det allmänt taget anses motiverat att ändra kommunindelningslagen så att den nya lagen kommer att innehålla bestämmelser för kommunernas utredningsskyldighet, utredningskriterier och avvikelser från dem. Det kan också anses vara motiverat att ändra lagens rubrik till kommunstrukturlagen. Utredningsskyldighet och utredningskriterier Enligt lagutkastet är kommunen skyldig att utreda en sammanslagning av kommuner om ett av följande tre utredningskriterier visar på ett utredningsbehov 1) befolkningsunderlag, 2) självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser, pendlingen och samhällsstrukturen, 3) kommunens ekonomiska situation. En kommun ska emellertid inte kunna ställa sig utanför utredningen, även om den inte uppfyller utredningskriterierna, om en funktionell helhet som uppfyller lagens krav inte annars kan åstadkommas i regionen. Eftersom grunderna för utredningsskyldigheten har uppgjorts så att nästan alla kommuner uppfyller dem och dessutom med tanke på det villkor i lagförslaget som innebär att en funktionell helhet i regionen i alla fall utlöser utredningsskyldigheten, är det i praktiken säkert att kommunerna skall utreda sammanslagningen. Dock samtidigt som helhetsreformen av social- och hälsovården ännu är öppen är det svårt att ta ställning till förutsättningarna för och nyttan med reformeringen av kommunstrukturen. Styrning och uppföljning av reformen I lagförslaget förutsätts att kommunerna skall senast meddela, med vilken kommun eller vilka kommuner den utreder en sammanslagning av kommuner. Den egentliga utredningen av en sammanslagning skall göras senast Man kan anse att den tid på fyra månader som har reserverats för uppgörandet av en utredning och för det förslag om sammanslagning, som eventuellt baserar sig på den, inte är tillräcklig. Mera tid skall reserveras för uppgö- Nämnd Kommunfullmäktige

26 Sida 26 randet av en grundlig och mångsidig utredning och för en tillräckligt omfattande medborgardiskussion som baserar sig på den. Dessutom skall tillräckligt med tid reserveras för beslutsfattarna att de kan fördjupa sig i utredningen och i den diskussion som förs på basen av den. Tillräckligt med tid bör reserveras även för det egentliga beslutsfattandet. En enskild kommun har en enastående regional verksamhetsmiljö (grannkommunerna), där ändringar som sker i färdigheten att göra kommunsammanslagningar och i motsvarande demokratiska strategiska avsikter kan påverka det hur en tillräcklig tidtabell utformas. Detta borde beaktas som ett eventuellt element, då en optimal kommunsammanslagning eller någon annan motsvarande lösning skisseras, och komma till uttryck så att ett visst spelrum ges då det gäller fastställda tidsfrister. Statsrådets behörighet att besluta om en ändring i kommunindelningen Utgångspunkten för kommunsammanslagningar skall i regel vara frivillighet och kommunfullmäktige bör fortfarande ha beslutanderätt att besluta om en eventuell kommunsammanslagning Ett självständigt beslutanderätt, som har nämnts som en faktor som används då man bedömer huruvida en enskild kommun kan bevara och säkerställa sin regionala, kulturella och språkliga enhetlighet, skulle också garantera att den bästa befintliga sakkunskapen kommer till användning. Personalens ställning Det kan anses vara ändamålsenligt och i synnerhet med tanke på personalens välbefinnande i arbetet och arbetsmotivation, att personalens anställningsskydd har garanterats och ett särskilt uppsägningsskydd har stadgats för de kommande åren. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar Kommunsammanslagningarna borde i sig medföra ekonomisk nytta och effektivitet för sammanslagningskommunerna. Ur den synvinkel skulle man kunna i princip anse att sammanslagningsbidrag är mindre nödvändiga. Å ena sidan har sammanslagningarna i praktiken medfört ökade utgifter för den nya kommunen under åren efter sammanslagningen, och därför är det ändamålsenligt att kompensera denna ökning av utgifter som orsakas av kommunsammanslagningen med statligt sammanslagningsunderstöd. Sneck understödd av Parviainen föreslog följande: föreslår att kommunfullmäktige ger till finansministeriet ett följande utlåtande över utkastet till kommunstrukturlag: Med tanke på utvecklandet av kommunstrukturen kan det allmänt taget anses motiverat att ändra kommunindelningslagen så att den nya lagen kom- Nämnd Kommunfullmäktige

27 Sida 27 mer att innehålla bestämmelser för kommunernas utredningsskyldighet, utredningskriterier och avvikelser från dem. Det kan också anses vara motiverat att ändra lagens rubrik till kommunstrukturlagen. Samtidigt som kommunstrukturlagen utarbetas görs utredningar, som väsentligt påverkar frågan, och som gäller reformen av social- och hälsovårdsservice och organiseringen av metropolområdets kommuner. Kommunerna - inklusive kommun - blir tvungna att ge sina utlåtanden om kommunstrukturlagen i en situation, då de övriga utredningar och reformer som påverkar kommunens framtid ännu är under arbete och då det är svårt att förutse, hurudan inverkan dessa tillsammans kommer att ha på kommunstrukturen. Utredningsskyldighet, utredningskriterier Enligt lagutkastet är kommunen skyldig att utreda en sammanslagning av kommuner om ett av följande tre utredningskriterier visar på ett utredningsbehov 1) befolkningsunderlag, 2) självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser, pendlingen och samhällsstrukturen, 3) kommunens ekonomiska situation. En kommun ska emellertid inte kunna ställa sig utanför utredningen, även om den inte uppfyller utredningskriterierna, om en funktionell helhet som uppfyller lagens krav inte annars kan åstadkommas i regionen. Eftersom grunderna för utredningsskyldigheten har uppgjorts så att nästan alla kommuner uppfyller dem och dessutom med tanke på det villkor i lagförslaget som innebär att en funktionell helhet i regionen i alla fall utlöser utredningsskyldigheten, är det i praktiken säkert att kommunerna skall utreda sammanslagningen. Statsrådets behörighet att besluta om en ändring i kommunindelningen Enligt utkast till kommunstrukturlag är statsrådets beslutanderätt på lämplig nivå. Kommunsammanslagningarna skall i princip basera sig på frivillighet, men i synnerhet då det gäller kommuner i ett svårt ekonomiskt läge, borde statsrådet ha beslutanderätt. Personalens ställning Det kan anses vara ändamålsenligt och i synnerhet med tanke på personalens välbefinnande i arbetet och arbetsmotivation, att personalens anställningsskydd har garanterats och ett särskilt uppsägningsskydd har stadgats för de kommande åren. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar Nämnd Kommunfullmäktige

28 Sida 28 Kommunsammanslagningarna borde i sig medföra ekonomisk nytta och effektivitet för sammanslagningskommunerna. Ur den synvinkel kan sammanslagningsunderstöd anses vara onödiga. Ä ena sidan har sammanslagningarna i praktiken medfört ökade utgifter för den nya kommunen under åren efter sammanslagningen, och därför är det ändamålsenligt att kompensera denna ökning av utgifter som orsakas av kommunsammanslagningen med statligt sammanslagningsunderstöd. kommun förblir odelad Det centrala i den kommande kommunreformen är, att kommun förblir odelad. Att dela kommunen skulle resultera i att kommunen är ett perifert område sett från två eller tre håll, då det gäller att ordna service, varvid befolkningsunderlaget inte räcker till för att kommunerna skulle kunna ordna den service som de ansvarar för. Det är inte språkpolitiskt och geografiskt motiverat att dela kommunen. Tvåspråkighet följer varken geografiska gränser eller koncentrerar sig på vissa områden i kommunen. Kommunens tvåspråkiga identitet är stark och utgör ett karakteristiskt och enhetligt drag för hela kommunen. Att säkerställa social- och hälsovårdsuppgifterna i enlighet med riktlinjerna för servicestrukturerna inom social- och hälsovården Tryggande av närservice för kommuninvånarna Kommunstrukturreformens främsta betydelse för kommuninvånarna är hur närservice ordnas. kommun anser det viktigt att närservice av kvalitet på två språk tryggas för kommuninvånarna. På basen av lika behandling av kommuninvånarna borde kommuninvånarna ha likadana möjligheter att få offentlig välfärdsservice eller närservice. Utöver det att man har tillgång till närservice borde också tillgänglighet uppmärksammas. Servicehelheter borde bedömas även i framtiden regelbundet både inom kommunorganisationen och i växelverkan med kommuninvånarna. kommun som en del av Lojo sjukvårdsområde Social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp för servicestrukturreform bereder, som en del av kommunreformen, reformen av servicestrukturen för social- och hälsovården. Som en del av reformen av kommunstrukturen bereder social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp för servicestrukturen reformen av social- och hälsovårdens servicestruktur. Grundtanken i reformen av servicestrukturen är att kommunerna ansvarar för ordnandet och finansieringen av social- och hälsovården. Förutsättning för detta är att kommunen har stabil ekonomi, att kommunen ordnar servi- Nämnd Kommunfullmäktige

29 Sida 29 cen och att kommunen kan säkerställa att den har kunnande för att ordna produktionen i egen regi, att den har tillräckligt med personal samt möjlighet att investera i en infrastruktur som behövs för serviceproduktionen. Som ett alternativ till en stark kommun som kan ordna och finansiera social- och hälsovården kan kommunerna vid behov i ett undantagsfall bilda tillräckligt stora social- och hälsovårdsområden som har tillräckligt omfattande befolkningsunderlag och kan för den delen ordna och finansiera social- och hälsovården. Man strävar efter att beslut som gäller social- och hälsovården stöder ändringar av kommunstrukturen så att det främsta alternativet utgörs av tillräckligt starka primärkommuner. kommun konstaterar i sitt utlåtande att kommunen hade ett samarbete med Lojo stad inom LOST som fungerade bra fram till slutet av år Att kommun hör till Lojo sjukvårdsdistrikt även i framtiden utgör således en naturlig lösning. kommun anser att i västra Nyland bör eftersträvas bildandet av en kommunal helhet som stöder sig på Lojo sjukvårdsområde och som har ett befolkningsunderlag på över invånare. kommun i förhållande till utvecklingen av förvaltningen i metropolområdet Kommunen konstaterar att kommuns ställning bland de olika preliminära alternativen i förhandsutredningen om administrationen i metropolområdet är oklar. Eftersom metropolområdet utgör ett pendlingsområde, är det viktigaste för en kommuninvånare att kollektivtrafiken garanteras och den är smidig och biljettpriserna är rimliga, och då gäller det främst att utveckla kustbanan. Eftersom det hade gjorts ett från föredragandens ändrade förslag avvikande understött förslag var det nödvändigt med en omröstning. Omröstningen skedde med namnupprop. De, som understöder föredragandens ändrade förslag röstar ja, och de, som understöder Snecks förslag, röstar nej. Vid förrättad omröstning vann föredragandes ändrade förslag med 6 röster (Karell, Koroma-Hintikka, Laaksonen, Louekoski, Martin, Svanfeldt) mot 5 röster (Valtavaara, Parviainen, Pitkänen, Sneck, Tanskanen). Beslut: föreslår att kommunfullmäktige ger till finansministeriet följande utlåtande över utkastet till kommunstrukturlag: Med tanke på utvecklandet av kommunstrukturen kan det allmänt taget anses motiverat att ändra kommunindelningslagen så att den nya lagen kommer att innehålla bestämmelser för kommunernas utredningsskyldighet, utredningskriterier och avvikelser från dem. Det kan också anses vara motiverat att ändra lagens rubrik till kommunstrukturlagen. Nämnd Kommunfullmäktige

30 Sida 30 Utredningsskyldighet och utredningskriterier Enligt lagutkastet är kommunen skyldig att utreda en sammanslagning av kommuner om ett av följande tre utredningskriterier visar på ett utredningsbehov 1) befolkningsunderlag, 2) självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser, pendlingen och samhällsstrukturen, 3) kommunens ekonomiska situation. En kommun ska emellertid inte kunna ställa sig utanför utredningen, även om den inte uppfyller utredningskriterierna, om en funktionell helhet som uppfyller lagens krav inte annars kan åstadkommas i regionen. Eftersom grunderna för utredningsskyldigheten har uppgjorts så att nästan alla kommuner uppfyller dem och dessutom med tanke på det villkor i lagförslaget som innebär att en funktionell helhet i regionen i alla fall utlöser utredningsskyldigheten, är det i praktiken säkert att kommunerna skall utreda sammanslagningen. Dock samtidigt som helhetsreformen av social- och hälsovården ännu är öppen är det svårt att ta ställning till förutsättningarna för och nyttan med reformeringen av kommunstrukturen. Styrning och uppföljning av reformen I lagförslaget förutsätts att kommunerna skall senast meddela, med vilken kommun eller vilka kommuner den utreder en sammanslagning av kommuner. Den egentliga utredningen av en sammanslagning skall göras senast Man kan anse att den tid på fyra månader som har reserverats för uppgörandet av en utredning och för det förslag om sammanslagning, som eventuellt baserar sig på den, inte är tillräcklig. Mera tid skall reserveras för uppgörandet av en grundlig och mångsidig utredning och för en tillräckligt omfattande medborgardiskussion som baserar sig på den. Dessutom skall tillräckligt med tid reserveras för beslutsfattarna att de kan fördjupa sig i utredningen och i den diskussion som förs på basen av den. Tillräckligt med tid bör reserveras även för det egentliga beslutsfattandet. En enskild kommun har en enastående regional verksamhetsmiljö (grannkommunerna), där ändringar som sker i färdigheten att göra kommunsammanslagningar och i motsvarande demokratiska strategiska avsikter kan påverka det hur en tillräcklig tidtabell utformas. Detta borde beaktas som ett eventuellt element, då en optimal kommunsammanslagning eller någon annan motsvarande lösning skisseras, och komma till uttryck så att ett visst spelrum ges då det gäller fastställda tidsfrister. Nämnd Kommunfullmäktige

31 Sida 31 Statsrådets behörighet att besluta om en ändring i kommunindelningen Utgångspunkten för kommunsammanslagningar skall i regel vara frivillighet och kommunfullmäktige bör fortfarande ha beslutanderätt att besluta om en eventuell kommunsammanslagning Ett självständigt beslutanderätt, som har nämnts som en faktor som används då man bedömer huruvida en enskild kommun kan bevara och säkerställa sin regionala, kulturella och språkliga enhetlighet, skulle också garantera att den bästa befintliga sakkunskapen kommer till användning. Personalens ställning Det kan anses vara ändamålsenligt och i synnerhet med tanke på personalens välbefinnande i arbetet och arbetsmotivation, att personalens anställningsskydd har garanterats och ett särskilt uppsägningsskydd har stadgats för de kommande åren. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar Kommunsammanslagningarna borde i sig medföra ekonomisk nytta och effektivitet för sammanslagningskommunerna. Ur den synvinkel skulle man kunna i princip anse att sammanslagningsbidrag är mindre nödvändiga. Å ena sidan har sammanslagningarna i praktiken medfört ökade utgifter för den nya kommunen under åren efter sammanslagningen, och därför är det ändamålsenligt att kompensera denna ökning av utgifter som orsakas av kommunsammanslagningen med statligt sammanslagningsunderstöd. === Nämnd Kommunfullmäktige

32 Sida 32 KH:69 /2013 KST 35 REPRESENTANTER TILL SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE Sydkustens landskapsförbunds r.f. ber medlemskommunerna utse sina representanter till förbundsmöte som hålls i Borgå. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. kommun har rätt att utse två representanter och personliga ersättare för dem. har utsett Peppe Forsblom och Kristian von Essen till kommunens representant på förbundsmötet år Förslag: Beslut: beslutar utse två representanter och personliga ersättare för dem till Sydkustens landskapsförbunds förbundsmöte beslöt utse Carl-Johan Gottberg (ersättare Peppe Forsblom) och Kristian von Essen (ersättare Karin Gottberg-Ek) till Sydkustens landskapsförbunds förbundsmöte === Nämnd Kommunfullmäktige

33 Sida 33 KST 36 EKONOMISK UPPFÖLJNING behandlar uppföljningen av ekonomin. Förslag: Beslut: antecknar uppföljningen av ekonomin för kännedom. antecknade uppföljningen av ekonomin för kännedom. === Nämnd Kommunfullmäktige

34 Sida 34 KST 37 ÖVERVAKNING AV LAGLIGHETEN I NÄMND- OCH TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT Förslag: besluter i enlighet med 51 i kommunallagen att inte ta upp de ärenden som finns i följande protokoll: Kommundirektörens beslutsprotokoll Förordnande av tjänsteinnehavare och arbetstagare med beställningsrätt Förvaltningsdirektörens beslutsprotokoll Tillsättande av befattningen som ekonomisakkunnig Beslut: Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

35 Sida 35 KST 38 ANLÄNDA SKRIVELSER, ANMÄLNINGAR OCH BESLUT Till kommunstyrelsen har anlänt följande skrivelser, anmälningar och beslut. Handlingarna finns till påseende vid mötet. Förslag: antecknar sig följande skrivelser, anmälningar och beslut för kännedom: Helsingfors förvaltningsdomstol Förvaltningsdomstolens beslut om Heikki Valtavaaras kommunalbesvär som gäller kommunfullmäktiges i beslut av Besväret lämnades delvis utan prövning och till övriga delar avvisades av förvaltningsdomstolen. Lojo stad Utdrag ur stadsfullmäktiges protokoll Val av medlemmar till Västra Nylands avfallsnämnd för åren Utdrag ur stadsfullmäktiges protokoll Val av medlemmar till direktionen för Hiisi-institutet för åren Utdrag ur stadsstyrelsens protokoll Strategin för kunskapssamhället för västra Nyland Utdrag ur stadsstyrelsens protokoll Plan för landskapets datanätverk i västra Nyland Keva KomPL cirkulär 1/2013 kommun Lokalt tjänste- och kollektivavtal gällande lönebetalningsdagen för kommuns tjänsteinnehavare Lokalt tjänste- och kollektivavtal gällande munhygienistens åtgärdsarvode. Lokalt tjänste- och kollektivavtal om betalning av utryckningspenning. Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund rf. Nämnd Kommunfullmäktige

36 Sida 36 Brev Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund vill tacka de nyländska kommunerna Hangö, Lojo, Raseborg och för det stora kliv som de har tagit då de vill hindra klimatförändringen och sträva efter att bli kolneutrala kommuner. Dessa kommuner har anslutit sig till projektet Kolneutrala kommuner (HINKU). Finansministeriet Brev Produktivitet och effektivitet i kommunerna Beslut: antecknade sig skrivelser, anmälningar och beslut för kännedom. === Nämnd Kommunfullmäktige

37 Sida 37 KST 39 ÖVRIGA ÄRENDEN diskuterar aktuella ärenden. diskuterade extranetlösenord för förtroendevalda Allsång på kvällen i Capella Förslag: Beslut: antecknar aktuella ärenden för kännedom. antecknade de aktuella ärendena för kännedom. === Nämnd Kommunfullmäktige

38 Sida 38 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet Enligt 91 kommunallagen kan rättelseyrkande inte göras och kommunalbesvär inte anföras över följande beslut, grundar sig på eftersom de endast gäller beredning eller verkställighet. Paragrafer: 24-34, Eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 1 mom. kommunallagen kan göras över nedan nämnda beslut, kan besvär inte anföras över beslutet: Paragrafer: 35 Enligt förvaltningslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grund för besvärsförbudet: ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE till vilken rättelseyrkande kan göras samt tid för yrkande av rättelse Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan göra skriftligt rättelseyrkande. hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress, post- och e-postadress: kommun / Parkstigen Paragrafer: 35 Yrkandet skall göras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev därom blivit sänt eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt intyg om delfående av beslutet. Vad förbudet grundar sig på Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som gör det. ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM ÄNDRING HOS MARKNADSDOMSTOLEN till vilken ansökan om ändring kan göras samt tid för ansökan Om det vid en upphandling förfarits i strid med upphandlingslagen eller med stöd av bestämmelser utfärdade enligt den eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling kan skriftlig ansökan om ändring inlämnas till: Paragrafer: Ansökan skall göras inom 14 dagar från det att en anbudssökande eller anbudsgivare skriftligen fått del av ifrågavarande beslut samt en anvisning om hur man söker ändring. Av ansökan skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Ansökan skall undertecknas av den som gör det. Bifogas protokollet Nämnd Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige nr 2/2013 25.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/2013 25.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 21 FGE 22 FGE 23 FGE 24 FGE 25 FGE 26 FGE 27 Mötes konstituering Justering av arvodesstadgan för förtroendevalda i kommun Val av nämndemän vid tingsrätten Val av medlem

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 3/2011 11.4.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 3/2011 11.4.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 25 FGE 26 FGE 27 FGE 28 FGE 29 FGE 30 FGE 31 FGE 32 FGE 33 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Utvärdering av verkningarna av kommuntillägget

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 1/2014 20.1.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 1/2014 20.1.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 1 KST 2 KST 3 KST 4 KST 5 KST 6 KST 7 KST 8 KST 9 Mötets konstituering Förteckning över motioner som fullmäktigeledamöter har gjort och som är under beredning enligt

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 10 FGE 11 FGE 12 FGE 13 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Förteckning över motioner som fullmäktigeledamöter har gjort och som är under

Läs mer

RP 25/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt år 2015.

RP 25/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt år 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunstrukturlagen och om upphävande av 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av kommunindelningslagen

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/2010 1.3.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/2010 1.3.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 14 Mötets konstituering FGE 15 Ansökan om ändring av generalplan, Lammistovägen 201 FGE 16 Förnyande av Hiisi institutets avtal och föreskrifter FGE 17 Förslag om ändring

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötes konstituering Beslut om kommunsammanslagning

Kommunfullmäktige nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötes konstituering Beslut om kommunsammanslagning nr 8/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 72 FGE 73 Mötes konstituering Beslut om kommunsammanslagning Sida 2 Nr 8/2011 Mötesplats- och tid Aleksis Kivi skolan kl. 18.00-19.55 Närvarande medlemmar Calin Elisa,

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl. 18.00-18.10 Närvarande medlemmar Laaksonen

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 1 BILDN 2 BILDN 3 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Godkännande av utvärderingen gällande bildningsnämndens interna övervakning för

Läs mer

Bildningsnämnden nr 9/2015 18.11.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 9/2015 18.11.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 66 Mötets konstituering BILDN 67 Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 68 Uppställande av verksamhetsmål för bildningsnämnden för år 2016 BILDN 69 Anhållan

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 9 november 2012, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 12.45. 51 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

PROMEMORIA 1 (8) 28.3.2006 PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER

PROMEMORIA 1 (8) 28.3.2006 PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER PROMEMORIA 1 (8) PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER Beredningen av kommun- och servicestrukturreformen är i full gång, men vad reformen kommer att få för

Läs mer

Bildningsnämnden nr 6/2011 16.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 6/2011 16.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 57 BILDN 58 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 59 Behov av tillägsresurser för skolgångsbiträden och gruppassistenter för läsåret

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 3/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 3/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/2015 1 Centralvalnämnden Tid 26.03.2015 kl. 18:15-19:05 Plats Kommunhuset, Herman -mötesrummet, 4 våningen Närvarande Parviainen Marko ordförande Hagelberg Harriet vice ordförande

Läs mer

Utlåtande till förvaltningsdomstolen i skolskjutsärende / förvaltningsbesvär 04342/12/1301

Utlåtande till förvaltningsdomstolen i skolskjutsärende / förvaltningsbesvär 04342/12/1301 nr 6/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 58 BILDN 59 BILDN 60 BILDN 61 BILDN 62 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn Ändring av sammansättningen

Läs mer

ÄLMHULTS KOMMUN ARBETSORDNING 1 (5)

ÄLMHULTS KOMMUN ARBETSORDNING 1 (5) ÄLMHULTS KOMMUN ARBETSORDNING 1 (5) ARBETSORDNING FÖR STYRELSER OCH NÄMNDER I ÄLMHULTS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-31, 9. Utöver det som föreskrivs om nämnder och styrelser i kommunallagen

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 3/2014 5.5.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 3/2014 5.5.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 26 FGE 27 FGE 28 FGE 29 FGE 30 Mötes konstituering Förlust av valbarhet till uppgiften som medlem i grundtrygghetsnämnden och val av ny medlem och ny ordförande (Lindström)

Läs mer

Handbok om utvecklingssamtal. ledning. Samarbete ger goda resultat

Handbok om utvecklingssamtal. ledning. Samarbete ger goda resultat Handbok om utvecklingssamtal för kommundirektören och kommunens politiska ledning Samarbete ger goda resultat 2 Till läsaren Ledningen av kommunerna sker i samarbete mellan den politiska och den professionella

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 9/2013 9.12.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 9/2013 9.12.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 104 FGE 105 FGE 106 FGE 107 FGE 108 Mötes konstituering Överföring av kommunens ekonomi- och personalförvaltning att ordnas av Kunnan Taitoa Oy fr.o.m. 1.1.2014 Den förtroendevaldas

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

Hur motsvarar planerna lagens mål?

Hur motsvarar planerna lagens mål? 4 Slutsatser Utarbetandet av en plan för stadsregionen enligt ramlagen har huvudsakligen främjat det kommunala samarbetet i regionerna. Även samordningen av markanvändning, boende och trafik på regional

Läs mer

Förbundsordning för Kalmarsunds gymnasieförbund

Förbundsordning för Kalmarsunds gymnasieförbund Förbundsordning för Kalmarsunds gymnasieförbund Godkänd av kommunfullmäktige i Borgholm den 14 juni 2004, 63, av kommunfullmäktige i Kalmar den 24 maj 2004, 76, av kommunfullmäktige i Mörbylånga den 21

Läs mer

RP 177/2004 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

RP 177/2004 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård RP 177/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om specialiserad

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1-11 07.01.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-19.50 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen

Läs mer

Referens Justitieministeriets begäran om utlåtande 15.5.2013 OM 11/41/2010

Referens Justitieministeriets begäran om utlåtande 15.5.2013 OM 11/41/2010 1(8) Justitieministeriet Lagberedningsavdelningen PB 25 00023 STATSRÅDET 15.7.2013 Referens Justitieministeriets begäran om utlåtande 15.5.2013 OM 11/41/2010 Ärende Utlåtande om betänkandet av arbetsgruppen

Läs mer

Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag

Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag ARBETSORDNING Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktiges 134 2015-09-22 1(3) Beteckning KST 2015/000274-003 Författningssamling MBLAFS 2015:22 Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag Motioner

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER 1(5) REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94, med revidering 2011-03-30, 23 Allmänt 1 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsens

Läs mer

PEFC FI 1006:2008. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen 10.9.2008. PEFC Finland

PEFC FI 1006:2008. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen 10.9.2008. PEFC Finland Finlands PEFC-standard Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen PEFC FI 1006:2008 10.9.2008 Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen PEFC Finland Sitratie 7, 00420 HELSINKI telefon:

Läs mer

Arbetsordning för styrelse och nämnder

Arbetsordning för styrelse och nämnder Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 72, 2011-05-02 Utöver vad som föreskrivs om nämnder och styrelser i kommunallagen gäller bestämmelserna i denna

Läs mer

Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning.

Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning. Arbetsordning för Finansinspektionen Inledning Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning. Bankfullmäktige ska 1) övervaka den allmänna

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 9/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 9/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 134 KST 135 KST 136 KST 137 KST 138 KST 139 KST 140 KST 141 KST 142 KST 143 KST 144 KST 145 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin Rätten att besluta om befrielse

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.4.2010

Sammanträdesdatum 22.4.2010 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 48 Sammankallelse och beslutfördhet 49 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 50 Revisorernas berättelse 51 Revisorernas

Läs mer

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice RP 78/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden Reglemente Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktiges 133 2015-09-22 1(5) Beteckning KST 2015/000443-003 Författningssamling MBLAFS 2015:21 Reglemente för valnämnden m:\policy styrdok - beslutade\reglemente för

Läs mer

2 1991 rd - RP 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Sida ALLMÄN MOTIVERING... 2. Ikraftträdande... LAGTEXTER...

2 1991 rd - RP 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Sida ALLMÄN MOTIVERING... 2. Ikraftträdande... LAGTEXTER... 1991 rd - RP 49 Regeringens proposition till Riksdagen med iörslag till lagar om ändring av 5 kap. ärvdabalken och 6 lagen om iniöraode av ärvdabalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL A v sikten med

Läs mer

Finland: Lykkes kommunesammanslåingene?

Finland: Lykkes kommunesammanslåingene? Finland: Lykkes kommunesammanslåingene? Oslo 23.8.2013, seminarium Er norske kommuner for små? Siv Sandberg, Åbo Akademi Siv Sandberg Åbo Akademi siv.sandberg@abo.fi 21.8.2013 1 Tre iakttagelser om kommunsammanslagningar

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 3/2012 1 Sammanträdestid Tisdagen den 17.04.2012, kl.19.00-20.05 Sammanträdeslokal Servicehuset Tallgården Närvarande Lindholm Dorita, ordförande Johans

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om stöd

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland

Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland och dess hemort är Helsingfors.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 1203/10.03.02/2013 Stadsstyrelsen 259 16.9.2013 144 Motion om att bilda ett fastighetsbolag för stadshuset Beredning och upplysningar: Carl Slätis, tfn 09 816 84419 Mikko

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 11.02.2015 Nr: 2 Paragrafer: 19-32 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 11 februari 2015 kl. 19.00-21.30 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

Styrelsen 05 2014 PROTOKOLL 14.08.2014

Styrelsen 05 2014 PROTOKOLL 14.08.2014 Styrelsen 05 2014 PROTOKOLL 14.08.2014 Styrelsen 14.08.2014 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 05/2014 Tid: 14.08.2014 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

RP 203/2009 rd. I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner ändras så att för militärpensioner

RP 203/2009 rd. I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner ändras så att för militärpensioner Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 98 i lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner

Läs mer

Tekniska nämnden nr 10/2013 5.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 10/2013 5.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 85 Mötets konstituering TEKN 86 Ändring av investeringsanslaget i budgeten för år 2013 TEKN 87 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi 10/2013 TEKN 88 Begäran om utlåtande,

Läs mer

Begäran om utlåtande SHM

Begäran om utlåtande SHM Begäran om utlåtande SHM 1. Organisationens officiella namn Namn - Finlandssvensk samling rf 2. Namn på den som skrivit in svaren Namn - Carola Antskog 3. Kontaktuppgifter till ansvarspersonen Namn Ställning

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 19.00-20.

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 19.00-20. Sammanträdesdatum: 18.06.2014 Nr: 4 Paragrafer: 18-24 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 19.00-20.15 Beslutande Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges ordförande,

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 329/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 och 14 i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan och av 30 i språklagen PROPOSITIONENS

Läs mer

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten.

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten. RP 172/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 i lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN

LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN Utbildningsguide 2008 Medieförbundet Mediernas Centralförbund Tjänstemannaunionen TU VAAL VKL TU 2 VAAL VKL TU 3 FÖRORD Förbunden har kommit överens om minimilönesystem

Läs mer

12.08.2008 1. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar 149-163. Mikael Grannas

12.08.2008 1. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar 149-163. Mikael Grannas 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 12 augusti 2008 kl. 19:15 19:45 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B. 7 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN KRISLEDNINGSNÄMNDEN OCH DESS UPPGIFTER 1 Kommunstyrelsen utgör kommunens krisledningsnämnd. Nämnden har befogenhet att, med de begränsningar

Läs mer

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1006/08.00.00/2015 Stadsstyrelsen 105 16.3.2015 Fullmäktige 62 13.4.2015 Stadsstyrelsen 160 27.4.2015 76 Fråga om byggande och automatisering av Västmetron Beredning och

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet I din egenskap av kommunfullmäktigeledamot fattar du beslut också i pensionsfrågor Som ledamot är du med och fattar strategiska beslut

Läs mer

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken I regeringsförhandlingarna beslöt regeringen att de självstyranden områdenas antal ska vara

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 8/2013 27.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 8/2013 27.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 71 Mötets konstituering GRTRN 72 Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut GRTRN 73 Ändringar i grundtrygghetsnämndens dispositionsplan för budgeten 2013 GRTRN

Läs mer

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder Allmänna bestämmelser för kommunens nämnder Ks 2010:525 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och

Läs mer

ETT VÄLMÅENDE FINLAND OCKSÅ I MORGON. Kommun- och servicestrukturreformen inom social- och hälsovården

ETT VÄLMÅENDE FINLAND OCKSÅ I MORGON. Kommun- och servicestrukturreformen inom social- och hälsovården ETT VÄLMÅENDE FINLAND OCKSÅ I MORGON Kommun- och servicestrukturreformen inom social- och hälsovården Alla skall ha rätt till ett hälsosamt och tryggt liv Utgångspunkten för kommun- och servicestrukturreformen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 151/2002 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 a lagen om barndagvård och 4 och 28 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av

Läs mer

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065)

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065) FÖRBUNDSORDNING Region Värmland - kommunalförbund har tillkommit som ett led i ett fördjupat samarbete mellan kommunerna och landstinget i Värmland för att stärka den demokratiska förankringen i utvecklingsarbetet

Läs mer

Språkprogram för Nylands förbund

Språkprogram för Nylands förbund Lf 2/2012 Ärende nr 23 1 Språkprogram för Nylands förbund BAKGRUND Nylands förbund är en tvåspråkig samkommun som enligt lag ansvarar bl.a. för områdesplanering och regionutveckling i Nyland. Utöver dessa

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 22.5.2014 4 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 22.5.2014 kl

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesdatum: 16.02.2011 Nr: 2 Paragrafer: 15-27 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

RP 260/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om företagshälsovård

RP 260/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om företagshälsovård RP 260/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om företagshälsovård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Reglemente. för. Byggnadsnämnden

Reglemente. för. Byggnadsnämnden Reglemente för Byggnadsnämnden 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-30, 5 Innehållsförteckning Byggnadsnämndens övergripande uppgifter... 3 Beslutsbefogenheter under kommunal krishantering...

Läs mer

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret?

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret? Starta en förening Sverige har ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. En grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Föreningen måste

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 13.5.2013 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30. Biblioteket i Sund. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 13.5.2013 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30. Biblioteket i Sund. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 13.5.2013 Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30 Nr 4 Plats Ärenden: Biblioteket i Sund Innehåll 37 Mötets laglighet och beslutförhet 3 38 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14 Sammanträdestid Onsdag 1.10.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x

Läs mer

Pargas stads utlåtande 2589/00.04.00/2015

Pargas stads utlåtande 2589/00.04.00/2015 Pargas stads utlåtande 2589/00.04.00/2015 BAKGRUNDSUPPGIFTER Respondentens officiella namn Pargas stad Namn på den person som antecknat svaret Kontaktuppgifter till ansvarspersonen för svaret Patrik Nygrén

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 132-141 12.11.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-16.30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

Tekniska nämnden nr 4/2015 28.4.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 4/2015 28.4.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 31 Mötets konstituering TEKN 32 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi 3/2015 TEKN 33 Detaljplanen för Karlsåker TEKN 34 Markanvändningsavtalen för Slussen-området

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2

Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2 Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2 Reglemente för krisledningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 13 juni 2013 Gäller fr.o.m. den 14 juni 2013 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2012 12.3.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2012 12.3.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 33 KST 34 KST 35 KST 36 KST 37 KST 38 KST 39 KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 Mötes konstituering Ekonomisk uppföljning Uppföljning

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Kommunförvaltningen. Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland. 2 kap. Kommunens förvaltning. 1 kap. Inledande bestämmelser

Kommunförvaltningen. Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland. 2 kap. Kommunens förvaltning. 1 kap. Inledande bestämmelser D Kommunförvaltningen 149 D 1 Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland 1 kap. Inledande bestämmelser 1. Kommunal självstyrelse Landskapet Åland är indelat i självstyrande kommuner av vilka Mariehamn

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 10/2013 16.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 10/2013 16.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 157 KST 158 KST 159 KST 160 KST 161 KST 162 KST 163 KST 164 KST 165 KST 166 KST 167 KST 168 KST 169 KST 170 KST 171 KST 172 Mötets konstituering Svar till enkät om totalreformen

Läs mer

VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA. Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. 1 Tillämpningsområde

VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA. Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. 1 Tillämpningsområde VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014 1 Tillämpningsområde Bestämmelserna i denna förvaltningsstadga tillämpas på sammanträdesförfarandet

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2011 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

KALLELSE 25.5.2015. Måndagen den 25.5.2015 kl.16.15

KALLELSE 25.5.2015. Måndagen den 25.5.2015 kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 25.5.2015 Nr 3 Tid Måndagen den 25.5.2015 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 18 Mötets laglighet och beslutförhet 3 19 Val av två protokolljusterare

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45.

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45. 03.10.2014 71 Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45 Sammanträdesplats: Polaris i Edsevö Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1999» 5.2.1999/132 5.2.1999/132 Beaktats t.o.m. FörfS 236/2008. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar Rekommendation Innehåll 1 Inledning... 3 Rekommendationens syfte och tillämpning...3 Läsanvisning...3 2 Föreningens medlemmar och föreningsmötet... 4 Bakgrund...4 1. Rekommendation

Läs mer

KALLELSE 12.8.2013. Måndagen den 12.8.2013 kl.16.15

KALLELSE 12.8.2013. Måndagen den 12.8.2013 kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 12.8.2013 Nr 6 Tid Måndagen den 12.8.2013 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 45 Mötets laglighet och beslutförhet 3 46 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 10.12.2014

Sammanträdesdatum 10.12.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11/2014 11/134 Sammanträdestid Onsdagen den, kl. 19.00-20.32 Sammanträdesplats Botnia Hotel & Restaurant Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom

Läs mer

Förvaltningsreglemente för Studentkåren vid Helsingfors universitet

Förvaltningsreglemente för Studentkåren vid Helsingfors universitet Godkänd av delegationen 23.4.2014 (Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originalversionen.) Förvaltningsreglemente för Studentkåren vid Helsingfors universitet 1 Innehåll DEL

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f. Organ Datum 4/2011 Förbundsstyrelsen 05.05.2011 Sammanträdestid Sammanträdesplats Torsdagen den 05.05.2011 kl.15.00 16.45 Hildas Hus Beslutande ORDINARIE ERSÄTTARE X Alén, Sune ordf. X Häggblom, Lars vice.

Läs mer

Widjeskog, Marketta Dalvik, Sixten Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Myrskog, Kerstin. Kronoby, den 19 september 2012

Widjeskog, Marketta Dalvik, Sixten Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Myrskog, Kerstin. Kronoby, den 19 september 2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 14/2012 14/348 Sammanträdestid Måndagen den 17 september 2012, kl. 18.00 20.00 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane Hagström,

Läs mer

Tävlingsprogrammet presenteras närmare vid styrelsens sammanträde.

Tävlingsprogrammet presenteras närmare vid styrelsens sammanträde. Samkommunstämman 22.04.2010 s. 8 Styrelsen 30.03.2010, 10 7 TÄVLINGSPROGRAM, CAMPUS PROJEKTET På basis av de diskussioner som förts mellan samkommunen och NAI Premises har bolaget uppgjort (under arbete)

Läs mer