Årsredovising

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovising 2011. www.novago.fi"

Transkript

1 Årsredovising 2011 Företagsrådgivningen i västra Nyland finns nu att få från en och samma lucka. Vi hjälper när du vill grunda ett företag, utveckla din affärsverksamhet eller internationalisera. När ditt företag stöter på utmaningar eller du funderar på köp, försäljning eller generationsskifte.

2 Vi betjänar regionens företag från en lucka, över hela deras livscykel, från Hangö till Nummi-Pusula. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS HÄLSNING Hjälp från en och samma lucka År 2011 var banbrytande. Vad hände? Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland:s rekommendation om grundandet av ett för västra Nyland gemensamt företagsutvecklingsbolag förverkligades då regionens två nyföretagarcentraler, två företagskuvöser och två näringscentraler sammanfördes. Det nya företaget fick namnet Novago Företagsutveckling Ab. Vi betjänar regionens företag från en lucka, över hela deras livscykel, från Hangö till Nummi-Pusula. Vilka är de största utmaningarna och hur handskar ni dem? Efter flera års arbete har Novago äntligen grundats. Nu är det viktigt att vi etablerar vår position som en stödpunkt och gemensamma röst för regionens företag. En av utmaningarna är att nå ut till företagarna. Vi måste också skapa givande samarbetsformer mellan parterna som erbjuder företagstjänster, kommunerna, företagen och läroinrättningarna. Vad är nya Novagos mest betydelsefulla uppgifter? Vår främsta uppgift är att skapa nya arbetsplatser i västra Nyland, trygga fortsättningen av de existerande arbetsplatserna och utveckla regionens näringsliv. Ett gemensamt fokus för regionens näringsliv stöder utvecklingen och sporrar företagen mot tillväxt. Vilka viktiga resultat nådde ni under de första 9 månaderna? Vi hade verkligen en fartfylld start! Under april-december månaderna stödde vi grundandet av 146 nya företag och gjorde 102 utlåtanden om startpeng. Vi körde igång ett gott samarbetet med flera sakkunniga. Dessutom tog vi i bruk Novagos visuella linje och anställde tre nya företagsrådgivare. Två av dem betjänar kunder från kontoret i Raseborg, och en ansvarar för att utveckla företagskuvösens verksamhet Hur ser år 2012 ut? År 2012 kommer vi att ha två huvudteman: företagsrådgivning och vatten. Främst satsar vi på att utveckla företagsrådgivningen och på att nå ut till företagen i västra Nylands kommuner. För det andra planerar vi just nu en kompetenskoncentration i anknytning till vatten- och miljöteknologi. Under år 2012 koncentrerar vi oss på att starta vatten-projektet och aktivera ett nätverk av samarbetspartners. Vi kommer att kunna erbjuda utrymmen för produktutveckling och -testning i det nya Företagarhuset dit vi flyttar in i början av år Carl-Johan Sandström Verkställande direktör 2

3 Under sina första 9 månader hjälpte Novago till i grundandet av 38 % av de nya företagen in västra Nyland. Nummi-Pusula NYCKELTAL Karislojo Lojo Sjundeå Kommunernas ägarandelar: Raaseborg Ingå Novagos verksamhetsområde invånare av vilka 70 % finskspråkiga och 30 % svenskspråkiga 2,7 % utländska medborgare sysselsatta och ca 8000 arbetslösa företag 556* nya företag *Under Novagos verksamhetsperiod grundades det 380 nya företag i västra Nyland Novagos nyckeltal Omsättning (kommunfinansiering, projekt) 0,7 milj. euro Balans 0,5 milj. euroa Personal 14 Nya företag via rådgivningen 146 Nya kundkontakter 498 Startpengskunder % 6 % Hango 6 % 10 % 6 % 1 % 41 % Hanko Hango Inkoo Ingå Karjalohja Karislojo Lohja Lojo Nummi- Pusula Nummi-Pusula Raasepori Raaseborg Siun?o Sjundeå Vår service Personlig rådgivning och handledning i företagets alla livsskeden. Stöd vid grundandet av företag, utvecklandet av affärsverksamhet och kunnande, internationalisering, vid utmaningar eller då man funderar på köp, försäljning eller generationsskifte. Samarbete med andra regionala företagstjänster. Företagsrådgivningstjänsten är kostnadsfri och understöds av kommunerna i västra Nyland. Novago arbetar också för att utveckla verksamhetsförutsättningarna för regionens företag samt erbjuder långsiktigt stöd i FöretagsSlungan åt unga företag. Medlemskap i nationella nätverk Novagos verkställande direktör Carl-Johan Sandström valdes till styrelsemedlem i SEKES - Finlands Regionala Utvecklings sammanslutning rf. SEKES roll som koordinator och förvaltare av näringspolitiken är betydande. Novago har slutit samarbetsavtal med Nyföretagarcentralerna i Finland rf och ansvarar för FöretagsFinlands tjänster i västra Nyland. Därutöver är Novago representerat i flera lokalt och nationellt fungerande nätverk. 3

4 Det egna företaget är ofta företagarens viktigaste livsverk. Och att ge upp ett företag kan vara en lika unik upplevelse som dess grundande. TRENDER OCH FÖRETAGANDE Marknadstrender Innan grundandet av Novago fungerade flera aktörer inom fältet för företagsrådgivning i västra Nyland och tjänsternas kvalitet varierade beroende på kundens hemkommun. En omorganisering av regionens tjänster var således efterlängtad. På nationell nivå hade man goda erfarenheter av samordnandet av tjänsterna och modellen kopierades till västra Nyland. Den gemensamma företagsrådgivningen underlättar samarbetet med andra sakkunniga och möjligheten att utveckla regionens tjänsteutbud förbättras nämnvärt. År 2011 användes företagsrådgivningens expertis framför allt då man var i behov av en kumpan för finansierings- och företagsköpsärenden. Finansieringsråd var populära Antalet finansieringsansökningar ökade under andra halvåret, speciellt bland små företag. Största delen av ansökningar gällde finansiering av investeringar, medan ansökningar om arrangemang av driftskapital ökade mot slutet av året. Novago hjälpte till med att skriva finansieringsansökningar för sammanlagt euro till Finnvera och fick positivt beslut i 95 % av fallen. I många fall utgör Finnveras andel bara en del av finansieringen och kombineras ofta med banklån, finansiering erhållen av närings-, trafik- och miljöcentralen eller i fall av företagsköp kan försäljaren bidra med delfinansiering. På årsnivå räknar man med ungefär 2-2,5 miljoner euro som anhållits via Novago. och företagen bytte ägare Enligt olika uppskattningar kommer företag att stå inför ägarbyte inom de närmaste åren. Vid generationsskiften och ägarbyten är man ofta tvungen att klarlägga flera sociala, kulturella, ekonomiska, rättsliga, strategiska och moraliska aspekter. Man måste också hitta en fortsättare och komma överens om hur skiftet utförs i praktiken. Under verksamhetåret stödde Novago 20 företag gällande köp, försäljning och generationsskifte. Då pensionsåldern närmar sig för allt fler företagare, har ägarskiften lyckligtvis blivit lättare i och med att det finns märkbart fler efterträdare att finna än under tidigare år. Samtidigt har också själva finansieringen blivit smidigare att arrangera och priskraven på företagen har sjunkit till en realistisk nivå. REGIONUTVECKLING En utsiktsplats för regional utveckling Kohesions- och konkurrenskraftsprogrammet KOKO Med KOKO avser man att utveckla regionens näringsstruktur, verksamhetsområde och -förutsättningar så att de bättre betjänar regionens företag och invånare. 4

5 Vatten -temat initierades i KOKO och flyttades över till Novagos företagskuvös. År 2011 medverkade KOKO-programmet i grundandet av företagsutvecklingsbolaget Novago och sammanslagningen av områdets lantbruksorganisationer. Regionens image stöddes genom företagspublikationen Åk västerut! och en gemensam tomtbörs för regionen. Sparrningsforum II -evenemanget, som framgångrikt arrangerades i februari 2012, förbereddes under året med målsättningen att lyfta lagandan i västra Nyland. Genom KOKO lyckades man också påvisa hurdan ekonomisk nytta och minskning i koldioxidutsläpp man kunde nå genom att effektivera energiförbrukningen i västra Nyland. Samarbetet inom de regionala nätverken för turism-, välmående- och kulturtjänster fortsatte. För Novagos del var det synligaste resultatet utvecklandet av Vatten och miljö -temat som flyttades till Novagos företagskuvös för förverkligande. Temat utvecklades för att göra områdets näringsliv mera mångsidigt och har fått finansiellt understöd av Europeiska socialfonden. Efter år 2013 kommer KOKO-programmets finansiering att upphöra som ett resultat av att staten har skurit ner på utvecklingspengarna för landskapen. Även om KOKO som program läggs ner, kommer verksamheten och uppföljningen av nätverkssamarbetena att fortsätta. Utvecklingsprogram för regionala företagstjänster Under året fortsatte samarbetet mellan olika experter, såsom läroinrättningar, finansiärer och kommuner, för att utveckla regionens företagstjänster och för att erhålla status som FöretagsFinland Västra Nyland. Europeiska socialfonden finansierar programmet som startades i april 2011 och fortsätter till slutet av år Yrittäjän Navigaattori -nättjänsten är ett gott exempel på ett verktyg som vidare utvecklas för att betjäna regionens företagare och dem som vill grunda företag. Nättjänsten utvecklas i samarbete med arbets- och näringsministeriets FöretagsFinland -nättjänst. Ring V I slutet av året var det Novagos tur att ta ledningen i samarbetsprojektet för att utveckla markanvändningen och funktionerna på Ring V -kommunernas område, dvs. längs Hangö-Hyvinge-Borgå -vägen, riksväg 25 och stamväg 51. Projektets målsättning är att ta i bruk namnet Ring V för hela vägsträckan. Elektrifieringen av Hangöbanan är ett viktigt sidoprojekt. Kompetensutveckling Kompetens- och personalutvecklingsprogrammet PK-PRO för små och medelstora företag arrangerade utbildning för företag inom vårdsektorn, försäljningsutbildning för teknologiföretag och LUMOA-utbildningen Turismföretagarens framgångskurs under år På hösten kartlades revisionsbyråernas utbildningsbehov. Som en del av handledningen har företagare också hänvisats till regionala kumpaner som kan bistå med stödpenningar och finansiering. Programmet startade år 2008 och pågår till slutet av år

6 Novagos roll som ett gemensamt näringslivsorgan för västra Nyland är viktig. Utöver rådgivningstjänsterna för företag har det regionala näringslivet i Novago fått en ömsesidig nämnare. I dag satsar ägarkommunerna 9,25 euro per invånare på verksamheten. Summan är låg i nationell jämförelse. Verksamhets omfattning breddas med hjälp av tilläggsstöd från nationella och EU finansierade projekt. Det första året var vikt för att organisera verksamheten och rådgivningens resultat var jämförelsevis bra. När verksamheten etableras och målsättningarna klarnar, blir det lättare att jämföra prestationerna och utveckla verksamheten vidare. Jag är övertygad om att rådgivningens insatser och uppgiften som en regional aktör blir allt viktigare. Sanfrid Lindblom Styrelseordförande STYRELSEN Till styrelsens uppgifter hör att fastställa bolagets bokslut, övervaka bokföringens korrekthet och bolagets ekonomi samt förbereda ärenden som presenteras vid bolagsstämman. Till styrelsens uppgifter hör också att fatta beslut om bolagets lån, investeringar och säkerheter samt fastställa och stöda bolagets strategiska planer. Carl-Johan Sandström fungerar som bolagets verkställande direktör och sekreterare för styrelsen. Oy Auditor Yhtiötarkastus Ab fungerar som revisionsbyrå och Tove Lindström-Koli, OFR, GRM, som ansvarig revisor. Bolagets styrelse samlades nio gånger under verksamhetsåret. Novago Företagsutveckling Ab:s styrelse från och med : STYRELSE Sanfrid Lindblom, ordförande Mikael Borgman, viceordförande Jouko Kavander Juha-Pekka Isotupa Taina Antila Terese Grönholm Reservmedlemmar: Jarmo Aho, Britt-Marie Forsell, Paavo Lyytikäinen, Ritva Rissanen, Eero Soinio, Tarja Virtanen När bolaget startade sin verksamhet tillsattes en tillfällig styrelse som samlades fem gånger. Styrelsens sammansättning var följande: Juha-Pekka Isotupa, ordförande, Sjundeå kommundirektör Simo Juva, Lojo stadsdirektör Mårten Johansson, Raseborgs stadsdirektör Reservmedlemmar: Jarl Boström, Jouko Mäkinen, Eero Soinio 6

7 RESULTATRÄKNING euro (första verksamhetsåret) Omsättning Övriga rörelseintäkter Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Personalkostnader sammanlagt Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Avskrivningar och nedskrivningar sammanlagt Övriga rörelsekostnader Rörelsevinst (-förlust) Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränte- och finansiella intäkter Från övriga Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Till övriga -8 Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 29 BALANSRÄKNING Aktiva Bestående aktiva Materiella tillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Materiella tillgångar sammanlagt Bestående aktiva sammanlagt Rörliga aktiva Fordringar Kortfristiga Kundfordringar Övriga fordringar Resultatregleringsfordringar Kortfristiga sammanlagt Fordringar sammalagt Kassa och bank Rörliga aktiva sammanlagt Aktiva sammanlagt Passiva Eget kapital Aktiekapital Fonder Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 29 Eget kapital sammalagt Främmande kapital Kortfristiga Förskott Skulder till leverantörer Övriga skulder Resultatregleringsskulder Kortfristiga sammalagt Främmande kapital sammanlagt Passiva sammanlagt

8 I FöretagsSlungan skräddarsys företagsstödet enligt behov. Utrymmen för produktutveckling och -testning erbjuder en högklassig omgivning för att utveckla bland annat vattenreningsmetoder. NOVAGOMANNEN FLYTTAR TILL FÖRETAGARHUSET I början av år 2013 flyttar Novago Företagsutveckling Ab till det moderna Företagarhuset som byggs i Lojo. I samma hus finns det produktions- och kontorsutrymmen där unga, startande företag kan etablera sig. FöretagsSlungans service är ämnad för företag som har en klar vision om att växa och internationaliseras och behöver stöd med att bland annat utveckla marknadsorienterad företagsverksamhet och bygga upp företagets konkurrenskraft. Novago Företagsutveckling Ab Handelsgatan 6, FI Lojo Raseborgsvägen 9, FI Ekenäs Kundbetjäning (019) I

Finnvera i korthet. Roll och verksamhetens betydelse. Strategi. Finansieringstjänster

Finnvera i korthet. Roll och verksamhetens betydelse. Strategi. Finansieringstjänster Finnvera Årsöversikt 2013 INNEHÅLL Innehåll Finnvera i korthet 4 Roll och verksamhetens betydelse 6 Strategi 12 Finansieringstjänster 18 Lån 20 Borgen 21 Exportgarantier och finansiering av exportkrediter

Läs mer

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä MeDdelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad 1.1.2013. Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä Bästa sjundeåbo Med

Läs mer

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse Yrkeshögskolan Novias årsberättelse 2008 Yrkeshögskolan Novias utbildningsprogram Innehållsförteckning Jakobstad/Nykarleby Bildkonst Formgivning Mediakultur Musik Scenkonst (Vasa) Vasa, Seriegatan Bioanalytik

Läs mer

budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014

budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014 budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014 Nylands förbunds publikationer D 63-2011 Nylands förbunds publikationer D 63-2011 Budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014 Nylands

Läs mer

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Offentliga företagstjänster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Innehåll 1. NTM-centralen 7 Utvecklingstjänsterna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2009 B 3/2010 rd JUBILEUMSFONDEN FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET SITRAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN I enlighet med 9 1 mom. 9 punkten i lagen om Jubileumsfonden

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26)

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26) 1 (26) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 30.8.2014 1 (26) DEL 2. REVISIONSBERÄTTELSEN OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTER (4 h), 100 poäng

Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 30.8.2014 1 (26) DEL 2. REVISIONSBERÄTTELSEN OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTER (4 h), 100 poäng 1 (26) Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 30.8.2014 DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSEN OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTER (4 h), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 2) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

http://www2.finnvera.fi/osavuosikatsaus/finnvera_ovk_ru_2006.html

http://www2.finnvera.fi/osavuosikatsaus/finnvera_ovk_ru_2006.html Sivu 1/10 Delårsrapport 1-6/2006 Finnvera Abp är en samarbetspartner som främjar finländska företags konkurrenskraft och som möjliggör finansieringslösningar vid etablering av företagsverksamhet, vid dess

Läs mer

Etablering och tillväxt av företag inom social- och hälsovård i Borgånejden. Jemina Tuominen

Etablering och tillväxt av företag inom social- och hälsovård i Borgånejden. Jemina Tuominen Etablering och tillväxt av företag inom social- och hälsovård i Borgånejden 2002-2007 Jemina Tuominen Lärdomsprov Utbildningsprogrammet för turism 2009 Sammandrag 29.1.2009 Utbildningsprogrammet för turism

Läs mer

Innehållsförteckning. Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12]

Innehållsförteckning. Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12] 2 ÅRSBERÄTTELSE 2011 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12] Sammandrag av bokslutet [24] 3 VERKSTÄLLANDE

Läs mer

vasa teleområde verksamhetsberättelse 2005

vasa teleområde verksamhetsberättelse 2005 v a s a l ä n s t e l e f o n a b å r s b e r ä t t e l s e vasa teleområde Larsmo Karleby Jakobstad Pedersöre Kronoby Himanka Lohtaja Kannus Kälviä Ullava Kaustby Toholampi 15 1 95 9 85 8 75. VLT-koncernen

Läs mer

Borgå Företagare rf:s näringslivspolitiska program 2011-2012 TA MÅTT AV BORGÅ

Borgå Företagare rf:s näringslivspolitiska program 2011-2012 TA MÅTT AV BORGÅ Borgå Företagare rf:s näringslivspolitiska program 2011-2012 TA MÅTT AV BORGÅ TA MÅTT AV BORGÅ Borgå Företagare rf:s näringslivspolitiska program 2011-2012 Allmänt 3 1. Den allmänna näringslivspolitiken

Läs mer

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h)

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 3.9.2011 DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) Lös uppgifterna (1 2) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

2011 å r s b e r ä t t e l s e

2011 å r s b e r ä t t e l s e 2011 årsberättelse 2 Snellmankoncernen årsberättelse 2011 3 SInnehåll SNellmankoncernen koncernorganisationen Översikt av koncernens verkställande direktör...4 Nyckeltal...8 Snellman i korthet...10 koncernens

Läs mer

Råd till business köpare

Råd till business köpare Råd till business köpare Råd till nya företagare som planerar att köpa ett företag TEM/APAKE 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför köpa en etablerad business... 5 Att hitta en lämplig business

Läs mer

å r s b e r ä t t e l s e 2 0 1 4

å r s b e r ä t t e l s e 2 0 1 4 årsberättelse 2014 Verkställande direktörens översikt 4 Innehåll År 2014 i korthet 6 Nyckeltal 6 Affärsområden 8 Förvaltning 12 Styrelsen 12 Förvaltningsrådet 13 Ledningsgruppen 13 Styrelsens verksamhetsberättelse

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Nyckeltal som beskriver koncernens ekonomiska utveckling 8 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 9 Totalresultaträkning

Läs mer

Verkställande direktörens översikt 4 Anvia-presentation, vision, värden och strategi 6 Nyckeltal 8 År 2009 i korthet 9 Affärsområdena 10

Verkställande direktörens översikt 4 Anvia-presentation, vision, värden och strategi 6 Nyckeltal 8 År 2009 i korthet 9 Affärsområdena 10 Årsberättelse 2009 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Anvia-presentation, vision, värden och strategi 6 Nyckeltal 8 År 2009 i korthet 9 Affärsområdena 10 Telecom 10 IT 14 Securi 16 TV 18 Personalen

Läs mer

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s.

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014 SME-företagen är en kraftresurs i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. 8 9 INNEHÅLL BYGG & FASTIGHETER 2/2014 LEDARE ARMI MURTO 3 AKTUELLT FIF 4

Läs mer

Verkställande direktörens översikt

Verkställande direktörens översikt Årsberättelse 2013 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2013 i korthet 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Personalen 13 Förvaltning 14 Ledningsgruppen 14 Förvaltningsrådet

Läs mer

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11 Kymmenedalens El Årsberättelse 2009 2 Innehåll Verkställande direktörens översikt 5 Kundservicens nya era 7 Stark kompetens på elmarknaden 9 Elkvaliteten på en god nivå 11 Nätverksarbeten nära kunden 13

Läs mer

Stabilitet och klientfokus

Stabilitet och klientfokus Stabilitet och klientfokus Årsredovisning 2008/2009 Innehåll Styrelseordförande och vd har ordet 3 Året i korthet 4 Skiftande marknadskrav för globala företag 5 Stora möjligheter på en marknad i förändring

Läs mer

Bokslut och årsredovisning 2006

Bokslut och årsredovisning 2006 Bokslut och årsredovisning 2006 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Koncernens nyckeltal 10 Koncernens resultaträkning 11 Koncernens balansräkning 12 Koncernens finansieringskalkyl 13 Moderbolagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ser en människa i varje kund.

ÅRSREDOVISNING 2011. Ser en människa i varje kund. ÅRSREDOVISNING 2011 Ser en människa i varje kund. Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktia verkar inom huvudstadsregionen, kustområdet

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Årsredovisning 2006. Topplån för företag

Årsredovisning 2006. Topplån för företag Årsredovisning 2006 Topplån för företag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Thomas Prytz, vd Jonsson & Paulsson, Östersund 2. Per Ludvig Normark, teknisk chef Nordnav AB, Luleå 3. Anna Thunstedt, grundare av

Läs mer

Årsredovisning 2007. Topplån för företag

Årsredovisning 2007. Topplån för företag Årsredovisning 2007 Topplån för företag Norrlandsfonden årsredovisning 2007 Norrlandsfonden i korthet Utvecklingsmöjligheter exklusivt för norrländska företag Norrlandsfonden är en oberoende stiftelse

Läs mer

Små företags kapitalförsörjning på Åland Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik

Små företags kapitalförsörjning på Åland Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapport 2012:6 Små företags kapitalförsörjning på Åland Behövs offentligt riskkapital? Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport 1 Underrubrik De senaste rapporterna från

Läs mer