Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)"

Transkript

1 BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar /kortfristiga Övriga fordringar/kortfristiga Finansiella värdepapper Kassa och bank Passiva EGET KAPITAL Fonder Bal.vinst/förlust fr. tid. räkenskapperioden Räkenskaper vinst/förlust ACKUM. BOKSLUTSDISPOSITIONER Ackum. bokslutsdispositioner OBLIGATORISKA RESERVERINGAR Obligatoriska reserveringar FRÄMMANDE KAPITAL Långfristiga Skulder till kreditinstitut Erhållna förskott Skulder till leverantörer Övriga skulder Kortfristiga Skuldet till kreditinstitut Erhållna förskott Skulder till leverantörer Övriga skulder

2 RESULTATRÄKNING Ordinarie verksamhet Personalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader Överskott/underskott Tillförda medel Överskott/underskott Investering- och finansieringdverksamhet Extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraorfinära kostnader Allmänna understöd Allmänna understöd Räkenskapsperiodens resultat Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivn.differens Förändring av frivilliga reserver Räkenskapsper. överskott/(underskott)

3 BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger 1000 Immateriella rättigheter Materiella tillgånger 1100 Mark- och vattenområden 1110 Byggnader och konstruktioner 1120 Maskiner och inventarier Placeringar 1200 Aktier och andelar 1300 Övr. placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar 1420 Färdiga produkter Kundfordringar /långfristiga 1560 Kundfordringar långfristiga Övriga fordringar /långfristiga 1590 Övriga fordringar långfristiga Kundfordringar /kortfristiga 1500 Kundfordringar kortfristiga Övriga fordringar/kortfristiga 1510 Lånefordringar kortfristiga 1520 Resultatregleringar kortfrist Övriga fordringar kortfristiga Finansiella värdepapper 1600 Aktier och andelar 1610 Övriga värdepapper Kassa och bank 1700 Kassa 1710 Bank Bank 2 Passiva EGET KAPITAL Fonder 2010 Fonder Bal.vinst/förlust fr. tid. räkenskapperioden 2020 Vinst/förl. tid. räkenskapsper Räkenskaper vinst/förlust ACKUM. BOKSLUTSDISPOSITIONER Ackum. bokslutsdispositioner 2100 Ackumulerade bokslutsdispos Frivilliga reserver OBLIGATORISKA RESERVERINGAR Obligatoriska reserveringar FRÄMMANDE KAPITAL

4 Långfristiga Skulder till kreditinstitut 2320 Skulder till kretitinst./lång. Erhållna förskott 2340 Erh. förskott/långfristiga Skulder till leverantörer 2350 Skulder till leverantörer/lång Övriga skulder 2360 Övriga skulder/långfristiga Kortfristiga Skuldet till kreditinstitut 2400 Skulder till kreditinst./kort. Erhållna förskott 2420 Erh. försskott/kortfristiga Skulder till leverantörer 2430 Skulder till leverantörer/kort Övriga skulder 2440 Finansieringsväxlar/kortfrist Resultatregleringar/kortfrist Övriga skulder/kortfristiga

5 RESULTATRÄKNING Ordinarie verksamhet 3100 fr. ordin. verksamhet Personalkostnader 5100 Personalkosnader Avskrivningar 9000 Avskrivningar Övriga kostnader 4100 fr. ordin. verksamh. Överskott/underskott Tillförda medel 6000 fr. tillförda medel 6010 fr. medlemsavgifter 6050 Rörelseintäkter 6100 fr. tillförda medel 6150 Rörelsekostnader Överskott/underskott Investering- och finansieringdverksamhet 7000 fr. inv.- o. finans fr. inv.- o. finans. Extraordinära poster Extraordinära intäkter 7200 Extraordinära intäkter Extraorfinära kostnader 7300 Extraordinära kostnader Allmänna understöd Allmänna understöd 8000 Allmänna understöd Räkenskapsperiodens resultat Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivn.differens 9100 Förändring av avskrivningsdiff Förändring av frivilliga reserver 9200 Förändring av frivil. reserv Räkenskapsper. överskott/(underskott)

6 Tilinpäätösrunko Tilinpäätösrunko = c:\winkp\fo04\fo04.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin RESULTATRÄKNING *Ordinarie verksamhet ** *** ** summa ** ***Personalkostnader ***Avskrivningar ***Övriga kostnader ** **Överskott/underskott summa **Tillförda medel *** *** **Överskott/underskott summa **Investering- och finansieringdverksamhet *** *** ** summa **Extraordinära poster ***Extraordinära intäkter ***Extraorfinära kostnader ** summa **Allmänna understöd ***Allmänna understöd **Räkenskapsperiodens resultat summa **Bokslutsdispositioner ***Förändring av avskrivn.differens ***Förändring av frivilliga reserver **Räkenskapsper. överskott/(underskott) laske voitto/tappio === sivunvaihto nollaus - 1 -

7 Tilinpäätösrunko Tilinpäätösrunko = c:\winkp\fo04\fo04.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin BALANSRÄKNING *Aktiva **BESTÅENDE AKTIVA ***Immateriella tillgånger ***Materiella tillgånger ***Placeringar **RÖRLIGA AKTIVA ***Omsättningstillgångar ***Kundfordringar /långfristiga ***Övriga fordringar /långfristiga ***Kundfordringar /kortfristiga ***Övriga fordringar/kortfristiga ***Finansiella värdepapper ***Kassa och bank ** summa === nollaus *Passiva **EGET KAPITAL ***Fonder ***Bal.vinst/förlust fr. tid. räkenskapperioden ***Räkenskaper vinst/förlust näytä voitto/tappio **ACKUM. BOKSLUTSDISPOSITIONER ***Ackum. bokslutsdispositioner **OBLIGATORISKA RESERVERINGAR ***Obligatoriska reserveringar **FRÄMMANDE KAPITAL# **Långfristiga ***Skulder till kreditinstitut ***Erhållna förskott ***Skulder till leverantörer ***Övriga skulder **Kortfristiga ***Skuldet till kreditinstitut ***Erhållna förskott

8 Tilinpäätösrunko Tilinpäätösrunko = c:\winkp\fo04\fo04.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin ***Skulder till leverantörer ***Övriga skulder ** summa === - 3 -

9 Tilikartta Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 1000 Immateriella rättigheter 1100 Mark- och vattenområden 1110 Byggnader och konstruktioner 1120 Maskiner och inventarier 1200 Aktier och andelar 1300 Övr. placeringar 1420 Färdiga produkter 1500 Kundfordringar kortfristiga 1510 Lånefordringar kortfristiga 1520 Resultatregleringar kortfrist Övriga fordringar kortfristiga 1560 Kundfordringar långfristiga 1590 Övriga fordringar långfristiga 1600 Aktier och andelar 1610 Övriga värdepapper 1700 Kassa 1710 Bank Bank Fonder 2020 Vinst/förl. tid. räkenskapsper 2100 Ackumulerade bokslutsdispos Frivilliga reserver 2320 Skulder till kretitinst./lång Erh. förskott/långfristiga 2350 Skulder till leverantörer/lång 2360 Övriga skulder/långfristiga 2400 Skulder till kreditinst./kort Erh. försskott/kortfristiga 2430 Skulder till leverantörer/kort 2440 Finansieringsväxlar/kortfrist Resultatregleringar/kortfrist Övriga skulder/kortfristiga 3100 fr. ordin. verksamhet 4100 fr. ordin. verksamh Personalkosnader 6000 fr. tillförda medel 6010 fr. medlemsavgifter - 1 -

10 Tilikartta Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 6050 Rörelseintäkter 6100 fr. tillförda medel 6150 Rörelsekostnader 7000 fr. inv.- o. finans fr. inv.- o. finans Extraordinära intäkter 7300 Extraordinära kostnader 8000 Allmänna understöd 9000 Avskrivningar 9100 Förändring av avskrivningsdiff 9200 Förändring av frivil. reserv - 2 -

11 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\fo04\fo04.wtr RESULTATRÄKNING Ordinarie verksamhet ( ) 3100 fr. ordin. verksamhet Personalkostnader ( ) 5100 Personalkosnader Avskrivningar ( ) 9000 Avskrivningar Övriga kostnader ( ) 4100 fr. ordin. verksamh. Överskott/underskott Tillförda medel ( ) 6000 fr. tillförda medel 6010 fr. medlemsavgifter 6050 Rörelseintäkter ( ) 6100 fr. tillförda medel 6150 Rörelsekostnader Överskott/underskott Investering- och finansieringdverksamhet ( ) 7000 fr. inv.- o. finans. ( ) 7100 fr. inv.- o. finans. Extraordinära poster Extraordinära intäkter ( ) 7200 Extraordinära intäkter Extraorfinära kostnader ( ) 7300 Extraordinära kostnader Allmänna understöd Allmänna understöd ( ) 8000 Allmänna understöd - 1 -

12 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\fo04\fo04.wtr Räkenskapsperiodens resultat Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivn.differens ( ) 9100 Förändring av avskrivningsdiff Förändring av frivilliga reserver ( ) 9200 Förändring av frivil. reserv Räkenskapsper. överskott/(underskott) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger ( ) 1000 Immateriella rättigheter Materiella tillgånger ( ) 1100 Mark- och vattenområden 1110 Byggnader och konstruktioner 1120 Maskiner och inventarier Placeringar ( ) 1200 Aktier och andelar 1300 Övr. placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar ( ) 1420 Färdiga produkter Kundfordringar /långfristiga ( ) 1560 Kundfordringar långfristiga Övriga fordringar /långfristiga ( ) 1590 Övriga fordringar långfristiga Kundfordringar /kortfristiga ( ) 1500 Kundfordringar kortfristiga Övriga fordringar/kortfristiga ( ) 1510 Lånefordringar kortfristiga 1520 Resultatregleringar kortfrist Övriga fordringar kortfristiga Finansiella värdepapper ( ) 1600 Aktier och andelar 1610 Övriga värdepapper Kassa och bank ( ) 1700 Kassa 1710 Bank Bank 2-2 -

13 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\fo04\fo04.wtr Passiva EGET KAPITAL Fonder ( ) 2010 Fonder Bal.vinst/förlust fr. tid. räkenskapperioden ( ) 2020 Vinst/förl. tid. räkenskapsper Räkenskaper vinst/förlust ACKUM. BOKSLUTSDISPOSITIONER Ackum. bokslutsdispositioner ( ) 2100 Ackumulerade bokslutsdispos Frivilliga reserver OBLIGATORISKA RESERVERINGAR Obligatoriska reserveringar ( ) FRÄMMANDE KAPITAL Långfristiga Skulder till kreditinstitut ( ) 2320 Skulder till kretitinst./lång. Erhållna förskott ( ) 2340 Erh. förskott/långfristiga Skulder till leverantörer ( ) 2350 Skulder till leverantörer/lång Övriga skulder ( ) 2360 Övriga skulder/långfristiga Kortfristiga Skuldet till kreditinstitut ( ) 2400 Skulder till kreditinst./kort. Erhållna förskott ( ) 2420 Erh. försskott/kortfristiga Skulder till leverantörer ( ) 2430 Skulder till leverantörer/kort Övriga skulder ( ) 2440 Finansieringsväxlar/kortfrist Resultatregleringar/kortfrist Övriga skulder/kortfristiga - 3 -

Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta

Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Materiella tillgångar yhteensä

Materiella tillgångar yhteensä AB 2013 BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar 1000 Grundläggningsutgifter 1010 Forskningsutgifter 1015 Utvecklingsutgifter 1020 Immateriella rättigheter 1030 Goodwill 1040 Övr.utg.med

Läs mer

FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden 1900 Kassa 40,00

FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden 1900 Kassa 40,00 BALANSRÄKNING AKTIVA Sida: 1 (1) RÖRLIGA AKTIVA FORDRINGAR Resultatregleringar 1800 Resultatregleringar 8 401,17 8 401,17 4 858,79 4 858,79 FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 Page 1 of 7 Standard 2008-05-27 10:06 AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 AAA Högsta kreditvärdighet Limit

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2014:xx STANDARDRAPPORT E-POSTADRESS Remissexemplar 2014 03 26 RÄKENSKAPSÅR RÄKENSKAPSÅR SOM UPPGIFTERNA AVSER Fr.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) T.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015

Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 1(31) Uppgiftsinnehåll Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 De här anvisningarna innehåller närmare information om datainnehållet och klassificeringarna i statistiken

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer