KasvuKraft verksamhetsberättelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KasvuKraft verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 _ KasvuKraft verksamhetsberättelse 2014 KasvuKraft kommundirektörsmöte , godk. KasvuKraft beredningssekretariat , godk. KasvuKraft samarbetsmöte , godk.

2 INNEHÅLL 1. Regionsamarbete Regional styrning Västra Nylands Samarbetsmöte Västra Nylands kommundirektörsmöte Beredningssekretariatet för Västra Nylands samarbete Expertarbetsgrupperna Utvecklingens spetsområden och åtgärder baserade på kommunernas TOP Genomförande Ekonomi På bilden samarbetsnätverkens representanter i regionsamarbete. 1

3 1. Regionsamarbete 2014 Målet med det regionala samarbetet är att öka de västnyländska kommunernas livskraft och konkurrenskraft. Novago Företagsutveckling Ab organiserar det strukturerade samarbetet i enlighet med samarbetsavtalet KasvuKraft. De viktigaste utvecklingsobjekten var näringarnas utveckling, regionens service, sysselsättningspolitiken, MBTn markanvändning, boende, trafik och näringar samt regionens intressebevakning. Genomförandet följde KasvuKraft-tillväxtavtalets 10 steg och teman - Vatten och miljö, som förenar regionens branscher och aktörer på ett nytt sätt t.ex. i vatten och cleantech samt klustret för hållbar affärsverksamhet, - Smidig industri, som handlar om näringslivets förmåga att förnya sig och - Vila och ledighet, som innebär en förstärkning av boende och fritid, speciellt genom att utveckla serviceutbud och samarbetsnätverk. De här länkas samman med spetsteman för Nylands smarta specialisering och Nylandsprogrammets genomförandeplan I det stegvisa genomförandet betonades år 2014 följande punkter: 5. i den kompetensinriktade utvecklingen satsades det på tillväxt och förnyelse av spetsområden inom affärsverksamhet och teknologi, också internationellt, 7. samarbetet med väst och med norden startades, bl.a. i vattenbranschen med Sverige, Danmark, samt Inka i Vasa och Raumo, 8. vi deltog i samarbetet med Nylands-programmets genomförandeplan samt spetsteman inom Nylands smarta specialisering och med olika aktörer från metropolområdet, så som PKS Ecosystem, KEUKE, Posintra och 9. vi samlade regionen till Sparringsforum 4- evenemanget under temat Hållbar utveckling. Som kommande utmaningar blir punkterna 6. att samla regionens främsta krafter till att samarbeta synligt tillsammans och att regionen verkligen är attraktiv för företagsamhet och boende samt punkt 10, där områdets val möjliggör tillgången till resurser för utvecklingsåtgärder. På bilden utvecklingens steg förklarade, mål för genomförandet år 2014 med rött. 2

4 2. Regional styrning Västra Nylands kommuner har förbundit sig till ett frivilligt och regelbundet samarbete mellan den politiska ledningen och ledande tjänstemän. Samarbetet har efter hand utvecklats och intensifierats också med näringslivet och staten 2.1. Västra Nylands Samarbetsmöte 2014 Västra Nylands regionala samarbetsmöte samlas regelbundet och är ett samarbetsorgan för avtalskommunernas ledande förtroendevalda och tjänstemän. Mötet behandlade gemensamma betydelsefulla ärenden som social- och hälsovårds- och kommunstrukturreformen samt ärenden i anknytning till kommunernas serviceproduktion. Kommunernas TOP5 utvecklingsbehov skapade riktlinjer för verksamheten. KasvuKraft Samarbetsmötet omfattar förtroendevalda från kommunerna som deltar, Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå (sex representanter och sex suppleanter/kommun). Som samarbetsparter kallades också ANM, NTM, Nylands Förbund och Västra Nylands handelskammare samt kommundirektörsmötets medlemmar till möten. Därtill deltog representanter för personalen från Lojo och Raseborg. Samarbetsmötet samlades 5 gånger under verksamhetsåret. Medlem Suppleant Kommun/ organisation Alén Risto medlem ks Roos Anja medlem ks Hangö Hyttinen Urpo medlem kf Gran Birgitta medlem ks Hangö Järvinen Katrin medlem kf Kavander Jouko ks ordf. Hangö Nyberg Lars medlem kf Baarman Peter medlem ks Hangö Wikberg Barbro medlem ks Kilpi Mikael medlem ks Hangö Öhman Sten medlem ks Söderholm Sture kf ordf. Hangö Bergman-Auvinen Marie ks ordf. Träskman Ingrid medlem ks Ingå Gustafsson Soile ks 2. viceordf. Juvonen Esko förtroendev. Ingå Jernström Kristian kf ordf. Kaskenpalo Sakari kf viceordf. Ingå Rautakoura Marko ks 1.viceordf. Wilhola Sari medlem ks Ingå Westerholm Kristian kf 1.viceordf. Lemström Robert medlem ks Ingå Wikström Harri kf 2. viceordf. Isoaho Maria medlem ks Ingå Huhtala Lassi medlem kf Warvas Sirkka förtroendev. Lojo Makkonen Hannu medlem kf Maittila Hannele medlem ks Lojo Nordström Paula medlem kf Heir Björn förtroendev. Lojo Rintanen Leo medlem ks Räsänen Joona kf ordf. Lojo Slunga-Poutsalo Riikka ks 1. viceordf. Sassi Jukka medlem ks Lojo Äyräväinen Irene ks ordf. Kyttälä Kari medlem ks Lojo Blomqvist Thomas kf ordf. Lindholm Henrik medlem ks Raseborg Grundström Camilla ks 1. viceordf. Reinikainen Marko medlem ks Raseborg Heimberg Ulf kf 1.viceordf. Ylimys-Ahlroth aisa medlem ks Raseborg Siggberg Björn kf 2. viceordf. Borgman Mikael medlem ks Raseborg Walls Anders ks ordf. Storsjö Ann medlem kf Raseborg Åkerö Fredrika medlem kf Malmén Maj-Britt medlem ks Raseborg Haanpää Harri medlem kf Tanskanen Veikko medlem ks Sjundeå Koroma-Hintikka Maria medlem ks Toivonen Hilkka förtroendev. Sjundeå Laaksonen Merja ks ordf. Svanfeldt Stefan medlem ks Sjundeå Louekoski Vesa-Matti medlem ks Janhunen Taina medlem kf Sjundeå 3

5 Nordström Marcus kf 1.viceordf. Rehnberg Raija medlem kf Sjundeå Penttinen Arto kf 2. viceordf. Kaisla Heikki ks 1. viceordf. Sjundeå Samarbetsparter Eskelinen Juha direktör Nylands Förbund Lipponen Vesa strategichef Nylands NTM Alho Olli specialsakkunn. ANM Söderlund Torleif/Eero Hettula verkst.dir. VN:s Handelskammare Streng Leila personalrepr. Lojo Salminen Jari personalrepr. Raseborg Övriga Kommundirektörsmötets medlemmar 2.2. Västra Nylands kommundirektörsmöte 2014 Kommundirektörsmötet, som består av avtalskommunernas kommundirektörer, beredde det regionala samarbetet och de ärenden, som behandlades. Kommundirektörsmötet föredrog också ärenden och skötte om det genomförda samarbetets uppföljning och rapportering. Kommundirektörsmötet samlades 5 gånger under verksamhetsåret. Medlem Juva, pj. Simo stadsdirektör Lojo Isotupa, vpj. Juha-Pekka kommundirektör Sjundeå Mäkinen Jouko stadsdirektör Hangö Boström Jarl kommundirektör Ingå Johansson Mårten stadsdirektör Raseborg Övriga Sandström Carl-Johan verkställande direktör Novago Företagsutveckling Ab 2.3. Beredningssekretariatet för Västra Nylands samarbete 2014 Beredningssekretariatet skötte om beredningen för kommundirektörsmötet. Beredningssekretariatet omfattar representanter, som utnämnts av kommundirektörsmötet, huvudsakligen deltagarkommunernas utvecklings- och näringsdirektörer. Beredningssekretariatet samlades 7 gånger under året. Medlem Soinio, pj. Eero utvecklingsdirektör Lojo Flemmich, vpj. Thomas stadssekreterare Raseborg Taskinen / Boström Eija / Jarl förvaltningschef/kommundir. Ingå Halme / Mäkinen Juha-Pekka/ Jouko kanslichef/stadsdir. Hangö Röntynen Antti-Pekka utvecklingschef Sjundeå Därtill Sandström Carl-Johan Verkställande direktör Novago Yrityskehitys Oy 2.4. Expertarbetsgrupperna De branschvisa expertarbetsgrupperna för regionens kommuner bildades omkring varje tema så, att man samlade gemensamma nätverk av regionens företagare och aktörer, vars insikter och erfarenheter garanterade en praktisk förbindelse till företagslivet och de verkliga utvecklingsbehoven. Arbetsgrupperna behandlade viktiga aktuella ärenden regelbundet och tog upp dem på olika forum. 4

6 De branschvisa expertgrupperna, ordförandeskap och samlingsgånger: Expertmöte Ordförande 2014 Beredningssekretariatet arbetsgruppen för utveckling Eero Soinio, Lojo 7 Arbetsgruppen för innovativ upphadling Henri Partanen, Lojo 1 Arbetsgruppen för regionkommunikation Marie Sandberg, Raseborg 7 HINKU-arbetsgruppen, koordinering Seppo Kolo, Novago Företagsutveckling Ab 8 Turismarbetsgruppen Marika Pulliainen, Hangö 3 Expertarbetsgruppen för sysselsättning Stefan Fri, Raseborg 7 Välfärdsarbetsgruppen Tarja Meristö, Laurea AMK 2 Expertarbetsgruppen för informationsförvaltning Pasi Perämäki, Lojo 6 MBTn-trafiksystemplaneringsarbetet, etappalndsk.pl.4./nf Nylands Förbund 7 Expert arbetsgruppen för industri Novago Företagsutveckling Ab 4 Logistikarbetsgruppen Utvecklingens spetsområden och åtgärder baserade på kommunernas TOP 5 Samarbetskommunernas styrelser räknade upp sina viktigaste utvecklingsobjekt 5 st för varje kommun och dessa samlades ihop till gemensamma helheter för Västra Nyland, med avsikt att utgöra riktlinjer för fortsatta åtgärder. 1. Trafikprojekt som infrastrukturlösningar och helt nya angreppssätt - Hangö-Hyvinge banans elektrifiering, kustbanan, stadsbanan, stamvägarna 25 och 51 - Trafikens smidiggörande på mångsidiga sätt är ett centralt element i regionens livskraft och dragningskraft. Hållbara trafiklösningar som höjer servicenivån inverkar på hela Västra Nylands utveckling. Dessa är bl.a. lösningar för pendlingen, anslutningstrafik och nya leder för matningstrafiken. 2. Näringarnas utveckling - Utvecklingsobjekt och företagsprojekt som har att göra med företagande i regionen så som Handelshamnen i Ekenäs, Koverharområdet i Hangö, Tytyriområdet i Lojo och LNGgasterminalen i Ingå samt deras reflektionsinverkan på den ekonomiska regionen. - Utveckling av företagens omgivning, den positiva förhållningen till företag och företagsservicen för att förbättra verksamhetsförutsättningarna. - Lindring av arbetslöshetens negativa följder och finansieringsmodeller 3. Cleantech, miljö - Användning av förnyelsebara energiformer så som geoenergi, och energieffektivitet - Hinku-åtgärderna i kommuner och företag - Vattendragen, förbättring av deras tillstånd och minskning av belastningen, ny teknik och företagsprojekt 4. Utveckling av kommunernas service och verksamhetssätt - Lösningar för äldre människors serviceboende med social gemenskap - Västra Nylands gemensamma ict-plattform och dess standardisering - Användning av närmat i affärer, turism och storkök 5

7 3. Genomförande Förändringar i verksamhetsmiljön och förnyelse av regionens näringar kräver ytterligare satsningar för att kunna genomföras. Olika projekthelheter är redskap för förnyelse, och de möjliggjorde genomförandet. En annan viktig åtgärdshelhet är att stöda kommunerna för att de skall kunna öka och nå sina tillväxtmål, liksom också att sköta om regionens intressebevakning och dragningskraft. Regionen deltog i utvecklingsåtgärderna för ANMs Regionstadsnätverks Städer med smart grön tillväxt, Idrottsturism och Plötslig strukturomvandling. Kommunerna skapade praxis för att åstadkomma funktioner för HINKU-kolneutralitet och företagen försökte förbättra lönsamheten med energieffektiva förändringar. Verksamheten i projekten Utveckling av hållbar affärsverksamhet och Tuunaa tuottoa riktade sig bl.a. till teknologiindustrin och dess förnyelse. Bolaget LUMO, som säljer och marknadsför turism i Västra Nyland startade sin verksamhet fartfyllt med att skapa sin vision och strategi. Praktiskt samarbete mellan företag i vattenbranschen utfördes i ett projekt inom vatten- och miljöbranschen, och dess administration flyttades över till Novago under året. För den sociala enhetlighetens del satsade man med hjälp av GO-rekry på sysselsättningsåtgärder. Verksamhetsmiljön utvecklades bl.a. genom InnoHUB-pilotprojektet, där man förenade företag och aktörer på nya sätt, först genom att utveckla BusinessLohja-husets tjänster och sedan flyttades verksamhetsmetoden virtuellt över till hela Novagos verksamhetsområde. Projektet stödde utvecklingen av verksamheten i FöretagsFinland Västra Nylands företagsrådgivningspunkter. Som infrastrukturlösning inom Hållbar samhällsstruktur främjades framskridningen av Hangö-Hyvinge-banans elektrifieringsplaner och realiseringen av Ring V projektets trafikledsperspektiv. Regionens dragningskraft främjades genom att utarbeta en gemensam ramplan för kommunikation, som fungerar som bas för genomförandet, samt genom att utveckla den elektroniska kommunikationen. Den regionala etableringstjänsten genomförde en elektronisk marknadsföringskampanj bl.a. på Raseborgsområdet. Den bifogade tabellen visar ett sammandrag över åtgärder enligt mål- och projekthelheter. Åtgärderna som genomfördes under berättelseåret är märkta med grönt. Genomförandet fortsätter under år REDSKAP FÖR FÖRNYELSE HINKU Kommuner, arbetsgruppsarbete Företagens genomförande Kommunvisa åtgärder Kommunerna CO2 förändringens mätning 2015 Företag SK EKOstödverksamhet utredning Kommuner na Projekt, ERUF/SYKE Nytt projekt: Välke, nya innovationer från koldioxidsnålhet 2015> Kommuner/ Novago 6 SK SK SYKE

8 KEKE Hållbar utveckling Ökad kännedom i VN nätverk Utformning av områdets kluster för Hållbar affärsverksamhet > NF Makera EV EV/ rådgivare Novago Företags case-exempel NF Makera Novago, Laurea, företag Slutseminarium och slutrapport 2014 NF Makera Ev/Laurea Smidig industri Utredning om situationen i de stora industriföretagen Företagen förbinder sig till förnyelseåtgärder: vatten, hållbar utveckling, cleantech-produkter, prototypverkstadens tjänster 2014 Ely-Nyland Innolink 2015 Novago Tuunaa Tuottoa 1-2 Turism LUMO Avtal med kommunerna och verksamheten startas 2014 Kommuner, företag LUMO Elektroniska kanaler, bl.a. nätbutik 2014 LUMO LUMO Ansökningar on projektfinansiering 2014 NF Makera JP LUMO Produktifiering, varumärkesarbete, markn. föringsstrategi 2014 LUMO JP,företag +tr. VN turismstrategins genomförande VN turismstrategins genomförande VN turismstrategins genomförande Kvalitet till tusen-utbildning, Green Start hållbar turismansvarsfullhetsutbildn Marknadsföringsåtg. för Ryssland 2015 Nyttjande av året-runt-möjligheter 2015 kommuner, företag kommuner, företag kommuner, företag Regionstadspiloterna Städer med smart och grön tillväxt Vatten och nya produkter ANM Kauhava Idrottsturism Produktnätverk, varumärke ANM Imatra Strukturomvandling Stöd till näringsstrukturförändringar ANM Salo InnoHUB VN Speedejting för företagare 2015 ANM/ Novago Virtuell företagsrådgivning (Skype), start 2015 Novago Olika Pop-Up kaféer, VNs område 2015 Novago Regelbundna ekotips forts. Novago BusinessLohja mötesplats för smeoch mikroföretagare forts. Novago 7

9 Bekanta dig med gemenskapsbaserade arbetsformer - forts. Novago tillfällen Gemensamma träffar bl.a. morgongröt forts. Novago In VERKSAMHETSMILJÖNS UTVECKLING, MBTn Regional företagsservic e Innovativ upphandling Webbsidornas underhåll och utveckling forts. Novago JO Grundande av servicepunkter i kommunerna 2015 Kommuner C-JS Ledningsgruppen samlas 2015 Novago C-JS Nytt direktiv Ökning av kunnande 2014 Kommuner tr perust. Produktivitetens utveckling Upphandlingsprocessernas utveckling Kommuner Företagssamarbete Samling av upphandlingsnätverk Novago EV Upphandlingsstrategi Utarbetning och tillämpning 2015 Kommuner tr Servicesedel Utarbetning och tillämpning 2015 Kommuner tr Sysselsättning s-expertarbete Förberedelse för lagreform Seminarier 2014 Kommuner Separata projekt esim. Rekry GO2 hanke 2015 Precisionsarbete Långtidsarbetslöshetens förebyggande Ntm, kommuner 2015 Kommuner Kommunvist Distansarbete Koncept för distansarbetspunkt Novago+ kommuner Delvis genomf. Ring V Nya webbsidor 2015 kommuner Sito Material till trafikpolitiska redogörelsen 2015 NF+Ntm Intentionsavtal >2015 NF+Ntm C-JS ÖKNING AV REGIONENS DRAGNINGSKRAFT Kommunikatiokommunikationens ramplan 2014 Uppdatering av region- Vår Tryckt media Novago SeVi tr. Utarbetning av material för etableringstjänster Forts. ÄRM Novago Social media Webbsidornas utveckling Forts. Novago tr. M-MT Facebook+twitter sidornas Forts. Novago KK uppbyggnad Informationstidningens utgivning Novago KK 8

10 Evenemang KEKE-projeketet, avslutningstillfälle > slutrapport publicerad 12/ Ett socialt perspektiv: sysselsättning Distansdagens jippo med främjande av ekologiska arbetsresor Hållbar miljö, HALTIA Regionstäderna och Städer med smart och grön tillväxt Green Net seminarium, innovativ upphandling Nätbutiken och hållbar utveckling Skapande ekonomi som förnyare Ett socialt perspektiv; sysselsättning Ett socialt perspektiv: sysselsättning InnovaatioSummit Simning i öppet vatten -evenemang InnoHUBi BusinessLohja Välfärdsforum Sparrningsforum InnoHUBi Västra Nyland, rådgivarnas utbildningsdag Idéforum under samarbete med temat vatten Regionstadssamarbete och Städer med smart grön tillväxt InnoHUBi ANM nationellt nätverksevenemang, H:fors + Kouvola På bilden Regionsamarbetets tidtabell 2014 enligt teman. 9

11 4. Ekonomi Budgeten för år 2014 var euro. Kommunernas betalningsandel ingår i den kommundel, som betalas till programmets administratör Novago Företagsutveckling Ab. Kommunandelarna för de kommuner, som deltar men inte hör till bolaget, är uträknade separat. Byte av strukturfondsperiod i EU medförde förändringar i utvecklingsprogrammen och ett avbrott i de utvecklingsmedel, som ansöks från dessa. Inga nya projekthelheter startades under verksamhetsåret. Verksamhets- och finansieringsplan Västra Nyland 2014 ÅTGÄRDER samarbetsparter och finansiärer, euro kontroll. finansiering 2014 euro FÖRVERKLIGAT tp 1 Koordinering, nätverk KASVUKRAFT närings- och livskraftsprogrammet VN expertarbetsgrupper tp 2 Förnyelse Regionstadspilotprojekt Smart och grön tillväxt (4 068) ANM Hinku-arbete Utveckl. av hållbar affärsverksamhet Smidig industri Turism InnoHUB Idrottsturism (5 528) (2 149) (1 999) Verksamhetsmiljöns tveckling, MBTn Regional företagsservice Regional företagsser Ring V Social enhetlighet Sysselsättningsarbete Distansarbete Välfärd Tekes, intentionsansök.5000 tp 3 Regionens dragningskraft Stärkning av identiteten - Intressebevakning Information, elektronisk kommunikation, Sociala medier länsi.fi/kasvukraft tp 4 Nationellt nätverkssamarbete ANM Innovation och kunnande Skapande och kultur SAMMANLAGT

TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00.

TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00. FÖREDRAGNINGSLISTA 3/2014 1 TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00. PLATS Spahotell Rantasipi Siuntion Kylpylä, Lepopirttivägen 80, 02570

Läs mer

PLATS Meriturva, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Gränspatrullsbågen 6, 08100 Lojo, karta: http://goo.gl/0p3j9b

PLATS Meriturva, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Gränspatrullsbågen 6, 08100 Lojo, karta: http://goo.gl/0p3j9b PROTOKOLL 2/2014 1 TID 13.03.2014 kl. 18:00 20:20 PLATS Meriturva, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Gränspatrullsbågen 6, 08100 Lojo, karta: http://goo.gl/0p3j9b BEHANDLADE ÄRENDEN 1. MÖTETS KONSTITUERING

Läs mer

KASVUKRAFT VERKSAMHETSPLAN 2015

KASVUKRAFT VERKSAMHETSPLAN 2015 KASVUKRAFT VERKSAMHETSPLAN 2015 I spetsen för kunnande till förmån för områdets välstånd och livskraftig företagsamhet. KasvuKraft samarbetsmöte 26.2.2015, godk. Kasvukraft kommundirektörsmöte 18.11.2014,

Läs mer

21.5.2015 kl. 18.00 20.00, innan mötet kl. 17.30 kaffeservering och en matig sallad. Ärende Rubrik

21.5.2015 kl. 18.00 20.00, innan mötet kl. 17.30 kaffeservering och en matig sallad. Ärende Rubrik FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2015 1 KASVUKRAFT samarbetsmöte 21.5.2015 TID PLATS 21.5.2015 kl. 18.00 20.00, innan mötet kl. 17.30 kaffeservering och en matig sallad Cafè Wilhelmsdal, Ola Westmans allé 1, 10210

Läs mer

Lojo huvudbibliotek, Järnefeltsalen, Karstuvägen 3, 08100 Lojo

Lojo huvudbibliotek, Järnefeltsalen, Karstuvägen 3, 08100 Lojo PROTOKOLL 5/2014 1 TID 04.12.2014 kl. 17.30 19.50 PLATS Lojo huvudbibliotek, Järnefeltsalen, Karstuvägen 3, 08100 Lojo BEHANDLADE ÄRENDEN 1. MÖTETS KONSTITUERING 2 1.1. MÖTETS ÖPPNANDE 2 1.2. KONSTATERANDE

Läs mer

suppleanter Gran Birgitta stadsstyrelsemedlem Hangö Juvonen Esko förtroendevald Ingå Svanfeldt Stefan stadsstyrelsemedlem Sjundeå

suppleanter Gran Birgitta stadsstyrelsemedlem Hangö Juvonen Esko förtroendevald Ingå Svanfeldt Stefan stadsstyrelsemedlem Sjundeå PROTOKOLL 1/2013 1 TID 03.10.2013 kl. 18:12 20.35 PLATS Spahotell Rantasipi Sjundeå, Talvipuutarha DELTAGARE NÄRVARANDE medlem Alén Risto suppleant i stadsstyrelsen Hangö Järvinen Katrin stadsstyrelsemedlem

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN KASVUKRAFT. I spetsen för kunnande till förmån för områdets välstånd och livskraftig företagsamhet. Verksamhetsplan 13.3.

VERKSAMHETSPLAN KASVUKRAFT. I spetsen för kunnande till förmån för områdets välstånd och livskraftig företagsamhet. Verksamhetsplan 13.3. KASVUKRAFT VERKSAMHETSPLAN 2014 KasvuKraft samarbetsmöte Kasvukraft Kommunledarmöte 11.2.2014 I spetsen för kunnande till förmån för områdets välstånd och livskraftig företagsamhet. www.lansi.fi/kasvukraft

Läs mer

Västra Nylands turismstrategi Västra Nylands turismstrategi (2020)

Västra Nylands turismstrategi Västra Nylands turismstrategi (2020) Västra Nylands turismstrategi 2013-2016 1 Västra Nylands turismstrategi 2013-2016 (2020) Västra Nylands turismföretagare Kommunerna Novago Företagsutveckling Ab Västra Nylands turismstrategi 2013-2016

Läs mer

Årsredovising 2011. www.novago.fi

Årsredovising 2011. www.novago.fi Årsredovising 2011 Företagsrådgivningen i västra Nyland finns nu att få från en och samma lucka. Vi hjälper när du vill grunda ett företag, utveckla din affärsverksamhet eller internationalisera. När ditt

Läs mer

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND MAL-planen för VÄSTRA NYLAND ARBETSPROGRAM 15.1.2007 1. Beskrivning av arbetet 2. Innehållet i planen 3. Tidtabellen för arbetet 4. Organisering av arbetet 1. BESKRIVNING AV ARBETET Projektet för en reform

Läs mer

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Enkätens bakgrund och genomförande Hösten 2014 utarbetade Företagarna i Finland och Finnvera Abp tillsammans med arbets- och näringsministeriet SME-företagsbarometern,

Läs mer

Västra Nylands turismstrategi Västra Nylands turismstrategi (2020)

Västra Nylands turismstrategi Västra Nylands turismstrategi (2020) Västra Nylands turismstrategi 2013-2016 1 Västra Nylands turismstrategi 2013-2016 (2020) Västra Nylands turismföretagare Kommunerna Novago Företagsutveckling Ab Västra Nylands turismstrategi 2013-2016

Läs mer

- En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande!

- En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande! - En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande! Pomoväst rf En stark del av det Västnyländska utvecklingsarbetet redan från år 1997! Verksamhetsområde Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Missä ollaan nyt? Hur långt har vi kommit? Where are we now?

Missä ollaan nyt? Hur långt har vi kommit? Where are we now? Missä ollaan nyt? Hur långt har vi kommit? Where are we now? Minna Ermala 4.10.2012 History will help you understand what you are. To develop yourself or your company, you have to look ahead. You are in

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 1/2014 20.1.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 1/2014 20.1.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 1 KST 2 KST 3 KST 4 KST 5 KST 6 KST 7 KST 8 KST 9 Mötets konstituering Förteckning över motioner som fullmäktigeledamöter har gjort och som är under beredning enligt

Läs mer

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation.

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. 1 Verksamhetsidé Tekes främjar utvecklingen av industri och tjänster

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 24 KST 25 KST 26 KST 27 KST 28 KST 29 KST 30 KST 31 Mötets konstituering Fullmäktigemotion om utredning av förfaringssätt inom kommunens administration Fullmäktigemotion

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Nätverksträff inom INNOVATION

Nätverksträff inom INNOVATION Nätverksträff inom INNOVATION Vasa 30.8.2016 9.30 Fika 10.00 Vad är INNOVATION? 10.30 Möjligheter i Botnia-Atlanticaprogrammet 11.30 Exempel på pågående innovationsprojekt 12.00 Lunch 13.00 Från idé till

Läs mer

Landskapsprogram för Österbotten Program för deltagande och bedömning

Landskapsprogram för Österbotten Program för deltagande och bedömning Landskapsprogram för Österbotten 2018 2021 Program för deltagande och bedömning Godkänd av landskapsstyrelsen 30.1.2017 Innehåll 1 Landskapsprogrammets utgångspunkter... 3 2 Landskapsprogrammets syfte

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

STRATEGI FÖR KARLEBY. Utkast till innehåll

STRATEGI FÖR KARLEBY. Utkast till innehåll STRATEGI FÖR KARLEBY Utkast till innehåll 5.9.2017 5.9.2017 Hur är läget, Karleby? De centrala utvecklingsmätarna för Karleby uppvisar ytterst goda resultat vid en nationell jämförelse, med undantag för

Läs mer

Lojo stads vitalitets- och konkurrenskraftsprogram för 2014 2021 åtgärdsprogram

Lojo stads vitalitets- och konkurrenskraftsprogram för 2014 2021 åtgärdsprogram Lojo stads vitalitets- och konkurrenskraftsprogram för 2014 2021 åtgärdsprogram SPETS 1: LOJO I TILLVÄXT * en ökning i antalet invånare på 1 % per år * en arbetsplatssufficiens på mer än 83 % * ett ökande

Läs mer

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsfullmäktige 122 12.11.2014 Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsstyrelsen 3.11.2014 452 I budgetförslaget för 2015 uppgår de totala utgifterna till 347,4 miljoner euro, varav driftsutgifterna

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Trafikförhållanden Trafikverkets långsiktiga plan. Köpenhamn April 2011 Otto Kärki

Trafikförhållanden Trafikverkets långsiktiga plan. Köpenhamn April 2011 Otto Kärki Trafikförhållanden 2035 - Trafikverkets långsiktiga plan Köpenhamn 6.-8. April 2011 Otto Kärki Trafikförhållanden 2035 Trafikverkets expertuppfattning om framtidens trafiksystem och hur det ska byggas

Läs mer

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Maria Konsin-Palva NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Ett delvis EU finansierat utvecklingsprogram, EU andelen betalas ur landsbygdsfonden

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Delegation för skärgårdstrafik

Delegation för skärgårdstrafik Delegation för skärgårdstrafik NTM-centralen i Egentliga Finland, Trafik och infrastruktur Sirpa Vanhala 6.10.2015 2 Delegationens verksamhet Hösten 1993 grundade Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt delegationen

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat

KALLELSESIDA Utfärdat KALLELSESIDA Utfärdat 13.6.2011 5/53 Sammanträdestid Måndagen den 20 juni 2011, kl. 10.00 Sammanträdesplats Hästöskatan, Hästövägen 940 Ärendets nummer Ärende 41. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 42. PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

Åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande

Åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande ANSÖKNINGSMEDDELANDE 1 (5) Anordnare av yrkesutbildning Uppstart av nätverksprojekt kring utveckling av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande som stöd för genomförandet av reformen av yrkesutbildningen

Läs mer

Hangö strategi 2025. Gott liv i staden vid havet

Hangö strategi 2025. Gott liv i staden vid havet Hangö strategi 2025 Gott liv i staden vid havet 2 (9) Hangö strategi 2025 - gott liv i staden vid havet! Vision om Hangö 2025 Hangö är år 2025 en växande, dragkraftig, havsnära stad, i vilken det goda

Läs mer

Aittakumpu Birgit ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot. Laakkonen Janne ledamot Lackman Taina ledamot

Aittakumpu Birgit ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot. Laakkonen Janne ledamot Lackman Taina ledamot PROTOKOLL 1/2016 1 Stadsfullmäktige 20.01.2016 TID 20.01.2016 kl 18:00-21:05 PLATS Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Räsänen Joona ordförande Aho Jarmo ledamot Aittakumpu Birgit

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor:

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor: Stadsstyrelsen 58 17.03.2014 Utlåtande om Egentliga Finlands landskapsstrategi 1088/00.04.01/2014 Stadsstyrelsen 58 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675 Föredragande Stadsdirektör Folke

Läs mer

URVALSKRITERIER Hållbar tillväxt och jobb strukturfondsprogrammet för Finland

URVALSKRITERIER Hållbar tillväxt och jobb strukturfondsprogrammet för Finland 1 Regionavdelningen/Strukturfonderna 13.6.2014 URVALSKRITERIER Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 strukturfondsprogrammet för Finland Uppföljningskommittén har i enlighet med förordningen om allmänna

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Övriga deltagande: Christine Perjala, beredning, föredragning, protokollförare. tfn , e.post

Övriga deltagande: Christine Perjala, beredning, föredragning, protokollförare. tfn , e.post Tid och plats: 18.2.2016 klo 17.00-17.35, Munkabacken 51, Lojo Beslutfattare Egentliga medlemmar Ersättande medlemmar x Seija Kannelsuo, ordförande Raseborg Petri Kajander Raseborg x Eva Roos, viceordförande

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program Överdirektör Riitta Kaivosoja 10.2.2016 Varför ett museipolitiskt program? Vi behöver en gemensam vision om museiverksamheten

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Anvisningar för sökanden

Anvisningar för sökanden HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 FINLANDS STRUKTURFONDSPROGRAM Produktivt och resultatrikt arbetsliv genom samarbete RIKSOMFATTANDE ÖPPEN ANSÖKAN TILL ESF 1.6 15.9.2015 Anvisningar för sökanden Valitse

Läs mer

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret Medlemmar Vi vill. Utveckla och stärka samarbetet mellan aktörer från näringslivet, akademi/institut och det offentliga. Initiera innovations- och utvecklingsprojekt inom prioriterade områden. Styrka Klustrets

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

PROTOKOLL mötesdatum

PROTOKOLL mötesdatum Tid och plats: 23.11.2010 kl. 17.31-18.20, Munkabacken 51, Lojo På plats Ronny Avellan ordf. Merja Laaksonen, medlem Eino Hellstén, medlem Sakari Kaskenpalo, ersättare Raseborg Sjundeå Högfors Ingå Hanna

Läs mer

ANSÖKNINGSMEDDELANDE. Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina

ANSÖKNINGSMEDDELANDE. Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina ANSÖKNINGSMEDDELANDE 19.11.2014 60/2014 Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina Bakgrund Författningsgrund Statsunderstödslagen

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN

Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN INNEHÅLL 1. Målen för säkerhetsplanen, innehållet i åtgärdsprogrammet, de ansvariga personerna för

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR METALLKLUSTRET I ÖSTERBOTTEN

PROJEKTPLAN FÖR METALLKLUSTRET I ÖSTERBOTTEN 1(12) PROJEKTPLAN FÖR METALLKLUSTRET I ÖSTERBOTTEN Österbottens förbund kommer att finansiera ett kluster (utvecklingsprojekt för metallbranschen) som har en utbredning ifrån Kristinestad till och med

Läs mer

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 Innehållsförteckning Aktuellt inom projektet våren 2009 1. ARVO-utbildning 2. Kartläggning gällande verksamhetsmodeller med låg tröskel i anslutning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.3.2005 PE 355.745v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-32 Förslag till yttrande Jerzy Buzek Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND Tid: Tisdag 26.2.2008 kl. 12.30-15.30 Plats: Järvenpää talo (Hallintokatu 4), mötesrum 3 Närvarande: Olli Laiho

Läs mer

Huvudtemats namn och diarienummer: Tryggt i vardagen, trygg vardag för individer SRK/470/48/2014

Huvudtemats namn och diarienummer: Tryggt i vardagen, trygg vardag för individer SRK/470/48/2014 ETT TRYGGT SAMHÄLLE Huvudtemats namn och diarienummer: Tryggt i vardagen, trygg vardag för individer SRK/470/48/2014 Finansiering för huvudtemat: 200 000 Huvudtemats mål: Huvudtemats fokusområde är forskningsprojekt

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 2015 AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 Nylands förbund Foton: Tuula Palaste-Eerola Helsingfors 2015 Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM EN NATIONELL STRATEGI FÖR INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM EN NATIONELL STRATEGI FÖR INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM EN NATIONELL STRATEGI FÖR INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM Statsrådet har i dag fattat följande principbeslut: 1. Behovet av och möjligheterna till en ny trafikpolitik Trafikpolitiken

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/2013 25.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/2013 25.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 21 FGE 22 FGE 23 FGE 24 FGE 25 FGE 26 FGE 27 Mötes konstituering Justering av arvodesstadgan för förtroendevalda i kommun Val av nämndemän vid tingsrätten Val av medlem

Läs mer

Innovationsrådgivning för jordbrukare. Seinäjoki 4.10.2014

Innovationsrådgivning för jordbrukare. Seinäjoki 4.10.2014 Innovationsrådgivning för jordbrukare Seinäjoki 4.10.2014 Innovation Innovation = Uppfinning + business En innovation är en ny eller väsentligt förbättrad produkt (vara eller tjänst) som lanseras av ett

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 9/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 9/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 134 KST 135 KST 136 KST 137 KST 138 KST 139 KST 140 KST 141 KST 142 KST 143 KST 144 KST 145 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin Rätten att besluta om befrielse

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

FORSKARFÖRBUNDETS STRATEGI

FORSKARFÖRBUNDETS STRATEGI FORSKNING FÖR LIVET FORSKARFÖRBUNDETS STRATEGI 2016 2020 Forskarförbundet erbjuder forskare, lärare och experter gemenskap som överskrider gränserna mellan olika vetenskapsgrenar övervakar medlemmarnas

Läs mer

STST Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst sina tre beslut av upphävt beslut, som Hangö stad har tidigare fattat.

STST Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst sina tre beslut av upphävt beslut, som Hangö stad har tidigare fattat. Stadsstyrelsen 6 16.01.2017 Stadsstyrelsen 15 23.01.2017 Stadsfullmäktige 1 29.01.2017 Kommunalbesvär / Outi Mc Donald, Olli Mustonen 553/10/2010, 1635/33/2012 STST 16.01.2017 6 Helsingfors förvaltningsdomstol

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

RP 54/2016 rd. De lagar som ingår i propositionen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 54/2016 rd. De lagar som ingår i propositionen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1, 4 och 13 i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten och av 8 i lagen om finansiering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, Strömstads kommun 24 februari, 2006 09.30 13.00 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl. 18.00-18.10 Närvarande medlemmar Laaksonen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Effektivare transportsystem genom nya verksamhetsmodeller på transportsektorn

Effektivare transportsystem genom nya verksamhetsmodeller på transportsektorn Effektivare transportsystem genom nya verksamhetsmodeller på transportsektorn Trafikrådet Eeva Linkama, trafikpolitiska avdelningen NVF 13 Seminarium i Tammerfors 17.10.2007 1 Framtida utmaningar för transportsektorn

Läs mer

Fakta om ungdomsgarantin

Fakta om ungdomsgarantin 9.4.2014 Fakta om ungdomsgarantin Slutrapporten över det forskningsinriktade stödet för ungdomsgarantin publicerades den 1 april 2014. Nedan presenterade fakta bygger till stora delar på nämnda rapport.

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen

Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen Behandlad: i infogruppen 3.9.2008 och 22.9.2008 i beredningsgruppen 23.9.2008 i den interimistiska organisationskommissionen 30.9.2008 Allmän vision

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Vilka regionala åtgärder planerar jord- och skogsbruksministeriet för att stävja klimatförändringen och hantera utmaningarna? 29.10.

Vilka regionala åtgärder planerar jord- och skogsbruksministeriet för att stävja klimatförändringen och hantera utmaningarna? 29.10. Vilka regionala åtgärder planerar jord- och skogsbruksministeriet för att stävja klimatförändringen och hantera utmaningarna? 1 Utmaningar i energiförsörjning Förändringar i verksamhetsmiljön För stor

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Vilket landsbygdsprogram? Ett delvis EU finansierat utvecklingsprogram, EU andelen betalas ur landsbygdsfonden - Har förverkligats

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Minskningen av näringsbelastningen på Östersjön och förbättringen av säkerheten vid sjötransporterna kräver internationellt samarbete.

Minskningen av näringsbelastningen på Östersjön och förbättringen av säkerheten vid sjötransporterna kräver internationellt samarbete. Innehållsförteckning 1. Visionär topputvecklare av Nyland 2. Landskapets utvecklingsmål 3. Mål inom strategiskt partnerskap 4. Mål inom kommunikation och kompetens 5. Viktigaste intressegruppers förväntningar

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD NORDENS ENERGIHUVUDSTAD -flöde för ett gott liv Vasa stads strategi 2015 Fg 10.11.2014 VAD BYGGER VI PÅ? Välfärd Vasabornas välfärd tryggas genom högklassig och närbelägen basservice i alla livsskeden.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

EN BÄTTRE VARDAG MED ARKEA!

EN BÄTTRE VARDAG MED ARKEA! EN BÄTTRE VARDAG MED ARKEA! Den rådande verksamhetsmiljön och framtidsutsikter Social- och hälsovårds reformen Åldrande Kommunen "Den kommunala ekonomin skärps: Den statliga finansieringen av kommunal

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Kostnader och finansiering Finansieringen av projektet sker genom Leader (90 %, totalt 17 820 ). De planerade kostnaderna för projektet är 19 800

Kostnader och finansiering Finansieringen av projektet sker genom Leader (90 %, totalt 17 820 ). De planerade kostnaderna för projektet är 19 800 Mellanrapport för tidsperioden 1.8.2011 31.10.2014 1. PROJEKTÄGARE Finlands öar rf Suomen saaret ry 2. PROJEKTNAMN OCH SIGNUM Företagarsamarbete i skärgården, 321 3. SAMMANFATTNING AV PROJEKTET Projektets

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Uppdrag att genomföra insatser för hållbara turistdestinationer samt stärka kvalitet och konkurrenskraft i små och medelstora turistoch upplevelseföretag eller HDU som de säger på VisitSweden Dennis Bederoff

Läs mer