KasvuKraft verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KasvuKraft verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 _ KasvuKraft verksamhetsberättelse 2014 KasvuKraft kommundirektörsmöte , godk. KasvuKraft beredningssekretariat , godk. KasvuKraft samarbetsmöte , godk.

2 INNEHÅLL 1. Regionsamarbete Regional styrning Västra Nylands Samarbetsmöte Västra Nylands kommundirektörsmöte Beredningssekretariatet för Västra Nylands samarbete Expertarbetsgrupperna Utvecklingens spetsområden och åtgärder baserade på kommunernas TOP Genomförande Ekonomi På bilden samarbetsnätverkens representanter i regionsamarbete. 1

3 1. Regionsamarbete 2014 Målet med det regionala samarbetet är att öka de västnyländska kommunernas livskraft och konkurrenskraft. Novago Företagsutveckling Ab organiserar det strukturerade samarbetet i enlighet med samarbetsavtalet KasvuKraft. De viktigaste utvecklingsobjekten var näringarnas utveckling, regionens service, sysselsättningspolitiken, MBTn markanvändning, boende, trafik och näringar samt regionens intressebevakning. Genomförandet följde KasvuKraft-tillväxtavtalets 10 steg och teman - Vatten och miljö, som förenar regionens branscher och aktörer på ett nytt sätt t.ex. i vatten och cleantech samt klustret för hållbar affärsverksamhet, - Smidig industri, som handlar om näringslivets förmåga att förnya sig och - Vila och ledighet, som innebär en förstärkning av boende och fritid, speciellt genom att utveckla serviceutbud och samarbetsnätverk. De här länkas samman med spetsteman för Nylands smarta specialisering och Nylandsprogrammets genomförandeplan I det stegvisa genomförandet betonades år 2014 följande punkter: 5. i den kompetensinriktade utvecklingen satsades det på tillväxt och förnyelse av spetsområden inom affärsverksamhet och teknologi, också internationellt, 7. samarbetet med väst och med norden startades, bl.a. i vattenbranschen med Sverige, Danmark, samt Inka i Vasa och Raumo, 8. vi deltog i samarbetet med Nylands-programmets genomförandeplan samt spetsteman inom Nylands smarta specialisering och med olika aktörer från metropolområdet, så som PKS Ecosystem, KEUKE, Posintra och 9. vi samlade regionen till Sparringsforum 4- evenemanget under temat Hållbar utveckling. Som kommande utmaningar blir punkterna 6. att samla regionens främsta krafter till att samarbeta synligt tillsammans och att regionen verkligen är attraktiv för företagsamhet och boende samt punkt 10, där områdets val möjliggör tillgången till resurser för utvecklingsåtgärder. På bilden utvecklingens steg förklarade, mål för genomförandet år 2014 med rött. 2

4 2. Regional styrning Västra Nylands kommuner har förbundit sig till ett frivilligt och regelbundet samarbete mellan den politiska ledningen och ledande tjänstemän. Samarbetet har efter hand utvecklats och intensifierats också med näringslivet och staten 2.1. Västra Nylands Samarbetsmöte 2014 Västra Nylands regionala samarbetsmöte samlas regelbundet och är ett samarbetsorgan för avtalskommunernas ledande förtroendevalda och tjänstemän. Mötet behandlade gemensamma betydelsefulla ärenden som social- och hälsovårds- och kommunstrukturreformen samt ärenden i anknytning till kommunernas serviceproduktion. Kommunernas TOP5 utvecklingsbehov skapade riktlinjer för verksamheten. KasvuKraft Samarbetsmötet omfattar förtroendevalda från kommunerna som deltar, Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå (sex representanter och sex suppleanter/kommun). Som samarbetsparter kallades också ANM, NTM, Nylands Förbund och Västra Nylands handelskammare samt kommundirektörsmötets medlemmar till möten. Därtill deltog representanter för personalen från Lojo och Raseborg. Samarbetsmötet samlades 5 gånger under verksamhetsåret. Medlem Suppleant Kommun/ organisation Alén Risto medlem ks Roos Anja medlem ks Hangö Hyttinen Urpo medlem kf Gran Birgitta medlem ks Hangö Järvinen Katrin medlem kf Kavander Jouko ks ordf. Hangö Nyberg Lars medlem kf Baarman Peter medlem ks Hangö Wikberg Barbro medlem ks Kilpi Mikael medlem ks Hangö Öhman Sten medlem ks Söderholm Sture kf ordf. Hangö Bergman-Auvinen Marie ks ordf. Träskman Ingrid medlem ks Ingå Gustafsson Soile ks 2. viceordf. Juvonen Esko förtroendev. Ingå Jernström Kristian kf ordf. Kaskenpalo Sakari kf viceordf. Ingå Rautakoura Marko ks 1.viceordf. Wilhola Sari medlem ks Ingå Westerholm Kristian kf 1.viceordf. Lemström Robert medlem ks Ingå Wikström Harri kf 2. viceordf. Isoaho Maria medlem ks Ingå Huhtala Lassi medlem kf Warvas Sirkka förtroendev. Lojo Makkonen Hannu medlem kf Maittila Hannele medlem ks Lojo Nordström Paula medlem kf Heir Björn förtroendev. Lojo Rintanen Leo medlem ks Räsänen Joona kf ordf. Lojo Slunga-Poutsalo Riikka ks 1. viceordf. Sassi Jukka medlem ks Lojo Äyräväinen Irene ks ordf. Kyttälä Kari medlem ks Lojo Blomqvist Thomas kf ordf. Lindholm Henrik medlem ks Raseborg Grundström Camilla ks 1. viceordf. Reinikainen Marko medlem ks Raseborg Heimberg Ulf kf 1.viceordf. Ylimys-Ahlroth aisa medlem ks Raseborg Siggberg Björn kf 2. viceordf. Borgman Mikael medlem ks Raseborg Walls Anders ks ordf. Storsjö Ann medlem kf Raseborg Åkerö Fredrika medlem kf Malmén Maj-Britt medlem ks Raseborg Haanpää Harri medlem kf Tanskanen Veikko medlem ks Sjundeå Koroma-Hintikka Maria medlem ks Toivonen Hilkka förtroendev. Sjundeå Laaksonen Merja ks ordf. Svanfeldt Stefan medlem ks Sjundeå Louekoski Vesa-Matti medlem ks Janhunen Taina medlem kf Sjundeå 3

5 Nordström Marcus kf 1.viceordf. Rehnberg Raija medlem kf Sjundeå Penttinen Arto kf 2. viceordf. Kaisla Heikki ks 1. viceordf. Sjundeå Samarbetsparter Eskelinen Juha direktör Nylands Förbund Lipponen Vesa strategichef Nylands NTM Alho Olli specialsakkunn. ANM Söderlund Torleif/Eero Hettula verkst.dir. VN:s Handelskammare Streng Leila personalrepr. Lojo Salminen Jari personalrepr. Raseborg Övriga Kommundirektörsmötets medlemmar 2.2. Västra Nylands kommundirektörsmöte 2014 Kommundirektörsmötet, som består av avtalskommunernas kommundirektörer, beredde det regionala samarbetet och de ärenden, som behandlades. Kommundirektörsmötet föredrog också ärenden och skötte om det genomförda samarbetets uppföljning och rapportering. Kommundirektörsmötet samlades 5 gånger under verksamhetsåret. Medlem Juva, pj. Simo stadsdirektör Lojo Isotupa, vpj. Juha-Pekka kommundirektör Sjundeå Mäkinen Jouko stadsdirektör Hangö Boström Jarl kommundirektör Ingå Johansson Mårten stadsdirektör Raseborg Övriga Sandström Carl-Johan verkställande direktör Novago Företagsutveckling Ab 2.3. Beredningssekretariatet för Västra Nylands samarbete 2014 Beredningssekretariatet skötte om beredningen för kommundirektörsmötet. Beredningssekretariatet omfattar representanter, som utnämnts av kommundirektörsmötet, huvudsakligen deltagarkommunernas utvecklings- och näringsdirektörer. Beredningssekretariatet samlades 7 gånger under året. Medlem Soinio, pj. Eero utvecklingsdirektör Lojo Flemmich, vpj. Thomas stadssekreterare Raseborg Taskinen / Boström Eija / Jarl förvaltningschef/kommundir. Ingå Halme / Mäkinen Juha-Pekka/ Jouko kanslichef/stadsdir. Hangö Röntynen Antti-Pekka utvecklingschef Sjundeå Därtill Sandström Carl-Johan Verkställande direktör Novago Yrityskehitys Oy 2.4. Expertarbetsgrupperna De branschvisa expertarbetsgrupperna för regionens kommuner bildades omkring varje tema så, att man samlade gemensamma nätverk av regionens företagare och aktörer, vars insikter och erfarenheter garanterade en praktisk förbindelse till företagslivet och de verkliga utvecklingsbehoven. Arbetsgrupperna behandlade viktiga aktuella ärenden regelbundet och tog upp dem på olika forum. 4

6 De branschvisa expertgrupperna, ordförandeskap och samlingsgånger: Expertmöte Ordförande 2014 Beredningssekretariatet arbetsgruppen för utveckling Eero Soinio, Lojo 7 Arbetsgruppen för innovativ upphadling Henri Partanen, Lojo 1 Arbetsgruppen för regionkommunikation Marie Sandberg, Raseborg 7 HINKU-arbetsgruppen, koordinering Seppo Kolo, Novago Företagsutveckling Ab 8 Turismarbetsgruppen Marika Pulliainen, Hangö 3 Expertarbetsgruppen för sysselsättning Stefan Fri, Raseborg 7 Välfärdsarbetsgruppen Tarja Meristö, Laurea AMK 2 Expertarbetsgruppen för informationsförvaltning Pasi Perämäki, Lojo 6 MBTn-trafiksystemplaneringsarbetet, etappalndsk.pl.4./nf Nylands Förbund 7 Expert arbetsgruppen för industri Novago Företagsutveckling Ab 4 Logistikarbetsgruppen Utvecklingens spetsområden och åtgärder baserade på kommunernas TOP 5 Samarbetskommunernas styrelser räknade upp sina viktigaste utvecklingsobjekt 5 st för varje kommun och dessa samlades ihop till gemensamma helheter för Västra Nyland, med avsikt att utgöra riktlinjer för fortsatta åtgärder. 1. Trafikprojekt som infrastrukturlösningar och helt nya angreppssätt - Hangö-Hyvinge banans elektrifiering, kustbanan, stadsbanan, stamvägarna 25 och 51 - Trafikens smidiggörande på mångsidiga sätt är ett centralt element i regionens livskraft och dragningskraft. Hållbara trafiklösningar som höjer servicenivån inverkar på hela Västra Nylands utveckling. Dessa är bl.a. lösningar för pendlingen, anslutningstrafik och nya leder för matningstrafiken. 2. Näringarnas utveckling - Utvecklingsobjekt och företagsprojekt som har att göra med företagande i regionen så som Handelshamnen i Ekenäs, Koverharområdet i Hangö, Tytyriområdet i Lojo och LNGgasterminalen i Ingå samt deras reflektionsinverkan på den ekonomiska regionen. - Utveckling av företagens omgivning, den positiva förhållningen till företag och företagsservicen för att förbättra verksamhetsförutsättningarna. - Lindring av arbetslöshetens negativa följder och finansieringsmodeller 3. Cleantech, miljö - Användning av förnyelsebara energiformer så som geoenergi, och energieffektivitet - Hinku-åtgärderna i kommuner och företag - Vattendragen, förbättring av deras tillstånd och minskning av belastningen, ny teknik och företagsprojekt 4. Utveckling av kommunernas service och verksamhetssätt - Lösningar för äldre människors serviceboende med social gemenskap - Västra Nylands gemensamma ict-plattform och dess standardisering - Användning av närmat i affärer, turism och storkök 5

7 3. Genomförande Förändringar i verksamhetsmiljön och förnyelse av regionens näringar kräver ytterligare satsningar för att kunna genomföras. Olika projekthelheter är redskap för förnyelse, och de möjliggjorde genomförandet. En annan viktig åtgärdshelhet är att stöda kommunerna för att de skall kunna öka och nå sina tillväxtmål, liksom också att sköta om regionens intressebevakning och dragningskraft. Regionen deltog i utvecklingsåtgärderna för ANMs Regionstadsnätverks Städer med smart grön tillväxt, Idrottsturism och Plötslig strukturomvandling. Kommunerna skapade praxis för att åstadkomma funktioner för HINKU-kolneutralitet och företagen försökte förbättra lönsamheten med energieffektiva förändringar. Verksamheten i projekten Utveckling av hållbar affärsverksamhet och Tuunaa tuottoa riktade sig bl.a. till teknologiindustrin och dess förnyelse. Bolaget LUMO, som säljer och marknadsför turism i Västra Nyland startade sin verksamhet fartfyllt med att skapa sin vision och strategi. Praktiskt samarbete mellan företag i vattenbranschen utfördes i ett projekt inom vatten- och miljöbranschen, och dess administration flyttades över till Novago under året. För den sociala enhetlighetens del satsade man med hjälp av GO-rekry på sysselsättningsåtgärder. Verksamhetsmiljön utvecklades bl.a. genom InnoHUB-pilotprojektet, där man förenade företag och aktörer på nya sätt, först genom att utveckla BusinessLohja-husets tjänster och sedan flyttades verksamhetsmetoden virtuellt över till hela Novagos verksamhetsområde. Projektet stödde utvecklingen av verksamheten i FöretagsFinland Västra Nylands företagsrådgivningspunkter. Som infrastrukturlösning inom Hållbar samhällsstruktur främjades framskridningen av Hangö-Hyvinge-banans elektrifieringsplaner och realiseringen av Ring V projektets trafikledsperspektiv. Regionens dragningskraft främjades genom att utarbeta en gemensam ramplan för kommunikation, som fungerar som bas för genomförandet, samt genom att utveckla den elektroniska kommunikationen. Den regionala etableringstjänsten genomförde en elektronisk marknadsföringskampanj bl.a. på Raseborgsområdet. Den bifogade tabellen visar ett sammandrag över åtgärder enligt mål- och projekthelheter. Åtgärderna som genomfördes under berättelseåret är märkta med grönt. Genomförandet fortsätter under år REDSKAP FÖR FÖRNYELSE HINKU Kommuner, arbetsgruppsarbete Företagens genomförande Kommunvisa åtgärder Kommunerna CO2 förändringens mätning 2015 Företag SK EKOstödverksamhet utredning Kommuner na Projekt, ERUF/SYKE Nytt projekt: Välke, nya innovationer från koldioxidsnålhet 2015> Kommuner/ Novago 6 SK SK SYKE

8 KEKE Hållbar utveckling Ökad kännedom i VN nätverk Utformning av områdets kluster för Hållbar affärsverksamhet > NF Makera EV EV/ rådgivare Novago Företags case-exempel NF Makera Novago, Laurea, företag Slutseminarium och slutrapport 2014 NF Makera Ev/Laurea Smidig industri Utredning om situationen i de stora industriföretagen Företagen förbinder sig till förnyelseåtgärder: vatten, hållbar utveckling, cleantech-produkter, prototypverkstadens tjänster 2014 Ely-Nyland Innolink 2015 Novago Tuunaa Tuottoa 1-2 Turism LUMO Avtal med kommunerna och verksamheten startas 2014 Kommuner, företag LUMO Elektroniska kanaler, bl.a. nätbutik 2014 LUMO LUMO Ansökningar on projektfinansiering 2014 NF Makera JP LUMO Produktifiering, varumärkesarbete, markn. föringsstrategi 2014 LUMO JP,företag +tr. VN turismstrategins genomförande VN turismstrategins genomförande VN turismstrategins genomförande Kvalitet till tusen-utbildning, Green Start hållbar turismansvarsfullhetsutbildn Marknadsföringsåtg. för Ryssland 2015 Nyttjande av året-runt-möjligheter 2015 kommuner, företag kommuner, företag kommuner, företag Regionstadspiloterna Städer med smart och grön tillväxt Vatten och nya produkter ANM Kauhava Idrottsturism Produktnätverk, varumärke ANM Imatra Strukturomvandling Stöd till näringsstrukturförändringar ANM Salo InnoHUB VN Speedejting för företagare 2015 ANM/ Novago Virtuell företagsrådgivning (Skype), start 2015 Novago Olika Pop-Up kaféer, VNs område 2015 Novago Regelbundna ekotips forts. Novago BusinessLohja mötesplats för smeoch mikroföretagare forts. Novago 7

9 Bekanta dig med gemenskapsbaserade arbetsformer - forts. Novago tillfällen Gemensamma träffar bl.a. morgongröt forts. Novago In VERKSAMHETSMILJÖNS UTVECKLING, MBTn Regional företagsservic e Innovativ upphandling Webbsidornas underhåll och utveckling forts. Novago JO Grundande av servicepunkter i kommunerna 2015 Kommuner C-JS Ledningsgruppen samlas 2015 Novago C-JS Nytt direktiv Ökning av kunnande 2014 Kommuner tr perust. Produktivitetens utveckling Upphandlingsprocessernas utveckling Kommuner Företagssamarbete Samling av upphandlingsnätverk Novago EV Upphandlingsstrategi Utarbetning och tillämpning 2015 Kommuner tr Servicesedel Utarbetning och tillämpning 2015 Kommuner tr Sysselsättning s-expertarbete Förberedelse för lagreform Seminarier 2014 Kommuner Separata projekt esim. Rekry GO2 hanke 2015 Precisionsarbete Långtidsarbetslöshetens förebyggande Ntm, kommuner 2015 Kommuner Kommunvist Distansarbete Koncept för distansarbetspunkt Novago+ kommuner Delvis genomf. Ring V Nya webbsidor 2015 kommuner Sito Material till trafikpolitiska redogörelsen 2015 NF+Ntm Intentionsavtal >2015 NF+Ntm C-JS ÖKNING AV REGIONENS DRAGNINGSKRAFT Kommunikatiokommunikationens ramplan 2014 Uppdatering av region- Vår Tryckt media Novago SeVi tr. Utarbetning av material för etableringstjänster Forts. ÄRM Novago Social media Webbsidornas utveckling Forts. Novago tr. M-MT Facebook+twitter sidornas Forts. Novago KK uppbyggnad Informationstidningens utgivning Novago KK 8

10 Evenemang KEKE-projeketet, avslutningstillfälle > slutrapport publicerad 12/ Ett socialt perspektiv: sysselsättning Distansdagens jippo med främjande av ekologiska arbetsresor Hållbar miljö, HALTIA Regionstäderna och Städer med smart och grön tillväxt Green Net seminarium, innovativ upphandling Nätbutiken och hållbar utveckling Skapande ekonomi som förnyare Ett socialt perspektiv; sysselsättning Ett socialt perspektiv: sysselsättning InnovaatioSummit Simning i öppet vatten -evenemang InnoHUBi BusinessLohja Välfärdsforum Sparrningsforum InnoHUBi Västra Nyland, rådgivarnas utbildningsdag Idéforum under samarbete med temat vatten Regionstadssamarbete och Städer med smart grön tillväxt InnoHUBi ANM nationellt nätverksevenemang, H:fors + Kouvola På bilden Regionsamarbetets tidtabell 2014 enligt teman. 9

11 4. Ekonomi Budgeten för år 2014 var euro. Kommunernas betalningsandel ingår i den kommundel, som betalas till programmets administratör Novago Företagsutveckling Ab. Kommunandelarna för de kommuner, som deltar men inte hör till bolaget, är uträknade separat. Byte av strukturfondsperiod i EU medförde förändringar i utvecklingsprogrammen och ett avbrott i de utvecklingsmedel, som ansöks från dessa. Inga nya projekthelheter startades under verksamhetsåret. Verksamhets- och finansieringsplan Västra Nyland 2014 ÅTGÄRDER samarbetsparter och finansiärer, euro kontroll. finansiering 2014 euro FÖRVERKLIGAT tp 1 Koordinering, nätverk KASVUKRAFT närings- och livskraftsprogrammet VN expertarbetsgrupper tp 2 Förnyelse Regionstadspilotprojekt Smart och grön tillväxt (4 068) ANM Hinku-arbete Utveckl. av hållbar affärsverksamhet Smidig industri Turism InnoHUB Idrottsturism (5 528) (2 149) (1 999) Verksamhetsmiljöns tveckling, MBTn Regional företagsservice Regional företagsser Ring V Social enhetlighet Sysselsättningsarbete Distansarbete Välfärd Tekes, intentionsansök.5000 tp 3 Regionens dragningskraft Stärkning av identiteten - Intressebevakning Information, elektronisk kommunikation, Sociala medier länsi.fi/kasvukraft tp 4 Nationellt nätverkssamarbete ANM Innovation och kunnande Skapande och kultur SAMMANLAGT

TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00.

TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00. FÖREDRAGNINGSLISTA 3/2014 1 TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00. PLATS Spahotell Rantasipi Siuntion Kylpylä, Lepopirttivägen 80, 02570

Läs mer

PLATS Meriturva, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Gränspatrullsbågen 6, 08100 Lojo, karta: http://goo.gl/0p3j9b

PLATS Meriturva, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Gränspatrullsbågen 6, 08100 Lojo, karta: http://goo.gl/0p3j9b PROTOKOLL 2/2014 1 TID 13.03.2014 kl. 18:00 20:20 PLATS Meriturva, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Gränspatrullsbågen 6, 08100 Lojo, karta: http://goo.gl/0p3j9b BEHANDLADE ÄRENDEN 1. MÖTETS KONSTITUERING

Läs mer

KASVUKRAFT VERKSAMHETSPLAN 2015

KASVUKRAFT VERKSAMHETSPLAN 2015 KASVUKRAFT VERKSAMHETSPLAN 2015 I spetsen för kunnande till förmån för områdets välstånd och livskraftig företagsamhet. KasvuKraft samarbetsmöte 26.2.2015, godk. Kasvukraft kommundirektörsmöte 18.11.2014,

Läs mer

Lojo huvudbibliotek, Järnefeltsalen, Karstuvägen 3, 08100 Lojo

Lojo huvudbibliotek, Järnefeltsalen, Karstuvägen 3, 08100 Lojo PROTOKOLL 5/2014 1 TID 04.12.2014 kl. 17.30 19.50 PLATS Lojo huvudbibliotek, Järnefeltsalen, Karstuvägen 3, 08100 Lojo BEHANDLADE ÄRENDEN 1. MÖTETS KONSTITUERING 2 1.1. MÖTETS ÖPPNANDE 2 1.2. KONSTATERANDE

Läs mer

Årsredovising 2011. www.novago.fi

Årsredovising 2011. www.novago.fi Årsredovising 2011 Företagsrådgivningen i västra Nyland finns nu att få från en och samma lucka. Vi hjälper när du vill grunda ett företag, utveckla din affärsverksamhet eller internationalisera. När ditt

Läs mer

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND MAL-planen för VÄSTRA NYLAND ARBETSPROGRAM 15.1.2007 1. Beskrivning av arbetet 2. Innehållet i planen 3. Tidtabellen för arbetet 4. Organisering av arbetet 1. BESKRIVNING AV ARBETET Projektet för en reform

Läs mer

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Enkätens bakgrund och genomförande Hösten 2014 utarbetade Företagarna i Finland och Finnvera Abp tillsammans med arbets- och näringsministeriet SME-företagsbarometern,

Läs mer

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsfullmäktige 122 12.11.2014 Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsstyrelsen 3.11.2014 452 I budgetförslaget för 2015 uppgår de totala utgifterna till 347,4 miljoner euro, varav driftsutgifterna

Läs mer

Lojo stads vitalitets- och konkurrenskraftsprogram för 2014 2021 åtgärdsprogram

Lojo stads vitalitets- och konkurrenskraftsprogram för 2014 2021 åtgärdsprogram Lojo stads vitalitets- och konkurrenskraftsprogram för 2014 2021 åtgärdsprogram SPETS 1: LOJO I TILLVÄXT * en ökning i antalet invånare på 1 % per år * en arbetsplatssufficiens på mer än 83 % * ett ökande

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR METALLKLUSTRET I ÖSTERBOTTEN

PROJEKTPLAN FÖR METALLKLUSTRET I ÖSTERBOTTEN 1(12) PROJEKTPLAN FÖR METALLKLUSTRET I ÖSTERBOTTEN Österbottens förbund kommer att finansiera ett kluster (utvecklingsprojekt för metallbranschen) som har en utbredning ifrån Kristinestad till och med

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Pomoväst. Kontor i Ekenäs, Centro, Genvägen 4. Mottagning också i övriga kommuner. Styrelse: ordförande Lennart Biström, 10 ord.medl. + 10 suppl.

Pomoväst. Kontor i Ekenäs, Centro, Genvägen 4. Mottagning också i övriga kommuner. Styrelse: ordförande Lennart Biström, 10 ord.medl. + 10 suppl. Pomoväst Pomoväst Föreningen grundad i maj 1997 Vi har förverkligat tre program - På Spåret 1997-1999 - Vår västnyländska Saga 2000-2006 - Västnyland en bygd i samverkan 2007-2013 Sammanlagt cirka 250

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 Innehållsförteckning Aktuellt inom projektet våren 2009 1. ARVO-utbildning 2. Kartläggning gällande verksamhetsmodeller med låg tröskel i anslutning

Läs mer

Hangö strategi 2025. Gott liv i staden vid havet

Hangö strategi 2025. Gott liv i staden vid havet Hangö strategi 2025 Gott liv i staden vid havet 2 (9) Hangö strategi 2025 - gott liv i staden vid havet! Vision om Hangö 2025 Hangö är år 2025 en växande, dragkraftig, havsnära stad, i vilken det goda

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 2015 AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 Nylands förbund Foton: Tuula Palaste-Eerola Helsingfors 2015 Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor:

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor: Stadsstyrelsen 58 17.03.2014 Utlåtande om Egentliga Finlands landskapsstrategi 1088/00.04.01/2014 Stadsstyrelsen 58 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675 Föredragande Stadsdirektör Folke

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

Behovsutredning om Nummis skolcentrum

Behovsutredning om Nummis skolcentrum Stadsfullmäktige 79 10.06.2015 Behovsutredning om Nummis skolcentrum Nämnden för fostran och utbildning 26.3.2014 32 Nummis skolcentrum ligger i stadsdelen Nummi i Lojo. Centret omfattar Oinola lågstadium,

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

MARKNADSFÖRINGS- PLAN 2007-2010 Godkänd av kommunstyrelsen 16.10.2006 260 Inledning Susanne Hongell initierade vid kommunstyrelsens möte 6.2.2006 tillsättande av en arbetsgrupp för marknadsföring. Styrelsen

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND Tid: Tisdag 26.2.2008 kl. 12.30-15.30 Plats: Järvenpää talo (Hallintokatu 4), mötesrum 3 Närvarande: Olli Laiho

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Innovationsrådgivning för jordbrukare. Seinäjoki 4.10.2014

Innovationsrådgivning för jordbrukare. Seinäjoki 4.10.2014 Innovationsrådgivning för jordbrukare Seinäjoki 4.10.2014 Innovation Innovation = Uppfinning + business En innovation är en ny eller väsentligt förbättrad produkt (vara eller tjänst) som lanseras av ett

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 10/2013 16.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 10/2013 16.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 157 KST 158 KST 159 KST 160 KST 161 KST 162 KST 163 KST 164 KST 165 KST 166 KST 167 KST 168 KST 169 KST 170 KST 171 KST 172 Mötets konstituering Svar till enkät om totalreformen

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Visste du det här? Nästan 70 procent av Tekes företagsfinansiering kanaliseras till utvecklingsprojekt i små- och medelstora företag. Tekes finansieringstjänster

Läs mer

Eeva Lehtimäki, politisk redaktör, MTV3 Eeva Lehtimäki är en erfaren och mångsidig journalist. Hon är konferencier för seminariepanelen.

Eeva Lehtimäki, politisk redaktör, MTV3 Eeva Lehtimäki är en erfaren och mångsidig journalist. Hon är konferencier för seminariepanelen. SEMINARIETS TALARE Outi Mäkelä, riksdagsledamot, landskapsstyrelsens ordförande, Saml. Outi Mäkelä leder Nylands landskapsstyrelse, organet som styr och beslutar om beredningen av landskapsplanen. Outi

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet

Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland Jord- och skogsbruksministeriet Rikliga vattentillgångar I Finland finns det rikligt med vattendrag. Ungefär en tiondel av landets yta täcks av sjöar, tjärnar,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

www.korsholm.fi Näringslivsstrategi

www.korsholm.fi Näringslivsstrategi www.korsholm.fi Näringslivsstrategi Handlingsplan 2014 2015 Godkänd av utvecklingssektionen 3.12.2014 Vision Med sitt företagsvänliga klimat och ypperliga läge är Korsholm den naturliga kommunen för företag

Läs mer

En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft

En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft Att innan 2015 utveckla och genomföra en lösning som lämpar sig för området vid infarten till Lovisa. Fredrik Pressler 6.5.2013 1 Området

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Genomförande av upplevelsegruva i Tytyri

Genomförande av upplevelsegruva i Tytyri Stadsfullmäktige 134 10.12.2014 Genomförande av upplevelsegruva i Tytyri Kultur- och fritidsnämnden 24.3.2010 13 Tytyri gruvmuseum har varit öppet sedan 1988. Under perioden 1997 2008 svarade Lojo museum

Läs mer

Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors. Petri Puroaho

Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors. Petri Puroaho Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors Petri Puroaho Min talets teman Övergångsarbetsmarkanden i arbetslivet -projektet Projekts viktigaste målen och samarbete Övergångsarbetsmarknadens

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Utvecklande och styrning av den elektroniska kommunikationen

Utvecklande och styrning av den elektroniska kommunikationen Resumé 351 /54/04 UTVECKLANDET AV ELEKTRONISKA KOMMUNIKA- TIONSTJÄNSTER I DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN Huvudfrågan vid revisionen var att kartlägga hur den elektroniska kommunikationen i den offentliga

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Ett gemensamt bolag NSVA, Sydvatten och VA SYD har bildat ett gemensamt FoU bolag för vattentjänstsektorn. Projektet är unikt för Norden. 1 Varför göra detta

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD NORDENS ENERGIHUVUDSTAD -flöde för ett gott liv Vasa stads strategi 2015 Fg 10.11.2014 VAD BYGGER VI PÅ? Välfärd Vasabornas välfärd tryggas genom högklassig och närbelägen basservice i alla livsskeden.

Läs mer

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM.

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. Nylands FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. PUSSLAR IHOP HELHETER. förbund ISBN 978-952-448-384-1 (inb.) ISBN 978-952-448-385-8 (pdf) Översättning: Susan Neiro och Patricia Karlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Kommentar ur Raseborgs synvinkel av Mårten Johansson

Kommentar ur Raseborgs synvinkel av Mårten Johansson MBT-seminariet i Sjundeå 09.10.07. Kommentar ur Raseborgs synvinkel av Mårten Johansson Den ökade potentiella tillgångligheten mellan orter i Europa p.g.a. av nya motorvägar, snabba tåg och ökad turtäthet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Stockholmsregionen Björne Hegefeldt Internationella avdelningen 1 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 2 11 tematiska mål 1. Stärka forskning och innovation

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Kyrkslätts kommuns näringslivsprogram 2014 2015

Kyrkslätts kommuns näringslivsprogram 2014 2015 Fge 10/1.9.2014 76 Godkänd av kommunfullmäktige 1.9.2014 Dnr: 985/14.00.01/2013 Kyrkslätts kommuns näringslivsprogram 2014 2015 1 Näringslivsprogrammets utgångspunkter och fullföljande Det här näringslivsprogrammet

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF)

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) Detta är KF Kooperativa Förbundet är förbund för landets 58 konsumentföreningar med sammanlagt drygt tre miljoner medlemmar. Kooperativa Förbundet (KF) har

Läs mer

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1. Grundläggande information 1.1. Ansökningens namn 1.2. En kort beskrivning 0/300 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat startdatum:

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Nya vindar inom omsorgen

Nya vindar inom omsorgen Nya vindar inom omsorgen Handikappservicen i Svenskfinland en förundersökning ur kommunens synvinkel Ann-Marie Lindqvist politices licentiat Vad? En förundersökning om handikappservice på svenska för personer

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer