KasvuKraft verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KasvuKraft verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 _ KasvuKraft verksamhetsberättelse 2014 KasvuKraft kommundirektörsmöte , godk. KasvuKraft beredningssekretariat , godk. KasvuKraft samarbetsmöte , godk.

2 INNEHÅLL 1. Regionsamarbete Regional styrning Västra Nylands Samarbetsmöte Västra Nylands kommundirektörsmöte Beredningssekretariatet för Västra Nylands samarbete Expertarbetsgrupperna Utvecklingens spetsområden och åtgärder baserade på kommunernas TOP Genomförande Ekonomi På bilden samarbetsnätverkens representanter i regionsamarbete. 1

3 1. Regionsamarbete 2014 Målet med det regionala samarbetet är att öka de västnyländska kommunernas livskraft och konkurrenskraft. Novago Företagsutveckling Ab organiserar det strukturerade samarbetet i enlighet med samarbetsavtalet KasvuKraft. De viktigaste utvecklingsobjekten var näringarnas utveckling, regionens service, sysselsättningspolitiken, MBTn markanvändning, boende, trafik och näringar samt regionens intressebevakning. Genomförandet följde KasvuKraft-tillväxtavtalets 10 steg och teman - Vatten och miljö, som förenar regionens branscher och aktörer på ett nytt sätt t.ex. i vatten och cleantech samt klustret för hållbar affärsverksamhet, - Smidig industri, som handlar om näringslivets förmåga att förnya sig och - Vila och ledighet, som innebär en förstärkning av boende och fritid, speciellt genom att utveckla serviceutbud och samarbetsnätverk. De här länkas samman med spetsteman för Nylands smarta specialisering och Nylandsprogrammets genomförandeplan I det stegvisa genomförandet betonades år 2014 följande punkter: 5. i den kompetensinriktade utvecklingen satsades det på tillväxt och förnyelse av spetsområden inom affärsverksamhet och teknologi, också internationellt, 7. samarbetet med väst och med norden startades, bl.a. i vattenbranschen med Sverige, Danmark, samt Inka i Vasa och Raumo, 8. vi deltog i samarbetet med Nylands-programmets genomförandeplan samt spetsteman inom Nylands smarta specialisering och med olika aktörer från metropolområdet, så som PKS Ecosystem, KEUKE, Posintra och 9. vi samlade regionen till Sparringsforum 4- evenemanget under temat Hållbar utveckling. Som kommande utmaningar blir punkterna 6. att samla regionens främsta krafter till att samarbeta synligt tillsammans och att regionen verkligen är attraktiv för företagsamhet och boende samt punkt 10, där områdets val möjliggör tillgången till resurser för utvecklingsåtgärder. På bilden utvecklingens steg förklarade, mål för genomförandet år 2014 med rött. 2

4 2. Regional styrning Västra Nylands kommuner har förbundit sig till ett frivilligt och regelbundet samarbete mellan den politiska ledningen och ledande tjänstemän. Samarbetet har efter hand utvecklats och intensifierats också med näringslivet och staten 2.1. Västra Nylands Samarbetsmöte 2014 Västra Nylands regionala samarbetsmöte samlas regelbundet och är ett samarbetsorgan för avtalskommunernas ledande förtroendevalda och tjänstemän. Mötet behandlade gemensamma betydelsefulla ärenden som social- och hälsovårds- och kommunstrukturreformen samt ärenden i anknytning till kommunernas serviceproduktion. Kommunernas TOP5 utvecklingsbehov skapade riktlinjer för verksamheten. KasvuKraft Samarbetsmötet omfattar förtroendevalda från kommunerna som deltar, Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå (sex representanter och sex suppleanter/kommun). Som samarbetsparter kallades också ANM, NTM, Nylands Förbund och Västra Nylands handelskammare samt kommundirektörsmötets medlemmar till möten. Därtill deltog representanter för personalen från Lojo och Raseborg. Samarbetsmötet samlades 5 gånger under verksamhetsåret. Medlem Suppleant Kommun/ organisation Alén Risto medlem ks Roos Anja medlem ks Hangö Hyttinen Urpo medlem kf Gran Birgitta medlem ks Hangö Järvinen Katrin medlem kf Kavander Jouko ks ordf. Hangö Nyberg Lars medlem kf Baarman Peter medlem ks Hangö Wikberg Barbro medlem ks Kilpi Mikael medlem ks Hangö Öhman Sten medlem ks Söderholm Sture kf ordf. Hangö Bergman-Auvinen Marie ks ordf. Träskman Ingrid medlem ks Ingå Gustafsson Soile ks 2. viceordf. Juvonen Esko förtroendev. Ingå Jernström Kristian kf ordf. Kaskenpalo Sakari kf viceordf. Ingå Rautakoura Marko ks 1.viceordf. Wilhola Sari medlem ks Ingå Westerholm Kristian kf 1.viceordf. Lemström Robert medlem ks Ingå Wikström Harri kf 2. viceordf. Isoaho Maria medlem ks Ingå Huhtala Lassi medlem kf Warvas Sirkka förtroendev. Lojo Makkonen Hannu medlem kf Maittila Hannele medlem ks Lojo Nordström Paula medlem kf Heir Björn förtroendev. Lojo Rintanen Leo medlem ks Räsänen Joona kf ordf. Lojo Slunga-Poutsalo Riikka ks 1. viceordf. Sassi Jukka medlem ks Lojo Äyräväinen Irene ks ordf. Kyttälä Kari medlem ks Lojo Blomqvist Thomas kf ordf. Lindholm Henrik medlem ks Raseborg Grundström Camilla ks 1. viceordf. Reinikainen Marko medlem ks Raseborg Heimberg Ulf kf 1.viceordf. Ylimys-Ahlroth aisa medlem ks Raseborg Siggberg Björn kf 2. viceordf. Borgman Mikael medlem ks Raseborg Walls Anders ks ordf. Storsjö Ann medlem kf Raseborg Åkerö Fredrika medlem kf Malmén Maj-Britt medlem ks Raseborg Haanpää Harri medlem kf Tanskanen Veikko medlem ks Sjundeå Koroma-Hintikka Maria medlem ks Toivonen Hilkka förtroendev. Sjundeå Laaksonen Merja ks ordf. Svanfeldt Stefan medlem ks Sjundeå Louekoski Vesa-Matti medlem ks Janhunen Taina medlem kf Sjundeå 3

5 Nordström Marcus kf 1.viceordf. Rehnberg Raija medlem kf Sjundeå Penttinen Arto kf 2. viceordf. Kaisla Heikki ks 1. viceordf. Sjundeå Samarbetsparter Eskelinen Juha direktör Nylands Förbund Lipponen Vesa strategichef Nylands NTM Alho Olli specialsakkunn. ANM Söderlund Torleif/Eero Hettula verkst.dir. VN:s Handelskammare Streng Leila personalrepr. Lojo Salminen Jari personalrepr. Raseborg Övriga Kommundirektörsmötets medlemmar 2.2. Västra Nylands kommundirektörsmöte 2014 Kommundirektörsmötet, som består av avtalskommunernas kommundirektörer, beredde det regionala samarbetet och de ärenden, som behandlades. Kommundirektörsmötet föredrog också ärenden och skötte om det genomförda samarbetets uppföljning och rapportering. Kommundirektörsmötet samlades 5 gånger under verksamhetsåret. Medlem Juva, pj. Simo stadsdirektör Lojo Isotupa, vpj. Juha-Pekka kommundirektör Sjundeå Mäkinen Jouko stadsdirektör Hangö Boström Jarl kommundirektör Ingå Johansson Mårten stadsdirektör Raseborg Övriga Sandström Carl-Johan verkställande direktör Novago Företagsutveckling Ab 2.3. Beredningssekretariatet för Västra Nylands samarbete 2014 Beredningssekretariatet skötte om beredningen för kommundirektörsmötet. Beredningssekretariatet omfattar representanter, som utnämnts av kommundirektörsmötet, huvudsakligen deltagarkommunernas utvecklings- och näringsdirektörer. Beredningssekretariatet samlades 7 gånger under året. Medlem Soinio, pj. Eero utvecklingsdirektör Lojo Flemmich, vpj. Thomas stadssekreterare Raseborg Taskinen / Boström Eija / Jarl förvaltningschef/kommundir. Ingå Halme / Mäkinen Juha-Pekka/ Jouko kanslichef/stadsdir. Hangö Röntynen Antti-Pekka utvecklingschef Sjundeå Därtill Sandström Carl-Johan Verkställande direktör Novago Yrityskehitys Oy 2.4. Expertarbetsgrupperna De branschvisa expertarbetsgrupperna för regionens kommuner bildades omkring varje tema så, att man samlade gemensamma nätverk av regionens företagare och aktörer, vars insikter och erfarenheter garanterade en praktisk förbindelse till företagslivet och de verkliga utvecklingsbehoven. Arbetsgrupperna behandlade viktiga aktuella ärenden regelbundet och tog upp dem på olika forum. 4

6 De branschvisa expertgrupperna, ordförandeskap och samlingsgånger: Expertmöte Ordförande 2014 Beredningssekretariatet arbetsgruppen för utveckling Eero Soinio, Lojo 7 Arbetsgruppen för innovativ upphadling Henri Partanen, Lojo 1 Arbetsgruppen för regionkommunikation Marie Sandberg, Raseborg 7 HINKU-arbetsgruppen, koordinering Seppo Kolo, Novago Företagsutveckling Ab 8 Turismarbetsgruppen Marika Pulliainen, Hangö 3 Expertarbetsgruppen för sysselsättning Stefan Fri, Raseborg 7 Välfärdsarbetsgruppen Tarja Meristö, Laurea AMK 2 Expertarbetsgruppen för informationsförvaltning Pasi Perämäki, Lojo 6 MBTn-trafiksystemplaneringsarbetet, etappalndsk.pl.4./nf Nylands Förbund 7 Expert arbetsgruppen för industri Novago Företagsutveckling Ab 4 Logistikarbetsgruppen Utvecklingens spetsområden och åtgärder baserade på kommunernas TOP 5 Samarbetskommunernas styrelser räknade upp sina viktigaste utvecklingsobjekt 5 st för varje kommun och dessa samlades ihop till gemensamma helheter för Västra Nyland, med avsikt att utgöra riktlinjer för fortsatta åtgärder. 1. Trafikprojekt som infrastrukturlösningar och helt nya angreppssätt - Hangö-Hyvinge banans elektrifiering, kustbanan, stadsbanan, stamvägarna 25 och 51 - Trafikens smidiggörande på mångsidiga sätt är ett centralt element i regionens livskraft och dragningskraft. Hållbara trafiklösningar som höjer servicenivån inverkar på hela Västra Nylands utveckling. Dessa är bl.a. lösningar för pendlingen, anslutningstrafik och nya leder för matningstrafiken. 2. Näringarnas utveckling - Utvecklingsobjekt och företagsprojekt som har att göra med företagande i regionen så som Handelshamnen i Ekenäs, Koverharområdet i Hangö, Tytyriområdet i Lojo och LNGgasterminalen i Ingå samt deras reflektionsinverkan på den ekonomiska regionen. - Utveckling av företagens omgivning, den positiva förhållningen till företag och företagsservicen för att förbättra verksamhetsförutsättningarna. - Lindring av arbetslöshetens negativa följder och finansieringsmodeller 3. Cleantech, miljö - Användning av förnyelsebara energiformer så som geoenergi, och energieffektivitet - Hinku-åtgärderna i kommuner och företag - Vattendragen, förbättring av deras tillstånd och minskning av belastningen, ny teknik och företagsprojekt 4. Utveckling av kommunernas service och verksamhetssätt - Lösningar för äldre människors serviceboende med social gemenskap - Västra Nylands gemensamma ict-plattform och dess standardisering - Användning av närmat i affärer, turism och storkök 5

7 3. Genomförande Förändringar i verksamhetsmiljön och förnyelse av regionens näringar kräver ytterligare satsningar för att kunna genomföras. Olika projekthelheter är redskap för förnyelse, och de möjliggjorde genomförandet. En annan viktig åtgärdshelhet är att stöda kommunerna för att de skall kunna öka och nå sina tillväxtmål, liksom också att sköta om regionens intressebevakning och dragningskraft. Regionen deltog i utvecklingsåtgärderna för ANMs Regionstadsnätverks Städer med smart grön tillväxt, Idrottsturism och Plötslig strukturomvandling. Kommunerna skapade praxis för att åstadkomma funktioner för HINKU-kolneutralitet och företagen försökte förbättra lönsamheten med energieffektiva förändringar. Verksamheten i projekten Utveckling av hållbar affärsverksamhet och Tuunaa tuottoa riktade sig bl.a. till teknologiindustrin och dess förnyelse. Bolaget LUMO, som säljer och marknadsför turism i Västra Nyland startade sin verksamhet fartfyllt med att skapa sin vision och strategi. Praktiskt samarbete mellan företag i vattenbranschen utfördes i ett projekt inom vatten- och miljöbranschen, och dess administration flyttades över till Novago under året. För den sociala enhetlighetens del satsade man med hjälp av GO-rekry på sysselsättningsåtgärder. Verksamhetsmiljön utvecklades bl.a. genom InnoHUB-pilotprojektet, där man förenade företag och aktörer på nya sätt, först genom att utveckla BusinessLohja-husets tjänster och sedan flyttades verksamhetsmetoden virtuellt över till hela Novagos verksamhetsområde. Projektet stödde utvecklingen av verksamheten i FöretagsFinland Västra Nylands företagsrådgivningspunkter. Som infrastrukturlösning inom Hållbar samhällsstruktur främjades framskridningen av Hangö-Hyvinge-banans elektrifieringsplaner och realiseringen av Ring V projektets trafikledsperspektiv. Regionens dragningskraft främjades genom att utarbeta en gemensam ramplan för kommunikation, som fungerar som bas för genomförandet, samt genom att utveckla den elektroniska kommunikationen. Den regionala etableringstjänsten genomförde en elektronisk marknadsföringskampanj bl.a. på Raseborgsområdet. Den bifogade tabellen visar ett sammandrag över åtgärder enligt mål- och projekthelheter. Åtgärderna som genomfördes under berättelseåret är märkta med grönt. Genomförandet fortsätter under år REDSKAP FÖR FÖRNYELSE HINKU Kommuner, arbetsgruppsarbete Företagens genomförande Kommunvisa åtgärder Kommunerna CO2 förändringens mätning 2015 Företag SK EKOstödverksamhet utredning Kommuner na Projekt, ERUF/SYKE Nytt projekt: Välke, nya innovationer från koldioxidsnålhet 2015> Kommuner/ Novago 6 SK SK SYKE

8 KEKE Hållbar utveckling Ökad kännedom i VN nätverk Utformning av områdets kluster för Hållbar affärsverksamhet > NF Makera EV EV/ rådgivare Novago Företags case-exempel NF Makera Novago, Laurea, företag Slutseminarium och slutrapport 2014 NF Makera Ev/Laurea Smidig industri Utredning om situationen i de stora industriföretagen Företagen förbinder sig till förnyelseåtgärder: vatten, hållbar utveckling, cleantech-produkter, prototypverkstadens tjänster 2014 Ely-Nyland Innolink 2015 Novago Tuunaa Tuottoa 1-2 Turism LUMO Avtal med kommunerna och verksamheten startas 2014 Kommuner, företag LUMO Elektroniska kanaler, bl.a. nätbutik 2014 LUMO LUMO Ansökningar on projektfinansiering 2014 NF Makera JP LUMO Produktifiering, varumärkesarbete, markn. föringsstrategi 2014 LUMO JP,företag +tr. VN turismstrategins genomförande VN turismstrategins genomförande VN turismstrategins genomförande Kvalitet till tusen-utbildning, Green Start hållbar turismansvarsfullhetsutbildn Marknadsföringsåtg. för Ryssland 2015 Nyttjande av året-runt-möjligheter 2015 kommuner, företag kommuner, företag kommuner, företag Regionstadspiloterna Städer med smart och grön tillväxt Vatten och nya produkter ANM Kauhava Idrottsturism Produktnätverk, varumärke ANM Imatra Strukturomvandling Stöd till näringsstrukturförändringar ANM Salo InnoHUB VN Speedejting för företagare 2015 ANM/ Novago Virtuell företagsrådgivning (Skype), start 2015 Novago Olika Pop-Up kaféer, VNs område 2015 Novago Regelbundna ekotips forts. Novago BusinessLohja mötesplats för smeoch mikroföretagare forts. Novago 7

9 Bekanta dig med gemenskapsbaserade arbetsformer - forts. Novago tillfällen Gemensamma träffar bl.a. morgongröt forts. Novago In VERKSAMHETSMILJÖNS UTVECKLING, MBTn Regional företagsservic e Innovativ upphandling Webbsidornas underhåll och utveckling forts. Novago JO Grundande av servicepunkter i kommunerna 2015 Kommuner C-JS Ledningsgruppen samlas 2015 Novago C-JS Nytt direktiv Ökning av kunnande 2014 Kommuner tr perust. Produktivitetens utveckling Upphandlingsprocessernas utveckling Kommuner Företagssamarbete Samling av upphandlingsnätverk Novago EV Upphandlingsstrategi Utarbetning och tillämpning 2015 Kommuner tr Servicesedel Utarbetning och tillämpning 2015 Kommuner tr Sysselsättning s-expertarbete Förberedelse för lagreform Seminarier 2014 Kommuner Separata projekt esim. Rekry GO2 hanke 2015 Precisionsarbete Långtidsarbetslöshetens förebyggande Ntm, kommuner 2015 Kommuner Kommunvist Distansarbete Koncept för distansarbetspunkt Novago+ kommuner Delvis genomf. Ring V Nya webbsidor 2015 kommuner Sito Material till trafikpolitiska redogörelsen 2015 NF+Ntm Intentionsavtal >2015 NF+Ntm C-JS ÖKNING AV REGIONENS DRAGNINGSKRAFT Kommunikatiokommunikationens ramplan 2014 Uppdatering av region- Vår Tryckt media Novago SeVi tr. Utarbetning av material för etableringstjänster Forts. ÄRM Novago Social media Webbsidornas utveckling Forts. Novago tr. M-MT Facebook+twitter sidornas Forts. Novago KK uppbyggnad Informationstidningens utgivning Novago KK 8

10 Evenemang KEKE-projeketet, avslutningstillfälle > slutrapport publicerad 12/ Ett socialt perspektiv: sysselsättning Distansdagens jippo med främjande av ekologiska arbetsresor Hållbar miljö, HALTIA Regionstäderna och Städer med smart och grön tillväxt Green Net seminarium, innovativ upphandling Nätbutiken och hållbar utveckling Skapande ekonomi som förnyare Ett socialt perspektiv; sysselsättning Ett socialt perspektiv: sysselsättning InnovaatioSummit Simning i öppet vatten -evenemang InnoHUBi BusinessLohja Välfärdsforum Sparrningsforum InnoHUBi Västra Nyland, rådgivarnas utbildningsdag Idéforum under samarbete med temat vatten Regionstadssamarbete och Städer med smart grön tillväxt InnoHUBi ANM nationellt nätverksevenemang, H:fors + Kouvola På bilden Regionsamarbetets tidtabell 2014 enligt teman. 9

11 4. Ekonomi Budgeten för år 2014 var euro. Kommunernas betalningsandel ingår i den kommundel, som betalas till programmets administratör Novago Företagsutveckling Ab. Kommunandelarna för de kommuner, som deltar men inte hör till bolaget, är uträknade separat. Byte av strukturfondsperiod i EU medförde förändringar i utvecklingsprogrammen och ett avbrott i de utvecklingsmedel, som ansöks från dessa. Inga nya projekthelheter startades under verksamhetsåret. Verksamhets- och finansieringsplan Västra Nyland 2014 ÅTGÄRDER samarbetsparter och finansiärer, euro kontroll. finansiering 2014 euro FÖRVERKLIGAT tp 1 Koordinering, nätverk KASVUKRAFT närings- och livskraftsprogrammet VN expertarbetsgrupper tp 2 Förnyelse Regionstadspilotprojekt Smart och grön tillväxt (4 068) ANM Hinku-arbete Utveckl. av hållbar affärsverksamhet Smidig industri Turism InnoHUB Idrottsturism (5 528) (2 149) (1 999) Verksamhetsmiljöns tveckling, MBTn Regional företagsservice Regional företagsser Ring V Social enhetlighet Sysselsättningsarbete Distansarbete Välfärd Tekes, intentionsansök.5000 tp 3 Regionens dragningskraft Stärkning av identiteten - Intressebevakning Information, elektronisk kommunikation, Sociala medier länsi.fi/kasvukraft tp 4 Nationellt nätverkssamarbete ANM Innovation och kunnande Skapande och kultur SAMMANLAGT

TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00.

TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00. FÖREDRAGNINGSLISTA 3/2014 1 TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00. PLATS Spahotell Rantasipi Siuntion Kylpylä, Lepopirttivägen 80, 02570

Läs mer

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä MeDdelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad 1.1.2013. Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä Bästa sjundeåbo Med

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020

Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 Närings- trafik, och miljöcentralen i Nyland 1.10.2014 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. STRATEGISKA VAL... 3 Insatsområde 1: Ett framgångsrikt näringsliv...

Läs mer

Vd:s översikt. datatekniken.

Vd:s översikt. datatekniken. Finlands Kommunförbund Årsberättelsen 2011 Innehåll Vd:s översikt 3 Kommunförbundets strategi 4 Kommunförbundets verksamhet inom de priorite rade områdena 2011 5 Kommunförbundets organisation och tjänster

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Näringslivsprogram för Lovisa och Lappträsk 2020

Näringslivsprogram för Lovisa och Lappträsk 2020 Näringslivsprogram för Lovisa och Lappträsk 2020 1 2 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Mål för näringslivspolitiken i Lovisa och Lappträsk... 3 2.1 Attraktivitet... 4 2.2 Kunden och kommuninvånaren... 4 2.3 Personal

Läs mer

STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT ARBETE INOM SILMU RF.S REGION 2014 2020

STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT ARBETE INOM SILMU RF.S REGION 2014 2020 STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT ARBETE INOM SILMU RF.S REGION 2014 2020 INLEDNING OCH BAKGRUND Strategin för det internationella arbetet inom SILMU rf (senare int. strategi) har skapats så att den stöder

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

BILAGA 3: RESULTATBERÄTTELSE FÖR REGIONCENTRUMPROGRAMMET ÅR 2009

BILAGA 3: RESULTATBERÄTTELSE FÖR REGIONCENTRUMPROGRAMMET ÅR 2009 BILAGA 3: RESULTATBERÄTTELSE FÖR REGIONCENTRUMPROGRAMMET ÅR 2009 Programregion: Vasaregionen Ansökarorganisation: Vasaregionens Utveckling Ab VASEK 1. Resultat för den i verksamhetsplanen för regioncentrumprogrammet

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket

Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket 2 01 5 F i n l a n d s l a n d s b yg d s n ät v e r k 2 014 2009 Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket 2007 2014 Landsbygdsnätverksenheten 23.2.2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4

Läs mer

HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA

HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA Egentliga Finlands vuxenutbildningsstrategi 2009 2015 LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN Publikation 4/2009 Godkänd av

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin TATU

Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin TATU Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin 19.5.2014 Version: 1.0 Programmets ägare: Styrgruppens ordförande: Programchef: Jukka Mäkelä Jukka Mäkelä Pekka Heikkinen Programplan

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM.

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. Nylands FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. PUSSLAR IHOP HELHETER. förbund ISBN 978-952-448-384-1 (inb.) ISBN 978-952-448-385-8 (pdf) Översättning: Susan Neiro och Patricia Karlsson

Läs mer

Österbottens te-central Informerar

Österbottens te-central Informerar Österbottens te-central Informerar www.te-centralen.fi 1/2007 FÖRETAGSAVDELNINGEN INFORMERAR (SIVU5) Förändringar under programperioden 2007-2013 Den nya programperioden 2007-2013 TJÄNSTEN FÖR TILLVÄXTFÖRETAG

Läs mer

PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N

PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N Å r s b e r ä t t e l s e 2 0 0 8 2 Innehåll Redaktion: PRS och Reklambyrå Kari Eklund - DM Oy Layout: Reklambyrå Kari Eklund - DM Oy Tryckeri: Painorauma

Läs mer

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen VÄLFÄRD OCH KVALITET projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Projektrapport 17.10.2014 Päivi Moisio Jessica Fagerström Anna-Mari

Läs mer

2 Studerande statistik

2 Studerande statistik Bladen representerar de landskap Novia verkar på: Älggräs - Österbotten Ek - Åboland (Egentlige Finland) Vitsippa - Nyland Min tanke, när jag fick i uppdage att göra rektorskedjan för yrkeshögskolan Novia,

Läs mer

SOLMODELLEN 2040 L U O U T K A S T 5. 5. 2 0 1 4

SOLMODELLEN 2040 L U O U T K A S T 5. 5. 2 0 1 4 L U O STRUKTURMODELL 2040 FÖR VASA STADSREGION SOLMODELLEN 2040 E N V I S I O N O M E N H Å L L B A R, F U N G E R A N D E O C H E N E R G I E F F E K T I V R E G I O N - O C H S A M H Ä L L S S T R U

Läs mer

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar sid 3 2.2 Vision sid 4

Läs mer

VASA STADS BOKSLUT 2013

VASA STADS BOKSLUT 2013 VASA STADS BOKSLUT 2 BOKSLUT Vasa stads ekonomisektor Stadsstyrelsen 31.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation

Läs mer

Bilaga 1: Blankett för ansökan om tillstånd för yrkeshögskola

Bilaga 1: Blankett för ansökan om tillstånd för yrkeshögskola Bilaga 1: Blankett för ansökan om tillstånd för yrkeshögskola 1. Basuppgifter om huvudmannen och den yrkeshögskola för vilken tillstånd söks 1.1. Huvudmannens namn organisationens officiella namn Ab Yrkeshögskolan

Läs mer

6Aika Öppna och smarta tjänster. ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling

6Aika Öppna och smarta tjänster. ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling 6Aika Öppna och smarta tjänster ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap Ansökningsguide Den andra ansökningsomgången under

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 ANM Publikationer Avdelning för arbetslivs- och marknadsfrågor 2 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 I regeringsprogrammet för statsminister Matti

Läs mer

CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Regionalt mål för konkurrenskraft och sysselsättning Södra Finlands ERUF-åtgärdsprogram 2007 2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Regionalt mål för konkurrenskraft och sysselsättning Södra Finlands ERUF-åtgärdsprogram 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Regionalt mål för konkurrenskraft och sysselsättning Södra Finlands ERUF-åtgärdsprogram 2007 2013 Vi beklagar att denna svenskspråkiga översättning tillsvidare saknar det tabeller

Läs mer