Hangö strategi Gott liv i staden vid havet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hangö strategi 2025. Gott liv i staden vid havet"

Transkript

1 Hangö strategi 2025 Gott liv i staden vid havet

2 2 (9) Hangö strategi gott liv i staden vid havet! Vision om Hangö 2025 Hangö är år 2025 en växande, dragkraftig, havsnära stad, i vilken det goda livet grundar sig på en fungerande vardag, trivsam omgivning och livskraftig företagsverksamhet. Nya företag finns i branscher som främjar hållbar utveckling. Visionen betonar framtidens Hangö förtroende för framtiden mångsidig dragningskraft trygg och smidig vardag en aktiv företagsverksamhet som blir mångsidigare genom nya verksamhetsområden Verksamhetens värdegrund Hangö stad är i sin verksamhet invånar- och kundcentrerad ansvarstagande både de enskilda arbetstagarna och organisationen som helhet öppen- tolerant, samarbetsvillig, villig för att förnya sig resultatrik De strategiska målen är långsiktiga utvecklingsmål som preciserar visionen. 1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser 2. Förbättring av resultatet 3. Aktivt Hangö året runt 4. Främjande av hälsa och välmående 5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad 6. Styrkor utnyttjas utan fördomar

3 3 (9) 1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser 1.1. Nya arbetsplatser 1.2. Snabbare planläggnings- och markanvändningsprocesser 1.3. Utarbetande av näringsprogram för varje fullmäktiges mandatperiod (separat dokument, bilaga) 1.4. Förbättring av förutsättningarna för företagande inom turismen 1.5. Kasvukraft 2. Förbättring av resultatet 2.1 Mål som berör servicehierarki och -nivå (närtjänster, lokal, region-/ landskapsnivå) 2.2. Optimering av ägande av fastighetsstocken och driftskostnaderna 2.3. Principer för ordnande och produktion av tjänster; egen produktion, köptjänster/samarbete (servicestrategi) 2.4. Systematiskt nyttjande av informationsteknik 2.5. Utvecklande av personalresurserna 2.6. Anpassning av investeringsnivån till självfinansieringsförmågan 3. Aktivt Hangö året runt 3.1. Sporrande av mångsidig hobbyverksamhet på eget initiativ 3.2. Ökat samarbete med evenemangsarrangörer och föreningar 3.3. Förbättring av servicenivån inom kollektivtrafiken 3.4. Förlängning av turismsäsongen 3.5. Yrkesutövare inom de kreativa branscherna lockas till Hangö 4. Främjande av hälsa och välmående 4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och välmående och verkar förebyggande 4.2. Trygghet i den dagliga verksamheten 4.3. Förebyggande av folksjukdomar och uppmuntran till sunda levnadsvanor 4.4. Regionalt samarbete och samarbete över kommungränserna 5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad 5.1. De offentliga och övriga på centrala platser belägna betydelsefulla byggnaderna hålls i gott skick 5.2. Underhåll av områden och konstruktioner 5.3. Strandområdena och parkerna är städade och trygga 6. Styrkor utnyttjas utan fördomar 6.1. Nyttjande och förstärkning av det goda ryktet 6.2. Dialog med kommuninvånarna 6.3. Fungerande tvåspråkighet 6.4. Inpassning av samhällelig verksamhet i den unika miljön 6.5. Samarbete med universitet och högskolor 6.6. Hinku målinriktat arbete för minskning av utsläpp (Hinku = kolneutral kommun)

4 4 (9) 1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser 1.1. Nya arbetsplatser Projekt Förvärv av nya företag (Novago / staden) Företagsverksamhet som betjänar båtlivet Koverhar området och hamnen i företagsbruk Antal nya arbetsplatser Antal nya arbetsplatser - i medeltal 90 arbetsplatser/år 1.2. Snabbare planläggnings- och markanvändningsprocesser Planläggningsöversikt Förverkligande enligt tidtabellen Planläggningsprogram för 3 år 1.3. Utarbetande av näringsprogram för varje fullmäktiges mandatperiod (separat dokument, bilaga) 1.4. Förbättring av förutsättningarna för turismföretagare En plan för utvecklingen av Östra hamnen utarbetas Långvariga hyres- och samarbetsavtal Förbättrad skyltning Placeringsprinciper för flyttbara försäljningsstånd Med planläggning stärker man miljöns och naturens dragningskraft året runt 1.5. Kasvukraft April 2014 Kundrespons (mål 4,0/5,0 år 2014) Förbättring av resultatet 2.1. Mål som berör servicehierarki och -nivå (närtjänster, lokal, region-/landskapsnivå) Anpassning av servicestrukturen efter befolkningsmängden och behovet Förteckning över servicehierarkin 2014

5 5 (9) 2.2. Optimering av ägande av fastighetsstocken och driftskostnaderna Utredningen av reparationsskulden hålls à jour Genomsnittlig konditionsklass minst 75 % Vi avstår från fastigheter enligt principerna i utredningen av reparationsskulden (2013) och fullmäktigebesluten. Vi avstår från utomstående hyresutrymmen Principer för ordnande och produktion av tjänster; egen produktion, köptjänster/samarbete (servicestrategi) En servicestrategi utarbetas Samservicekontor och sammanslagning av servicekontor Färdigt 2014 Lösningsmodell Systematiskt nyttjande av informationsteknik Ibruktagande av kommunernas gemensamma datasystem (Tiera) Papperslösa möten (styrelsen och nämnderna) / papperslös verksamhet (elektronisk arkivering, elektroniska blanketter) Effektivt nyttjande av ärendehanteringssystem (Dynasty) 2.5. Utveckling av personalresurserna Utvärdering av arbetets svårighetsgrad och skapande av ett lönesättningssystem i hela organisationen som baserar sig på utvärderingen. Ibruktagande av ett integrerat system för uppföljning av arbetstiden En effektiv arbetsskyddsverksamhet Utveckling av personalens kunnande och välmående i arbetet Gradvis fr.o.m Nyttjandegraden Uppdatering av arbetsskyddsprogrammet årligen Personalenkät varje år 2.6. Anpassning av investeringsnivån till självfinansieringsförmågan Prioritering av investeringar enligt planperiod Nettoinvesteringar högst 5 meur/år

6 6 (9) 3. Aktivt Hangö året runt 3.1. Sporrande av mångsidig hobbyverksamhet på eget initiativ Upprätthållande av områden och platser för hobbyverksamhet Utveckling av friluftslederna Tryggande av medborgarinstitutens och Hangö sommarunis verksamhet 3.2. Ökat samarbete med evenemangsarrangörer och föreningar Samarbetsavtal Evenemangskalendrar Utvecklande av tillståndsförfarande Planerings- och responsmöten 3.3. Förbättring av servicenivån inom kollektivtrafik Utveckling av biljettsystemen Utökning av turer för arbets- och skolresor Resandestatistik 3.4. Förlängning av turismsäsongen Kundrespons Användarenkät Elevantal, undervisningstimmar Deltagarantal Beskrivningar av tillståndsprocessen 05/2014 Årligen Marknadsföring och försäljning av tema- och utfärdspaket Ökning av högklassig inkvarterings- och wellnesscenterkapasitet Omsättningen för researrangörsverksamhet (58 t år 2013, år 2014 mål 65 t ) 3.5. Yrkesutövare inom de kreativa branscherna lockas till Hangö 4. Främjande av hälsa och välmående 4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och välmående och verkar förebyggande Ökande av familjearbete där tidigt ingripande och yrkesövergripande teamarbete är centrala arbetsmetoder Effektivering av ungdomsverkstadsverksamhet och rehabiliterande arbetsverksamhet genom Barnens placeringar utanför hemmet Mätarna i välfärdsberättelsen Personantalet inom rehabiliterande arbetsverksamahet

7 7 (9) samarbete mellan sektorerna Genom att effektivera äldre människors funktionsförmåga och stöda hemmaboendet samt genom att förnya hemservicens tjänster och diverse projekt för äldre (Kraft i åren, diverse gruppverksamhet) Hangö ansluter sig till programmet Rökfri kommun Antalet hemmaboende över 75 åringar Verkställighetsgraden för projekten Programmet för verkställande färdigt Trygghet i den dagliga verksamheten Ett trygghetsprogram utarbetas Bullerbekämpning Tillräckligt med statliga myndighetsresurser Färdigt 06/2014 Beskrivning av bullerområden i samband med projekten 4.3. Förebyggande av folksjukdomar och uppmuntran till sunda levnadsvanor Yrkesövergripande expertteam på Sjuklighetsindex hälsovårdscentralen (t.ex. sakkännedom om diabetes, övervikt, geriatriska problem) Hälso- och motionsrådgivning. Sporrande av Utförda aktiveringsplan motion på egen hand. Upplysning och utbildning inom arbete för Antalet deltagare i utbildningen missbrukar- och mentalvård. Samarbete med hälsoorganisationer och övriga aktörer 4.4. Regionalt samarbete och samarbete över kommungränser Sote-samarbetsområde Förverkligande av plan för ordnande 5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad 5.1. De offentliga och övriga på centrala platser belägna betydelsefulla byggnaderna hålls i gott skick Saneringsprogram för stadens mest betydelsefulla byggnader Kontaktpraxis med ägarna till nyckelbyggnaderna Fastighetssyn årligen (åtgärdsuppmaning, - rekommendation) Definierat i budgeten Definiering av nyckelfastigheter och uppdatering av processen 2014

8 8 (9) 5.2. Underhåll av områden och konstruktioner Klassificeringar, arbetsbeskrivningar och ansvarsfördelningar för underhåll av områden och konstruktioner fastställs Principer för parkering fastställs (parkering på strandområden) Strandområdena och parkerna är städade och trygga Underhållsklassificering områdesvis Styrkor utnyttjas utan fördomar 6.1. Nyttjande och förstärkning av det goda ryktet Information för nya kommuninvånare Infoblad för kommuninvånarna Infomöte årligen 2 x /år 6.2. Dialog med kommuninvånarna Möten för kommuninvånare Respons-systemet på hemsidan Varje år / Deltagarantalen Fungerande tvåspråkighet Service fullständigt på båda språken Språkbarometer 6.4. Inpassning av samhällelig verksamhet i den unika miljön Verkställande av generalplanen Nyttjande- och vårdplan för stadsparken Samarbete med universitet och högskolor Utförande av arbetspraktikperioder och lärdomsprovarbeten Samarbete med gymnasierna Elevantal Antalet deltagare i undervisningen

9 9 (9) 6.6. Målinriktat arbete för minskning av utsläpp CO2-utsläppen minskas med 80 % utgående ifrån utsläppsnivån 2007 fram till 2030 CO2-utveckling av utsläppen

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 Borgås stadsstrategi 2013-2017 Utkast 2.10.2013 Innehåll 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 2 Verksamhetsomgivningen förändras kraftigt... 4 Den ekonomiska situationen förblir svår... 4 Staden utvecklas

Läs mer

Näringslivsprogram för Lovisa och Lappträsk 2020

Näringslivsprogram för Lovisa och Lappträsk 2020 Näringslivsprogram för Lovisa och Lappträsk 2020 1 2 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Mål för näringslivspolitiken i Lovisa och Lappträsk... 3 2.1 Attraktivitet... 4 2.2 Kunden och kommuninvånaren... 4 2.3 Personal

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 GOD ÅLDERDOM I BORGÅ Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 Stadsstyrelsen 28.6.2010 Innehåll 1 Sammandrag... 3 2 Inledning... 5 3 Invånarantal och prognoser... 6 4 Borgå stad och dess äldre invånare...

Läs mer

Borgå stads strategi 2010 2013

Borgå stads strategi 2010 2013 Borgå stads strategi 2010 2013 Stadsfullmäktige 31.3.2010 Innehåll 1 Inledning... 1 I bakgrunden till strategin är stadens ekonomiska situation... 1 Välfärd har byggts med lånepengar... 2 Skuldsättning

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1 Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013 Kristinestads Stad Budget 2014 1 Kristinestads Stad Budget 2014 2 Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4

Läs mer

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016 INNEHÅLL Karleby stads strategi 2013 2017...1 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikter...5 Utgångspunkter för budgeten för 2014 för Karleby stad...7 Sammanfattning

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 1 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 Utvecklingsplan Undervisnings- och kulturministeriet 2 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011 2016 Plan för utveckling av utbildningen och forskningen Enligt förordningen om

Läs mer

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre.

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre. Förord Vid uppgörandet av en strategi som sträcker sig ända fram till 2014 finns det ett stort antal fakta som bör tas i beaktande. Att dessa fakta p.g.a. yttre omständigheter kan komma att förändras bör

Läs mer

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 Budgeten 2014 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 B ERÄTTELSEN OM VISION Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

UTKAST NÄRINGSLIVSPROGRAM 2013-2016. Näringslivspolitiska verksamhetsprinciper för Kimitoön

UTKAST NÄRINGSLIVSPROGRAM 2013-2016. Näringslivspolitiska verksamhetsprinciper för Kimitoön UTKAST NÄRINGSLIVSPROGRAM 2013-2016 Näringslivspolitiska verksamhetsprinciper för Kimitoön 1 NÄRINGSLIVSPROGRAM 2013 2016 Näringslivspolitiska verksamhetsprinciper för Kimitoöns kommun Detta är Kimitoöns

Läs mer

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Förord Den europeiska konkurrenskraften möter stora utmaningar i den globala ekonomin. Utmaningar

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 10 RESULTATRÄKNING... 11 FINANSIERINGSKALKYL...

Läs mer

Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin TATU

Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin TATU Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin 19.5.2014 Version: 1.0 Programmets ägare: Styrgruppens ordförande: Programchef: Jukka Mäkelä Jukka Mäkelä Pekka Heikkinen Programplan

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 Godkänd av stadsfullmäktige 15.12.2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ 12 RESULTATRÄKNING 13 FINANSIERINGSKALKYL 15 BALANSRÄKNING

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020

Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 Närings- trafik, och miljöcentralen i Nyland 1.10.2014 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. STRATEGISKA VAL... 3 Insatsområde 1: Ett framgångsrikt näringsliv...

Läs mer

KVALITETSREKOMMENDATION TJÄNSTER FÖR ÄLDRE

KVALITETSREKOMMENDATION TJÄNSTER FÖR ÄLDRE KVALITETSREKOMMENDATION TJÄNSTER FÖR ÄLDRE AUGUSTI 2010 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGEN SOCIALVÅRDSBYRÅN Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Kvalitetsrekommendationens innehåll och uppbyggnad...6 Kvalitetsrekommendationen

Läs mer

VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015. 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland

VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015. 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland I Svenska folkpartiet sätter vi människan i fokus. Vi tror på individen och på att människan kan

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

VANDAS BALANSERADE STRATEGI

VANDAS BALANSERADE STRATEGI VANDAS BALANSERADE STRATEGI Vanda stads verksamhetsidé Vanda stad främjar sina invånares välfärd, uppkomsten av nya arbetsplatser och en hållbar utveckling i staden genom att erbjuda en god verksamhetsmiljö

Läs mer

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Stadsfullmäktige 18.11.2013 Omslagsbild Seppo Niva Omslag Sanna Henriksson, Informationen Design Anitta Mäkinen,

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Innehåll Inledande ord 3 Tillgänglighet är ditt ansvar 4 Syfte med strategin 5 Ord och betydelser 6 Vad säger lagen? 8 Bättre tillgänglighet

Läs mer

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Mångfald ger kommunen livskraft Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Innehåll Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken 3 Bakgrundspromemoria till riktlinjerna 7 Invandringen

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer