Lojo huvudbibliotek, Järnefeltsalen, Karstuvägen 3, Lojo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lojo huvudbibliotek, Järnefeltsalen, Karstuvägen 3, 08100 Lojo"

Transkript

1 PROTOKOLL 5/ TID kl PLATS Lojo huvudbibliotek, Järnefeltsalen, Karstuvägen 3, Lojo BEHANDLADE ÄRENDEN 1. MÖTETS KONSTITUERING MÖTETS ÖPPNANDE KONSTATERANDE AV DE NÄRVARANDE KONSTATERANDE AV LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE GODKÄNNANDE AV DET FÖREGÅENDE MÖTETS PROTKOLL 4 2. UTSIKTER FÖR TURISMENS UTVECKLING 5 3. KOMMUNSERVICE OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETSSÄTT 7 4. RESULTAT FRÅN REGIONSAMARBETET MÖTESTIDTABELL INFORMATIONSÄRENDEN ÖVRIGA ÄRENDEN SOM TAS UPP PÅ MÖTET 16 UNDERSKRIFTER Irene Äyräväinen Ordförande Minna Kylänpää protokollförare JUSTERING AV PROTOKOLLET Protokollet justeras på nästa möte. PROTOKOLLET FRAMLÄGGS TILL PÅSEENDE Protokollet framläggs inte till påseende.

2 PROTOKOLL 5/ Ordföranden för Västra Nylands kommundirektörsmöte, stadsdirektör Simo Juva välkomnade deltagarna och berättade om aktuella ärenden Lojos fjärdeklassisters självständighetsdagsfest och Lojo stads planer att satsa på Tytyris gruva som resmål. Simo Juva gladde sig också åt TOP 5 listan, som är ett resultat av regionsamarbetet. Simo Juva tackade för året som gått och samarbetsmötets intressanta ämnen och önskade ett ännu bättre samarbete i nästa år. 1. MÖTETS KONSTITUERING 1.1. MÖTETS ÖPPNANDE Ordföranden Irene Äyräväinen öppnade mötet KONSTATERANDE AV DE NÄRVARANDE Mötets deltagare antecknades i protokollet. NÄRVARANDE medlem Alén Risto stadsstyrelsens suppleant Hangö Hyttinen Urpo stadsfullmäktiges medlem Hangö Järvinen Katrin stadsstyrelsens medlem Hangö Wikberg Barbro stadsstyrelsens medlem Hangö Bergman-Auvinen Marie kommunstyrelsens ordförande Ingå Huhtala Lassi kommunfullmäktiges medlem Lojo Makkonen Hannu stadsfullmäktiges medlem Lojo Nordström Paula stadsfullmäktiges medlem Lojo Rintanen Leo stadsstyrelsens medlem Lojo Äyräväinen Irene mötets ordförande Lojo Siggberg Björn stadsfullmäktiges andra viceordf. Raseborg Walls Anders stadsstyrelsens ordförande Raseborg Koroma-Hintikka Maria kommunstyrelsens medlem Sjundeå Laaksonen Merja mötets viceordförande Sjundeå Penttinen Arto kommunfullmäktiges andra viceordf. Sjundeå suppleanter Isoaho Maria kommunstyrelsens medlem Ingå Tanskanen Veikko kommunstyrelsens medlem Sjundeå kommundirektörer Juva Simo stadsdirektör Lojo Boström Jarl kommundirektör Ingå Isotupa Juha-Pekka kommundirektör Sjundeå Johansson Mårten stadsdirektör Raseborg samarbetsparter Hettula Eero verkställande direktör VN:s Handelskammare

3 PROTOKOLL 5/ därtill Streng Leila personalrepresentant Lojo Salminen Jari huvudförtroendeman, suppleant Raseborg Sandström Carl-Johan verkställande direktör Novago Företagsutveckling Ab Vaarala Erja programdirektör Novago Företagsutveckling Ab Kylänpää Minna protokollförare Novago Företagsutveckling Ab Tiihonen Minna-Mari assistent Novago Företagsutveckling Ab sakkunniga 2 Punamäki Jukka projektkoordinator LUMO Ermala Minna turistchef Lojo Turistservicecentrum sakkunniga 3 Torkkeli Matti verkställande direktör Lean5 Europa Oy Elomaa Tommi LEAN-expert Lean5 Europa Oy FRÅNVARANDE medlem Nyberg Lars stadsfullmäktiges medlem Hangö Öhman Sten stadsstyrelsens medlem Hangö Gustafsson Soile kommunstyrelsens andra viceordf. Ingå Wilhola Sari kommunfullmäktiges ordförande Ingå Rautakoura Marko kommunstyrelsens första viceordf. Ingå Westerholm Kristian kommunfullmäktiges första viceordf. Ingå Slunga-Poutsalo Riikka stadsstyrelsens första viceordf. Lojo Blomqvist Thomas stadsfullmäktiges ordförande Raseborg Grundström Camilla stadsstyrelsens första viceordf. Raseborg Heimberg Ulf stadsfullmäktiges första viceordf. Raseborg Åkerö Fredrika stadsfullmäktiges medlem Raseborg Louekoski Vesa-Matti kommunstyrelsens medlem Sjundeå Nordström Marcus kommunfullmäktiges första viceordf. Sjundeå kommundirektörer Mäkinen Jouko stadsdirektör Hangö samarbetsparter Lipponen Vesa strategichef Nylands ELY Eskelinen Juha direktör Nylands förbund Alho Olli specialsakkunnig ANM

4 PROTOKOLL 5/ KONSTATERANDE AV LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Mötet konstaterades enhälligt vara lagenligt sammankallat och beslutfört FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE Mötet godkände enhälligt föredragningslistan. Lean5 Europe Oy:s representanter får närvara under hela mötet GODKÄNNANDE AV DET FÖREGÅENDE MÖTETS PROTOKOLL Protokollet 4/2014 från mötet den godkändes enhälligt.

5 PROTOKOLL 5/ UTSIKTER FÖR TURISMENS UTVECKLING KKOHRY Västra Nylands turism har under de senaste åren blivit starkare i och med att kommunernas och företagens gemensamma vilja och vision har blivit starkare. Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:s verksamhet startade den och projektkoordinator Jukka Punamäki började i Lumos tjänst den Lumo har under hösten bl.a. ordnat flera utbildningstillfällen, workshops och exkursioner i regionen. Den elektroniska synligheten auditeras hos alla de företag och kommuner som är med i Lumo. Just nu deltar 26 företag och fem kommuner i verksamheten. Därtill deltar Nylands förbund i finansieringen (landskapsutvecklingspengar). Västra Nylands turistvarumärke är färdigt. Visit South Coast Finland kommer att förena turismen i hela området och fungerar som en bas för uppbyggandet av marknadsföringsåtgärder. Varumärket styr turismens produktifiering och marknadsföring i Lumo och Lumos intressentgrupper under de kommande åren. Den kritiska faktorn är att alla förbinder sig till samarbetet. Just nu utarbetar Lumo sin marknadsföringsstrategi och elektroniska synlighet, så som webbsidor och kanaler i social media. Kommunerna har under hösten fått nytta av Lumos verksamhet bl.a. genom att delta i aktuella utbildningar och möten för samarbetsnätverket. Det av LUMO styrda arbetet med att göra regionens varumärke och marknadsföringsstrategi klarare är mycket viktigt för samarbetet i hela regionen. Genom gemensamma spetsar och mål kan vi på olika håll satsa på de rätta sakerna, så att alla våra insatser riktas åt samma håll. LUMO har aktivt sökt efter nya marknadsföringssätt för att öka kännedomen om regionen och för första gången fick vi bl.a. i september ta emot Centralen för turistfrämjandes Roadshow, dvs. mer än 20 internationella representanter för CTF gjorde ett besök till vår region. Ett exempel på hur en kommun utvecklar turismen Lojo stad utvecklar starkt element för året-runt-turism. Säsongvariationen i Västra Nyland är kraftig, vilket inverkar på bl.a. tillgången på yrkeskunnig arbetskraft och på hur de är villiga att förbinda sig inom serviceyrken. Lojo stads tillväxtstrategi har som mål att utveckla Tytyris upplevelsegruva till ett spetsprojekt inom turismen. Målet för det här är ett året runt fungerande turistmål med ca besökare. Tytyris dragningskraft inverkar också betydande på näromgivningens servicebehov. Framföranden om ärendet hålls på mötet av: - Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:s projektkoordinator Jukka Punamäki - Lojo Turistservicecenters turistchef Minna Ermala

6 PROTOKOLL 5/ Förslag Samarbetsmötet antecknar till kännedom 1. framföranden i ärendet 2. slutledningarna från samarbetsmötets diskussion. Under framförandena och i diskussionen efteråt lyftes följande fram: Projektkoordinator Jukka Punamäki från LUMO Oy inledde och delade till publiken ut statistik över Västra Nylands turism. Han berättade, att övernattningarna i Västra Nyland är på uppgång. Västra Nylands turism kommer i fortsättningen att marknadsföras under varumärket Visit South Coast Finland. Varumärket berättar var vi befinner oss, för det andra kan också andra kommuner komma samman under varumärket för att finansiera verksamheten och för det tredje innehåller det orden Visit och Finland, som hjälper till att rikta sökmaskinernas träffar till vårt område. Under diskussionen lyftes det fram, att under det nya varumärket utförs det speciellt arbete med produktifiering och det är också meningen att göra upp listor med Västra Nylands 100 bästa turistprodukter, som skall kunna köpas elektroniskt. Turistchef Minna Ermala från Lojo Turistservicecenter berättade om projektet med Tytyris Upplevelsegruva. De öppna dörrarnas dagar, som ordnades den , har hittills lockat bra med besökare. Tytyris Upplevelsegruva är ett resmål, som skall locka besökare året runt. För nuvarande besöks den av ca personer om året, men det nya konceptet har besökare per år som mål. Det framtida konceptet omfattar verksamhet både ovan och under jorden. Det konstaterades, att man följer med situationen med stort intresse. Bilagor: - Infografen Västra Nylands turism i siffror - Varumärkespresentation - Tytyri-framförandet Beslut Samarbetsmötet antecknade ärendets framföranden till kännedom

7 PROTOKOLL 5/ KOMMUNSERVICE OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETSSÄTT KKOHRY Då kommunens roll i det finska samhället är så omfattande, är således också objekten för kommunernas utvecklingsverksamhet mångfaldiga: service, ekonomi, personalpolitik, kommuninnevånarnas påverkningsmöjligheter, kommunens ledarskap samt välfungerande samhällsstruktur, trivsam och trygg miljö, lokalekonomins verksamhetsförutsättningar. I utvecklingen av en genomgripande kundinriktad produktivitet består lösningarna på kommunernas utmaningar av många olika åtgärder. Nu, mer än någonsin, behöver vi ifrågasätta de nuvarande strukturerna, vi behöver nya samarbetsformer, nya verksamhetssätt, användning av olika slags kunnande och mod att fördomsfritt prova på nya saker. Målet är en effektiv kommunsektor med serviceförmåga, som mångdimensionellt producerar mervärde för kommuninnevånarna på ett hållbart sätt. En kundinriktad utveckling av produktiviteten är lämplig för kommuner och kommunsammanslagningar, där man håller fast vid att produktiviteten inte kan påverkas enbart med siffror och statistik. Lean är en ledningsfilosofi, som koncentrerar sig på avskaffningen av sju olika oproduktiva funktioner, och som strävar efter att förbättra kundtillfredsställelse och kvalitet samt minska på verksamhetens kostnader och förkorta produktionens genomloppstider. Lean strävar efter att en rätt mängd rätta saker av rätt kvalitet fås på rätt tid till rätt plats. Med hjälp av processen öppnas nya och innovativa sätt att disponera lokal och regional verksamhet. På samma gång erbjuds områdets aktörer möjligheter att vara föregångare i sökandet efter fördomsfria sätt till förnyelse. Framföranden i ärendet hålls på mötet av verkställande direktör Matti Torkkeli och Lean-expert Kimmo Elomaa från Lean5 Europe Oy. Förslag Samarbetsmötet antecknar till kännedom 1. framföranden i ärendet 2. slutledningarna från samarbetsmötets diskussion. Under framförandena och i den efterföljande diskussionen lyftes följande saker fram: Lean5 Europe Oy:s verkställande direktör Tommi Elomaa höll ett framförande om Lean5 metoden, där man genom att avlägsna hinder och faktorer, som orsakar spill, kan strömlinjeforma funktioner och öka resurseffektiviteten. Då man använder metoden kommer man överens om de verksamhetssätt och standarder, som man håller fast vid. Metoden utreder var spillet finns, och ofta är det i lagring eller transport och det kan elimineras från väntetid, fel och underanvändning av kunnande.

8 PROTOKOLL 5/ Under diskussionen lyftes fram, att en det ansågs vara en utmaning att förändra tankesättet. Inom HNS använder många avdelningar Lean-metoden därför att de första försöken har varit så lyckade i fråga om inbesparingar. Det konstaterades, att ett första steg kunde vara en gemensam utbildning för regionen. Bilaga: Lean5-presentation Beslut Samarbetsmötet antecknar ärendet till kännedom

9 PROTOKOLL 5/ RESULTAT FRÅN REGIONSAMARBETE 2014 KKTORY År 2014 har regional utveckling utförts enligt verksamhetsplanen. Behov och projekt Åtgärd Tidtabell Finansiering Koord. Genomf. REDSKAP FÖR FÖRNYELSE HINKU Kommuner, arbetsgruppsarbete Kommunvisa åtgärder 2014 Kommunerna SK x Företagens genomförande Mätning av CO2-förändring 2014 Företag SK EKOstödverksamhet utredning 2014 Kommunerna SK EAKR/ SYKE nytt projekt: Välke, Kommunerna Projekt Nytt och innovativt från koldioxidsnålhet 2014 SYKE 8/2014 /Novago KEKE Ökning av kännedomen på VN:s område Utformning av områdets kluster för hållbar affärsverksamhet Företags-exempel Slutseminarium och slutrapport Kontinuerl. NF Makera EV x Våren 2014 NF Makera EV x Hösten Våren 2014 Hösten 2014 NF Makera EV/rådgivare NF Makera EV/Laurea okt Smidig industri Utredning över de större industriföretagens situation Företagen förbinder sig till förnyelseåtgärderna: vatten, hållbar utveckling, cleantek-produkter, protoverkstadens hjälp Kevät 2014 ElyUusimaa Innolink 2014 Novago Tuunaa Tuottoa loka-/ marrask x Turism LUMO Avtal med kommunerna och verksamhetens start Våren 2014 Kommuner,företag 6/2014 LUMO Elektroniska kanaler, bl.a. nätbutik Våren 2014 LUMO 9/2014 LUMO Ansökan om projektfinansiering Våren 2014 NF Makera JP ok LUMO Produktifiering, varumärkesarbete, markn.föringsstrategi 2014 LUMO JP,företag +tr. x VN turismstrategins genomförande VN turismstrategins genomförande Kvalitet till tusen -utbildning, Green Start hållbar turism - ansvarsfullhetsutbildning Marknadsföringsåtgärder för Ryssland 2014 kommuner,företag ok 2014 kommuner,företag ok VN turismstrategins genomförande Nyttjande året runt 2014 kommuner,företag x

10 PROTOKOLL 5/ Regionstadspiloterna Städer med smart och grön tillväxt Vatten och nya produkter 2014 ANM Kauhava x bearbetn. INNOHUB VN Speedejting för företagare 2014 ANM /Novago x Virtuell företagsrådgivning (Skype), start Olika Pop-Up kaféer i VN 2014 Novago Kevät 2014 Novago ok Idrottsturism Produktnätverk, varumärke 2014 ANM Imatra x Stöd för näringsstrukturens förändring Strukturomvandlingen 2014 ANM Salo innovationstävling Regelbundna ekotips Kesä 2014 Novago hösten BusinessLohja träffplats för smeoch mikroföretagare Kesä 2014 Novago JO Tillfällen för att bekanta sig med gemenskapsbaserade arbetsformer Kevät 2014 Novago JO Gemensamma träffar bl.a. morgongröt 2014 Novago genomf. UTVECKLING AV VERKSAMHETSMILJÖN, MBTn Regionala företagstjänster Underhåll och utveckling av webbsidor våren 2014 Novago Grundande av servicepunkter i kommunerna våren 2014 kommunerna C-JS hösten Styrgruppen bildas våren 2014 Novago C-JS hösten Sysselsättningsexpertarbete Förberedelser för lagreform Seminarier våren och hösten Separata projekt t.ex. Rekry GO2 projektet 2014 Ely, kommunerna Precisionsarbete Förebyggande arbete mot långtidsarbetslöshet 2014 kommunerna kommunerna EV ok enligt kommun Innovativ upphandling Nytt direktiv Ökning av kunnandet 2104 kommunerna tr grund. okt Upphandlingsprocessernas utveckling Produktivitetens utveckling 2014 kommunerna Företagssamarbete Upphandlingsnätverken samlas 2014 Novago EV Upphandlingsstrategi Utarbetning och tillämpning hösten 2014 kommunerna tr Servicesedel Utarbetning och tillämpning hösten 2014 kommunerna tr

11 PROTOKOLL 5/ Distansarbete Koncept för distansarbetspunkt 2014 våren Novago+kommuner försök sept Ring V Ny webbsida Våren 2014 kommunerna Sito Material för trafikpolitiska redogörelsen 2014 Hösten NF+Ely ok Intentionsavtal ->2015 NF+Ely C-JS ok ÖKNING AV REGIONENS ATTRAKTIONSKRAFT Kommunikation Uppdatering av ramplanen för regionkommunikation Utarbetning av material för etableringstjänster våren 2014 Novago SeVi tr. okt våren 2014 ÄRM Novago ok Webbsidornas utveckling kontinuerl. Novago tr. M-MT x Utarbetning av Facebook -sidor våren 2014 Novago KasvuKraft juni Informationstidningens publicering Sommar och vinter 2014 Novago KasvuKraft sommar+ jul Förslag Oj Genomförandet och ekonomin föredras av programdirektör Erja Vaarala på mötet. Budgeten för 2014 kommer att underskridas därför att en del av genomförandet har varit möjligt att utföra inom KEKE-projektets budget. Kommundirektörsmötet antecknar de utförda åtgärderna till kännedom. Beslut Kommundirektörsmötet antecknade de utförda åtgärderna till kännedom KKOHRY Ärendet föredras på mötet av programdirektör Erja Vaarala. Förslag Samarbetsmötet antecknar ärendet till kännedom. Under framförandet lyftes följande saker fram. Programdirektör Erja Vaarala berättade om vilka åtgärder i KasvuKrafts verksamhetsplan 2014 som har genomförts, och om kommunernas lista över TOP 5 i regionsamarbetet, som har påbörjats och som ingår i KasvuKrafts verksamhetsplan för KasvuKrafts informationstidning delades ut till deltagarna. Bilagor: - KasvuKrafts genomförda åtgärder - KasvuKraft informationstidning 2/2014 Beslut Samarbetsmötet antecknade ärendet till kännedom.

12 PROTOKOLL 5/ MÖTESTIDTABELL KKOHRY Mötestidtabell för våren 2015 diskuteras. Kommundirektörsmöten våren 2015: 1. vecka 5 ti kl. 13 Sjundeå 2. vecka 11 on kl. 9 Ingå 3. vecka 17 to kl. 13 Raseborg Det regionala sparringsforumet 5: planeringen är påbörjad, tidpunkten är ännu öppen. Förslag till samarbetsmötets mötestidtabell våren 2015: 1.möte vecka 7 ti kl. 18 Sjundeå eller vecka 9 to kl. 18 Sjundeå 2. mötet vecka 20 ti kl. 18 öppet eller vecka 21 to kl. 18 öppet Förslag Samarbetsmötet besluter mötestidtabell för våren Beslut Mötet beslöt samarbetsmötets tidtabell för våren 2015: 1. Möte to kl. 18 mötesplats Sjundeå 2. Möte to kl. 18 mötesplats Ingå

13 PROTOKOLL 5/ INFORMATIONÄRENDEN KKOHRY Samarbetsmötet informeras om följande ärenden: 1. Friluftsliv är uppfriskande -Outdoors Finland har gjort det lätt att röra sig i naturen Med stöd av landsbygdsfonden har Outdoors Finland Etelä projektet produktifierat mer än 100 vandrings-, cykel- och kanotleder i södra Finland, så att de är lättillgängliga och bra uppmärkta. Lederna finns på Finlands största friluftsportal där lederna också finns noggrant beskrivna. Bilaga: Pressmeddelande (Outdoors Finland) Läs mera: 2. Ska jag bli företagare? -evenemang 2014 I Företagskuvösens lokaler ordnar Novago Företagsutveckling Ab i samarbete med TE-byrån, Luksia och Lojo Företagare tillfällen för dem, som funderar på att bli företagare. Tillfällen kommer att ordnas varje månad : Företagare Vesa Siljamo : En företagare berättar hur företagande förändrade livet och hur man kan förbereda sig för företagande : En företagare berättade om sina egna erfarenheter av företagande Bilaga: Inbjudan Inbjudan Andelslagsföretagandets utbildningsdag i Lojo För de som skall bli företagare ordnade Novago en utbildningsdag om andelslagsföretagande i Lojo på Meriturva. Skolare var Ulla Leppänen, Tampereen seudun osuustoiminnan kehittämisyhdistys ry och Heikki Salo, Osuuskunta Valomo. Bilaga: Inbjudan Representanter för Städer med smart och grön tillväxt från hela Finland besökte Västra Nyland som en del av Södra Finlands Road Show den I regionen bekantade de sig med vatten-aktörerna, bl.a. Västra Nylands vatten och miljö, Kisakallios sjövärme samt Novago Företagsutveckling och Prototypverkstaden. Resan fortsatte från vårt område till att bekanta sig med bl.a. Salos vindkraft, Raumos HINKU och Forssas resurskloka intelligenta företagslösningar. Senare mer om resans bästa bitar. Bilaga: Road Show -program 5. Den hållbara affärsverksamhetens möjligheter i Västra Nyland Projektets avslutning hölls torsdagen den i Företagshuset i Lojo. Material: Slutrapporten blir färdig under november 2014 i tryckt och elektronisk form.

14 PROTOKOLL 5/ FUAS-delegationen FUAS (Federation of Universities of Applied Sciences) är en strategisk allians mellan Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu och yrkeshögskolan Laurea. Delegationen är FUAS-alliansens samarbetsorgan för aktörer inom forskning, innovationsverksamhet och näringsliv. Delegationens uppgift är att främja växelverkan mellan FUAS-alliansen och det övriga samhället, att stärka alliansen i sin helhet samt att främja medlemshögskolornas strategiska utveckling och partnerskap. Delegationens syfte är att stärka alliansens betydelse som utvecklare av konkurrenskraft och välfärd i ett vidsträckt metropolområde. Delegationens verksamhetsperiod är två år. Representanter för Västra Nyland i delegationen är Lojo stadsstyrelses ordförande Irene Äyräväinen och programdirektör Erja Vaarala från Novago Företagsutveckling Ab. Bilaga: Att leda radikala innovationer hur kan man skapa ny affärsverksamhet i organisationer? 7. MDI Kommunenkät börja tala om tillväxt Det har gjorts kommunreformer i Finland under de senaste åren. Uppmärksamheten har huvudsakligen fästs vid service vilket är på sin plats. Det är ändå förargligt, att kommunernas utveckling och tillväxt har blivit på efterkälke i diskussionen. Debatten om stukturer har totalt satt broms på utvecklingen. För att lätta på bromsen och få igång diskussionen sände MDI i september en enkät om kommunernas tillväxt och utveckling till nästan förtroendevalda och ledande tjänstemän i kommunerna. Arbetet är MDI:s egen satsning i den nationella debatten. Det kom in svar på enkäten. Bilaga: MDI kommunenkät 8. Regionens representanter i i Landskapets samarbetsgrupp MYR:s landsbygdssektion Som vår regions representanter i landsbygdssektionen, från organisationer nämnda i skriftlig begäran, har föreslagits Lojo stads utvecklingsdirektör Eero Soinio som egentlig medlem, med suppleant från Finlands Naturskyddsförbunds Nylands distrikt. Novago Företagsutveckling Ab har en suppleantplats, och programdirektör Erja Vaarala har föreslagits till den platsen. Landsbygdssektionens första möte hölls den Nylandsprogrammets Genomförandeplan I genomförandeplanen presenteras de mest centrala projekten och åtgärderna med tillhörande program som genomför Nylandsprogrammet. Planen innehåller fyra stora spetsprojekthelheter samt mindre projekt och åtgärder. Finansiering riktas både till de stora helheterna samt till enskilda åtgärder. Bekanta dig: telma_2015_2016

15 PROTOKOLL 5/ Statistik - Uppföljningsstatistik över nystartade företag 10/2014 (bilaga) - Sysselsättningssituationen 9/2014 (bilaga) 11. Pumppu-projektet I Västra Nyland har det inom projektet pågått ett fogfritt samarbete mellan en mångfald av aktörer för att förbättra folkets välfärd och främja hälsan med ett preventivt grepp. Projektets resultat från åren har samlats i en bok med titeln Repullinen hyvinvointia (Ung. En ryggsäck med välfärd) av yrkeshögskolan Laureas enhet i Lojo. I april 2014 utgavs också en annan bok om projektet: Ihminen kehittämisen keskiössä - näkökulmia kansalaislähtöisyyteen, monituottajuuteen ja hyvinvointialan rakenteiden kehittämiseen (Ung. Människan i centrum av utvecklingen perspektiv på medborgarinriktning, en mångfald av producenter och utveckling av välfärdsbranschens strukturer.) Böckerna elektroniskt: hyvinvointia.pdf Regionsamarbetets tidtabeller 2014 Årstabellen kompletteras då programmet framskrider och kan ses på adressen samt på Extranet. Alla mötesdokument finns i elektronisk form på adressen Förslag Samarbetsmötet antecknar ärendena till kännedom. Beslut Samarbetsmötet antecknade ärendena till kännedom

16 PROTOKOLL 5/ ÖVRIGA ÄRENDEN SOM TAS UPP PÅ MÖTET KKOHRY Den här paragrafen finns för ärenden som tas upp på mötet. - Merja Laaksonen önskar samarbetsmötet välkommen till Sjundeå nästa gång. Förslag Samarbetsmötet antecknar ärendena till kännedom. Beslut Samarbetsmötet antecknade ärendena till kännedom

PLATS Meriturva, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Gränspatrullsbågen 6, 08100 Lojo, karta: http://goo.gl/0p3j9b

PLATS Meriturva, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Gränspatrullsbågen 6, 08100 Lojo, karta: http://goo.gl/0p3j9b PROTOKOLL 2/2014 1 TID 13.03.2014 kl. 18:00 20:20 PLATS Meriturva, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Gränspatrullsbågen 6, 08100 Lojo, karta: http://goo.gl/0p3j9b BEHANDLADE ÄRENDEN 1. MÖTETS KONSTITUERING

Läs mer

TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00.

TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00. FÖREDRAGNINGSLISTA 3/2014 1 TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00. PLATS Spahotell Rantasipi Siuntion Kylpylä, Lepopirttivägen 80, 02570

Läs mer

KasvuKraft verksamhetsberättelse 2014

KasvuKraft verksamhetsberättelse 2014 _ KasvuKraft verksamhetsberättelse 2014 KasvuKraft kommundirektörsmöte 11.3.2015, godk. KasvuKraft beredningssekretariat 27.2.2015, godk. KasvuKraft samarbetsmöte 26.2.2015, godk. www.lansi.fi/kasvukraft

Läs mer

21.5.2015 kl. 18.00 20.00, innan mötet kl. 17.30 kaffeservering och en matig sallad. Ärende Rubrik

21.5.2015 kl. 18.00 20.00, innan mötet kl. 17.30 kaffeservering och en matig sallad. Ärende Rubrik FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2015 1 KASVUKRAFT samarbetsmöte 21.5.2015 TID PLATS 21.5.2015 kl. 18.00 20.00, innan mötet kl. 17.30 kaffeservering och en matig sallad Cafè Wilhelmsdal, Ola Westmans allé 1, 10210

Läs mer

suppleanter Gran Birgitta stadsstyrelsemedlem Hangö Juvonen Esko förtroendevald Ingå Svanfeldt Stefan stadsstyrelsemedlem Sjundeå

suppleanter Gran Birgitta stadsstyrelsemedlem Hangö Juvonen Esko förtroendevald Ingå Svanfeldt Stefan stadsstyrelsemedlem Sjundeå PROTOKOLL 1/2013 1 TID 03.10.2013 kl. 18:12 20.35 PLATS Spahotell Rantasipi Sjundeå, Talvipuutarha DELTAGARE NÄRVARANDE medlem Alén Risto suppleant i stadsstyrelsen Hangö Järvinen Katrin stadsstyrelsemedlem

Läs mer

KASVUKRAFT VERKSAMHETSPLAN 2015

KASVUKRAFT VERKSAMHETSPLAN 2015 KASVUKRAFT VERKSAMHETSPLAN 2015 I spetsen för kunnande till förmån för områdets välstånd och livskraftig företagsamhet. KasvuKraft samarbetsmöte 26.2.2015, godk. Kasvukraft kommundirektörsmöte 18.11.2014,

Läs mer

Västra Nylands turismstrategi Västra Nylands turismstrategi (2020)

Västra Nylands turismstrategi Västra Nylands turismstrategi (2020) Västra Nylands turismstrategi 2013-2016 1 Västra Nylands turismstrategi 2013-2016 (2020) Västra Nylands turismföretagare Kommunerna Novago Företagsutveckling Ab Västra Nylands turismstrategi 2013-2016

Läs mer

Västra Nylands turismstrategi Västra Nylands turismstrategi (2020)

Västra Nylands turismstrategi Västra Nylands turismstrategi (2020) Västra Nylands turismstrategi 2013-2016 1 Västra Nylands turismstrategi 2013-2016 (2020) Västra Nylands turismföretagare Kommunerna Novago Företagsutveckling Ab Västra Nylands turismstrategi 2013-2016

Läs mer

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Enkätens bakgrund och genomförande Hösten 2014 utarbetade Företagarna i Finland och Finnvera Abp tillsammans med arbets- och näringsministeriet SME-företagsbarometern,

Läs mer

Övriga deltagande: Christine Perjala, beredning, föredragning, protokollförare. tfn , e.post

Övriga deltagande: Christine Perjala, beredning, föredragning, protokollförare. tfn , e.post Tid och plats: 18.2.2016 klo 17.00-17.35, Munkabacken 51, Lojo Beslutfattare Egentliga medlemmar Ersättande medlemmar x Seija Kannelsuo, ordförande Raseborg Petri Kajander Raseborg x Eva Roos, viceordförande

Läs mer

Missä ollaan nyt? Hur långt har vi kommit? Where are we now?

Missä ollaan nyt? Hur långt har vi kommit? Where are we now? Missä ollaan nyt? Hur långt har vi kommit? Where are we now? Minna Ermala 4.10.2012 History will help you understand what you are. To develop yourself or your company, you have to look ahead. You are in

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat

KALLELSESIDA Utfärdat KALLELSESIDA Utfärdat 13.6.2011 5/53 Sammanträdestid Måndagen den 20 juni 2011, kl. 10.00 Sammanträdesplats Hästöskatan, Hästövägen 940 Ärendets nummer Ärende 41. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 42. PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

Kommissionen för språklig service PROTOKOLL 2/2015

Kommissionen för språklig service PROTOKOLL 2/2015 Kommissionen för språklig service 03.09.2015 PROTOKOLL 2/2015 12 Öppnande av mötet 13 Konstaterande av laglighet och beslutförhet 14 Protokolljusterare 15 Godkännande av arbetsordningen 16 Landskapsdirektören

Läs mer

Årsredovising 2011. www.novago.fi

Årsredovising 2011. www.novago.fi Årsredovising 2011 Företagsrådgivningen i västra Nyland finns nu att få från en och samma lucka. Vi hjälper när du vill grunda ett företag, utveckla din affärsverksamhet eller internationalisera. När ditt

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande PROTOKOLL 120213 FÖRSAMLINGSRÅDET 13.2.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON,

Läs mer

PROTOKOLL mötesdatum

PROTOKOLL mötesdatum Tid och plats: 23.11.2010 kl. 17.31-18.20, Munkabacken 51, Lojo På plats Ronny Avellan ordf. Merja Laaksonen, medlem Eino Hellstén, medlem Sakari Kaskenpalo, ersättare Raseborg Sjundeå Högfors Ingå Hanna

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 24 KST 25 KST 26 KST 27 KST 28 KST 29 KST 30 KST 31 Mötets konstituering Fullmäktigemotion om utredning av förfaringssätt inom kommunens administration Fullmäktigemotion

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN KASVUKRAFT. I spetsen för kunnande till förmån för områdets välstånd och livskraftig företagsamhet. Verksamhetsplan 13.3.

VERKSAMHETSPLAN KASVUKRAFT. I spetsen för kunnande till förmån för områdets välstånd och livskraftig företagsamhet. Verksamhetsplan 13.3. KASVUKRAFT VERKSAMHETSPLAN 2014 KasvuKraft samarbetsmöte Kasvukraft Kommunledarmöte 11.2.2014 I spetsen för kunnande till förmån för områdets välstånd och livskraftig företagsamhet. www.lansi.fi/kasvukraft

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 16.2.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 Tid Torsdag 11.09.2014, kl. 13.00 Plats: Stadskansli Ärenden 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 42 Val av protokolljusterare 43 Dagens gäst 44 Föregående mötesprotokoll 45 Utveckling av äldrerådens

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl. 18.00-18.10 Närvarande medlemmar Laaksonen

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 19.02.2013 2 Sammanträdestid Tisdagen den 19 februari 2013 kl 18.30-19.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut 2011-2015 KS-2010/303 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 18.3.2016 1/16 Sammanträdestid Fredagen den 18 mars 2016 kl. 9.30 11.20 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande: Övriga

Läs mer

Lojo stads vitalitets- och konkurrenskraftsprogram för 2014 2021 åtgärdsprogram

Lojo stads vitalitets- och konkurrenskraftsprogram för 2014 2021 åtgärdsprogram Lojo stads vitalitets- och konkurrenskraftsprogram för 2014 2021 åtgärdsprogram SPETS 1: LOJO I TILLVÄXT * en ökning i antalet invånare på 1 % per år * en arbetsplatssufficiens på mer än 83 % * ett ökande

Läs mer

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation.

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. 1 Verksamhetsidé Tekes främjar utvecklingen av industri och tjänster

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

Rubrik Sida. 1 Öppnande av mötet och val av protokolljusterare 4. 2 Förvaltningsreformer och språkliga konsekvensbedömningar 5

Rubrik Sida. 1 Öppnande av mötet och val av protokolljusterare 4. 2 Förvaltningsreformer och språkliga konsekvensbedömningar 5 PROTOKOLL 1/2016 1 Kommittén för språklig service TID 28.04.2016, klo 09:30-11:20 PLATS Nylands förbund ÅRENDEN SOM BEHANDLAS Rubrik Sida 1 Öppnande av mötet och val av protokolljusterare 4 2 Förvaltningsreformer

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

KALLELSESIDA Kommungården i Larsmo, sessionssalen

KALLELSESIDA Kommungården i Larsmo, sessionssalen KALLELSESIDA Utfärdat den 20.05.2009 1 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 09.00 Observera tiden!! Sammanträdesplats Kommungården i Larsmo, sessionssalen Ärendets nr Ärende 31 Laglighet och beslutförhet 32

Läs mer

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor:

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor: Stadsstyrelsen 58 17.03.2014 Utlåtande om Egentliga Finlands landskapsstrategi 1088/00.04.01/2014 Stadsstyrelsen 58 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675 Föredragande Stadsdirektör Folke

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland Finlands PEFC-standard Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC FI 1006:2014 27.10.2014 Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC Finland Cittervägen 7, 00420 HELSINGFORS

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 14.04.2015 3 Sammanträdestid Tisdagen den 14 april 2015 kl 18.30-19.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Valchefen och övrig personal

Valchefen och övrig personal Centralvalnämnden 50 6.09.205 Centralvalnämnden och kommunens personal under valperioden 203 207 Centralvalnämnden 50 Nästa val är kommunalvalet 9.4.207. Under valperioden 203 207 förrättas inga andra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

Utvecklingen av trafiktjänsterna i skärgården Iakttagelser, slutsatser och fortsatta åtgärder

Utvecklingen av trafiktjänsterna i skärgården Iakttagelser, slutsatser och fortsatta åtgärder Utvecklingen av trafiktjänsterna i skärgården Iakttagelser, slutsatser och fortsatta åtgärder Eeva Linkama Delegationen för skärgårdstrafik 3.11.2015 Utvecklingen av trafiktjänsterna i skärgården vad är

Läs mer

Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen

Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen Behandlad: i infogruppen 3.9.2008 och 22.9.2008 i beredningsgruppen 23.9.2008 i den interimistiska organisationskommissionen 30.9.2008 Allmän vision

Läs mer

Vasa centralsjukhus, sammanträdesrummet på X6

Vasa centralsjukhus, sammanträdesrummet på X6 Protokoll sida 1(6) nr 1/2016 Organ: Nämnden för minoritetsspråket Tid: 9.5.2016, kl. 13.00 15.30 Plats: Vasa centralsjukhus, sammanträdesrummet på X6 Beslutsfattare: Närvarande: Ingves Sari-Milla Kukko

Läs mer

Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025

Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025 Kommunstyrelsen 144 20.04.2015 Kommunfullmäktige 37 04.05.2015 Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025 Kommunstyrelsen 20.04.2015 144 Tidigare beslut Enligt

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

Strategi

Strategi Strategi 2020 13.8.2015 Strategiprocess Så här ser andra på oss Så här ser vi ut 2015 Strategiarbete Så här vill vi bli - vision 2020 Källa (omformad): Max Jansson Vision Vision Vår turismidentitet grundar

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

91 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Personalärende Konfidentiellt 126

91 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Personalärende Konfidentiellt 126 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2014 Svenska skolsektionen Tid 05.08.2014 kl. 18.00 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 91 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare 124

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Landskapsprogram för Österbotten Program för deltagande och bedömning

Landskapsprogram för Österbotten Program för deltagande och bedömning Landskapsprogram för Österbotten 2018 2021 Program för deltagande och bedömning Godkänd av landskapsstyrelsen 30.1.2017 Innehåll 1 Landskapsprogrammets utgångspunkter... 3 2 Landskapsprogrammets syfte

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET

FÖRSAMLINGSRÅDET FÖRSAMLINGSRÅDET 130903 3.9.2013 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.30-20.40 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv

Läs mer

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Sektionen för småbarnsfostran Tid 18.03.2014 kl. 18.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 1 Konstaterande av beslutförhet 3 2 Val av protokolljusterare

Läs mer

KALLELSESIDA Kommungården, sessionssalen

KALLELSESIDA Kommungården, sessionssalen KALLELSESIDA Utfärdat den 19.11.2009 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00 Sammanträdesplats Kommungården, sessionssalen Ärendets nr Ärende 63 Laglighet och beslutförhet 64 Protokolljustering 65 Uppgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 12 februari 2015 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 10. Sammankallande och beslutsförhet. 11. Justering av protokoll. 12. Föredragningslistans

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 8/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 47 Sammanträdets öppnande Val av protokolljusterare 73

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 8/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 47 Sammanträdets öppnande Val av protokolljusterare 73 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 8/2007 1 Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Tid Fredag 10.08.2007 kl. 13.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 47 Sammanträdets

Läs mer

Delegation för skärgårdstrafik

Delegation för skärgårdstrafik Delegation för skärgårdstrafik NTM-centralen i Egentliga Finland, Trafik och infrastruktur Sirpa Vanhala 6.10.2015 2 Delegationens verksamhet Hösten 1993 grundade Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt delegationen

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdestid Måndagen den 3 oktober 2016 kl 18.30 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. 35 Kallelse och beslutsförhet 2. 36 Val av protokolljusterare

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.09.2016 Sida 1 / 1 2502/2016 10.04.00 Stadsstyrelsen 211 20.6.2016 122 Fråga om möjligheten att bygga containerhus som ett sätt att lösa bostadsbristen (Bordlagt 22.8.2016) Beredning och

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 77 Sammankallande och beslutförhet 78 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 79 Tjänstemannabeslut 80 Lokalt avtal

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND Tid: Tisdag 26.2.2008 kl. 12.30-15.30 Plats: Järvenpää talo (Hallintokatu 4), mötesrum 3 Närvarande: Olli Laiho

Läs mer

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Maria Konsin-Palva NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Ett delvis EU finansierat utvecklingsprogram, EU andelen betalas ur landsbygdsfonden

Läs mer

STST Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst sina tre beslut av upphävt beslut, som Hangö stad har tidigare fattat.

STST Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst sina tre beslut av upphävt beslut, som Hangö stad har tidigare fattat. Stadsstyrelsen 6 16.01.2017 Stadsstyrelsen 15 23.01.2017 Stadsfullmäktige 1 29.01.2017 Kommunalbesvär / Outi Mc Donald, Olli Mustonen 553/10/2010, 1635/33/2012 STST 16.01.2017 6 Helsingfors förvaltningsdomstol

Läs mer

Åbo Akademi. protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post: stigo, tel: 4227

Åbo Akademi. protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post: stigo, tel: 4227 Möteskallelse Datadirektionen sammanträder onsdagen den 2.3.2005 kl 9.15 på datacentralen. Föredragningslistan är bifogad. De ordinarie medlemmarna ombedes vid eventuellt förfall själva underrätta sin

Läs mer

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 Innehållsförteckning Aktuellt inom projektet våren 2009 1. ARVO-utbildning 2. Kartläggning gällande verksamhetsmodeller med låg tröskel i anslutning

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat Kommungården, nämndrummet

KALLELSESIDA Utfärdat Kommungården, nämndrummet KALLELSESIDA Utfärdat 11.5.2017 3/26 Sammanträdestid Torsdagen den 18 maj 2017, kl. 18:30 Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet Ärendets nummer Ärende 16. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 17. PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014. FSB:s kansli, Ekenäs. Tid: 23 maj 2014, Kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014. FSB:s kansli, Ekenäs. Tid: 23 maj 2014, Kl. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014 Plats: FSB:s kansli, Ekenäs Tid: 23 maj 2014, Kl. 16:00 18:10 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Hurtta Rolf Forsström

Läs mer

Tillämpning av den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män i Österbottens kommuner Sinikka Mikola. Korsholms kulturhus

Tillämpning av den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män i Österbottens kommuner Sinikka Mikola. Korsholms kulturhus Tillämpning av den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män i Österbottens kommuner Sinikka Mikola Österbottens förbund den 21 september 2012 Korsholms kulturhus Innehåll De finska

Läs mer

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND MAL-planen för VÄSTRA NYLAND ARBETSPROGRAM 15.1.2007 1. Beskrivning av arbetet 2. Innehållet i planen 3. Tidtabellen för arbetet 4. Organisering av arbetet 1. BESKRIVNING AV ARBETET Projektet för en reform

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 16.04.2013 4 Sammanträdestid Tisdagen den 16 april 2013 kl 18.30-20.00 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Byggnadskontoret, Nygårdsvägen 5, Nykarleby. 129 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av två protokolljusterare 180

Byggnadskontoret, Nygårdsvägen 5, Nykarleby. 129 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av två protokolljusterare 180 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/2014 1 Miljö- och byggnadsnämnden Tid Onsdag 09.07.2014 kl. 16.30 Plats Byggnadskontoret, Nygårdsvägen 5, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 129 Sammanträdets laglighet

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM EN NATIONELL STRATEGI FÖR INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM EN NATIONELL STRATEGI FÖR INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM EN NATIONELL STRATEGI FÖR INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM Statsrådet har i dag fattat följande principbeslut: 1. Behovet av och möjligheterna till en ny trafikpolitik Trafikpolitiken

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

Måndagen den 27 februari 2017, kl Pedersöre kommungård, Bennäs

Måndagen den 27 februari 2017, kl Pedersöre kommungård, Bennäs 27.02.2017 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 27 februari 2017, kl. 9.00 10.55. Pedersöre kommungård, Bennäs Beslutande Boström, Kaj Sandberg, Henrik Svenfors, Stefan Henriksson, Anna-Maja

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

Vad är Lean? Lean5 Europe Oy Ltd

Vad är Lean? Lean5 Europe Oy Ltd Vad är Lean? Lean5 Europe Oy Ltd Tommi Elomaa VAD ÄR LEAN? 1. VÄRDE VI GÖR BARA DET, SOM SKAPAR VÄRDE FÖR KUNDERNA. INGENTING ANNAT. Leans centrala tanke är motsatsen Meningen är inte att springa snabbare,

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

Inofficiell översättning från finska

Inofficiell översättning från finska :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Kongressflygeln, Helsingfors Mässcenter, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande

Läs mer

Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN

Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN INNEHÅLL 1. Målen för säkerhetsplanen, innehållet i åtgärdsprogrammet, de ansvariga personerna för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Kommungården, styrelserummet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Kommungården, styrelserummet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3/2013 3/25 Sammanträdestid Torsdagen den 12 september 2013, kl. 10.00 11.52 Sammanträdesplats Kommungården, styrelserummet Beslutande: Ersättare: Krokfors, Sune Granvik, Nils-Anders

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund 18.11.2011 1 (6) Protokoll: Dam utskottsmöte 2/2011 Plats: Raseborg institutet, Källträskvägen, Karis Tid: 18 november 2011, kl. 15:15-17.00 19 november 2011, kl. 08.00-09.30 Beslutande: Birgitta Forsström,

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET

FÖRSAMLINGSRÅDET FÖRSAMLINGSRÅDET 140513 13.5.2014 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HIETA,

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 april 2015 kl. 19:00-19.10 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

94 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan

94 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 93 Sammankallelse och beslutfördhet 94 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 95 Sysselsättningsterapin 96 Tjänstemannabeslut,

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 07.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga - Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/2013 1 Mötesinformation Tid Torsdag 28.11.2013 kl. 9.04 14.36 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen Andra linjen 14, Helsingfors Suomen Kuntaliitto

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Ungdomsarbetsutskottsmöte 2/2015. FSB kansli, Ekenäs. Tid: 15.2.2015, kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Ungdomsarbetsutskottsmöte 2/2015. FSB kansli, Ekenäs. Tid: 15.2.2015, kl. Protokoll: Ungdomsarbetsutskottsmöte 2/2015 Plats: FSB kansli, Ekenäs Tid: 15.2.2015, kl. 09:00 15:00 Beslutande: Sabina Holopainen, ordförande Toni Wasenius, viceordförande Thomas Hellström MNBF Paul

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 Nr 8 Sammanträdestid Måndagen den 15 november 2010 kl 19.00-21.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkansliet i Kimito den 4 december 2015

Kommunkansliet i Kimito den 4 december 2015 11/2015 KALLELSE 1 Sammanträdestid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 16.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Kimito Beslutande Övriga Ärenden Underskrift Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna

Läs mer