Lojo huvudbibliotek, Järnefeltsalen, Karstuvägen 3, Lojo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lojo huvudbibliotek, Järnefeltsalen, Karstuvägen 3, 08100 Lojo"

Transkript

1 PROTOKOLL 5/ TID kl PLATS Lojo huvudbibliotek, Järnefeltsalen, Karstuvägen 3, Lojo BEHANDLADE ÄRENDEN 1. MÖTETS KONSTITUERING MÖTETS ÖPPNANDE KONSTATERANDE AV DE NÄRVARANDE KONSTATERANDE AV LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE GODKÄNNANDE AV DET FÖREGÅENDE MÖTETS PROTKOLL 4 2. UTSIKTER FÖR TURISMENS UTVECKLING 5 3. KOMMUNSERVICE OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETSSÄTT 7 4. RESULTAT FRÅN REGIONSAMARBETET MÖTESTIDTABELL INFORMATIONSÄRENDEN ÖVRIGA ÄRENDEN SOM TAS UPP PÅ MÖTET 16 UNDERSKRIFTER Irene Äyräväinen Ordförande Minna Kylänpää protokollförare JUSTERING AV PROTOKOLLET Protokollet justeras på nästa möte. PROTOKOLLET FRAMLÄGGS TILL PÅSEENDE Protokollet framläggs inte till påseende.

2 PROTOKOLL 5/ Ordföranden för Västra Nylands kommundirektörsmöte, stadsdirektör Simo Juva välkomnade deltagarna och berättade om aktuella ärenden Lojos fjärdeklassisters självständighetsdagsfest och Lojo stads planer att satsa på Tytyris gruva som resmål. Simo Juva gladde sig också åt TOP 5 listan, som är ett resultat av regionsamarbetet. Simo Juva tackade för året som gått och samarbetsmötets intressanta ämnen och önskade ett ännu bättre samarbete i nästa år. 1. MÖTETS KONSTITUERING 1.1. MÖTETS ÖPPNANDE Ordföranden Irene Äyräväinen öppnade mötet KONSTATERANDE AV DE NÄRVARANDE Mötets deltagare antecknades i protokollet. NÄRVARANDE medlem Alén Risto stadsstyrelsens suppleant Hangö Hyttinen Urpo stadsfullmäktiges medlem Hangö Järvinen Katrin stadsstyrelsens medlem Hangö Wikberg Barbro stadsstyrelsens medlem Hangö Bergman-Auvinen Marie kommunstyrelsens ordförande Ingå Huhtala Lassi kommunfullmäktiges medlem Lojo Makkonen Hannu stadsfullmäktiges medlem Lojo Nordström Paula stadsfullmäktiges medlem Lojo Rintanen Leo stadsstyrelsens medlem Lojo Äyräväinen Irene mötets ordförande Lojo Siggberg Björn stadsfullmäktiges andra viceordf. Raseborg Walls Anders stadsstyrelsens ordförande Raseborg Koroma-Hintikka Maria kommunstyrelsens medlem Sjundeå Laaksonen Merja mötets viceordförande Sjundeå Penttinen Arto kommunfullmäktiges andra viceordf. Sjundeå suppleanter Isoaho Maria kommunstyrelsens medlem Ingå Tanskanen Veikko kommunstyrelsens medlem Sjundeå kommundirektörer Juva Simo stadsdirektör Lojo Boström Jarl kommundirektör Ingå Isotupa Juha-Pekka kommundirektör Sjundeå Johansson Mårten stadsdirektör Raseborg samarbetsparter Hettula Eero verkställande direktör VN:s Handelskammare

3 PROTOKOLL 5/ därtill Streng Leila personalrepresentant Lojo Salminen Jari huvudförtroendeman, suppleant Raseborg Sandström Carl-Johan verkställande direktör Novago Företagsutveckling Ab Vaarala Erja programdirektör Novago Företagsutveckling Ab Kylänpää Minna protokollförare Novago Företagsutveckling Ab Tiihonen Minna-Mari assistent Novago Företagsutveckling Ab sakkunniga 2 Punamäki Jukka projektkoordinator LUMO Ermala Minna turistchef Lojo Turistservicecentrum sakkunniga 3 Torkkeli Matti verkställande direktör Lean5 Europa Oy Elomaa Tommi LEAN-expert Lean5 Europa Oy FRÅNVARANDE medlem Nyberg Lars stadsfullmäktiges medlem Hangö Öhman Sten stadsstyrelsens medlem Hangö Gustafsson Soile kommunstyrelsens andra viceordf. Ingå Wilhola Sari kommunfullmäktiges ordförande Ingå Rautakoura Marko kommunstyrelsens första viceordf. Ingå Westerholm Kristian kommunfullmäktiges första viceordf. Ingå Slunga-Poutsalo Riikka stadsstyrelsens första viceordf. Lojo Blomqvist Thomas stadsfullmäktiges ordförande Raseborg Grundström Camilla stadsstyrelsens första viceordf. Raseborg Heimberg Ulf stadsfullmäktiges första viceordf. Raseborg Åkerö Fredrika stadsfullmäktiges medlem Raseborg Louekoski Vesa-Matti kommunstyrelsens medlem Sjundeå Nordström Marcus kommunfullmäktiges första viceordf. Sjundeå kommundirektörer Mäkinen Jouko stadsdirektör Hangö samarbetsparter Lipponen Vesa strategichef Nylands ELY Eskelinen Juha direktör Nylands förbund Alho Olli specialsakkunnig ANM

4 PROTOKOLL 5/ KONSTATERANDE AV LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Mötet konstaterades enhälligt vara lagenligt sammankallat och beslutfört FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE Mötet godkände enhälligt föredragningslistan. Lean5 Europe Oy:s representanter får närvara under hela mötet GODKÄNNANDE AV DET FÖREGÅENDE MÖTETS PROTOKOLL Protokollet 4/2014 från mötet den godkändes enhälligt.

5 PROTOKOLL 5/ UTSIKTER FÖR TURISMENS UTVECKLING KKOHRY Västra Nylands turism har under de senaste åren blivit starkare i och med att kommunernas och företagens gemensamma vilja och vision har blivit starkare. Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:s verksamhet startade den och projektkoordinator Jukka Punamäki började i Lumos tjänst den Lumo har under hösten bl.a. ordnat flera utbildningstillfällen, workshops och exkursioner i regionen. Den elektroniska synligheten auditeras hos alla de företag och kommuner som är med i Lumo. Just nu deltar 26 företag och fem kommuner i verksamheten. Därtill deltar Nylands förbund i finansieringen (landskapsutvecklingspengar). Västra Nylands turistvarumärke är färdigt. Visit South Coast Finland kommer att förena turismen i hela området och fungerar som en bas för uppbyggandet av marknadsföringsåtgärder. Varumärket styr turismens produktifiering och marknadsföring i Lumo och Lumos intressentgrupper under de kommande åren. Den kritiska faktorn är att alla förbinder sig till samarbetet. Just nu utarbetar Lumo sin marknadsföringsstrategi och elektroniska synlighet, så som webbsidor och kanaler i social media. Kommunerna har under hösten fått nytta av Lumos verksamhet bl.a. genom att delta i aktuella utbildningar och möten för samarbetsnätverket. Det av LUMO styrda arbetet med att göra regionens varumärke och marknadsföringsstrategi klarare är mycket viktigt för samarbetet i hela regionen. Genom gemensamma spetsar och mål kan vi på olika håll satsa på de rätta sakerna, så att alla våra insatser riktas åt samma håll. LUMO har aktivt sökt efter nya marknadsföringssätt för att öka kännedomen om regionen och för första gången fick vi bl.a. i september ta emot Centralen för turistfrämjandes Roadshow, dvs. mer än 20 internationella representanter för CTF gjorde ett besök till vår region. Ett exempel på hur en kommun utvecklar turismen Lojo stad utvecklar starkt element för året-runt-turism. Säsongvariationen i Västra Nyland är kraftig, vilket inverkar på bl.a. tillgången på yrkeskunnig arbetskraft och på hur de är villiga att förbinda sig inom serviceyrken. Lojo stads tillväxtstrategi har som mål att utveckla Tytyris upplevelsegruva till ett spetsprojekt inom turismen. Målet för det här är ett året runt fungerande turistmål med ca besökare. Tytyris dragningskraft inverkar också betydande på näromgivningens servicebehov. Framföranden om ärendet hålls på mötet av: - Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:s projektkoordinator Jukka Punamäki - Lojo Turistservicecenters turistchef Minna Ermala

6 PROTOKOLL 5/ Förslag Samarbetsmötet antecknar till kännedom 1. framföranden i ärendet 2. slutledningarna från samarbetsmötets diskussion. Under framförandena och i diskussionen efteråt lyftes följande fram: Projektkoordinator Jukka Punamäki från LUMO Oy inledde och delade till publiken ut statistik över Västra Nylands turism. Han berättade, att övernattningarna i Västra Nyland är på uppgång. Västra Nylands turism kommer i fortsättningen att marknadsföras under varumärket Visit South Coast Finland. Varumärket berättar var vi befinner oss, för det andra kan också andra kommuner komma samman under varumärket för att finansiera verksamheten och för det tredje innehåller det orden Visit och Finland, som hjälper till att rikta sökmaskinernas träffar till vårt område. Under diskussionen lyftes det fram, att under det nya varumärket utförs det speciellt arbete med produktifiering och det är också meningen att göra upp listor med Västra Nylands 100 bästa turistprodukter, som skall kunna köpas elektroniskt. Turistchef Minna Ermala från Lojo Turistservicecenter berättade om projektet med Tytyris Upplevelsegruva. De öppna dörrarnas dagar, som ordnades den , har hittills lockat bra med besökare. Tytyris Upplevelsegruva är ett resmål, som skall locka besökare året runt. För nuvarande besöks den av ca personer om året, men det nya konceptet har besökare per år som mål. Det framtida konceptet omfattar verksamhet både ovan och under jorden. Det konstaterades, att man följer med situationen med stort intresse. Bilagor: - Infografen Västra Nylands turism i siffror - Varumärkespresentation - Tytyri-framförandet Beslut Samarbetsmötet antecknade ärendets framföranden till kännedom

7 PROTOKOLL 5/ KOMMUNSERVICE OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETSSÄTT KKOHRY Då kommunens roll i det finska samhället är så omfattande, är således också objekten för kommunernas utvecklingsverksamhet mångfaldiga: service, ekonomi, personalpolitik, kommuninnevånarnas påverkningsmöjligheter, kommunens ledarskap samt välfungerande samhällsstruktur, trivsam och trygg miljö, lokalekonomins verksamhetsförutsättningar. I utvecklingen av en genomgripande kundinriktad produktivitet består lösningarna på kommunernas utmaningar av många olika åtgärder. Nu, mer än någonsin, behöver vi ifrågasätta de nuvarande strukturerna, vi behöver nya samarbetsformer, nya verksamhetssätt, användning av olika slags kunnande och mod att fördomsfritt prova på nya saker. Målet är en effektiv kommunsektor med serviceförmåga, som mångdimensionellt producerar mervärde för kommuninnevånarna på ett hållbart sätt. En kundinriktad utveckling av produktiviteten är lämplig för kommuner och kommunsammanslagningar, där man håller fast vid att produktiviteten inte kan påverkas enbart med siffror och statistik. Lean är en ledningsfilosofi, som koncentrerar sig på avskaffningen av sju olika oproduktiva funktioner, och som strävar efter att förbättra kundtillfredsställelse och kvalitet samt minska på verksamhetens kostnader och förkorta produktionens genomloppstider. Lean strävar efter att en rätt mängd rätta saker av rätt kvalitet fås på rätt tid till rätt plats. Med hjälp av processen öppnas nya och innovativa sätt att disponera lokal och regional verksamhet. På samma gång erbjuds områdets aktörer möjligheter att vara föregångare i sökandet efter fördomsfria sätt till förnyelse. Framföranden i ärendet hålls på mötet av verkställande direktör Matti Torkkeli och Lean-expert Kimmo Elomaa från Lean5 Europe Oy. Förslag Samarbetsmötet antecknar till kännedom 1. framföranden i ärendet 2. slutledningarna från samarbetsmötets diskussion. Under framförandena och i den efterföljande diskussionen lyftes följande saker fram: Lean5 Europe Oy:s verkställande direktör Tommi Elomaa höll ett framförande om Lean5 metoden, där man genom att avlägsna hinder och faktorer, som orsakar spill, kan strömlinjeforma funktioner och öka resurseffektiviteten. Då man använder metoden kommer man överens om de verksamhetssätt och standarder, som man håller fast vid. Metoden utreder var spillet finns, och ofta är det i lagring eller transport och det kan elimineras från väntetid, fel och underanvändning av kunnande.

8 PROTOKOLL 5/ Under diskussionen lyftes fram, att en det ansågs vara en utmaning att förändra tankesättet. Inom HNS använder många avdelningar Lean-metoden därför att de första försöken har varit så lyckade i fråga om inbesparingar. Det konstaterades, att ett första steg kunde vara en gemensam utbildning för regionen. Bilaga: Lean5-presentation Beslut Samarbetsmötet antecknar ärendet till kännedom

9 PROTOKOLL 5/ RESULTAT FRÅN REGIONSAMARBETE 2014 KKTORY År 2014 har regional utveckling utförts enligt verksamhetsplanen. Behov och projekt Åtgärd Tidtabell Finansiering Koord. Genomf. REDSKAP FÖR FÖRNYELSE HINKU Kommuner, arbetsgruppsarbete Kommunvisa åtgärder 2014 Kommunerna SK x Företagens genomförande Mätning av CO2-förändring 2014 Företag SK EKOstödverksamhet utredning 2014 Kommunerna SK EAKR/ SYKE nytt projekt: Välke, Kommunerna Projekt Nytt och innovativt från koldioxidsnålhet 2014 SYKE 8/2014 /Novago KEKE Ökning av kännedomen på VN:s område Utformning av områdets kluster för hållbar affärsverksamhet Företags-exempel Slutseminarium och slutrapport Kontinuerl. NF Makera EV x Våren 2014 NF Makera EV x Hösten Våren 2014 Hösten 2014 NF Makera EV/rådgivare NF Makera EV/Laurea okt Smidig industri Utredning över de större industriföretagens situation Företagen förbinder sig till förnyelseåtgärderna: vatten, hållbar utveckling, cleantek-produkter, protoverkstadens hjälp Kevät 2014 ElyUusimaa Innolink 2014 Novago Tuunaa Tuottoa loka-/ marrask x Turism LUMO Avtal med kommunerna och verksamhetens start Våren 2014 Kommuner,företag 6/2014 LUMO Elektroniska kanaler, bl.a. nätbutik Våren 2014 LUMO 9/2014 LUMO Ansökan om projektfinansiering Våren 2014 NF Makera JP ok LUMO Produktifiering, varumärkesarbete, markn.föringsstrategi 2014 LUMO JP,företag +tr. x VN turismstrategins genomförande VN turismstrategins genomförande Kvalitet till tusen -utbildning, Green Start hållbar turism - ansvarsfullhetsutbildning Marknadsföringsåtgärder för Ryssland 2014 kommuner,företag ok 2014 kommuner,företag ok VN turismstrategins genomförande Nyttjande året runt 2014 kommuner,företag x

10 PROTOKOLL 5/ Regionstadspiloterna Städer med smart och grön tillväxt Vatten och nya produkter 2014 ANM Kauhava x bearbetn. INNOHUB VN Speedejting för företagare 2014 ANM /Novago x Virtuell företagsrådgivning (Skype), start Olika Pop-Up kaféer i VN 2014 Novago Kevät 2014 Novago ok Idrottsturism Produktnätverk, varumärke 2014 ANM Imatra x Stöd för näringsstrukturens förändring Strukturomvandlingen 2014 ANM Salo innovationstävling Regelbundna ekotips Kesä 2014 Novago hösten BusinessLohja träffplats för smeoch mikroföretagare Kesä 2014 Novago JO Tillfällen för att bekanta sig med gemenskapsbaserade arbetsformer Kevät 2014 Novago JO Gemensamma träffar bl.a. morgongröt 2014 Novago genomf. UTVECKLING AV VERKSAMHETSMILJÖN, MBTn Regionala företagstjänster Underhåll och utveckling av webbsidor våren 2014 Novago Grundande av servicepunkter i kommunerna våren 2014 kommunerna C-JS hösten Styrgruppen bildas våren 2014 Novago C-JS hösten Sysselsättningsexpertarbete Förberedelser för lagreform Seminarier våren och hösten Separata projekt t.ex. Rekry GO2 projektet 2014 Ely, kommunerna Precisionsarbete Förebyggande arbete mot långtidsarbetslöshet 2014 kommunerna kommunerna EV ok enligt kommun Innovativ upphandling Nytt direktiv Ökning av kunnandet 2104 kommunerna tr grund. okt Upphandlingsprocessernas utveckling Produktivitetens utveckling 2014 kommunerna Företagssamarbete Upphandlingsnätverken samlas 2014 Novago EV Upphandlingsstrategi Utarbetning och tillämpning hösten 2014 kommunerna tr Servicesedel Utarbetning och tillämpning hösten 2014 kommunerna tr

11 PROTOKOLL 5/ Distansarbete Koncept för distansarbetspunkt 2014 våren Novago+kommuner försök sept Ring V Ny webbsida Våren 2014 kommunerna Sito Material för trafikpolitiska redogörelsen 2014 Hösten NF+Ely ok Intentionsavtal ->2015 NF+Ely C-JS ok ÖKNING AV REGIONENS ATTRAKTIONSKRAFT Kommunikation Uppdatering av ramplanen för regionkommunikation Utarbetning av material för etableringstjänster våren 2014 Novago SeVi tr. okt våren 2014 ÄRM Novago ok Webbsidornas utveckling kontinuerl. Novago tr. M-MT x Utarbetning av Facebook -sidor våren 2014 Novago KasvuKraft juni Informationstidningens publicering Sommar och vinter 2014 Novago KasvuKraft sommar+ jul Förslag Oj Genomförandet och ekonomin föredras av programdirektör Erja Vaarala på mötet. Budgeten för 2014 kommer att underskridas därför att en del av genomförandet har varit möjligt att utföra inom KEKE-projektets budget. Kommundirektörsmötet antecknar de utförda åtgärderna till kännedom. Beslut Kommundirektörsmötet antecknade de utförda åtgärderna till kännedom KKOHRY Ärendet föredras på mötet av programdirektör Erja Vaarala. Förslag Samarbetsmötet antecknar ärendet till kännedom. Under framförandet lyftes följande saker fram. Programdirektör Erja Vaarala berättade om vilka åtgärder i KasvuKrafts verksamhetsplan 2014 som har genomförts, och om kommunernas lista över TOP 5 i regionsamarbetet, som har påbörjats och som ingår i KasvuKrafts verksamhetsplan för KasvuKrafts informationstidning delades ut till deltagarna. Bilagor: - KasvuKrafts genomförda åtgärder - KasvuKraft informationstidning 2/2014 Beslut Samarbetsmötet antecknade ärendet till kännedom.

12 PROTOKOLL 5/ MÖTESTIDTABELL KKOHRY Mötestidtabell för våren 2015 diskuteras. Kommundirektörsmöten våren 2015: 1. vecka 5 ti kl. 13 Sjundeå 2. vecka 11 on kl. 9 Ingå 3. vecka 17 to kl. 13 Raseborg Det regionala sparringsforumet 5: planeringen är påbörjad, tidpunkten är ännu öppen. Förslag till samarbetsmötets mötestidtabell våren 2015: 1.möte vecka 7 ti kl. 18 Sjundeå eller vecka 9 to kl. 18 Sjundeå 2. mötet vecka 20 ti kl. 18 öppet eller vecka 21 to kl. 18 öppet Förslag Samarbetsmötet besluter mötestidtabell för våren Beslut Mötet beslöt samarbetsmötets tidtabell för våren 2015: 1. Möte to kl. 18 mötesplats Sjundeå 2. Möte to kl. 18 mötesplats Ingå

13 PROTOKOLL 5/ INFORMATIONÄRENDEN KKOHRY Samarbetsmötet informeras om följande ärenden: 1. Friluftsliv är uppfriskande -Outdoors Finland har gjort det lätt att röra sig i naturen Med stöd av landsbygdsfonden har Outdoors Finland Etelä projektet produktifierat mer än 100 vandrings-, cykel- och kanotleder i södra Finland, så att de är lättillgängliga och bra uppmärkta. Lederna finns på Finlands största friluftsportal där lederna också finns noggrant beskrivna. Bilaga: Pressmeddelande (Outdoors Finland) Läs mera: 2. Ska jag bli företagare? -evenemang 2014 I Företagskuvösens lokaler ordnar Novago Företagsutveckling Ab i samarbete med TE-byrån, Luksia och Lojo Företagare tillfällen för dem, som funderar på att bli företagare. Tillfällen kommer att ordnas varje månad : Företagare Vesa Siljamo : En företagare berättar hur företagande förändrade livet och hur man kan förbereda sig för företagande : En företagare berättade om sina egna erfarenheter av företagande Bilaga: Inbjudan Inbjudan Andelslagsföretagandets utbildningsdag i Lojo För de som skall bli företagare ordnade Novago en utbildningsdag om andelslagsföretagande i Lojo på Meriturva. Skolare var Ulla Leppänen, Tampereen seudun osuustoiminnan kehittämisyhdistys ry och Heikki Salo, Osuuskunta Valomo. Bilaga: Inbjudan Representanter för Städer med smart och grön tillväxt från hela Finland besökte Västra Nyland som en del av Södra Finlands Road Show den I regionen bekantade de sig med vatten-aktörerna, bl.a. Västra Nylands vatten och miljö, Kisakallios sjövärme samt Novago Företagsutveckling och Prototypverkstaden. Resan fortsatte från vårt område till att bekanta sig med bl.a. Salos vindkraft, Raumos HINKU och Forssas resurskloka intelligenta företagslösningar. Senare mer om resans bästa bitar. Bilaga: Road Show -program 5. Den hållbara affärsverksamhetens möjligheter i Västra Nyland Projektets avslutning hölls torsdagen den i Företagshuset i Lojo. Material:http://www.lansi.fi/kasvukraft/default.asp?kieli=246&id_sivu=98&alasivu=98 Slutrapporten blir färdig under november 2014 i tryckt och elektronisk form.

14 PROTOKOLL 5/ FUAS-delegationen FUAS (Federation of Universities of Applied Sciences) är en strategisk allians mellan Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu och yrkeshögskolan Laurea. Delegationen är FUAS-alliansens samarbetsorgan för aktörer inom forskning, innovationsverksamhet och näringsliv. Delegationens uppgift är att främja växelverkan mellan FUAS-alliansen och det övriga samhället, att stärka alliansen i sin helhet samt att främja medlemshögskolornas strategiska utveckling och partnerskap. Delegationens syfte är att stärka alliansens betydelse som utvecklare av konkurrenskraft och välfärd i ett vidsträckt metropolområde. Delegationens verksamhetsperiod är två år. Representanter för Västra Nyland i delegationen är Lojo stadsstyrelses ordförande Irene Äyräväinen och programdirektör Erja Vaarala från Novago Företagsutveckling Ab. Bilaga: Att leda radikala innovationer hur kan man skapa ny affärsverksamhet i organisationer? 7. MDI Kommunenkät börja tala om tillväxt Det har gjorts kommunreformer i Finland under de senaste åren. Uppmärksamheten har huvudsakligen fästs vid service vilket är på sin plats. Det är ändå förargligt, att kommunernas utveckling och tillväxt har blivit på efterkälke i diskussionen. Debatten om stukturer har totalt satt broms på utvecklingen. För att lätta på bromsen och få igång diskussionen sände MDI i september en enkät om kommunernas tillväxt och utveckling till nästan förtroendevalda och ledande tjänstemän i kommunerna. Arbetet är MDI:s egen satsning i den nationella debatten. Det kom in svar på enkäten. Bilaga: MDI kommunenkät 8. Regionens representanter i i Landskapets samarbetsgrupp MYR:s landsbygdssektion Som vår regions representanter i landsbygdssektionen, från organisationer nämnda i skriftlig begäran, har föreslagits Lojo stads utvecklingsdirektör Eero Soinio som egentlig medlem, med suppleant från Finlands Naturskyddsförbunds Nylands distrikt. Novago Företagsutveckling Ab har en suppleantplats, och programdirektör Erja Vaarala har föreslagits till den platsen. Landsbygdssektionens första möte hölls den Nylandsprogrammets Genomförandeplan I genomförandeplanen presenteras de mest centrala projekten och åtgärderna med tillhörande program som genomför Nylandsprogrammet. Planen innehåller fyra stora spetsprojekthelheter samt mindre projekt och åtgärder. Finansiering riktas både till de stora helheterna samt till enskilda åtgärder. Bekanta dig: telma_2015_2016

15 PROTOKOLL 5/ Statistik - Uppföljningsstatistik över nystartade företag 10/2014 (bilaga) - Sysselsättningssituationen 9/2014 (bilaga) 11. Pumppu-projektet I Västra Nyland har det inom projektet pågått ett fogfritt samarbete mellan en mångfald av aktörer för att förbättra folkets välfärd och främja hälsan med ett preventivt grepp. Projektets resultat från åren har samlats i en bok med titeln Repullinen hyvinvointia (Ung. En ryggsäck med välfärd) av yrkeshögskolan Laureas enhet i Lojo. I april 2014 utgavs också en annan bok om projektet: Ihminen kehittämisen keskiössä - näkökulmia kansalaislähtöisyyteen, monituottajuuteen ja hyvinvointialan rakenteiden kehittämiseen (Ung. Människan i centrum av utvecklingen perspektiv på medborgarinriktning, en mångfald av producenter och utveckling av välfärdsbranschens strukturer.) Böckerna elektroniskt: hyvinvointia.pdf 12. Regionsamarbetets tidtabeller 2014 Årstabellen kompletteras då programmet framskrider och kan ses på adressen samt på Extranet. Alla mötesdokument finns i elektronisk form på adressen Förslag Samarbetsmötet antecknar ärendena till kännedom. Beslut Samarbetsmötet antecknade ärendena till kännedom

16 PROTOKOLL 5/ ÖVRIGA ÄRENDEN SOM TAS UPP PÅ MÖTET KKOHRY Den här paragrafen finns för ärenden som tas upp på mötet. - Merja Laaksonen önskar samarbetsmötet välkommen till Sjundeå nästa gång. Förslag Samarbetsmötet antecknar ärendena till kännedom. Beslut Samarbetsmötet antecknade ärendena till kännedom

PLATS Meriturva, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Gränspatrullsbågen 6, 08100 Lojo, karta: http://goo.gl/0p3j9b

PLATS Meriturva, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Gränspatrullsbågen 6, 08100 Lojo, karta: http://goo.gl/0p3j9b PROTOKOLL 2/2014 1 TID 13.03.2014 kl. 18:00 20:20 PLATS Meriturva, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Gränspatrullsbågen 6, 08100 Lojo, karta: http://goo.gl/0p3j9b BEHANDLADE ÄRENDEN 1. MÖTETS KONSTITUERING

Läs mer

TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00.

TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00. FÖREDRAGNINGSLISTA 3/2014 1 TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00. PLATS Spahotell Rantasipi Siuntion Kylpylä, Lepopirttivägen 80, 02570

Läs mer

KasvuKraft verksamhetsberättelse 2014

KasvuKraft verksamhetsberättelse 2014 _ KasvuKraft verksamhetsberättelse 2014 KasvuKraft kommundirektörsmöte 11.3.2015, godk. KasvuKraft beredningssekretariat 27.2.2015, godk. KasvuKraft samarbetsmöte 26.2.2015, godk. www.lansi.fi/kasvukraft

Läs mer

KASVUKRAFT VERKSAMHETSPLAN 2015

KASVUKRAFT VERKSAMHETSPLAN 2015 KASVUKRAFT VERKSAMHETSPLAN 2015 I spetsen för kunnande till förmån för områdets välstånd och livskraftig företagsamhet. KasvuKraft samarbetsmöte 26.2.2015, godk. Kasvukraft kommundirektörsmöte 18.11.2014,

Läs mer

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Enkätens bakgrund och genomförande Hösten 2014 utarbetade Företagarna i Finland och Finnvera Abp tillsammans med arbets- och näringsministeriet SME-företagsbarometern,

Läs mer

Årsredovising 2011. www.novago.fi

Årsredovising 2011. www.novago.fi Årsredovising 2011 Företagsrådgivningen i västra Nyland finns nu att få från en och samma lucka. Vi hjälper när du vill grunda ett företag, utveckla din affärsverksamhet eller internationalisera. När ditt

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Lojo stads vitalitets- och konkurrenskraftsprogram för 2014 2021 åtgärdsprogram

Lojo stads vitalitets- och konkurrenskraftsprogram för 2014 2021 åtgärdsprogram Lojo stads vitalitets- och konkurrenskraftsprogram för 2014 2021 åtgärdsprogram SPETS 1: LOJO I TILLVÄXT * en ökning i antalet invånare på 1 % per år * en arbetsplatssufficiens på mer än 83 % * ett ökande

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande PROTOKOLL 120213 FÖRSAMLINGSRÅDET 13.2.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON,

Läs mer

Vad är Lean? Lean5 Europe Oy Ltd

Vad är Lean? Lean5 Europe Oy Ltd Vad är Lean? Lean5 Europe Oy Ltd Tommi Elomaa VAD ÄR LEAN? 1. VÄRDE VI GÖR BARA DET, SOM SKAPAR VÄRDE FÖR KUNDERNA. INGENTING ANNAT. Leans centrala tanke är motsatsen Meningen är inte att springa snabbare,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 77 Sammankallande och beslutförhet 78 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 79 Tjänstemannabeslut 80 Lokalt avtal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor:

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor: Stadsstyrelsen 58 17.03.2014 Utlåtande om Egentliga Finlands landskapsstrategi 1088/00.04.01/2014 Stadsstyrelsen 58 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675 Föredragande Stadsdirektör Folke

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 april 2015 kl. 19:00-19.10 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Pomoväst. Kontor i Ekenäs, Centro, Genvägen 4. Mottagning också i övriga kommuner. Styrelse: ordförande Lennart Biström, 10 ord.medl. + 10 suppl.

Pomoväst. Kontor i Ekenäs, Centro, Genvägen 4. Mottagning också i övriga kommuner. Styrelse: ordförande Lennart Biström, 10 ord.medl. + 10 suppl. Pomoväst Pomoväst Föreningen grundad i maj 1997 Vi har förverkligat tre program - På Spåret 1997-1999 - Vår västnyländska Saga 2000-2006 - Västnyland en bygd i samverkan 2007-2013 Sammanlagt cirka 250

Läs mer

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND MAL-planen för VÄSTRA NYLAND ARBETSPROGRAM 15.1.2007 1. Beskrivning av arbetet 2. Innehållet i planen 3. Tidtabellen för arbetet 4. Organisering av arbetet 1. BESKRIVNING AV ARBETET Projektet för en reform

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014. FSB:s kansli, Ekenäs. Tid: 23 maj 2014, Kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014. FSB:s kansli, Ekenäs. Tid: 23 maj 2014, Kl. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014 Plats: FSB:s kansli, Ekenäs Tid: 23 maj 2014, Kl. 16:00 18:10 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Hurtta Rolf Forsström

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 Innehållsförteckning Aktuellt inom projektet våren 2009 1. ARVO-utbildning 2. Kartläggning gällande verksamhetsmodeller med låg tröskel i anslutning

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsfullmäktige 122 12.11.2014 Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsstyrelsen 3.11.2014 452 I budgetförslaget för 2015 uppgår de totala utgifterna till 347,4 miljoner euro, varav driftsutgifterna

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2014-05-22

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2014-05-22 2014-05-22 Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 2 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare.. 2 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 4 Val av protokollsjusterare... 3

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1 2015-05-22 4/2015 1 Ärendeförteckning 34 Stämmans öppnande... 3 35 Val av ordförande för stämman... 3 36 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 37 Val av protokollsjusterare... 3 38 Godkännande

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1 2015-05-22 3/2015 1 Ärendeförteckning 18 Stämmans öppnande... 3 19 Val av ordförande för stämman... 3 20 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 21 Val av protokollsjusterare... 3 22 Godkännande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.18.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 18. PROTOKOLLJUSTERARE. 19. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND Tid: Tisdag 26.2.2008 kl. 12.30-15.30 Plats: Järvenpää talo (Hallintokatu 4), mötesrum 3 Närvarande: Olli Laiho

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), fredag 31 januari 2003 kl 13.00-16.00. OBS flyttning av dag! Föredragande

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 07.01.2014 01/14 Sammanträdestid Tisdagen den 7 januari 2014 kl 18.00 18.45. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2014 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Patrik Renfors, ordförande

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016. Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55

PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016. Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55 Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) 16:10 20:55

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011 Styrelsen nr 1/2011 Kallelse till sammanträde torsdagen den 13 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 21 Sammankallande och beslutförhet 22 Justering av

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Nya vindar inom omsorgen

Nya vindar inom omsorgen Nya vindar inom omsorgen Handikappservicen i Svenskfinland en förundersökning ur kommunens synvinkel Ann-Marie Lindqvist politices licentiat Vad? En förundersökning om handikappservice på svenska för personer

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, Kl. 13.00-15.30 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S) Jan Svärd (S) Samuel Eriksson (V) Robin Pleines (C) Bo Hedlund (C) Erkki Vuorijärvi (GL) Göran Strömqvist

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Måndagen den 10 oktober 2011 kl 19.00 Sammanträdesplats Ecke rö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 28 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 Fullmäktige 65 19.5.2014 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA)

Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Lars Ingeberg 2015-05-11 KSN-2015-0662 Kommunstyrelsen Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) Förslag

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.03.2010 2/10 Sammanträdestid Måndagen den 1 mars 2010 kl 18.00 20.30. Sammanträdesplats Beslutande OBS! Godby nya daghem x Torbjörn Björkman, ordförande - Sören Karlsson,

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 11/2010 20.9.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 11/2010 20.9.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 11/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 198 KST 199 KST 200 KST 201 KST 202 KST 203 KST 204 KST 205 KST 206 KST 207 KST 208 KST 209 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Övervakning

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 310, textläsning ur Joh 15:15-16 och bönen Fader Vår. Val av lekmannaombud till kyrkomötet/lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den 19.06.2013 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 35 Kallelse och beslutförhet.

Läs mer

Närvarande: Rebecca Olin Laura Penttinen lämnade mötet kl. 18.01 Kerttu Savola Nea Hjelt Joanna Järvinen Lotta Romberg

Närvarande: Rebecca Olin Laura Penttinen lämnade mötet kl. 18.01 Kerttu Savola Nea Hjelt Joanna Järvinen Lotta Romberg Mötesprotokolll 3/15 1 (10) Ungdomsfullmäktiges möteskallelse Tid kl. 17.00 Plats Ungdomslokalen Zentra 1. Mötets öppnande 2. Mötets konstituerande 3. Mötets laglighet och beslutsförhet 4. Godkännande

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun. Ulf Westerlund Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 47-55 Anna Lindqvist

Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun. Ulf Westerlund Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 47-55 Anna Lindqvist SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) 2011-10-06 Plats och tid Hallsberg Valvet, kl 9:00-12:00 Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Sari Harju, Arbetsförmedlingen Annelie Moilanen, Försäkringskassan

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg \1 2013-01-08 FALKENBERG 10 Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kvinnors entreprenörskap jämställdhet som medel för hållbar tillväxt Attraktionskraft Norden 15.10.2013 5,4 miljoner

Läs mer