Lojo huvudbibliotek, Järnefeltsalen, Karstuvägen 3, Lojo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lojo huvudbibliotek, Järnefeltsalen, Karstuvägen 3, 08100 Lojo"

Transkript

1 PROTOKOLL 5/ TID kl PLATS Lojo huvudbibliotek, Järnefeltsalen, Karstuvägen 3, Lojo BEHANDLADE ÄRENDEN 1. MÖTETS KONSTITUERING MÖTETS ÖPPNANDE KONSTATERANDE AV DE NÄRVARANDE KONSTATERANDE AV LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE GODKÄNNANDE AV DET FÖREGÅENDE MÖTETS PROTKOLL 4 2. UTSIKTER FÖR TURISMENS UTVECKLING 5 3. KOMMUNSERVICE OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETSSÄTT 7 4. RESULTAT FRÅN REGIONSAMARBETET MÖTESTIDTABELL INFORMATIONSÄRENDEN ÖVRIGA ÄRENDEN SOM TAS UPP PÅ MÖTET 16 UNDERSKRIFTER Irene Äyräväinen Ordförande Minna Kylänpää protokollförare JUSTERING AV PROTOKOLLET Protokollet justeras på nästa möte. PROTOKOLLET FRAMLÄGGS TILL PÅSEENDE Protokollet framläggs inte till påseende.

2 PROTOKOLL 5/ Ordföranden för Västra Nylands kommundirektörsmöte, stadsdirektör Simo Juva välkomnade deltagarna och berättade om aktuella ärenden Lojos fjärdeklassisters självständighetsdagsfest och Lojo stads planer att satsa på Tytyris gruva som resmål. Simo Juva gladde sig också åt TOP 5 listan, som är ett resultat av regionsamarbetet. Simo Juva tackade för året som gått och samarbetsmötets intressanta ämnen och önskade ett ännu bättre samarbete i nästa år. 1. MÖTETS KONSTITUERING 1.1. MÖTETS ÖPPNANDE Ordföranden Irene Äyräväinen öppnade mötet KONSTATERANDE AV DE NÄRVARANDE Mötets deltagare antecknades i protokollet. NÄRVARANDE medlem Alén Risto stadsstyrelsens suppleant Hangö Hyttinen Urpo stadsfullmäktiges medlem Hangö Järvinen Katrin stadsstyrelsens medlem Hangö Wikberg Barbro stadsstyrelsens medlem Hangö Bergman-Auvinen Marie kommunstyrelsens ordförande Ingå Huhtala Lassi kommunfullmäktiges medlem Lojo Makkonen Hannu stadsfullmäktiges medlem Lojo Nordström Paula stadsfullmäktiges medlem Lojo Rintanen Leo stadsstyrelsens medlem Lojo Äyräväinen Irene mötets ordförande Lojo Siggberg Björn stadsfullmäktiges andra viceordf. Raseborg Walls Anders stadsstyrelsens ordförande Raseborg Koroma-Hintikka Maria kommunstyrelsens medlem Sjundeå Laaksonen Merja mötets viceordförande Sjundeå Penttinen Arto kommunfullmäktiges andra viceordf. Sjundeå suppleanter Isoaho Maria kommunstyrelsens medlem Ingå Tanskanen Veikko kommunstyrelsens medlem Sjundeå kommundirektörer Juva Simo stadsdirektör Lojo Boström Jarl kommundirektör Ingå Isotupa Juha-Pekka kommundirektör Sjundeå Johansson Mårten stadsdirektör Raseborg samarbetsparter Hettula Eero verkställande direktör VN:s Handelskammare

3 PROTOKOLL 5/ därtill Streng Leila personalrepresentant Lojo Salminen Jari huvudförtroendeman, suppleant Raseborg Sandström Carl-Johan verkställande direktör Novago Företagsutveckling Ab Vaarala Erja programdirektör Novago Företagsutveckling Ab Kylänpää Minna protokollförare Novago Företagsutveckling Ab Tiihonen Minna-Mari assistent Novago Företagsutveckling Ab sakkunniga 2 Punamäki Jukka projektkoordinator LUMO Ermala Minna turistchef Lojo Turistservicecentrum sakkunniga 3 Torkkeli Matti verkställande direktör Lean5 Europa Oy Elomaa Tommi LEAN-expert Lean5 Europa Oy FRÅNVARANDE medlem Nyberg Lars stadsfullmäktiges medlem Hangö Öhman Sten stadsstyrelsens medlem Hangö Gustafsson Soile kommunstyrelsens andra viceordf. Ingå Wilhola Sari kommunfullmäktiges ordförande Ingå Rautakoura Marko kommunstyrelsens första viceordf. Ingå Westerholm Kristian kommunfullmäktiges första viceordf. Ingå Slunga-Poutsalo Riikka stadsstyrelsens första viceordf. Lojo Blomqvist Thomas stadsfullmäktiges ordförande Raseborg Grundström Camilla stadsstyrelsens första viceordf. Raseborg Heimberg Ulf stadsfullmäktiges första viceordf. Raseborg Åkerö Fredrika stadsfullmäktiges medlem Raseborg Louekoski Vesa-Matti kommunstyrelsens medlem Sjundeå Nordström Marcus kommunfullmäktiges första viceordf. Sjundeå kommundirektörer Mäkinen Jouko stadsdirektör Hangö samarbetsparter Lipponen Vesa strategichef Nylands ELY Eskelinen Juha direktör Nylands förbund Alho Olli specialsakkunnig ANM

4 PROTOKOLL 5/ KONSTATERANDE AV LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Mötet konstaterades enhälligt vara lagenligt sammankallat och beslutfört FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE Mötet godkände enhälligt föredragningslistan. Lean5 Europe Oy:s representanter får närvara under hela mötet GODKÄNNANDE AV DET FÖREGÅENDE MÖTETS PROTOKOLL Protokollet 4/2014 från mötet den godkändes enhälligt.

5 PROTOKOLL 5/ UTSIKTER FÖR TURISMENS UTVECKLING KKOHRY Västra Nylands turism har under de senaste åren blivit starkare i och med att kommunernas och företagens gemensamma vilja och vision har blivit starkare. Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:s verksamhet startade den och projektkoordinator Jukka Punamäki började i Lumos tjänst den Lumo har under hösten bl.a. ordnat flera utbildningstillfällen, workshops och exkursioner i regionen. Den elektroniska synligheten auditeras hos alla de företag och kommuner som är med i Lumo. Just nu deltar 26 företag och fem kommuner i verksamheten. Därtill deltar Nylands förbund i finansieringen (landskapsutvecklingspengar). Västra Nylands turistvarumärke är färdigt. Visit South Coast Finland kommer att förena turismen i hela området och fungerar som en bas för uppbyggandet av marknadsföringsåtgärder. Varumärket styr turismens produktifiering och marknadsföring i Lumo och Lumos intressentgrupper under de kommande åren. Den kritiska faktorn är att alla förbinder sig till samarbetet. Just nu utarbetar Lumo sin marknadsföringsstrategi och elektroniska synlighet, så som webbsidor och kanaler i social media. Kommunerna har under hösten fått nytta av Lumos verksamhet bl.a. genom att delta i aktuella utbildningar och möten för samarbetsnätverket. Det av LUMO styrda arbetet med att göra regionens varumärke och marknadsföringsstrategi klarare är mycket viktigt för samarbetet i hela regionen. Genom gemensamma spetsar och mål kan vi på olika håll satsa på de rätta sakerna, så att alla våra insatser riktas åt samma håll. LUMO har aktivt sökt efter nya marknadsföringssätt för att öka kännedomen om regionen och för första gången fick vi bl.a. i september ta emot Centralen för turistfrämjandes Roadshow, dvs. mer än 20 internationella representanter för CTF gjorde ett besök till vår region. Ett exempel på hur en kommun utvecklar turismen Lojo stad utvecklar starkt element för året-runt-turism. Säsongvariationen i Västra Nyland är kraftig, vilket inverkar på bl.a. tillgången på yrkeskunnig arbetskraft och på hur de är villiga att förbinda sig inom serviceyrken. Lojo stads tillväxtstrategi har som mål att utveckla Tytyris upplevelsegruva till ett spetsprojekt inom turismen. Målet för det här är ett året runt fungerande turistmål med ca besökare. Tytyris dragningskraft inverkar också betydande på näromgivningens servicebehov. Framföranden om ärendet hålls på mötet av: - Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:s projektkoordinator Jukka Punamäki - Lojo Turistservicecenters turistchef Minna Ermala

6 PROTOKOLL 5/ Förslag Samarbetsmötet antecknar till kännedom 1. framföranden i ärendet 2. slutledningarna från samarbetsmötets diskussion. Under framförandena och i diskussionen efteråt lyftes följande fram: Projektkoordinator Jukka Punamäki från LUMO Oy inledde och delade till publiken ut statistik över Västra Nylands turism. Han berättade, att övernattningarna i Västra Nyland är på uppgång. Västra Nylands turism kommer i fortsättningen att marknadsföras under varumärket Visit South Coast Finland. Varumärket berättar var vi befinner oss, för det andra kan också andra kommuner komma samman under varumärket för att finansiera verksamheten och för det tredje innehåller det orden Visit och Finland, som hjälper till att rikta sökmaskinernas träffar till vårt område. Under diskussionen lyftes det fram, att under det nya varumärket utförs det speciellt arbete med produktifiering och det är också meningen att göra upp listor med Västra Nylands 100 bästa turistprodukter, som skall kunna köpas elektroniskt. Turistchef Minna Ermala från Lojo Turistservicecenter berättade om projektet med Tytyris Upplevelsegruva. De öppna dörrarnas dagar, som ordnades den , har hittills lockat bra med besökare. Tytyris Upplevelsegruva är ett resmål, som skall locka besökare året runt. För nuvarande besöks den av ca personer om året, men det nya konceptet har besökare per år som mål. Det framtida konceptet omfattar verksamhet både ovan och under jorden. Det konstaterades, att man följer med situationen med stort intresse. Bilagor: - Infografen Västra Nylands turism i siffror - Varumärkespresentation - Tytyri-framförandet Beslut Samarbetsmötet antecknade ärendets framföranden till kännedom

7 PROTOKOLL 5/ KOMMUNSERVICE OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETSSÄTT KKOHRY Då kommunens roll i det finska samhället är så omfattande, är således också objekten för kommunernas utvecklingsverksamhet mångfaldiga: service, ekonomi, personalpolitik, kommuninnevånarnas påverkningsmöjligheter, kommunens ledarskap samt välfungerande samhällsstruktur, trivsam och trygg miljö, lokalekonomins verksamhetsförutsättningar. I utvecklingen av en genomgripande kundinriktad produktivitet består lösningarna på kommunernas utmaningar av många olika åtgärder. Nu, mer än någonsin, behöver vi ifrågasätta de nuvarande strukturerna, vi behöver nya samarbetsformer, nya verksamhetssätt, användning av olika slags kunnande och mod att fördomsfritt prova på nya saker. Målet är en effektiv kommunsektor med serviceförmåga, som mångdimensionellt producerar mervärde för kommuninnevånarna på ett hållbart sätt. En kundinriktad utveckling av produktiviteten är lämplig för kommuner och kommunsammanslagningar, där man håller fast vid att produktiviteten inte kan påverkas enbart med siffror och statistik. Lean är en ledningsfilosofi, som koncentrerar sig på avskaffningen av sju olika oproduktiva funktioner, och som strävar efter att förbättra kundtillfredsställelse och kvalitet samt minska på verksamhetens kostnader och förkorta produktionens genomloppstider. Lean strävar efter att en rätt mängd rätta saker av rätt kvalitet fås på rätt tid till rätt plats. Med hjälp av processen öppnas nya och innovativa sätt att disponera lokal och regional verksamhet. På samma gång erbjuds områdets aktörer möjligheter att vara föregångare i sökandet efter fördomsfria sätt till förnyelse. Framföranden i ärendet hålls på mötet av verkställande direktör Matti Torkkeli och Lean-expert Kimmo Elomaa från Lean5 Europe Oy. Förslag Samarbetsmötet antecknar till kännedom 1. framföranden i ärendet 2. slutledningarna från samarbetsmötets diskussion. Under framförandena och i den efterföljande diskussionen lyftes följande saker fram: Lean5 Europe Oy:s verkställande direktör Tommi Elomaa höll ett framförande om Lean5 metoden, där man genom att avlägsna hinder och faktorer, som orsakar spill, kan strömlinjeforma funktioner och öka resurseffektiviteten. Då man använder metoden kommer man överens om de verksamhetssätt och standarder, som man håller fast vid. Metoden utreder var spillet finns, och ofta är det i lagring eller transport och det kan elimineras från väntetid, fel och underanvändning av kunnande.

8 PROTOKOLL 5/ Under diskussionen lyftes fram, att en det ansågs vara en utmaning att förändra tankesättet. Inom HNS använder många avdelningar Lean-metoden därför att de första försöken har varit så lyckade i fråga om inbesparingar. Det konstaterades, att ett första steg kunde vara en gemensam utbildning för regionen. Bilaga: Lean5-presentation Beslut Samarbetsmötet antecknar ärendet till kännedom

9 PROTOKOLL 5/ RESULTAT FRÅN REGIONSAMARBETE 2014 KKTORY År 2014 har regional utveckling utförts enligt verksamhetsplanen. Behov och projekt Åtgärd Tidtabell Finansiering Koord. Genomf. REDSKAP FÖR FÖRNYELSE HINKU Kommuner, arbetsgruppsarbete Kommunvisa åtgärder 2014 Kommunerna SK x Företagens genomförande Mätning av CO2-förändring 2014 Företag SK EKOstödverksamhet utredning 2014 Kommunerna SK EAKR/ SYKE nytt projekt: Välke, Kommunerna Projekt Nytt och innovativt från koldioxidsnålhet 2014 SYKE 8/2014 /Novago KEKE Ökning av kännedomen på VN:s område Utformning av områdets kluster för hållbar affärsverksamhet Företags-exempel Slutseminarium och slutrapport Kontinuerl. NF Makera EV x Våren 2014 NF Makera EV x Hösten Våren 2014 Hösten 2014 NF Makera EV/rådgivare NF Makera EV/Laurea okt Smidig industri Utredning över de större industriföretagens situation Företagen förbinder sig till förnyelseåtgärderna: vatten, hållbar utveckling, cleantek-produkter, protoverkstadens hjälp Kevät 2014 ElyUusimaa Innolink 2014 Novago Tuunaa Tuottoa loka-/ marrask x Turism LUMO Avtal med kommunerna och verksamhetens start Våren 2014 Kommuner,företag 6/2014 LUMO Elektroniska kanaler, bl.a. nätbutik Våren 2014 LUMO 9/2014 LUMO Ansökan om projektfinansiering Våren 2014 NF Makera JP ok LUMO Produktifiering, varumärkesarbete, markn.föringsstrategi 2014 LUMO JP,företag +tr. x VN turismstrategins genomförande VN turismstrategins genomförande Kvalitet till tusen -utbildning, Green Start hållbar turism - ansvarsfullhetsutbildning Marknadsföringsåtgärder för Ryssland 2014 kommuner,företag ok 2014 kommuner,företag ok VN turismstrategins genomförande Nyttjande året runt 2014 kommuner,företag x

10 PROTOKOLL 5/ Regionstadspiloterna Städer med smart och grön tillväxt Vatten och nya produkter 2014 ANM Kauhava x bearbetn. INNOHUB VN Speedejting för företagare 2014 ANM /Novago x Virtuell företagsrådgivning (Skype), start Olika Pop-Up kaféer i VN 2014 Novago Kevät 2014 Novago ok Idrottsturism Produktnätverk, varumärke 2014 ANM Imatra x Stöd för näringsstrukturens förändring Strukturomvandlingen 2014 ANM Salo innovationstävling Regelbundna ekotips Kesä 2014 Novago hösten BusinessLohja träffplats för smeoch mikroföretagare Kesä 2014 Novago JO Tillfällen för att bekanta sig med gemenskapsbaserade arbetsformer Kevät 2014 Novago JO Gemensamma träffar bl.a. morgongröt 2014 Novago genomf. UTVECKLING AV VERKSAMHETSMILJÖN, MBTn Regionala företagstjänster Underhåll och utveckling av webbsidor våren 2014 Novago Grundande av servicepunkter i kommunerna våren 2014 kommunerna C-JS hösten Styrgruppen bildas våren 2014 Novago C-JS hösten Sysselsättningsexpertarbete Förberedelser för lagreform Seminarier våren och hösten Separata projekt t.ex. Rekry GO2 projektet 2014 Ely, kommunerna Precisionsarbete Förebyggande arbete mot långtidsarbetslöshet 2014 kommunerna kommunerna EV ok enligt kommun Innovativ upphandling Nytt direktiv Ökning av kunnandet 2104 kommunerna tr grund. okt Upphandlingsprocessernas utveckling Produktivitetens utveckling 2014 kommunerna Företagssamarbete Upphandlingsnätverken samlas 2014 Novago EV Upphandlingsstrategi Utarbetning och tillämpning hösten 2014 kommunerna tr Servicesedel Utarbetning och tillämpning hösten 2014 kommunerna tr

11 PROTOKOLL 5/ Distansarbete Koncept för distansarbetspunkt 2014 våren Novago+kommuner försök sept Ring V Ny webbsida Våren 2014 kommunerna Sito Material för trafikpolitiska redogörelsen 2014 Hösten NF+Ely ok Intentionsavtal ->2015 NF+Ely C-JS ok ÖKNING AV REGIONENS ATTRAKTIONSKRAFT Kommunikation Uppdatering av ramplanen för regionkommunikation Utarbetning av material för etableringstjänster våren 2014 Novago SeVi tr. okt våren 2014 ÄRM Novago ok Webbsidornas utveckling kontinuerl. Novago tr. M-MT x Utarbetning av Facebook -sidor våren 2014 Novago KasvuKraft juni Informationstidningens publicering Sommar och vinter 2014 Novago KasvuKraft sommar+ jul Förslag Oj Genomförandet och ekonomin föredras av programdirektör Erja Vaarala på mötet. Budgeten för 2014 kommer att underskridas därför att en del av genomförandet har varit möjligt att utföra inom KEKE-projektets budget. Kommundirektörsmötet antecknar de utförda åtgärderna till kännedom. Beslut Kommundirektörsmötet antecknade de utförda åtgärderna till kännedom KKOHRY Ärendet föredras på mötet av programdirektör Erja Vaarala. Förslag Samarbetsmötet antecknar ärendet till kännedom. Under framförandet lyftes följande saker fram. Programdirektör Erja Vaarala berättade om vilka åtgärder i KasvuKrafts verksamhetsplan 2014 som har genomförts, och om kommunernas lista över TOP 5 i regionsamarbetet, som har påbörjats och som ingår i KasvuKrafts verksamhetsplan för KasvuKrafts informationstidning delades ut till deltagarna. Bilagor: - KasvuKrafts genomförda åtgärder - KasvuKraft informationstidning 2/2014 Beslut Samarbetsmötet antecknade ärendet till kännedom.

12 PROTOKOLL 5/ MÖTESTIDTABELL KKOHRY Mötestidtabell för våren 2015 diskuteras. Kommundirektörsmöten våren 2015: 1. vecka 5 ti kl. 13 Sjundeå 2. vecka 11 on kl. 9 Ingå 3. vecka 17 to kl. 13 Raseborg Det regionala sparringsforumet 5: planeringen är påbörjad, tidpunkten är ännu öppen. Förslag till samarbetsmötets mötestidtabell våren 2015: 1.möte vecka 7 ti kl. 18 Sjundeå eller vecka 9 to kl. 18 Sjundeå 2. mötet vecka 20 ti kl. 18 öppet eller vecka 21 to kl. 18 öppet Förslag Samarbetsmötet besluter mötestidtabell för våren Beslut Mötet beslöt samarbetsmötets tidtabell för våren 2015: 1. Möte to kl. 18 mötesplats Sjundeå 2. Möte to kl. 18 mötesplats Ingå

13 PROTOKOLL 5/ INFORMATIONÄRENDEN KKOHRY Samarbetsmötet informeras om följande ärenden: 1. Friluftsliv är uppfriskande -Outdoors Finland har gjort det lätt att röra sig i naturen Med stöd av landsbygdsfonden har Outdoors Finland Etelä projektet produktifierat mer än 100 vandrings-, cykel- och kanotleder i södra Finland, så att de är lättillgängliga och bra uppmärkta. Lederna finns på Finlands största friluftsportal där lederna också finns noggrant beskrivna. Bilaga: Pressmeddelande (Outdoors Finland) Läs mera: 2. Ska jag bli företagare? -evenemang 2014 I Företagskuvösens lokaler ordnar Novago Företagsutveckling Ab i samarbete med TE-byrån, Luksia och Lojo Företagare tillfällen för dem, som funderar på att bli företagare. Tillfällen kommer att ordnas varje månad : Företagare Vesa Siljamo : En företagare berättar hur företagande förändrade livet och hur man kan förbereda sig för företagande : En företagare berättade om sina egna erfarenheter av företagande Bilaga: Inbjudan Inbjudan Andelslagsföretagandets utbildningsdag i Lojo För de som skall bli företagare ordnade Novago en utbildningsdag om andelslagsföretagande i Lojo på Meriturva. Skolare var Ulla Leppänen, Tampereen seudun osuustoiminnan kehittämisyhdistys ry och Heikki Salo, Osuuskunta Valomo. Bilaga: Inbjudan Representanter för Städer med smart och grön tillväxt från hela Finland besökte Västra Nyland som en del av Södra Finlands Road Show den I regionen bekantade de sig med vatten-aktörerna, bl.a. Västra Nylands vatten och miljö, Kisakallios sjövärme samt Novago Företagsutveckling och Prototypverkstaden. Resan fortsatte från vårt område till att bekanta sig med bl.a. Salos vindkraft, Raumos HINKU och Forssas resurskloka intelligenta företagslösningar. Senare mer om resans bästa bitar. Bilaga: Road Show -program 5. Den hållbara affärsverksamhetens möjligheter i Västra Nyland Projektets avslutning hölls torsdagen den i Företagshuset i Lojo. Material:http://www.lansi.fi/kasvukraft/default.asp?kieli=246&id_sivu=98&alasivu=98 Slutrapporten blir färdig under november 2014 i tryckt och elektronisk form.

14 PROTOKOLL 5/ FUAS-delegationen FUAS (Federation of Universities of Applied Sciences) är en strategisk allians mellan Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu och yrkeshögskolan Laurea. Delegationen är FUAS-alliansens samarbetsorgan för aktörer inom forskning, innovationsverksamhet och näringsliv. Delegationens uppgift är att främja växelverkan mellan FUAS-alliansen och det övriga samhället, att stärka alliansen i sin helhet samt att främja medlemshögskolornas strategiska utveckling och partnerskap. Delegationens syfte är att stärka alliansens betydelse som utvecklare av konkurrenskraft och välfärd i ett vidsträckt metropolområde. Delegationens verksamhetsperiod är två år. Representanter för Västra Nyland i delegationen är Lojo stadsstyrelses ordförande Irene Äyräväinen och programdirektör Erja Vaarala från Novago Företagsutveckling Ab. Bilaga: Att leda radikala innovationer hur kan man skapa ny affärsverksamhet i organisationer? 7. MDI Kommunenkät börja tala om tillväxt Det har gjorts kommunreformer i Finland under de senaste åren. Uppmärksamheten har huvudsakligen fästs vid service vilket är på sin plats. Det är ändå förargligt, att kommunernas utveckling och tillväxt har blivit på efterkälke i diskussionen. Debatten om stukturer har totalt satt broms på utvecklingen. För att lätta på bromsen och få igång diskussionen sände MDI i september en enkät om kommunernas tillväxt och utveckling till nästan förtroendevalda och ledande tjänstemän i kommunerna. Arbetet är MDI:s egen satsning i den nationella debatten. Det kom in svar på enkäten. Bilaga: MDI kommunenkät 8. Regionens representanter i i Landskapets samarbetsgrupp MYR:s landsbygdssektion Som vår regions representanter i landsbygdssektionen, från organisationer nämnda i skriftlig begäran, har föreslagits Lojo stads utvecklingsdirektör Eero Soinio som egentlig medlem, med suppleant från Finlands Naturskyddsförbunds Nylands distrikt. Novago Företagsutveckling Ab har en suppleantplats, och programdirektör Erja Vaarala har föreslagits till den platsen. Landsbygdssektionens första möte hölls den Nylandsprogrammets Genomförandeplan I genomförandeplanen presenteras de mest centrala projekten och åtgärderna med tillhörande program som genomför Nylandsprogrammet. Planen innehåller fyra stora spetsprojekthelheter samt mindre projekt och åtgärder. Finansiering riktas både till de stora helheterna samt till enskilda åtgärder. Bekanta dig: telma_2015_2016

15 PROTOKOLL 5/ Statistik - Uppföljningsstatistik över nystartade företag 10/2014 (bilaga) - Sysselsättningssituationen 9/2014 (bilaga) 11. Pumppu-projektet I Västra Nyland har det inom projektet pågått ett fogfritt samarbete mellan en mångfald av aktörer för att förbättra folkets välfärd och främja hälsan med ett preventivt grepp. Projektets resultat från åren har samlats i en bok med titeln Repullinen hyvinvointia (Ung. En ryggsäck med välfärd) av yrkeshögskolan Laureas enhet i Lojo. I april 2014 utgavs också en annan bok om projektet: Ihminen kehittämisen keskiössä - näkökulmia kansalaislähtöisyyteen, monituottajuuteen ja hyvinvointialan rakenteiden kehittämiseen (Ung. Människan i centrum av utvecklingen perspektiv på medborgarinriktning, en mångfald av producenter och utveckling av välfärdsbranschens strukturer.) Böckerna elektroniskt: hyvinvointia.pdf 12. Regionsamarbetets tidtabeller 2014 Årstabellen kompletteras då programmet framskrider och kan ses på adressen samt på Extranet. Alla mötesdokument finns i elektronisk form på adressen Förslag Samarbetsmötet antecknar ärendena till kännedom. Beslut Samarbetsmötet antecknade ärendena till kännedom

16 PROTOKOLL 5/ ÖVRIGA ÄRENDEN SOM TAS UPP PÅ MÖTET KKOHRY Den här paragrafen finns för ärenden som tas upp på mötet. - Merja Laaksonen önskar samarbetsmötet välkommen till Sjundeå nästa gång. Förslag Samarbetsmötet antecknar ärendena till kännedom. Beslut Samarbetsmötet antecknade ärendena till kännedom

KasvuKraft verksamhetsberättelse 2014

KasvuKraft verksamhetsberättelse 2014 _ KasvuKraft verksamhetsberättelse 2014 KasvuKraft kommundirektörsmöte 11.3.2015, godk. KasvuKraft beredningssekretariat 27.2.2015, godk. KasvuKraft samarbetsmöte 26.2.2015, godk. www.lansi.fi/kasvukraft

Läs mer

TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00.

TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00. FÖREDRAGNINGSLISTA 3/2014 1 TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00. PLATS Spahotell Rantasipi Siuntion Kylpylä, Lepopirttivägen 80, 02570

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä MeDdelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad 1.1.2013. Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä Bästa sjundeåbo Med

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra främjar en stabil och balanserad utveckling i Finland, en kvantitativ och kvalitativ tillväxt inom ekonomin samt

Läs mer

Protokoll 1/2014 1. Namn kl. Uppg

Protokoll 1/2014 1. Namn kl. Uppg 1/2014 1 Fullmäktige Tid 10.02.2014, kl. 18:00-20:30 Plats Wessman-salen, Stora Byvägen 8 Deltagare Namn kl. Uppg Närv. Abrahamsson Anna 18:00-20:30 ledamot Alaterä Mandi 18:00-20:30 ledamot Backström

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 21 Mötets konstituering KST 22 Ändring av generalplanen för Revelsudd KST 23 Ansökan om ändring av generalplan, Lammistovägen 201 KST 24 Kommundirektörens direktörsavtal

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

BILAGA 3: RESULTATBERÄTTELSE FÖR REGIONCENTRUMPROGRAMMET ÅR 2009

BILAGA 3: RESULTATBERÄTTELSE FÖR REGIONCENTRUMPROGRAMMET ÅR 2009 BILAGA 3: RESULTATBERÄTTELSE FÖR REGIONCENTRUMPROGRAMMET ÅR 2009 Programregion: Vasaregionen Ansökarorganisation: Vasaregionens Utveckling Ab VASEK 1. Resultat för den i verksamhetsplanen för regioncentrumprogrammet

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket

Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket 2 01 5 F i n l a n d s l a n d s b yg d s n ät v e r k 2 014 2009 Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket 2007 2014 Landsbygdsnätverksenheten 23.2.2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4

Läs mer

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på insatser i Blekinge t o m 141115 Mod Passion

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020

Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 Närings- trafik, och miljöcentralen i Nyland 1.10.2014 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. STRATEGISKA VAL... 3 Insatsområde 1: Ett framgångsrikt näringsliv...

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 63 FGE 64 FGE 65 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 Mötes konstituering Kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn Försäljning av det forna daghemmet Svartbäck Fullmäktigemotion

Läs mer

Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35

Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35 Sammanträde Tid 24.02.2014 måndag kl. 17.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

siktar på hållbara lösningar

siktar på hållbara lösningar Ledare Potential finns 3 1 / 2013 trafik & turism Kvarkens turism siktar på hållbara lösningar innehåll trafik & turism 1/2013 ledare armi murto 3 Aktuellt fif 4 7 kolumn Michael Lindholm 5 händelsekalender

Läs mer

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen VÄLFÄRD OCH KVALITET projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Projektrapport 17.10.2014 Päivi Moisio Jessica Fagerström Anna-Mari

Läs mer

Österbottens te-central Informerar

Österbottens te-central Informerar Österbottens te-central Informerar www.te-centralen.fi 1/2007 FÖRETAGSAVDELNINGEN INFORMERAR (SIVU5) Förändringar under programperioden 2007-2013 Den nya programperioden 2007-2013 TJÄNSTEN FÖR TILLVÄXTFÖRETAG

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

Vd:s översikt. datatekniken.

Vd:s översikt. datatekniken. Finlands Kommunförbund Årsberättelsen 2011 Innehåll Vd:s översikt 3 Kommunförbundets strategi 4 Kommunförbundets verksamhet inom de priorite rade områdena 2011 5 Kommunförbundets organisation och tjänster

Läs mer

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s.

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014 SME-företagen är en kraftresurs i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. 8 9 INNEHÅLL BYGG & FASTIGHETER 2/2014 LEDARE ARMI MURTO 3 AKTUELLT FIF 4

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

Näringslivsprogram för Lovisa och Lappträsk 2020

Näringslivsprogram för Lovisa och Lappträsk 2020 Näringslivsprogram för Lovisa och Lappträsk 2020 1 2 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Mål för näringslivspolitiken i Lovisa och Lappträsk... 3 2.1 Attraktivitet... 4 2.2 Kunden och kommuninvånaren... 4 2.3 Personal

Läs mer

Steg för steg S10932. Slutrapport

Steg för steg S10932. Slutrapport Steg för steg S10932 Slutrapport 1 INNEHÅLL 1. CENTRALA UPPGIFTER 2. SAMMANDRAG 3. LEDNING, ADMINISTRATION OCH SAMARBETE 4. BAKGRUND, MÅL OCH MÅLGRUPP 5. VERKSAMHET OCH BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSEN 5.1

Läs mer

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Mottagare Lovisa stad Dokumenttyp Utredning Datum 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Datum 28 september 2011 Kompilatorer

Läs mer