KASVUKRAFT VERKSAMHETSPLAN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KASVUKRAFT VERKSAMHETSPLAN 2015"

Transkript

1 KASVUKRAFT VERKSAMHETSPLAN 2015 I spetsen för kunnande till förmån för områdets välstånd och livskraftig företagsamhet. KasvuKraft samarbetsmöte , godk. Kasvukraft kommundirektörsmöte , godk.

2 INNEHÅLL 1. BAKGRUND KASVUKRAFT PROGRAMMETS GENOMFÖRANDE OCH EN FÖRENING AV KRAFTERNA STEGEN I DET REGIONALA LIVSKRAFTSUTVECKLINGSPROGRAMMET SELKO: KRAFTERNA FÖRENAS MED REGIONAL STYRNING UTVECKLINGSHELHETEN STÖD TILL KOMMUNERNA FÖR ATT ÖKA OCH NÅ TILLVÄXTMÅLEN PROJEKTARBETETS UTVECKLING GARANTERAR FÖRNYELSE ÖKNING AV OMRÅDETS DRAGNINGSKRAFT OCH INTRESSEBEVAKNING I OLIKA FORUM MÄTARE EKONOMI Bild 1: Strategiska riktlinjer och andra faktorer som inverkar på Västra Nylands verksamhet. 1

3 1. Bakgrund Det samarbete, som bär namnet KasvuKraft, baseras på de västnyländska kommunernas gemensamma syn på områdets utmaningar, på en gemensam vilja att påverka områdets utveckling och en gemensam önskan om att åstadkomma tillväxt. Målet är att utveckla regionen i samarbete med näringslivet och staten, som en del av hela Nylands tillväxt. Behovet av KasvuKraft-samarbetet är nu i dessa omständigheter ännu större på grund av att kommunernas service förnyas och det allmänna ekonomiska läget. De västnyländska kommunerna Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå, som undertecknade tillväxtavtalet, har preciserat de gemensamma målen och har riktat in väsentliga åtgärder som påverkar tillväxten i enlighet med kommunernas TOP5 listor och näringslivets förnyelsebehov. Invånarantalet på verksamhetsområdet är i början av år 2015, vilket är 192 invånare mindre än föregående år. Avtalskommunernas gemensamma mål för Västra Nyland är att - främja välfärd och livskraft, - öka livskraftigheten genom att skapa en verksamhetsmiljö som stöder företagande och - stärka det kunnande som behövs. Tillväxtavtalets tre huvudteman är vatten och miljö, som förenar regionens branscher och aktörer på ett nytt sätt t.ex. i vattenprojekten och klustret för hållbar affärsverksamhet, smidig industri, som handlar om näringslivets förmåga att förnya sig i enlighet med pågående och kommande strukturförändringar samt vila och ledighet, som innebär en förstärkning av boende och fritid, speciellt genom att utveckla serviceutbud och samarbetsnätverk. Vi är en del av nationella och internationella förändringstrender och strategier, som på olika nivåer verkar i KasvuKrafts verksamhetsmiljö och styr verksamheten. Strategierna har sitt ursprung i olika perspektiv från kommunerna, regionen, landskapet, den nationella och EU-nivån. Bild 2: Västra Nylands innovationsekosystem

4 2. KASVUKRAFT programmets genomförande och en förening av krafterna Utvecklingen av regionens livskraft är en helhet, där företagens kunnande ökar, miljön för affärsverksamhet utvecklas för att stärka konkurrenskraften, och för att öka dragningskraften skapas fungerande metoder och redskap för kommunikation och marknadsföring. Aktörernas vilja att aktivt öka tillväxten och profilera sig som ett område för företagande och bra boende gör området attraktivt Stegen i det regionala livskraftsutvecklingsprogrammet SELKO: Det har systematiskt genomförts steg framåt sedan år 2013 och de kommande stegen är på bilden märkta med rött. De förstärker följande punkter, som påbörjades år 2014: 5. i den kompetensinriktade utvecklingen satsar vi på tillväxt och förnyelse av spetsområden i affärsverksamhet och teknologi, också internationellt, 7. vi fortsätter samarbetet med väst och med norden, 8. vi deltar i samarbetet på spetsområdena inom Nylands smarta specialisering och med olika aktörer från metropolområdet och 9. vi samlar regionen till Sparringsforum 5- evenemanget under temat Internationalitet. Bild 3:Utvecklingens steg 2015 förklarade (med rött i bilden) Utmaningar under år 2015 är punkt 6., att samla regionens främsta krafter till att samarbeta synligt tillsammans och att regionen verkligen är attraktiv för företagsamhet och boende samt punkt 10, där områdets val möjliggör tillgången till resurser för utvecklingsåtgärder Krafterna förenas med regional styrning Västra Nylands kommuner har förbundit sig till ett frivilligt och regelbundet samarbete mellan den politiska ledningen och ledande tjänstemän. Samarbetet har efter hand utvecklats och intensifierats också med näringslivet och staten. 3

5 Bild 4: KasvuKrafts styrsystem Samarbetsmötet De västnyländska kommunernas samarbetsmöte är ett centralt redskap för att skapa samförstånd på området och för att dryfta både gemensamma och nya frågor. De samarbetsmöten som hittills ordnats uppmuntrar till att fortsätta att hålla en öppen diskussionskontakt. Till samarbetsmötet, som samlas regelbundet, utnämner avtalskommunerna enligt styrelseperiod sex ledande förtroendevalda med suppleanter och tjänsteinnehavare, som sedan behandlar ärenden av regional betydelse. Samarbetet gäller speciellt regional service, sysselsättningspolitik, utveckling av näringarna, markanvändning, boende och trafik samt regionens gemensamma intressebevakning. Samarbetsmötets medlemmar under verksamhetsperioden : Medlem Suppleant Kommun/Organisatio Alén Risto ks medlem Roos Anja ks medlem Hangö Hyttinen Urpo kf medlem Gran Birgitta ks medlem Hangö Järvinen Katrin kf medlem Kavander Jouko ks ordf. Hangö Nyberg Lars kf medlem Baarman Peter kf medlem Hangö Wikberg Barbro ks medlem Kilpi Mikael kf medlem Hangö Öhman Sten ks medlem Söderholm Sture kf ordf. Hangö Bergman-Auvinen Marie ks ordf. Träskman Ingrid ks medlem Ingå Gustafsson Soile ks 2.viceordf. Juvonen Esko förtroendev. Ingå Rautakoura Marko ks 1.viceordf. Grönholm Jessica ks medlem Ingå Westerholm Kristian kf 1.viceordf. Lemström Robert ks medlem Ingå Wilhola Sari kf ordf. Kaskenpalo Sakari kf viceordf. Ingå Wikström Harri kf 2.viceordf. Isoaho Maria ks medlem Ingå Huhtala Lassi kf medlem Warvas Sirkka förtroendev. Lojo Huttu Sari kf medlem Heir Björn förtroendev. Lojo Makkonen Hannu kf medlem Maittila Hannele ks medlem Lojo Rintanen Leo ks medlem Räsänen Joona kf ordf. Lojo Slunga-Poutsalo Riikka ks 1.viceordf. Sassi Jukka ks medlem Lojo Äyräväinen Irene ks ordf. Kyttälä Kari kf medlem Lojo Blomqvist Thomas kf ordf. Lindholm Henrik ks medlem Raseborg Borgman Mikael ks 2.viceordf. Malmén Maj-Britt ks medlem Raseborg Heimberg Ulf kf 1.viceordf. Ylimys-Ahlroth Kaisa ks medlem Raseborg Luukkonen Kukka-Maaria ks 1.viceordf. Reinikainen Marko ks medlem Raseborg Siggberg Björn kf 2.viceordf. Ilander Kerstin förtroendev. Raseborg 4

6 Walls Anders ks ordf. Storsjö Ann kf medlem Raseborg Haanpää Harri kf medlem Tanskanen Veikko ks medlem Sjundeå Karell Anders ks medlem Dahlqvist Rabbe kf medlem Sjundeå Koroma-Hintikka Maria ks medlem Toivonen Hilkka förtroendev. Sjundeå Laaksonen Merja ks ordf. Svanfeldt Stefan ks medlem Sjundeå Varpio Arto ks medlem varajäsen avoinna kf medlem Sjundeå Penttinen Arto kf 2.viceordf. Nygård Marko ks 1.viceordf. Sjundeå Kommundirektörer Isotupa Juha-Pekka kommundirektör Sjundeå Boström Jarl kommundirektör Ingå Mäkinen Jouko stadsdirektör Hangö Juva Simo stadsdirektör Lojo Johansson Mårten stadsdirektör Raseborg Samarbetsparter Eskelinen Juha direktör Nylands Förbund Lipponen Vesa strategichef Nylands NTM Alho Olli specialsakkunnig ANM Hettula Eero verkställande dir. VN:s Handelskammare Streng Leila personal repr. Lojo Salminen Jari personal repr. Raseborg Övriga Sandström Carl-Johan verkställande dir. Novago Företagsutveckling Ab Vaarala Erja programdirektör Novago Företagsutveckling Ab Kylänpää Minna protokollförare Novago Företagsutveckling Ab Kommundirektörsmötet Beredningen leds av kommunledarmötet, som består av regionens kommundirektörer. Mötet ordnar beredningen av ärenden, som behandlas på samarbetsmötet, samt föredrar ärenden och sköter om det genomförda samarbetets uppföljning och rapportering. Kommundirektörsmötets medlemmar: Medlem Kommun/Organisation Isotupa Juha-Pekka kommundirektör ordförande Sjundeå Boström Jarl kommundirektör viceordförande Ingå Mäkinen Jouko stadsdirektör Hangö Juva Simo stadsdirektör Lojo Johansson Mårten stadsdirektör Raseborg Övriga Sandström Carl-Johan Verkställande direktör Novago Företagsutveckling Ab Regionala expertarbetsgrupper Multiprofessionella expertarbetsgrupper, som består av representanter för regionens näringsliv, tjänsteinnehavare, läroinrättningar och samfund, bereder viktiga ärenden från sin egen bransch för gemensam behandling. 5

7 Dessa arbetsgrupper är: Expertgrupp Beredningssekretariatet arbetsgruppen för utveckling Arbetsgruppen för innovativ upphadling Arbetsgruppen för regionkommunikation HINKU-expertarbetsgruppen, koordinering Expert arbetsgruppen för turism Expert arbetsgruppen för sysselsättning Välfärdsarbetsgruppen Arbetsgruppen för informationsförvaltning/ Landskapsnät MBTn-trafiksystemplanerigsarbetet, etappalndsk.pl.4./nf Expert arbetsgruppen för industri Ordförnde Thomas Flemmich, Raseborg Henri Partanen, Lojo Marie Sandberg, Raseborg Erja Vaarala, Novago Företagsutveckling Ab Viveca Blomberg, Raseborg Stefan Fri, Raseborg Novago Företagsutveckling Ab Pasi Perämäki, Lojo Uudenmaan liitto Novago Företagsutveckling Ab Koordinering och administration Det regionala samarbetet koordineras av Novago Företagsutveckling Ab och dess regionutvecklingsteam i samarbete med personer från rådgivning och kommunikation. 3. Utvecklingshelheten 2015 Näringslivet och kommunservice kräver ytterligare satsningar vid sidan om det vanliga arbetet för att kunna leda till förnyelse. Utvecklingsprojekt är redskap för att lösa de utmaningar, som lyfts fram i Västra Nylands gemensamma närings- och livskraftsutredning SELKO - förmåga till förnyelse, en hållbar samhällsstruktur och social enhetlighet. Projekten stöder gemensamma riktlinjer och skapar nya innovativa handlingssätt så som till exempel att samla aktörer i det gemensamma BusinessLohja-företagshuset och i Raseborg i Novias campusområde samt utvecklingen av kommunernas serviceprocesser med hjälp av lean-metoden. Som stöd för strukturförändringen i Västra Nylands industri finns det utredningar att tillgå om situationen för områdets industriföretag, så som resultaten från vår regions Konjunkturenkät och Innolinks AQUA. ÄRM-redskapen är en del av denna palett. Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet beaktas som ett övergripande tema i all verksamhet och utveckling inom KasvuKraft. Bild 5: KasvuKrafts verksamhetshelhet med delområden

8 3.1. Stöd till kommunerna för att öka och nå tillväxtmålen I expertarbetsgrupperna Beredningssekretariatet, HINKU-arbetsgruppen, Industrins expertgrupp, Sysselsättningsexperterna, Arbetsgruppen för regionkommunikation, Expertarbetsgruppen för turism, Välfärdsarbetsgruppen, Expertarbetsgruppen för informationsförvaltning och etapplandskapsplan 4 finns de bästa utvecklingskunskaperna från områdets kommuner. Arbetsgruppernas uppgift är att stöda förnyelseförmågans och konkurrenskraftens förstärkning i områdets kommuner, söka nya åtgärder och metoder för främjandet av näringslivets spetsområden samt förbättra beredskapen att hantera strukturförändringar. Samarbetskommunernas styrelser valde sina viktigaste utvecklingsobjekt varje kommun 5 st och de samlades till gemensamma helheter för Västra Nyland med syfte att baserat på dessa dra upp riktlinjer för fortsatta åtgärder. TOP5 utvecklingens spetsområden och prioritering av deras genomförande: 1. Trafikprojekt som infrastrukturlösningar och helt nya angreppssätt - Hangö-Hyvinge banans elektrifiering, kustbanan, stadsbanan, stamvägarna 25 och 51 - Trafikens smidiggörande på mångsidiga sätt är ett centralt element i regionens livskraft och dragningskraft. Hållbara trafiklösningar som höjer servicenivån inverkar på hela Västra Nylands utveckling. Dessa är bl.a. lösningar för pendlingen, anslutningstrafik och nya leder för matningstrafiken. 2. Näringarnas utveckling - Utvecklingsobjekt och företagsprojekt som har att göra med företagande i regionen så som Handelshamnen i Ekenäs, Koverharområdet i Hangö, Tytyriområdet i Lojo och LNG-gasterminalen i Ingå samt deras reflektionsinverkan på den ekonomiska regionen. - Utveckling av företagens omgivning, den positiva förhållningen till företag och företagsservicen för att förbättra verksamhetsförutsättningarna. - Lindring av arbetslöshetens negativa följder och finansieringsmodeller. 3. Cleantech, miljö - Användning av förnyelsebara energiformer så som geoenergi, och energieffektivitet - Hinku-åtgärderna i kommuner och företag - Vattendragen, förbättring av deras tillstånd och minskning av belastningen, ny teknik och företagsprojekt. 4. Utveckling av kommunernas service och verksamhetssätt - Lösningar för äldre människors serviceboende med social gemenskap - Västra Nylands gemensamma ict-plattform och dess standardisering - Användning av närmat i affärer, turism och storkök. I främjandet av trafikprojekt spelar intressebevakningens skärpning på en nationell nivå en central roll. För en tillväxt av regionens livskraft krävs det att gods- och persontrafikens infrastruktur utvecklas. Det här är möjligt att uppnå genom att elektrifiera Hangö-Hyvinge-banan, bygga tilläggsspår på kustbanan och bygga en direktbana, och samtidigt utveckla matningstrafiken och både vägnätet och dess underhåll, så att bannätet kan användas effektivt. I utvecklingen av näringarna ansågs det vara kommunernas huvudsakliga uppgift att erbjuda tillräckligt med kompetent arbetskraft av rätt kvalitet för näringslivet med hjälp av arbetsförmedling, utbildning, rehabilitering och dylikt. Uppgiften underlättas av att arbetsplatserna ökar, och välfungerande hamnar och smidiga trafikförbindelser är katalysatorer för det här. Regionens turism borde utvecklas genom att nyttja områdets styrkor med hjälp av några tillräckligt starka och olika HOTSPOT-helheter, som t.ex. Fiskars och möjliga utvecklingsobjekt är Tytyri, Hangö, Pickala m. fl. I helheten för Cleantech och miljö är en ytterligare förbättring av vattendragens situation viktigt för området och det sker huvudsakligen genom kommunernas och riksomfattande åtgärder. Cleantechområdet är en utmaning och genomförs med hjälp av Novagos företagsrådgivning och HINKU-projektet. I delområdet för utvecklingen av service och verksamhetssätt ansågs det att äldre människor är viktigast och likaså utvecklingen av service och verksamhetssätt för dem, t.ex. bostadspolitiska lösningar. Det är också viktigt att beakta turismens behov och möjligheter, regionala (nationella) ICT-lösningar och servicenätstruktur 7

9 Därtill bör man utreda nuläget för kommunernas servicestrategier, undersöka användningen av en regional servicesedel och fördjupa områdets kännedom om lean. Verksamhet enligt lean-metoden i bör tas med mer effektivt i kommunorganisationerna. Därför har man planerat att arrangera ett gemensamt utvecklingsforum för de regionala utvecklingsgrupperna. På forumet undersöker man möjligheter till samarbete mellan olika grupper, som kunde vara till nytta för hela området. Arbetsgruppernas verksamhet finns förklarad i en tabell senare Kommunernas innovativa upphandling Till upphandling använder kommunerna en betydande mängd skattemedel, som kunde gynna det regionala näringslivet om medlen förblev kvar på området. Under år 2015 fortsätter utredningen om vilka möjligheter det nya EU-upphandlingsdirektivet öppnar för att stärka närekonomin i enlighet med en hållbar utveckling inom ramarna för den nationella lagen. Arbetsgruppen för innovativ upphandling sätter sig in i utmaningarna, som förutsätter nya sätt att producera service. Speciellt behövs kommunernas, serviceanvändarnas och serviceproducenternas samarbete och idéer. Arbetsgruppen söker svar på frågorna hur man kan stöda uppkomsten av nya serviceinnehåll eller verksamhetsmodeller och hur man kan ta vara på den privata och tredje sektorns samt serviceanvändarnas innovationspotential Turismbranschens utveckling Turismen är den sjätte största industribranschen i Finland och den som växer snabbast. År av systematiskt samarbete, utvecklingsverksamhet och nätverksbyggande med företag, kommuner, turismexperter och läroinrättningar i Västra Nyland kan, enligt förhandsinformation från utredningen om turismintäkter, mätas med en tillväxt på mer än miljoner euro i jämförelse med turismintäkterna från år Västra Nyland har de största turismintäkterna i jämförelse med Mellersta och Östra Nyland. Lumos centrala uppgift är att öka kundmängden och besökens längd hos de företag som deltar. Lumo produktifierar turismprodukter omkring olika teman. Marknadsföringen är starkt riktad och målet är att styra kunderna till nätbutiken. Som medel används elektroniska kanaler och förtjänad media, t.ex. journalister inbjuds till området. Utrikesmarknaderna kommer att ha en viktig ställning. För närvarande är utlänningarnas andel av alla övernattningar betydligt lägre än t.ex. i Esbo eller Helsingfors Regional företagsservice 10 organisationer, som erbjuder tjänster till företag i Västra Nyland, ingick den ett samserviceavtal. Samtidigt beviljade arbets- och näringsministeriet rätt att i verksamhet och kommunikation använda namnet Företags-Finland Västra Nyland. Novago Företagsservice Ab är den organisation som koordinerar detta. Samarbetets mål är följande: Den regionala företagsservicen betjänar sina kunder i frågor angående allmän rådgivning på bred bas, start av företag, företagsutveckling, finansiering och ägarbyte samt företagsetablering. Den är en del av den nationella Företags-Finland- servicestrukturen. Den regionala företagsservicens uppgift är att klargöra kundens servicebehov och finna lösningar på de identifierade behoven samt att leda kunden till andra experter i servicenätverket, om det inte går att finna lösningar inom den regionala företagsservicen Pendling och distansarbete Kommunerna på Novago Företagsutveckling Ab:s område har en hög (77 %) arbetsplatssufficiens, dvs. största delen av kommunernas arbetsplatser fylls med arbetskraft från den egna kommunen. Oberoende av det här, så pendlar en stor del av arbetskraften till en annan kommun på arbete. Det finns dock stora variationer mellan kommunerna. Utmaningen för områdets kommuner är å ena sidan att öka antalet nya arbetsplatser och å andra sidan att skapa möjligheter till distansarbete för dem som arbetar på annan plats och på så sätt öka den gemensamma tiden för arbetande familjer och främja en hållbar utveckling genom att minska på arbetsresorna. Enligt en undersökning gjord av Taloustutkimus år 2009 önskade pendlarna möjligheter till distansarbete någon annan stans än hemma. Det här betyder en kort resa från hemmet till en separat distansarbetsplats. Under år 2015 görs det möjligt att utföra distansarbete i Novago Företagsutveckling Ab:s ägarkommuner. Samtidigt fungerar de här distansarbetsplatserna som servicepunkter för Företags-Finland Västra Nylands regionala företagsservice. År 2015 utvecklas distansarbetskonceptet vidare och det utarbetas till en av de servicehelheter, som Företagshuset BusinessLohja erbjuder företagen. 8

10 Företagshuset BusinessLohja verkar som ett magnetiskt samarbetsunderlag Man fortsätter med konceptet för kollektiv utveckling, som startades våren 2013, och som samlar regionens olika aktörer till ett kollektivt utrymmes- och verksamhetskoncept. Målet är att göra det nuvarande samarbetet mellan företagen och den offentliga sektorn ännu tätare och att få med utomstående företagare, blivande företagare, studeranden och andra nya samarbetspartners. Företagshuset BusinessLohjas verksamhet utvecklas till en helhet som stöder företag, intrycket förnyas och huset görs mer kundinriktat till en helhet med alla funktioner. Många parter, som verkar i huset, är med i utvecklingen i enlighet med det kollektiva tankesättet. Planeringen av distansarbetskonceptet fortsätter i Företagshuset och man ordnar bl.a. speedejting för områdets företagare i samarbete med företagarorganisationerna Ring V Utvecklingsprojektet för Ring V genomförs som ett samarbete mellan de kommuner, som finns kring riksväg 25 och stamväg 55. Projektet förvaltas av Novago och koordineras av SITO Oy. I arbetet prioriteras elektrifieringen av Hangö-Hyvinge-banan och förbättringsåtgärderna på riksväg 25 (smidighet och trafiksäkerhet). Trafiksystemarbetet kopplas till utarbetningen av Nylands etapplandskapsplan 4, där bl.a. logistiken har lyfts fram som ett tema för behandling. Betydelsen av trenden med att logistikcentralerna koncentreras och flyttas till yttre periferin bedöms i en logistikutredning i samband med planläggningsarbetet. Den rådande trenden ökar Ring V:s betydelse som en av huvudstaden ringvägar, som borde utvecklas, samt E18 som en tillväxtkorridor i norr Projektarbetets utveckling garanterar förnyelse Regionstäderna Regionstadsnätverket baseras på riktlinjerna i stadsrådets Stadspolitiska åtgärdsprogram och målet är att stöda innovativa öppningar, städernas samarbete i att utnyttja sina styrkor och tillväxtpotential samt att främja konkurrensförmågan. Det väsentliga är experimentalitet, partnerskap och kopplingar till företag. Västra Nylands kommuner deltar i tre riksomfattande pilotprojekt. För koordineringen av dessa har ANM beviljat medel till ansvarskommunerna. Meningen är att skapa större utvecklingshelheter, som kan motsvara utvecklingsbehoven i kommunernas näringar och service. 1. Städer med smart och grön tillväxt, som omfattar Västra Nylands spetsområde, vatten, och dess resurskloka användning samt utveckling av ny affärsverksamhet. För att möjliggöra detta ansöker man om pengar från SMART REVIVAL TRUMFKORT VATTEN Regionstadsnätverksprojektets idéansökan Södra finlands ERUF och som partners Finnish Water Forum och yrkeshögskolan Laurea, 2 år, beslut om fortsättning 4/ Idrottsturism Det nationella pilotprojektets mål är att skapa en internationellt konkurrenskraftig modell för samproduktion av idrotts- och motionsturism som en exportprodukt för Finland. På det här sättet skapas ett internationellt känt varumärke för Finlands idrotts- och motionsturism. I pilotprojektet samlar Västra Nyland ihop företag inom idrottsturism med temat vattensport och LUMOs produkter samt stöder ordnandet av nationella och internationella tävlingar i regionen. 3. Behov av ANM:s separata nationella finansiering och program för strukturförändringen: Strukturförändringens orsaker och fart har varit olika i olika städer, men i varje stad har förändringen utmanat den gamla näringspolitiken på ett grundläggande sätt. I en del av regionstäderna har strukturförändringen redan länge pågått, vilket å sin sida är en utmaning för den nationella strukturförändringspolitiken: hur kan man stöda de orter, där strukturförändringen inte är plötslig, men inte heller ännu är över. Det är viktigt att granska strukturförändringens hela livslopp från antecipering av förändringarna ända till en omfattande förstärkning av de nya näringsstrukturerna. Det behövs 9

11 verksamhetsmodeller, som säkrar, att förändringen leder till en mer mångsidig och mindre riskabel näringsstruktur än tidigare. Målet är att stöda regionstädernas strävanden till att hitta lösningar för att skapa mångsidigare näringsstrukturer och fler arbetsplatser. Från området är Hangö och Raseborg aktiva inom den här helheten HINKU och energieffektivitet Mot kolneutrala kommuner (HINKU) projektets mål är att kommunen, dess invånare och näringslivet gemensamt förbinder sig vid att minska växthusutsläppen. Målet är att minska koldioxidutsläppen med 80 procent från nivån år 2007 till år Novago hjälper till med koordineringen av projektet, speciellt i gränssnittet till företagen. Västra Nyland går mot kolneutralitet med hjälp av kommunernas HINKUarbetsgrupper. Målet för år 2016, en beräknad minskning av utsläppen med 15 %, är redan uppnått i Västra Nyland. Arbetsgrupperna har åtgärdsprogram för år 2015 och kommunens HINKU-koordinator sammankallar arbetsgrupperna. Hinku-arbetsgrupperna har lyft fram behovet av att starta en EKOSTÖDVERKSAMHET under år Dessutom startar projektet VÄLKE - Ny innovativ affärsverksamhet och konkurrensfördelar för företag och kommuner med hjälp av koldioxidsnålhet - för tiden , och tid för genomförandet är 2,5 år. Det är meningen att projektet anställer en person för kommun- och företagssamarbete för förbättringen av energieffektivitet. Projektet genomförs i tre parallella arbetspaket, enligt följande: 1. Kolsnåla affärsverksamhetsmodeller för företag 2. Förbättring av kommunernas energieffektivitet och fastigheternas cleantech-lösningar 3. Kolsnåla sme-företag och kommunernas cleantech-samupphandlingsförfaranden Tuunaa Tuottoa! Pilotdelen slutar den och det ansöks om fortsättning till det här från utbildnings- och kulturministeriets riksomfattande ESF-projektansökning Kreativt kunnande, den är sista ansökningsdag. Målet i det nya projektet är att skapa ökad konkurrenskraft för företag i den skapande branschen och för deras kunder genom immateriellt värdeskapande. För målkunderna skapar man ett sätt att skilja sig från sina konkurrenter i form av nya serviceprodukter, kommunikation och kundkontakter som motsvarar internationell standard. Projektet producerar en ny testad verksamhetsmodell för den praktiska verksamheten. I modellen lär sig de skapande företagen att fungera i växelverkan med varandra och sina kunder. Projektet skapar nya färdigheter för att verka som ett nätverk, bl.a. för andelslagsföretagande. Samtidigt skapas nya produkter, varumärken och underlag, som utvecklas kontinuerligt, som t.ex. it- och kommunikationstjänster, dvs. helt nya näringsmöjligheter och affärsverksamhet Skötsel av sysselsättningen GO-Rekry! projektet genomfördes på et utmärkt sätt och projektet har lyckats hitta sk dolda jobb i företag, men åstadkom endast en svag minskning i långtidsarbetslöshetens tillväxt. I organisationer, eller på den sk övergångsarbetsmarknaden, är det möjligt att placera arbetslösa som är i en mycket svår situation. Ökningen av över 50 år gamla arbetslösa är stor. Regionens långtidsarbetslöshet har fördubblats sedan år 2009 och fortsätter att öka oberoende av den allmänna sysselsättningens utveckling. Det här speglas också i kostnaderna för arbetsmarknadsstödet, som kommunerna ersätter staten för. Böterna som Novagos kommuner betalade till staten år 2014 uppgick till närmare 3,7 miljoner euro eller 38 euro/invånare. År 2015 trädde det i kraft lagändringar för skötseln av sysselsättningen, som vältrar över % av kostnaderna för de, som varit arbetslösa i mer än 300 dagar, till kommunerna. Likaså kommer lagförändringen om servicecentren för arbetskraft att öka kommunernas förpliktelser. Förutom att skapa nya arbetsplatser bör man år 2015 speciellt effektivera de åtgärder, som förebygger att arbetslösheten förlängs i gruppen åringar samt aktivera med arbetsförsök, utbildning och olika sysselsättningsåtgärder för dem, som fått arbetsmarknadsstöd i mer än 500 dagar. NTM har beviljat fortsättning i 4 månader till GO-Rekry! projektet, till den och medel för att starta ett nytt projekt GO4Work! som fortsättning till det föregående, med början den och för två år framåt. Tyngdpunkten ligger i att främja sysselsättning av unga och andra, som är i en svag position på arbetsmarknaden. 10

12 Vatten-temat Nordiskt samarbete mellan företag i vattenbranschen I samarbete med universitetet i Lund genomförs med finansiering från EU/ANM ett startprojekt till slutet av augusti 2015, med målsättningen att skapa nya produkter med anknytning till vatten i samarbete med Water Innovation Accelerator Lund och Clean Water Norway Oslo. Village Waters I samarbete med Naturresursinstitutet (MTT), Sykli, Västra Nylands Vatten och Miljö LUVY, företag, Lettland, Estland och Sverige har det gjorts en intentionsansökan till BSR, med syftet att genomföra ett pilotförsök om bysamhällens utsläpp i vattendragen och en minskning av dessa. Beslutet om möjlighet för fortsättningsansökan ges ut i april Tabellen visar vad som konkret kommer att göras under år 2015: REDSKAP FÖR FÖRNYELSE HINKU Kommuner, Kommunvisa åtgärder 2015 Kommunerna SK arbetsgrupper Företagens Mätning av CO Företagen SK genomförandes förändring EKOtukitoiminta selvitys 2015 SK Projekt, Nytt prjekt: VÄLKE,ny 2015 Kommunerna/Nov. SYKE ERUF/SYKE innvationer från kolsnålhet Climate Kick Deltagande 2015 Kommunerna/Nov EV KEKE Kestävä kehitys Tunnettavuuden 2015 Kommunerna/Nov EV lisääminen LU aluel. Nätverk KEKE klustrets 2015 Novago EV/rådgivare utformning i regionen Novago Företags-casestudier 2015 Novago EV Smidig industri Företagens förbindelse 2015 Novago TuunaaTuottoa2 till förnyelseåtgärder: vatten, hållbar utveckling, cleantechprodukter, prototypverkstadens hjälp Turism LUMO Produktifiering, varumärkesarbete, markn.f.strategi 2015 LUMO JP Regionstadspiloterna VN turism strategigenomförande VN turism strategigenomförande VN turism strategigenomförande Smart och grön tillväxt i städerna Idorttsturism Strukturförändring Kavlitet till tusenutbildning, Green Start, Hållbar turismansvarsutbildn Kommuner/företag JP Marknasföringårgäder till 2015 Kommuner/företag JP Ryssland Anändning av året runt 2015 Kommuner/företag JP verksamhet Vatten och nya produkter 2015 ANM Kauhava Produktnätverk, varumärke Stöd för näringsstrukturens förändring 2015 ANM Imatra 2015 ANM Salo 11

13 VERKSAMHETSMILJÖNS UTVECKLING, MBTn Regional Elektronisk/SOME www-sidans underhåll och Kontin. Novago JO företagsservice utveckling Grundande av servicepunkter 2015 kommunerna C-JS i kommunerna Samla en styrgrupp 2015 Novago C-JS BusinessLohja Speedejting för företagare 2015 ANM/Nov. BusinessLohja Virtuell företagsrådgivning 2015 Novago (Skype), start BusinessLohja Olika Pop-Up evenemang i 2015 Novago VN BusinessLohja Bekanta dig med kollektiva Kont. Novago samarbetsformer - evenemang, kollektiva träffar Stör för Koncept för 2015 Nov/kommuner distansarbete distansarbetspunkt Innovativ Utveckling av Utveckling av 2015 Kommunerna upphandling produktivitet upphandlingsprocesser Företagsssamarbete Upphandlingsnätverken 2015 Novago EV samlas Upphandlingsstrategi Utarbetning och 2015 Kommunerna tr tillämpning Servicesedel Utarbetning och 2015 Kommunerna tr tillämpning Sysselsättningsexpertarbete Separata projekt Rekry GO4Work-projektet 2015 NMT, kommunvis kommunerna Täsmätyö Förebyggande av 2015 Kommunerna långtidsarbetslöshet TYP Västra Nylands tjänster 2015 Kommuner /TE Kehä V Elektronisk media Ny webbsida 2015 Kommunerna Sito Intentionsavtal 2015 NF+Ely C-JS ÖKNING AV OMRÅDETS DRAGNINGSKRAFT Kommunikation Tryckt media Informationsbladets publicering Kontin. Novago KK Material för etableringstjänsten Kontin.. ÄRM/kommuner Novago Social media Webbsidans utveckling Kontin. Novago tr. M-MT Facebook+twitter sidornas uppbyggn. Kontin. Novago KK 4. Ökning av områdets dragningskraft och intressebevakning i olika forum Intressebevakningens roll i påverkan både landsomfattande och som en del av metropolområdet betonas speciellt under tider av kommun- och social- och hälsovårdsreformer samt vid EU-finansieringens periodbyten. Betydelsen av samarbetet på området och att den gemensamma rösten hörs skapar möjligheter för att våra behov uppmärksammas i olika sammanhang då man gör upp riktlinjer, i utvecklingsprojekt och i samarbete med läroinrättningar. Området bör se till, att det finns en tillräcklig representation i de organ där det behövs och att representationen förverkligas. Beredning, som rör vårt område, görs bl.a. i Arbets- och näringsministeriet, Nylands Förbund, NTM och olika läroinrättningar. ANM utvecklar Team Finlands verksamhet som en organisation för främjande av export och områdets deltagande där bör säkras. Också till Västra Nylands egna evenemang bör man bjuda in nyckelparter, t.ex. till Sparringsforumen, som en kanal för gemensam påverkan. 12

14 Förutom diskussionsforumen bör Novago flitigt kontakta och besöka centrala företag. Att öka kännedomen med gemensamma framträdanden lyfter och förstärker regionens varumärke. Den år 2014 uppdaterade regionkommunikationens ramplan och etableringstjänstens material fungerar som redskap för utveckling. De här tjänsterna skapar möjlighet för snabb reaktion på området, stöder kommunernas gemensamt valda riktlinjer, lyfter fram områdets styrkor och marknadsför området som en bra och intressant plats för företagen att etablera sig på. Verksamheten använder elektronisk kommunikation till bl.a. följande: KASVUKRAFT -webbsidan ( utvecklas till interaktiv för att svara på användarnas behov. Facebook-sidan används för att informera om evenemang mm. För att förmedla snabb information används Twitter. Yammer fungerar som de regionala arbetsgruppernas redskap för bl.a. informationsförmedling. Användningen av Skype till företagsrådgivning effektiveras och Skype används också till arbetsgruppernas möten. Informationstidningen KASVUKRAFT ges ut i tryck samt elektroniskt två gånger om året och samlar regionens aktuella pågående händelser. Regionens dragningskraft ökas också genom den egna aktiva verksamheten. En viktig del av att skapa dragningskraft är att få med de unga i forumarbete och projekt, och samarbetet med läroinrättningarna stöder framtiden. Dragningskraften ökar också av ett framgångsrikt näringsliv, där arbetsplatserna är den bästa attraktionen! 5. Mätare KASVUKRAFTs utvecklingsarbete och Västra Nylands samarbete mäts enligt de gemensamma uppföljningskriterierna. Effektbedömning görs enligt fullmäktigeperioder. År 2013 definierades noggrannare mätare som följer Västra Nylands tillväxtmål på fyra dimensioner - invånarantal, arbetsplatser, regionekonomi och kunnande. Tillväxt från vad? Förnyelseförmåga MBTN, Hållbar samhällsstruktur Social enhetlighet Uppföljningskriterier Arbetsplatsernas antal Omsättningens och/eller personalens utveckling i branscherna Antal exportföretag/exportens omfattning Turismens övernattningar Investeringar Nettoökning av antalet företag Startups Invånarantal och förändringar Mängd utvecklingspengar Regionekonomi MALPE (MBTN+service) mätare Sysselsättningens utveckling Utbildningsindex Lönenivå Skatteutfall Läroinrättningar Inkomstfördelningens spridning Sysselsättning av långtidsarbetslösa Hyresbostädernas användningsgrad och nybyggande I mätningen av KasvuKrafts utvecklingsverksamhet används statistik och mätare, som finns till allmänt förfogande och som uppdateras av myndigheterna. I början av år 2014 definierades verksamhetens utgångsläge. Använda källor är bl.a. material från Statistikcentralen, Nylands Förbunds statistik, material från Tullstyrelsen och EK, kommunernas byggnadslov och Kommunförbundets elektroniska välfärdsberättelse. 13

15 6. Ekonomi KASVUKRAFTs budgetramar för år 2014 ingår i den kommunandel, som betalas till Novago Företagsutveckling Ab. Öppnandet av de nationella projektansökningarna för EUs finansieringsperiod fördröjdes och orsakade förändringar i utvecklingsprogram och ett avbrott i de utvecklingsmedel, som ansöks därifrån. De medel som finns är mycket knappa och mängden ansökningar har varit riklig. Det fattas ett separat beslut om eventuella kompensations- och kommunfinansieringsandelar, som möjligtvis kan behövas för nya projektansökningar. Verksamhets och finansieringsplan Västra Nyland Samarbetsparter och Finansie finansiärer, euro -ring FÖRVERKLIGAT 2015 ÅTGÄRDER euro tp 1 Koordinering, nätverk KASVUKRAFT närings- och livskraftsprogram tp 2 VN expertarbetsgrupper Förnyelse ANM Regionstadspiloterna Smart och grön tillv Hinku-arbete Utv. av hållbar affärsverksamhet Smidig industri Turism InnoHUB Verksamhetsmiljöns utveckling och MBTn Idrottsturism Regional företagsservice Regional företagsservice Lederna Social enhetlighet Sysselsättning Distansarbete Välfärd Intentionsansökn tp 3 Regionens dragningskraft Förstärkning av identiteten - Intressebevakning Information, elektronisk kommunikation, SOME länsi.fi/kasvukraft tp 4 Nationellt nätverksarbete Innovation och kunnande Skapande och kultur Ryssland Sammanlagt

TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00.

TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00. FÖREDRAGNINGSLISTA 3/2014 1 TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00. PLATS Spahotell Rantasipi Siuntion Kylpylä, Lepopirttivägen 80, 02570

Läs mer

KasvuKraft verksamhetsberättelse 2014

KasvuKraft verksamhetsberättelse 2014 _ KasvuKraft verksamhetsberättelse 2014 KasvuKraft kommundirektörsmöte 11.3.2015, godk. KasvuKraft beredningssekretariat 27.2.2015, godk. KasvuKraft samarbetsmöte 26.2.2015, godk. www.lansi.fi/kasvukraft

Läs mer

PLATS Meriturva, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Gränspatrullsbågen 6, 08100 Lojo, karta: http://goo.gl/0p3j9b

PLATS Meriturva, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Gränspatrullsbågen 6, 08100 Lojo, karta: http://goo.gl/0p3j9b PROTOKOLL 2/2014 1 TID 13.03.2014 kl. 18:00 20:20 PLATS Meriturva, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Gränspatrullsbågen 6, 08100 Lojo, karta: http://goo.gl/0p3j9b BEHANDLADE ÄRENDEN 1. MÖTETS KONSTITUERING

Läs mer

21.5.2015 kl. 18.00 20.00, innan mötet kl. 17.30 kaffeservering och en matig sallad. Ärende Rubrik

21.5.2015 kl. 18.00 20.00, innan mötet kl. 17.30 kaffeservering och en matig sallad. Ärende Rubrik FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2015 1 KASVUKRAFT samarbetsmöte 21.5.2015 TID PLATS 21.5.2015 kl. 18.00 20.00, innan mötet kl. 17.30 kaffeservering och en matig sallad Cafè Wilhelmsdal, Ola Westmans allé 1, 10210

Läs mer

Lojo huvudbibliotek, Järnefeltsalen, Karstuvägen 3, 08100 Lojo

Lojo huvudbibliotek, Järnefeltsalen, Karstuvägen 3, 08100 Lojo PROTOKOLL 5/2014 1 TID 04.12.2014 kl. 17.30 19.50 PLATS Lojo huvudbibliotek, Järnefeltsalen, Karstuvägen 3, 08100 Lojo BEHANDLADE ÄRENDEN 1. MÖTETS KONSTITUERING 2 1.1. MÖTETS ÖPPNANDE 2 1.2. KONSTATERANDE

Läs mer

Västra Nylands turismstrategi Västra Nylands turismstrategi (2020)

Västra Nylands turismstrategi Västra Nylands turismstrategi (2020) Västra Nylands turismstrategi 2013-2016 1 Västra Nylands turismstrategi 2013-2016 (2020) Västra Nylands turismföretagare Kommunerna Novago Företagsutveckling Ab Västra Nylands turismstrategi 2013-2016

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING OM UTVECKLINGEN AV VÄSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM ÅREN

AVSIKTSFÖRKLARING OM UTVECKLINGEN AV VÄSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM ÅREN 2014 AVSIKTSFÖRKLARING OM UTVECKLINGEN AV VÄSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM ÅREN 2014 2019 Foton: Tuula Palaste-Eerola Helsingfors 2014 Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Läs mer

suppleanter Gran Birgitta stadsstyrelsemedlem Hangö Juvonen Esko förtroendevald Ingå Svanfeldt Stefan stadsstyrelsemedlem Sjundeå

suppleanter Gran Birgitta stadsstyrelsemedlem Hangö Juvonen Esko förtroendevald Ingå Svanfeldt Stefan stadsstyrelsemedlem Sjundeå PROTOKOLL 1/2013 1 TID 03.10.2013 kl. 18:12 20.35 PLATS Spahotell Rantasipi Sjundeå, Talvipuutarha DELTAGARE NÄRVARANDE medlem Alén Risto suppleant i stadsstyrelsen Hangö Järvinen Katrin stadsstyrelsemedlem

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN KASVUKRAFT. I spetsen för kunnande till förmån för områdets välstånd och livskraftig företagsamhet. Verksamhetsplan 13.3.

VERKSAMHETSPLAN KASVUKRAFT. I spetsen för kunnande till förmån för områdets välstånd och livskraftig företagsamhet. Verksamhetsplan 13.3. KASVUKRAFT VERKSAMHETSPLAN 2014 KasvuKraft samarbetsmöte Kasvukraft Kommunledarmöte 11.2.2014 I spetsen för kunnande till förmån för områdets välstånd och livskraftig företagsamhet. www.lansi.fi/kasvukraft

Läs mer

Årsredovising 2011. www.novago.fi

Årsredovising 2011. www.novago.fi Årsredovising 2011 Företagsrådgivningen i västra Nyland finns nu att få från en och samma lucka. Vi hjälper när du vill grunda ett företag, utveckla din affärsverksamhet eller internationalisera. När ditt

Läs mer

Ingå kommun skapar förutsättningar för att Ingåborna ska ha ett gott liv och erbjuder en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för affärsverksamhet.

Ingå kommun skapar förutsättningar för att Ingåborna ska ha ett gott liv och erbjuder en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för affärsverksamhet. Ingå 2020 18.6.2015 Ingås mission Ingå kommun skapar förutsättningar för att Ingåborna ska ha ett gott liv och erbjuder en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för affärsverksamhet. Kommunen ordnar effektiv

Läs mer

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Enkätens bakgrund och genomförande Hösten 2014 utarbetade Företagarna i Finland och Finnvera Abp tillsammans med arbets- och näringsministeriet SME-företagsbarometern,

Läs mer

Västra Nylands turismstrategi Västra Nylands turismstrategi (2020)

Västra Nylands turismstrategi Västra Nylands turismstrategi (2020) Västra Nylands turismstrategi 2013-2016 1 Västra Nylands turismstrategi 2013-2016 (2020) Västra Nylands turismföretagare Kommunerna Novago Företagsutveckling Ab Västra Nylands turismstrategi 2013-2016

Läs mer

Missä ollaan nyt? Hur långt har vi kommit? Where are we now?

Missä ollaan nyt? Hur långt har vi kommit? Where are we now? Missä ollaan nyt? Hur långt har vi kommit? Where are we now? Minna Ermala 4.10.2012 History will help you understand what you are. To develop yourself or your company, you have to look ahead. You are in

Läs mer

URVALSKRITERIER Hållbar tillväxt och jobb strukturfondsprogrammet för Finland

URVALSKRITERIER Hållbar tillväxt och jobb strukturfondsprogrammet för Finland 1 Regionavdelningen/Strukturfonderna 13.6.2014 URVALSKRITERIER Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 strukturfondsprogrammet för Finland Uppföljningskommittén har i enlighet med förordningen om allmänna

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

- En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande!

- En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande! - En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande! Pomoväst rf En stark del av det Västnyländska utvecklingsarbetet redan från år 1997! Verksamhetsområde Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt

Läs mer

Policy för livskraft dimensioner

Policy för livskraft dimensioner Nyckeln till livskraft finns hos kommunen är ett utvecklingsprojekt vid Kommunförbundet med målet att stärka och utveckla kommunernas kompetens att främja den lokala livskraften Policy för livskraft dimensioner

Läs mer

Anvisningar för sökanden

Anvisningar för sökanden HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 FINLANDS STRUKTURFONDSPROGRAM Produktivt och resultatrikt arbetsliv genom samarbete RIKSOMFATTANDE ÖPPEN ANSÖKAN TILL ESF 1.6 15.9.2015 Anvisningar för sökanden Valitse

Läs mer

Drömmarnas Borgå S TA D S S T R AT E G I F Ö R B O R G Å U T K A S T

Drömmarnas Borgå S TA D S S T R AT E G I F Ö R B O R G Å U T K A S T Drömmarnas Borgå S TA D S S T R AT E G I F Ö R B O R G Å U T K A S T 1 6. 5. 2 0 1 8 Bäst även i vardagen #stadsliv Den populäraste hemstaden Föregångare i klimatarbetet Drömmarnas Borgå Ömsesidig respekt

Läs mer

Trafikförhållanden Trafikverkets långsiktiga plan. Köpenhamn April 2011 Otto Kärki

Trafikförhållanden Trafikverkets långsiktiga plan. Köpenhamn April 2011 Otto Kärki Trafikförhållanden 2035 - Trafikverkets långsiktiga plan Köpenhamn 6.-8. April 2011 Otto Kärki Trafikförhållanden 2035 Trafikverkets expertuppfattning om framtidens trafiksystem och hur det ska byggas

Läs mer

MED RÖTTER I DET STORA METROPOLOMRÅDET...TILLSAMMANS BYGGER VI VINGAR FÖR FRAMTIDEN. Rötter och vingar

MED RÖTTER I DET STORA METROPOLOMRÅDET...TILLSAMMANS BYGGER VI VINGAR FÖR FRAMTIDEN. Rötter och vingar MED RÖTTER I DET STORA METROPOLOMRÅDET....TILLSAMMANS BYGGER VI VINGAR FÖR FRAMTIDEN. Rötter och vingar EN FRAMTIDSGRANSKNING FÖR DET STORA METROPOLOMRÅDET TEXT: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija

Läs mer

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND MAL-planen för VÄSTRA NYLAND ARBETSPROGRAM 15.1.2007 1. Beskrivning av arbetet 2. Innehållet i planen 3. Tidtabellen för arbetet 4. Organisering av arbetet 1. BESKRIVNING AV ARBETET Projektet för en reform

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

Landskapsprogram för Österbotten Program för deltagande och bedömning

Landskapsprogram för Österbotten Program för deltagande och bedömning Landskapsprogram för Österbotten 2018 2021 Program för deltagande och bedömning Godkänd av landskapsstyrelsen 30.1.2017 Innehåll 1 Landskapsprogrammets utgångspunkter... 3 2 Landskapsprogrammets syfte

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 2015 AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 Nylands förbund Foton: Tuula Palaste-Eerola Helsingfors 2015 Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council

Läs mer

Sibbo Godkänd av fullmäktige

Sibbo Godkänd av fullmäktige Sibbo 2025 Godkänd av fullmäktige 7.10.2013 1 1. Utgångspunkterna för Sibbo Sibbo är en tvåspråkig skärgårdskommun med dragningskraft som kan möta metropolområdets tillväxtutmaningar. Det råder en genuin

Läs mer

Arbetslivet förnyas. Jukka Lindberg, Utvecklingschef Vates-stiftelsen Tammerfors

Arbetslivet förnyas. Jukka Lindberg, Utvecklingschef Vates-stiftelsen Tammerfors Arbetslivet förnyas Jukka Lindberg, Utvecklingschef Vates-stiftelsen Tammerfors 9.6.2015 Det finländska arbetslivet BÄST I EUROPA 2020 Strategin för utveckling av arbetslivet Inskrivet i regeringsprogrammet

Läs mer

Strategi Version

Strategi Version Strategi 2020 Version 5.12.2017 Vision Vår turismidentitet grundar sig på naturnära element som annars också kommuniceras från vårt område Naturen, Solen, Lycka, Energi och Internationalitet Visionen formas

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

MED I VARDAGEN. NTM-centralen i Egentliga Finland

MED I VARDAGEN. NTM-centralen i Egentliga Finland MED I VARDAGEN NTM-centralen i Egentliga Finland Samarbete för invånarnas och regionens väl Med kompetent arbetskraft mot framgång En attraktiv omgivning lockar nya invånare och företag En matkedja i utveckling

Läs mer

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation.

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. 1 Verksamhetsidé Tekes främjar utvecklingen av industri och tjänster

Läs mer

ANSÖKNINGSINFO. ESF-personuppgiftssystemet, kostnader som rapporteras separat och utlysningar som pågår

ANSÖKNINGSINFO. ESF-personuppgiftssystemet, kostnader som rapporteras separat och utlysningar som pågår ANSÖKNINGSINFO ESF-personuppgiftssystemet, kostnader som rapporteras separat och utlysningar som pågår NTM-centralen i Tavastland November 2014 Allmänt om ESF deltagarnas uppföljningsuppgifter Man bör

Läs mer

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Maria Konsin-Palva NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Ett delvis EU finansierat utvecklingsprogram, EU andelen betalas ur landsbygdsfonden

Läs mer

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor:

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor: Stadsstyrelsen 58 17.03.2014 Utlåtande om Egentliga Finlands landskapsstrategi 1088/00.04.01/2014 Stadsstyrelsen 58 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675 Föredragande Stadsdirektör Folke

Läs mer

Drömmarnas Borgå 2030

Drömmarnas Borgå 2030 Drömmarnas Borgå 2030 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ UTKAST 15.8.2018 BäST OcKSÅ I vardagen Ömsesidig respekt POPUläRASTE hemstaden STADSlIv FÖREGÅnGARE I KlImATARBETE Om det var jag som valde Borgå eller Borgå

Läs mer

Offentliga sektorn står inför reformer

Offentliga sektorn står inför reformer Offentliga sektorn står inför reformer Valkretsstämma i Helsingfors 5.9.2017 Arto Sulonen direktör för juridiska ärenden Finlands Kommunförbund De viktigaste reformprojekten inom offentliga sektorn Vård-

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA UR KOMMUNERNAS SYNPUNKT NÄR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS-

Läs mer

Landskapsreformen: Tjänster för arbetssökande och företag. Presskonferens Arbetsminister Jari Lindström

Landskapsreformen: Tjänster för arbetssökande och företag. Presskonferens Arbetsminister Jari Lindström Landskapsreformen: Tjänster för arbetssökande och företag Presskonferens Arbetsminister Jari Lindström 27.6.2018 Lagstiftning om tillväxttjänstreformen Lag om regionutveckling och tillväxttjänster Lag

Läs mer

HELSINGFORS- REGIONEN 2050

HELSINGFORS- REGIONEN 2050 HELSINGFORS- REGIONEN 2050 Strategiska riktlinjer för markanvändning, boende och trafik Helsingforsregionens VISION Helsingforsregionen är ett centrum i världsklass för affärsrörelse och innovationer.

Läs mer

ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2018 Yrkesutbildning Ledning av kompetensinriktning, kundrelationer och partnerskap

ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2018 Yrkesutbildning Ledning av kompetensinriktning, kundrelationer och partnerskap ANSÖKNINGSMEDDELANDE 1 (5) ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2018 Yrkesutbildning Ledning av kompetensinriktning, kundrelationer och partnerskap Bakgrund Författningsgrund Statsunderstödslagen (688/2001) Statsbudgeten

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

STRATEGI FÖR KARLEBY. Utkast till innehåll

STRATEGI FÖR KARLEBY. Utkast till innehåll STRATEGI FÖR KARLEBY Utkast till innehåll 5.9.2017 5.9.2017 Hur är läget, Karleby? De centrala utvecklingsmätarna för Karleby uppvisar ytterst goda resultat vid en nationell jämförelse, med undantag för

Läs mer

FÖR VASAREGIONEN 2007 2010

FÖR VASAREGIONEN 2007 2010 Bilaga 5 / Vasaregionens programdokument 12/2006 FÖR VASAREGIONEN 2007 2010 Vasaregionens regioncentrumprogram siktar under programperioden 2007 2010 på att utveckla regionens näringsliv och i synnerhet

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Landskapsöverskridande projekt inom ERUF- och ESF-programmen i Västra Finland

Landskapsöverskridande projekt inom ERUF- och ESF-programmen i Västra Finland Landskapsöverskridande projekt inom ERUF- och ESF-programmen i Västra Finland Har du en utvecklingsidé som berör människor eller företag i Västra Finland, över landskapsgränserna? Vår målsättning är att

Läs mer

Minskningen av näringsbelastningen på Östersjön och förbättringen av säkerheten vid sjötransporterna kräver internationellt samarbete.

Minskningen av näringsbelastningen på Östersjön och förbättringen av säkerheten vid sjötransporterna kräver internationellt samarbete. Innehållsförteckning 1. Visionär topputvecklare av Nyland 2. Landskapets utvecklingsmål 3. Mål inom strategiskt partnerskap 4. Mål inom kommunikation och kompetens 5. Viktigaste intressegruppers förväntningar

Läs mer

Drömmarnas Borgå 2030

Drömmarnas Borgå 2030 Drömmarnas Borgå 2030 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ BäST OckSÅ I vardagen Ömsesidig respekt POPuläRASTE hemstaden STADSlIv FÖREGÅnGARE I klimatarbete Om det var jag som valde Borgå eller Borgå som valde mig

Läs mer

STYRGRUPPEN FÖR UTREDNINGEN OM SAMMANSLAGNING AV KOMMUNERNA I ÖSTRA NYLAND

STYRGRUPPEN FÖR UTREDNINGEN OM SAMMANSLAGNING AV KOMMUNERNA I ÖSTRA NYLAND ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO STYRGRUPPENS MÖTE 3/2013 12.12.2013 Promemoria STYRGRUPPEN FÖR UTREDNINGEN OM SAMMANSLAGNING AV KOMMUNERNA

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Haninge kommuns internationella program

Haninge kommuns internationella program Haninge kommuns internationella program POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST haningekommun@haninge.se Dokumenttyp Dokumentnamn Beslutat datum Gäller från

Läs mer

RIKTLINJER FÖR NÄRINGSLIVSRÅD

RIKTLINJER FÖR NÄRINGSLIVSRÅD RIKTLINJER FÖR NÄRINGSLIVSRÅD GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-21, 95 Dnr: KS 2017/364 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Vilket landsbygdsprogram? Ett delvis EU finansierat utvecklingsprogram, EU andelen betalas ur landsbygdsfonden - Har förverkligats

Läs mer

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD NORDENS ENERGIHUVUDSTAD -flöde för ett gott liv Vasa stads strategi 2015 Fg 10.11.2014 VAD BYGGER VI PÅ? Välfärd Vasabornas välfärd tryggas genom högklassig och närbelägen basservice i alla livsskeden.

Läs mer

Åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande

Åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande ANSÖKNINGSMEDDELANDE 1 (5) Anordnare av yrkesutbildning Uppstart av nätverksprojekt kring utveckling av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande som stöd för genomförandet av reformen av yrkesutbildningen

Läs mer

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för landsbygdsfrågor

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för landsbygdsfrågor Verksamhetsplan 2014-08-25 Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för landsbygdsfrågor 2015-2018 KS 2014/0578 Beslutad av kommunfullmäktige den 25 augusti 2014. Efter beslut i kommunfullmäktige har dokumentet

Läs mer

LAPE-programmet ur ett språkserviceperspektiv - en kartläggning och konsekvensbedömning av service på svenska för barn och familjer

LAPE-programmet ur ett språkserviceperspektiv - en kartläggning och konsekvensbedömning av service på svenska för barn och familjer LAPE-programmet ur ett språkserviceperspektiv - en kartläggning och konsekvensbedömning av service på svenska för barn och familjer Författare, utredare och arbetsgrupp: Torbjörn Stoor, Ann Backman och

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och välfärd

INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och välfärd INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och välfärd Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Nylands förbund landskapets utvecklare - Skärgården i landskapsplanen

Nylands förbund landskapets utvecklare - Skärgården i landskapsplanen Nylands förbund landskapets utvecklare - Skärgården i landskapsplanen 9.4.2014 Oskari Orenius\Per-Stefan Nyholm Nylands förbund En lagstadgad samkommun som enligt statsrådets beslut har 26 medlemskommuner

Läs mer

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010 Datum 26.5.2010 Anordnarna av gymnasieutbildning Dnr 37/520/2010 Ärende ANSÖKAN TILL PILOTPROJEKTET FÖR STUDIEHANDLEDNING I GYMNASIET OCH FINANSIERING SOM HÄNFÖR SIG TILL DEN Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM-centralen)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM-centralen) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM-centralen) www.ely-centalen.fi/egentligafinland 12.3.2014 Verksamhetsidé NTM-centralen i Egentliga Finland främjar och utvecklar hållbar välfärd

Läs mer

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen Beskrivning

Läs mer

6LEER± )LQODQGVPHVWHIWHUWUDNWDGH 6WUDWHJLQ6LEER

6LEER± )LQODQGVPHVWHIWHUWUDNWDGH 6WUDWHJLQ6LEER 6LEER± )LQODQGVPHVWHIWHUWUDNWDGH 6WUDWHJLQ6LEER 1 9,6,21 6LEER± )LQODQGV PHVW HIWHUWUDNWDGH LQYnQDUH 675$7(*, (QVQDEE SODQPlVVLJ WLOOYl[WI UQ\HOVH RFK XWYHFNOLQJ VRP JHQRPI UV LQQRYDWLYW PHG KMlOS DYQlWYHUNVELOGQLQJ

Läs mer

Innovationsrådgivning för jordbrukare. Seinäjoki 4.10.2014

Innovationsrådgivning för jordbrukare. Seinäjoki 4.10.2014 Innovationsrådgivning för jordbrukare Seinäjoki 4.10.2014 Innovation Innovation = Uppfinning + business En innovation är en ny eller väsentligt förbättrad produkt (vara eller tjänst) som lanseras av ett

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE Helheten statsunderstöd för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik 2019

INFORMATIONSMÖTE Helheten statsunderstöd för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik 2019 INFORMATIONSMÖTE 15.2.2019 Helheten statsunderstöd för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik 2019 En gemensam ansökningsomgång för statsunderstöd inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen,

Läs mer

Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell. Slutrapport

Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell. Slutrapport Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell Slutrapport 19.9.2011 Sida 2 1. Sammanfattning Bakgrund och utredningens mål Borgå stads ledning har på basis av anbuden

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020 Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Strategi för 2016 2020 Godkänd av FSB:s allmänna möte den..2015 12.09.2015 Version 2 FSB styrelseseminarium M/S Mariella 12.08.2015 Version 1 FSB INNEHÅLL FSB

Läs mer

FINLANDS SKOGSCENTRAL

FINLANDS SKOGSCENTRAL FINLANDS SKOGSCENTRAL Strategi Värde och tillväxt från skogen Skogen utgör en stark grund för Finlands samhällsekonomi och finländarnas välmående. Skogen kan erbjuda ännu mer arbete och utkomst än i dagsläget,

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

BILDNINGENS ROLL I FRAMTIDENS KOMMUN

BILDNINGENS ROLL I FRAMTIDENS KOMMUN BILDNINGENS ROLL I FRAMTIDENS KOMMUN Direktör Terhi Päivärinta, Finlands Kommunförbund Stockholm 25.4.2017 Terhi Päivärinta Bildningsdirektörer 2017 Födda barn 2016 2 kommuner utan födda barn 28 kommuner

Läs mer

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN?

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? Nylands förbund 2016 2 PLANLÄGGNINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ är en planeringsprocess som tar beslut om markanvändningens riktlinjer för ett landskap eller för flera

Läs mer

Landskaps- samt social- och hälsovårdsreformen, och kommunens nya roll Utbildning för förtroendevalda Stadsdirektör Kristina Stenman

Landskaps- samt social- och hälsovårdsreformen, och kommunens nya roll Utbildning för förtroendevalda Stadsdirektör Kristina Stenman Landskaps- samt social- och hälsovårdsreformen, och kommunens nya roll Utbildning för förtroendevalda 4.10.2017 Stadsdirektör Kristina Stenman Landskaps- samt social- och hälsovårdsreformen 2020 1.1.2020

Läs mer

Hangö strategi 2025. Gott liv i staden vid havet

Hangö strategi 2025. Gott liv i staden vid havet Hangö strategi 2025 Gott liv i staden vid havet 2 (9) Hangö strategi 2025 - gott liv i staden vid havet! Vision om Hangö 2025 Hangö är år 2025 en växande, dragkraftig, havsnära stad, i vilken det goda

Läs mer

Kyvyt käyttöön work-shop KVALITETSREKOMMENDATIONER FÖR SERVICE SOM FRÄMJAR SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET

Kyvyt käyttöön work-shop KVALITETSREKOMMENDATIONER FÖR SERVICE SOM FRÄMJAR SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET Kyvyt käyttöön work-shop 13.10.2015 KVALITETSREKOMMENDATIONER FÖR SERVICE SOM FRÄMJAR SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET BAKGRUND Kvalitetsrekommendationer för service som främjar sysselsättning och delaktighet

Läs mer

SIBBO KOMMUN SIBBO KOMMUNS FÖRETAGSPROGRAM

SIBBO KOMMUN SIBBO KOMMUNS FÖRETAGSPROGRAM SIBBO KOMMUN SIBBO KOMMUNS FÖRETAGSPROGRAM 2014 2015 Godkänt av kommunstyrelsen 17.6.2014 VERKSAMHETSMILJÖ I Sibbo kommun finns över 1200 företag, av vilka över 90 % är småföretag med färre än 10 anställda.

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014-2020 STRUKTURFONDS- PROGRAMMET FÖR FINLAND ÖPPEN ESF-UTLYSNING I VÄSTRA FINLAND 12.6.2015 1.10.2015

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014-2020 STRUKTURFONDS- PROGRAMMET FÖR FINLAND ÖPPEN ESF-UTLYSNING I VÄSTRA FINLAND 12.6.2015 1.10.2015 HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014-2020 STRUKTURFONDS- PROGRAMMET FÖR FINLAND ÖPPEN ESF-UTLYSNING I VÄSTRA FINLAND 12.6.2015 1.10.2015 Anvisningar för sökande Innehåll: 1. Allmänt om ESF-utlysningen 2. Särskilda

Läs mer

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet 1. Förändringarna i kommunernas omvärld definierar utvecklingsbehoven inom arbetslivet på 2010-talet Kommunernas försvagade

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 24 KST 25 KST 26 KST 27 KST 28 KST 29 KST 30 KST 31 Mötets konstituering Fullmäktigemotion om utredning av förfaringssätt inom kommunens administration Fullmäktigemotion

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014

fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014 Europeiska havs- och fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014 6.11.2014 Vision för det operativa programmet för Finland Finland har en växande och framgångsrik

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla Social- och hälsovårdsministeriet Strategi för social- och hälsovårdspolitiken Socialt hållbart Finland 2020: behandlar alla samhällsmedlemmar jämlikt, stärker

Läs mer

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut 2011-2015 KS-2010/303 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer