Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål"

Transkript

1 Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare

2 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare Regioner som samverkanspartners Region Norrland som internationell aktör Regionala styrkor och behov Välfärd och utveckling

3 3 Internationellt samarbete i Region Norrland Politisk styrgrupp Arbetsgrupp Håkan Gilmark (m), Härnösand, ordförande Marie-Louise Rönnmark (s), Umeå Stefan Dalin (s), Timrå Agneta Lipkin (s), Kalix Kenneth Backgård (sjvp), Boden Ulla Norgren (fp), Sundsvall Ewa-May Karlsson (c), Vindeln Jan-Erik Ågren (kd), Sollefteå Sara Selmros (v), Härnösand Eva Goës (mp), Härnösand Gustav Malmqvist, Landstinget i Västernorrland May Andersson, Kommunförbundet i Västernorrland Helena Gidlöf, Norrbottens läns landsting Anita Lindfors, Kommunförbundet i Norrbotten Jenny Moskovoy, Västerbottens läns landsting Bernt Vedin, Region Västerbotten

4 4 Internationellt samarbete i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för internationellt samarbete EU-bevakning och påverkan Internationella organisationer nätverk och samarbeten Regionala och lokala samarben Internationella strategier och program Finansieringsmöjligheter Globaliseringen hot eller möjlighet Organisation, ansvarsfördelning, ekonomi och personal

5 5 Vision Region Norrland en framgångsrik och attraktiv del av Europa och världen

6 Verksamhetsidé 6 Region Norrland är som demokratiskt valt organ den organisation som företräder regionen internationellt. För att förverkliga visionen samverkar regionen med andra aktörer. Region Norrland har ett starkt politiskt internationellt engagemang och en aktiv omvärldsbevakning. För att tillvara möjligheter till regional utveckling har samarbetet inom den Europeiska Unionen en särställning. Region Norrland ska som sammanhållande aktör för regional utveckling och tillväxt och i omvärldskontakter arbeta utåtriktat, i europeiska och internationella nätverk. Detta för att öka kunskapen hos regionen och dess företrädare samt eftersträva internationell samverkan som gynnar regionens medborgare.

7 Verksamhetsidé - forts 7 Region Norrlands roll är likaså att agera politisk aktör i ett flernivåstyre. Region Norrland deltar aktivt i den politiska dialogen på europeisk och nationell nivå för att tillvarata regionens intressen. Region Norrland ska arbeta aktivt för att stärka norra Sverige och nordliga delen av Europa. Region Norrland ska nyttja de möjligheter som ges till internationell samverkan som bidrar till att förverkliga visionen. Detta gäller både politisk samverkan, kulturellt utbyte och gränsöverskridande samarbete, som bidrar till att stärka regionens konkurrenskraft, tillväxt och välfärd.

8 8 Inriktningsmål - områden 1. Omvärldsbevakning och policypåverkan 2. Nätverk och samarbeten 3. Kunskap och kompetens 4. Internationellt samarbete och projekt 5. Information och marknadsföring

9 Inriktningsmål 1: Omvärldsbevakning och policypåverkan 9 Region Norrland arbetar aktivt med omvärldsbevakning och policypåverkan internationellt, på EU-nivå och nationell nivå Region Norrland har en stark EU-bevakning bland annat via Brysselkontor Politisk närvaro i Bryssel EU-bevakning ska vara en naturlig del av all verksamhet Region Norrland har ett internationellt perspektiv i beslut och handling

10 Inriktningsmål 2: Nätverk och samarbeten 10 Region Norrland deltar aktivt i nätverk, organisationer och samarbeten. Samverkan sker såväl inom och utanför regionen som utanför Sverige Region Norrland har ett starkt internationellt engagemang där regionen deltar i internationella nätverk och tar initiativ till nya fruktbara samarbeten

11 Inriktningsmål 3: Kunskap och kompetens 11 Förtroendevalda och medarbetare får genom det internationella engagemanget en allt bättre kunskap om internationella frågor som berör Region Norrlands verksamhet och regionen i övrigt Resultatet av Region Norrlands internationella engagemang och kunskap sprids till andra aktörer i regionen.

12 Inriktningsmål 4: Internationellt samarbete och projekt 12 Region Norrland har internationellt utbyte och stimulerar projektverksamhet som gynnar länets näringsliv och bidrar till ökad sysselsättning och välfärd Region Norrland deltar i och tar initiativ till internationellt projektsamarbete Region Norrland ger finansiellt stöd till projektsamarbete inom områden där regionen har särskilda behov och förutsättningar

13 Inriktningsmål 5: Information och marknadsföring 13 Region Norrlands aktiva internationella arbete bidrar till att sprida information om och marknadsföra regionen, där dess konkurrenskraftiga kompetens, innovation och forskning i regionen marknadsförs exempelvis genom Brysselkontorets verksamhet Region Norrland är en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner. Region Norrland är ett starkt internationellt varumärke Region Norrland bjuder in internationella organisationer och partners och tar initiativ till att internationella möten arrangeras i regionen

14 Specifika frågor 14 Regionens roll kontra länsstyrelsens Regionens politiker företräder regionen i internationella sammanhang Regionen ansvarar för internationellt samarbete kopplat till regional utveckling och gränsregionalt samarbete inom t.ex hälso- och sjukvård Brysselkontor Region Norrland ansvarar för ETT Brysselkontor (som bör startas senast 2011) Brysselkontoret ska vara öppet för andra som delägare (kommuner, universitet, näringsliv m.fl), liksom för andra län/regioner (t.ex Jämtland)

15 15 Brysselkontorens bevakningsområden idag Mid Sweden Office North Sweden European Office EU:s sammanhållningspolitik Infrastruktur o transporter Näringslivsutveckling Forskning o utveckling Miljö, energi o klimat Turism Sammanhållningspolitiken Infrastruktur Näringsliv FoU Energi, miljö o klimat Gränsöverskridande samarbete

16 Brysselkontorens framtida roll 16 EU-bevakning Verktyg för regionen Företräda på olika EU arenor Policymaking Lobbing Support / Regionkommittén? Agera, företräda utifrån regionens samlade behov VAD PRIORITERA? Intressebevakning Info/kunskapsspridning Programbevakning Projektaktiviteter/förädla idéer Nätverksbyggande Marknadsföring Annat? Hur ska ägarbilden se ut? Ska primärkommuner och andra organisationer ingå? Vilka behov har en geografisk större region för bättre inflytande och genomslag på EU nivå? Är det viktigt att regionen engagemang i olika nätverk/org (t.ex. AER, CPMR) kopplas till framtida bevakningsområden? Hur avgränsar vi uppdraget?

17 17 Fortsatt uppdrag för Internationella arbetsgruppen formulera strategier som mer konkret beskriver Region Norrlands roll och uppgifter inom området, som en grund för att i fas 3 kunna organisera, finansiera och dimensionera verksamheten, utarbeta en tidplan för det fortsatta förberedelsearbetet inom det egna området, med sikte på en regionbildning den 1 januari 2011, samt vid behov fördjupa omvärldsdialogen om de egna förslagen till vision, verksamhetsidé och mål.

Regional utveckling på distans

Regional utveckling på distans Regional utveckling på distans Så stärker landstingets internationella arbete regionens konkurrenskraft LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten Landstinget verkar internationellt för att stärka regionen

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011

Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011 Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. UPPDRAG OCH ORGANISATION 3 3. VERKSAMHET 2011 4 4. EXTERNA MEDLEMSUPPDRAG 7 5. EKONOMI OCH BUDGET 9 KOMPLETTERANDE

Läs mer

Möte med Forum för Regional Utvecklingspolitik

Möte med Forum för Regional Utvecklingspolitik MINNESANTECKNINGAR Forum för Regional Utvecklingspolitik Avsändarens tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Ledningsstaben 2009-11-19 1 Jan Sahlén Regional utveckling Mottagarens tjänsteställe, handläggare

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer

Möte med Forum för Regional Utvecklingspolitik

Möte med Forum för Regional Utvecklingspolitik MINNESANTECKNINGAR Forum för Regional Utvecklingspolitik Avsändarens tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Ledningsstaben 10-02-25 1 Jan Sahlén Regional utveckling Mottagarens tjänsteställe, handläggare

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Våra resultat. Med fokus på välfärden. Verksamhetsberättelse 2012 Kommunförbundet Västernorrland

Våra resultat. Med fokus på välfärden. Verksamhetsberättelse 2012 Kommunförbundet Västernorrland Om du har en smartphone; scanna koden och kom direkt till hemsidan. Med fokus på välfärden Våra resultat Box 3014 871 03 HÄRNÖSAND Besöksadress: Gånsviksvägen 4 Tfn: 0611-55 78 50 www.kfvn.se Verksamhetsberättelse

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 9 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Turism i Region Norrland Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors.

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors. Årsredovisning 2013 Sorsele Malå Storuman Norsjö Skellefteå Vilhelmina Lycksele Dorotea Vindeln Robertsfors Åsele Bjurholm Vännäs Umeå Om Västerbottens län Landareal: 55 190 km2 Motsvarar 1/8 av Sverige

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Framtid Västernorrland!

Framtid Västernorrland! Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet 2011-2020 N W E S 2020 Visionsformulering Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet Återföring - lärande Övergripande mål o.

Läs mer

sektorprogram Kultur och medier

sektorprogram Kultur och medier sektorprogram Kultur och medier Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 Kultur och medier Program för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 ISBN 978-92-893-2511-0 http://dx.doi.org/10.6027/anp2013-731

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Vår ordförande om 2005... 3. En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3. Årets händelser och verksamhet...5

Vår ordförande om 2005... 3. En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3. Årets händelser och verksamhet...5 Vår ordförande om 2005... 3 En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3 Årets händelser och verksamhet...5 En kort sammanfattning av året... 5 Ökad dialog med våra medlemmar... 6 Samverkan ger resultat...

Läs mer