Offentliga sektorn står inför reformer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offentliga sektorn står inför reformer"

Transkript

1 Offentliga sektorn står inför reformer Valkretsstämma i Helsingfors Arto Sulonen direktör för juridiska ärenden Finlands Kommunförbund

2 De viktigaste reformprojekten inom offentliga sektorn Vård- och landskapsreformen Framtidens kommun Regionutvecklings- och tillväxttjänster Trafik Bolagisering 2

3 Vård- och landskapsreformen Landskapsreformen Del I» Social- och hälsovård» Räddningsväsendet Landskapsreformen Del II» Främjande av näringar» Främjande av identitet och kultur» Regionplanering och landskapsplanläggning» Lantbruksförvaltning» Vattenskydd» Vattentjänster» Vissa uppgifter inom kollektivtrafiken 3

4 Särskilda regeringspropositioner Regionutvecklings- och tillväxttjänster Miljö- och hälsoskydd Trafiklagar» Lag om transportservice» Landsvägslag» Lag om enskilda vägar Avbytarservice Finansieringslagar 4

5 Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet Riksomfattande (ersätter regionförvaltningsverken och Valvira) Tillsyn över att de grundläggande rättigheterna tillgodoses» Social- och hälsovård» Hälsoskydd» Småbarnspedagogik/undervisningsväsendet» Arbetarskydd» Naturvård» Uppgifter kring rättssäkerhet m.m. Uppgifter överförs också till Evira, landsbygdsverket, statskontoret, konkurrens- och konsumentverket 5

6 Kontaktytor kommun landskap STATEN Styrning och resurser Interaktion Styrning och resurser Interaktion LANDSKAPEN (vård) Roller Kontaktytor och tjänster: t.ex. välfärd och hälsa, stödtjänster, elevvård, sysselsättning, planläggning, byggande, kollektivtrafik, integration, livskraft, boende, samarbete med organisationer, delaktighet, ledning osv. Interaktion och förhandlingsförfarande KOMMUNERNA Roller 6

7 Vad gör kommunen i framtiden? Främjande av kompetens och kultur Småbarnspedagogik Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Fritt bildningsarbete Konst- och kulturtjänster Bibliotekstjänster Ungdomstjänster Idrotts- och motionstjänster Utveckling av livsmiljön Markpolitik Planläggning och planering av markanvändningen Trafik, kollektivtrafik Anläggning och underhåll av vägnätet Vattentjänster Avfallshantering Energiproduktion och distribution Byggnadstillsyn Bostadsväsendet Främjar kommuninvåna rens välfärd Främjande av kommunens livskraft Ortens attraktionskraft Stöd till svårsysselsatta: uppsökande ungdomsarbete, verkstäder, förebyggande av långstidsarbetslöshet, stadsdelsarbete, integration Näringspolitik: företagsrådgivning, utvecklingsprojekt, företagstomter, marknadsföring av regionen, öppna data Främjande av lokal identitet och demokrati Mångsidiga möjligheter att delta Lokal vi-anda Kommunikation och interaktion Val och representativ demokrati Medborgarorganisationernas verksamhetsförutsättningar Invånarnas frivilliga verksamhet 7

8 RP: lag om regionutveckling och tillväxttjänster Syftet är att slå ihop målen för regionutvecklingen och tillväxtpolitiken till en bred helhet De nuvarande arbetskrafts-, företags- och integrationstjänsterna inom ANM:s förvaltningsområde överförs till landskapen För tillväxttjänsterna är det viktigt att organisering och produktion skiljs åt Offentliga aktörer kan vara producenter endast i bolagsform Landskapet ansvarar för samordningen av tillväxttjänster Bestämmelserna om strukturfondsverksamhet kvarstår i huvudsak oförändrade under pågående programperiod 8

9 Kommunförbundets syn på lagförslaget om regionutveckling och tillväxttjänster Landskapen och kommunerna bör ha rätt att avtala om organiseringen av tillväxttjänster Behovet att avtala om överföring av organiseringsansvaret för tillväxttjänster gäller särskilt i de största stadsregionerna Kommunerna bör ha rätt att producera tillväxttjänster också direkt Bolagiseringen bör inte omfatta servicehelheten för de mest svårsysselsatta 9

10 Regionutveckling Inga betydande ändringar i innehållet föreslås Ansvaret för regionutvecklingen är hos staten, landskapen och kommunerna; landskapet är regionutvecklingsmyndighet och samarbetar med kommunerna 10

11 Lagstiftningsprojekt om trafik (1) Lag om transportservice (fas I III)» Målet är att skapa förutsättningar för ny teknik, digitalisering och nya affärskoncept inom transportsektorn. Fas I träder i kraft » Kommunförbundets syn: förutsättningarna för en övergripande utveckling av kollektivtrafiken bör tryggas i stadsregioner och andra regioner, likaså tillgången på transporttjänster och kostnadseffektiva upphandlingar Totalrevidering av vägtrafiklagen 11

12 Lagstiftningsprojekt om trafik (2) Lag om enskilda vägar» Statsbidragen för enskilda vägar börjar skötas av landskapen. Propositionen till riksdagen hösten 2017 Förslag till lag om trafiksystem och landsvägar (ändring av landsvägslagen)» Trafiksystemplaneringen sköts också framöver inom landskapens planeringssystem, planen är en av utgångspunkterna för den riksomfattande planen för trafiksystem» Propositionens syfte är att överföra uppgifterna från staten till landskapen» Inga förändringar i kommunernas uppgifter 12

13 Bolagisering av kommunal verksamhet Bolagiseringen av kommunal verksamhet har ofta olika orsaker och mål Juridiska orsaker» EU:s regler om statligt stöd och bestämmelser om konkurrensneutralitet Politiska syften» Öppna marknaden och effektivera verksamheten genom konkurrensmekanismen Ekonomiska syften» Transparens» Avgiftsinkomster» Produktivitet» Frigörelse av kapital för annat bruk Strukturella syften» Organisering och produktion skiljs åt» Riskerna med verksamheten avskiljs från ägaren 13

14 Bolagisering av kommunal verksamhet Syftet med bolagisering i allmänhet» En självständigare ställning för verksamheten inom den kommunala organisationen» Enklare och smidigare beslutsstruktur» Klarhet i makt och ansvarsfrågor» Självständigt ansvar och självständig ställning för en professionell styrelse och ledning» Tillräcklig handlingsfrihet och förmåga att reagera snabbt på förändringar i omvärlden» Inkomster från egen verksamhet kan användas för utveckling av den egna verksamheten» Bättre möjlighet att samarbeta med kunder och andra intressentgrupper» Verksamhetens offentlighet hanteras enligt egen kommunikationsstrategi» Riskhantering 14

BILDNINGENS ROLL I FRAMTIDENS KOMMUN

BILDNINGENS ROLL I FRAMTIDENS KOMMUN BILDNINGENS ROLL I FRAMTIDENS KOMMUN Direktör Terhi Päivärinta, Finlands Kommunförbund Stockholm 25.4.2017 Terhi Päivärinta Bildningsdirektörer 2017 Födda barn 2016 2 kommuner utan födda barn 28 kommuner

Läs mer

En bildningskommun för alla. Rektorsdagar i Åbo Direktör Terhi Päivärinta

En bildningskommun för alla. Rektorsdagar i Åbo Direktör Terhi Päivärinta En bildningskommun för alla Rektorsdagar i Åbo 25 26.10.2018 Direktör Terhi Päivärinta Twitter: @TerhiPaivarinta terhi.paivarinta@kuntaliitto.fi Vad ska kommunen göra i framtiden? Främjar kompetens och

Läs mer

Aktuellt inom bildningen

Aktuellt inom bildningen Aktuellt inom bildningen Konferensen för sekreterare och assistenter Minna Lindberg sakkunnig minna.lindberg@kommunforbundet.fi BILDNINGENS ROLL I FRAMTIDENS KOMMUN [5.5.2017] Minna Lindberg FÖRÄNDRINGARNAS

Läs mer

Kommunens nya roll Kunnan uusi rooli

Kommunens nya roll Kunnan uusi rooli Kommunens nya roll Kunnan uusi rooli Kristina Wikberg Direktör, svenska och internationella ärenden Finlands Kommunförbund, landskapsträff 12.5.2017 FÖRÄNDRINGARNAS STORA HJUL Urbanisering Levnadssätten

Läs mer

Vård- och landskapsreformen hur påverkas kommunen?

Vård- och landskapsreformen hur påverkas kommunen? Vård- och landskapsreformen hur påverkas kommunen? Konferens för kommun- och stadssekreterare samt ekonomi- och förvaltningsdirektörer 11.9.2017 Sandra Bergqvist Maakuntauudistuksen parlamentaarinen seurantaryhmä

Läs mer

Landskapsreformen Allmän presentation

Landskapsreformen Allmän presentation Landskapsreformen Allmän presentation 1 Visionen Landskap 2023 Invånarna får smidig service på jämlika villkor Vettiga kostnader och en effektiv offentlig förvaltning Tjänsterna anpassas till helheter

Läs mer

Vilken landskapsreform och varför?

Vilken landskapsreform och varför? Vilken landskapsreform och varför? 1 Varför en reform och vad är målet med den? En effektivare förvaltning som främjar människors och företags verksamhet Reformen genomförs öppet, kundvänligt och interaktivt

Läs mer

Bildningens framtid i den nya kommunen. Rektorsdagar Helsingfors Direktör Terhi Päivärinta Finlands Kommunförbund, utbildning och kultur

Bildningens framtid i den nya kommunen. Rektorsdagar Helsingfors Direktör Terhi Päivärinta Finlands Kommunförbund, utbildning och kultur Bildningens framtid i den nya kommunen Rektorsdagar 26.10.2016 Helsingfors Direktör Terhi Päivärinta Finlands Kommunförbund, utbildning och kultur Kommunernas uppgifter efter reformen v 26.10.2016 Direktör

Läs mer

Regionförvaltningsreformen

Regionförvaltningsreformen Regionförvaltningsreformen Lägesöversikt januari 2016 9.2.2016 1 Juha Sipiläs regeringsprogram Ett separat beslut som förenklar organiseringen av den offentliga regionförvaltningen (staten, regionerna

Läs mer

LANDSKAPSREFORMENS SITUATION I EGENTLIGA FINLAND. Laura Leppänen förändringsdirektör

LANDSKAPSREFORMENS SITUATION I EGENTLIGA FINLAND. Laura Leppänen förändringsdirektör LANDSKAPSREFORMENS SITUATION I EGENTLIGA FINLAND Laura Leppänen förändringsdirektör 26.1.2017 VAD INNEBÄR DE NYA LANDSKAPEN? 18 landskap grundas i Finland 1.7.2017. Ansvaret för att arrangera service överförs

Läs mer

Stä llningen fö r den persönäl söm ö vergä r till ländskäpen

Stä llningen fö r den persönäl söm ö vergä r till ländskäpen 1 Stä llningen fö r den persönäl söm ö vergä r till ländskäpen Med stöd av den införandelag som finns i utkastet till regeringens proposition kommer det att övergå personal till anställning hos ett landskap

Läs mer

Framtidens mångsidiga kommun

Framtidens mångsidiga kommun Framtidens mångsidiga kommun Finlands Kommunförbunds och Österbottens förbunds landskapsträff 16.4.2018 i Vasa Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef +358 50 337 5634, marianne.pekola-sjoblom@kommunforbundet.fi

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA UR KOMMUNERNAS SYNPUNKT NÄR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS-

Läs mer

ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER

ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER Dnro 32/83/2013 Vilken kommun eller annan organisation representerar du? * Vilken är din ställning? * Kommun-/stadsfullmäktigeledamot Annan förtroendevald i

Läs mer

LANDSKAPSREFORMENS SITUATION I EGENTLIGA FINLAND. Laura Leppänen förändringsdirektör

LANDSKAPSREFORMENS SITUATION I EGENTLIGA FINLAND. Laura Leppänen förändringsdirektör LANDSKAPSREFORMENS SITUATION I EGENTLIGA FINLAND Laura Leppänen förändringsdirektör 26.1.2017 VAD INNEBÄR DE NYA LANDSKAPEN? 18 landskap grundas i Finland 1.7.2017. Ansvaret för att arrangera service överförs

Läs mer

En inblick i socialoch

En inblick i socialoch En inblick i socialoch hälsovårdsreformens innehåll Familje och omsorgsminister Besök i landskapen, hösten 2017 1 31.10.2017 Kommunen är allas hem. 2 31.10.2017 En engagerande livskraftskommun 3 31.10.2017

Läs mer

Regeringens riktlinjer för uppgifterna som överförs till landskapen

Regeringens riktlinjer för uppgifterna som överförs till landskapen Förhandlingsresultat 5.4.2016 Regeringens riktlinjer för uppgifterna som överförs till landskapen Regeringen har beslutat om de uppgifter som ska överföras till de självstyrande områden landskap som avses

Läs mer

NÄRA DIG SFP:S KOMMUNALVALSPROGRAM 2017

NÄRA DIG SFP:S KOMMUNALVALSPROGRAM 2017 NÄRA DIG SFP:S KOMMUNALVALSPROGRAM 2017 NÄRA DIG SFP:S KOMMUNALVALSPROGRAM 2017 Svenska folkpartiet är din röst för ett tvåspråkigt Finland. Vi jobbar genomgående och på alla plan: i kommunen, i din region

Läs mer

Statens tillståndsoch. tillsynsmyndighet (Luova) Grundas

Statens tillståndsoch. tillsynsmyndighet (Luova) Grundas Statens tillståndsoch tillsynsmyndighet (Luova) Grundas 1.1.2021 Vad är det fråga om? 2 3 Arbetsfördelning kommun-landskap-stat Med landskaps- och vårdreformen organiseras den offentliga förvaltningen

Läs mer

Regeringens preciserande riktlinjer gällande den fortsatta beredningen av socialoch hälsovårdsreformen och regionförvaltningsreformen 5.4.

Regeringens preciserande riktlinjer gällande den fortsatta beredningen av socialoch hälsovårdsreformen och regionförvaltningsreformen 5.4. Regeringens preciserande riktlinjer gällande den fortsatta beredningen av socialoch hälsovårdsreformen och regionförvaltningsreformen 5.4.2016 13.4.2016 1 Preciserande riktlinjer: social- och hälsovården

Läs mer

EGENTLIGA FINLANDS VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORM

EGENTLIGA FINLANDS VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORM EGENTLIGA FINLANDS VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORM VAD INNEBÄR REFORMEN? Finlands förvaltning organiseras i tre nivåer: stat, landskap, kommun. 18 nya landskap bildas i Finland Uppgifter från kommunerna, samkommunerna,

Läs mer

Landskaps- samt social- och hälsovårdsreformen, och kommunens nya roll Utbildning för förtroendevalda Stadsdirektör Kristina Stenman

Landskaps- samt social- och hälsovårdsreformen, och kommunens nya roll Utbildning för förtroendevalda Stadsdirektör Kristina Stenman Landskaps- samt social- och hälsovårdsreformen, och kommunens nya roll Utbildning för förtroendevalda 4.10.2017 Stadsdirektör Kristina Stenman Landskaps- samt social- och hälsovårdsreformen 2020 1.1.2020

Läs mer

Bildningens framtid i den nya kommunen. Direktör Terhi Päivärinta Bildningsdirektörsdagar Tammerfors

Bildningens framtid i den nya kommunen. Direktör Terhi Päivärinta Bildningsdirektörsdagar Tammerfors Bildningens framtid i den nya kommunen Direktör Bildningsdirektörsdagar 12-13.5.2016 Tammerfors Regeringens spetsprojekt Det strategiska regeringsprogrammet verkställs med hjälp av 26 spetsprojekt och

Läs mer

SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016

SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016 Remissenkät 3110/00.04.00/2016 Svarstid (UTC+2) 26.10.2016 10:30:33 SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016 1. BAKGRUNDSINFORMATION Officiellt namn på den som svarar Namn på den person som antecknat svaret

Läs mer

Landskapsreformen: Tjänster för arbetssökande och företag. Presskonferens Arbetsminister Jari Lindström

Landskapsreformen: Tjänster för arbetssökande och företag. Presskonferens Arbetsminister Jari Lindström Landskapsreformen: Tjänster för arbetssökande och företag Presskonferens Arbetsminister Jari Lindström 27.6.2018 Lagstiftning om tillväxttjänstreformen Lag om regionutveckling och tillväxttjänster Lag

Läs mer

Landskaps- och vårdreformen samt kommunutvecklingen i Finland

Landskaps- och vårdreformen samt kommunutvecklingen i Finland Landskaps- och vårdreformen samt kommunutvecklingen i Finland SmåKom rikskonferens 26.4.2018 i Hillerstorp, Sverige Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef +358 50 337 5634, marianne.pekola-sjoblom@kommunforbundet.fi

Läs mer

Till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde hörande uppgifter i utlåtandematerialet

Till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde hörande uppgifter i utlåtandematerialet Till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde hörande uppgifter i utlåtandematerialet Livsmedels- och naturresursområdets uppgifter övergår från regionalförvaltningen och kommunerna till landskapen.

Läs mer

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM-centralen)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM-centralen) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM-centralen) www.ely-centalen.fi/egentligafinland 12.3.2014 Verksamhetsidé NTM-centralen i Egentliga Finland främjar och utvecklar hållbar välfärd

Läs mer

Social- och hälsovårdsreformen- Lagstiftning och verkställandet. Sinikka Salo, förändringsledare för social- och hälsovårdsreformen, SHM 31.8.

Social- och hälsovårdsreformen- Lagstiftning och verkställandet. Sinikka Salo, förändringsledare för social- och hälsovårdsreformen, SHM 31.8. Social- och hälsovårdsreformen- Lagstiftning och verkställandet Sinikka Salo, förändringsledare för social- och hälsovårdsreformen, SHM 31.8.2016 1 Social- och hälsovårds- och landskapsreformen Minskade

Läs mer

Social- och hälsovårds- samt landskapsreformen och en ökning av valfriheten kan också genomföras på ett lyckat sätt

Social- och hälsovårds- samt landskapsreformen och en ökning av valfriheten kan också genomföras på ett lyckat sätt Social- och hälsovårds- samt landskapsreformen och en ökning av valfriheten kan också genomföras på ett lyckat sätt Riksdagens grundlagsutskott gjorde i sitt utlåtande från 19.2.2015 linjedragningar med

Läs mer

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen Social och hälsovårds och landskapsreformen Centrala ändringar i lagstiftningen om social och hälsovårds och landskapsreformen samt om kundens valfrihet 1 Sinikka Salo Social och hälsovårdsreformens mål

Läs mer

BORGÅS UTREDNING OM BOLAGISERINGAR I SAMBAND MED SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN SAMMANFATTNING AV PROJEKTPLANEN

BORGÅS UTREDNING OM BOLAGISERINGAR I SAMBAND MED SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN SAMMANFATTNING AV PROJEKTPLANEN 6.11.2016 BORGÅS UTREDNING OM BOLAGISERINGAR I SAMBAND MED SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN SAMMANFATTNING AV PROJEKTPLANEN Borgås utlåtande om social- och hälsovårds- och landskapsreformen Stadsstyrelsens

Läs mer

EGENTLIGA FINLANDS VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORM

EGENTLIGA FINLANDS VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORM EGENTLIGA FINLANDS VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORM VAD INNEBÄR REFORMEN? Finlands förvaltning organiseras i tre nivåer: stat, landskap, kommun. 18 nya landskap bildas i Finland Uppgifter från kommunerna, samkommunerna,

Läs mer

RP 148/2018 rd. Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2019.

RP 148/2018 rd. Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2019. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och temporär ändring av 35 och 38 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017

SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017 SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017 1. BAKGRUNDSUPPGIFTER Officiellt namn på den som svarar Namn på den person som antecknat svaret Kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för svaret Datum för när

Läs mer

Kundens valfrihet inom social- och hälsovården ur tjänsteproducenternas och landskapets synvinkel

Kundens valfrihet inom social- och hälsovården ur tjänsteproducenternas och landskapets synvinkel Kundens valfrihet inom social- och hälsovården ur tjänsteproducenternas och landskapets synvinkel Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna

Läs mer

Utvecklingsprogrammet Ny kommun 2017. En livskraftig kommuns visioner och verksamhetsmodeller under kommande decennier

Utvecklingsprogrammet Ny kommun 2017. En livskraftig kommuns visioner och verksamhetsmodeller under kommande decennier Utvecklingsprogrammet Ny kommun 2017 En livskraftig kommuns visioner och verksamhetsmodeller under kommande decennier Ny Kommun 2017 Kuntaliitto Julkaisun ostikko Den finländska kommunen en framgångshistoria

Läs mer

Framtidens kommun sakkunniggruppens promemoria om vård- och landskapsreformens konsekvenser för kommunerna

Framtidens kommun sakkunniggruppens promemoria om vård- och landskapsreformens konsekvenser för kommunerna Framtidens kommun sakkunniggruppens promemoria om vård- och landskapsreformens konsekvenser för kommunerna Finansministeriets publikationer 11b/2017 Kommunärenden Finansministeriets publikationer 11b/2017

Läs mer

RP 135/2018 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i självstyrelselagen

RP 135/2018 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i självstyrelselagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att självstyrelselagen

Läs mer

Landskapsreformen. Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen Regionala tillställningar om landskapsreformen

Landskapsreformen. Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen Regionala tillställningar om landskapsreformen Landskapsreformen Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen Regionala tillställningar om landskapsreformen 18.8. 3.10.2016 13.9.2016 1 Varför behövs en landskapsreform vad är målet? Bättre service Smidigare

Läs mer

Framtidens kommun sakkunniggruppens promemoria om vård- och landskapsreformens konsekvenser

Framtidens kommun sakkunniggruppens promemoria om vård- och landskapsreformens konsekvenser 1(28) Framtidens kommun sakkunniggruppens promemoria om vård- och landskapsreformens konsekvenser för kommunerna Innehåll 1 Inledning... 2 2 Vård- och landskapsreformen... 2 3 Landskapsreformens konsekvenser

Läs mer

UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM FASTSTÄLLANDE AV HYRA MEL- LAN KOMMUNER OCH LANDSKAP UNDER EN ÖVERGÅNGSPERIOD

UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM FASTSTÄLLANDE AV HYRA MEL- LAN KOMMUNER OCH LANDSKAP UNDER EN ÖVERGÅNGSPERIOD BILAGA 1(5) UTKAST 17.5.2018 UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM FASTSTÄLLANDE AV HYRA MEL- LAN KOMMUNER OCH LANDSKAP UNDER EN ÖVERGÅNGSPERIOD 1. Förslagets huvudsakliga innehåll Det föreslås att det

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME MED BORGÅ MÅTT TILL SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN TIDNINGEN UUSIMAAS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAFTON 1.3.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME MED BORGÅ MÅTT TILL SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN TIDNINGEN UUSIMAAS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAFTON 1.3. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME MED BORGÅ MÅTT TILL SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN TIDNINGEN UUSIMAAS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAFTON 1.3.2017 Källa: Timo Aro UTGÅNGSPUNKTER FÖR BORGÅ En av de mest

Läs mer

Hur motsvarar planerna lagens mål?

Hur motsvarar planerna lagens mål? 4 Slutsatser Utarbetandet av en plan för stadsregionen enligt ramlagen har huvudsakligen främjat det kommunala samarbetet i regionerna. Även samordningen av markanvändning, boende och trafik på regional

Läs mer

Från lagstiftning till verkställande tillsammans med landskapen

Från lagstiftning till verkställande tillsammans med landskapen Från lagstiftning till verkställande tillsammans med landskapen Projektdirektör, understatssekreterare Päivi Nerg, FM Tillställning för det egna landskapet 1 Varför genomförs landskapsreformen och socialoch

Läs mer

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 Kristdemokraternas kommunprogram 2012-2016 Innehåll 1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 3. SERVICEN SKALL PRODUCERAS NÄRA MÄNNISKAN...5 3.1. Ordnandet

Läs mer

RP 54/2016 rd. De lagar som ingår i propositionen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 54/2016 rd. De lagar som ingår i propositionen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1, 4 och 13 i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten och av 8 i lagen om finansiering

Läs mer

Vad en förtroendevald bör veta om bildningskommunen. Ett infopaket om bildningssektorn för förtroendevalda

Vad en förtroendevald bör veta om bildningskommunen. Ett infopaket om bildningssektorn för förtroendevalda Vad en förtroendevald bör veta om bildningskommunen Ett infopaket om bildningssektorn för förtroendevalda Bildningskommunens stora utmaningar BEFOLKNINGEN blir äldre blir mera mångkulturell polariseras

Läs mer

Kriterier för pilotförsöken med valfrihet

Kriterier för pilotförsöken med valfrihet Kriterier för pilotförsöken med valfrihet 1) Kriterier för deltagande i pilotförsöket med social- och hälsocentraler I projektplanen för den som ansöker om pilotförsök ges det en beskrivning av hur kriterierna

Läs mer

Lag om ordnande av tillväxttjänster i landskapet Nyland

Lag om ordnande av tillväxttjänster i landskapet Nyland 2. lagförslag, 15.3.2017 (Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om regionutveckling och tillväxttjänster)/begäran om utlåtande TEM/1260/03.01.01/2016, 1.3.2017 DETALJMOTIVERING ----

Läs mer

Allmänt om finansieringen i de kommande kommunerna/landskapen

Allmänt om finansieringen i de kommande kommunerna/landskapen Allmänt om finansieringen i de kommande kommunerna/landskapen 16.11.2017, Helsingfors Symposium - kommunerna och landskapen efter vård- och landskapsreformen Benjamin Strandberg Aktuellt i beredningen

Läs mer

Anvisning 1/ (6)

Anvisning 1/ (6) Anvisning 1/2015 1 (6) Enligt sändlista Tillämpning av lagstiftningen om privat social- och hälsovård på social- och hälsovårdstjänster som produceras av privata utbildningsanordnare Bakgrund och anvisningens

Läs mer

Kom och bygg framtidens. kommun

Kom och bygg framtidens. kommun Kom och bygg framtidens kommun Innehåll Kommunen i omvandling 3 Kommunens verksamhet i framtiden 5 1 Bildning 6 2 Välfärd 7 3 Delaktighet och gemenskap 8 4 Näringar och sysselsättning 10 5 Livsmiljö 12

Läs mer

Utkast. Detaljmotivering. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Utkast. Detaljmotivering. 1 kap. Allmänna bestämmelser Utkast LAGEN OM INFÖRANDE AV LAGSTIFTNINGEN OM GENOMFÖRANDE AV LANDSKAPSREFORMEN OCH LAGSTIFTNINGEN OM OMORGANI- SERING AV STATENS TILLSTÅNDS-, STYRNINGS- OCH TILLSYNSUPP- GIFTER Detaljmotivering 1 kap.

Läs mer

7 Har kommunerna i framtiden sparpotential eller försvinner produktivitetsreglaget med social- och hälsovården?

7 Har kommunerna i framtiden sparpotential eller försvinner produktivitetsreglaget med social- och hälsovården? Mikko Mehtonen, sakkunnig Susa Säkkinen, projektforskare Samuel Ranta-aho, projektforskare 7 Har kommunerna i framtiden sparpotential eller försvinner produktivitetsreglaget med social- och hälsovården?

Läs mer

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands skogscentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att övergångsbestämmelsen

Läs mer

Reformen av social- och hälsovården påverkar inte organiseringen av social- och hälsovården i Landskapet Åland.

Reformen av social- och hälsovården påverkar inte organiseringen av social- och hälsovården i Landskapet Åland. Frågor om målen med reformen Målet med reformen av social- och hälsovården är att minska hälso- och välfärdsskillnaderna bland befolkningen samt bromsa upp kostnaderna för tjänsterna med 3 miljarder euro

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster

Läs mer

MED I VARDAGEN. NTM-centralen i Egentliga Finland

MED I VARDAGEN. NTM-centralen i Egentliga Finland MED I VARDAGEN NTM-centralen i Egentliga Finland Samarbete för invånarnas och regionens väl Med kompetent arbetskraft mot framgång En attraktiv omgivning lockar nya invånare och företag En matkedja i utveckling

Läs mer

Riksdagens förvaltningsutskott Helsingfors,

Riksdagens förvaltningsutskott Helsingfors, Riksdagens förvaltningsutskott Helsingfors, 26.4.2017 Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande till riksdagens förvaltningsutskott gällande regeringspropositionen som gäller social- och hälsovårds-

Läs mer

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken I regeringsförhandlingarna beslöt regeringen att de självstyranden områdenas antal ska vara

Läs mer

Helsingfors organisation

Helsingfors organisation Helsingfors organisation 1.6.2017 Revisionsnämnden Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Borgmästare ordf., 4 biträdande borgmästare + 10 ledamöter Centralförvaltningen Kanslichefen leder Näringslivssektionen

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet inom social- och hälsovården

Regeringens proposition Kundens valfrihet inom social- och hälsovården 8.3.2018 Regeringens proposition Kundens valfrihet inom social- och hälsovården Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

Regionreformen i Finland - självstyrande landskap bas för för social- och hälsovården och den regionala förvaltningen

Regionreformen i Finland - självstyrande landskap bas för för social- och hälsovården och den regionala förvaltningen ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO Regionreformen i Finland - självstyrande landskap bas för för social- och hälsovården och den regionala förvaltningen Mittnordenkommitténs höstmöte 16.-17.11.2016

Läs mer

RP 122/2009 rd. ska utarbeta en utvärderingsplan för utvärdering av utbildning. Rådet för utbildningsutvärdering

RP 122/2009 rd. ska utarbeta en utvärderingsplan för utvärdering av utbildning. Rådet för utbildningsutvärdering RP 122/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa lagar om utbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås ändringar i bestämmelserna

Läs mer

Kommunreformerna utmanar ledarskapet

Kommunreformerna utmanar ledarskapet Kommunreformerna utmanar ledarskapet - iakttagelser från forskningen Nordic Conference: Courage in Social Work Arbetsgrupp 30: Ledningen av socialt arbete i förändring Helsingfors 12.6.2015 Marianne Pekola-Sjöblom

Läs mer

Överföring av vissa tolktjänster till lanskapsregeringen/fpa

Överföring av vissa tolktjänster till lanskapsregeringen/fpa Datum Er referens 2009-10-28 S10/09/1/27 Kontaktperson Sigurd Lindvall Överföring av vissa tolktjänster till lanskapsregeringen/fpa Ålands landskapsregering har i ett beslut (Nr 159 S10), postat den 12.10.2009,

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla Kaste-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

Kundens valfrihet. Enligt utkastet till regeringsproposition

Kundens valfrihet. Enligt utkastet till regeringsproposition Kundens valfrihet Enligt utkastet till regeringsproposition 1 - I nuläget är det kommunerna som ordnar de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna. Den 1 januari 2020 överförs ansvaret för att ordna

Läs mer

Integrering av invandrare. Migrationsdirektör Sonja Hämäläinen Avdelningen för sysselsättning och företagande

Integrering av invandrare. Migrationsdirektör Sonja Hämäläinen Avdelningen för sysselsättning och företagande Integrering av invandrare Migrationsdirektör Sonja Hämäläinen Avdelningen för sysselsättning och företagande Betydande förändringar i omvärlden Finland är en del av växande och föränderliga globala migrationsströmmar

Läs mer

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet:

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet: Kommunförbundet Kommunens verksamhet: Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära uppgifter: Undervisning och kultur Social- och hälsovård Miljöfrågor och teknisk

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 187/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om Nationalgalleriet och ändring av 3 och 10 i lagen om begränsning av utförseln

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1

Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 PROTOKOLL Nummer 14 13.2.2018 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Beslutande Föredragande Justerat Omedelbart............................ Ärende/Dnr/Exp.

Läs mer

Projektplan för år 2017 Uppdaterad

Projektplan för år 2017 Uppdaterad Projektplan för år 2017 Uppdaterad 30.1.2017 FÖRBEREDELSEFAS 30.6.2017 TEMPORÄR FÖRVALTNING ung. 1.7.2017 ung. 1.4.2018 INLEDANDE ung. 1.4.2018 31.12.2018 Beredningsfaser Skapar förutsättningar för överföringen

Läs mer

Policy för livskraft dimensioner

Policy för livskraft dimensioner Nyckeln till livskraft finns hos kommunen är ett utvecklingsprojekt vid Kommunförbundet med målet att stärka och utveckla kommunernas kompetens att främja den lokala livskraften Policy för livskraft dimensioner

Läs mer

Social- och hälsovårdsreformen, självstyrande områden och grunderna för områdesindelningen Regeringens riktlinjer

Social- och hälsovårdsreformen, självstyrande områden och grunderna för områdesindelningen Regeringens riktlinjer Social- och hälsovårdsreformen, självstyrande områden och grunderna för områdesindelningen Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Familje- och omsorgsminister Juha Rehula Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 37/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 20 lagen om statliga affärsverk PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att övergångsbestämmelsen

Läs mer

1(6) III handlingsplanen för öppen förvaltning

1(6) III handlingsplanen för öppen förvaltning 1(6) III handlingsplanen för öppen förvaltning 2017-2019 2 3 Inledning Finland anslöt sig till partnerskapet Open Government Partnership 2013. Samma år godkändes Finlands första nationella handlingsplan.

Läs mer

RP 256/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 i konkurrenslagen

RP 256/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 i konkurrenslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 i konkurrenslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att konkurrenslagen ändras. Enligt propositionen

Läs mer

UNGDOMSGARANTIN STÅR PÅ DEN UNGAS SIDA! www.nuorisotakuu.fi 1

UNGDOMSGARANTIN STÅR PÅ DEN UNGAS SIDA! www.nuorisotakuu.fi 1 UNGDOMSGARANTIN STÅR PÅ DEN UNGAS SIDA! www.nuorisotakuu.fi 1 Innehåll Vad då ungdomsgaranti? Varför ungdomsgaranti? Mål och budskap med ungdomsgarantin Vem genomför ungdomsgarantin? Resultat av ungdomsgarantin

Läs mer

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla Social- och hälsovårdsministeriet Strategi för social- och hälsovårdspolitiken Socialt hållbart Finland 2020: behandlar alla samhällsmedlemmar jämlikt, stärker

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017

SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017 SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017 1. BAKGRUNDSUPPGIFTER Officiellt namn på den som svarar Namn på den person som antecknat svaret Kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för svaret Datum för när

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

HELSINGFORS- REGIONEN 2050

HELSINGFORS- REGIONEN 2050 HELSINGFORS- REGIONEN 2050 Strategiska riktlinjer för markanvändning, boende och trafik Helsingforsregionens VISION Helsingforsregionen är ett centrum i världsklass för affärsrörelse och innovationer.

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1

Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 PROTOKOLL Nummer 7 17.2.2017 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Beslutande Föredragande Justerat Omedelbart............................ Ärende/Dnr/Exp.

Läs mer

Kundens valfrihet ur landskapets och tjänsteproducentens synvinkel

Kundens valfrihet ur landskapets och tjänsteproducentens synvinkel Kundens valfrihet ur landskapets och tjänsteproducentens synvinkel Regeringens propositon om valfrihet i vården 9.5.2017 9.5.2017 - 9.5.2017 - Vad är en kundsedel? Social- och hälsocentralen, tandkliniken

Läs mer

Hälsoavdelningen. Ordnandet av tolkningstjänster för handikappade personer överförs till FPA

Hälsoavdelningen. Ordnandet av tolkningstjänster för handikappade personer överförs till FPA Ordnandet av tolkningstjänster för handikappade personer överförs till FPA 1.9.2010 Överföring av ansvaret för att ordna tjänsterna till FPA Det är fråga om en administrativ överföring Kundens rätt till

Läs mer

Kommunförbundet och servicestrukturreformen

Kommunförbundet och servicestrukturreformen Kommunförbundet och servicestrukturreformen Tarja Myllärinen Direktör, social och hälsovåd Finlands Kommunförbund Kommunreformen och strukturreformen i samma takt Ansvaret för ordnandet av uppgifter och

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

Aktuellt inom vård- och landskapsreformen

Aktuellt inom vård- och landskapsreformen Aktuellt inom vård- och landskapsreformen Konferens för sekreterare och assistenter Eva-Stina Slotte Vad händer med kommunerna? Personalöverföring från kommun, samkommun och stat till landskapen Skatteöverföring

Läs mer

Pargas stads utlåtande 2589/00.04.00/2015

Pargas stads utlåtande 2589/00.04.00/2015 Pargas stads utlåtande 2589/00.04.00/2015 BAKGRUNDSUPPGIFTER Respondentens officiella namn Pargas stad Namn på den person som antecknat svaret Kontaktuppgifter till ansvarspersonen för svaret Patrik Nygrén

Läs mer

RP 260/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om företagshälsovård

RP 260/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om företagshälsovård RP 260/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om företagshälsovård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Verksamhetsförutsättningarnas garant: Statens nya tillstånds- och tillsynsmyndighet

Verksamhetsförutsättningarnas garant: Statens nya tillstånds- och tillsynsmyndighet Verksamhetsförutsättningarnas garant: Statens nya tillstånds och tillsynsmyndighet 1 Grundbudskap Statens tillstånds styrnings och övervakningsuppgifter samlas till en ny sektorövergripande myndighet Myndighetens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 128/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i socialvårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att socialvårdslagen ändras

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Utkast till lag 21.12.2016: Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och

Läs mer

NÄMNDEN FÖR DEN SPRÅKLIGA MINORITETEN. Till social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet

NÄMNDEN FÖR DEN SPRÅKLIGA MINORITETEN. Till social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet NÄMNDEN FÖR DEN SPRÅKLIGA MINORITETEN Till social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet Ärende: Utlåtande om utkastet till regeringens proposition till landskapsreform och reform av ordnandet

Läs mer

Kyrkslätts kommunstrategi

Kyrkslätts kommunstrategi KIRDnr-2017-952 Kyrkslätts kommunstrategi Tähän tarvittaessa otsikko 2018 2021 Fge 18.12.2017 91: Kyrkslätts kommunstrategi 2018 2021 Kyrkslätts värden Mod betyder för oss fördomsfrihet att pröva på nya

Läs mer