En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft"

Transkript

1 En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft Att innan 2015 utveckla och genomföra en lösning som lämpar sig för området vid infarten till Lovisa. Fredrik Pressler

2 Området som ska utvecklas och visionen om en framtid som är värd att sträva efter Så här pratas det om oss: På området har det förverkligats en lockande handelskoncentration, där man framgångsrikt lyckats sammanföra de olika företagens kommersiella intressen. Området har skapats till en verklig framgångskoncentration inom näringslivet. Det hur området fungerar baserar sig på en logisk och egenartad struktur samt på personliga aktörer. Tjänsterna förverkligar efterfrågad livsstil och ökar intresset för nejden. Det lönar sig att stanna här även på fritiden. Tack vare området har Lovisa kunnat ge upphov till högklassiga och attraktiva tjänster, som lockar förbipasserare och resenärer att stanna för att shoppa. Vi vill återvända hit för att också bekanta oss med nejdens övriga tjänster. 2

3 Utvecklingsarbetet indelas i tre skeden, som preciseras under det att processen framskrider Att förverkliga lösningen Verkställighet > Ägarnas beslut om att starta det sista skedet Att utveckla en konkret lösning 2. Kontakter med kumpanerna och att säkerställa resurserna Verkställighet ca 5 mån. (oktober 2013 februari 2014) Ägarnas beslut om att starta det följande skedet Att skapa, identifiera och beskriva handelsplatslösningarna 2. Mer detaljerad beskrivning av de valda lösningarna Verkställighet 4 mån. (juni-september 2013) Ägarna godkänner sercvicekontraktet för det första skedet 3

4 Lösningen som eftersträvas uppkommer genom att information förenas med relevanta påverkares uppfattningar Öppna källor Ägarnas uppgifter Intressentgrupperna I n f o r m a t i o n Ägarna U t s i k t Posintra Experter Under Posintras ledning samlas först information från ägarnas källor och från det redan utförda arbetet. Baserat på detta utvidgas datasökningen till öppna källor och till att reda ut uppfattningarna hos påverkare som visar sig vara relevanta. Den samlade informationen utkristalliseras i samarbete mellan ägarna och experterna. Samarbetet fortsätter som en interaktiv process tills man skapat de nya alternativen. 4

5 Under Posintras ledning produceras 1-3 affärsverksamhetshelheter som kan genomföras Arbetsgruppen producerar under Posintras ledning 1-3 realistiska affärsverksamhetshelheter, i vilka innefattas mål som fastställts för att förbättra Lovisas attraktivitet. Innehållet i affärsverksamhetshelheterna begränsas i början endast till markområdets struktur och planläggningsmässiga specialvillkor, i övrigt har arbetsgruppen fria händer. Beskrivningarna av affärsverksamhetshelheten innefattar: visionen: en framtidsbild som är värd att sträva efter marknaden som eftersträvas: helhetsmarknadsvärde, drivkrafter som stöder utvecklingen, kunderna, konkurrensläget en grov beskrivning av konceptet: verksamhetsmodellen, kundlöftet, eventuella partnerskap budgeten: omsättningspotentialen, i mån av möjlighet kostnadsstrukturen och de investeringar som är nödvändiga en modell för fortskridning: de följande stegen. 5

6 Resurserna, tidtabellen och investeringar Posintra bygger upp en erfaren arbetsgrupp för Lovisa stads och Eltete Ab:s projekt: - Fredrik Pressler Posintra Ab, projektledare - Sten Fronden Projektägare, Lovisa stad - Bo Österman Projektägare, vd för Eltete Ab - Mirkku Kullberg Utveckling av affärside, vd för Artek Ab - Expert Fastighetsutveckling och shoppingcenterkoncept - Expert Fastighetsfinansiering, kapitalplacering - Expert Posintra Ab, ryssar som konsumenter - Assistent Posintra Ab Skede 1 genomförs under ca 3 månaders tid. Om arbetet kan startas i början av vecka 22, slutförs det innan utgången av september Kostnaden per månad under projektets första skede uppgår till euro (+ moms). Fortskridningen preciseras månatligen med mellanrapporter. Övriga kostnader som anknyter till projektet (underentreprenader eller -leveranser som överenskoms tillsammans, resor, logi, dagpenningar, användning av eventuella avgiftsbelagda databaser, material etc.) debiteras separat mot fakturor. 6

7 Grunder för kostnadsberäkningen för skede 1 ARBETSSKEDE TIDSANVÄNDNING KOSTNAD Ägarnas källor 5 arbetsdagar x 850 euro/dag Öppna källor 3 arbetsdagar x 850 euro/dag Möten med påverkare 5 arbetsdagar x 850 euro/dag Arbetsgruppsarbete 4 arbetsdagar x 1800 euro/dag Projektets ledning 15 arbetsdagar x 850 euro/dag Assistent 6 arbetsdagar 500 euro/dag Övriga kostnader (uppskattning) Experttjänster 4 arbetsdagar x 1800 euro/dag Användning av databaser 1 månad x 500 euro/månad 500 Rese- och möteskostander TOTALT

8 Huvuddragen för skeden 2 och 3 Skede 2 Att utveckla & tekniskt specificera den konkreta lösningen Att välja & överenskomma försäljningsstrategi (ägarna) Att välja partners och resursera Att iståndsätta försäljningsprocessen, grunderna för prissättning Att uppdatera försäljningsmaterialet Tidtabell (ca 5 månader), från och med 10/2013 Skede 3 Försäljning och verkställighet (helt eller i delar) Tidtabell (ca 1 år), senast

Oy Apotti Ab Affärsplan

Oy Apotti Ab Affärsplan 1 Oy Apotti Ab Affärsplan Version 2.00 7.5.2015. 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bolagets strategiska mål... 4 3 Bolagets verksamhetsidé och vision samt affärsidé... 5 3.1 Verksamhetsidé och

Läs mer

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT X2AB PROJEKT SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 VAD KRÄVS AV BRANSCHEN OCH SAMHÄLLET FÖR ATT UPPNÅ VISIONEN OM KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM EN SJÄLVKLAR

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

Strategisk informationsförsörjning 2015-05-22

Strategisk informationsförsörjning 2015-05-22 Strategisk informationsförsörjning 2015-05-22 Ombedda att titta på hur vi tillsammans kan realisera en (gemensam) lösning för långsiktigt. Vi har bl.a. genomfört ett e-arkiv seminarium och samlat en expertgrupp

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 FÖRESKRIFT 15/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Stockholm 2011-12-06 Ver 0.4 Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Skrift fyra i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM

PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM Att bli licensierad i MIYAGIMETODEN har många fördelar! Vad innebär licensieringen? En licensiering hos Miyagi Education och Miyagimetoden ger bland annat: Rätt

Läs mer

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Offentliga företagstjänster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Innehåll 1. NTM-centralen 7 Utvecklingstjänsterna

Läs mer

Offert för strategisk ungdomskampanjplan från Två. Parter: Två och Apoteket AB Projekt: Utvägen Tidsperiod: 2004-02-04

Offert för strategisk ungdomskampanjplan från Två. Parter: Två och Apoteket AB Projekt: Utvägen Tidsperiod: 2004-02-04 Offert för strategisk ungdomskampanjplan från Två Parter: Två och Apoteket AB Projekt: Utvägen Tidsperiod: 2004-02-04 Innehållsförteckning Bakgrund... Sid 2 Företagsbeskrivning... Sid 2 Syfte... Sid 2

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Styrelsemöte för Tu Lajv 5/3-08 Närvarande: Nils Bryntesson, Kristoffer Carlsson, Fredrik Hellman och Andreas Jemstedt.

Styrelsemöte för Tu Lajv 5/3-08 Närvarande: Nils Bryntesson, Kristoffer Carlsson, Fredrik Hellman och Andreas Jemstedt. Styrelsemöte för Tu Lajv 5/3-08 Närvarande: Nils Bryntesson, Kristoffer Carlsson, Fredrik Hellman och Andreas Jemstedt. 59 Öppnande Ordförande öppnade mötet. Nils valdes till sekreterare. 60 Årsmöte Mötet

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10 Projektledning KPP 306 Produkt och processutveckling Mikael Andersson 2012-04-10 Innehåll Inledning... 3 Vad är ett projekt?... 4 Vad är projektledning?... 5 Varför projektledning?... 5 Projektledaren...

Läs mer

PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV PROGRAMMET FÖR ATT PÅSKYNDA ELEKTRONISK ÄRENDEHANTERING OCH DEMOKRATI (SADe) 2009 2014

PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV PROGRAMMET FÖR ATT PÅSKYNDA ELEKTRONISK ÄRENDEHANTERING OCH DEMOKRATI (SADe) 2009 2014 PM 1 (19) 16.6.2009 Ärende PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV PROGRAMMET FÖR ATT PÅSKYNDA ELEKTRONISK ÄRENDEHANTERING OCH DEMOKRATI (SADe) 2009 2014 1. BAKGRUND OCH MÅL FÖR PROGRAMMET SAMT ORGANISERING Förvaltnings-

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. Varje svar får innehålla ett

Läs mer

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Modul 1: Vad är projektledning: Grunderna Projektledning som en strategi DU 1.1

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Allt inom it snabbt och säkert

Allt inom it snabbt och säkert Allt inom it snabbt och säkert Simply Faster HISTORIK Per Eriksson, VD på Dustin sedan 2007 Inköp av it-produkter ska vara enkelt och gå snabbt 1984 startade Ulla och Bosse Lundevall familjeföretaget Dustin,

Läs mer