International Choral Centre in Örebro, Sweden. 20 miljoner möjligheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "International Choral Centre in Örebro, Sweden. 20 miljoner möjligheter"

Transkript

1 16 juni 2008 International Choral Centre in Örebro, Sweden 20 miljoner möjligheter En förstudie av Fred Sjöberg

2

3 Förord Singing Regions Healthy Regions! Ett rikt kulturliv är nyckeln till samhällets framgång Kan Örebroregionen vara platsen för ett nytt internationellt körcentrum? Den här förstudien har genomförts på uppdrag av Regionförbundet Örebro och Örebro kommun. Den tittar närmare på hur förutsättningarna för ett sådant centrum är i Örebro län och hur den offentliga sektorn, näringslivet och det internationella och nationella körlivet kan arbeta tillsammans. Det finns idag fyra olika körcentra i Sverige (Piteå, Uppsala, Stockholm och Malmö) men inget som har upprättat ett nära samarbete med det internationella körlivet. Örebro skulle vara ensam om detta nätverk som vänder sig till miljontals körsjungande människor världen över. Den europeiska köroganisationen Europa Cantat finns i över 40 länder och representerar drygt 20 miljoner körsångare till exempel. Målet är att skapa en internationell mötesplats för körlivet i vår region där körsångare, körledare och utövare av musik skulle finna en plats för att utveckla och vara nydanande inom området kör. Ett nytt kulturprojekt med kör som bas ställer sig naturligt för Örebroregionen som historiskt sett kännetecknas av ett rikt och intensivt körliv. Genom olika aktiviteter och evenemang som festivaler, konserter och utbildning vänder man sig till en omfattande målgrupp. Dels körlivet självt förstås men i kölvattnet också till innevånarna i regionen liksom till turister. Både besökare och innevånare skulle få möjlighet till överraskande upplevelser som skulle stärka regionen med dels nya arbeten men där även hotell och turism och detaljhandel skulle se en tydlig ökning av omsättningen. Ett tydligt effektmål är att Örebroregionen genom detta körcentrum stärker den internationella profilen ytterligare. Projektägare eller de så kallade founding members föreslås vara Örebro Kommun, Länsmusiken, Universitet, regionförbundet, samt några större internationella körorganisationer som Europa Cantat (EC) och

4 International Federation for Choral Music (IFCM). Driftsformen föreslås vara ett Aktiebolag. Denna form har en tydlig ägarstruktur liksom ansvarsbild. Stiftelseformen har inte denna transparangs. Det är viktigt för omvärlden att ha möjlighet till att både kunna få information om verksamheten liksom att ha möjlighet att kunna påverka. Styrelse och ordförande utses enligt gällande bolagsordning. Kompetens och erfarenhet av internationella kulturprojekt är viktigt då man utser styrelsemedlemmar. Naturligt är att founding members har en styrelseplats. Ett körcentrum i Örebro ska vara en aktiv part med körlivet internationellt såväl som nationellt. Verksamheten ska vara upplagd så att den berikar hela Örebro regionen både på kort som lång sikt. Körcentrumet ska också kunna serva det internationella körlivet med insatser också utanför regionen. Numera vet vi också att ett rikt kulturliv i en region är av helt avgörande betydelse för till exempel näringslivsetableringar. Denna förstudie föreslår regionförbundet och Örebro Kommun att ta till vara på den enorma kraft som finns i folkrörelsen kör. Genom att starta ett internationellt körcentrum värnas om vårt läns körtradition och regionen intar tätpositionen inom svenskt körliv. Intresset från de internationella körorganisationerna och deras nätverk med miljontals körsångare och presumtiva besökare till regionen ger stor utvecklingspotential åt projektet. Den internationella verksamhet som föreslås gör centrumet helt unikt och skapar stora möjligheter och förutsättningar. Örebro 16 juni 2008 Fred Sjöberg Projektledare för förstudien

5

6 Innehållsförteckning Bakgrund 7 Arbetsmetod 7 Kort historik om körsverige 8 Kort historik om körlivet i Örebroregionen. 10 Körsverige i ett internationellt perspektiv. 11 Problem 13 Analys 14 Förslag till lösningar 14 Beskrivning av projektet Swedish International Choral Centre Örebro (SWICCO) 15 Körcentrats verksamhet 15 Återkommande projekt inom ramen för körcentrat 18 Uppdragsprojekt under förutsättning av särskilda sponsorer 23 Slutsats 25 Fördelar Örebroregionen 27 Näringslivet och körcentrat 28 Finansiering 29 Projektplan Projektplan

7 Rapport förstudie Internationellt Körcentrum i Örebro Bakgrund Regionförbundet Örebro och Örebro kommun har givit Fred Sjöberg i uppdrag att göra en analys av möjligheterna för att etablera ett internationellt körcentrum i regionen med placering i Örebro. Syftet med förstudien är att påvisa dels de positiva möjligheter som finns för ett etablerande samt även påvisa några problemställningar som kan finnas i regionen för ett sådant körcentrum. Förstudiens slutsats ska sedan ligga till grund för beslut om ett inrättande eller ej av ett internationellt körcentrum. Arbetsmetod Upplägget för förstudien har varit att informera, intervjua och förankra projektet på olika nivåer utifrån framtagen projektidé. Därefter att sammanställa och göra en konklusion av inkomna synpunkter som sedan mynnar ut i en ansökan till kommande finansiärer. Efter framtagande att koncept och upplägg samt framtagande av rambudget har förankringsprocessen varit följande. Först har projektet presenterats till lokala körledare och körorganisationer och musikinstitutioner. En stark lokal förankring och stort regionalt intresse ger en bra grogrund för ett sådant här projekt. Därefter har nationella och internationella körorganisationer liksom nyckelpersoner inom kulturområdet har uppvaktats. Parallellt med detta har arbete pågått för att undersöka finansiella strukturer. Möten har avhållits dels i grupp och dels enskilt med ett antal körledare från främst Örebroregionen. Valet har varit körledare som är synnerligen aktiva utövare och som har ett väl utvecklat nätverk inom sina specialområden såsom exempelvis utbildning, gospel, kyrkomusik och som har omvittnat intresse av internationell verksamhet och nätverksbyggande inom körlivet. Olika nationella körorganisationer såsom UNGiKÖR, Eric Ericsons Stiftelse, Sveriges Körförbund, Musik i Syd, Eric Ericsons Körcentrum, samarbetsrådet Körsam med flera, har uppvaktats och informerats. 7

8 Internationellt har besök och information getts till främst 3 stora körorganisationer. Europa Cantat (EC) 1 som har medlemmar i 42 olika länder och representerar ca 20 miljoner körsångare främst i Europa. International Federation for Choral Music (IFCM). IFCM 2 är en körledarorganisation som har ca 2000 medlemmar från över 80 länder. Musica Mundi 3 som är en körorganisation som genomför körtävlingar över hela världen. Den största är World Choir Games som vartannat år samlar omkring körsångare. Örebro Kommun, Länsmusiken, Universitetet, Örebro Läns Landsting, Kommunernas näringslivschefer med flera uppvaktats har också uppvaktats och informerats. Efter gedigna satsningar på bland annat Svenska Kammarorkestern som har blivit ett av våra stolta flaggskepp för regionen är det dags att ta nästa steg. Vokalmusiken utgör en naturlig roll för Örebro län som nästa möjliga profilområde. Körmusiken har en mångårig tradition i regionen, det finns ett antal internationellt erkända ensembler här, länet är mycket körtätt. Omkring 400 körer (skolan icke inräknad) finns i länet 4. Körcentrumbildningar har gjorts i några andra delar av landet men ingen har den profil eller den unika internationella förankringen som det tilltänkta internationella körcentrumet i Örebro. Örebro skulle få en unik ställning inte bara i Sverige utan även i Skandinavien och internationellt! Efter inkomna synpunkter av det lokala körlivet i Örebro hittills kan man dra en klar slutsats att ett Internationellt Körcentrum i Örebro hälsas välkommet. Kort historik om körsverige Sverige är ett körsjungande land. Många andra länder har Sverige som förebild. Vi har flera olika körförbund där omkring körsångare finns organiserade. 5 Vi har många bra körer som kan kallas semiprofessionella det vill säga de framför musik på ett professionellt sätt men är oavlönade. Vi har genom fin utbildning många mycket kompetenta körledare som reser land och rike runt för att hålla seminarier, masterclasses, workshops o liknande. Sverige har ett stort antal kompositörer som intresserar sig för och skriver för instrumentet kör. Idag räknar man med att drygt människor sjunger med i någon kör i vårt land Uppgift från början på 90-talet, Länsmusiken i Örebro län 5 8

9 Eric Ericson Sverige har sedan 50 talet haft en särställning i körlivet både nationellt och internationellt. Naturligtvis har Eric Ericsons insats som lärare, körledare och dirigent varit en oerhört stor anledning till den utveckling som vi haft i vårt land och utgjort grunden för vårt internationella rykte. Med Eric började en ny era kan man säga. Erics särställning att samtidigt leda manskören OD, Sveriges Radios Kammarkör (numera Eric Ericsons Kammarkör), Radiokören samt att vara huvudlärare för ämnet kör på Musikhögskolan i Stockholm bidrog självklart till detta. Erics körledargärning har kännetecknats av ett alltid stort intresse för nya uttrycksformer parat med den gamla traditionen. Många av våra nuvarande körlärare och körprofessorer har antingen varit studenter eller på ett eller annat sätt influerats och inspirerats av Eric Ericson. Under 60 och 70 talet började körer att resa utomlands alltmer och deltog i olika festivaler och körtävlingar. Det var nästan en självklarhet under många år att svenska körer som tävlade utomlands kom hem med en guldmedalj i bagaget. Körsången började också komma in mer och mer i mediet TV och hamnade i svenska folkets vardagsrum. Många minns kanske Egon Kjerrmans Allsång på Skansen som numera är ett mycket populärt TV program för alla åldrar eller Kjell Lönnå som var helt dominerande som körledare i TV under många år. Från Örebro producerades också ett stort antal kör TV program framförallt från olika kyrkor i Örebro. Toner för Miljoner gjorde ett antal stora TV galor från Globen och senast i raden är Körslaget som ett populärt program. Under senare år har också en ny körform funnit sin plats, nämligen Vi som inte kan sjunga körer eller Prova På Körer. Bara i Örebro deltager omkring personer i liknande aktiviteter varje vecka. Det sjungs som aldrig förr i Sverige. Den sannolikt största kulturella exportvaran från vårt land är varken orkestrar eller teater. Det är kör! Körer från hela landet turnerar flitigt utomlands årligen. Det vore intressant att dels få bevisat antal körsångare på export och till vilka länder turnéerna går. Det skulle kunna ge en spännande bild av hur ett svenskt körår i utlandet kan se ut. Denna positiva utveckling till trots finns det moln på himlen. Sången i skolan har tappat mark, det finns färre skolkörer än tidigare, många barn har problem med rösten på olika sätt heshet t ex. Det har gjorts särskilda studier om hesa barn och om varför det blir flera och flera 6. Utbildning för barn och ungdomskörledare är begränsad i omfattning om man jämför med utbildningen för ledare för vuxenkörer. 6 9

10 Integration En annan fråga som berör alla på olika sätt är integration. Vi vet idag att alla länder berörs mer och mer av integrationsfrågorna. Vi ser och vi vet att vi måste arbeta med dessa frågor mer för att kunna skapa förståelse och bygga kulturbroar i framtiden. Det är framför allt i detta ljus som ett internationellt körcentrum skulle kunna bli en mötesplats. Kort historik om körlivet i Örebroregionen. I Örebro län finns många hundra körer. Under den period som det fanns en körkonsulent fanns omkring 400 körer registrerade, skolan ej inräknad. Detta gör att Örebro län kan räkna sig till ett av de körtätaste länen i Sverige. Stark körtradition Körtraditionen har varit stark i länet under många år och bara i Örebroregionen har det sedan 80 talet vuxit fram flera mycket goda körer till exempel Örebro kammarkör, Musikhögskolans Vokalensemble, Risbergskas Vokalensemble, Stella med flera. Dessa ensembler ger konserter i regionen och turnerar flitigt även utomlands, flera ensembler har dessutom erhållit fina priser både i nationella som i internationella sammanhang. Örebro Universitet har vid Musikhögskolan också en stark körförankring och profil. Festivalerfarenhet I Örebro kommun har det hållits nationella ungdomskörfestivaler, körledarkonferenser, nationella körtävlingar och flera olika storkörssatsningar. Många radio och TV program har producerats från Örebro och fortfarande sänds juldagskonserten med Örebro Kammarkör som spelades in 1992 i SVT. Flera körer från Örebro län har gjort internationellt uppmärksammade CD inspelningar. Många konsertproduktioner görs årligen i regionen och i t ex Askersund och i Lindesberg har manskörerna fulla hus när de ger konserter. Detta tillsammans ger en bild av att: Det finns en lång och god körtradition i regionen. Kännetecknas av bredd och mångfald som går igenom alla åldrar och från sakralt till profant Det finns en bra erfarenhet av att arrangera stora körevenemang Många körer turnerar utomlands och är musikaliska ambassadörer för regionen Det finns en god historik av många TV, radio och CD produktioner 10

11 Körsverige i ett internationellt perspektiv. International Federation on Choral Music (IFCM) För över 25 år sedan startades International Federation for Choral Music (IFCM) 7. En organisation för främst körledare från hela världen. Den numera bortgångne Eskil Hemberg f d Operachef var en av initiativtagarna tillsammans med andra internationella körledare. Man bestämde att vart tredje år genomföra ett Världssymposium för körledare. Det första avhölls 1987 i Wien. Vid denna konferens var det en svensk delegation som la in en ansökan om att få arrangera det andra världssymposiet i Sverige stod Sverige och Stockholm värd för detta världssymposium. Ca 1500 körledare från hela världen var i Stockholm under en dryg vecka. Över 15 internationella toppkörer var i Stockholm och dessa turnerade sedan runt om i landet. Det var naturligtvis ett enormt intresse från världen att få komma till körlandet Sverige och få se och uppleva det svenska körundret på ort och ställe. Internationellt talas det fortfarande om detta världssymposium och vilket intryck det gjorde på det internationella körlivet. IFCM har idag ca 2000 medlemmar från över 80 länder. Vart tredje år har det avhållits ett världssymposium och i år 2008 hålls detta körsymposium i Köpenhamn i juli. Ett annat projekt som IFCM driver är Världsungdomskören. En kör med ca 90 medlemmar från ca 40 nationer i åldrarna år. Världsungdomskören är dessutom ett projekt inom UNICEF. IFCM är intresserade av att ha ett projektkontor för Skandinavien. Ett internationellt körcentrum i Örebro kan axla den rollen! Svar från möte med IFCM:s exekutiva kommitté 4-5 juni "The International Federation for Choral Music (IFCM) has a strong interest of being founding member/part of the Swedish International Choral Centre Örebro (SWICCO), and agrees on the principle at this stage of feasibility study. The board will be notified of the excom recommendation in order to make a formal commitment at next stage (creation of the centre). This step will take place after the General Assembly of IFCM in Copenhagen in July 2008." American Choral Conductors Association (ACDA) American Choral Conductors Association (ACDA) 8 har omkring körledare som medlemmar. De har vartannat år ett s.k. National Convention och vartannat år Division Convention. ACDA har alltid haft en förkärlek för det svenska körsoundet genom Eric Ericson bl a och många svenska körer har varit inbjudna till dessa mycket prestigefulla konferenser. Det har dessutom skrivits en doktorsavhandling av en amerikan på ämnet the

12 Swedish Choral Miracle. ACDA söker kontakt med Europa och särskilt Norden. Ett Internationellt körcentrum i Örebro kan vara kontakten för ACDA! Europa Cantat (EC) Europa Cantat 9 bildades på 50 talet för att ge stimulans åt framförallt körsångare i Europa. Genom att skapa festivaler, sångveckor, utbildningar, utbytesmöjligheter för körer fanns det ett internationellt forum som kunde vara till hjälp och utveckling för körlivet. Europa Cantat har idag vuxit till en mycket stor körorganisation med medlemmar från över 40 länder och representerande ca 20 miljoner körsångare. Idag satsar man årligen på s.k. singing weeks i många olika länder för körsångare, utbildningar för körledare och vart tredje år har man sin stora körfestival Europa Cantat samt också en barnkörfestival som heter Europa Cantat Junior. Europa Cantat XVII äger rum 2009 i Utrecht, Holland 10. Denna festival samlar ca körsångare under 10 dagar. Europa Cantat har en styrelse och en musikkommission. Ett nära amarbete med Europa Cantat skulle stärka den den internationella profilen och dessutom ge en direkt access till hela det europeiska körlivets nätverk. Ett arbete som skulle ta oerhört lång tid att bygga upp och dessutom skulle vara mycket kostsamt. Europa Cantat är redan involverade i två andra körcentra i Europa. Ett i Ungern i Pomaz utanför Budapest med verksamhet i framförallt sydöstra Europa och i Spanien, Barcelona med verksamhet i framförallt spansktalande länder. Ett samarbete med Örebro kunde innebära en bättre lokal närvaro för EC i Skandinavien. Örebro kan utgöra ett projektkontor för EC. I utbildningsformer och festivalgenomförande finns en mycket stor erfarenhet och kunskap att inhämta hos EC. Att inbjuda EC innebär också att Örebro får direkt access till ett mycket väl utvecklat nätverk i synnerhet i Europa men även Globalt. EC har goda erfarenheter av samarbete med svenska organisationer och ett närmare samarbete med ett körcentrum i Örebro ligger helt i deras långsiktiga verksamhetslinje. En enig styrelse beslöt den 12 april 2008 att EC ställer sig positiv till att vara founding member av ett internationellt körcentrum med placering i Örebro. Ett Internationellt Körcentrum i Örebro kan vara projektkontoret för Skandinavien. Musica Mundi (MM) Vartannat år genomförs någonstans i världen en stor körtävling som heter World Choir Games 11. Det samlar omkring körsångare varje gång. Tävlingen som är uppbyggd liknande en Olympiad tar ca 2 veckor att

13 genomföra. Organisationen har ett sinnrikt uträknat bedömningssystem som gör att körer av alla slag känner sig som vinnare. Musica Mundi har sitt säte i Tyskland. Idag har man ett 30 tal året runtanställda och de senaste körtävlingarna har genomförts i Bremen, Tyskland och Xiamen, China och i sommar äger den rum i Graz, Österrike. Att få stå värd för ett sådant arrangemang ger en oerhörd spin-off effekt inte bara för staden som har evenemanget utan hela regionen lyfter med ett sådant projekt. Musica Mundi har liksom övriga internationella organisationer behov av lokal närvaro. De har inget projekt kontor i Skandinavien och ett Internationellt Körcentrum i Örebro kan ta den rollen. Musica Mundi har erbjudit sig att finansiera en halvtidstjänst med ansvar för MM:s frågor i ett Internationellt Körcentrum i Örebro. Körfestival i Mainz, foto: Europa Cantat Problem Det finns några problem att ta hänsyn till inför ett beslut om inrättandet av ett internationellt körcentrum i Örebroregionen. 1. Är regionen och Örebro kommun redo att ta emot ett stort internationellt kulturprojekt? 2. Är regionen beredd på att göra en långsiktigsatsning som innebär att man gör en prioritering av ett internationellt körcentrum? 3. I en ambition att öka den internationella genomströmningen och öka attraktiviteten i regionen är man beredd att ta konsekvenser fullt ut för att leva upp till denna ambition? 4. Hur kan man regionalt kraftsamla generöst kring ett projekt utan att man i första hand prioriterar lokala intressen? 13

14 5. Hur synliggöra spin-off effekter som tillfaller hela regionen när man får åtkomst till ett internationellt nätverk där man når miljontals människor. 6. Hur kan man skapa en vilja till att investera i de mjuka värdena och inte bara se det som en kostnad? Det finns nu möjlighet att snabbt gå fram i detta projekt utan att dra det i långbänk. Om ambition och vilja finns kan vi få hit Världsungdomskörens 20-årsjubileum i oktober Vi kan komma med i ett kulturellt EU projekt som ger regionen ca :- Euro under tre år med start hösten I höst fyller körlegenden Eric Ericson 90 år och att annonsera en start av ett internationellt körcentrum i Örebroregionen i samband med detta skulle ge effekt i hela det internationella körlivet. Analys Ovanstående ger vid handen att det finns många möjligheter att skapa utvecklande och gynnsamma projekt till målgruppen kör. Denna målgrupp kan vara intressant för en region i form av festivaldeltagare eller som turister. Särskilda satsningar bör göras på barn och ungdomar. Integrationsfrågan har haft en undanskymd roll i körlivet och där bör särskilda insatser göras. I Sverige finns idag inget Internationellt Körcentrum. Att få åtkomst till de internationella nätverk, där man kan nå miljontals människor, som beskrivits ovan är för Örebroregionen en helt unik tillgång. Förslag till lösningar Med bakgrund av ovanstående och med hänsyn taget till de programförklaringar som finns både hos regionförbundet och Örebro Kommun som innebär satsningar på att utveckla och förädla de mjuka värdena står det helt klart att en satsning på körsång på internationell bas är en rätt satsning. Förstudien föreslår därför att inrätta och starta ett internationellt körcentrum med placering i Örebro. Det föreslagna körcentrat ger nya arbetstillfällen, ökar attraktionskraften, ökar turisttillströmningen, tillför ett antal nya event och sätter Örebroregionen på kartan såväl nationellt som internationellt. 14

15 Beskrivning av projektet Swedish International Choral Centre Örebro (SWICCO) Verksamheten föreslås vara upplagd efter tre riktlinjer: Verksamhet på årsbasis Löpande återkommande projekt Särskilda uppdragsprojekt Nedan redogörs i korthet för varje riktlinje. Körcentrats verksamhet Ett kansli upprättas och personal tillsätts. Detta kansli föreslås innefatta tre tjänster på årsbasis till att börja med och utgör grunden för uppbyggnaden. Uppbyggnaden från start till fullt utbyggt bör ses i ett perspektiv om minst fem år. Följande delprojekt kan utgöra årsverksamheten. Information, kontaktverksamhet och service Då informationsmöjligheterna idag är närmast oändliga bör informationsflödet vara begränsat till enbart webben, inga nyhetsbrev eller liknande bör startas. Man ger information om främst olika festivaler, tävlingar, repertoar med mera. Nationella samarbeten Samarbeten genomförs nationellt till exempel med Länsmusiken, de olika körförbunden med flera. Här kan det utvecklas och skapas nya projekt och evenemang både med vår egen länsmusik men det finns inget som hindrar ett samarbete över länsgränserna med andra länsmusiksorganisationer. Våra körförbund kan också utgöra intressanta samarbetspartner. Exempelvis genomför Sveriges Körförbund utbildningsinsatser i form av kursverksamhet i olika delar av landet. Fullt möjligt vore en kursverksamhet i samarbete med Örebro Universitet som skulle kunna ge universitetspoäng åt kursdeltagarna. Detta upplägg har redan förekommit och förekommer i andra städer i Sverige. Internationella samarbeten Samarbeten och utbyten med det internationella körlivet. Här kan det genomföras konserter med turnerade utländska körer som är på genomresa i Sverige. Många utländska körer genomför turnéer i Sverige. Ett körcentrum skulle kunna erbjuda konsertmöjligheter för dessa ensembler i regionen som 15

16 nästa steg skulle kunna innebära ett körutbyte för våra egna olika länskörer. De utländska körorganisationerna kan vara samarbetspartners för festivaler, utbildningsinsatser konserter och evenemang som genomförs i regionen. De nya lokalmöjligheter som numera finns i Örebro för konsert och evenemang utgör en utmärkt förutsättning för detta bland annat. Stipendieutdelningar Stipendieutdelningar inom kulturlivet från internationella organisationer. Det ska genomföras en kulturgala i Örebro som förhoppningsvis blir återkommande och kan vara regionalt baserad. För att ytterligare ge glans och internationell närvaro kan t ex olika internationella stipendier delas ut liksom att det kan göras musikaliska nedslag från utlandet, utöver de lokala insatserna. Nationell ungdomskör I körlandet Sverige finns ännu ingen nationell ungdomskör. Här finns möjlighet för det internationella körcentrat att starta och vara bas för en Nationell ungdomskör i Sverige (SNYC). Kyrkosångsförbundet har en ungdomskör för svenska kyrkans ungdomar. För alla övriga körsjungande ungdomar finns ingen nationell samling. I många andra länder finns det nationella ungdomskörer som t ex Norge, Holland, Frankrike, Tyskland m fl. En nationell ungdomskör i Sverige bör bestå av omkring ungdomar från hela landet. Samtliga deltagare har kommit med genom audition. Kören ska vara en prestigekör och utgöra en officiell ambassadör för landet Sverige. Förutom några helger under året genomförs en längre period under sommaren. Denna period kan med fördel ligga på t ex Kävesta och kören kan spela in CD i Örebro liksom göra varje års debutkonsert eller avslutningskonsert i Örebro. Ett nationellt flaggskepp som skulle kunna hanteras av ett körcentrum in Örebro. Europa Cantat Chamber Choir (ECCC) Nästa år startar Europa Cantat (EC) en Kammarkör i samband med sin festival i Utrecht. 32 ungdomar i åldern från över 30 länder får chansen genom audition att medverka i denna nya ensemble. Efter utvärdering hoppas Europa Cantat på att kören ska fortsätta sin verksamhet, som är förlagd endast till sommaren. Kören kan i likhet med SNYC vara baserad i Örebro och ha träningsläger på Kävesta t ex. Efter genomförd repetitionsperiod genomför kören turnéer till festivaler både i och utanför Sverige. En internationell möjlighet till ett prestigeprojekt för ett körcentrum i Örebro, att vara värd och huvudsäte för en ungdomskör från över 30 nationer. 16

17 Körkonsertserie i Örebroregionen Det är relativt gott om konserter i Örebro län men utbudet på körkonserter är relativt förutsägbart och enahanda. För att stimulera och ge nya impulser kan ett körcentrum genom sitt vitt förgrenade nätverk skapa en ny konsertserie för Örebroregionen. En helg per månad under spelsäsong genomförs en körkonsert antingen med någon av våra egna ensembler eller med gästande körer. Ytterligare behövs det samordning av de konserter som genomförs idag. Detta framkom som särskilt önskemål från de lokala körledarna. Alltför mycket sker ad hook och utan samordning i utbudet. Ett körcentrum i Örebro kan hantera denna fråga och ge ytterligare mångfald till upplevelser för länsinnevånarna. Turnéverksamhet Många körer genomför på egen bekostnad turnéer antingen i Sverige eller utomlands. Många hör av sig om konserttillfällen i Örebro med omnejd. Refererande till punkten g ovan kan dessa körer som söker kontakt utgöra en grund för en ny konsertserie men samordning krävs. Likaså kan ett Körcentrum bistå med råd och förslag till körer som vill ha förslag på bra konserttillfällen och festivaler utomlands. Detta nätverk finns genom grundarna EC t ex. Körer som åker utomlands på rekommendation från körcentrum i Örebro blir naturliga ambassadörer för Örebro och Örebroregionen får en internationell marknadsföring. 17

18 Dirigenten Robert Sund under en körfestival. Foto: Europa Cantat Återkommande projekt inom ramen för körcentrat Örebro Internationella Ungdomskörfestival 2009 I Örebro fanns på 70 och 80 talet nationella Ungdomskörsfestivaler. De genomfördes i samarbete med Sveriges Körförbund bland annat. Idag finns ingen ungdomskörfestival i Sverige. Om ungdomskörer från Sverige vill åka på festivaler för ungdomar får man söka sig utomlands. Ett nytt körcentrum kunde ta upp den i regionen inarbetade idén om en bra och välutvecklad ungdomskörfestival. Festivalen skulle vara uppbyggd både med workshops och med konserter. För att höja det internationella intresset kunde den bli internationell. Det goda rykte som Sverige har utomlands skulle locka många ungdomskörer till Sverige och till vår region. Under senare tid har det startas många studentkörer vid våra universitet. Denna målgrupp skulle kunna dockas till en Internationell Ungdomskörfestival så festivalen vänder sig till barnkörer, ungdomskörer och studentkörer. Europa Cantat har stort intresse av att utveckla en liknande festival i Sverige. Festivalen skulle återkomma vartannat år och ligga antingen under en lång weekend i maj eller under sommaren. Både SNYC och ECCC vore lämpliga konsertkörer i en sådan festival. 18

19 Örebro Internationella Körfestival Örebro 2010 från Paris till Karl Johan I Sverige finns ingen väl utvecklad internationell konsertfestival för körlivet. Undertecknad arbetade fram och genomförde en konsertfestival åt Lunds Kommun Den fick ett enormt genomslag och hade internationella toppensembler och körer som medverkande. Den återkommer nu i en begränsad upplaga Det betyder att fältet är fritt för en sådan satsning. Örebro har många fördelar jämfört med Lund, inte minst i avseende på lokaler. En konsertfestival för bra körer skulle dels få ett stort internationellt genomslag liksom att det tillförde ny inspiration och mångkultur till såväl det lokala körlivet som länsinnevånarna. En sådan festival kan företrädesvis ligga under spelåret i t ex oktober eller mars/april. Den första festivalen 2010 skulle vara genrepet för den stora Europa Cantat festivalen Ett nära samarbete med Bernadotte jubileet 2010 ställer sig helt naturligt. Undertecknad har blivit utsedd som huvuddirigent för Frankrikes Nationella Ungdomskör från och med juli 2010 till och med juli 2011 kan ett musikaliskt nedslag i Örebro med en officiell musikalisk representant från Frankrike vara av intresse under Örebro 2010 från Paris till Karl Johan (tidigare projektnamn Bernadotteåret 2010). Örebro Internationella Ungdomskörfestival 2011 Ungdomskörfestivalen enligt ovan beskriven modell genomförs för andra gången och blir därefter återkommande vartannat år. Europa Cantat Festival 2012 Vart tredje år genomför Europa Cantat en stor körfestival som samlar närmare körsångare inte bara från hela Europa utan också från andra världsdelar. Festivalen pågår i 10 dagar var festivalen i Mainz, Tyskland och 2009 är den i Utrecht, Holland är ännu icke bestämt och vem som får värdskapet avgörs i november Körlandet Sverige har ännu aldrig varit värd för denna festival. Förstudien föreslår att Örebroregionen ska ansöka om värdskapet för Europa Cantat festivalen Då man från kommunens sida beslutat att inte ansöka om värdskapet som Europas Kulturhuvudstad 2014 vore detta ett mycket lämpligt projekt att samla kommunen och länet omkring. För näringslivet innebär det personer som dagligen ska bo, äta, turista och resa lokalt under 10 dagar. Dessutom genomförs minst 30 konserter som besöks av både de tillresande som av kommun och länsinnevånarna. Att få stå värd för denna festival skulle innebära ett oerhört stort internationellt genomslag som kan genklinga under lång tid framöver. I och med den utveckling som Örebro genomgått under senare år finns numera bra möjligheter att erbjuda både boende och lämpliga lokaler. Många av de tillresande körerna kommer också antingen 19

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige

Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige Stina Rosén Göteborg 2010 Underlag för Handlingsplan för folklig musik och dans Förord Denna rapport utgör ett underlag

Läs mer

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet Slutrapport 2013-06-17 NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv

Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv De regionala kulturaktörerna Kulturenheten September 2011 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Regionala kulturaktörer... 4 2 Musik... 7 2.1

Läs mer

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Gävle Symfoniorkester En förstudie Dnr 10KFN159 37 Utredningsgrupp Mats Öström, kultur- och fritidschef Beryl Lunder, konserthuschef Örjan Hans-Ers, orkesterchef Kenneth Johansson, länsmusikchef Innehåll

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer En samlad strategi för film och rörlig bild i Botkyrka kommun Augusti 2008 1 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 3 2. INLEDNING 4 2.1 KARTLÄGGNING 4 2.2

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Regional utveckling, 5 p Entreprenörsregionen 2007 Britt-Marie Börjesson, Hylte kommun Sten Liljedahl, Hylte kommun Mikael Falk,

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande 2013-01-14 dialog Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin En rapport med

Läs mer

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2011-10-04 KN-KUS11-271 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014 Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet

Läs mer

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET I enlighet med direktiv (dir 2010:77 och tilläggsdirektiv (dir 2013:99) överlämnas härmed redovisning av försöksverksamheten i form av en delrapport avseende 2013. Slutrapport

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

The Swedish Affär Handlingsplan Förstudie om export av svensk kreativ och digitalt baserad industri och stärkande av Sverigebilden

The Swedish Affär Handlingsplan Förstudie om export av svensk kreativ och digitalt baserad industri och stärkande av Sverigebilden 1 The Swedish Affär Handlingsplan Förstudie om export av svensk kreativ och digitalt baserad industri och stärkande av Sverigebilden December 2012 Innehåll Summering... 3 Bakgrund... 3 Långsiktiga mål...

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertviksgatan 7 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur Kulturplan för Norrbotten

Läs mer

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Slutrapport Välkommen till utvärderingen av Leader Upplandsbygds ungdomsprojekt Sixten Denna text är framtagen

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg Uppföljning av KKN Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Studiens genomförande och rapportens disposition...4

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Innehåll sida Inledning och bakgrund till kartläggningen... 2 Arrangörskap för scenkonst: Organisation

Läs mer