International Choral Centre in Örebro, Sweden. 20 miljoner möjligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "International Choral Centre in Örebro, Sweden. 20 miljoner möjligheter"

Transkript

1 16 juni 2008 International Choral Centre in Örebro, Sweden 20 miljoner möjligheter En förstudie av Fred Sjöberg

2

3 Förord Singing Regions Healthy Regions! Ett rikt kulturliv är nyckeln till samhällets framgång Kan Örebroregionen vara platsen för ett nytt internationellt körcentrum? Den här förstudien har genomförts på uppdrag av Regionförbundet Örebro och Örebro kommun. Den tittar närmare på hur förutsättningarna för ett sådant centrum är i Örebro län och hur den offentliga sektorn, näringslivet och det internationella och nationella körlivet kan arbeta tillsammans. Det finns idag fyra olika körcentra i Sverige (Piteå, Uppsala, Stockholm och Malmö) men inget som har upprättat ett nära samarbete med det internationella körlivet. Örebro skulle vara ensam om detta nätverk som vänder sig till miljontals körsjungande människor världen över. Den europeiska köroganisationen Europa Cantat finns i över 40 länder och representerar drygt 20 miljoner körsångare till exempel. Målet är att skapa en internationell mötesplats för körlivet i vår region där körsångare, körledare och utövare av musik skulle finna en plats för att utveckla och vara nydanande inom området kör. Ett nytt kulturprojekt med kör som bas ställer sig naturligt för Örebroregionen som historiskt sett kännetecknas av ett rikt och intensivt körliv. Genom olika aktiviteter och evenemang som festivaler, konserter och utbildning vänder man sig till en omfattande målgrupp. Dels körlivet självt förstås men i kölvattnet också till innevånarna i regionen liksom till turister. Både besökare och innevånare skulle få möjlighet till överraskande upplevelser som skulle stärka regionen med dels nya arbeten men där även hotell och turism och detaljhandel skulle se en tydlig ökning av omsättningen. Ett tydligt effektmål är att Örebroregionen genom detta körcentrum stärker den internationella profilen ytterligare. Projektägare eller de så kallade founding members föreslås vara Örebro Kommun, Länsmusiken, Universitet, regionförbundet, samt några större internationella körorganisationer som Europa Cantat (EC) och

4 International Federation for Choral Music (IFCM). Driftsformen föreslås vara ett Aktiebolag. Denna form har en tydlig ägarstruktur liksom ansvarsbild. Stiftelseformen har inte denna transparangs. Det är viktigt för omvärlden att ha möjlighet till att både kunna få information om verksamheten liksom att ha möjlighet att kunna påverka. Styrelse och ordförande utses enligt gällande bolagsordning. Kompetens och erfarenhet av internationella kulturprojekt är viktigt då man utser styrelsemedlemmar. Naturligt är att founding members har en styrelseplats. Ett körcentrum i Örebro ska vara en aktiv part med körlivet internationellt såväl som nationellt. Verksamheten ska vara upplagd så att den berikar hela Örebro regionen både på kort som lång sikt. Körcentrumet ska också kunna serva det internationella körlivet med insatser också utanför regionen. Numera vet vi också att ett rikt kulturliv i en region är av helt avgörande betydelse för till exempel näringslivsetableringar. Denna förstudie föreslår regionförbundet och Örebro Kommun att ta till vara på den enorma kraft som finns i folkrörelsen kör. Genom att starta ett internationellt körcentrum värnas om vårt läns körtradition och regionen intar tätpositionen inom svenskt körliv. Intresset från de internationella körorganisationerna och deras nätverk med miljontals körsångare och presumtiva besökare till regionen ger stor utvecklingspotential åt projektet. Den internationella verksamhet som föreslås gör centrumet helt unikt och skapar stora möjligheter och förutsättningar. Örebro 16 juni 2008 Fred Sjöberg Projektledare för förstudien

5

6 Innehållsförteckning Bakgrund 7 Arbetsmetod 7 Kort historik om körsverige 8 Kort historik om körlivet i Örebroregionen. 10 Körsverige i ett internationellt perspektiv. 11 Problem 13 Analys 14 Förslag till lösningar 14 Beskrivning av projektet Swedish International Choral Centre Örebro (SWICCO) 15 Körcentrats verksamhet 15 Återkommande projekt inom ramen för körcentrat 18 Uppdragsprojekt under förutsättning av särskilda sponsorer 23 Slutsats 25 Fördelar Örebroregionen 27 Näringslivet och körcentrat 28 Finansiering 29 Projektplan Projektplan

7 Rapport förstudie Internationellt Körcentrum i Örebro Bakgrund Regionförbundet Örebro och Örebro kommun har givit Fred Sjöberg i uppdrag att göra en analys av möjligheterna för att etablera ett internationellt körcentrum i regionen med placering i Örebro. Syftet med förstudien är att påvisa dels de positiva möjligheter som finns för ett etablerande samt även påvisa några problemställningar som kan finnas i regionen för ett sådant körcentrum. Förstudiens slutsats ska sedan ligga till grund för beslut om ett inrättande eller ej av ett internationellt körcentrum. Arbetsmetod Upplägget för förstudien har varit att informera, intervjua och förankra projektet på olika nivåer utifrån framtagen projektidé. Därefter att sammanställa och göra en konklusion av inkomna synpunkter som sedan mynnar ut i en ansökan till kommande finansiärer. Efter framtagande att koncept och upplägg samt framtagande av rambudget har förankringsprocessen varit följande. Först har projektet presenterats till lokala körledare och körorganisationer och musikinstitutioner. En stark lokal förankring och stort regionalt intresse ger en bra grogrund för ett sådant här projekt. Därefter har nationella och internationella körorganisationer liksom nyckelpersoner inom kulturområdet har uppvaktats. Parallellt med detta har arbete pågått för att undersöka finansiella strukturer. Möten har avhållits dels i grupp och dels enskilt med ett antal körledare från främst Örebroregionen. Valet har varit körledare som är synnerligen aktiva utövare och som har ett väl utvecklat nätverk inom sina specialområden såsom exempelvis utbildning, gospel, kyrkomusik och som har omvittnat intresse av internationell verksamhet och nätverksbyggande inom körlivet. Olika nationella körorganisationer såsom UNGiKÖR, Eric Ericsons Stiftelse, Sveriges Körförbund, Musik i Syd, Eric Ericsons Körcentrum, samarbetsrådet Körsam med flera, har uppvaktats och informerats. 7

8 Internationellt har besök och information getts till främst 3 stora körorganisationer. Europa Cantat (EC) 1 som har medlemmar i 42 olika länder och representerar ca 20 miljoner körsångare främst i Europa. International Federation for Choral Music (IFCM). IFCM 2 är en körledarorganisation som har ca 2000 medlemmar från över 80 länder. Musica Mundi 3 som är en körorganisation som genomför körtävlingar över hela världen. Den största är World Choir Games som vartannat år samlar omkring körsångare. Örebro Kommun, Länsmusiken, Universitetet, Örebro Läns Landsting, Kommunernas näringslivschefer med flera uppvaktats har också uppvaktats och informerats. Efter gedigna satsningar på bland annat Svenska Kammarorkestern som har blivit ett av våra stolta flaggskepp för regionen är det dags att ta nästa steg. Vokalmusiken utgör en naturlig roll för Örebro län som nästa möjliga profilområde. Körmusiken har en mångårig tradition i regionen, det finns ett antal internationellt erkända ensembler här, länet är mycket körtätt. Omkring 400 körer (skolan icke inräknad) finns i länet 4. Körcentrumbildningar har gjorts i några andra delar av landet men ingen har den profil eller den unika internationella förankringen som det tilltänkta internationella körcentrumet i Örebro. Örebro skulle få en unik ställning inte bara i Sverige utan även i Skandinavien och internationellt! Efter inkomna synpunkter av det lokala körlivet i Örebro hittills kan man dra en klar slutsats att ett Internationellt Körcentrum i Örebro hälsas välkommet. Kort historik om körsverige Sverige är ett körsjungande land. Många andra länder har Sverige som förebild. Vi har flera olika körförbund där omkring körsångare finns organiserade. 5 Vi har många bra körer som kan kallas semiprofessionella det vill säga de framför musik på ett professionellt sätt men är oavlönade. Vi har genom fin utbildning många mycket kompetenta körledare som reser land och rike runt för att hålla seminarier, masterclasses, workshops o liknande. Sverige har ett stort antal kompositörer som intresserar sig för och skriver för instrumentet kör. Idag räknar man med att drygt människor sjunger med i någon kör i vårt land Uppgift från början på 90-talet, Länsmusiken i Örebro län 5 8

9 Eric Ericson Sverige har sedan 50 talet haft en särställning i körlivet både nationellt och internationellt. Naturligtvis har Eric Ericsons insats som lärare, körledare och dirigent varit en oerhört stor anledning till den utveckling som vi haft i vårt land och utgjort grunden för vårt internationella rykte. Med Eric började en ny era kan man säga. Erics särställning att samtidigt leda manskören OD, Sveriges Radios Kammarkör (numera Eric Ericsons Kammarkör), Radiokören samt att vara huvudlärare för ämnet kör på Musikhögskolan i Stockholm bidrog självklart till detta. Erics körledargärning har kännetecknats av ett alltid stort intresse för nya uttrycksformer parat med den gamla traditionen. Många av våra nuvarande körlärare och körprofessorer har antingen varit studenter eller på ett eller annat sätt influerats och inspirerats av Eric Ericson. Under 60 och 70 talet började körer att resa utomlands alltmer och deltog i olika festivaler och körtävlingar. Det var nästan en självklarhet under många år att svenska körer som tävlade utomlands kom hem med en guldmedalj i bagaget. Körsången började också komma in mer och mer i mediet TV och hamnade i svenska folkets vardagsrum. Många minns kanske Egon Kjerrmans Allsång på Skansen som numera är ett mycket populärt TV program för alla åldrar eller Kjell Lönnå som var helt dominerande som körledare i TV under många år. Från Örebro producerades också ett stort antal kör TV program framförallt från olika kyrkor i Örebro. Toner för Miljoner gjorde ett antal stora TV galor från Globen och senast i raden är Körslaget som ett populärt program. Under senare år har också en ny körform funnit sin plats, nämligen Vi som inte kan sjunga körer eller Prova På Körer. Bara i Örebro deltager omkring personer i liknande aktiviteter varje vecka. Det sjungs som aldrig förr i Sverige. Den sannolikt största kulturella exportvaran från vårt land är varken orkestrar eller teater. Det är kör! Körer från hela landet turnerar flitigt utomlands årligen. Det vore intressant att dels få bevisat antal körsångare på export och till vilka länder turnéerna går. Det skulle kunna ge en spännande bild av hur ett svenskt körår i utlandet kan se ut. Denna positiva utveckling till trots finns det moln på himlen. Sången i skolan har tappat mark, det finns färre skolkörer än tidigare, många barn har problem med rösten på olika sätt heshet t ex. Det har gjorts särskilda studier om hesa barn och om varför det blir flera och flera 6. Utbildning för barn och ungdomskörledare är begränsad i omfattning om man jämför med utbildningen för ledare för vuxenkörer. 6 9

10 Integration En annan fråga som berör alla på olika sätt är integration. Vi vet idag att alla länder berörs mer och mer av integrationsfrågorna. Vi ser och vi vet att vi måste arbeta med dessa frågor mer för att kunna skapa förståelse och bygga kulturbroar i framtiden. Det är framför allt i detta ljus som ett internationellt körcentrum skulle kunna bli en mötesplats. Kort historik om körlivet i Örebroregionen. I Örebro län finns många hundra körer. Under den period som det fanns en körkonsulent fanns omkring 400 körer registrerade, skolan ej inräknad. Detta gör att Örebro län kan räkna sig till ett av de körtätaste länen i Sverige. Stark körtradition Körtraditionen har varit stark i länet under många år och bara i Örebroregionen har det sedan 80 talet vuxit fram flera mycket goda körer till exempel Örebro kammarkör, Musikhögskolans Vokalensemble, Risbergskas Vokalensemble, Stella med flera. Dessa ensembler ger konserter i regionen och turnerar flitigt även utomlands, flera ensembler har dessutom erhållit fina priser både i nationella som i internationella sammanhang. Örebro Universitet har vid Musikhögskolan också en stark körförankring och profil. Festivalerfarenhet I Örebro kommun har det hållits nationella ungdomskörfestivaler, körledarkonferenser, nationella körtävlingar och flera olika storkörssatsningar. Många radio och TV program har producerats från Örebro och fortfarande sänds juldagskonserten med Örebro Kammarkör som spelades in 1992 i SVT. Flera körer från Örebro län har gjort internationellt uppmärksammade CD inspelningar. Många konsertproduktioner görs årligen i regionen och i t ex Askersund och i Lindesberg har manskörerna fulla hus när de ger konserter. Detta tillsammans ger en bild av att: Det finns en lång och god körtradition i regionen. Kännetecknas av bredd och mångfald som går igenom alla åldrar och från sakralt till profant Det finns en bra erfarenhet av att arrangera stora körevenemang Många körer turnerar utomlands och är musikaliska ambassadörer för regionen Det finns en god historik av många TV, radio och CD produktioner 10

11 Körsverige i ett internationellt perspektiv. International Federation on Choral Music (IFCM) För över 25 år sedan startades International Federation for Choral Music (IFCM) 7. En organisation för främst körledare från hela världen. Den numera bortgångne Eskil Hemberg f d Operachef var en av initiativtagarna tillsammans med andra internationella körledare. Man bestämde att vart tredje år genomföra ett Världssymposium för körledare. Det första avhölls 1987 i Wien. Vid denna konferens var det en svensk delegation som la in en ansökan om att få arrangera det andra världssymposiet i Sverige stod Sverige och Stockholm värd för detta världssymposium. Ca 1500 körledare från hela världen var i Stockholm under en dryg vecka. Över 15 internationella toppkörer var i Stockholm och dessa turnerade sedan runt om i landet. Det var naturligtvis ett enormt intresse från världen att få komma till körlandet Sverige och få se och uppleva det svenska körundret på ort och ställe. Internationellt talas det fortfarande om detta världssymposium och vilket intryck det gjorde på det internationella körlivet. IFCM har idag ca 2000 medlemmar från över 80 länder. Vart tredje år har det avhållits ett världssymposium och i år 2008 hålls detta körsymposium i Köpenhamn i juli. Ett annat projekt som IFCM driver är Världsungdomskören. En kör med ca 90 medlemmar från ca 40 nationer i åldrarna år. Världsungdomskören är dessutom ett projekt inom UNICEF. IFCM är intresserade av att ha ett projektkontor för Skandinavien. Ett internationellt körcentrum i Örebro kan axla den rollen! Svar från möte med IFCM:s exekutiva kommitté 4-5 juni "The International Federation for Choral Music (IFCM) has a strong interest of being founding member/part of the Swedish International Choral Centre Örebro (SWICCO), and agrees on the principle at this stage of feasibility study. The board will be notified of the excom recommendation in order to make a formal commitment at next stage (creation of the centre). This step will take place after the General Assembly of IFCM in Copenhagen in July 2008." American Choral Conductors Association (ACDA) American Choral Conductors Association (ACDA) 8 har omkring körledare som medlemmar. De har vartannat år ett s.k. National Convention och vartannat år Division Convention. ACDA har alltid haft en förkärlek för det svenska körsoundet genom Eric Ericson bl a och många svenska körer har varit inbjudna till dessa mycket prestigefulla konferenser. Det har dessutom skrivits en doktorsavhandling av en amerikan på ämnet the

12 Swedish Choral Miracle. ACDA söker kontakt med Europa och särskilt Norden. Ett Internationellt körcentrum i Örebro kan vara kontakten för ACDA! Europa Cantat (EC) Europa Cantat 9 bildades på 50 talet för att ge stimulans åt framförallt körsångare i Europa. Genom att skapa festivaler, sångveckor, utbildningar, utbytesmöjligheter för körer fanns det ett internationellt forum som kunde vara till hjälp och utveckling för körlivet. Europa Cantat har idag vuxit till en mycket stor körorganisation med medlemmar från över 40 länder och representerande ca 20 miljoner körsångare. Idag satsar man årligen på s.k. singing weeks i många olika länder för körsångare, utbildningar för körledare och vart tredje år har man sin stora körfestival Europa Cantat samt också en barnkörfestival som heter Europa Cantat Junior. Europa Cantat XVII äger rum 2009 i Utrecht, Holland 10. Denna festival samlar ca körsångare under 10 dagar. Europa Cantat har en styrelse och en musikkommission. Ett nära amarbete med Europa Cantat skulle stärka den den internationella profilen och dessutom ge en direkt access till hela det europeiska körlivets nätverk. Ett arbete som skulle ta oerhört lång tid att bygga upp och dessutom skulle vara mycket kostsamt. Europa Cantat är redan involverade i två andra körcentra i Europa. Ett i Ungern i Pomaz utanför Budapest med verksamhet i framförallt sydöstra Europa och i Spanien, Barcelona med verksamhet i framförallt spansktalande länder. Ett samarbete med Örebro kunde innebära en bättre lokal närvaro för EC i Skandinavien. Örebro kan utgöra ett projektkontor för EC. I utbildningsformer och festivalgenomförande finns en mycket stor erfarenhet och kunskap att inhämta hos EC. Att inbjuda EC innebär också att Örebro får direkt access till ett mycket väl utvecklat nätverk i synnerhet i Europa men även Globalt. EC har goda erfarenheter av samarbete med svenska organisationer och ett närmare samarbete med ett körcentrum i Örebro ligger helt i deras långsiktiga verksamhetslinje. En enig styrelse beslöt den 12 april 2008 att EC ställer sig positiv till att vara founding member av ett internationellt körcentrum med placering i Örebro. Ett Internationellt Körcentrum i Örebro kan vara projektkontoret för Skandinavien. Musica Mundi (MM) Vartannat år genomförs någonstans i världen en stor körtävling som heter World Choir Games 11. Det samlar omkring körsångare varje gång. Tävlingen som är uppbyggd liknande en Olympiad tar ca 2 veckor att

13 genomföra. Organisationen har ett sinnrikt uträknat bedömningssystem som gör att körer av alla slag känner sig som vinnare. Musica Mundi har sitt säte i Tyskland. Idag har man ett 30 tal året runtanställda och de senaste körtävlingarna har genomförts i Bremen, Tyskland och Xiamen, China och i sommar äger den rum i Graz, Österrike. Att få stå värd för ett sådant arrangemang ger en oerhörd spin-off effekt inte bara för staden som har evenemanget utan hela regionen lyfter med ett sådant projekt. Musica Mundi har liksom övriga internationella organisationer behov av lokal närvaro. De har inget projekt kontor i Skandinavien och ett Internationellt Körcentrum i Örebro kan ta den rollen. Musica Mundi har erbjudit sig att finansiera en halvtidstjänst med ansvar för MM:s frågor i ett Internationellt Körcentrum i Örebro. Körfestival i Mainz, foto: Europa Cantat Problem Det finns några problem att ta hänsyn till inför ett beslut om inrättandet av ett internationellt körcentrum i Örebroregionen. 1. Är regionen och Örebro kommun redo att ta emot ett stort internationellt kulturprojekt? 2. Är regionen beredd på att göra en långsiktigsatsning som innebär att man gör en prioritering av ett internationellt körcentrum? 3. I en ambition att öka den internationella genomströmningen och öka attraktiviteten i regionen är man beredd att ta konsekvenser fullt ut för att leva upp till denna ambition? 4. Hur kan man regionalt kraftsamla generöst kring ett projekt utan att man i första hand prioriterar lokala intressen? 13

14 5. Hur synliggöra spin-off effekter som tillfaller hela regionen när man får åtkomst till ett internationellt nätverk där man når miljontals människor. 6. Hur kan man skapa en vilja till att investera i de mjuka värdena och inte bara se det som en kostnad? Det finns nu möjlighet att snabbt gå fram i detta projekt utan att dra det i långbänk. Om ambition och vilja finns kan vi få hit Världsungdomskörens 20-årsjubileum i oktober Vi kan komma med i ett kulturellt EU projekt som ger regionen ca :- Euro under tre år med start hösten I höst fyller körlegenden Eric Ericson 90 år och att annonsera en start av ett internationellt körcentrum i Örebroregionen i samband med detta skulle ge effekt i hela det internationella körlivet. Analys Ovanstående ger vid handen att det finns många möjligheter att skapa utvecklande och gynnsamma projekt till målgruppen kör. Denna målgrupp kan vara intressant för en region i form av festivaldeltagare eller som turister. Särskilda satsningar bör göras på barn och ungdomar. Integrationsfrågan har haft en undanskymd roll i körlivet och där bör särskilda insatser göras. I Sverige finns idag inget Internationellt Körcentrum. Att få åtkomst till de internationella nätverk, där man kan nå miljontals människor, som beskrivits ovan är för Örebroregionen en helt unik tillgång. Förslag till lösningar Med bakgrund av ovanstående och med hänsyn taget till de programförklaringar som finns både hos regionförbundet och Örebro Kommun som innebär satsningar på att utveckla och förädla de mjuka värdena står det helt klart att en satsning på körsång på internationell bas är en rätt satsning. Förstudien föreslår därför att inrätta och starta ett internationellt körcentrum med placering i Örebro. Det föreslagna körcentrat ger nya arbetstillfällen, ökar attraktionskraften, ökar turisttillströmningen, tillför ett antal nya event och sätter Örebroregionen på kartan såväl nationellt som internationellt. 14

15 Beskrivning av projektet Swedish International Choral Centre Örebro (SWICCO) Verksamheten föreslås vara upplagd efter tre riktlinjer: Verksamhet på årsbasis Löpande återkommande projekt Särskilda uppdragsprojekt Nedan redogörs i korthet för varje riktlinje. Körcentrats verksamhet Ett kansli upprättas och personal tillsätts. Detta kansli föreslås innefatta tre tjänster på årsbasis till att börja med och utgör grunden för uppbyggnaden. Uppbyggnaden från start till fullt utbyggt bör ses i ett perspektiv om minst fem år. Följande delprojekt kan utgöra årsverksamheten. Information, kontaktverksamhet och service Då informationsmöjligheterna idag är närmast oändliga bör informationsflödet vara begränsat till enbart webben, inga nyhetsbrev eller liknande bör startas. Man ger information om främst olika festivaler, tävlingar, repertoar med mera. Nationella samarbeten Samarbeten genomförs nationellt till exempel med Länsmusiken, de olika körförbunden med flera. Här kan det utvecklas och skapas nya projekt och evenemang både med vår egen länsmusik men det finns inget som hindrar ett samarbete över länsgränserna med andra länsmusiksorganisationer. Våra körförbund kan också utgöra intressanta samarbetspartner. Exempelvis genomför Sveriges Körförbund utbildningsinsatser i form av kursverksamhet i olika delar av landet. Fullt möjligt vore en kursverksamhet i samarbete med Örebro Universitet som skulle kunna ge universitetspoäng åt kursdeltagarna. Detta upplägg har redan förekommit och förekommer i andra städer i Sverige. Internationella samarbeten Samarbeten och utbyten med det internationella körlivet. Här kan det genomföras konserter med turnerade utländska körer som är på genomresa i Sverige. Många utländska körer genomför turnéer i Sverige. Ett körcentrum skulle kunna erbjuda konsertmöjligheter för dessa ensembler i regionen som 15

16 nästa steg skulle kunna innebära ett körutbyte för våra egna olika länskörer. De utländska körorganisationerna kan vara samarbetspartners för festivaler, utbildningsinsatser konserter och evenemang som genomförs i regionen. De nya lokalmöjligheter som numera finns i Örebro för konsert och evenemang utgör en utmärkt förutsättning för detta bland annat. Stipendieutdelningar Stipendieutdelningar inom kulturlivet från internationella organisationer. Det ska genomföras en kulturgala i Örebro som förhoppningsvis blir återkommande och kan vara regionalt baserad. För att ytterligare ge glans och internationell närvaro kan t ex olika internationella stipendier delas ut liksom att det kan göras musikaliska nedslag från utlandet, utöver de lokala insatserna. Nationell ungdomskör I körlandet Sverige finns ännu ingen nationell ungdomskör. Här finns möjlighet för det internationella körcentrat att starta och vara bas för en Nationell ungdomskör i Sverige (SNYC). Kyrkosångsförbundet har en ungdomskör för svenska kyrkans ungdomar. För alla övriga körsjungande ungdomar finns ingen nationell samling. I många andra länder finns det nationella ungdomskörer som t ex Norge, Holland, Frankrike, Tyskland m fl. En nationell ungdomskör i Sverige bör bestå av omkring ungdomar från hela landet. Samtliga deltagare har kommit med genom audition. Kören ska vara en prestigekör och utgöra en officiell ambassadör för landet Sverige. Förutom några helger under året genomförs en längre period under sommaren. Denna period kan med fördel ligga på t ex Kävesta och kören kan spela in CD i Örebro liksom göra varje års debutkonsert eller avslutningskonsert i Örebro. Ett nationellt flaggskepp som skulle kunna hanteras av ett körcentrum in Örebro. Europa Cantat Chamber Choir (ECCC) Nästa år startar Europa Cantat (EC) en Kammarkör i samband med sin festival i Utrecht. 32 ungdomar i åldern från över 30 länder får chansen genom audition att medverka i denna nya ensemble. Efter utvärdering hoppas Europa Cantat på att kören ska fortsätta sin verksamhet, som är förlagd endast till sommaren. Kören kan i likhet med SNYC vara baserad i Örebro och ha träningsläger på Kävesta t ex. Efter genomförd repetitionsperiod genomför kören turnéer till festivaler både i och utanför Sverige. En internationell möjlighet till ett prestigeprojekt för ett körcentrum i Örebro, att vara värd och huvudsäte för en ungdomskör från över 30 nationer. 16

17 Körkonsertserie i Örebroregionen Det är relativt gott om konserter i Örebro län men utbudet på körkonserter är relativt förutsägbart och enahanda. För att stimulera och ge nya impulser kan ett körcentrum genom sitt vitt förgrenade nätverk skapa en ny konsertserie för Örebroregionen. En helg per månad under spelsäsong genomförs en körkonsert antingen med någon av våra egna ensembler eller med gästande körer. Ytterligare behövs det samordning av de konserter som genomförs idag. Detta framkom som särskilt önskemål från de lokala körledarna. Alltför mycket sker ad hook och utan samordning i utbudet. Ett körcentrum i Örebro kan hantera denna fråga och ge ytterligare mångfald till upplevelser för länsinnevånarna. Turnéverksamhet Många körer genomför på egen bekostnad turnéer antingen i Sverige eller utomlands. Många hör av sig om konserttillfällen i Örebro med omnejd. Refererande till punkten g ovan kan dessa körer som söker kontakt utgöra en grund för en ny konsertserie men samordning krävs. Likaså kan ett Körcentrum bistå med råd och förslag till körer som vill ha förslag på bra konserttillfällen och festivaler utomlands. Detta nätverk finns genom grundarna EC t ex. Körer som åker utomlands på rekommendation från körcentrum i Örebro blir naturliga ambassadörer för Örebro och Örebroregionen får en internationell marknadsföring. 17

18 Dirigenten Robert Sund under en körfestival. Foto: Europa Cantat Återkommande projekt inom ramen för körcentrat Örebro Internationella Ungdomskörfestival 2009 I Örebro fanns på 70 och 80 talet nationella Ungdomskörsfestivaler. De genomfördes i samarbete med Sveriges Körförbund bland annat. Idag finns ingen ungdomskörfestival i Sverige. Om ungdomskörer från Sverige vill åka på festivaler för ungdomar får man söka sig utomlands. Ett nytt körcentrum kunde ta upp den i regionen inarbetade idén om en bra och välutvecklad ungdomskörfestival. Festivalen skulle vara uppbyggd både med workshops och med konserter. För att höja det internationella intresset kunde den bli internationell. Det goda rykte som Sverige har utomlands skulle locka många ungdomskörer till Sverige och till vår region. Under senare tid har det startas många studentkörer vid våra universitet. Denna målgrupp skulle kunna dockas till en Internationell Ungdomskörfestival så festivalen vänder sig till barnkörer, ungdomskörer och studentkörer. Europa Cantat har stort intresse av att utveckla en liknande festival i Sverige. Festivalen skulle återkomma vartannat år och ligga antingen under en lång weekend i maj eller under sommaren. Både SNYC och ECCC vore lämpliga konsertkörer i en sådan festival. 18

19 Örebro Internationella Körfestival Örebro 2010 från Paris till Karl Johan I Sverige finns ingen väl utvecklad internationell konsertfestival för körlivet. Undertecknad arbetade fram och genomförde en konsertfestival åt Lunds Kommun Den fick ett enormt genomslag och hade internationella toppensembler och körer som medverkande. Den återkommer nu i en begränsad upplaga Det betyder att fältet är fritt för en sådan satsning. Örebro har många fördelar jämfört med Lund, inte minst i avseende på lokaler. En konsertfestival för bra körer skulle dels få ett stort internationellt genomslag liksom att det tillförde ny inspiration och mångkultur till såväl det lokala körlivet som länsinnevånarna. En sådan festival kan företrädesvis ligga under spelåret i t ex oktober eller mars/april. Den första festivalen 2010 skulle vara genrepet för den stora Europa Cantat festivalen Ett nära samarbete med Bernadotte jubileet 2010 ställer sig helt naturligt. Undertecknad har blivit utsedd som huvuddirigent för Frankrikes Nationella Ungdomskör från och med juli 2010 till och med juli 2011 kan ett musikaliskt nedslag i Örebro med en officiell musikalisk representant från Frankrike vara av intresse under Örebro 2010 från Paris till Karl Johan (tidigare projektnamn Bernadotteåret 2010). Örebro Internationella Ungdomskörfestival 2011 Ungdomskörfestivalen enligt ovan beskriven modell genomförs för andra gången och blir därefter återkommande vartannat år. Europa Cantat Festival 2012 Vart tredje år genomför Europa Cantat en stor körfestival som samlar närmare körsångare inte bara från hela Europa utan också från andra världsdelar. Festivalen pågår i 10 dagar var festivalen i Mainz, Tyskland och 2009 är den i Utrecht, Holland är ännu icke bestämt och vem som får värdskapet avgörs i november Körlandet Sverige har ännu aldrig varit värd för denna festival. Förstudien föreslår att Örebroregionen ska ansöka om värdskapet för Europa Cantat festivalen Då man från kommunens sida beslutat att inte ansöka om värdskapet som Europas Kulturhuvudstad 2014 vore detta ett mycket lämpligt projekt att samla kommunen och länet omkring. För näringslivet innebär det personer som dagligen ska bo, äta, turista och resa lokalt under 10 dagar. Dessutom genomförs minst 30 konserter som besöks av både de tillresande som av kommun och länsinnevånarna. Att få stå värd för denna festival skulle innebära ett oerhört stort internationellt genomslag som kan genklinga under lång tid framöver. I och med den utveckling som Örebro genomgått under senare år finns numera bra möjligheter att erbjuda både boende och lämpliga lokaler. Många av de tillresande körerna kommer också antingen 19

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Norrbotten international choir festival ansökan om bidrag till Singing people together. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN. Kulturnämnden

Norrbotten international choir festival ansökan om bidrag till Singing people together. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN. Kulturnämnden Kulturnämnden 2012-04-26 37 30 Kulturnämndens arbetsutskott 2012-04-11 34 26 Dnr 2012.78 86 Norrbotten international choir festival ansökan om bidrag till Singing people together Ärendebeskrivning Music

Läs mer

Handbok för arrangörer

Handbok för arrangörer Handbok för arrangörer Arrangörshandbok - omslag.indd 1 2014-09-17 15:56:31 Handbok för arrangörer hur gör man om man vill arrangera en föreställning eller konsert? Vare sig du är en erfaren arrangör eller

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN. BBrass

MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN. BBrass MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN BBrass MUSIKERUTBILDNINGEN MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ Musikerutbildningen brass Musikerutbildningen erbjuder specialiserade utbildningsprogram som förbereder dig

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ]

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ] BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD [ eskilstunaconvention.se ] Att delta i nationella och internationella möten och kongresser är ofta berikande och utvecklande. Men har

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Ansökan om värdskap för UITP:s världskongress och utställning i Stockholm 2019

Ansökan om värdskap för UITP:s världskongress och utställning i Stockholm 2019 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-04-14, punkt 10 Ansökan om värdskap för UITP:s världskongress och utställning i Stockholm 2019 Ärendebeskrivning Godkännande

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Yttrande över Svenska Bordtennisförbundets ansökan om stöd till evenemang

Yttrande över Svenska Bordtennisförbundets ansökan om stöd till evenemang Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 20 december 2012 203.8.3-451/2012 Handläggare: Telefon: Mattias Rindberg 08-508 285 90 mattias.rindberg@stockholm.se Till styrelsen för Stockholm Business Region Yttrande

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2015 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Orkester och kör på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Verksamhetsplan 2015 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på sommarlovet...

Läs mer

Mötesplatsen för dig som är intresserad av Barn- och Ungdomskörsång. Adolf Fredriks Musikklasser fyller 70 år!

Mötesplatsen för dig som är intresserad av Barn- och Ungdomskörsång. Adolf Fredriks Musikklasser fyller 70 år! Mötesplatsen för dig som är intresserad av Barn- och Ungdomskörsång Adolf Fredriks Musikklasser fyller 70 år! Stockholm, 28 maj till 4 juni 2009. 1.100 sångare från Adolf Fredrik konserterar med några

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson KFN 2014/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson KFN 2014/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson 2014-01-30 KFN 2014/0032 50733 Kultur- och fritidsnämnden Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Datum 2014-01-08 Dnr 1400043. Hong Kong Business of Design Week 2014

Datum 2014-01-08 Dnr 1400043. Hong Kong Business of Design Week 2014 Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Koncernstab kansli Per-Olof Persson Strateg internationella relationer 040-675 32 26, 0768-87 07 43 per-olof.persson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Anmälan av medborgarförslag och förslag till beredning Genomför ett samarbetsprojekt i musik mellan Västerås och Eskilstuna

Anmälan av medborgarförslag och förslag till beredning Genomför ett samarbetsprojekt i musik mellan Västerås och Eskilstuna Kommunstyrelsen 2016-09-19 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2016:495 Kerstin Herbertsson 016-710 18 53 1 (2) Kommunfullmäktige Anmälan av medborgarförslag och förslag till beredning Genomför

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Genom stimulans, annars tappar man motivationen. Det är som i träning, man måste uppmuntras genom träning med likasinnade.

Genom stimulans, annars tappar man motivationen. Det är som i träning, man måste uppmuntras genom träning med likasinnade. INTERVJU MED JOHAN WIKSTRÖM, kommunikationsbyrån Genomtänkt (årets studentföretagare 2016) Vad är en talang, hur definierar du det? Kvalitéer och en förmåga att använda dessa. Talangen är kanske inte alltid

Läs mer

Den internationella bilden av Sverige som land

Den internationella bilden av Sverige som land Den internationella bilden av Sverige som land SÅ STÅR SIG SVERIGE I VÄRLDEN ENLIGT NATION BRANDS INDEX SM Foto: Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se Foto:Johan Willner/imagebank.sweden.se VERSION 1.0

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009 Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och -dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-04-01 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppdrag och organisation för Malmö Live STK-2013-1125 Sammanfattning

Läs mer

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Uppdragsöverenskommelse 2016 Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävle borg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen

Läs mer

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN Svenska Baseboll och Softboll Förbundet Om SBSFs Internationella Handlingsplan Denna handlingsplan skall utgöra riktmärke och ange ambitionsnivå för Svenska Baseboll och Softboll

Läs mer

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst.

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Grupp 1 Det är bra att det läggs vikt på dans och konst, men det flesta ungdomar vill ha mer musiksatsningar. Konst och dans är förmodligen

Läs mer

En dag för företaget i Stjärnsund

En dag för företaget i Stjärnsund En dag för företaget i Stjärnsund Projektägare: Stiernsunds AIF, ideell förening Projektledare: Sten Hårdbåge Kommun: Hedemora Dnr: 101 Jnr: 2011 5939 Projekttid: 2011-09-05-2012-09-30 Projektet blev väldigt

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Mitt namn är Erling Lundh och kommer från Kalix. Ordförande för Barents Puppetry Network sen det bildades 2001.

Mitt namn är Erling Lundh och kommer från Kalix. Ordförande för Barents Puppetry Network sen det bildades 2001. Mitt namn är Erling Lundh och kommer från Kalix. Ordförande för Barents Puppetry Network sen det bildades 2001. Och jag heter, Marina Lundh som är internationell sekreterare i Barents Puppetry Network,

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE

SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE -erfarenhetsutbyte och mentorskap kring stöd till funktionshindrade i tre mindre europeiska städer Ett samarbetsprojekt mellan Kubrat i Bulgarien, Türi i Estland och

Läs mer

Ungdomarna behöver vårt stöd - och vi behöver ungdomarna

Ungdomarna behöver vårt stöd - och vi behöver ungdomarna Ungdomarna behöver vårt stöd - och vi behöver ungdomarna Ronald Gustavsson Björkås film När jag ser vad som händer med ungdomarna omkring mig idag vet jag vad det handlar om. Under flera år missbrukade

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Projektet har bl.a. bidragit till att en vacker lekstuga blivit verklighet på Laxön. Projektägare: Destination Älvkarleby, ideell förening Projektledare: Sanna

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Verksamhetsplan (utdrag ur Marknadsstrategi )

Verksamhetsplan (utdrag ur Marknadsstrategi ) Verksamhetsplan (utdrag ur Marknadsstrategi 2016-2018) Döda Fallet med nya ögon Döda Fallet är både historia och framtid. Här kan vi lära av historien och skapa en ny hållbar framtid med hjälp av naturens

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer