Raindance - Anläggningsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Raindance - Anläggningsredovisning"

Transkript

1 Översikt...2 Allmänt...2 Indata/flöden - Anläggningsredovisning...2 Menyer...3 Huvudmeny Anläggningsregister...3 Anläggningstyp...4 Planmässig avskrivningstyp...6 Hantering av Preliminära Anläggningsobjekt...8 Preliminära anläggningsobjekt, sökning...8 Komplettering av uppgifter på anläggningar skapade i leverantörsreskontran...10 Överföring till Definitiva anläggningsobjekt...18 Sammanslagning av preliminära anläggningsobjekt...20 Preliminära anläggningsobjekt, utskrift...25 Definitiva anläggningsobjekt, visning...26 Rapporter...29 RPI - Inventeringsrapport...30 RPN - Nya anläggningsrapporter...31 RPT - Anläggningsobjekt sammanställning...32 RPP - rapporter, planmässiga avskrivningar...33 Rättelser...34 Avstämningar...35 Avstämningar av preliminära anläggningsobjekt...35 Avstämningar av definitiva anläggningsobjekt...37 Kommandoöversikt...39 Stockholms universitet :1

2 Översikt Allmänt Överföring till anläggningsobjekt från leverantörsreskontran sker automatiskt genom kontering på konto Den köpta varan läggs därigenom automatiskt upp i preliminärt anläggningsregister. Preliminära objekt skall kompletteras med nödvändig information så snart som det är möjligt. När varan är överförd till definitivt register gör systemet en omföring från konto 1271 till rätt anläggningskonto. Anläggningstyp styr hur anläggningen ska behandlas. Utrangeringar - systemet konterar automatiskt när anläggningar markeras som sålda, stulna eller kasserade. Indata/flöden - Anläggningsredovisning Rutin Objektstatus Dagbok/Huvudbok Status Komp prel anläggn Ny/Bearbetad Prel Överföring def anläggn Def 1271 Ver Prel 11XX, 12XX Saldo Prel Avskrivning Def 11X9, 12x9 Ver Prel 69XX Saldo Prel Försäljning Utrangerad 11X9X, 12X9X Ver Prel Kasserade, stulna 11XXX, 12XXX Saldo Prel 67XX 6:2 Stockholms universitet

3 Menyer Huvudmeny Anläggningsregister För att komma till anläggningsregistret anger Du AR i huvudmenyn och klickar på OK eller trycker ENTER. Stockholms universitet :3

4 Anläggningstyp Kommando ATV Anläggningstyp används för att dela upp anläggningsobjekten i olika grupper som motsvarar vissa konton i redovisningsplanen. Anläggningstyperna är kopplade till olika avskrivningstyper för att det skall bli rätt avskrivningstid. Under menyn Typer (TYM) finns anläggningstyperna listade. Kommando ATV visar de registrerade anläggningstyperna. Klicka OK eller tryck ENTER. 6:4 Stockholms universitet

5 Dubbelklicka på den anläggningstyp Du vill veta mer om eller alternativt skriv anläggningstypen i rutan och tryck ENTER. Fältkommentarer: ANTY Benämning ID för anläggningstyp. Benämning på anläggningstypen. Stockholms universitet :5

6 Planmässig avskrivningstyp Kommando PAV Planmässig avskrivningstyp används för att styra avskrivningarna till rätt konto och avskrivningsprocent. Under menyn TYM anger Du kommando PAV för att lista alla registrerade avskrivningstyper. Avskrivningar görs fr o m det datum som registrerats som anskaffningsdatum vid definitivsättningen av objekt och påförs det kostnadsställe där anläggningstillgångarna är registrerade i anläggningsregistret. 6:6 Stockholms universitet

7 Dubbelklicka på den avskrivningstyp Du vill veta mer om eller alternativt skriv avskrivningstyp i rutan och tryck ENTER. Fältkommentarer: PLAV Benämning ID för planmässig avskrivningstyp. Benämning på planmässing avskrivningstyp. Stockholms universitet :7

8 Hantering av Preliminära Anläggningsobjekt Preliminära anläggningsobjekt, sökning Kommando POR Med den här funktionen kan du registrera dirkt i AR. När Du valt kommando och inte anger något objektnummer, utan klickar på OK eller trycker ENTER så kommer Du till sökfunktionen. Du kan söka på 14 olika begrepp förutom begreppet IDsökning. Begreppen är: - Anläggningstyp - Anskaffningsdag - Anskaffningsvärde - Institutionsnummer När Du söker begränsar Du sökningen med hjälp av asterisker (*) och inte med intervall. Det finns två undantag från denna princip. Det är vid sökning på anskaffningsdag och anskaffningsvärde där Du måste fylla i ett datum från och med vilket Du vill begränsa sökningen, istället för att använda asterisk. 6:8 Stockholms universitet

9 Exempel på hur Du kan fylla i fälten när Du söker med sökbegreppet ID-sökning : Om Du skriver*-*-*: får Du följande urval Ingen begränsing på bokföringsår, Id eller löpnummer. 0007* 655*-4 Alla preliminära anläggningsobjekt inombokföringsår 2000 och anläggningsobjekt som börjar med 655 och har löpnummer 4. Exempel på hur Du kan fylla i fälten när Du söker med övriga sökbegrepp i listan: Om Du skriver får Du följande urval: *-* DATO Alla preliminära anläggningsobjekt inom som börjar med 312, oavsett löpnummer och som i detta exempel har anläggningstyp DATO. Stockholms universitet :9

10 Komplettering av uppgifter på anläggningar skapade i leverantörsreskontran Kommando POR I menyn för anläggningsredovisning (AR) anger Du kommando POM. (Preliminära anläggningsobjekt Meny) Ange därefter kommando POR och klicka på OK eller tryck ENTER. 6:10 Stockholms universitet

11 Här kan Du direkt ange det preliminära objektet. Raindance - Anläggningsredovisning Fältkommentar: Prel.objektnr = första dag i bokföringsåret, verifikationsnummer på slutkonteringen i leverantörsreskontran + rad i verifikationen. Stockholms universitet :11

12 För att söka i det preliminära anläggningsregistret klickar Du OK igen. Då listas alla preliminära anläggningsobjekt. Skriv in ID-numret och tryck på ENTER eller klicka två gånger på önskat objekt. 6:12 Stockholms universitet

13 Fältkommentarer: Bokår ID Status uppgifter Benämning Ansk Värde kr Leverantör Sökbegrepp Som förslag ges innevarande bokföringsårs första dag. Preliminärobjekts nummer. Status visar om den preliminära anläggningen är: Ny = Automatskapad via slutkontering av leverantörsfaktura i LR. Bea = Behandlad i POR. Du har lagt in kompletterande på det preliminära anläggningsobjektet. Beskrivning på anläggningsobjektet. Anskaffningsdatum. Anskaffningsvärde. Leverantörsnamn. Du kan sortera Din sökning på:(om Du klickar på ID Sökning eller ställer markören i fältet och trycker pilen neråt) - Anläggningstyp - Institutionsnummer - De valfria fälten - Anskaffningsdag eller - Anskaffningsvärde. Stockholms universitet :13

14 Komplettera med följande uppgifter: (använd TAB eller piltangent mellan fälten) - Beskrivning - Ev antal - Anläggningstyp - Ev fria texter - OBS! Ingen får ändra i FRIA FÄLT Klicka OK eller tryck ENTER. 6:14 Stockholms universitet

15 Det preliminära anläggningsobjektet får status BEHANDLAD. Fältkommentarer: Prel.objektnr Def.objektnr/löpnr Beskrivning Leverantörsnamn Bokföringsår Anskaffningsdag (sökbart begrepp) ID för en verifikationsrad. Unikt ID för huvud- och delanläggning. Sätts automatiskt. Benämning på objektet. Ges automatiskt från leverantörsreskontran. Innevarande bokföringsårs första dag. Sätts automatiskt. Ges automatiskt från leverantörsreskontran Kan ändras. Avskrivningar räknas fr o m detta datum.. Stockholms universitet :15

16 Anskaffningsvärde (sökbart begrepp) Ges automatiskt från leverantörsreskontran. Antal (ej obl uppgift) Anges automatiskt från leverantörsreskontran. Kan ändras. INST Anläggningstyp Skattem.avskrivn. Planm.avskrivn. Kalk. avskrivn Indexserie, försäkr Indexserie, återansk Ges automatiskt från leverantörsreskontran. Giltiga anläggningstyper är: MASK=Maskiner FART = Fartyg o skepp INRE=Inredningsinventarier FÖFA=Förbättr. av annan DATO = Datorer fastighet HEMD=Hemdatorer BYIN = Byggnadsinv. BITR = Bilar och andra transp. IMMA = Immateriell anl, KNST = Konst Används ej. Kod som anger vilken planmässig avskrivningsmodell som skall tillämpas. Hämtas från anläggningstypsregistret. Används ej. Används ej. Används ej. Ekonomisk livslängd Ekonomisk livslängd i antal år. Endast upplysning. Status Statusen visar om den preliminära anläggningen är: NY = Automatskapad via slutkontering av leverantörsfaktura i Fakturaportalen B = Behandlad i POR. Du har lagt in kompletterande uppgifter på det preliminära anläggningsobjektet. D =Definitiv (överförd i DOR). Enhet (ej obl uppgift) Projekt (ej obl uppgift) Fås från Fakturaportalen. Fås från Fakturaportalen. 6:16 Stockholms universitet

17 Aktivitet (obl uppgift) Placering (ej obl uppgift) Fri text (ej obl uppgift) Fås från Fakturaportalen. Används ej. Endast upplysning (ej sökbart begrepp). Kan användas för uppgifter om serviceavtal, garantitider, underhåll, felrapportering, reparationer, inventeringar, serienummer etc Stockholms universitet :17

18 Överföring till Definitiva anläggningsobjekt I rutinen POR skall även överföring till Definitiva anläggningsobjekt göras. Detta görs innan den preliminära anläggningen skall börja skrivas av. OBS! I DEN HÄR BILDEN FÅR INGET ÄNDRAS OBS. Anläggningsobjektet skall ha status BEHANDLAD i POR. Klicka på knapp för ÖVERFÖRING eller tryck CTRL+A. När man har tryckt på överföring kommer man in till nästa bild, där det kommer upp en ruta mitt i bilden. I den rutan får man OBS! endast byta verifikationsdatum. Def. objektnr skapas automatiskt av programmet genom att man klickar på rutan för AUTOMATISK NUMMERSERIE eller trycker CTRL+R. 6:18 Stockholms universitet

19 Def. objektnr skapas automatiskt av programmet genom att man klickar på rutan för AUTOMATISK NUMMERSERIE (den halvrunda blåa pilen) eller trycker CTRL+R. När man tryck på automatisk nummerserie kommer en liten ruta upp på mitten av bilden, som säger Def. anläggning skapad. Klicka på OK eller tryck enter. Uppe till höger på bilden står det DEFINITIV och bredvid kommer anläggnings idet fram. Skriv upp numret så att ni har tillång till det. Om det är en tilläggsinvestering till en befintlig anläggning måste du markera rutan Tillägginvesterin och ange anläggnings.id manuellt. Nu när anläggningen är definitiv kan man även se den i rutinen DOV Stockholms universitet :19

20 Sammanslagning av preliminära anläggningsobjekt Kommando POI I de fall då flera preliminära anläggningsobjekt skall föras över till ett och samma definitiva anläggningsobjekt, måste överföringen ske via en sammanslagning. Det kan vara aktuellt då en investering består av en maskin från en leverantör, installation från en annan och elinkoppling från en tredje. Endast prel. objekt med samma kontering och anläggningstyp kan slås ihop. För att detta skall fungera måste Du först gå in på de preliminära objekten i POR och fylla i uppgift om vilken anläggningstyp som de skall ha. Klicka på OK så att objektet får status BEHANDLAD. Gå ur POR genom att klicka AVBRYT två gånger eller tryck ESC två gånger och ange därefter kommando POI. Du får upp en bild där Du fyller i den anläggningstyp Du söker eller lämnar blankt för att visa alla preliminära anläggningsobjekt. Klicka på AUT. NRSERIE eller ge kommando CTRL+R. 6:20 Stockholms universitet

21 Bildkommentar: Observera att fältet Def. objektnr/löpnr ska vara tomt. För nummerserie klicka på AUT.NRSERIE eller ge kommando CTRL+R. Du får en bild på alla preliminära objekt som motsvarar Din sökning. I vänsterkanten bockar Du för de objekt som hör ihop. Klicka på ÖVERFÖR eller tryck CTRL+R. Fältkommentarer: Bok.år Prel.objektnr Leverantör Kst Ansk.dag Ansk.belopp Första datum i bokföringsåret. Verifikationsnummer på slutkonteringen i leverantörsreskontran + rad i verifikationen. Leverantörsnamn. Institutionsnummer. Verifikationsdatum. Anskaffningsvärde för anläggningen. Stockholms universitet :21

22 Överf Här markerar Du med kryss (x) för de preliminära anläggningar som ska summeras till en definitiv anläggning. Följande bild visas: Komplettera Ditt nyskapade samlingsobjekt enligt samma metod som i POR. Anläggnins id numret står uppe till höger på bilden. När du har fyllt i inst.nr, leverantör osv trycker du enter för att godkänna. Fältkommentarer: Def.objektnr Prel.objektnr Beskrivning Leverantörsnamn Bokföringsår Unikt ID för huvud- och delanläggning. Sätts automatiskt. Endast ett nummer kan registreras. Benämning på den sammanslagna anläggningen. Enbart en leverantör kan registreras. Innevarande bokföringsårs första dag. 6:22 Stockholms universitet

23 Anskaffningsdag Anskaffningsvärde Antal (ej obl uppgift) INST Anläggningstyp Skattem. avskrivn. Planm. avskrivn. Kalk. avskrivn Indexserie, försäkr Indexserie, återansk Ekonomisk livslängd Fri text 1-5 Status Enhet Projekt Aktivitet Placering Anskaffningsdag för den sammanslagna anläggningen. Summan av anskaffningsbelopp för preliminära anläggningar markerade med X. Anges om flera stycken preliminära anläggningsobjekt registreras under samma anläggnings- ID. Ansvarig institution. Kod för klassificering av anläggningar. Används ej. Kod som anger vilken planmässig avskrivningsmodell som skall tillämpas. Hämtas från anläggningstypsregistret. Används ej. Används ej. Används ej. Ekonomisk livslängd i antal år. Endast upplysning. Valfri text. Anges av systemet till D = Definitiv. Ej obligatorisk uppgift. Ej obligatorisk uppgift. Obligatorisk uppgift. Används ej. Stockholms universitet :23

24 Du får en kvittens på att sammanslagning och överföring till DEFINITIVT anläggningsobjekt är gjord. Tryck enter eller svara OK med musen. 6:24 Stockholms universitet

25 Preliminära anläggningsobjekt, utskrift Kommando POU Med detta kommando kan du skriva ut rapporter. Rapporten visar de objekt som skapats vid kontering av en leverantörsfaktura (preliminära anläggningsobjekt). Fyll i : Anläggningstyp INST Status Intervall av anläggningstyp. (ex vis APEL- DATO) Institutionsnummer. Ange vilka objekt som ska tas med: S = samtliga objekt som inte är överförda N = Nyupplagda objekt som inte är överförda B = Behandlade objekt som inte är överförda Stockholms universitet :25

26 D = Definitiva/överförda Prel.anl. objekt Skrivare Bokföringsår och ID om Du vill begränsa listan på anläggningsobjektsnivå. Nummer på den skrivare som Du vill använda. Definitiva anläggningsobjekt, visning Kommando DOV I menyn för anläggningsredovisning (AR) anger Du kommando DOM. Ange därefter kommando DOV och klicka OK eller tryck ENTER. 6:26 Stockholms universitet

27 Med detta kommando visar Du registret för definitiva anläggningsobjekt. Du använder asterisker (*) när Du söker. Om du t ex söker inom bokföringsår 2004 räcker det att skriva 200*. Om du vill söka inom anläggningstyper som börjar med bokstaven A, anger Du A*. Om du vill söka bland samtliga skriver Du bara en asterisk. Du kan sortera på anläggningstyp, kostnadsställe, de tio valfria fälten, anskaffnings dag och anskaffningsvärde. Under rubriken Urval fyller Du i följande fält i bilden: Id Anläggningstyp Definitiva anläggningsnummer. Preliminärt anläggningsobjekt har överförts till definitiva och har fått definitivt ID-nummer. Anläggningstyper som Du vill söka inom. T. ex DATO INST Institutionsnummer. Status Status som är aktuell för sökningen: Bea = Bearbetad Def = Definitiv Utr = Utrangerad Stockholms universitet :27

28 När Du klickar på OK visas alla definitiva anläggningsobjekt inom det angivna intervallet. Klicka på önskat anläggnings-id, eller skriv in det i fältet högst upp till vänster. Då visas bilden för anläggningen. Fältkommentarer: ID Stat Definitiva anläggningsnummer. Status som är aktuell för definitiva objekt är: Bea = Bearbetad (status behandlad fås efter att avskrivning är gjord på anläggningsobjektet) Def = Definitiv Utr = Utrangerad 6:28 Stockholms universitet

29 Rapporter Kommando RPM Med kommandona på denna meny beställer Du standardrapporter. Du kan välja följande rapporter: 1. RPI = Inventering 2. RPN = Nya objekt 3. RPT = Totaler (sammanställningar) 4. RPP = Planmässiga avskrivningar Stockholms universitet :29

30 RPI - Inventeringsrapport Rapporten ger möjlighet att regelbundet inventera anläggningsregistret. Rapporten är sorterad per påloggningsföretag, institutionsnummer, placering och den sidbryter per företag och institutionsnummer. Ange: -anskaffningsdatum (t o m) -anläggningstyp (ex vis fr o m DATO, t o m FÖFA) OBS! sortering sker i bokstavsordning. -institutionsnummer. Ska alltid anges. Blankt skriver en lista på alla institutioner. Klicka OK eller tryck ENTER. 6:30 Stockholms universitet

31 RPN - Nya anläggningsrapporter Kommando RPN Raindance - Anläggningsredovisning Med detta kommando får Du en rapport som visar de objekt som är preliminära och har skapats vid kontering av leverantörsfaktura (preliminära anläggningsobjekt) Ange: - anskaffningsdatum (Fr. o.m. - t.o.m) - institutionsnummer. Ska alltid anges. Blankt skriver en lista på alla institutioner - status välj status som du vill se - skrivare -1. Klicka OK eller tryck ENTER. Stockholms universitet :31

32 RPT - Anläggningsobjekt sammanställning Rapporten är en sammanställning av anläggningar per år och anläggningstyp och ger en överblick över investeringarnas fördelning per anskaffningsår. Utrangerade objekt tas ej med. Rapporten summeras per företag, institutionsnummer, anskaffningsår och anläggningstyp. Sidbrytning sker per påloggningsföretag och kan beställas även per institutionsnummer. Ange: - anskaffningsdatum (t.o.m) - institutionsnummer. Ska alltid anges. Blankt skriver en lista på alla institutioner - sidbrytning per institutionsnummer ska vara i bockad. - skrivare -1. Klicka OK eller tryck ENTER. 6:32 Stockholms universitet

33 RPP - rapporter, planmässiga avskrivningar Rapporten visar de objekt som finns i anläggningsregistret vid en viss tidpunkt ur planmässig synvinkel. Rapporten syftar bl a till att ge en specifikation till anläggningskonton i bokföringen vid en viss tidpunkt. Ange: - anskaffningsdatum (t.o.m) - anläggningstyp. (Blankt = samtliga, sortering sker i bokstavsordning ex vis fr o m DATO t om FÖFA.) - institutionsnummer. Ska alltid anges. Blankt skriver en lista på alla intitutioner - skrivare -1. Klicka OK eller tryck ENTER. Stockholms universitet :33

34 Rättelser Rättelser görs på olika sätt i anläggningsreskontran beroende på fel och status. Fel Verstatus Rättning Fel konto i slutkontering Prel Ändra kontering i LFK Om 1271 ändras till 4-8 konto stryks prel anläggningsobjekt i POR. Om felaktigt anläggningsobjekt har status def iar stryks def objektet i DOR. Def Kopiera fakturan med omvänt tecken i LFR och slutkontera kopierad faktura Registrera ny faktura och slutkontera Om 1271 ändras till 4-8 konto stryks prel anläggningsobjekt i POR. Om felaktigt anläggningsobjekt har status def i AR stryks både def objekt i DOR och det nyskapade prel objeket i POR 6:34 Stockholms universitet

35 Avstämningar Avstämningar av preliminära anläggningsobjekt Avstämning görs per visst datum (minst per den sista i varje månad) av preliminära anläggningsobjekt i Anläggningsredovisningen mot konto 1271 i huvudboken (Ek). För avstämning används lista preliminära anläggningsobjekt (RPN) i AR sorterad på institution per visst datum. Fältkommentarer: Anskaffningsdatum Datumintervallet ex vis INST Välj status Skrivare Ska anges. Blankt skriver ut en lista på alla institutioner. Samtliga ej definitiva ska vara i bockade Skrivarnummer Stockholms universitet :35

36 Avstämning görs mot huvudbokskonto 1271 i Ek med hjälp av huvudbokslista (HBL) eller huvudboksanalys (GARA) mot skärm beställd per samma datum som listan preliminära anläggningsobjekt. Se bilaga 1.a och 1.b. Som sökväg används IK eller KI. Se vidare kapitel Redovisning avsnitt Analys. 6:36 Stockholms universitet

37 Avstämningar av definitiva anläggningsobjekt Definitiva anläggningsobjekt stäms också av per visst datum (minst den sista varje månad). För avstämning används lista anläggningsobjekt sammanställning (RPT) i AR sorterad på institution per anläggningstyp och visst datum. Fältkommentarer: Anskaffningsdatum Fr.o.m. t ex T.o.m. Sista i perioden som Du stämmer av. INST Ska anges. Blankt skriver en lista på alla institutioner. Bryt per INST Skrivare Ska var i bockad Skrivarnummer. Stockholms universitet :37

38 Avstämning görs mot huvudbokskonto i Ek med hjälp av huvudbokslista (HBL) eller huvudboksanalys (GARA ELLER ARA) mot skärm beställd per samma datum som listan anläggningsobjekt sammanställning. Som sökväg används IK eller KI. Se vidare kapitel Redovisning, avsnitt Analys. Kontointervallet Ger samtiliga anläggningstillgångar. I övrigt se kontoplanen. 6:38 Stockholms universitet

39 Kommandoöversikt Raindance - Anläggningsredovisning ATV DOM DOU DOV PAV POD POI POM POR POS POU POV RPI RPM RPN RPP RPT Anläggningstyper, visa Def anläggningsobjekt, meny Def.anläggningsobjekt, utskrift Def. anläggn.objekt, visa Planmässiga avskrivn.typer, visa Prel objekt, dela upp Prel objekt, ihopslagning Prel. anläggningsobjekt, meny Prel. anläggn.objekt, registrera Prel. anläggn.objekt, stryk Prel. anläggningsobjekt, utskrift Prel. anläggn.objekt, visa Inventering objekt, utskrift Rapporter, meny Nya objekt,utskrift Anl.obj planmässig,utskrift Rapporter, meny Stockholms universitet :39

40 6:40 Stockholms universitet

41 Stockholms universitet :41

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.2 KONTROLLERA ANLÄGGNINGEN I RUTINEN

Läs mer

Raindance ANVÄNDARHANDBOK

Raindance ANVÄNDARHANDBOK Raindance ANVÄNDARHANDBOK ANLÄGGNINGSREDOVISNING Innehållsförteckning Anläggningsredovisning Anläggningsredovisning... 1 1 Inledning... 1 1.1 Anläggningsregistrets syfte... 1 1.2 Anläggningsregistrets

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

Aveny. Anläggningredovisning

Aveny. Anläggningredovisning h j ä l p e r t i l l at t h å l l a o r d n i n g p å a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r o c h i n v e n ta r i e r Aveny Anläggningredovisning Aveny Anläggningsredovisning Med Aveny Anläggningsredovisning

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Raindance-guide: Utrangering

Raindance-guide: Utrangering Raindance-guide: Utrangering 1 Innehåll Utrangering... 2 När ska en anläggning utrangeras?... 2 Hur hanteras restvärde (kvarstående bokfört värde) vid utrangering/försäljning... 3 Utrangeringstyper i Raindance...

Läs mer

Aktivering av anläggningstillgångar Author: johanna.persson@umea.se

Aktivering av anläggningstillgångar Author: johanna.persson@umea.se Aktivering av anläggningstillgångar Author: johanna.persson@umea.se 1. Kontrollera vilka projekt som konterats på interimskontot 4999. 2. Ta fram de investeringsprojekt som definitivkonterats. (D v s saknar

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Lathund - Årshantering i Entré Windows Lathund - Årshantering i Entré Windows Innan du börjar på ett nytt år är det några saker du bör gå igenom. VARJE ÅR Skapa ett nytt redovisningsår Detta går att göra när som helst under det föregående året.

Läs mer

Ny anläggning/inventarie

Ny anläggning/inventarie Lathund Anläggningar, ny sid 1 (9) Ny anläggning/inventarie För att kunna skapa en anläggning måste registrering först ske i EFH (efter belastningsattest kommer transaktionerna till huvudboken) eller registrering

Läs mer

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 2. BR-BILAGOR... 4 2.1 STARTFLIKEN BALANSKONTON... 4 2.2 SPECIFIKATIONER TILL BILAGA...

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Företagsinställningar Du börjar med att ställa in hur du övergripande vill arbeta med programmet under Arkiv - Företagsinställningar -

Läs mer

Lathund Reversering av omföring

Lathund Reversering av omföring Rättelser av huvudboksverifikationer Om du skall ändra i en verifikation innan du sparar den eller om du upptäcker att en redan sparad verifikation är felaktigt registrerad har du möjlighet att rätta felet.

Läs mer

Kapitel 3, Anläggningstillgångar

Kapitel 3, Anläggningstillgångar Sid 1 (7) 2000-09-18 3.1.3 2001-05-18 Bilaga 3.b 3 5 22 23 2, 4 Nytt avsnitt, Leasing. Tillägg: Kalkyl vid val mellan lån och leasing. Prosit har ersatts med Raindance. Ny Version 2.1. Bokföringsförordningen

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems November 2004 I registrerar du alla dina inventarier och anläggningar. Programmet räknar ut planenliga avskrivningar och ger dig ett färdigt bokföringsunderlag. Du kan lätt

Läs mer

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd

Läs mer

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Företagsinställningar Du börjar med att ställa in hur du övergripande vill arbeta med programmet i menyn Arkiv - Företagsinställningar

Läs mer

LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15. Redaktör: Gabriele Nilsson

LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15. Redaktör: Gabriele Nilsson LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15 Redaktör: Gabriele Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anläggningar... 2 Anslagsmedel... 2 Avstämning annan myndighet... 2 Bokföringsorder... 2 Depositioner... 3 Ekonomikalendern...

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Rapportkontoplan hantering

Rapportkontoplan hantering Rapportkontoplan hantering Sida 1 av 11 Innehåll Att kopiera kontoplan till rapportkontoplan... 3 Namn på rapportkontoplan... 5 Rapportkontoplan... 6 Kopiering av rapportkontoplan... 9 Klienthantering...

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Lathund Anläggningar, utdata Sid 1(2) Söka fram anläggningsnummer Söka fram anläggningsnummer

Lathund Anläggningar, utdata Sid 1(2) Söka fram anläggningsnummer Söka fram anläggningsnummer Lathund Anläggningar, utdata Sid 1(2) Söka fram anläggningsnummer Söka fram anläggningsnummer AGRESSO Ekonomi Anläggningsredovisning Anläggningar Sök anläggningsnr per anv För att på ett enkelt sätt lägga

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Förloppet kan se ut enligt följande:

Förloppet kan se ut enligt följande: Årsbokslut Övergång till nytt bokföringsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1. Normalt månadsbokslut

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Version 5,0 2009-09-25

Version 5,0 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att

Läs mer

Arbetsgång Fakturaspecifikation

Arbetsgång Fakturaspecifikation Arbetsgång Fakturaspecifikation Innehåll INLEDNING... 3 ARBETSGÅNG... 3 SKAPA FAKTURASPECIFIKATION... 4 REDIGERA FAKTURASPECIFIKATION... 8 Ta bort rad... 9 Lägg till rad... 10 Slåsamman/radera rader...

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Lathund Betalningsförslag AGRESSO Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO Gå till menyvalet Egen meny Utbetalningar Betalningsförslag Dubbelklicka på menyvalet Betalningsförslag Rapporten för Betalningsförslag visas Remittid

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda? Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum

Läs mer

Handledning AT-modulen. Version

Handledning AT-modulen. Version Handledning AT-modulen Version 1.0 2017-03-31 2017-03-31 2 / 17 1 Innehållförteckning 2 Aktivera anläggningstillgångar...3 2.1 Aktivering av anläggning från faktura...3 2.2 Kontrollera aktiverad anläggningstillgång...5

Läs mer

Skapa beställning och leveranskvittera

Skapa beställning och leveranskvittera Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör. 2017-01-20 1 (28) Användardokumentation Författare: Maria Dufva Användardokumentation 1 Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor.

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

131218/mti. Snabbguide

131218/mti. Snabbguide 131218/mti Snabbguide Välkommen till MOR Online Detta häfte kommer att hjälpa dig igång med MOR Online. Här kommer du kunna läsa dig till hur du söker, kopierar artiklar, bygger upp din inventering och

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Handbok Leverantörsreskontra

Handbok Leverantörsreskontra Region Skåne Regionfastigheter Handbok Leverantörsreskontra Handbok LR Regionfastigheter 1 (47) Leverantörsreskontra Översikt...3 Vad händer i redovisningen?...4 Fakturastatus...5 Leverantörsregister...5

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

Manual för Diabas, version 1.2

Manual för Diabas, version 1.2 Manual för Diabas, version 1.2 Innehållsförteckning Kortversion sid 1 Kontoplan sid 3 Redovisning sid 4 Special sid 7 Begreppet Företag sid 7 Rapporter sid 8 Utskrift sid 9 Installation: Kortversion Diabas

Läs mer

Användarmanual ServiceOnLine. Användarmanual. ServiceOnLine. C:\Documents and Settings\80008\Skrivbord\ServiceOnLine manual.

Användarmanual ServiceOnLine. Användarmanual. ServiceOnLine. C:\Documents and Settings\80008\Skrivbord\ServiceOnLine manual. Användarmanual ServiceOnLine C:\Documents and Settings\80008\Skrivbord\ServiceOnLine manual.doc Sidan 1 av 24 Innehåll Sid. Innehåll Sid.... 2 Starta ServiceOnLine och logga in... 3 Sök personal... 4 Sökning

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

Göran Bergmark Datum Raindance. Nyheter förändringar versionsbyte 2014 Höst

Göran Bergmark Datum Raindance. Nyheter förändringar versionsbyte 2014 Höst Raindance Nyheter förändringar versionsbyte 2014 Höst Innehåll Nyheter i version 2014 Höst... 3 Version 2014 Höst... 3 Raindanceportalen allmänt... 3 Inkorgar som favoriter... 3 Söka cirkulationsmallar...

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9 Ladok Registrering OBS! Studenten skall själv registrera sig via webb tjänst och det är endast i undantagsfall som administratören ska registrera studenter. RG01 Registrering en person 2 Beskrivning av

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER Konto 5 Kontogrupp 6 Företagsuppgifter 7 Leverantörer 8 BEARBETNING Registrering

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Leverantörs- och kundreskontra

Leverantörs- och kundreskontra Leverantörs- och kundreskontra [Raindance Classic version 2012 vår underrubrik] Manualen beskriver hur leverantörer och kunder läggs upp, hur man söker fram en leverantör eller kund och hur man söker leverantörsfakturor

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Raindance-guide: Extern kundfaktura 1 Raindance-guide: Extern kundfaktura Innehåll Allmänt... 1 Registrera faktura från Projekt... 1 Registrera faktura från Fakturor/Kundfaktura... 6 Godkänna, signera och utskick... 11 Kopiera faktura/skapa

Läs mer

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Skapa beställning i Visma Proceedo Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Du kommer in i startbilden. För att skapa en beställning klicka på fliken Inköp. I startbilden kan du se om du

Läs mer

Raindance-guide: Rekvisition

Raindance-guide: Rekvisition 1 Raindance-guide: Rekvisition Innehåll Allmänt... 1 Registrera rekvisition från Projekt... 2 Registrera rekvisition från Fakturor/Kundfaktura... 7 Godkänna, signera och skriv ut... 11 Guiden uppdaterad:

Läs mer

Revisions-PM Motala Kommun

Revisions-PM Motala Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Motala Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson 3 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2

Läs mer

Skattedeklaration - Momsrapport

Skattedeklaration - Momsrapport Sida 1 Skattedeklaration - Momsrapport Skattedeklarationens två delar kan skrivas ut separat eller var för sig. En total skattedeklaration kan även skrivas ut inklusive en total tablå, om man så önskar.

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil.

Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil. Stamdata till serviceplanering De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF

RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF Fastställt/godkänd av Carina Barthel Dokumentnamn Rutin leverantörsfakturor Framtaget av Eva Persson Flik/Process Dok. nr. Giltigt fr.o.m. Reviderad Utgåva Sida 1(8) RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Förloppet kan se ut enligt följande:

Förloppet kan se ut enligt följande: Årsbokslut Övergång till nytt räkenskapsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1 Normalt månadsbokslut

Läs mer