Handbok Leverantörsreskontra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok Leverantörsreskontra"

Transkript

1 Region Skåne Regionfastigheter Handbok Leverantörsreskontra Handbok LR Regionfastigheter 1 (47)

2 Leverantörsreskontra Översikt...3 Vad händer i redovisningen?...4 Fakturastatus...5 Leverantörsregister...5 Leverantörsfakturor...7 Direktkontering av leverantörsfaktura...8 Extra text på utbetalningsavin Slutkontering Analysera fakturor...15 Söka fakturor...19 Automatisk utbetalning...23 Rättelser...24 Rätta definitivsatt faktura (status DEF ATT)...24 Kvittning...24 Skapa en Direktkonterad kreditfaktura...24 Kvitta Leverantörsfakturor...28 Makulera leverantörsfaktura...31 Söka leverantör...33 Avancerad Sökning via Visabilden...34 Analysera leverantör...36 Skriva ut från leverantörsregistret...39 Journaler...41 Leverantörsfakturajournal...41 Leverantörsreskontrajournal...43 Leverantörsbokningsjournal...45 Handbok LR Regionfastigheter 2 (47)

3 Översikt Huvuddelen av RegionFastigheters leverantörsfakturor hanteras via Region Skånes system elektronisk fakturahantering, ebill. Det finns även möjlighet för manuell direktregistrering av inhemska och utländska fakturor med möjlighet att periodisera direkt i Raindance. Behovet av att registrera direkt i Raindance uppstår framför allt vid brådskande betalningar eller när ebill inte är i funktion. Vid direktkontering i Reskontran, bokas leverantörsskuld, eventuell moms och kostnadskontot direkt och fakturan är klar för utbetalning. Utbetalningsunderlag skapas och fakturorna skickas till plusgirot för betalning (betalningar till både plus- och bankgiro går till plusgirot för betalning). I samband med detta bokas leverantörsskulden bort. Handbok LR Regionfastigheter 3 (47)

4 Vad händer i redovisningen? LEVERANTÖRSFAKTURA Ankomstregistrering och slut kontering ANKOMSTREGISTRERING Leverantörsskuld Ingående moms 6xxxx Prel kostnad SLUTKONTERING 4xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx Slutgiltig kostnad 6xxxx Prel. kostnad BETALNING 19xxx LR, Betalkonto Leverantörsskuld 1000 Handbok LR Regionfastigheter 4 (47)

5 Fakturastatus De fakturor som registreras får en statuskod beroende på var i fakturahanteringen de är. Statuskoden framgår alltid i registrerings- och sökfönster för fakturor. Statuskoderna är: NY PREL DEF ATT HBET KLAR MAK Ny faktura. Fakturan är registrerad men kan vara ofullständig. Ingen bokning, eller en ej godkänd bokning finns i redovisningen. Preliminär faktura. Fakturan är ankomstregistrerad och preliminära bokningar har gjorts i redovisningen. Fakturan är ändringsbar så länge statusen är preliminär. Definitiv och betalningsgodkänd faktura. Tillägget ATT krävs för att fakturan ska komma med i bearbetningen av en betalningsjournal. Fakturan är slutkonterad och du kan endast ändra förfallodatum och utbetalningssätt. Helt betald. Betalningen är skickad till postgirot och fakturan kan klarmarkeras. Klarmarkerad. Fakturan kommer inte med på journaler eller vid sökning om det inte särskilt begärs. Makulerad. Fakturan går att titta på, men inga bokningar kvarstår i redovisningen. Leverantörsregister RegionFastigheters leverantörsreskontra går mot ett gemensamt leverantörsregister. Nya leverantörer registreras och ändras i Gemensamma register (RG) av en gemensam enhet inom Region Skåne. När leverantören är upplagd kopieras den ut till RegionFastigheters leverantörsreskontra. Då leverantör saknas vid registrering av faktura i ebill får fakturabilden mailas till den gemensamma enheten. Leverantören registreras och påföljande dag exporteras leverantören till ebill. Vid registrering av ny leverantör ska följande uppgifter anges: Ev. sökbegrepp: Leverantörens kortnamn, frivilligt Namn rad 1: Leverantörens namn Namn rad 2: ev. c/o adress Besöksadress: Postadress: Gatu- eller box- adress Ort: Postnummer samt ort Landskod: måste anges om utländsk leverantör Telefon: Momsreg: Frivilligt, men ska om möjligt anges. Fax-nr: Frivilligt Handbok LR Regionfastigheter 5 (47)

6 e-post: Web: Avtalsnr: Bankgiro eller PlusGiro: Frivilligt Frivilligt Används för leverantörer med avtal. Obligatoriskt Handbok LR Regionfastigheter 6 (47)

7 Leverantörsfakturor Huvuddelen av RegionFastigheters leverantörsfakturor hanteras via Region Skånes system elektronisk fakturahantering, ebill. Det finns även möjlighet att registrera fakturor direkt i Raindance, framför allt vid brådskande betalningar eller när ebill inte är i funktion. Denna rutin används för att registrera diverse fakturor, t ex utbetalningsorder och handkassor eller andra fakturor som måste betalas ut snabbt. Följande rutin används. Välj först reskontraposttyp för manuell registrering. Direktkontering: När fakturan ankommer till enheten ska konteringsinformation samt attestering anges på fakturan. Du registrerar därefter fakturan i leverantörsreskontran. Fakturanumret sätts automatiskt vilket innebär att du måste manuellt skriva på fakturanumret på fakturan. Du registrerar fakturan med slutlig kostnadskontering, leverantörsskuld och moms konteras automatiskt, så allt sker i ett steg. För att arbeta med fakturor väljer du Leverantörsreskontra/Fakturor/Registrering (RK:LFR). Handbok LR Regionfastigheter 7 (47)

8 Direktkontering av leverantörsfaktura (RK: LFR) Fältkommentar Faktura Fakturanumret sätts automatiskt samma som verifikationsnumret. Tryck Enter! Du kommer nu vidare till fönstret där du ska registrera uppgifter för leverantörsfakturan. Ange: Leverantör Datum Ver.datum Ange leverantörsnummer. I denna ruta går det också att söka en leverantör med hjälp av del av namn och en asterisk (*). Fakturadatum. Utifrån detta datum beräknas förfallodatum. Verifikationsdatum. Det är viktigt att du här anger rätt datum om fakturan ska ligga i rätt period i redovisningen. Resk.posttyp Du anger den särskilda reskontraposttypen för direktkontering (RS för svenska fakturor, RU för utländska fakturor). Reskontraposttyp visar vad det är för fakturatyp. Tänk på att senast angiven reskontraposttyp ärvs från föregående faktura. Tryck Enter! Handbok LR Regionfastigheter 8 (47)

9 OBS! Skriv ned fakturanumret (verifikationsnumret) du får i Raindance, på fakturan. Ange Er referens - leverantörens fakturanummer OCR-nr (om det finns på leverantörsfakturan) Fakturabelopp (inkl. moms) Momsbelopp Resterande fält ärvs från leverantören. För att lägga in en text/meddelande på utbetalningsavin klickar du på dörren längst upp i bilden - se separat rubrik angående detta nedan. När du vill fortsätta till slutkonteringen,tryck Enter. Fältkommentarer Faktura Leverantör Er ref Fakturabelopp Fakturanummer i leverantörsreskontran. Fakturans nuvarande status = NY. Leverantörens ID-nummer och fullständigt namn. Leverantörens fakturanummer anges som referens. Referensen kommer med på betalningen till leverantören och är även ett sökbegrepp på leverantörsfakturor. Fakturans totalbelopp. Vid kreditfaktura sätter du minustecken framför eller bakom beloppet. Handbok LR Regionfastigheter 9 (47)

10 Momsbelopp Reskontrabelopp Verifikation Nr Fakturadatum Förfallodatum Fakturans momsbelopp. Finns det ingen moms lämnas fältet blankt. När fakturan endast består av moms så läggs hela beloppet i fakturabeloppsfältet och även hela beloppet i momsbeloppsfältet. Om det är en kreditfaktura sätter du minustecken framför eller bakom beloppet. Fylls i av systemet när du tryckt Enter Verifikationsdatum, fältet är ändringsbart Verifikationsnummer Fakturans datum. Fältet är ändringsbart. Förfallodatum som räknas fram enligt koden Betalningsvillkor (Bv) och från det fakturadatum som är registrerat. Om fakturans faktiska förfallodatum skiljer sig från visat förfallodatum kan du ändra i fältet. När du ändrar visar en varning på skärmen om att de uträknade dagarna inte stämmer med vad som står i fältet Bv. Bekräfta meddelandet. Följande fält har ärvts från leverantörens uppgifter i leverantörsregistret och reskontraposttypen. Du kan ändra de upplysta fälten och även söka in koden genom att klicka på knappen Sök. De nersläckta fälten kan inte ändras. Fakturatabeller Ansv Rk Ansvarskod Reskontrakod. Koppling till huvudbokskonto. Mm Momskod, för svensk moms M1 25%, M2 12%, M3 6%. Bv Bf Motp Val Bk Betalningsvillkor, räknas från fakturadatum. Utbetalningsform. Motpartskod för kontering. Valutakoder Utbetalningskod Extra text på utbetalningsavin Om du vill ge leverantören ytterligare information vid utbetalningen, t ex upplysning om vad utbetalningen avser, klickar du på knappen Radreg och skriver ett meddelande. Handbok LR Regionfastigheter 10 (47)

11 Gör så här Tryck på Enter så öppnas första raden. Skriv din text. Tryck Enter för att avsluta raden. Vill du få en ny rad att skriva på ska du trycka Enter igen. När du har skrivit klart tryck på Esc för att återgå till fakturaregistreringsbilden. Det utbetalningssätt du har valt (plusgiro, bankgiro, bankkonto eller utbetalningsavi), styr hur många rader du har till ditt förfogande. I fortsättningen visas meddelandet Rader finns på fakturabilden. Vill du ändra en rad ska du ange radnumret i den lilla rutan och tryck Enter. Gör därefter dina ändringar i texten och avsluta med att trycka Enter igen. Vill du helt ta bort en rad ska du ange numret i rutan och trycker Enter. Därefter klickar du på knappen Stryk. Tryck Esc för att gå tillbaka till fakturabilden. Slutkontering När du har registrerat färdigt fakturan tryck Enter. Slutkonteringen inleds med en frågeruta: Vill du göra slutkonteringen vid ett senare tillfälle, klickar du Nej. Fakturan får då statuskod = PREL och du måste återkomma antingen till denna rutin eller konteringen under Leverantörsreskontran för att fortsätta med konteringen. Klicka på Ja-knappen eller tryck Enter för att fortsätta. Handbok LR Regionfastigheter 11 (47)

12 Systemet har utifrån de uppgifter du angav i föregående bild skapat konteringsrader för leverantörsskulden och eventuell moms. Fyll i konteringssträngen. Fältkommentarer DK Källa Konto Ansv Motp Proj SAFF Objekt HyrS Mm Skriv D i fältet om raden är en debetrad, eller K om det är en kreditrad. Källa är alltid fast och anger verifikationstypen. Konto är obligatorisk, fem positioner långt Ansvarskod är obligatoriskt, fyra positioner långt Motpart är en obligatorisk koddel, fyra (4 6) positioner. Ärvs från leverantören. Projekt är en frivillig koddel, sex positioner. Skede/Aktivitet/Fackkoder är en frivillig koddel, fyra positioner. En frivillig koddel, åtta positioner. Hyreskontraktsnummer eller användarsignaturer, en frivillig koddel, fyra positioner. Ej tillåten. Handbok LR Regionfastigheter 12 (47)

13 Utfall Belopp i kronor. Du ser i Diff-fältet utfallet som måste konteras på en eller flera konteringsrader. Vid heltal skriver du beloppet utan ören. Om det är en kreditfaktura anger du ett minustecken (-) före eller efter beloppet. Tryck Enter när du fyllt i koderna. Konteringssträngens koder verifieras av systemet. Om allt är OK öppnas fältet Utfall för inmatning. Ange kostnadsbeloppet i fältet Utfall. Ange ev radtext. Tryck Enter. För varje inmatad konteringsrad räknas differensen fram. Fortsätt med ev fler konteringsrader. När differensen = 0, har du konterat allt. Här kan du också välja att periodisera beloppet. Ange belopp som du vill periodisera i fältet Utfall. Ställ dig i fältet Period och klicka på bilden med kikaren för att få fram valbara periodieringsnycklar. Välj nyckel genom att dubbelklicka. Skriv ev. in text i Text-fältet. Tryck Enter och sedan Esc. Tryck Esc ännu en gång och du får frågan om du vill godkänna verifikationen. Handbok LR Regionfastigheter 13 (47)

14 Klicka på Ja eller tryck Enter. Om du har gjort en periodisering som kommer följande bild upp: Tryck Esc igen för att komma ut bilden. Fakturan är nu konterad och definitivsatt och har nu fått status = DEF ATT. Den är nu klar för betalningsberedning. Du kommer nu tillbaka till startfönstret för att registrera en ny faktura. Vill du av någon anledning inte godkänna verifikationen klickar du på Nej. Du måste då komma tillbaka till denna funktion för godkännande vid ett senare tillfälle. Statuskoden förblir oförändrad (dvs PREL). Handbok LR Regionfastigheter 14 (47)

15 Analysera fakturor Det går att söka upp både Ebills-fakturor och manuella fakturor via leverantörsfakturavisning. Registrerade fakturor tas upp på skärmen i s k visa-läge för att se bokningar, verifikationer med konteringar och leverantörsuppgifter. Sökväg: Gå till Leverantörsreskontra, Fakturor, Visning (RK:LFV). Följande bild visas: Ange fakturanummer Tryck Enter Fältkommentar Faktura Fakturans nummer. Handbok LR Regionfastigheter 15 (47)

16 Leverantörsfakturan visas. Du ser allmänna uppgifter, exempelvis fakturans status, belopp och momsbelopp. Du väljer att gå vidare genom att klicka på någon av knapparna längst ner i fönstret. Följande information hämtas genom dessa knappar: Leverantör Rader Bokningar Slutkont.ver Här ser du alla de uppgifter som finns registrerade om leverantören. Här ser du eventuella meddelanden som lämnas till betalningsmottagaren. Här syns samtliga bokningar som är sammankopplade med den aktuella fakturan. Det gäller de verifikationer som innehåller preliminära bokningar, slutkontering, direktkontering och betalningsregistrering. Slutkonteringens verifikation visas. Knapparna beskrivs utförligt på följande sidor. Leverantör Leverantörsfönstret visas för den leverantör som skickat fakturan. Du ser alla registrerade uppgifter om leverantören. Du ser även summan av inköp under innevarande år. Se vidare i avsnittet Analysera leverantör. Klickar du på knappen med dörren längst upp får du upp historik om leverantören. Handbok LR Regionfastigheter 16 (47)

17 Rader Om du klickar på knappen Rader visas den eventuella text som skrivits på fakturan som meddelande till leverantören. Handbok LR Regionfastigheter 17 (47)

18 Bokningar Om du klickar på knappen Bokningar ser du se vilka bokningar, som är relaterade till den aktuella fakturan. På bilden visas verifikationsnummer, verifikationsdatum och typ av verifikation. Status avser verifikationens status i redovisningen. Om du dubbelklickar på en av bokningarna kan du gå vidare och titta på verifikationen. Slutkont.ver Här visas leverantörsfakturans slutliga kostnadskontering. Om du markerar en verifikationsrad och klickar på knappen I ovanför bilden kommer en informationstext upp över benämningen på de objekt som finns i raden. Handbok LR Regionfastigheter 18 (47)

19 Söka fakturor Om du inte vet fakturanumret på en speciell faktura och vill söka bland fakturorna kan du göra följande: Sökväg: Gå till Leverantörsreskontra, Fakturor, Visning (RK:LFV). Följande bild visas: Tryck Enter. Fältkommentar Faktura Lämnas blankt. Fönstret för Sökning Faktura visas: Handbok LR Regionfastigheter 19 (47)

20 Här anger du olika urvalsparametrar för din sökning. Fyll i så många fält som möjligt för att begränsa din sökning. Tryck Enter Fältkommentarer F.o.m Faktura F.o.m Referens Sökning sker fr o m det fakturanummer (ver.nr) du anger. Du söker på leverantörens fakturanummer från fältet Er referens på respektive faktura. Sökning sker fr o m det nummer du anger. Du använder dessa begrepp tillsammans med ett urval enligt nedan för att begränsa antalet fakturor att söka bland. Status Fakturatyp Bunt Reg.sign Tabelltyp Kod Ange de statusnivåer du vill söka bland. Klicka i rutorna för att markera eller för att avmarkera. Fakturatyp är detsamma som reskontraposttyp. Du kan begränsa sökningen till en viss reskontraposttyp. Används ej. Registreringssignatur, användarsignatur. Sökningen kan begränsas till fakturor som är registrerade av en viss person. Ange den tabelltyp du vill söka på t ex. ANSVAR, MOMS eller MOTP. Ange vilken kod du vill söka på av den ovan angivna tabelltypen. Handbok LR Regionfastigheter 20 (47)

21 Leverantör Attesterade Oattesterade Datum Belopp Du kan söka på samma begrepp som vid sökning av leverantör, dvs leverantörens namn, plusgironummer, bankgiro och momsreg nr. Du kan också ange del av sökbegreppet åtföljt av asterisk (*). Om du markerar attesterade visas de fakturor som har status DEF ATT och HBET ATT. Om du markerar oattesterade visas de fakturor som endast har status NY eller PREL. Sökning kan ske på olika datumtyper. Ange ett datumintervall som hör till den datumtyp som eventuellt angivits i föregående fält. Följande alternativ finns: Fakturadatum Förfallodatum Registreringsdatum Betalningsdatum Du kan söka på olika belopp. Ange ett beloppsintervall som hör till den typ av belopp som eventuellt har angivits i föregående fält. Följande alternativ finns: Utländsk valuta Svenska kronor Momsbelopp När Du trycker Enter visas alla fakturor som motsvarar dina sökbegrepp. Du bläddrar i listan genom att använda rullningslisten. Om du vill titta på en faktura i detalj gör du så här: Handbok LR Regionfastigheter 21 (47)

22 Markera den faktura du vill titta på. Klicka på knappen Visa. Nu kommer du till en bild som visar fakturauppgifterna. Se vidare i avsnitt Analysera fakturor. Tryck Esc för att återgå till listan med fakturor. Du kan även markera fakturan i listan och trycka Enter (eller dubbelklicka på raden), du kommer till samma bild med uppgifter om fakturan. Om du högerklickar, får du upp en lista med olika alternativ. Om du väljer Överför till Excel, kommer det att öppnas ett nytt Exceldokument med ditt urval liggande i kolumner. För att avsluta, tryck Esc. Handbok LR Regionfastigheter 22 (47)

23 Automatisk utbetalning För automatiska utbetalningar av leverantörsfakturor anges kommando Leverantörsreskontra/Bearbetningar/Automatisk utbetalning (RK:UBB). I detta kommando kan du skapa, redigera och skicka iväg ett utbetalningsunderlag. För att skapa en journal skall du fylla i fälten Utbetalningsform, resp. Datum. Utbetalningsformen kan du söka in med hjälp av förstoringsglaset, alternativt ange din utbetalningsform. För närmare instruktion ang. automatiska utbetalningar, se Raindance manual Reskontra. Flödet i kommandot är följande: Skapa journal. Här finns även möjlighet att skriva ut den. Journalen får status PREL och kan fortfarande strykas. Registrera, uppdatera journalen. Journalen har fortfarande status PREL och kan strykas. Definitivsätt, journalen får nu status DEF. Överför journalen till värddator. Journalen får nu status DEFÖ. Skriv ut, journalen får nu status KLAR. Verifikationstyper och verifikationsnummer för automatiska utbetalningar: Vertyp Vernr i EK Förklaring LRBA Betalningar automatiska Handbok LR Regionfastigheter 23 (47)

24 Rättelser Rätta definitivsatt faktura (status DEF ATT) När fakturan är definitivsatt kan endast förfallodatum, referens och betalningsvillkor ändras. Detta gäller både de fakturor som är skapade i Raindance leverantörsreskontra och i Fakturaportalen. Sökväg: Gå till Leverantörsreskontra, Fakturor, Registrering (RK:LFR). Ange, eller sök in faktura och ändra de uppgifter som ska ändras. Övriga ändringar görs genom kvittning. Hur du kvittar en faktura kan du läsa i avsnittet Kvittning. Kvittning Denna rutin använder du när du vill skapa en identisk kreditfaktura utifrån en tidigare registrerad debetfaktura i reskontran. Observera reskontraposttypen/fakturatypen. En kreditfaktura hanteras på samma sätt som en debetfaktura. Kreditfakturan skall alltid direktkonteras med samma kommandon som debetfakturan. Skapa en Direktkonterad kreditfaktura Ta en kopia på den faktura som skall kvittas och skriv på fakturanumret på kopian. Sökväg: Gå till Leverantörsreskontra, Fakturor, Registrering (RK:LFR) Handbok LR Regionfastigheter 24 (47)

25 Tryck Enter. Du kommer nu vidare till fönstret där du ska registrera uppgifter för leverantörsfakturan. Ange Leverantörens ID, samma som på debetfakturan. Fakturans datum, dagens datum förslås men kan ändras. Verifikationsdatum, dagens datum förslås men kan ändras. Reskontraposttyp, samma som på debetfakturan. Fakturanumret på den faktura du skall kopiera Markera teckenbyte (kredit) Tryck Enter Handbok LR Regionfastigheter 25 (47)

26 Här ska det komma upp en liten ruta: Kopiera faktura! Detta funkade inte när jag gjorde det på RS. Vad kan det ha berott på?? Observera att beloppet och moms nu står med minustecken. För att fortsätta, tryck Enter. Systemet reagerar på att leverantörsfakturanumret (Er referens) redan finns. Klicka på Ja för att fortsätta. Systemet ger automatiskt ett annat leverantörsfakturanummer i Er referens. Nu kommer en ny frågebox upp: Slutkontera Fakturan?. Klicka Ja för att fortsätta med slutkontering. Kontera med samma objektkoder som på debetfakturan. Tryck Enter! Konteringsrad för utfall kommer upp. Skriv in beloppet med minustecken, ev. textrad. Handbok LR Regionfastigheter 26 (47)

27 Tryck Enter! Kontrollera att Diff=0. Tryck Esc två gånger. Bekräfta om du vill godkänna verifikationen. Tryck Enter eller klicka på Ja. Nedanstående lilla ruta kommer inte upp när jag gjorde detta moment på RS! Handbok LR Regionfastigheter 27 (47)

28 Klicka i rutorna Konteringen skall kopieras och Fakturan skall kvittas Tryck Enter Verifikationen får nu status HBET(helt betalt) Tryck på Esc för att avbryta. Längst ned i högra hörnet visar systemet det nya fakturanumret, skriv detta på fakturan. Kvitta Leverantörsfakturor Sökväg: Leverantörsreskontra/Betalning-Bokning/Registrering (RK:LBR) Som förslag på verifikationsdatum ges dagens datum. Lämna fältet för Vernr blankt. Tryck Enter. Verifikationsnumret sätts automatiskt. Ange: Handbok LR Regionfastigheter 28 (47)

29 Konto PG, för plusgirot Ev Faktura Fakturanummer Leveran Leverantörsid Text Ange att det är en kvittning Tryck Enter. En varningsruta kommer upp för att du inte angivit ett belopp. Tryck Enter, två gånger. Du skall nu betalningsmarkera debetfakturan och kreditfakturan genom att dubbelklicka på vardera faktura. En i taget. Handbok LR Regionfastigheter 29 (47)

30 Klicka i rutan Helt betald, tryck Enter. Gör på samma sätt med kreditfakturan. Fakturorna är nu fått markering L (= likvid) och i fältet Kvar är det noll kronor. Klicka på knappen Avsluta. En betalningsverifikation skapas automatiskt och du avslutar den genom att trycka Esc två gånger. Handbok LR Regionfastigheter 30 (47)

31 Klicka på Ja för att godkänna verifikationen. Verifikationen har nu fått status DEF och fakturorna HBET. Makulera leverantörsfaktura Om en faktura är felaktig och du inte vill rätta den kan du i denna rutin makulera fakturan. Endast fakturor med status NY och PREL kan makuleras. Fakturan får inte vara definitivsatt. Makulering innebär att alla fakturauppgifter ligger kvar, men reskontrabeloppet blir 0. Sökväg: Leverantörsreskontra/Fakturor/Makulering mm (RK:LFX) Handbok LR Regionfastigheter 31 (47)

32 Ange fakturanummer (verifikationsnummer). Klicka på knappen Makulering. Tryck Enter. Uppgifter om fakturan visas i fönstret och du får ett kontrollmeddelande: Bekräfta makulering Klicka på Ja. Om fakturan som ska makuleras har ett annat registreringsdatum än dagens datum får du ytterligare ett meddelande: Bekräfta datumbyte till. Klicka på Ja-knappen endast om den ursprungliga perioden inte är öppen i redovisningen. Annars svarar du Nej. Du kommer tillbaka och kan makulera fler fakturor. Tryck på Esc för att återgå till menyn för leverantörsfakturor. Handbok LR Regionfastigheter 32 (47)

33 Söka leverantör Känner du till leverantörsidentiteten som plus- eller bankgiro, momsregistreringsnummer anger du det i fältet Leverantör och trycker sedan Enter. Då kommer du direkt till leverantörsregister-bilden med detaljuppgifter. Det finns två vägar att söka efter leverantören, via registrering eller visa-bilden som båda ligger under leverantörer i menyträdet. Sökning via Visabilden (RK:LVV) För att söka efter en leverantör, kan du ange ett sökbegrepp. Det kan t ex vara en del av ett namn. Exempel: För att se alla leverantörer vars namn innehåller teckenföljden fastig Skriv *fastig* Tryck på Enter. Alla leverantörer som du får träff på i sökningen visas i en lista. Exempel: För att se alla leverantörer som börjar på bokstaven P : Skriv P* Tryck på Enter. Alla leverantörer som du får träff på i sökningen visas i en lista. Handbok LR Regionfastigheter 33 (47)

34 Avancerad Sökning via Visabilden Vill du söka på andra begrepp, kan du göra en mer avancerad sökning. Se till att fältet Leverantör är tomt och tryck på Enter. Sökbilden visas: Du kan använda textfält, status, koder, datum och belopp för din sökning. Sökbilden visar en ruta för varje sökområde med sökparametrar. Du kan kombinera flera sökparameterar för att förbättra/begränsa din sökning. Fyll i så många fält du kan för att begränsa din sökning. Tryck Enter. Handbok LR Regionfastigheter 34 (47)

35 Fältkommentarer Lev.ID Namn Telefon Bankgiro Sökbegrepp Ort Momsreg PlusGiro Status Senast ändrad av Datum Koder Belopp Leverantörsidentifikation. Leverantörens namn. Du kan ange början på namnet följt av en asteriskt (*), t ex A* för att få fram alla leverantörsnamn som börjar på A. Leverantörens telefonnummer. Leverantörens bankgironummer. Leverantörens kortnamn Leverantörens postadress. Leverantörens momsregisterings-/organisationsnummer. För privatpersoner anges personnummer med 12 siffror. Leverantörens plusgironummer. Du kan söka på leverantörer som har status aktiv eller passiv, dvs som är aktiv- eller passivmarkerade. Ange den treställiga påloggningssignaturen, t ex för att titta på leverantörer som du har ändrat. Ange ett datumintervall på formen ÅÅMMDD. Markera vilket datum du avser, d v s nyregistrering eller ändring Markera om tabellen du söker efter är en tabell som hör ihop med leverantören eller fakturan. Ange ett beloppsintervall. Markera vilken av följande beloppstyper du söker efter: Saldo Kreditlimit Outnyttjat Omsättning i år Omsättning föregående år Efter sökningen visas de leverantörer i leverantörsregistret som stämmer överens med de alternativ du angav. Om du inte angivit några begränsningar visas hela leverantörsregistret. Handbok LR Regionfastigheter 35 (47)

36 Om du vill begränsa urvalet ytterligare, kan du begära fram Sökbilden på nytt. Den nya sökningen sker då bland de redan utsökta leverantörerna. Klicka på knappen Urval. Fyll i så många fält du kan för att begränsa sökningen ytterligare. Tryck på Enter. Du kan titta på en leverantör i listan och sedan återkomma till leverantörslistan genom att använda VISA-knappen. Markera den leverantör du vill titta på. Klicka på knappen Visa. Du kan utgå från detta fönster för att analysera leverantörens reskontraställning och se på leverantörens fakturor. För beskrivning, se avsnittet Analysera leverantör. Klicka på Esc för att återgå till leverantörslistan. Analysera leverantör När du vill analysera en leverantör väljer du leverantörer, visning i översiktsmenyn för leverantörsreskontran. Då visas menyn Leverantörsregister. Sökväg: Gå in på Leverantörsreskontra/Leverantörer/Visning (RK:LVV). Handbok LR Regionfastigheter 36 (47)

37 Ange leverantörsidentitet för att finna leverantören. Se beskrivning under rubriken Söka leverantör. Här ser du en kort information om reskontraställningen. Vid fältet Saldo ser du summan vi är skyldiga leverantören vid dagens datum. Fältet Omsät visar summan vi handlat för under innevarande bokföringsår. Du kan också se när leverantören registrerades i registret och vem som gjorde det. Där finns också en uppgift om senaste korrigering. Utlandsbank Om leverantören är utländsk visas knappen Utlandsbank. Observera att knappen inte visas för svenska leverantörer. Knappen innehåller information om bankuppgifter vid utlandsbetalningar, dvs banknamn, swiftadress och bankkonto. Handbok LR Regionfastigheter 37 (47)

38 Tryck på Esc för att stänga fönstret Utlandsbank. Visa reskontraställning Längst ner i fönstret kan du ange ett datum för vilket du kan se reskontraställningen för leverantören mer detaljerat. Som förslag får du dagens datum. Du kan även välja status på de fakturor som du vill titta på. I fältet "Urval" anger du vilken typ av fakturor du vill se. Fakturastatusen kan vara: N = nya P = preliminära D = definitva H = helt betalda M = makulerade K = klarmarkerade. När du är klar tryck Enter. Bilden som nu visas innehåller information om fakturanummer, reskontraposttyp, leverantörsid, fakturadatum, förfallodatum, betalningsdatum/förfallodag, status för varje faktura, eventuell referens, fakturabelopp i fakturans valuta, reskontrabelopp i svenska kronor samt leverantörens namn. För att se hela raden måste du skrolla längst ner i bilden. Handbok LR Regionfastigheter 38 (47)

39 Om en faktura inte är betald visas förfallodatum i stället för betalningsdatum. Dessutom får du en summering av förfallet belopp för dagens datum och ett totalt reskontrabelopp. Om du vill granska en faktura närmare kan du dubbelklicka på raden (eller skriva fakturanumret i fältet där markören står och tryck enter). Du kommer då till fakturavisningen. Mer information finns i avsnittet Analysera leverantörsfakturor. Skriva ut från leverantörsregistret Med hjälp av denna funktion kan du få en utskrift ur leverantörsregistret. Välj leverantörer, utskrift i menyn för leverantörsregister. Sökväg: Gå in på Leverantörsreskontra/Leverantörer/Utskrift (RK:LVU) Handbok LR Regionfastigheter 39 (47)

40 Du kan skriva ut vissa leverantörer genom att göra urval på leverantörsid (t ex plus-och bankgiro). Dessutom har du möjlighet att välja utskriftsformat (kort lista). Du kan även välja att se det på bildskärm. Väljer du ingen speciell leverantör trycker du på Enter och då får du upp alla leverantörer där du då kan välja att få de utskrivna på skrivare eller se på bildskärmen. Ange Skrivarnummer, vill du ha den på bildskärm eller till din egen windowsskrivare, anger du -1 Antal ex (1 är standard) Urval av leverantör Eventuell kort lista Välj mellan endast aktiva eller endast passiva leverantörer. Tryck på Enter. Fältkommentarer Id Ange leverantörsid, plus- eller bankgiro eller intervall. Kort lista Markera om du du vill ha en kort variant av leverantörsutskriften. Då kommer en rad per leverantör att skrivas ut. I annat fall får du uppgifter om två leverantörer per sida. Anteckningssida Markera om du vill skriva ut en anteckningssida till leverantören. Observera att du då måste välja lång lista. Endast aktiva Markera här om endast aktiva leverantörer ska skrivas ut. Endast passiva Markera här om endast passiva leverantörer ska skrivas ut. Handbok LR Regionfastigheter 40 (47)

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Region Skåne. Regionfastigheter. Handbok Kundreskontra

Region Skåne. Regionfastigheter. Handbok Kundreskontra Region Skåne Regionfastigheter Handbok Kundreskontra Kundreskontra Inledning...4 Vad händer i redovisningen?...5 Menyer...6 Kundregister...7 Registrera ny kund...7 Knappar i övre kanten av bilden... 11

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare Leverantörsfakturaportalen Handledning för attesterare/betalattesterare Innehållsförteckning Inledning... 3 Inloggning... 3 Ändra lösenord... 4 Min inkorg... 6 Mina Inställningar... 7 Kontera/Attestera...

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Raindance-guide: Extern kundfaktura 1 Raindance-guide: Extern kundfaktura Innehåll Allmänt... 1 Registrera faktura från Projekt... 1 Registrera faktura från Fakturor/Kundfaktura... 6 Godkänna, signera och utskick... 11 Kopiera faktura/skapa

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil med utländska fakturor Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda? Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Definitivregistrering av Leverantörsfaktura

Definitivregistrering av Leverantörsfaktura Definitivregistrering av Leverantörsfaktura Gå till Bearbeta-Grundboksregistrering-Leverantörsfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra- Leverantör-Leverantörsfaktura). Om du inte har inställt för ankomstregistrering

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare (En fullständig version finns som riktar sig till dem med fullständig behörighet att slutattestera för

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. l Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 3 2 Startsidan... 5 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Arbetsgång vid reskontraavstämning

Arbetsgång vid reskontraavstämning Arbetsgång vid reskontraavstämning (Gäller Pyramid Business Studio 3.41A-3.42A) (2016-09-01) Nedan beskrivs arbetsgången i rutin 991 Reskontra-avstämning. Avstämning görs mellan aktuella balanskonton och

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Version 5,0 2009-09-25

Version 5,0 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil med utländska fakturor Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information

Läs mer

Leverantörs- och kundreskontra

Leverantörs- och kundreskontra Leverantörs- och kundreskontra [Raindance Classic version 2012 vår underrubrik] Manualen beskriver hur leverantörer och kunder läggs upp, hur man söker fram en leverantör eller kund och hur man söker leverantörsfakturor

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Leverantörsfakturaportalen. Manual för attesterare/betalattesterare

Leverantörsfakturaportalen. Manual för attesterare/betalattesterare Leverantörsfakturaportalen Manual för attesterare/betalattesterare Innehållsförteckning Inledning... 3 Logga in... 3 Ändra lösenord... 4 Min inkorg... 5 Hantera brevlåda... 5 Kontera/Attestera... 7 Konteringsfliken...

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 33 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 33 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 4 Kontering och godkännande av internfaktura (beställare) 8 Delkontering

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang. Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,

Läs mer

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut

Läs mer

Raindance - Anläggningsredovisning

Raindance - Anläggningsredovisning Översikt...2 Allmänt...2 Indata/flöden - Anläggningsredovisning...2 Menyer...3 Huvudmeny Anläggningsregister...3 Anläggningstyp...4 Planmässig avskrivningstyp...6 Hantering av Preliminära Anläggningsobjekt...8

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Innehåll 1. Skapa utbetalningsförslag... 2 2. Skapa fil för leverantörsbetalning (LB-giro)... 3 3. Boka leverantörsbetalning som betald (överför från Girojournal)... 5 4. Boka leverantörsbetalning

Läs mer

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR 1. För att följa upp om Er faktura blivit betald börja med att logga in i Agresso. Klicka på Agresso Ekonomi à klicka på Leverantörsreskontra à klicka på Fråga à Klicka på

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ

Läs mer

Raindanceportalen 2005, manual bokföringsorder 2006-08-21. Bokföringsportalen. Manual för samordnare. Utbildning Ekonomiadministrativa enheten

Raindanceportalen 2005, manual bokföringsorder 2006-08-21. Bokföringsportalen. Manual för samordnare. Utbildning Ekonomiadministrativa enheten Bokföringsportalen Manual för samordnare 1 Inledning... 3 Bokföringsorder... 3 Registrera bokföringsorder... 3 Sök bokföringsorder... 7 Sök dokument... 9 2 Inledning Denna manual behandlar endast de delar

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER Konto 5 Kontogrupp 6 Företagsuppgifter 7 Leverantörer 8 BEARBETNING Registrering

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by:

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by: Utbildning i Finansmodulen Presented by: Maria Åhrberg Barbro Hongell Scala Bruk Finansdag 22.10.2009 SIE4 Bokföring-Redovisning g / Övrigt / Specialrutiner e / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO

INTERNFAKTURERING AGRESSO Sidan 1 av 39 INTERNFAKTURERING AGRESSO 1 Sidan 2 av 39 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 1/15 Datum Handläggare 2012-06-08 Eva Ringman Dnr 45-43/2011 Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 Innehållsförteckning 1 Syfte och avgränsningar...

Läs mer

Raindance-guide: Rekvisition

Raindance-guide: Rekvisition 1 Raindance-guide: Rekvisition Innehåll Allmänt... 1 Registrera rekvisition från Projekt... 2 Registrera rekvisition från Fakturor/Kundfaktura... 7 Godkänna, signera och skriv ut... 11 Guiden uppdaterad:

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 4 Kontering och godkännande av internfaktura (beställare) 8 Delkontering

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18)

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Quick guide for Basware Portal

Quick guide for Basware Portal Quick guide for Basware Portal INSTRUKTIONER FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL Er kund har införskaffat en lösning genom Basware för att erbjuda sina leverantörer en möjlighet att kostnadsfritt

Läs mer