STATUS. Nervsystemet. T4 Medicinsk diagnostik SÖS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATUS. Nervsystemet. T4 Medicinsk diagnostik SÖS"

Transkript

1 STATUS Nervsystemet T4 Medicinsk diagnostik SÖS

2 STATUS: Neurologi Högre funktioner Kranialnerver Motorik Reflexer Koordination Sensorik

3 STATUS: Högre neurologiska funktioner Vakenhet Orientering tid, rum och person Språk dysfasi/afasi Apraxi Neglekt

4 STATUS: Vakenhet RLS Bilder av Hans Bolander

5 STATUS: Vakenhet GCS (Glasgow Coma scale) Ögonöppning: Ögonen hålls spontant öppna 4 Ögonen öppnas vid tilltal 3 Ögonen öppnas efter smärtstimulering 2 Ingen ögonöppning vid smärtstimulering 1 Svar på tilltal: Fullt orienterad 5 Desorienterad/konfusionell 4 Reagerar på tilltal med enstaka ord 3 Reagerar på tilltal med oartikulerat ljud 2 Ingen reaktion på tilltal 1 Motorisk reaktion Vid tilltal: Åtlyder uppmaning adekvat 6 Vid smärtstimulering: Reagerar lokaliserande vid smärtstimulering 5 Undandragande rörelser vid smärtstimulering 4 Flekterande rörelser vid smärtstimulering 3 Extenderande rörelser vid smärtstimulering 2 Ingen reaktion vid smärtstimulering 1

6 STATUS:Smärtstimulering Bilder av Hans Bolander I käkvinkeln genom att kraftigt trycka fingret mot bakre delen av underkäken i käkvinkeln Mot sternum genom att trycka hårt med knogarna Mot nagelbädden genom att pressa hårt över nagelbädden med en penna/reflexhammare el dyl

7 STATUS: Högre neurologiska funktioner Vakenhet Orientering tid, rum och person Språk dysfasi/afasi Apraxi Neglekt

8 Afasi vid skada på Brocas area: språkförståelse finns, pat medveten om sitt handikapp Vid skada på Wernickes area kan pat ej analysera sitt tal (nonsensord, nedsatt talförståelse) STATUS: Språk Centra för ansiktsmotorik och vokalisering

9 STATUS: Högre neurologiska funktioner Vakenhet Orientering tid, rum och person Språk dysfasi/afasi Apraxi Neglekt

10 APRAXI Störning av ideomotoriken ( idé om rörelsens mening) Innebär oförmåga att utföra en meningsfull rörelsesekvens trots att muskelkraft, koordination är intakta. T5 Medicinsk diagnostik SÖS

11 NEGLEKT Rubbning av verklighetsuppfattningen Högersidig parietallobsskada Man tar inte notis om vänster sida T5 Medicinsk diagnostik SÖS

12 STATUS: Kranialnerver N olfactorius luktsinne N opticus visus, synfält, pupillreaktion, (oftalmoskopi) N oculomotorius ögonmotorik, pupillreaktion, ögonlock N trochlearis ögonmotorik N trigeminus - sensibilitet ansikte, tuggmuskler, cornealreflex N abducens ögonmotorik N facialis motorik ansikte, smak (främre), cornealreflex N vestibulocochlearis hörsel, balans, nystagmus N glossopharyngeus svalgmotorik, smak N vagus svalgmotorik, parasympatikus, stämband N accessorius m trapezius/sternocleidomastoideus N hypoglossus motorik tunga

13 STATUS: N opticus sin dx Monokulär synfältsdefekt Bitemporal hemianopsi chiasma Homonym hemianopsi

14 STATUS: Kranialnerver N olfactorius luktsinne N opticus visus, oftalmoskopi, synfält, pupillreaktion N oculomotorius ögonmotorik, pupillreaktion, ögonlock N trochlearis ögonmotorik N trigeminus - sensibilitet ansikte, tuggmuskler, cornealreflex N abducens ögonmotorik N facialis motorik ansikte, smak (främre), cornealreflex N vestibulocochlearis hörsel, balans, nystagmus N glossopharyngeus svalgmotorik, smak N vagus svalgmotorik, parasympatikus, stämband N accessorius m trapezius/sternocleidomastoideus N hypoglossus motorik tunga

15 STATUS: Ögonmotorik N III N VI N III N III N IV N III T5 Medicinsk diagnostik SÖS

16 STATUS: Kranialnerver N olfactorius luktsinne N opticus visus, oftalmoskopi, synfält, pupillreaktion N oculomotorius ögonmotorik, pupillreaktion, ögonlock N trochlearis ögonmotorik N trigeminus - sensibilitet ansikte, tuggmuskler, cornealreflex N abducens ögonmotorik N facialis motorik ansikte, smak (främre), cornealreflex N vestibulocochlearis hörsel, balans, nystagmus N glossopharyngeus svalgmotorik, smak N vagus svalgmotorik, parasympatikus, stämband N accessorius m trapezius/sternocleidomastoideus N hypoglossus motorik tunga

17 STATUS: N trigeminus (V) N ophtalmicus N maxillaris N mandibularis

18 STATUS: N trigeminus (V) Testning av corneal reflex: pat bör blinka om sensoriken i hornhinnan (cornea) är bevarad förutsatt att motoriken i ögonlocken är intakt

19 STATUS: Kranialnerver N olfactorius luktsinne N opticus visus, oftalmoskopi, synfält, pupillreaktion N oculomotorius ögonmotorik, pupillreaktion, ögonlock N trochlearis ögonmotorik N trigeminus - sensibilitet ansikte, tuggmuskler, cornealreflex N abducens ögonmotorik N facialis motorik ansikte, smak (främre), cornealreflex N vestibulocochlearis hörsel, balans, nystagmus N glossopharyngeus svalgmotorik, smak N vagus svalgmotorik, parasympatikus, stämband N accessorius m trapezius/sternocleidomastoideus N hypoglossus motorik tunga

20 STATUS: N facialis (VII) Central pares Perifer pares (Bell s)

21 STATUS: Kranialnerver N olfactorius luktsinne N opticus visus, oftalmoskopi, synfält, pupillreaktion N oculomotorius ögonmotorik, pupillreaktion, ögonlock N trochlearis ögonmotorik N trigeminus - sensibilitet ansikte, tuggmuskler, cornealreflex N abducens ögonmotorik N facialis motorik ansikte, smak (främre), cornealreflex N vestibulocochlearis hörsel, balans, nystagmus N glossopharyngeus svalgmotorik, smak N vagus svalgmotorik, parasympatikus, stämband N accessorius m trapezius/sternocleidomastoideus N hypoglossus motorik tunga

22 STATUS: N vestibulocochlearis (VIII) Webers prov Rinnes prov

23 STATUS: Nystagmus innerörat hjärnstammen ögonrörelser

24 STATUS: Kranialnerver N olfactorius luktsinne N opticus visus, oftalmoskopi, synfält, pupillreaktion N oculomotorius ögonmotorik, pupillreaktion, ögonlock N trochlearis ögonmotorik N trigeminus - sensibilitet ansikte, tuggmuskler, cornealreflex N abducens ögonmotorik N facialis motorik ansikte, smak (främre), cornealreflex N vestibulocochlearis hörsel, balans, nystagmus N glossopharyngeus svalgmotorik, smak N vagus svalgmotorik, parasympatikus, stämband N accessorius m trapezius/sternocleidomastoideus N hypoglossus motorik tunga

25 STATUS: N glossopharyngeus (IX) N vagus (X) Observera uvuladeviation åt patientens hö (vä glossopharyngeus skadad)

26 STATUS: Kranialnerver N olfactorius luktsinne N opticus visus, oftalmoskopi, synfält, pupillreaktion N oculomotorius ögonmotorik, pupillreaktion, ögonlock N trochlearis ögonmotorik N trigeminus - sensibilitet ansikte, tuggmuskler, cornealreflex N abducens ögonmotorik N facialis motorik ansikte, smak (främre), cornealreflex N vestibulocochlearis hörsel, balans, nystagmus N glossopharyngeus svalgmotorik, smak N vagus svalgmotorik, parasympatikus, stämband N accessorius m trapezius/sternocleidomastoideus N hypoglossus motorik tunga

27 STATUS: N accessorius (XI) Testning av hö m sternocleidomastoideus hö n accessorius Testning av m trapezius bilateralt

28 STATUS: Kranialnerver N olfactorius luktsinne N opticus visus, oftalmoskopi, synfält, pupillreaktion N oculomotorius ögonmotorik, pupillreaktion, ögonlock N trochlearis ögonmotorik N trigeminus - sensibilitet ansikte, tuggmuskler, cornealreflex N abducens ögonmotorik N facialis motorik ansikte, smak (främre), cornealreflex N vestibulocochlearis hörsel, balans, nystagmus N glossopharyngeus svalgmotorik, smak N vagus svalgmotorik, parasympatikus, stämband N accessorius m trapezius/sternocleidomastoideus N hypoglossus motorik tunga

29 STATUS: Pupiller Pupillreflex via N II och N III Sympaticus dilaterar Parasympaticus kontraherar Mios mydriasis Isokori - anisokori Horners syndrom Horners syndrom (ptos, mios och ev bortfall av svettning i ena ansiktshalvan) beror på skada på sympatisk innervation, t ex längs carotis communis eller interna vid dissektion. Horners syndrom kan även uppstå vid skada i mellanhjärna, hjärnstam eller cervikal ryggmärg då banorna passerar där på väg från hypotalamus.

30 STATUS: Inklämning Cerebrum Ökat tryck Ventriklar N oculomotorius Tentorium Chordae spinalis Cerebellum De parasympatiska fibrerna i oculomotorius kontraherar pupillen och ligger ytligt i nerven vilket gör att vid och ljusstel pupill uppstår när nerven komprimeras vid en inklämning.

31 STATUS: Kortikospinala bansystem kortikospinala neuron till extremitetsmuskulatur Korsade kortikospinala neuron descenderar lateralt och terminerar i ryggmärgens framhorn. De kortikospinala neuron som styr axial muskulatur kan vara okorsade Samma princip för de motoriska kranialnervskärnorna

32 STATUS: Motorik kortikospinala neuron perifer nerv extremitetsmuskulatur

33 STATUS: Motorik Muskelkraft inkl Grasset Finmotorik och diadokokinesi Muskeltonus (rigiditet, spasticitet) och muskelatrofi

34 STATUS: Motorik Ofrivilliga rörelser tremor, chorea Gång cirkumduktion, tuppfjät, bredspårig, Parkinsonistisk

35 STATUS:Reflexer Kortikospinala bansystem Bild från McGill Univ Ca T5 Medicinsk diagnostik SÖS

36 STATUS: Reflexer Brachioradialis (C5-C6 n radialis) Biceps (C6 n muskulocutaneus) Triceps (C7 n radialis)

37 STATUS: Reflexer Patellar (L3-L4 n femoralis) Akilles (S1-S2 n tibialis) Babinskis tecken

38 STATUS: Neurologi Kortikospinal pares: Diffust engagemang av muskelgrupp Snabb finmotorik distalt drabbad Styrseln av motoriken mer drabbad än styrkan Lätt atrofi Spastisk muskeltonus Stegrade reflexer Babinskis tecken finns Perifer Pares: Individuell muskel kan vara afficerad Fascikulationer kan ses Styrkan mer drabbad än styrseln Uttalad atrofi Slapp muskeltonus Bortfall av reflexer Babinskis tecken saknas

39 STATUS: Koordination-Ataxi a)inflödet (baksträngslesion a1 eller angrepp på perifera fibrer a2) b)cerebellum c)efferenta och afferenta förbindelser med kontralaterala storhjärnshemisfären d)kortikospinala neuron

40 STATUS: Koordination Romberg Finger - näs intentionstremor, uppbromsning, dysmetri Knä häl Diadokokinesi

41 STATUS: Sensorik Smärta/ temperatur korsar segmentellt Beröring och vibrationsinne korsar i hjärnstammen

42 STATUS: Sensorik Stick / smärta (temperatur) Beröring Vibrationssinne

43 STATUS: Sensorik

44 STATUS: Neurologi Övrigt: Nackstyvhet Lasègue Sfinktertonus Blåspares

45 STATUS: Neurologi Pupiller som reagerar ua för ljus, normal reaktion på konvergens, ingen nystagmus. Synfält enl Donders ua. Ansiktsmotorik uva. Grov kraft i armar ua, finmotorik intakt. Grassets test, finger-näs test, diadokokinesi ua. Grov kraft i benen ua. Häl-knä test uva. Lasègues test neg. Sensibilitet i ansikte, armar och ben sidlik och ua. Rombergs test ua. Reflexer i brachioradialis, patella, achilles sidlika, Babinskis tecken saknas. Gång uva.

46 STATUS: Neurologi Uttalad expressiv dysfasi. Ögonmotorik ua, pupillreflex för ljus ua, ingen tydlig svalgpares. Synfält grovt ua. Diskret central facialispares hö. Grov kraft i armar och ben sidlik. Kan gå utan problem. Grasset med sänknings- och pronationstendens hö. Finmotorik lätt nedsatt hö hand. Något stegrad bicepsreflex hö, övriga reflexer sidlika, Babinski neg. Finger näs lätt felpekning hö.

47 STATUS: Neurologi Talar sluddrigt men verkar förstå vad man säger. Nystagmus vid blick åt vä samt rakt fram. Liten pupill vä, hängande ögonlock vä. Suspekt svalgpares med snedhet bak i svalg. Nedsatt känsel för stick i vä ansiktshalva. Kan ej fås att stå på benen pga yrsel men har sidlik och god grov kraft. Grasset med svajande rörelse vä. Senreflexer sidlika, Babinski saknas bilat. Finger näs med tydlig intentionstremor och felpekning vä. Knä-häl klart patologisk vä. Nedsatt känsel för stick i hö kroppshalva.

48 STATUS: Neurologi Helt vaken och orienterad. God grov kraft i armar. Grasset ua. Senreflexer i armar sidlika och normala. I benen bilat stegrade reflexer. Finner fotklonus vä. Babinski pos vä, svårbedömd hö. Känselnedsättning med nedsatt känsel för stick under navel på hö sida och under mamill på vä sida. Viss sfinktertonus finnes vid rektalundersöknnig.

Rutin-nervstatus hur gör man, och hur tolkar man fynden? Lars Johan Liedholm, Örebro Jan Malm, Umeå Arne Lindgren, Lund

Rutin-nervstatus hur gör man, och hur tolkar man fynden? Lars Johan Liedholm, Örebro Jan Malm, Umeå Arne Lindgren, Lund Rutin-nervstatus hur gör man, och hur tolkar man fynden? Lars Johan Liedholm, Örebro Jan Malm, Umeå Arne Lindgren, Lund Konst eller vetenskap? Evidensbasering.. Considering the amount of time spent teaching

Läs mer

Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM. 20-21 maj 2013

Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM. 20-21 maj 2013 Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM 20-21 maj 2013 Skriv tydligt, klart och koncist! KODNAMN: 1. Vid utredning av misstänkt polyneuropati kan man bland annat dela in sjukdomspanoramat i primärt axonala

Läs mer

Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG. 12-13 maj 2011

Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG. 12-13 maj 2011 Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG 12-13 maj 2011 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. En 40-årig man sökte för 2 dagar sedan på vårdcentralen pga huvudvärk vid vänster tinning. Värken hade

Läs mer

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007 Specialistexamen i neurologi LUND 26-27 april 2007 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. Om ögonmotorik och neurooftalmologi: a. Vid undersökning av en 25-årig kvinna med migrän utan aura konstaterar

Läs mer

Kapitel 10 Ansiktet. Åke Reimer

Kapitel 10 Ansiktet. Åke Reimer Kapitel 0 Ansiktet Maria Nilner Arne Orrling Anita Groth Åke Reimer Lena Folkestad I detta kapitel berörs främst de vanligaste orsakerna till ansiktssmärtor, nämligen muskulära spänningstillstånd vilka

Läs mer

Nr 1649 6933. Bilaga 1

Nr 1649 6933. Bilaga 1 Nr 1649 6933 Bilaga 1 INVALIDITETSKLASSIFICERING 1. Övre extremiteterna De invaliditetsklasser som nämns i denna punkt avser den högra eller bättre handen. erna för den vänstra eller sämre övre extremiteten

Läs mer

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??)

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 06 03(VT 2011) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

Handläggning av cerebellär infarkt, basilaristrombos. samt karotis- och vertebralisdissektion. vid Akademiska sjukhuset

Handläggning av cerebellär infarkt, basilaristrombos. samt karotis- och vertebralisdissektion. vid Akademiska sjukhuset Handläggning av cerebellär infarkt, basilaristrombos samt karotis- och vertebralisdissektion vid Akademiska sjukhuset Per Lenngren Hysing, Läkarkandidat, Uppsala universitet Handledare Erik Lundström,

Läs mer

Palpationsömhet, ev. påverkan* utbredning Ev Passiv rörelseinskränkning. kontraktionssmärta. Palpationsömhet, ev

Palpationsömhet, ev. påverkan* utbredning Ev Passiv rörelseinskränkning. kontraktionssmärta. Palpationsömhet, ev Nacke & Ländrygg Minimichecklista vid läkarundersökning 1 Patient Undersökare Datum Smärtgradering +=säger ömt, ++=blinkar eller grimaserar,+++=drar sig undan/avvärjer Ange även om allodyni förekommer

Läs mer

Korrekt behandling förutsätter korrekt diagnos Tid till behandling ofta avgörande för prognos

Korrekt behandling förutsätter korrekt diagnos Tid till behandling ofta avgörande för prognos Akut neurologi Korrekt behandling förutsätter korrekt diagnos Tid till behandling ofta avgörande för prognos Funktionella tillstånd Medvetslöshet Vanliga diagnoser Funktionella tillstånd Psykogen, hysterisk

Läs mer

Avdelningen för klinisk neurofysiologi Akademiska sjukhuset presenterar Metoder och Indikationer

Avdelningen för klinisk neurofysiologi Akademiska sjukhuset presenterar Metoder och Indikationer Avdelningen för klinisk neurofysiologi Akademiska sjukhuset presenterar Metoder och Indikationer Neurocentrum Neurodivisionen 1 Vad är klinisk neurofysiologi? Den neurofysiologiska undersökningen syftar

Läs mer

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort. 1 Neurologi 3. 2 Oftalmologi 11. 3 Oto-rhino-laryngologi 17

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort. 1 Neurologi 3. 2 Oftalmologi 11. 3 Oto-rhino-laryngologi 17 Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 01 14(HT 2010) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (blad 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

Fall A Eva, 55 år, undersöker ögonbottnarna (13 p)

Fall A Eva, 55 år, undersöker ögonbottnarna (13 p) Aid nr..1(19) Fall A Eva, 55 år, undersöker ögonbottnarna (13 p) Eva, 55 år lider av hypertoni. Vid sedvanlig kontroll på mottagningen beslutar du dig för att undersöka ögonbottnarna, eftersom du vet att

Läs mer

DOM 2008-06-03 Meddelad i Hudiksvall

DOM 2008-06-03 Meddelad i Hudiksvall HUDIKSVALLS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Hudiksvall Mål nr Sid 1 (102) PARTER KÄRANDE xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Catharina Tholin Advokaten Catharina

Läs mer

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2012 01 13(HT 2011) Reliabilitet Chronbach s α = 0.675 Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna

Läs mer

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna.

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2012 06 01(VT 2012) Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Instruktioner 1. Kontrollera

Läs mer

Akuta neurologiska tillstånd. Eva Kumlien April 2014

Akuta neurologiska tillstånd. Eva Kumlien April 2014 Akuta neurologiska tillstånd Eva Kumlien April 2014 Fall 68-årig man som behandlas för hypertoni. Funnen i hemmet, okontaktbar. RLS 7, ej nackstel, oregelbunden andning, ljusreagerande små pupiller, positiv

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR 2 166B Stroke 2 167B Hjärninfarkt ischemisk stroke 2 168B Stroke - malign expansiv infarkt i a cerebri media 7 169B Stroke

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt Programarbete Regionalt Vårdprogram Stroke Stockholms läns landsting 2004 Regionalt Vårdprogram Stroke Rapporten är framtagen av Nils-Gunnar Wahlgren Lars-Olov Ronnevi ISBN 91-85209-40-6 FORUM

Läs mer

Huvudvärk. Specialist i neurologi

Huvudvärk. Specialist i neurologi Huvudvärk Maria Lüttgen Specialist i neurologi Agenda Spänningshuvudv nningshuvudvärk Migrän Hortons huvudvärk Alarmerande huvudvärk Förekomst av huvudvärk Vanligt hos yngre vuxna, 20-30 år: 90% av kvinnor,

Läs mer

Medicinsk invaliditet

Medicinsk invaliditet Medicinsk invaliditet Gradering av medicinsk invaliditet - 1996 Medicinsk invaliditet... 1 Gradering av medicinsk invaliditet - 1996... 1 1 Inledning... 2 1.1 Historik... 2 1.2 Medicinsk in validitet...

Läs mer

Allmän neurologi och multipel skleros

Allmän neurologi och multipel skleros Neurologi 929 Allmän neurologi och multipel skleros Jan Lycke, Neurologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Mats Elm, Primärvården Södra Älvsborg, Borås Inledning Nervsystemets sjukdomar

Läs mer

Karolinska Institutet Äldrecentrum

Karolinska Institutet Äldrecentrum SNACK LÖPNR K SNAC-K Phase I Karolinska Institutet Äldrecentrum Läkardel 1. Proband nr K PH1.0LOPNR 2. Namn PH1.0FNAME, PH1.0ENAME 3. Kön 1 Man 2 Kvinna PH1.0SEX 4. Personnnummer PH1.0PNR 5. Datum för

Läs mer

MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH

MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH Akutkompendium 2011 Produktion: Infab, Helsingborg Tryck: Edita Västra Aros Förord vårt akutkompendium utkom första gången 1996 och har sedan dess varit en uppskattad hjälp i det dagliga arbetet. Förra

Läs mer

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1. Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.1 sid 1(2) Flik 1 Allmänt Forts. Flik 5 Förord 1.1 Kramper 5.6 Innehållsförteckning Meningit 5.7 Symtom/iakttagelser

Läs mer

Bilden på omslaget är hämtad från en handskrift, X118, som finns på Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm sedan 1700-talet. Den är daterad 1412 och

Bilden på omslaget är hämtad från en handskrift, X118, som finns på Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm sedan 1700-talet. Den är daterad 1412 och Bilden på omslaget är hämtad från en handskrift, X118, som finns på Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm sedan 1700-talet. Den är daterad 1412 och kan ses som en dåtida handbok i medicin och kirurgi.

Läs mer

Hand- och armvibrationer

Hand- och armvibrationer Hand- och armvibrationer Centrum för arbets- och miljömedicin Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 08-123 400 00, camm@sll.se http://camm.sll.se I detta faktablad tar vi upp vad vibrationer är, vilka yrkesgrupper

Läs mer

Omvårdnad och rehabilitering av patienter med stroke i C län

Omvårdnad och rehabilitering av patienter med stroke i C län Omvårdnad och rehabilitering av patienter med stroke i C län Ett vårdprogram utarbetat av specialister vid akut- och rehabdivisionen och neurodivisionen vid Akademiska sjukhuset och vid medicinskt centrum,

Läs mer

Vårdprogram Sjukgymnastik vid behandling av yrsel

Vårdprogram Sjukgymnastik vid behandling av yrsel Doknr. Kategori Giltigt fr.o.m. Version Ersätter version 9 Behandling 2010-10-29 2 1 Utfärdat av Godkänt av Berit Bjerlemo, specialistsjukgymnast Lena Kollén, specialistsjukgymnast Eva Beckung, verksamhetschef

Läs mer

SKRIFTLIGT PROV FÖR SPECIALISTEXAMEN I NEUROLOGI, LINKÖPING, 2001-04-26.

SKRIFTLIGT PROV FÖR SPECIALISTEXAMEN I NEUROLOGI, LINKÖPING, 2001-04-26. SKRIFTLIGT PROV FÖR SPECIALISTEXAMEN I NEUROLOGI, LINKÖPING, 2001-04-26. 1. Patienten är en 54-årig kvinna med partiell komplex epilepsi med hög frekvens partiella och sekundärt generaliserade anfall.

Läs mer